Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 36419  
Софія запитує:
Епістолярій Франка.
Наша відповідь:
Добридень, Софіє! Для розкриття вашої теми радимо скористатися матеріалами з таких джерел:

Вертій, О. І. Народні джерела творчості Івана Франка : монографія / О. І. Вертій. - Т. : Підручники і посібники, 1998. - 254 с.

Вернудіна І. В. Творчість як об'єкт естетичного аналізу в теоретичній спадщині Івана Франка : Автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.08 / І. В. Вернудіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 16 c. - укp.

Зарицька Л. В. Жанрово-стильові особливості епістолярію Івана Франка (на матеріалі інтимного листування) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. В. Зарицька; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2011. - 19 c. - укp.

Костюк, Г. Листування М.Драгоманова й Івана Франка : нариси, ессе / Г. Костюк // Літературно-мистецькі перехрестя (паралелі). - 2002. - С. 223 - 233

"Не знає стін, перегород любов!" : (із листування Івана Франка та Ольги Рошкевич) // Шкільна бібліотека. - 2012. - № 1. - С. 30-31.

Падалка В. Українська ідея в епістолярній спадщині Михайла Драгоманова та Івана Франка / В. Падалка // Михайло Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху : матеріали першої міжвуз. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих наук., 27 лют. 2007 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. - С. 85-92.

Франко І. Із секретів поетичної творчості / І. Франко // Зібрання творів : [у 50 т.]. - К.: Наукова думка, 1981. - Т. 31: Літературно-критичні праці (1897-1899) / [упоряд. та комент. Ю. Л. Булаховської та ін.]. - 1981 - С. 45-119.

Франко І. Листи (1874-1885) / І. Франко // Зібрання творів : [у 50 т]. - К.: Наукова думка, 1986. - Т.48: Листи (1874-1885) / [упоряд. та комент. В. В. Громової та ін.; ред. Н. Л. Калениченко]. - 1986. - 768 с.

Франко І. Я. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова / І. Я. Франко, М. П. Драгоманов; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича НАН України. - Л., 2006. - 562 c. - укp.

Хала О. Драма "Украдене щастя" - найвизначніший сценічний твір Івана Франка : 10-й клас : [конспект уроку] / Хала, Ольга // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2013. - № 19. - С. 19-21.

Чемес В.Ф. Інтродуктивно-фінальне обрамлення в епістолярії І.Франка // Іван Франко і творення української суверенної держави. - К., 1996.

Василюк О. Д. Листування Івана Франка й Агатангела Кримського стосовно перекладу Клоустона [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ . - 2007. - № 2. - С. 67-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/SkhS_2007_2_9.pdf

Епістолярна та публіцистична спадщина Івана Франка
http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=21726

Зарицька Л. В. Листування І. Франка з Клементиною Попович [Електронний ресурс] / Л. В. Зарицька // Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер. : Філологія . - 2008. - Вип. 1. - С. 24-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_2008_1_5.pdf

Зарицька Л. Поетика листів Івана Франка до Ольги Рошкевич у контексті інтимного листування українських письменників [Електронний ресурс] / Л. Зарицька // Українське літературознавство . - 2010. - Вип. 72. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2010_72_10.pdf

Зарицька Л. В. Сімейно-побутове листування Івана Франка (на матеріалі листів до Уляни Кравченко): роздуми про жанр [Електронний ресурс] / Л. В. Зарицька // Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер. : Філологія . - 2009. - Вип. 2. - С. 212-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_2008_2_20.pdf

Зіновська Анна Миколаївна. Український письменницький епістолярій: типологія відкритого листування. : Дис. канд. наук: 10.01.06 - 2008.
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/344367.html

Ільків А. В. Роль письменницького епістолярію в українсько-польських літературних взаєминах кінця ХІХ століття: на матеріалах листування І. Франка із Е. Ожешко [Електронний ресурс] / А. В. Ільків // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2012. - Вип. 27. - С. 178-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2012_27_56.pdf

