Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 43852
   


Автор вопроса: Тетяна из города: Черкаси :: Вопрос: 27696  
Тетяна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти нформацію за темою: "Особливості творення образу оповідача в українській літературі: від давнини до сьогодення". Буду дуже вдячна!
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно!
Ми вже давали відповідь на подібні запитання раніше. Див.: Віртуальна бібліографічна довідка-Розширений пошук-Пошук по: Номеру запитання-24194, 27083, 27269.
Додатково пропонуємо переглянути наступні джерела:
Образ оповідача в «посмішках» Остапа Вишні-http://soch.org.ua/obraz-opovіdacha-v-«posmіshkakh»-ostapa-vishnі
ВІД ФАКТУ ДО ХУДОЖНЬОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ (МАЙСТЕРНІСТЬ ОПОВІДАЧА)-http://litmisto.org.ua/?p=1868
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ (на матеріалі дитячих оповідань В. Винниченка)-http://eprints.zu.edu.ua/1760/1/2.pdf
О. М. Плужник. АВТОБІОГРАФІЧНІСТЬ ТВОРЧОСТІ АНАТОЛІЯ ДІМАРОВА-http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2011_19/5.pdf
http://www.oblosvita.kiev.ua/2406/kiyevo-pecherskij-paterik-yak-literaturna-patka-ukrainskogo-pismenstva/
http://www.ukrlit.vn.ua/info/criticism/system.html
http://www.ukrlit.vn.ua/making1/dabfo.html
http://www.ukrtvory.com.ua/11tu164.html
http://grebenka.com/index/0-261
Вербальне вираження етнопсихічних архетипів у романі О.Ільченка "Козацькому роду нема переводу...": автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / С.В. Помирча; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2009. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09psvrnp.zip
Поетика раннього Гоголя ("Вечори на хуторі біля Диканьки", "Миргород"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 [Електронний ресурс] / О.Д. Краснобаєва; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01kodprg.zip
Художні мемуари та автобіографічна повість в українській літературі 90-х років XX століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / Г.О. Маслюченко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04mgolrs.zip
Вальнюк Б. «Мазепа» Богдана Лепкого: «образ автора» та його роль у формуванні композиції твору // Молода нація. — К., 1999. — Вип.10. — С.188–194.
Варинська А. М. Образ автора і проблеми лінгвостилістичного аналізу (на прикладі творів М. М. Коцюбинського) // Наука і сучасність. — К., 1998. — Ч.1. — С.139–144.
Варинська А. М. Проблема образу автора в художньому творі // Вісник. — Черкаси, 2000. — Вип. 15: Сер.: Філологічні науки. — С.119–125.
Давидова-Біла Г. Проблема образу автора в ліриці Івана Франка // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — Донецьк, 2000. — Вип.5. — С.94–110.
Клочек Г. Д. Кілька штрихів до «образу автора» в поемі Т. Шевченка «Гайдамаки» // Наукова шевченківська конференція (31; 1994; Луганськ). XXXI наукова шевченківська конференція 9–11 березня 1994 року. — Луганськ, 1994. — С.67–69.
Козачишина, Оксана. Образ оповідача в ракурсі гендерної специфіки комунікативного стилю мовної особистості: індивідуально-авторський аспект // Наукові записки. — Кіровоград, 2008. — Вип. 75 (2) : Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — С.229–231.
Крупа М. Зумовленість синтаксису озвученої мови у новелі Черемшини «Парубоцька справа» позатекстовими факторами образу автора // Науковий вісник. — Чернівці, 2007. — Вип.321–322: Слов’янська філологія. — С.384–389.
Лапко О. А. Автор, образ автора, авторский голос (теоретико-методологічний ракурс) // Вісник. — Х., 2004. — N607: Сер. Філологія, вип.39: Харківська філологічна школа і сучасність. — С.14–18.
Мариновская Н. Б. Образ автора в повестях Т. Г. Шевченко. Военная лексика в речевой структуре // Матеріали вузівської конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи: філологічні науки (м. Донецьк, квітень 1997 р.). — Донецьк, 1997. — С.150–151.
Сліпушко О. Парадигма образу автора у Галицько-Волинському літописі // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К., 2008. — Вип.30. — С.234–243.
Ткачук Т. Образність у художній літературі, авторське світобачення Богдана Лепкого // Наукові записки. — Вінниця, 2007. — Вип.9. — С.242–245.
Цепа О. «Фольклоризована» маска молодого Шевченка (про образ автора у циклі «Думки») // Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Наукові записки. — Кіровоград, 1998. — Вип.15: Сер. Філологічні науки (українське літературознавство). — С.150–153.

