Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45097
   


Автор вопроса: Кирило из города: Кіровоград :: Вопрос: 31491  
Кирило спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти приклади досліджень, або літературу для дослідження з теми "Авторські автографи-дарчі написи" (Це стосується автографів письменників на книжках, які вони підписують для читачів, або для бібліотек) Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Кирило!
На жаль, більш-менш змістовної інформації нам знайти не вдалося (у доступних джерелах). Можливо, корисними будуть наступні матеріали:
Автографи видатних митців у зібраннях Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Колекція О. Л. Сарани [Текст] / [упоряд. та ав. передм. д-р філол. наук І. Я. Лосієвський]. - Х. : ХЧМГУ, 2011. - 158 с. : іл., фото. - (Харківська колекція ; вип. 3).
Автографи діячів науки і культури на книгах із фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] : тексти, факсиміле, біобібліогр. матеріали / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; упоряд., авт. передм. І. Я. Лосієвський. - Х. : Харк. приват. музей міськ. садиби, 2008. - 324 с. : факс. - (Харківські колекції ; вип. 1).
Антонюк І.М. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / І.М. Антонюк ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Л., 2008. — 17 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08aimkpk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Беляєва, Ірина. Моя країна - Україна : урок-автограф : зустріч з поетесою Ганною Чубач / Беляєва, Ірина // Початкова школа. - 2010. - № 8. - С. 18-21.
Дениско, Л. М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Л. М. Дениско; Л. М. Дениско; Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 2007. – 134 c.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/fond/vsd/cat/akkr.pdf
Жулинський М. Архівосховище автографів українського письменства // Студії з архівної справи та документознавства. — К., 1999. — Т.4. — С.122–126.
Зустрічі з видавцями, письменниками, бібліотекарями, автограф-сесії, презентації нових видань [Текст] : [вист.-форум., 18-21 трав. 2011 р., м. Одеса] // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 5. - С. 49-51-http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2011_5/st14.pdf
Калмикова М. М. Особові книжкові зібрання у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (1918 - 1941 рр.) : історія формування та зміст: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / М. М. Калмикова ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2010. — 20 с.-Калмикова М. М.
Особові книжкові зібрання у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (1918 - 1941 рр.) : історія формування та зміст: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / М. М. Калмикова ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2010. — 20 с.
Книга з автографом [Текст] : [з фонду Миргород. міськ. публ. б-ки ім. Д. Гурамішвілі] : біобібліогр. покажч. / Від. культури і туризму Миргород. міськради, Миргород. міська публ. б-ка для дорослих ім. Д. Гурамішвілі. - Полтава : Оріяна, 2011. - 44 с.
Колосовська О. Автографи на книгах бібліотеки А.С.Петрушевича / О. Колосовська // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника: Зб. наук. пр . - 2003. - Вип. 11. - С. 39-72.
Кулаковський, В. В.Формування бренду письменника / В. В. Кулаковський // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 3. - С. 70-72.
Неживий, О. Автографи Григора Тютюнника / О. Неживий // Літературна Україна. - 2010. - 20 трав. - С. 7.
Одеська держ. наукова бібліотека ім. М.Горького. Книги з автографами у фондах Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького [Текст] : збірка М.Г.Крейна. Каталог / упоряд. І. Е. Рікун ; наук. ред. Ю. Й. Черський. - О. : [б.в.], 2000. - 60 с.
Проект українських видавців презентовано на ХII Міжнародній книжковій виставці у Вільнюсі // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 3. - С. 52.
Рябцева О. С. Автографи з фонду українсько-канадської бібліотеки // Короленківські читання. — Х., 1998. — С.37–39.
Щербанюк, Леся. Коли автографи заговорили... [Електронний ресурс] / Щербанюк, Леся, Заславець, Григорій. - Рец. на кн.: Свідчення й освідчення... (Автографи для Анатолія Добрянського). - Чернігів : Книги ХХІ, 2010. - 328 с. - Adobe Acrobat-http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vkp/2010_10/V_10_10/st_12_10.pdf
http://shevchcycl.kiev.ua/statt-pro-lteraturnu-ta-malyarsku-tvorchst/93-darch-napisi-shevchenka.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF/vkp_2009_8_19.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_visnyk/2011-1/06.pdf

