Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45804
   


Автор запитання: Олена із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 36461  
Олена запитує:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для бакалаврської роботи на тему "Видання Оскара Уайдьда українською мовою". Мене цікавлять перші видання українською та їх перекладачі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали до Вашої теми:

1. Абрамова Ю. В. Прагматичний потенціал афоризмів Оскара Уайльда: перекладацький аспект / Ю. В. Абрамова // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах . - 2010. - Вип. 21. - С. 6-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gotvnz_2010_21_3.pdf
2. Деркач Г. С. Творчість Оскара Вайлда в літературно-критичних (англійському, українському та російському) дискурсах: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Г. С. Деркач ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11DGSTRD.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
3. Деркачова О. С. Ґендерна трансгресія у казках Оскара Вайлда / О. С. Деркачова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство . - 2014. - Т. 231, Вип. 219. - С. 38-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_231_219_9.pdf
4. Естетика казки [Уайльд О. Зоряний хлопчик / пер. з англ. Т..Некряч. – К. : Країна Мрій, 2011. – 288 с.]. - Режим доступу: http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/12608/
5. Здражко А.Є. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ. - Режим доступу: http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2012_41_2/069_075.pdf
6. КАМ’ЯНЕЦЬ А. Б., НЕКРЯЧ Т. Є. Інтертекстуальна іронія і переклад. Монографія. - К.: Видавець Карпенко В.М., 2010 р. –176 с. - Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/ukrainian/Kamyanets.pdf
7. Некряч, Т. Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів [Текст] : навч. посіб. для студ. переклад. ф-тів ВНЗ / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут філології, Київський національний лінгвістичний ун-т. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 195 с.
8. ОСКАР УАЙЛЬД. 1854-1900. [Казки О. Уайльда перекладали Ростислав Доценко, Ілько Корунець, Тетяна Некряч] http://zarlit.com/textbook/5klas/34.html
9. Стефанишин Т. Редакторська й видавнича діяльність Миколи Голубця в царині культурології ("Світ”, 1917–1918; "Життя і мистецтво”, 1920; "Українське мистецтво”, 1926) [Електронний ресурс] / Тарас. Стефанишин // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника . - 2008. - № 1. - С. 158-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/lnnbyivs_2008_1_9.pdf
10. Стріха Максим. Оскар Вайлд на тлі українських сюжетів. - Режим доступу: http://www.vsesvit-journal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=302&Itemid=41
11. Телячий Ю. В. Культурологічні студії Миколи Голубця (1917-1920 рр.). - Режим доступу: http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/pdf/hist/visn/3/5_8_Telyachyy.pdf
12. Янченко Ю. В. Художньо-естетична своєрідність казок Оскара Уайльда [Електронний ресурс] / Ю. В. Янченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство . - 2009. - Вип. 3(1). - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2009_3(1)__10.pdf
13. Янченко Ю. О. Адаптація художнього твору як різновид міжмовної інтерпретації (на матеріалі перекладу О. Тереха казки О. Уайльда "The Happy Prince”) [Електронний ресурс] / Ю. О. Янченко // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови . - 2012. - Вип. 20(2). - С. 266-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_in_mov_2012_20(2)__37.pdf
*****
14. Вайльд О. Портрет Доріана Ґрея / О. Вайльд ; [пер. з англ. та прим. Р. Доценка]. – К. : Школа, 2003. – 239 с.
15. Вайльд, О. Велетень, який дбав тільки про себе: казка : [для мол. шк. віку] / О. Вайльд ; пер. з англ. І. В. Корунець ; худож. А. Архипова. - К. : Махаон-Україна, 2010. - 32 с.
16. Вайльд, О. Казки : для мол. та серед. шк. віку / О. Вайльд ; пер. з англ. та передм. І. В. Корунця ; [іл. Л. І. Андрощук]. - К. : Школа, 2006. - 154 с.
17. Вайльд, О. Портрет Доріана Ґрея: роман : для ст. шк. віку / О. Вайльд ; пер. з англ. та прим. Р. І. Доценка ; передм., підготов. комент. та навч.-метод. матеріалів О. В. Кабкової. - К. : Школа, 2003. - 255 с.
18. Уайлд О. Егоїстичний велетень / Переклад з англійської Ганни-Марії Балтайтис.
19. Уайльд О. Вірний Друг / Перекладач: I. Корунець // Уайльд О. Казки: - К.: Школа, 2000.