ІСТОРИК МИРОН КОРДУБА - КОРЕСПОНДЕНТ ІВАНА ФРАНКА
http://journal.mandrivets.com/images/file/Galyk_2011_6.pdf

Листи Івана Франка
http://www.i-franko.name/uk/Corresp.html

Нестеренко Є. В., Панкратова О. Л. Епістолярна спадщина Івана Франка. Структура і функції категорій ввічливості
http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Philologia/8_98185.doc.htm

ПОЕТИКА ЛИСТІВ ІВАНА ФРАНКА ДО ОЛЬГИ РОШКЕВИЧ У КОНТЕКСТІ ІНТИМНОГО ЛИСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
http://lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/ukr_literaturoznavstvo/72_2010/72_2010_l.zarytska.pdf

РАННІ МАНДРІВКИ БОЙКІВЩИНОЮ ІВАНА ФРАНКА В ЙОГО ТВОРЧОСТІ ТА ЕПІСТОЛЯРІЇ
http://lib.if.ua/franko/1310569531.html

Роман Горак: "Франко для меня - это альфа, бета и омега"
http://academy.kiev.ua/articles/read/roman_gorak_franko_dlya_menya_-_eto_alfa_beta_i_omega/

ФОЛЬКЛОРИСТИКА ІВАНА ФРАНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕПІСТОЛЯРІЮ
http://lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/ukr_literaturoznavstvo/74_2011/74_2011_h.sokil.pdf

Функціонування прецедентних текстів в епістолярному дискурсі І. Франка
http://science.crimea.edu/zapiski/2011/filologiya/uch24_22fn/0084.pdf

.: Розділ: Література :: 24.03.2015 16.57.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Великий Бичків :: Запитання: 36417  
Ольга запитує:
Доброго дня, допоможіть , будь ласка, підібрати матеріал для написання дослідницької роботи " Тема митця у творчості Ліни Костенко". Спасибі. Оля із Закарпаття
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Перегляньте, будь ласка, наступні посилання на необхідні ресурси:
http://eprints.zu.edu.ua/6905/1/Катерина Дюжева.PDF
ДЮЖЕВА, К. ПОЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МУЗИ ТА ОБРАЗУ ПОЕТА У ЛІРИЦІ ЛІНИ КОСТЕНКО
http://lessons.com.ua/xudozhnye-osmislennya-cinnostej-u-tvorchosti-l-kostenko
Художнє осмислення цінностей у творчості Л. Костенко
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30275/
Вічні питання філософії у творчості Ліни Костенко
http://www.parta.com.ua/ukr/composition/view/685/
Проблема "митець і народ" у романі Ліни Костенко "Маруся Чурай"
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAG&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/etnik_2011-2012_8-9_9.pdf&ei=YngSVfn0KYbSaO2ugbAD&usg=AFQjCNGR4eaDWKl2e4AzfDbAY8Z3yVkKNA&bvm=bv.89184060,d.d2s
Слоньовська О. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО: “З ЧУЖОГО ПОЛЯ”
http://eprints.oa.edu.ua/1690/1/Krylovets.pdf
Криловець Н. В. ФІЛОСОФСЬКА ПОЕЗІЯ ЛІНИ КОСТЕНКО. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38433/26-Dyuzheva.pdf?sequence=1
ДЮЖЕВА, К. ДАВИДОВІ ПСАЛМИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО http://library.kspu.kr.ua/new/media/library/documents/motiv-tvorchosti-yak-instinktu-v-hudojnomu-sviti-lini-kostenko/motiv-tvorchosti-yak-instinktu-v-hudojnomu-sviti-lini-kostenko_114.pdf
Таран О. МОТИВ ТВОРЧОСТІ ЯК ІНСТИНКТУ в ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ЛІНИ КОСТЕНКО
*******************
1. Бернадська, Н. І. Українська література. ХХ ст. [Текст] : довідник / Н. І.Бернадська. - К. : Знання-Прес, 2007. - 272 с.
2. Брюховецький, В. С. Ліна Костенко: Нарис творчості [Текст] / В. С. Брюховецький. - К. : Дніпро, 1990. - 262 с.
3. Костенко, Л. В. Поезія: Маруся Чурай: Коротка біографія письменника. Стислий переказ творів. Аналіз текстів. Тексти віршів. Зразки учнівських творів [Текст] : Посібник для 11 кл. / Л. В. Костенко. - Х. : Ранок, 1999.
4. Марко, В. П. Аналіз художнього твору [Текст] : навчальний посібник / В. П. Марко. - К. : Академвидав, 2013. - 280 с.
5. Овдійчук, Л. Вивчення творчості Ліни Костенко в школі [Текст] : посібник для вчителя / Л. Овдійчук. - Тернопіль : Підручники & посібники, 2002. - 80 с/
6. Усі українські поети [Текст] : усі українські поети (за шкільною програмою), біографічний нарис, літературно-художній огляд, література для додаткового користування, термінологічний словник, літературознавчі матеріали / упор. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. - Х. : Торсінг Плюс, 2008. - 443 с.

