Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Маргарита із міста: Тернопіль :: Запитання: 33330  
Маргарита запитує:
Поможіть, будь ласка, з науковою літературою на тему "Віртуальна реальність у художній літературі".
Наша відповідь:
Добрий день, Маргарито! Пропонуємо наступні матеріали з вашої теми:

1. Анненкова Е. И., Игнатьев М. Б. Виртуальные миры Н. В. Гоголя // Виртуальные реальности. Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 4.- М., 1998.- С. 140-141.
2. Бабенко B.C. Размышления о виртуальной реальности // Технологии виртуальной реальности. Состояние и тенденции развития. -М., 1996.-С. 107-116.
3. Бабенко B.C. Художественная культура и виртуальная реальность / B.C. Бабенко, С.Н. Иконникова, С.Т. Махлина // Виртуальные реальности: C6.ct.-M., 1998.-С. 147-149.
4. Барбукова І. С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: жанрова природа, поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Барбукова Ірина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 20 с.
5. Барбукова І. С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: жанрова природа, поетика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Барбукова Ірина Сергіївна ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2012. - 231 арк.
6. Біляєва, О. В. Віртуальна реальність в літературі: проблеми типології. // Збірник наукових праць молодих вчених. — Кам’янець-Подільський, 2010. — Вип. 2. — С. 62-63 Бп17098-2 . 553221
7. Журба М. А. Віртуальна реальність: передумови антропологічного повороту // Гілея: науковий вісник . - 2013. - № 72. - С. 306-311.
8. Завадський Ю. Р. Віртуальна література. Нарис типології та поетики : [монографія]. - Т. : Підручники і посібники, 2009. - 130 с. - (Бібліотека наукового альманаху "Studia methodologica")
9. Лаврик, Д. С. Віртуальна реальність у дитячій літературі. // Концепт реальності у філософії, літературі й науці. — Суми, 2011. — С. 104-105 А704327 . 546845
10. Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? : матеріали Всеукр. наук. конф., 5-6 квіт. 2013 р., [м. Київ] / [за заг. ред. О. Є. Бондаревої] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 275 с.
11. Носов Н. А. Виртуальная реальность // Вопросы философии.- 1999.- №10.-С. 152-164.
12. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве : сб. ст. / ред. коллегия: Б. Ф. Егоров (отв. ред.) и др. - Л. : Наука, Ленингр. отделение, 1974.- 299 с.
13. Хейлз К. Н. Як ми стали постлюдством: Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці / К. Н. Хейлз ; пер. з англ. Є. Т. Марічева ; наук. ред. С. Ю. Шліпченко. - К. : Ніка-Центр, 2002. - 430 с. - (Серія "Зміна парадигми" ; вип. 3)
14. Шадських Ю. Еволюція смислового значення поняття "віртуальна реальність" / Ю. Шадських // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" . Філософ. науки. - 2012. - № 723. - С. 73-78. - Бібліогр.: 16 назв.

***
1. Вахненко, Е. Е. Концепция времени и пространства в автобиографической прозе А.М. Ремизова 1920-1950-х гг. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-vremeni-i-prostranstva-v-avtobiograficheskoi-proze-am-remizova-1920-1950-kh-gg
2. Давыдова О.В. Художественное время как средство создания виртуальной реальности в литературном дискурсе (на материале немецкого языка): Автореф. дис. .канд. филол. наук. М., 2003. -21с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/khudozhestvennoe-vremya-kak-sredstvo-sozdaniya-virtualnoi-realnosti-v-literaturnom-diskurse-
3. Помпеев, А. Ю. Особенности письменной культуры в виртуальной среде. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/osobennosti-pismennoi-kultury-v-virtualnoi-srede
4. Социальный смысл виртуальной реальности. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/sotsialnyi-smysl-virtualnoi-realnosti
5. Цветков, Е. В. Научная фантастика как способ конструирования социальной реальности. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/nauchnaya-fantastika-kak-sposob-konstruirovaniya-sotsialnoi-realnosti
6. Шульга К. В. Поэтико-философские аспекты виртуальной реальности в романе "Generation 'П'" Виктора Пелевина. Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Елец. гос. ун-т им. И.А. Бунина- 2005. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/poetiko-filosofskie-aspekty-voploshcheniya-virtualnoi-realnosti-v-romane-generation-p-viktor

.: Розділ: Література :: 17.01.2014 23.21.54 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Яворів :: Запитання: 33270  
Христина запитує:
Допоможіть знайти скорочений твір Романа Горака "Тричі мені являлася любов" дуже треба! буду вдячна)
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино!
На жаль, переказу твору нам знайти не вдалося. Пропонуємо Вам переглянути посилання на повість-есе Романа Горака "Тричі мені являлась любов":
http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=33&bookid=0
http://www.e-reading.co.uk/bookreader.php/1011019/Gorak_-_Trichi_meni_yavlyalasya_lyubov.html

.: Розділ: Література :: 14.01.2014 14.06.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Харків :: Запитання: 33268  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з інформацією про рустикальність як явище літератури. Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам наступний матеріал:
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1751/1/Liudyna v chasi.pdf
Звіт про науково-дослідну роботу Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) Заключний. 3.7. Мовна дезінтеграція соцреалізму в українській радянській літературі (1950–1960-ті роки), стор.475 http://mhpi-studentss.livejournal.com/4281.html
«Деревенская проза» как феномен в литературе 70-80-х годов XX в.
1. Бондаренко В. Стрижнева словесність //Наш сучасник, 1989 - №12.
2. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання [Текст] : словарь / С.І. Головащук; Ред. Г.С. Балабан, Ред. Л.П. Марченко, 2004. - 448 с.
3. Камінчук О.А. Художній дискурс української поезії кінця 19 – початку 20 століть: монографія /О.Камінчук – К.: Пед. Преса, 2009.- 352с.
4. Кононенко П.П. Село в українській літературі: літературно-критичний нарис /П.П.Кононенко – К.: Рад. Письменник, 1984. – 944с.
5. Літературознавча енциклопедія [Текст] : У двох томах. Т. 2. М (Маадай-Кара) - Я (Я-форма) / упор. Ю. І. Ковалів, 2007. - 624 с.
6. Літературознавчий словник-довідник [Текст] : словарь / Ред. Р.Т. Гром'як, 2006. - 753 с.
7. Литературная энциклопедия терминов и понятий [Текст] / Ред. А.Н.Николюкин, 2003. - 1596 с.
Успіхів!

