Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Аня из города: Київ :: Вопрос: 47816  
Аня спрашивает:
Добрий день. Досліджую тему фольклорної діяльності Філарета Колесси. Дякую за допомогу.
Наш ответ:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Волох О. Значення творчості Філарета Колесси в українській музичній культурі / О. Волох // Молодь і ринок. — 2012. — № 9. — С. 148-152.
Данилець В. В. Гуцульська тематика і фольклор у творчості Миколи Колесси [Електронний ресурс] / В. В. Данилець // Мистецтвознавчі записки. — 2018. — Вип. 33. — С. 375-381. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2018_33_49.
Данилець В. В. Стилізація гуцульського фольклору в українській музиці кінця XIX – початку XXI століття: композиторський і виконавський аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / В. В. Данилець; Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. — Харків, 2021. — 19 c.
Козлов М. Діяльність Філарета Колесси як етнографа і фольклориста: радянська історіографія 70-х — початку 90-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / М. Козлов // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 4. — С. 34-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_4_10.
Козлов М. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: дореволюційна історіографія [Електронний ресурс] / М. Козлов // Етнічна історія народів Європи. — 2010. — Вип. 32. — С. 43–48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2010_32_9.
Козлов М. Історіографія етнографічно-фольклористичної діяльності Філарета Колесси 20-х — кінця 40-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / М. Козлов // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 2. — С. 33-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_2_12.
Козлов М. Сучасна вітчизняна історіографія етнографічно-фольклористичної діяльності Філарета Колесси [Електронний ресурс] / М. Козлов // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 5. — С. 34-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_5_10.
Кузьменко О. М. «Філярет Колесса. Університетські виклади про український фольклор і фольклористику» [Електронний ресурс] / О. М. Кузьменко // Етномузика. — 2022. — № 18. — С. 185-188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etmuz_2022_18_12.
Маршева Н. Варіативність у фольклористичних дослідженнях Філарета Колесси та Софії Грици [Електронний ресурс] / Н. Маршева // Слов’янський світ. — 2015. — Вип. 14. — С. 156-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2015_14_10.
Шутак О. С. Фольклористична думка в Галичині 20-30 років XX століття (К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.07 / О. С. Шутак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2003. — 20 c.

.: Раздел: Философия. Религия :: 28.05.2024 09.25.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 47796  
Ольга спрашивает:
Доброго дня! Дуже потрібна література з даного питання УНІВЕРСАЛІЗМ І РЕЛЯТИВІЗМ У РОЗУМІННІ ПРИРОДИ ІСТИНИ. Дякую!
Наш ответ:
Баумейстер А. О. Між практичним універсалізмом і релятивізмом: Макінтайрове розуміння практичної раціональності [Електронний ресурс] / А. О. Баумейстер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2014. — Вип. 2. — С. 9-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_2_4
Бехруз Х. Універсалізм і релятивізм цінностей у контексті діалогу правових культур [Електронний ресурс] / Х. Бехруз // Філософія права і загальна теорія права. — 2012. — № 2. — С. 128–138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filpr_2012_2_14
Захарова Н. В. Культурний універсалізм природних мов [Електронний ресурс] / Н. В. Захарова // Мова і культура. — 2011. — Вип. 14, т. 3. — С. 113-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_3_20
Кретов П. В. Символічний ландшафт свідомості: людина між репрезентаціонізмом, функціоналізмом і релятивізмом [Електронний ресурс] / П. В. Кретов, О. І. Кретова // Антропологічні виміри філософських досліджень. — 2017. — Вип. 12. — С. 40-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Avfd_2017_12_6
