Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45734
   


Автор вопроса: Володимир из города: Рівне :: Вопрос: 47648  
Володимир спрашивает:
Доброго дня. Підскажіть літературу на тему "Вчення про ноосферу В. Вернадського і Тейара де Шардена. Порівняльний аналіз".
Наш ответ:
Бугайов В. І. Сучасні символи в контексті ноосферної концепціїї "минуле - теперішнє - майбутнє" В.Вернадського [Електронний ресурс] / В. І. Бугайов // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2014. — Вип. 7. — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_7_11
Голубовська О. В. Розум і воля людини як рушії перетворення біосфери в ноосферу у вченні Володимира Вернадського [Електронний ресурс] / О. В. Голубовська // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. — 2014. — Т. 16, № 2(5). — С. 243-247. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_2(5)__38
Гриньова М. В. Вчення про ноосферу В. І. Вернадського - основа сучасного природознавства [Електронний ресурс] / М. В. Гриньова // Імідж сучасного педагога. — 2017. — № 3(1). — С. 48-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2017_3(1)__13
Дєдуш О. Явище "національна ідентичність" у координатах ноосферної концепції Володимира Вернадського [Електронний ресурс] / О. Дєдуш // Народна творчість та етнологія. — 2018. — № 3. — С. 79-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2018_3_11
Дичко І. Ноосфера і біосфера: проблеми співіснування : географія / І. Дичко // Країна знань. — 2020. — № 4-5. — С. 30-34.
Дуйкін В. Есхатологічна складова кінечної мети історії в філософії історії П.Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / В. Дуйкін // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 26. — С. 46-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_26_8
Дуйкін В. Ідея Абсолюту у філософсько-історичній концепції П.Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / В. Дуйкін // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 27-28. — С. 119-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_27-28_15
Дуйкін В. Філософія людини П. Тейяра де Шардена / В. Р. Дуйкін ; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : Брама, 2004. — 316 с.
Дуйкін В. Християнський вектор моральної концепції П.Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / В. Дуйкін // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 25. — С. 13-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_25_4
Захарчук О. Енциклопедичний геній : постаті : до 160-ліття Володимира Вернадського / О. Захарчук // Дзвін. — 2023. — № 7-8. — С. 210-213.
Костенко В. Г. Ноосферна концепція Володимира Вернадського в світлі сучасних глобальних проблем і філософії сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. Г. Костенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. — 2014. — Т. 16, № 2(5). — С. 267-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_2(5)__43
Лічман Л. Ю. Концепт життєзабезпечення у світлі ідеї ноогенеза П. Тейяр де Шардена: щодо питання про компетентнісно-орієнтовану педагогіку [Електронний ресурс] / Л. Ю. Лічман // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2015. — Вип. 1. — С. 95-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2015_1_13
Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука : колект. монографія / за наук. ред. А. П. Самодрина ; НАН України, Коміс. з розроблення наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Н.-д. лаб. з вивч. і розроблення гуманітар. ідей акад. В. І. Вернадського. — Київ : NovaBook ; Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2021 . — Т. 3 / [О. В. Вознюк та ін.]. — 2023. — 690 с.
Польщак А. Л. П. Тейяр де Шарден та світогляд Ф. Моріака та Ш. Пегі, представників французького "католицького відродження" [Електронний ресурс] / А. Л. Польщак // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2015. — Вип. 1. — С. 198-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2015_1_19
Рогачова І. Розвиток теорії неосфери Тейяром де Шарденом / І. Рогачова // Сучасність. — 2006. — № 11-12. — С. 141-149.