***

1. Башкирова, О. Статуя в художній системі драматичної поеми Ліни Костенко "Сніг у Флоренції" / О. Башкирова // Слово і час. - 2006. - №11 . - С. 20-25.
2. Бойко, О. Нев’янучий сад поезій Ліни Костенко [Текст] / О. Бойко // Дивослово. - 2010. - N 8. - С. 16-20.
3. Павленко, О. Світ кольорових мишей. Зіткнення неповторності й буденності в поезії Л.Костенко "Кольорові миші" [Текст] : 6-й клас / О. Павленко // Українська мова та література. - 2012. - N 1. - С. 15-18/
4. Реваха, В. Щоб відбулося життя... [Текст] : Урок-філософське дослідження творчості Ліни Костенко / В. Реваха // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - N 2. - С. 24-27.
5. Саєнко, В. Поетична культурологія Ліни Костенко. До 75-річчя поетеси [Текст] / В. Саєнко // Українська мова та література. - 2005. - N9(3 березня). - С. 3-8.
6. Тарнашинська, Л. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду [Текст] / Л. Тарнашинська // Слово і час. - 2005. - №6. - С. 42-52.
7. Чумак, Т. "Вже почалось, мабуть, майбутнє..." [Текст] : читацька конференція за творчістю Ліни Костенко / Т. Чумак // Дивослово. - 2011. - N 7. - С. 10-17.
8. Чуприна, Н. Поетичний світ Ліни Костенко [Текст] : Позакласний захід з української літератури для 11-го класу / Н. Чуприна // Українська мова та література. - 2010. - N 7. - С. 20-23.
На все добре!

.: Розділ: Література :: 24.03.2015 15.57.36 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: квітка із міста: львів :: Запитання: 36410  
квітка запитує:
доброго вечора) мені потрібна якась критика стосовно твору "Людина на крижині" К.Москальця
Наша відповідь:
Доброго дня, Квітка!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Логвиненко, Олена. Цей шалений, шалений, шалений світ - у "Світо-виді" / О. Логвиненко О. // Літературна Україна. - 1996. - 13 черв. - С.3.
Людина на крижині. Літературна критика та есеїстика Костянтин Москалець - http://chtyvo.org.ua/authors/Moskalets_Kostiantyn/Liudyna_na_kryzhyni_Literaturna_krytyka_ta_eseistyka/
Людина на крижині - http://mreadz.com/new/index.php?id=82671
Москалець, К. Страсті по вітчизні // К. Москалець Людина на крижині: Літературна критика та есеїстика. – К.: Критика, 1999. – С. 209 – 254.
Москалець, Костянтин. Людина на крижині [Текст] : літературна критика та есеїстика / К. Москалець. - К. : Критика, 1999. - 256 с.
Москалець Костянтин - Людина на крижині. Літературна критика та есеїстика - http://royallib.com/book/moskalets_kostyantin/lyudina_na_krigin_lteraturna_kritika_ta_esestika.html