Лактіонова А. Істина, реалізм, релятивізм: взаємозв'язок і взаємна визначальність [Електронний ресурс] / А. Лактіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. — 2021. — Вип. 2. — С. 29-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNUF_2021_2_5
Марченко А. "Азійські цінності" і права людини у вимірах культурного релятивізму та універсалізму [Електронний ресурс] / А. Марченко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. — 2022. — Вип. 21. — С. 24-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2022_21_5
Мафесолі М. Хвала релятивізму [Електронний ресурс] / М. Мафесолі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2017. — № 3. — С. 37-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2017_3_6
Письменна Ю. О. Універсалізм і релятивізм у світлі ідей сучасної когнітивної лінгвістики [Електронний ресурс] / Ю. О. Письменна // Studia linguistica. — 2017. — Вип. 11. — С. 145-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2017_11_13
Старко В. Категоризація кольору: між універсалізмом та релятивізмом [Електронний ресурс] / В. Старко // Studia linguistica. — 2013. — Вип. 7. — С. 295-301. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2013_7_47

.: Раздел: Философия. Религия :: 11.05.2024 08.37.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 47770  
Ольга спрашивает:
Доброго дня! Прошу допомогти з літературою до теми "Свобода волі: реальність чи ілюзія"(на прикладі творів Д.Денета і П. Інвагена), зокрема Нарис про свободу волі
Наш ответ:
Бліхар В. С. Філософсько-правова інтерпретація свободи волі [Електронний ресурс] / В. С. Бліхар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 34(3). — С. 149-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_34(3)__38
Василенко О. М. Лінгвокультурні концепти "воля/свобода (liberty/ freedom) [Електронний ресурс] / О. М. Василенко, О. І. Cеменишин // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 104. — С. 116-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_104_33
Деннет Д. Пояснення "магії" свідомості [Електронний ресурс] / Д. Деннет // Психологія і суспільство. — 2018. — № 3-4. — С. 5-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2018_3-4_3
Лемпій А. О. Деніел Деннет про функціональний характер людської самосвідомості [Електронний ресурс] / А. О. Лемпій // Філософські обрії. — 2015. — № 33. — С. 137-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2015_33_15
Савченко В. О. Правова природа свободи волі: основоположні ідеї та дефініція [Електронний ресурс] / В. О. Савченко // ScienceRise. Juridical Science. — 2023. — № 3. — С. 4–10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/srjusc_2023_3_3
Сафонік Л. Репрезентація дискурсу свободи волі в сучасному контексті [Електронний ресурс] / Л. Сафонік // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. — 2020. — Вип. 25-26. — С. 85-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2020_25-26_12
Сепетий Д. Проблема свободи волі: історико-філософські сюжети в аналітичній пер- спективі. Hausmannn, M., & Noller, J. (Eds.). (2021). Free Will. Historical and Analytic Perspectives. Cham: Springer; London: Palgrave Macmillan [Електронний ресурс] / Д. Сепетий // Sententiae. — 2022. — Vol. 41, Iss. 1. — С. 111-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2022_41_1_9
Ярунів М. І. Аксіологічно-нормативне обґрунтування свободи волі людини [Електронний ресурс] / М. І. Ярунів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2015. — Вип. 18(1). — С. 14-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18(1)__6

.: Раздел: Философия. Религия :: 23.04.2024 15.08.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Володимир из города: Рівне :: Вопрос: 47648  
Володимир спрашивает:
Доброго дня. Підскажіть літературу на тему "Вчення про ноосферу В. Вернадського і Тейара де Шардена. Порівняльний аналіз".