20. Уайльд О. Ідеальний чоловік; Як важливо бути серйозним / пер. з англ. Олекси Негребецького. — К. : Знання, 2014. — 222 с.
21. Уайльд О. Портрет Доріана Ґрея / пер. з англ. Олени Ломакіної. — К. : Знання, 2015. — 283 с.
22. Уайльд О. Хлопчик-зірка. Казки. Для молодшого та середнього шкільного віку. / Пер. з англ. І.B. Корунця. – К.: Веселка, 1979
23. Уайльд О. Хлопчик-зірка: Казки / Оскар Уайльд. Пер. p англ. та передм. І. Корунця. – К.: Веселка, 1979. – 109 с.
24. Уайльд, О. Зоряний хлопчик [Текст] : [казки] / Оскар Уайльд ; пер. Тетяни Некряч ; [іл. О. Чичик]. - К. : Країна мрій, 2011. - 285 с.
25. Уальд О. Падуанська герцогиня: Трагедія з ХVІ століття (З англ. перекл. Голубець М.) / О. Уальд // Життя і мистецтво. – 1920. – Ч.1. – С.13-18; Ч.2. – С.43-51; Ч.3. – С.84-86; Ч.4/5. – С.120-126; Ч.6/8. – С.155-172.

.: Розділ: Література :: 29.03.2015 21.01.16 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м. Львів :: Запитання: 36459  
Ольга запитує:
Потрібні по 5 критичних статей(до кожного названого твору) по творах Івана Франка :" Панські жарти","Гриць і панич","Герой по неволі","Різуни".
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією (звертайте, будь ласка, увагу на бібліографію, що міститься у наданих документах):
1. Гавриш М. Соціально-прагматичні функції мовчання у художньому дискурсі („Гриць і панич”). – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2695/1/Гавриш.doc.
2. ГНАТЮК Михайло. Погляд через століття http://lib.if.ua/franko/1312288232.html
3. ГРЕБЕНЮК Тетяна. МОТИВ "ГЕРОЯ ПОНЕВОЛІ" В НАРОДНИЦЬКІЙ, МОДЕРНІСТСЬКІЙ ТА ПОСТМОДЕРНІЙ ХУДОЖНЬО-СВІТОГЛЯДНИХ ПАРАДИГМАХ. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vg_2006_15_26.pdf.
4. Гринишин Марія. ОЦІННІМОВЛЕННЄВІ АКТИ В АСИМЕТРИЧНИХ СИТУАЦІЯХ СПІЛКУВАННЯ («Гриць і панич») // ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=19198
5. Гринчишин М. Проксемічні засоби вираження соціального статусу особи (на матеріалі художньої прози Івана Франка) – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/philology/2007/67-54-6.pdf.
6. Гуга Мар’яна. РЕАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ХУДОЖНЬОЇ ДУМКИ ІВАНАФРАНКА (поема “Панські жарти” (1887), ґрунтовне дослідження письменника під назвою ... (1897), цикл оповідань “З бурхливих літ” (“Гриць і панич” (1898), “Різуни” (1903),. “Герой поневолі” (1904). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Us_2012-2013_13-14_16.pdf.
7. Гураль Г. Роль маски в сценарії любовної афери (на матеріалі творів Івана Франка "Маніпулянтка" і "Різуни") / Г. Гураль // Українське літературознавство . - 2014. - Вип. 78. - С. 77-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2014_78_10.pdf
8. Те саме. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/ukr_literaturoznavstvo/78_2014/7_H_HURAL.pdf.
9. ДУДЮК Л. П. ФОЛЬКЛОРНА ПОЕТИКА ЗОБРАЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ В ПОЕМІ І.ФРАНКА «ПАНСЬКІ ЖАРТИ» – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/3.4.6.pdf.
10. Енциклопедія життя і творчості Івана Франка– Режим доступу: http://www.i-franko.name/uk/Prose.html?skip=30
11. З бурливих літ (1979) / Іван Франко [Зібр.тв., т. 21, с.197–216]. ПЕРЕДМОВА («Гриць і панич», «Різуни», «Герой поневолі», «Панські жарти»). – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/29942
12. Заярнюк А. Література в історії та історіографії (“Гриць і панич”)– Режим доступу: http://www.timeandspace.lviv.ua/files/library/Pages from Histories Literatures_104.pdf.