.: Розділ: Література :: 23.03.2015 20.20.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Рівне :: Запитання: 36399  
Ольга запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, дібрати літературу до дипломної роботи на тему "Використання мережі Інтернет у політичному житті українського суспільства". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Балинський І. О. Українські політичні Інтернет-комунікації у світовому контексті: автореф. дис. канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.06 / І.О. Балинський ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. - Київ, 2009. - 16 с.

Білоус І. М. Особливості становлення молодіжної Інтернет-аудиторії до участі у політичному житті : автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.11 / Білоус Ірина Миколаївна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. - Київ, 2008. - 19 с.

Заборовська С. В. Особливості віртуального дискурсу в просторі Інтернет (на прикладі інтернет-щоденників) : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.02 / Заборовська Світлана Віталіївна ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Харків, 2006. - 19 с.
Маліс О. Інтернет як новий політичний феномен / О. Маліс // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Вип. 12. – Київ, 2008. – С. 250-259.
Маліс О. Тема політичного Інтернету в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених , О. Маліс // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». Збірник наукових праць. Вип.12. – Харків, 2008. – С. 116-122.
Маліс О. Особливості застосування Інтернету у виборчих кампаніях / О. Маліс // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. – Київ, 2008. – С. 336-345.
Маліс О. Політичний сайт як посередник між суб'єктами політики та суспільством / О Маліс // Віче. Журнал Верховної Ради України. – 2008. – № 20. – С. 27-28.

Маліс О. В. Розвиток Інтернету як комунікативного засобу та його вплив на діяльність суб'єктів політичного процесу в Україні : автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Маліс Олександр Владиславович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2009. – 19 с.

Морозов И. Л. Информационная безопасность политической системы / И. Л. Морозов // Полис. – 2002. – № 5. – С. 134–145.

Снурнікова Ю. М. Ефективне використання електронних документів мережі Інтернет в тележурналістиці : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / Снурнікова Юлія Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 20 с.

Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичне життя / авт.-уклад. Ю. Шайгородський. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003. - 294 с.
Бистряков К. Суб'єкти сучасної Української політики в Інтернет та вплив мережі на формування їхнього політичного іміджу / К. Бистряков // http://shpargalka.org.ua/r/0/341.html
Використання мережі Інтернет на політиці // http://bukvar.su/politologija/99868-Ispol-zovanie-seti-Internet-v-politike.html
Вплив мережі інтернет на політичний стан в світі // http://uchni.com.ua/informatika/3147/index.html
Данько-Сліпцова А. Політики та Інтернет в Україні: повний оф-лайн // http://social-science.com.ua/article/305

Дарчук Н. Комп’ютерна методика дослідження політичного мовлення / Н. Дарчук // Українське мовознавство. – 2011. – Вип. 41. – С. 94-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Um_2011_41_13.pdf

Електронна демократія : сутність і перспективи // http://bo0k.net/index.php?bid=19496&chapter=1&p=achapter

Інформаційне суспільство: сучасний стан та інформаційне суспільство // http://studopedia.com.ua/1_62810_perspektivi-rozvitku-v-ukraini.html
Какова роль социальных сетей в украинской политике? // http://institute.gorshenin.ua/news/332_Kakova_rol_sotsialnih_setey_v_u.html

Коритнікова Н. В. Напрями впливу Інтернет-технологій на політичне життя суспільства / Н. В. Коритнікова // http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/2.2007/139-148.pdf