Наш ответ:
Бугайов В. І. Сучасні символи в контексті ноосферної концепціїї "минуле - теперішнє - майбутнє" В.Вернадського [Електронний ресурс] / В. І. Бугайов // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2014. — Вип. 7. — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_7_11
Голубовська О. В. Розум і воля людини як рушії перетворення біосфери в ноосферу у вченні Володимира Вернадського [Електронний ресурс] / О. В. Голубовська // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. — 2014. — Т. 16, № 2(5). — С. 243-247. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_2(5)__38
Гриньова М. В. Вчення про ноосферу В. І. Вернадського - основа сучасного природознавства [Електронний ресурс] / М. В. Гриньова // Імідж сучасного педагога. — 2017. — № 3(1). — С. 48-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2017_3(1)__13
Дєдуш О. Явище "національна ідентичність" у координатах ноосферної концепції Володимира Вернадського [Електронний ресурс] / О. Дєдуш // Народна творчість та етнологія. — 2018. — № 3. — С. 79-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2018_3_11
Дичко І. Ноосфера і біосфера: проблеми співіснування : географія / І. Дичко // Країна знань. — 2020. — № 4-5. — С. 30-34.
Дуйкін В. Есхатологічна складова кінечної мети історії в філософії історії П.Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / В. Дуйкін // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 26. — С. 46-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_26_8
Дуйкін В. Ідея Абсолюту у філософсько-історичній концепції П.Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / В. Дуйкін // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 27-28. — С. 119-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_27-28_15
Дуйкін В. Філософія людини П. Тейяра де Шардена / В. Р. Дуйкін ; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : Брама, 2004. — 316 с.
Дуйкін В. Християнський вектор моральної концепції П.Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / В. Дуйкін // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 25. — С. 13-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_25_4
Захарчук О. Енциклопедичний геній : постаті : до 160-ліття Володимира Вернадського / О. Захарчук // Дзвін. — 2023. — № 7-8. — С. 210-213.
Костенко В. Г. Ноосферна концепція Володимира Вернадського в світлі сучасних глобальних проблем і філософії сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. Г. Костенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. — 2014. — Т. 16, № 2(5). — С. 267-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_2(5)__43
Лічман Л. Ю. Концепт життєзабезпечення у світлі ідеї ноогенеза П. Тейяр де Шардена: щодо питання про компетентнісно-орієнтовану педагогіку [Електронний ресурс] / Л. Ю. Лічман // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2015. — Вип. 1. — С. 95-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2015_1_13
Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука : колект. монографія / за наук. ред. А. П. Самодрина ; НАН України, Коміс. з розроблення наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Н.-д. лаб. з вивч. і розроблення гуманітар. ідей акад. В. І. Вернадського. — Київ : NovaBook ; Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2021 . — Т. 3 / [О. В. Вознюк та ін.]. — 2023. — 690 с.
Польщак А. Л. П. Тейяр де Шарден та світогляд Ф. Моріака та Ш. Пегі, представників французького "католицького відродження" [Електронний ресурс] / А. Л. Польщак // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2015. — Вип. 1. — С. 198-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2015_1_19
Рогачова І. Розвиток теорії неосфери Тейяром де Шарденом / І. Рогачова // Сучасність. — 2006. — № 11-12. — С. 141-149.
Руденко Л. Г. Ноосферна філософія В. І. Вернадського - фундамент сталого (збалансованого) планетарного розвитку [Електронний ресурс] / Л. Г. Руденко // Український географічний журнал. — 2013. — № 2. — С. 7-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2013_2_5
Сергієнко Т. І. Особливості сучасних конфліктів в контексті ноосферної концепції В. Вернадського [Електронний ресурс] / Т. І. Сергієнко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2017. — Вип. 68. — С. 111-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_68_12
Сова А. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та перехід, становлення її в ноосферу [Електронний ресурс] / А. Сова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. — 2013. — Вип. 3. — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geol_2013_3_14
Тюріна Т. Г. Духовність як визначальний чинник духовного здоров’я особистості та суспільства (у світлі вчення про ноосферу В. Вернадського) [Електронний ресурс] / Т. Г. Тюріна, А. М. Зачепа // Врачебное дело. — 2017. — № 7. — С. 255-260. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/LiSp_2017_7_51
Тюріна Т. Г. Феномен ноосферної людини у контексті ідеї всеєдності В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / Т. Г. Тюріна // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2015. — Вип. 3. — С. 241-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2015_3_24
Цимбал Т. В. Буттєвісне укорінення людини в контексті ноосферної концепції Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / Т. В. Цимбал // Ноосфера і цивілізація. — 2013. — Вип. 14. — С. 278-287. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Niz_2013_14_35
Червінський О. Теоретико-методологічнi засади концепціi ноосфери В. Вернадського [Електронний ресурс] / О. Червінський // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2014. — Вип. 726-727. — С. 10-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2014_726-727_4
Шокало О. 160-ліття В. І. Вернадського: "Я вірю у велику майбутність України..." / О. Шокало // Наука і суспільство. — 2023. — № 2. — С. 7-27.

