Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45778
   


Автор вопроса: Ольга из города: Рівне :: Вопрос: 36399  
Ольга спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, дібрати літературу до дипломної роботи на тему "Використання мережі Інтернет у політичному житті українського суспільства". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Балинський І. О. Українські політичні Інтернет-комунікації у світовому контексті: автореф. дис. канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.06 / І.О. Балинський ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. - Київ, 2009. - 16 с.

Білоус І. М. Особливості становлення молодіжної Інтернет-аудиторії до участі у політичному житті : автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.11 / Білоус Ірина Миколаївна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. - Київ, 2008. - 19 с.

Заборовська С. В. Особливості віртуального дискурсу в просторі Інтернет (на прикладі інтернет-щоденників) : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.02 / Заборовська Світлана Віталіївна ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Харків, 2006. - 19 с.
Маліс О. Інтернет як новий політичний феномен / О. Маліс // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Вип. 12. – Київ, 2008. – С. 250-259.
Маліс О. Тема політичного Інтернету в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених , О. Маліс // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». Збірник наукових праць. Вип.12. – Харків, 2008. – С. 116-122.
Маліс О. Особливості застосування Інтернету у виборчих кампаніях / О. Маліс // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. – Київ, 2008. – С. 336-345.
Маліс О. Політичний сайт як посередник між суб'єктами політики та суспільством / О Маліс // Віче. Журнал Верховної Ради України. – 2008. – № 20. – С. 27-28.

Маліс О. В. Розвиток Інтернету як комунікативного засобу та його вплив на діяльність суб'єктів політичного процесу в Україні : автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Маліс Олександр Владиславович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2009. – 19 с.

Морозов И. Л. Информационная безопасность политической системы / И. Л. Морозов // Полис. – 2002. – № 5. – С. 134–145.

Снурнікова Ю. М. Ефективне використання електронних документів мережі Інтернет в тележурналістиці : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / Снурнікова Юлія Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 20 с.

Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичне життя / авт.-уклад. Ю. Шайгородський. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003. - 294 с.
Бистряков К. Суб'єкти сучасної Української політики в Інтернет та вплив мережі на формування їхнього політичного іміджу / К. Бистряков // http://shpargalka.org.ua/r/0/341.html
Використання мережі Інтернет на політиці // http://bukvar.su/politologija/99868-Ispol-zovanie-seti-Internet-v-politike.html
Вплив мережі інтернет на політичний стан в світі // http://uchni.com.ua/informatika/3147/index.html
Данько-Сліпцова А. Політики та Інтернет в Україні: повний оф-лайн // http://social-science.com.ua/article/305

Дарчук Н. Комп’ютерна методика дослідження політичного мовлення / Н. Дарчук // Українське мовознавство. – 2011. – Вип. 41. – С. 94-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Um_2011_41_13.pdf

Електронна демократія : сутність і перспективи // http://bo0k.net/index.php?bid=19496&chapter=1&p=achapter

Інформаційне суспільство: сучасний стан та інформаційне суспільство // http://studopedia.com.ua/1_62810_perspektivi-rozvitku-v-ukraini.html
Какова роль социальных сетей в украинской политике? // http://institute.gorshenin.ua/news/332_Kakova_rol_sotsialnih_setey_v_u.html

Коритнікова Н. В. Напрями впливу Інтернет-технологій на політичне життя суспільства / Н. В. Коритнікова // http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/2.2007/139-148.pdf

Погребна О. Електронні ресурси Парламентської бібліотеки України в інформаційному супроводі процесу політичних реформ у державі / О. Погребна. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bp_2005_1_7.pdf
Струнін П. Специфіка використання Веб-сайтів у діяльності політичних партій в Україні / П. Струнін // http://social-science.com.ua/article/1216
Суб'єкти сучасної української політики в Інтернет // http://plagiatik.at.ua/publ/referati/politologija/referat_na_temu_sub_39_ekti_suchasnoji_ukrajinskoji_politiki_v_internet/50-1-0-20733
Третяк О. А. Вплив новітніх комунікаційних інтернет-мереж на розвиток публічної сфери політики / О. А. Третяк // http://soskin.info/ea/2011/11-12/201113.html