13. Іван Франко– Режим доступу: http://oriyana.zp.ua/index.php?m=content&d=view&cid=19
14. Іван Франко. Аналіз поезії– Режим доступу: http://ivan-franko.blogspot.com/2011/11/blog-post_509.html
15. Ільницький М. ПОЄДИНОК IЗ СОБОЮ: ПРОБЛЕМА ДВIЙНИЦТВА В “ПОЄДИНКУ” I.ФРАНКА ТА “ДВIЙНИКУ” Ф.ДОСТОЄВСЬКОГО (“Гриць і панич”) // Слово і час. – 2006.- № 8. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10193/02-Ilnytsky.pdf?sequence=1.
16. Каспрук Арсен. ОСОБЛИВОСТІ ЛІРО-ЕПІЧНОЇ ТА ЕПІЧНОЇ ПОЕЗІЇ ФРАНКА // Радянське літературознавство. – 1980. - №12. – Режим доступу: https://arsenkaspruk.wordpress.com/2014/10/17/особливості-ліро-епічної-та-епічної-п/
17. Легкий М. Охопив щонайширші простори (топонімічний сегмент прозової імагографії Івана Франка, зокрема «Гриць і панич», «Різуни»). – Режим доступу: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/paradygma/96-106-lm.pdf.
18. Панські жарти. Передмова / Іван Франко. – Режим доступу: http://www.i-franko.name/uk/Poems/PanskiZharty/Peredmova.html
19. ПАСТУХ Тарас. КОНОТАЦІЇ ПРІЗВИЩ ТА ІМЕН ПЕРСОНАЖІВ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА // УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО : зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 68. С.153-162. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/ukr_literaturoznavstvo/68/68_2006_pastukh.pdf.
20. Севостьянова Анжеліка Валеріївна. І.Франко у дослідженнях Ю.Бойка-Блохина : у своїй статті Ю.Бойко-Блохин аналізує тільки дві поеми І.Франка - "Панські жарти" і "Смерть Каїна". – Режим доступу: http://prosvilib.ipsys.net/visnik-tavriyskoyi-fundaciyi-vipusk-1/anzhelika-sevostyanova-ifranko-u-doslidzhennyah-yuboyka
21. СПРИЙНЯТТЯ ТВОРЧОСТІ ТА ОСОБИСТОСТІ ІВАНА ФРАНКА ЯК СИМВОЛУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ УКРАЇНИ В АНГЛОМОВНОМУ СВІТІ– Режим доступу: http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/Zorivchak3.htm
22. Трумко О.М. СІМЕЙНЕ СПІЛКУВАННЯ: МОВЛЕННЄВІ АКТИ ЕКСПРЕСИВНОГО ТИПУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ І. ФРАНКА, зокрема «Гриць та панич»). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apyl_2012_24_19.pdf.
23. Трумко Оксана. Спілкування син - батько: комунікативні тактики в сім’ях представників польської шляхти (на матеріалі творів І. Франка) : аналіз здійснено на основі творів І. Франка: роману «Не спитавши броду», оповідань «Геній» і «Гриць та панич». – Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2889
24. Франкові вершини і низини. – Режим доступу: http://ivan-franko.blogspot.com/2011/11/blog-post_18.html
25. Чайковський А. «ГАЛИЦЬКІ ОБРАЗКИ» І ВИДАННЯ КОРПУСУ «МАЛОЇ ПРОЗИ» («Різуни» і «Гриць і панич», «Герой по неволі», «Панські жарти»). – Режим доступу: http://www.anthropos.net.ua/jspui/bitstream/123456789/3225/8/283-304_мала_проза.pdf.
26. Шевченко С. М. I. Я. ФРАНКО ПРО КЛАСОВУ БОРОТЬБУ СЕЛЯН ГАЛИЧИНИ В ПЕРІОД РОЗКЛАДУ ФЕОДАЛІЗМУ («Гриць і панич», «Панські жарти»). – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/graf/graf_1969_2/8.pdf.
27. Z vershyn i nyzyn : zbirnyk poetychnykh tvoriv, 1873-1893 ; v dodatku Ziviale lystie Velyki rokovyny". – Режим доступу: http://archive.org/stream/zvershyninyzynzb008800/zvershyninyzynzb008800_djvu.txthttp://archive.org/stream/zvershyninyzynzb008800/zvershyninyzynzb008800_djvu.txt
***
28. Бунчук Б. Віршування Івана Франка // Слово і час. – 2000. – № 3. – С. 49-58.
29. Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. – К.: Критика, 2006. – 352 с.
30. Гураль Г. Функції маски в парадигмі любовної гри (на матеріалі прози Івана Франка)» // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. ХХVII. – Ч. 3. – С. 359–370.
31. Клим’юк Ю. Особливості формування жанрової системи лірики І. Франка // Слово і час. – 2004. – № 8. – С. 30-39.
32. Панькевич, Іван. До джерел "Панських жартів" Івана Франка - [Прага], [б. р.] - С. 372-384.
33. Славутич Я. Франкові сонети та їх попередники // Славутич Я. Меч і перо. – К.: Дніпро, 1992. – С. 179-208.
34. Ткачук, Микола. Художній світ збірки "З вершин і низин" Івана Франка : навчальний посібник. - Донецьк : [б.в.], 1997. - 26 с.
35. Трумко, Оксана. Спілкування син - батько: комунікативні тактики в сім'ях представників польської шляхти (на матеріалі творів І. Франка) [Текст] : (на матеріалі творів І. Франка) / О. Трумко // Українознавство. - 2013. - № 2. - С. 103-106. - Бібліогр. в кінці ст. - Аналіз здійснено на основі творів І. Франка: роману «Не спитавши броду», оповідань «Геній» і «Гриць та панич».
36. Федунь О. Психологічно-соціальний аспект у малій прозі Івана Франка / Олександра Федунь // Українське літературознавство: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – Вип. 68. – 2006. – С. 64-70.
37. Франко, Іван. З вершин і низин : поезії, поема для старшого та середнього шкільного віку / передмова Д. Павличка ; підготовка текстів та післяслово З. Франка. - К. : Веселка, 1992. - 189 с.
38. Франко, Іван. З вершин і низин : збірка поезій / [упорядник та автор післямови Богдан Якимович] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека. - Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. - [4], 468, [VI], [ХХІІІ] с. - ISBN 9666133245.
39. Франкова криниця. Вивчення творчості І. Я. Франка в школі / За ред. Л.М. Кіліченко. – К.: Радянська школа, 1991. – 288 с.
40. Шалата, Михайло. Не мовчімо!.. : ("Панські жарти" з Франком, або Режим, який далі терпіти годі) / Михайло Шалата ; Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка (Дрогобицька філія). - Дрогобич : С. Сурма, 2012. - 18, [1] с. -( Бібліотека "Просвіти").
41. Шевчук В.О. Із вершин та низин. - К.:Дніпро, 1990. - 445 с.

.: Розділ: Література :: 29.03.2015 17.33.01 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Херсон :: Запитання: 36451  
Олег запитує:
Прошу помощи в подборе литературы к теме курсовой работы: "Антиномия пейзажной лирики в творчестве Сергея Есенина"
Наша відповідь:
Добрый день, Олег!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
Базано В. Поэзия Сергея Есенина / В. Базано // Есенин С. Стихотворения и поэмы. - М.; Тбилиси; 1975. - С.3-19.
Богомолова Е. И. Пособие по литературе : учеб. пособие для слушателей подгот. отд-ний вузов / Е. И. Богомолова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1986. - 431 с.
Дидоренко М. П. Образно-понятийные доминанты "огня", "воды" и "вещности" в лирике новокрестьянских поэтов (Н. Клюева, С. Клычкова, С. Есенина) [Електронний ресурс] / М. П. Дидоренко // Русская филология. - 2013. - № 1-2. - С. 123-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rfuv_2013_1-2_34.pdf.
Дидоренко М. П. Сравнительный анализ лексических парадигм "Взаимодействие” и "Отстранение” в лирике С. Клычкова и С. Есенина [Електронний ресурс] / М. П. Дидоренко // Русская филология. - 2011. - № 3-4. - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rfuv_2011_3-4_14.pdf.
Дмитренко Н. Принципи метафоризації образу в поезії Єсеніна С. [Електронний ресурс] / Н. Дмитренко // Філологічні науки. - 2011. - Вип. 8. - С. 87-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fil_Nauk_2011_8_15.pdf.
Дяченко М. В. Тема мандрівництва в поезії С. Єсеніна [Електронний ресурс] / М. В. Дяченко // Культура України. - 2012. - Вип. 39. - С. 52-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ku_2012_39_9.pdf.
Захаров А. Н. Периодизация творчества Есенина в свете его поэтики / А. Н. Захаров // Есенин академический. — М., 1995. — Вып. 2. — С. 140-154.
