Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45824
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Шаргород :: Запитання: 47425  
Тетяна запитує:
Добрий день. Порадьте літературу на таку тему: використання інтерактивних технологій під час навчання ейдетики в роботі з дошкільниками. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Антощук Є. Ейдетичні вправи для пам'яті й уяви : школа мислення / Є. Антощук // Дошкільне виховання. — 2014. — № 1. — С. 18-19.
Бадіца М. В. Математична підготовка дітей до школи засобами ейдетики [Електронний ресурс] / М. В. Бадіца, Т. Ю. Оторвіна // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 97. — С. 72-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2021_97_12.
Бесєдіна А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості дитини / А. Бесєдіна // Рідна школа — 2009. — № 2/3. — С. 61-62.
Богуш А. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. Богуш, І. Попова. — Київ : Слово, 2014. — 194 c.
Васильченко Л. Прийоми мнемотехніки: розвиваємо пам'ять і зв’язне мовлення дітей : працюємо з вихователями / Л. Васильченко // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 10. — С. 59-62.
Газіна І. Ейдетика в дошкільній освіті [Електронний ресурс] / І. Газіна // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2015. — Вип. 19(1). — С. 305-310. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_19(1)__55.
Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : молоді VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 грудня 2016 року, м. Київ. — Київ : Інститут обдарованої дитини, 2016. — 258 с.
Очеретна К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / К. С. Очеретна // Наука і освіта. — 2013. — № 5. — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_5_13.
Павловська І. Допоможемо гостю з Місяця : заняття з використанням елементів ейдетики для дітей середньої групи / І. Павловська, Н. Горобчук // Дошкільне виховання. — 2014. — № 4. — С. 33-35.
Пестун О. Г. Ейдетика — легкий спосіб сприйняття складної інформації : дошкільна освіта / О. Г. Пестун // Освіта Сумщини. — 2016. — № 1. — С. 22-24.
Петренко Л. Б. Театральна ейдетика: всебічний розвиток обдарувань та загальна гармонізація дитини / Л. Б. Петренко // Обдарована дитина. — 2013. — № 8. — С. 9-18.
Полонська М. А. Подорож у країну годинників : комплексне заняття з логіко-математичного розвитку та мовленнєвого спілкування : з елементами ейдетики : світ дошкілля / М. А. Полонська// Розкажіть онуку. — 2018. — № 8. — С. 49-50.
Сорока С. В. Учитися потрібно граючи! / С. В. Сорока // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2015. — № 5. — С. 63-65.
Формування інноваційного простору дошкільної освіти : наук.-метод. посіб. / упоряд. Н. В. Любченко, О. А. Прокопенко; А. С. Виноградова за ред. Є. Р. Чернишової. — Київ, 2012. — Ч. 1. — 112 с.
Цуркан Н. Ейдетика як метод розвитку пам’яті в учнів початкової школи / Н. Цуркан // Початкова школа. — 2016. — № 7. — С. 44-46.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.10.2023 12.06.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Київ :: Запитання: 47422  
Олеся запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про когнітивну психологію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олесю! Перегляньте таку літературу:
Гоян І. Історія психології : навч.-метод. посібник до курсу «Історія психології» / І. Гоян, О. Семак ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. Філософський факультет. — Івано-Франківськ : Плай, 2008. — 188 с.
Гоян І. М. Історико–філософські виміри когнітивної психології [Електронний ресурс] / І. М. Гоян // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 90. — С. 221-225. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_90_56.
Дерев’янко С. П. Когнітивна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Дерев’янко. — Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2012. — 183 с. : рис., табл.
Дерев’янко С. П. Штучний інтелект та емоційний штучний інтелект як феномени сучасної когнітивної психології [Електронний ресурс] / С. П. Дерев’янко, Ю. В. Примак, І. М. Ющенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. — 2020. — Вип. 11. — С. 115-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2020_11_21.