.: Раздел: Литература :: 30.03.2012 06.57.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Нина Гринева из города: г. Горловка :: Вопрос: 27690  
Нина Гринева спрашивает:
Здравствуйтй! Не могу найти статью Ю. Лейдермана "О художественном произведении как образе мира". Может поможете ссылкой? Спасибо!!!
Наш ответ:
Здравствуйте, Нина Гринева!
К сожалению, в доступной части инета данная статья не встретилась. Удачи в дальнейшем поиске!

.: Раздел: Литература :: 29.03.2012 13.51.10 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталия Рубан из города: Москва :: Вопрос: 27684  
Наталия Рубан спрашивает:
Уважаемые коллеги! В нашу Виртуальную службу поступил такой запрос: "Здравствуйте! У нас в библиотеке был запрос по поводу названия праздника детской поэзии "Весёлая уточка" (кто и почему его так назвал). Мы нашли источник - журнал //Барвинок. - 1990. - № 8. - С. 10-11 и //Барвинок. - 1991. - № 3. - С. 2-3. Но их нет в фонде нашей библиотеки. Если они хранятся у вас, просим помочь в получении информации. Возможно, у вас есть ответ на вопрос в других источниках. С ув. Технерядова Лариса" В РГДБ тоже нет этих журналов и информации. Не могли бы вы нам помочь?
Наш ответ:
Шановна Наталья!Продивиться відповідь на це питання №27666

.: Раздел: Литература :: 29.03.2012 09.41.39 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: наталі из города: Луцьк :: Вопрос: 27671  
наталі спрашивает:
Допоможіть будь ласка знайти усю можливу інформацію на тему: "Леся Українка і французька література".
Наш ответ:
Доброго дня!
1.Шморгун О. О. Атеїстично-гуманістичні виміри творчості І.Франка, Лесі Українки та В.Винниченка: модерно-екзистенційний дискурс
http://www.info-library.com.ua/books-text-11453.html
2.Л. С. Дячук. ПРОБЛЕМИ ФЕМІНІЗМУ, ГЕНДЕРНИХ СТУДІЙ ТА ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНСЬКОМУ
КОНТЕКСТІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VZhDU/2011_58/vip_58_30.pdf
3.Леся Украинка.Новые перспективы и старые тени
http://www.l-ukrainka.name/ru/Criticism/NovyePerspektivy.html
4.Олена Огнєва. ЛЕСЯ УКРАЇНКА ТА ІГОР СТРАВІНСЬКИЙ: КОНТЕКСТ СТВОРЕННЯ „ЛІСОВОЇ ПІСНІ” ТА „ВЕСНИ СВЯЩЕННОЇ”
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lukrsuch/2007_4_1/R1/Ogneva.pdf
5. http://www.l-ukrainka.name/uk/Transl/HugoPauvresGens.html