С. А.Есенин : материалы к биографии : [сборник] / Моск. гор. об-ние архивов ; [Сост.: Н.И.Гусева и др.; отв. ред. Н.Б.Волкова]. — М. : [Ист. наследие], 1992. — 446, [1] с.
Ігошев К. М. Суперечливість образу Сергія Єсеніна в мемуарах сучасників / К. М. Ігошев // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 3, ч. 1. - С. 82-89.
Куняев С. Ю. Сергей Есенин / С. Ю. Куняев, С.С. Куняев. — М. : ТЕРРА : Кн. клуб, 1999. — 654, [1] с. — (Портреты).
Летопись жизни и творчества С.А.Есенина [Текст] : в 5-ти т. Т. 1 : 1895 - 1916/ сост. М. В. Скороходов, С. И. Субботин ; гл. ред. Ю. Л. Прокушев ; РАН, Институт мировой литературы им. А. М. Горького. - М. : ИМЛИ РАН, 2003. - 735 с.
Летопись жизни и творчества С.А.Есенина [Текст] : в 5-ти т. Т. 3, Кн. 1 : 1921 - 1923 (Т. 3) ; 1921 - 10 мая 1922 (Кн. 1) / сост. В. А. Дроздков, А. Н. Захаров ; гл. ред. А. Н. Захаров ; РАН, Институт мировой литературы им. А. М. Горького. - М. : ИМЛИ РАН, 2005. - 474 с.
Лісіна О.В. Зіставний аналіз лексики ідіостилів С.Єсеніна й імажиністів : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / О.В. Лісіна ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1998. — 16 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1998/98loviei.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Лищенко Т. В. Особенности лексико-семантического поля цвета в поэзии С. А. Есенина / Т. В. Лищенко, С. И. Фик. — Тернополь : [б. и.], 2006. — 73 с.
Минералов Ю. И. История русской литературы 20 века, 1900-1920-е годы : учеб. пособие для студ. / Ю. И. Минералов. - М. : Высшая школа, 2004. - 430 с.
Пашко О. В. Володимир Сосюра та Сергій Єсенін в українській критиці 1920-х років / О. В. Пашко // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Філол. науки. - 2009. - Т. 98. - С. 93-97.
Пашко О. В. Рецепція творчості Сергія Єсеніна в Україні 1920-х років [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Пашко Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
Просяник О. П. Лексика М.Клюєва та її зіставлення з лексикою С.Єсеніна (типологія парадигматичних структур) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.02 / О. П. Просяник ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2005. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05poptps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Русская советская литературная критика : (1917-1934) : хрестоматия : учеб. пособие для студентов филолог. фак. пед. ин-тов / сост., предисл. П. Ф. Юшина ; коммент. С. И. Шешукова, П. Ф. Юшина. - М. : Просвещение, 1981. - 448 с.
Русская советская поэзия / сост. и подгот. текста В. Огнева, В. Фогельсона ; вступ. ст. В. Огнева. - М. : Художественная литература, 1990. - 634 с. - (Библиотека учителя).
Сербин П. К. Изучение творчества С.А.Есенина в школе : Пособие для учителя / П. К. Сербин. - К. : Радянська школа, 1986. - 176 с.
Сергей Есенин [Текст] : научные статьи и материалы междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения поэта, 12-13 октября 1995 г. / Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. Кафедра истории русской литературы ; отв. ред. Ю. И. Корзов. - К. : [б.в.], 1996. - 182 с.
Степанченко И. И. Поэтический язык Сергея Есенина (анализ лексики) / И. И. Степанченко. — Х. : Б. и., 1991. — 189 с.
Сынах А. А. Поэзия С.А. Есенина и философия: точки соприкосновения [Електронний ресурс] / А. А. Сынах // Грані. - 2013. - № 9. - С. 51-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2013_9_11.pdf.
Фенич Л. Осенние раздумия : Изучение стихотворения С.Есенина "Отговорила роща золотая..." в культурологическом контексте / Л. Фенич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.- 2. - С.17-23.
Червинский П. П. Семантика слова в системе стихотворного целого (на материале поэзии С.Есенина и Д.Кедрина) / П. П. Червинский ; Лаб. славист. и методол. исслед., Науч. альм. "Studia methodologica". - Т. : Підруч. і посіб., 2006. - 155 c.