.: Раздел: Философия. Религия :: 16.02.2024 13.05.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Вінниця :: Вопрос: 47647  
Олена спрашивает:
Добрий день. Потрібна література про соціальну філософію постмодерну. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олено! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Білогур В. Є. Філософія спорту епохи постмодерну: соціально-філософський контекст [Електронний ресурс] / В. Є. Білогур // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2016. — Вип. 65. — С. 221-231. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_65_23.
Буруковська Н. В. Філософія доби постмодерна: еволюція проблематики / Н. В. Буруковська // Вісн. Акад. адвокатури України. — 2011. — Число 3. — С. 5-10.
Воловик В. І. Соціальна філософія / В. І. Воловик, М. А. Лепський, Т. І. Бутченко, О. В. Краснокутський. — Запоріжжя : Просвіта, 2011. — 376 c.
Ковнєров О. Справедливість у філософському дискурсі Постмодерну / О. Ковнєров // Вісн. Донбас. держ. пед. ун-ту. Серія : Соц.-філософські проблеми розвитку людини і суспільства: зб. наук. праць. — Слов’янськ, 2014. — Вип. 2. — С. 53-61.
Любивий Я. В. Проблема соціальної нерівності в філософії постмодерну [Електронний ресурс] / Я. В. Любивий // Totallogy-XXI. Постнекласічні дослідження. — 2013. — № 30. — С. 204-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/totallogy_2013_30_15.
Найчук А. В. Поняття «постмодернізм» у соціально-філософському дискурсі [Електронний ресурс] / А. В. Найчук // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 39–48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_5.
Найчук А. В. Поняття «постмодернізм» у соціально-філософському дискурсі [Електронний ресурс] / А. В. Найчук // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 39–48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_5.
Осетрова О. О. Ж. Бодріяр: феномен насилля у соціальному доби постмодернізму (від філософської рефлексії до практики сучасної соціальної роботи) [Електронний ресурс] / О. О. Осетрова // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences. — 2022. — Vol. 5, Iss. 2. — С. 42-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epstphsps_2022_5_2_7.
Павленко Н. В. Система відношень матеріально-духовних аспектів у моделі «людина і багатство» / Н. В. Павленко // Культурологічний вісник. — 2014. — Вип. 33. — С. 218-223.
Погрібна В. Я. Постмодернізм як дискурс сучасної філософії (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / В. Я. Погрібна; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Донецьк, 2010. — 20 c.
Спиця Н. В. Українське суспільство в контексті філософії Ж. Бодріяра: проблема бажання та споживання / Н. В. Спиця // Культурологічний вісник. — 2012. — Вип. 29. — С. 152-157.
Стовпець О. Інститут інтелектуальної власності в епоху інформації й постмодерну: соціально-філософський ракурс [Електронний ресурс] / О. Стовпець // Схід. — 2016. — № 3. — С. 93-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_3_18.
Черних Г. А. Концептуальні дилеми визначення індивідуалізації соціальних практик як соціального блага та соціальної драми в теоретичній соціології постмодерну / Г. А. Черних // Актуал. проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. — Київ, 2015. — № 3(1). — С. 27-36.

.: Раздел: Философия. Религия :: 16.02.2024 08.33.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.317649 seconds