Руденко Л. Г. Ноосферна філософія В. І. Вернадського - фундамент сталого (збалансованого) планетарного розвитку [Електронний ресурс] / Л. Г. Руденко // Український географічний журнал. — 2013. — № 2. — С. 7-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2013_2_5
Сергієнко Т. І. Особливості сучасних конфліктів в контексті ноосферної концепції В. Вернадського [Електронний ресурс] / Т. І. Сергієнко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2017. — Вип. 68. — С. 111-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_68_12
Сова А. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та перехід, становлення її в ноосферу [Електронний ресурс] / А. Сова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. — 2013. — Вип. 3. — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geol_2013_3_14
Тюріна Т. Г. Духовність як визначальний чинник духовного здоров’я особистості та суспільства (у світлі вчення про ноосферу В. Вернадського) [Електронний ресурс] / Т. Г. Тюріна, А. М. Зачепа // Врачебное дело. — 2017. — № 7. — С. 255-260. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/LiSp_2017_7_51
Тюріна Т. Г. Феномен ноосферної людини у контексті ідеї всеєдності В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / Т. Г. Тюріна // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2015. — Вип. 3. — С. 241-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2015_3_24
Цимбал Т. В. Буттєвісне укорінення людини в контексті ноосферної концепції Тейяра де Шардена [Електронний ресурс] / Т. В. Цимбал // Ноосфера і цивілізація. — 2013. — Вип. 14. — С. 278-287. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Niz_2013_14_35
Червінський О. Теоретико-методологічнi засади концепціi ноосфери В. Вернадського [Електронний ресурс] / О. Червінський // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2014. — Вип. 726-727. — С. 10-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2014_726-727_4
Шокало О. 160-ліття В. І. Вернадського: "Я вірю у велику майбутність України..." / О. Шокало // Наука і суспільство. — 2023. — № 2. — С. 7-27.

.: Раздел: Философия. Религия :: 16.02.2024 13.05.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Вінниця :: Вопрос: 47647  
Олена спрашивает:
Добрий день. Потрібна література про соціальну філософію постмодерну. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олено! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Білогур В. Є. Філософія спорту епохи постмодерну: соціально-філософський контекст [Електронний ресурс] / В. Є. Білогур // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2016. — Вип. 65. — С. 221-231. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_65_23.
Буруковська Н. В. Філософія доби постмодерна: еволюція проблематики / Н. В. Буруковська // Вісн. Акад. адвокатури України. — 2011. — Число 3. — С. 5-10.
Воловик В. І. Соціальна філософія / В. І. Воловик, М. А. Лепський, Т. І. Бутченко, О. В. Краснокутський. — Запоріжжя : Просвіта, 2011. — 376 c.
Ковнєров О. Справедливість у філософському дискурсі Постмодерну / О. Ковнєров // Вісн. Донбас. держ. пед. ун-ту. Серія : Соц.-філософські проблеми розвитку людини і суспільства: зб. наук. праць. — Слов’янськ, 2014. — Вип. 2. — С. 53-61.
Любивий Я. В. Проблема соціальної нерівності в філософії постмодерну [Електронний ресурс] / Я. В. Любивий // Totallogy-XXI. Постнекласічні дослідження. — 2013. — № 30. — С. 204-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/totallogy_2013_30_15.
Найчук А. В. Поняття «постмодернізм» у соціально-філософському дискурсі [Електронний ресурс] / А. В. Найчук // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 39–48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_5.
Найчук А. В. Поняття «постмодернізм» у соціально-філософському дискурсі [Електронний ресурс] / А. В. Найчук // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 39–48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_5.
Осетрова О. О. Ж. Бодріяр: феномен насилля у соціальному доби постмодернізму (від філософської рефлексії до практики сучасної соціальної роботи) [Електронний ресурс] / О. О. Осетрова // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences. — 2022. — Vol. 5, Iss. 2. — С. 42-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epstphsps_2022_5_2_7.
Павленко Н. В. Система відношень матеріально-духовних аспектів у моделі «людина і багатство» / Н. В. Павленко // Культурологічний вісник. — 2014. — Вип. 33. — С. 218-223.
Погрібна В. Я. Постмодернізм як дискурс сучасної філософії (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / В. Я. Погрібна; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Донецьк, 2010. — 20 c.
Спиця Н. В. Українське суспільство в контексті філософії Ж. Бодріяра: проблема бажання та споживання / Н. В. Спиця // Культурологічний вісник. — 2012. — Вип. 29. — С. 152-157.