.: Раздел: Литература :: 22.03.2015 13.31.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віра из города: Херсон :: Вопрос: 36390  
Віра спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, дібрати інформацію на тему "Поетика кіномистецтва в українській художній прозі (за романом Майка Йогансена «Пригоди Мак-Лейстона…»).
Наш ответ:
Доброго дня, Віро!
Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:
http://kulk.ck.ua/files/visnuk-16.pdf
МОВЧАН Р. УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ 1920-Х І НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ
http://sociosphera.com/publication/journal/2014/165/hudozhestvennaya_interpretaciya_pinkertonovskih_motivov_v_literaturnoj_mistifikacii_majka_jogansena/
Романенко О. В. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПИНКЕРТОНОВСКИХ МОТИВОВ В ЛИТЕРАТУРНОЙ МИСТИФИКАЦИИ МАЙКА ЙОГАНСЕНА
http://kharkiv-nspu.org.ua/wp-content/uploads/2012/09/johansen1.pdf
Мельників Р. ЛЮДИНА З «ХИМЕРНИМ ЙМЕННЯМ»
http://avtoreferat.net/content/view/11416/31/
Лобас Н.П. Карнавальна поетика та жанрові особливості міжвоєнної експериментальної прози Майка Йогансена та Вітольда Ґомбровича (на матеріалі романів "Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших" і "Фердидурке")
http://www.academia.edu/8998314/Avant-Garde_by_Mike_Yohansen._Afterword_Авангард_Йогансена._Післямова
Цимбал Я. Авангард Йогансена. Післямова
http://core.ac.uk/download/pdf/11071494.pdf
Васьків М.С. Романні форми в українській літературі 1920-30-х років: Монографія. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009 – 325 с.
1.Видатні постаті України [Текст] / Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко. - 2-ге вид., доп. - К. : МАУП. - [Б. м.] : Книжкова палата, 2007. - 738 с. - (в опр.) : 15.00 грн.;
2.Новітня філологія [Текст]. Вип. 37 / ред. А. М. Науменко. - Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. - 252 с.
****************************************************************************************************
1.Мельників, Р. Трансформація особистості в "абсурдному світі" Майка Йогансена [Текст] / Р. Мельників // Слово і час. - 2000. - N 10. - С. 37-40;
2.Савчук, Н. Українське літературне розстріляне відродження в контексті політики, науки й мистецтва [Текст] : вступна оглядова тема в 11-му класі / Н. Савчук // Українська мова та література. - 2008. - N 33/34. - С. 3-11;
3.Цимбал, Я. Звукосмислові експерименти в поезії і прозі Майка Йогансена [Текст] / Я. Цимбал // Слово і час. - 2003. - № 1. - С. 15-21;
4.Цимбал, Я. Майк Йогансен [Текст] / Я. Цимбал // Літературна Україна. - 2013. - 3 січня (№1). - С. 7;
5.Шевченко, С. Человек с химерным именем [Текст] : За 75 лет, прошедших со дня смерти, писатель Майк Йогансен хоть и удостоился звания классика, но так и не стал "своим" в украинской литературе / С. Шевченко // Бизнес. - 2012. - 5 ноября (№45). - С. 49-51.
На все добре!

.: Раздел: Литература :: 21.03.2015 12.48.23 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Сніжана из города: Ужгород :: Вопрос: 36384  
Сніжана спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти книгу "Криничар" та "Майбутні дари для дітвори..." закарпатця Мирослава Дочинця (щоб прочитати он-лайн). А також посилання на його офіційну сторінку, якщо вона існує. Щиро дякую.
Наш ответ:
Шановна Сніжано!Продивиться посилання,які вдалося знайти:

1.Офіційна сторінка http://miroslav-dochinets.com/

2."Криничар" http://www.litmir.me/bd/?b=204796

.: Раздел: Литература :: 20.03.2015 16.00.16 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: надія из города: Перечин :: Вопрос: 36380  
надія спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть підібрати матеріал до реферату "Образ рідного краю у творчості П.Скунця".Дякую.
Наш ответ:
Надіє, добрий день! Сподіваємося, що при написанні реферату вам допоможуть такі джерела:

Андрійчук, Ірина.Публіцистика духовності і сумління // Урядовий кур'єр. - 2008. - 8 трав. - С. 10.

Балла Е. Петро Скунць - поет-шістдесятник / Е. Балла // Українська поезія Закарпаття XX століття [Текст] : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т, Філол. ф-т, Каф. української. - Ужгород , 2004. - С. 199-216.

Витвицький, Володимир. Розіп'ятий на хресті совісті: 70-років з дня народження Петра Скунця / В. Витвицький // Голос України. - 2012. - №92(22 травня) . - С. 21

Ігнатович О. С. Петро Скунць : Літ.-критич. нарис / О. С. Ігнатович; Ужгород. держ. ун-т. - Ужгород : МП "Ліра", 2000. - 137 c.