.: Розділ: Література :: 14.01.2014 13.24.54 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Одесса :: Запитання: 33265  
Яна запитує:
Добрый вечер! Помогите найти материалы на реферат по теме характеристика произведения "Портрет Дориана Грея" О. Вайльд. Спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Анализ романа «Портрет Дориана Грея» - http://goldlit.ru/oscar-wilde/49-the-picture-of-dorian-gray
- Бачук, Тетяна. Гімн естетизму чи естетична антиутопія? : урок за темою "Оскар Уайльд - представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця. Естетизм Уайльда. Аналіз передмови до роману "Портрет Доріана Грея" / Бачук, Тетяна // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С. 9-12.
- Гладишев, В. В. Доріан Грей - приречений чи винний? : спроба "психологічной реконструкції" характеру / В. В. Гладишев, А. А. Веселкова // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 3. - С. 57-62.
- Галькевич, Н. П. О. Вайльд. "Портрет Доріана Грея" / Н. П. Галькевич // Все для вчителя. - 2013. - № 5. - С. 36-38.
- Доріченко, М. І. О. Уайльд "Портрет Доріана Грея" / М. І. Доріченко // Все для вчителя. - 2011. - № 13-14. - С. 43-45.
- Левченко, Ольга. Образ живописного портрета в произведениях писателей ХІХ века / Левченко, Ольга // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2012. - № 7-8. - С. 18-21.
- Маслюк, Оксана. "Справжня таїна життя - це видиме, а не невидиме"? : [вивчення роману О. Уайльда "Портрет Доріана Грея"] / Маслюк, Оксана // Світова література (Шкільний світ). - 2013. - № 8. - С. 11-17.
- Проблемно-тематичний аналіз у практиці вчителів-словесників : [фрагменти робіт до теми] // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 10. - С. 13-18.
- Портрет Дориана Грея характеристика образа Дориана Грея - http://lit-helper.ru/p_Portret_Doriana_Greya_harakteristika_obraza_Doriana_Greya
- «Портрет Дориана Грея»: образы, анализ - http://filorelea.narod.ru/referat/portrer-doriana-greya.html
- «Портрет Дориана Грея» - http://ru.wikipedia.org/wiki/Портрет_Дориана_Грея
- Николин, Микола. Формування духовно-естетичної компетентності учнів за умов профільного навчання : різнорівневі уроки за романом Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" / Николин, Микола // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 5. - С. 25-36.
- Скородєд, Тетяна. "Шукайте цензора в собі..." : тема совісті та своєрідність розв'язання проблеми морального вибору на прикладах творів зарубіжних письменників / Скородєд, Тетяна // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2012. - № 1. - С. 19-24.
- Тема краси й насолоди у романі Вайльда «Портрет Доріана Грея» - http://www.testsoch.net/tema-krasi-j-nasolodi-u-romani-vajlda-portret-doriana-greya/
- Юсипович, Ірина. У кожному з нас - і Небо, і Пекло : система уроків за творчістю О. Вайльда / Юсипович, Ірина // Світова література (Шкільний світ). - 2013. - № 8. - С. 4-10.

.: Розділ: Література :: 13.01.2014 22.35.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Мукачево :: Запитання: 33261  
Катерина запитує:
Доброго дня, довідко! Допоможіть знайти відповідь на таке запитання : " Мариністика в творчості Лесі Українки. Засоби вираження емоційності моря через музику". Буду дуже вдячна , за будь-яку інформацію!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня!Ми спробували відповісти на ваше запитання:
1.«Хвиля» Леся Українка аналіз вірша
http://dovidka.biz.ua/hvilya-lesya-ukrayinka-analiz-virsha/
2.ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА КРИМСЬКОЇ ЛІРИКИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2011/uch_24_12fn/028.pdf
3. МАРИНІСТИЧНІ МОТИВИ В ФОЛЬКЛОРНИХ ЗАПИСАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1384.html
4.КРЫМСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА И ЛЕСИ УКРАИНКИ
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=0bIoPxUvs6Y=&tabid=10358
5. Подорож до моря
http://www.l-ukrainka.name/uk/Verses/NaKrylachPisen/PodorozhDoMorja.html
6. Музыка моря (сочинение по музыкальным впечатлениям)
http://www.pushkin14.ru/files/muzyka_morja.doc
7. Морской пейзаж в музыке и живописи
http://www.openclass.ru/node/113596
8. Конспект урока "Образы моря в литературе, живописи и музыке"
http://www.menobr.ru/materials/1229/42465/
9. Музыкальные краски в произведениях композиторов-импрессионистов».
http://educontest.net/STORAGE_1/FILES/article/17507/konspekt uroka.doc
10.Выразительные средства музыки: Фактура
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-faktura
11. Звучащий образ моря
http://festival.1september.ru/articles/560601/

.: Розділ: Література :: 13.01.2014 17.55.13 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.348598 seconds