Стовпець О. Інститут інтелектуальної власності в епоху інформації й постмодерну: соціально-філософський ракурс [Електронний ресурс] / О. Стовпець // Схід. — 2016. — № 3. — С. 93-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_3_18.
Черних Г. А. Концептуальні дилеми визначення індивідуалізації соціальних практик як соціального блага та соціальної драми в теоретичній соціології постмодерну / Г. А. Черних // Актуал. проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. — Київ, 2015. — № 3(1). — С. 27-36.

.: Раздел: Философия. Религия :: 16.02.2024 08.33.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Житомир :: Вопрос: 47644  
Марина спрашивает:
Добрий день. Мене цікавить інформація про людську ідентичність у контексті філософської антропології. Дякую
Наш ответ:
Алікберов Р. Д. Соціокультурна ідентичність як предмет філософського аналізу [Електронний ресурс] / Р. Д. Алікберов // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — Вип. 18. — С. 3-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2017_18_3
Андрос Є. Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі [Електронний ресурс] / Є. Андрос // Філософська думка. — 2016. — № 6. — С. 20-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2016_6_7
Аносов І. Образ людини у філософсько-антропологічних концепціях ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Аносов // Versus. — 2016. — № 1. — С. 6-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2016_1_3
Ардашова Я. І. Співвідношення понять "психокультура", "ідентичність", "ментальність": філософськоантропологічний аналіз [Електронний ресурс] / Я. І. Ардашова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2016. — Вип. 3. — С. 30-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2016_3_6
Даніл’ян Г. П. Ідентичність як проблема класичної філософської думки [Електронний ресурс] / Г. П. Даніл’ян // Гуманітарний часопис. — 2005. — № 3. — С. 16–20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2005_3_5
Лантух А. Проблема людини у векторі філософської антропології на зламі тисячоліть [Електронний ресурс] / А. Лантух, О. Гульбс, В. Лантух // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2019. — Вип. 2. — С. 132-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2019_2_20
Литвинчук О. Соціальна та особистісна ідентичність: соціально-філософський аналіз [Електронний ресурс] / О. Литвинчук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія. — 2011. — Вип. 8. — С. 195-202. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2011_8_24
Литвинчук. О. Ідентичність як проблема маргінального індивіда: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / О. Литвинчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. —Київ, 2014. — 178 с.
Любивий Я. В. Ідентичність як предмет практичної філософії [Електронний ресурс] / Я. В. Любивий // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2018. — Вип. 1-2. — С. 3-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2018_1-2_3
Михайлов Д. Є. Філософсько-антропологічні студії в НаУКМА: проблема морально-етичної природи людини [Електронний ресурс] / Д. Є. Михайлов // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. — 2018. — Т. 1. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfr_2018_1_3
Муляр В. І. До питання про ідентичність людського індивіда [Електронний ресурс] / В. І. Муляр // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 121. — С. 146-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_121_42
Петрушенко В. Зміни уявлень про людину в сучасній філософській антропології [Електронний ресурс] / В. Петрушенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2015. — Вип. 756-757. — С. 55-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2015_756-757_12
Самчук О. Наративна ідентичність особистості (історико-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / О. Самчук ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди Нац. акад. наук України. — Київ, 2011. — 212 с.