.: Раздел: Литература :: 28.03.2012 10.10.51 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катя из города: Луцьк :: Вопрос: 27663  
Катя спрашивает:
Доброго дня!!! Дороможіть знайти інформацію до теми: Взаємовідношення кохання і мистецтва, їх відповідність загальним принципам життя у романі Айрис Мердок “Чорний принц” На перід дуже дякую!!!
Наш ответ:
Доброго дня! Попрацюйте з наступними джерелами:
Английские писательницы 30-80-х гг. ХХ в.: Айрис Мердок и Мюриэл Спарк. Художественное своеобразие их произведений. – Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/literature/2c0a65635b3bc78b5d53b88421306c27_0.html
Берштейн И. Айрис Мердок. Роман «Черный Принц» / И. Брештейн. – М. : Художеств. лит., 1977.
Воропанова М. И. Своеобразие художественной структуры романа А. Мердок "Черный принц" / М. И. Воропанова // Типология и взаимосвязи в рус. и зарубеж. лит. – 1976. – Вып. 1. – С. 86–109.
Гражданская 3. Черный принц кто он? / З. Гражданская // Лит. обозрение. – 1975. – № 3. – С. 86–89.
Демурова Н. Метафоры "Черного принца" / Н. Демурова // Мердок А. Черный принц / А. Мердок. – М., 1977. – С. 431–444.
Дьяконова Н. Роман Айрис Мердок "Черный принц": Фикция или реальность / Н. Дьяконова // Учен. зап. – 1982. – Вып. 626. – С. 36–37.
Жанровое своеобразие романов Айрис Мёрдок: к проблеме пародирования жанровых моделей в современной метапрозе. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/zhanrovoe-svoeobrazie-romanov-airis-merdok-k-probleme-parodirovaniya-zhanrovykh-modelei-v-so
Захарченко И. Б. Опыт постмодернистской интерпретации романа А. Мердок "Черный принц" / И. Б. Захарченко // Гуманитар. и социал.-экон. науки. – 2004. – № 2. – С. 168–171.
Зырянова Ю. И. Традиции английского готического романа в произведениях А. Мердок ("Черный принц", "Дитя слова", "Море, море") / Ю. И. Зырянова // Вестн. Челябин. ун-та. – 1996. – № 1. – С. 13–14.
Котова Ю. С. Смысл названия и шекспировская тема в романе Айрис Мердок "Черный принц" / Ю. С. Котова // Альм. соврем. науки и образования. – 2008. – Ч. 3. – № 2. – С. 87–90.
Лазаренко Д. Гамлетівські алюзії в романі А. Мердок «Чорний принц». – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Rs/2009_12_13/14 rs 12-13_lazarenko.pdf.
Леженкина А. Г. Некоторые аспекты поэтики романа А. Мердок "Черный принц" / А. Г. Леженкина // Некоторые вопросы филологии. – 1989. – С. 150–160.
Марценішко В. “… А далі мистецтва, можу вас усіх запевнити, немає нічого…”. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lfk/2009_8/11.pdf.
Матійчак А. А. Конструктивна функція архетипів в романній стилістиці Айріс Мердок. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2010_901/content/matijchak.pdf.
Мельникова И. Интертекстуальный взгляд на роман А. Мердок "Черный принц" / И. Мельникова // Принципы и методы исследования в филологии: конец ХХ века : науч.-метод. семинар "Textus". – СПб. ; Ставрополь, 2001. – Вып. 6. – C. 600–603.
Мердок А. Черный принц. – Режим доступу: http://lib.rus.ec/b/36860/read
Муртазина Д. Ф. Гендерная проблематика романов А. Мердок. – Режим доступа: http://ksu.ru/uni/sank/db/filebase/files/1280.doc.
Осипенко Е. А. Принципы игровой поэтики в романах Айрис Мердок 50-80 годов. – Режим доступа: ftp://lib.herzen.spb.ru/text/osipenko_ea_akd.pdf.
Проблема духовности в романе А. Мердок «Чёрный принц». – Режим доступа: http://mysoch.ru/sochineniya/merdok/_story/chernii_princ/problema_duhovnosti_v_romane_a_merdok_chernii_princ/
Роман «Черный принц» — не только анализ, но и самоанализ. – Режим доступа: http://sochinenie.blogspot.com/2011/09/blog-post_8513.html
Селиверстова Н. П. Платоновская концепция любви в романах Айрис Мердок "Черный принц" и "Море, море" / Н. П. Селиверстова // Коммуникатив. культура человека в соврем. о–ве. – 2006. – C. 74–80.
Семенова Т. Символика названия романа Айрис Мердок «Черный принц». – Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2009/teorlit/semenova-t.pdf.
Уткина И. В. "Черный принц" Айрис Мердок / И. В. Уткина // Писатель и жизнь. – 1987. – Вып. 11. – С. 340–356.
Червякова Д. Ю. Гамлетовские мотивы в романе А. Мердок "Черный принц" / Д. Ю. Червякова // Культурно-яз. контакты. – 2001. – Вып. 4. – С. 200–208.

.: Раздел: Литература :: 28.03.2012 00.49.37 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.26801 seconds