Шарапова Л. В. Ритмическое своеобразие лирики С. Есенина (на примере "Персидских мотивов” и лирики 1924–1925 гг.) [Електронний ресурс] / Л. В. Шарапова // Вопросы русской литературы. - 1976. - Вип. 2. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_1976_2_11.pdf.
Эвентов И. С. Три поэта : В. Маяковский, Д. Бедный, С. Есенин : этюды и очерки / И. Эвентов.— Изд. 2-е доп. — Л. : Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1984. — 461, [2] с.

.: Розділ: Література :: 28.03.2015 11.14.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Дніпроп. :: Запитання: 36429  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Допоможіть підібрати матеріал про твір Валерія Шевчука "Дім на горі". Мене цікавлять захищені дисертації, монографії, статті. Щиро дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Берегуляк А. Магічний реалізм та літературний міф – зцілення чи панацея у постколоніальному контексті («Дім духів» Ісабель Альєнде та «Дім на горі» Валерія Шевчука) / А. Берегуляк // Сучасність. – 1993. – № 3. – С. 67-75.
Валерій Шевчук : «Мав дерзновення бути самим собою» : біобібліогр. нарис / [авт. Л. Б. Тарнашинська ; уклад. В. О. Кононенко ; відп. ред. В. В. Патока] ; Нац. парлам. б-ка України. — К., 2002. — 111 с. — (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; Вип.1)
Городнюк Н. А. Знаки необарокової культури Валерія Шевчука : компаративні аспекти [Текст] / Н. А. Городнюк. - К. : Твім інтер, 2006. - 216 с.
Грибан Г. Демонологічна образність роману-балади Валерія Шевчука "Дім на горі" [Електронний ресурс] / Г. Грибан // Волинь - Житомирщина. - 2010. - № 20. - С. 342-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_20_40.pdf.
Донченко Л. Міфологічні параметри необарокової прози Валерія Шевчука [Текст] / Л. Донченко // Питання літературознавства : наук. зб. - Чернівці : ЧНУ, 2010. - Вип. 81. - С. 45-51.
Іванова Н. Ініціаційна символіка у романі Валерія Шевчука «Дім на горі» / Н. Іванова // Докса. — О., 2006. — Стратегії інтерпретації тексту: методи і межі їх застосування. — С. 300-307.
Карпова О. П. Демонологічний дискурс прози Валерія Шевчука : автореф. дис... канд. філол. наук / О. П. Карпова ; Херсон. держ. ун-т. - Х., 2008. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08koppvs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кобилко Н. А. Реальний і міфологічний хронотоп дороги в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" [Електронний ресурс] / Н. А. Кобилко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2014. - Вип. 2(2). - С. 74-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2014_2(2)__10.pdf.
Монахова Т. В. Мова Валерія Шевчука: ключові концепти, корпус, тезаурус: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т. В. Монахова ; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2008. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08mtvkkt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Монахова Т. Типи семантичних деривацій концептів дім і дорога в ідіолекті Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / Т. Монахова // Волинь - Житомирщина. - 2010. - № 20. - С. 271-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_20_33.pdf.
”На березі часу …” Валерій Олександрович Шевчук : до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, ДЗ ”Держ. б-ка України для юнацтва” ; [уклад. Т. В. Буряк].— 2-е вид., випр. і допов. — К. : ДЗ ”Держ. б-ка України для юнацтва”, 2011. — 117 с.
Насмінчук Г. Й. Поетика ірреального в романі Валерія Шевчука «Дім на горі» / Г. Й. Насмінчук // Зб. наук. пр. пед. фак. — Кам’янець-Подільський, 1997. — Вип. 2. — С. 127-131.
Олексенко Ю. Міфологеми дому та дороги у романі Валерія Шевчука «Дім на горі» / Ю. Олексенко // Південний архів. — Херсон, 2007. — Вип. 36. — С. 61-64.
Переломова О. С. Ідіостиль Валерія Шевчука [Текст] : монографія / О. С. Переломова ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Вид-во СумДУ, 2010. - 138 с.
Павлишин М. «Дім на горі» Валерія Шевчука / М. Павлишин // Канон та іконостас / М. Павлишин. – К., 1997. – С. 98-112.
Приліпко І. Л. Проза Валерія Шевчука: проблеми ідіографії : монографія / І. Л. Приліпко. - К. : Логос, 2009. - 176 c.
Тарнашинська Л. Художня галактика Валерія Шевчука : постать сучас. укр. письменника на тлі західноєвроп. літ. / НАН України. Ін-т літ. ім. Т. Г.Шевченка. — К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2001. — 223 с.