.: Раздел: Литература :: 24.04.2013 11.30.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Львів :: Вопрос: 31478  
Оксана спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти будь-який критичний матеріал або історію створення новели "Амок" Стефана Цвейга. Наперед вдячна.
Наш ответ:
http://www.livelib.ru/book/1000021737
http://books.imhonet.ru/element/7053/
http://www.tunnel.ru/view/post:89700
http://posmotre.li/Амок
Сучков Б.
Лики времени. Статьи о писателях и литературном процессе. Т. І. М., “Худож. лит,”, 1976

.: Раздел: Литература :: 23.04.2013 15.13.06 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олеся из города: Київ :: Вопрос: 31461  
Олеся спрашивает:
Почала переходити за посиланнями, які ви мені надали, половина з них не існує або не знайдено...можливо я щось не так роблю?моє запитання №31451
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 22.04.2013 12.32.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 31422  
Оля спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про творчість Олександра Тараненка, зокрема про збірку "Причастя" (статті, дисертації....). Дякую!
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 18.04.2013 17.42.35 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Єнакієве :: Вопрос: 31402  
Марина спрашивает:
Допоміжіть, будь ласка, знайти літературу про різновиди поем.
Наш ответ:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо переглянути наступну інформацію:
Різновиди поем:
1. http://www.ukrlitzno.com.ua/teoriya-literaturi-literaturni-rodi-ta-zhanri/
2. http://pidruchniki.ws/10310208/literatura/osoblivosti_eposu_vidi_epichnih_tvoriv
3. http://www.ukrlit.vn.ua/info/criticism/poem.html
4. http://valyakodola.ucoz.ru/load/antichnist_koliska_evropejskoji_kulturi/epichna_poema/38-1-0-156
5. http://www.uapedia.com.ua/?p=1297
6. http://otvet.mail.ru/question/47937870
7. http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/wgi0d.html
8. http://studentam.net.ua/content/view/8834/97/
9. http://be.convdocs.org/docs/index-22326.html
10.http://www.library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:63692/Source:default
11. Галич, Олександр Андрійович. Теорія літератури : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв. - 3-тє вид., стер. - Київ : Либідь, 2006. - 486, [1] с.
12. Шевченко, Віталій Федорович. Українська історична поема ХІХ - початку ХХ століть. Концепція історизму, жанрова специфіка, шляхи розвитку: дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Шевченко Віталій Федорович ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1996. - 354 с.
13. Клочек, Григорій. Теорія літератури: навч.-метод. комплекс для студ. філол. ф-ту / Г. Клочек ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. Кафедра української літератури та журналістики. - Вид. 3-тє, доп. - Кіровоград : [б.в.], 2006. - 47 с.
14. Безпечний, Іван. Теорія літератури / І. Безпечний. - Торонто : Молода Україна, 1984. - 304 с. - Бібліогр.: с. 299-300.
15. Павличко, Соломія Дмитрівна. Теорія літератури / С. Д. Павличко ; упоряд. В. Агеєва, Б. Кравченко ; передмов. М. Зубрицька. - К. : Основи, 2002. - 679 с.

У Державній науково-педагогічній бібліотеці Ви можете скористатися послугою «Електронна доставка документів». Для цього треба зайти на сайт бібліотеки http://www.dnpb.gov.ua/, вибрати розділ Послуги-Електронна доставка документів та ознайомитися з правилами користування данною послугою.
Бажаємо успіхів!

.: Раздел: Литература :: 17.04.2013 14.21.23 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.297438 seconds