Словінський Ж. Людина і світ у філософській антропології природних релігій [Електронний ресурс] / Ж. Словінський // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філософія. — 2015. — Т. 262, Вип. 250. — С. 78-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2015_262_250_15
Смірнова О. Д. Проблема ідентичності у людському бутті: метаантропологічний підхід [Електронний ресурс] / О. Д. Смірнова // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 84. — С. 293-296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_84_75
Стеценко В. Ментальна ідентичність української традиції філософування про релігію, бога і людину [Електронний ресурс] / В. Стеценко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. — 2017. — Вип. 18. — С. 202-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_43
Сторіжко Л. В. Проблема людської природи як концепту ідентичності в психоаналітичній філософії [Електронний ресурс] / Л. В. Сторіжко // Вища освіта України. — 2019. — № 2. — С. 30-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2019_2_5
Усик А. В. Традиція та ідентичність у китайській філософії [Електронний ресурс] / А. В. Усик // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2019. — Вип. 5-6. — С. 94-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2019_5-6_9
Чернієнко В. Філософія та ідентичність [Електронний ресурс] / В. Чернієнко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філософія. — 2015. — Вип. 18. — С. 8-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2015_18_4
Яценко К. А. Ідентичність як внутрішній аспект мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз [Електронний ресурс] / К. А. Яценко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2013. — Вип. 54. — С. 82-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2013_54_9

.: Раздел: Философия. Религия :: 14.02.2024 15.10.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталія из города: Рівне :: Вопрос: 47583  
Наталія спрашивает:
Вітання. Допоможіть, будь ласка, з пошуком наступної інформації. Чим зумовлена актуальність проблеми співвідношення свободи наукового пошуку і соціальної відповідальності вченого? Які вимоги до вибору методів наукового дослідження?
Наш ответ:
Бондар В. Д. Наукова новизна як методологічна характеристика дослідження: сутність та підходи до розуміння поняття [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар // Молодий вчений. — 2019. — № 4(2). — С. 220-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_4(2)__11
Відповідальність вчених за результати своєї діяльності в контексті етичних поглядів В.І. Вернадського (на матеріалах генетики) / О.В. Романець // Наука та наукознавство. — 2012. — № 3. — С. 79-90.
Гончаренко С. У. Етика науки та етичний кодекс ученого / С. У. Гончаренко // Шлях освіти. — 2011. — № 3. — С. 2-8.
Іщенко Ю. А. Наука XXI століття: нові виміри, проблеми, відповідальність науковця (круглий стіл "Наука як покликання і професія") / Ю. А. Іщенко, В. І. Онопрієнко // Вісн. НАН України. — 2017. — № 6. — С. 95-101.
Кельман М. Методологія дослідження як наукове пізнання [Електронний ресурс] / М. Кельман, І. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 855. — С. 199-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_855_33
Ковтун Н. Правові аспекти свободи наукового пошуку в ситуації соціальної невизначеності сучасності [Електронний ресурс] / Н. Ковтун // Суперечності взаємодії моралі і?права в?сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22?травня 2020?р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – С. 91-95. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/31801/1/Ковтун Н. Правові аспекти свободи наукового пошуку в ситуації соціальної невизначеності сучасності.pdf
Лагодієнко В. В. Вибір методології наукового дослідження [Електронний ресурс] / В. В. Лагодієнко, Л. В. Іванченкова, О. В. Лагодієнко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2022. — № 3. — С. 4-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2022_3_3
Ничкало Н. Креативність і соціальна відповідальність вченого [Електронний ресурс] / Н. Ничкало // Естетика і етика педагогічної дії. — 2012. — Вип. 4. — С. 196-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2012_4_21
Осадченко Ю. Свобода наукового пошуку та проблема відповідальності вченого / Ю. Осадченко, О. Патлайчук, О. Гончарова // Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії) "Сучасні проблеми філософії науки". — Миколаїв : НУК, 2019. – С. 38–40.