Іванишин, П. Петро Скунць. Силует митця на тлі епохи / П. Іванишин ; наук. консультант : М. Шалата. - Дрогобич : Відродження, 1999. - 216 с.

Іванишин П. Поетична аксіологія Петра Скунця [Текст] / Іванишин П. // Слово і час. - 1999.-N7. - С.14-16.

Іванишин П. Екзистенційне прочитання поеми П.Скунця "На границі епох" [Текст] / Іванишин П. // Визвольний шлях. - 2001.-N2. - С.64-86.

Іванишин, Петро. Актуалізація націєцентричної традиції в поезії Петра Скунця [Текст] / П. Іванишин // Критика і метакритика як осмислення літературності : монографія / П. Іванишин. - К. : Академія, 2012. - С. 75-95.

Іванишин, П. Особливості формування текстуального "Я" Петра Скунця [Текст] : научное издание / П. Іванишин // Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки ДДПУ / М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. пед. ін-т ім. І. Франка. - Дрогобич : Вимір, 2000. - Вип. 5. - С. 222-234 .

Іванишин, Петро.Петро Скунць - поет традиції Шевченка // Українська літературна газета. - 2012. - 15 черв. - С. 4.
http://www.dontsov-nic.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=451


Іванишин, Петро. Нестримний, як зухвалість : [рецензія] / П. Іванишин // Слово і час. - 2008. - N 6. - С. 96-97
Рец. накн. : Салига Т.Ю. Всесвіт, гори і він. Петро Скунць / Т. Ю. Салига. - Ужгород: Гражда, 2007. - 120 с.

Ігнатович, Олександра."...Я в землю впав. Воскресну. Як горіх" : пам'яті Петра Скунця (1942-2007) - у день сімдесятиліття поета, яке відзначаємо у травні без нього // Дзвін. - 2012. - № 5-6. - С. 130-133. - Бібліогр.: с. 133

Моренець В., Володимир. Антитези Петра Скунця [Текст] / Володимир Моренець В. // Вітчизна. - 1994.-N1-2. - С.114-121.

Мідянка П. Урок літератури рідного краю в 9 класі [Текст] : (За збіркою Петра Скунця "Спитай себе") / Мідянка П. // Дивослово. - 1998.-N11. - С.49.

Папіш, Віталія. Душа поетового слова (до 70-річчя Петра Скунця) [Текст] / В. Папіш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2012. - Вип. 17. - С. 42-44

Петро Скунць - поет, публіцист, громадський діяч : бібліогр. покажч. / ред.: Л. О. Ільченко; уклад.: М. Б. Бадида, О. А. Канюка; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. - 109 c. - (Корифеї Закарпаття: бібліогр.; 7).

Салига, Тарас Юрійович. Всесвіт, гори і він. Петро Скунць [Текст] / Т. Ю. Салига. - Ужгород : Гражда, 2007. - 120 с. - I
Пойда С. Серед тіней і дантових примар [Текст] : П.Скунць / Пойда С. // Українська мова та література. - 2002.-N40. - С.21-23.

Фесенко, В. Україна і Верховина - два крила любові Петра Скунця [Текст] / В. Фесенко // Дивослово. - 2003. - N7. - С. 43-48.

Пискач, Ольга. Мовна своєрідність публіцистики Петра Скунця [Текст] : научное издание / О. Пискач // Науковий вісник Ужгородського університету / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Ліра, 2003. - С. 96-100

Іванишин П. Поезія Петра Скунця (Художнє вираження національно-духовної ідентифікації ліричного героя). – Дрогобич: Відродження, 2003. – 296 с.
http://ruthenia.info/txt/vidrodzhenia/ivanyshynp/poez/poezii.pdf

Історичні трени і катрени Петра Скунця
http://litakcent.com/2012/03/27/istorychni-treny-i-katreny-petra-skuncja/
Петро Скунць в “Екзилі”. VI
http://zakarpattya.net.ua/Blogs/96515-Petro-Skunts-v-“Ekzyli.-VI

.: Раздел: Литература :: 20.03.2015 11.46.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Настя из города: Кировоград :: Вопрос: 36358  
Настя спрашивает:
Доброго вечора! Допоможiть пiдiбрати літературу на тему курсової роботи: "Мотиви лірики Олени Теліги (матеріали збірки "О краю мій..")
Наш ответ:
Доброго вечора, Анастасiя! Ми вже відповідали на подібне запитання раніше. Див. Відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання – 36337.

.: Раздел: Литература :: 18.03.2015 02.54.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.303947 seconds