Франчук М. Демонологія в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" як жанротворчий засіб [Електронний ресурс] / М. Франчук // Волинь - Житомирщина. - 2010. - № 20. - С. 184-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_20_25.pdf.
Файзулліна Г. С. Міфопоезис української етнокультури у філософському романі Валерія Шевчука "Дім на горі" [Електронний ресурс] / Г. С. Файзулліна // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2013. - Вип. 31. - С. 357-364. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apitphk_2013_31_51.pdf.
Халін В. Розвиток літературно-художнього сприймання учнівської молоді при вивченні роману-балади Валерія Шевчука "Дім на горі" [Електронний ресурс] / В. Халін // Волинь - Житомирщина. - 2010. - № 20. - С. 378-381. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_20_47.pdf.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
- Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Література :: 25.03.2015 20.55.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Кременчук :: Запитання: 36420  
Антоніна запитує:
Доброго вечора, підкажіть, будь-ласка, літературу для курсової роботи "Давньогрецька трагедія як спосіб пізнання життя і світу". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами:
– Хроменко І. Корифеї давньогрецької трагедії: Есхіл і Софокл : [8 клас] / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 11. - С. 41-42.
– Яценко Л. Театр у давній греції. Есхіл та його трагедія "Прометей закутий" / Л. Яценко // Зарубіжна література в школі. - 2010. - № 17. - С. 14-19.
– Давньогрецька трагедія. Есхіл. Софокл. Евріпід : пер. з давньогр. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Х. : Фоліо, 2006. - 478 с. - (Бібліотека світової літератури).
– Тихоненко С. О. Роль структури трагедії Софокла "Цар Едіп" у розумінні головної ідеї твору / С. О. Тихоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - N 10. - С. 23-24
– Султанов Ю.І. У світі античної літератури Давньогрецька література. Література Стородавнього Риму : посіб. для вчителя / Ю. І. Султанов. – Х. : Ранок : Веста, 2002. - 110, [1] с. - (Серія "Скарбниця словесника" : заснована у 2002 р.).
– Античність: давньогрецька та римська література // Тема. – 2004. – № 1. – С. 12-27.
– Шкаруба Л.М. Древнегреческая трагедия : от Эсхила до Эврипида / Л.М.Шкаруба // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 5. – С. 52-55.
– Антична література як вихідна основа європейських літератур. Людина та її світ в античній літературі / Зарубіжна література. - 2011. - № 33-35. - С. 3-65.
– Античная литература. Греция : антология. Ч. 1 / сост.: Федоров Н.А., Мирошенкова В.И. - М. : Высшая школа, 1989. – 512 с.
– Анпеткова-Шарова Г.Г. Античная литература : учеб. пособие. - 2-е изд., испр. и доп. / Г.Г. Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. -272 с.
– Бєлаш Г.О. Історія античноі літератури : навч. посіб. / Г.О. Бєлаш. - К. : ЦУЛ, 2012. – 236 с.
– Лосев А.Ф. Античная литература : учебник / А.Ф. Лосев ; под ред. А.А.Тахо-Годи. -М. : ЧеРО, 1997. – 543 с.
– Пащенко В.І. Антична література : підручник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. -К. : Либідь, 2001. – 718 с.
– Підлісна Г.Н.Антична література : навч. посіб. / Г.Н. Підлісна. - К. : Вища школа, 1992. – 255 с.
– Тронский И.М. История античной литературы : учеб. для ун-тов и пед. институтов. - 5-е изд., испр. / И.М. Тронский. - М. : Высшая школа, 1988. – 464 с.
– Ярхо В.Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии / В.Н. Ярхо. - М. : Художественная литература, 1978. – 301 с.

http://www.bur.com.ua/referaty/open.94.html
http://bukvar.su/jetika/215623-Proishozhdenie-drevnegrecheskoiy-tragedii-i-esteticheskaya-kategoriya-tragicheskoe.html
http://www.student-works.com.ua/referats/ZED/73.html
http://ukraine-diplom.com/2010/05/14/13082.html
http://soshinenie.ru/drevnegrecheskaya-tragediya/
http://cyberleninka.ru/article/n/drevnegrecheskaya-tragediya-o-nravstvennoy-prirode-cheloveka

.: Розділ: Література :: 24.03.2015 18.57.57 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.332786 seconds