Павлюк К. В. Методичні підходи до оцінки якості наукових досліджень [Електронний ресурс] / К. В. Павлюк // Наукові праці НДФІ. — 2019. — Вип. 2. — С. 5-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2019_2_2
Ребуха Л. З. Методологія наукових досліджень: способи пошуку та опрацювання наукової інформації [Електронний ресурс] / Л. З. Ребуха // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 189. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2020_189_14
Сидоренко Л. Сучасна наука в контекстах свободи та відповідальності [Електронний ресурс] / Л. Сидоренко // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. — 2015. — № 2. – С. 89-93. — Режим доступу: http://www.philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Vydanna/SOPHIA/Софія_№4.pdf#page=89
Фурман А. В. Авторська програма дисципліни "Методологія наукових досліджень” [Електронний ресурс] / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. — 2020. — № 4. — С. 106-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2020_4_8
Хвіст В. О. Розуміння підходу, методу та методики в науковому історичному дослідженні [Електронний ресурс] / В. О. Хвіст // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149(1). — С. 205-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(1)__39

.: Раздел: Философия. Религия :: 12.01.2024 16.27.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталія из города: Рівне :: Вопрос: 47581  
Наталія спрашивает:
Вітання. Допоможіть, будь ласка, у пошуку інформації: вплив синергетики на сучасне світорозуміння, синергетика як підстава нової епістемології. А також: в чому сутність критичного раціоналізму К.Поппера
Наш ответ:
Абдула А. Індивідуалізм К. Поппера: від методології до етики [Електронний ресурс] / А. Абдула, Г. Балута // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2021. — Вип. 35. — С. 9-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2021_35_3
Анацька Н. В. Основні цінності етико-філософських засад критичного раціоналізму [Електронний ресурс] / Н. В. Анацька, Т. М. Свідло // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2022. — Вип. 1(1). — С. 146-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2022_1(1)__12
Ваховський Л. Ц. Теорія пізнання Карла Поппера та проблеми освіти [Електронний ресурс] / Л. Ц. Ваховський // Education and pedagogical sciences. — 2020. — № 3. — С. 3-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2020_3_3
Гальченко М. С. Інверсії "розумного мислення" в контексті "критичного раціоналізму" [Електронний ресурс] / М. С. Гальченко // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 130. — С. 252-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_68
Дутковський І. Творчість і традиція в епістемології Карла Поппера [Електронний ресурс] / І. Дутковський // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2012. — Вип. 602-603. — С. 178-183. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2012_602-603_35
Жадько В. А. Концепція відкритого суспільства Карла Поппера [Електронний ресурс] / В. А. Жадько // Культурологічний вісник. — 2012. — Вип. 29. — С. 48-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2012_29_11
Ковальчук М. В. Методологія політичної науки крізь призму методології суспільних наук Карла Поппера [Електронний ресурс] / М. В. Ковальчук // Регіональні студії. — 2020. — № 20. — С. 162-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regst_2020_20_28
Литвинов О. М. Право, культура і правова реальність: критичне раціональне мислення (критичний раціоналізм) як умова виживання суспільств у сучасному світі [Електронний ресурс] / О. М. Литвинов // Науковий вісник Сіверщини. Серія : Право. — 2018. — № 1. — С. 18-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shssl_2018_1_4
Макаренков, Олексій Леонідович. Державно-правові ідеї в концепції відкритого суспільства Карла Поппера [Текст] = Staatlich-rechtliche Ideen in der Konzeption der offenen Gesellschaft von Karl Popper : монографія / Макаренков О. Л. ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя : ЗНУ, 2017. — 235 с.
Масаев М. В. Освальд Шпенглер і неспроможність тези Карла Поппера про "Злиденність історицизму" [Електронний ресурс] / М. В. Масаев // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 93. — С. 220-226. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_57
Моргун О. Синергетична парадигма метафізичного світорозуміння всеєдності мислення і буття [Електронний ресурс] / О. Моргун // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2019. — Вип. 24. — С. 70-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2019_24_11
Сепетий Д. П. Критичний раціоналізм Карла Поппера: пізнання шляхом проб і помилок, припущень і пристосувань [Електронний ресурс] / Д. П. Сепетий // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2010. — Вип. 40. — С. 71-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_40_9
Сепетий Д. П. Психофізична проблема та концепція трьох світів Карла Поппера [Електронний ресурс] / Д. П. Сепетий // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2012. — Вип. 50. — С. 81-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_50_10
Тертишник В. Синергетика абсурду: негативна селекція та інші проблеми формування громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В. Тертишник // Європейські перспективи. — 2019. — № 4. — С. 18-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2019_4_5

.: Раздел: Философия. Религия :: 11.01.2024 16.20.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.369397 seconds