Погребна О. Електронні ресурси Парламентської бібліотеки України в інформаційному супроводі процесу політичних реформ у державі / О. Погребна. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bp_2005_1_7.pdf
Струнін П. Специфіка використання Веб-сайтів у діяльності політичних партій в Україні / П. Струнін // http://social-science.com.ua/article/1216
Суб'єкти сучасної української політики в Інтернет // http://plagiatik.at.ua/publ/referati/politologija/referat_na_temu_sub_39_ekti_suchasnoji_ukrajinskoji_politiki_v_internet/50-1-0-20733
Третяк О. А. Вплив новітніх комунікаційних інтернет-мереж на розвиток публічної сфери політики / О. А. Третяк // http://soskin.info/ea/2011/11-12/201113.html

.: Розділ: Література :: 22.03.2015 13.31.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віра із міста: Херсон :: Запитання: 36390  
Віра запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, дібрати інформацію на тему "Поетика кіномистецтва в українській художній прозі (за романом Майка Йогансена «Пригоди Мак-Лейстона…»).
Наша відповідь:
Доброго дня, Віро!
Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:
http://kulk.ck.ua/files/visnuk-16.pdf
МОВЧАН Р. УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ 1920-Х І НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ
http://sociosphera.com/publication/journal/2014/165/hudozhestvennaya_interpretaciya_pinkertonovskih_motivov_v_literaturnoj_mistifikacii_majka_jogansena/
Романенко О. В. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПИНКЕРТОНОВСКИХ МОТИВОВ В ЛИТЕРАТУРНОЙ МИСТИФИКАЦИИ МАЙКА ЙОГАНСЕНА
http://kharkiv-nspu.org.ua/wp-content/uploads/2012/09/johansen1.pdf
Мельників Р. ЛЮДИНА З «ХИМЕРНИМ ЙМЕННЯМ»
http://avtoreferat.net/content/view/11416/31/
Лобас Н.П. Карнавальна поетика та жанрові особливості міжвоєнної експериментальної прози Майка Йогансена та Вітольда Ґомбровича (на матеріалі романів "Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших" і "Фердидурке")
http://www.academia.edu/8998314/Avant-Garde_by_Mike_Yohansen._Afterword_Авангард_Йогансена._Післямова
Цимбал Я. Авангард Йогансена. Післямова
http://core.ac.uk/download/pdf/11071494.pdf
Васьків М.С. Романні форми в українській літературі 1920-30-х років: Монографія. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009 – 325 с.
1.Видатні постаті України [Текст] / Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко. - 2-ге вид., доп. - К. : МАУП. - [Б. м.] : Книжкова палата, 2007. - 738 с. - (в опр.) : 15.00 грн.;
2.Новітня філологія [Текст]. Вип. 37 / ред. А. М. Науменко. - Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. - 252 с.
****************************************************************************************************
1.Мельників, Р. Трансформація особистості в "абсурдному світі" Майка Йогансена [Текст] / Р. Мельників // Слово і час. - 2000. - N 10. - С. 37-40;
2.Савчук, Н. Українське літературне розстріляне відродження в контексті політики, науки й мистецтва [Текст] : вступна оглядова тема в 11-му класі / Н. Савчук // Українська мова та література. - 2008. - N 33/34. - С. 3-11;
3.Цимбал, Я. Звукосмислові експерименти в поезії і прозі Майка Йогансена [Текст] / Я. Цимбал // Слово і час. - 2003. - № 1. - С. 15-21;
4.Цимбал, Я. Майк Йогансен [Текст] / Я. Цимбал // Літературна Україна. - 2013. - 3 січня (№1). - С. 7;
5.Шевченко, С. Человек с химерным именем [Текст] : За 75 лет, прошедших со дня смерти, писатель Майк Йогансен хоть и удостоился звания классика, но так и не стал "своим" в украинской литературе / С. Шевченко // Бизнес. - 2012. - 5 ноября (№45). - С. 49-51.
На все добре!

.: Розділ: Література :: 21.03.2015 12.48.23 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.31652 seconds