Жердецька Л. Л. Когнітивні стилі як чинник професійного становлення майбутніх психологів : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Л. Л. Жердецька ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 193 с.: рис., табл.
Заболотна Н. Когнітивні стилі як одна з психологічних систем адаптації людини та інтеграції її ресурсів [Електронний ресурс] / Н. Заболотна // Humanitarium. — 2017. — Т. 39, Вип. 1. — С. 74-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2017_39_1_11.
Івашкевич Е. Соціальний інтелект у парадигмі когнітивної психології: результати дослідження [Електронний ресурс] / Е. Івашкевич, Л. Онуфрієва // Проблеми сучасної психології. — 2018. — Вип. 42. — С. 50-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_42_5.
Лисенко Н. О. Психологічні підходи у вивченні когнітивної основи процесу розв’язування задач [Електронний ресурс] / Н. О. Лисенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. — 2016. — Вип. 3. — С. 99-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2016_3_16.
Максименко С. Д. До питання методології когнітивної психології [Електронний ресурс] / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Психологія і педагогіка. — 2013. — Вип. 24. — С. 3-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_24_3.
Максименко С. Д. Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини [Електронний ресурс] / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 20. — С. 3-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_20_3.
Максименко С. Д. Стан та перспективи когнітивної психології в Україні [Електронний ресурс] / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Психологія і педагогіка. — 2009. — Вип. 12. — С. 3-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2009_12_3.
Пасічник І. Д. Мислення як метакогнітивний феномен [Електронний ресурс] / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Т. А. Довгалюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. — 2015. — Вип. 1. — С. 3-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2015_1_3.
Сняданко І. І. Теоретико-психологічний аналіз поняття «когнітивна установка» [Електронний ресурс] / І. І. Сняданко, О. В. Грищенко // Вісник Національного університету оборони України. — 2020. — Вип. 5. — С. 175-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2020_5_25.
Шовкова О. Д. Види ілюзії мислення у когнітивній психології [Електронний ресурс] / О. Д. Шовкова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. — 2018. — Вип. 7. — С. 33-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2018_7_9.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.10.2023 14.31.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 47407  
Тетяна запитує:
Добрий день. Цікавить тема : "Розвиток мовної особистості молодшого школяра засобами інсценізації та театралізації". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3615/1/educ_2022_176.pdf
https://teacher.at.ua/publ/teatralizacija_jak_zasib_rozvitku_osobistosti_molodshogo_shkoljara_ta_jogo_movlennja/19-1-0-18295
https://naurok.com.ua/stattya-rozvitok-tvorchih-zdibnostey-uchniv-zasobami-teatralnogo-mistectva-243225.html
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/2163/1/9.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/16/visnuk_15.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/110339-Текст статті-246972-1-10-20171128.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/284564-Текст статті-656173-1-10-20230713.pdf
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/44/part_1/31.pdf

– Артемова Л.В. Театр і гра. Вдома, у дитячому садку, в школі / Л.В.Артемова – Київ : Томірс, 2016. – 291 с.
– Водолаза Н. В. Навчання розповідання дітей молодшого шкільного віку в театралізованій діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н.В.Водолага. – Одеса, 2009. – 216 с.
– Никитіна Л.В. Підвищення ефективності уроків за допомогою організації театралізованої гри / Л.В. Никитіна // Початкова школа. 2015. – № 5. – С. 9-14.
– Бурова А. Гра у театр за педагогікою М. Монтессорі / А. Бурова, О. Долина // Дошкільне виховання. – 1999. – № 5. – С. 20-21.
– Турчин Т.М. Театральне мистецтво в практиці сучасної початкової школи / Т.М.Турчин // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2021. – № 2. – С. 57-63.
– Бадер В.І. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів / В.І.Бадер. – Київ, 2000.
– Каніщенко А.П. Уроки розвитку зв’язного мовлення в початкових класах / А.П.Каніщенко. – Київ, 2000.
– Лобчук О. Усний переказ як засіб розвитку зв’язного мовлення / О.Лобчук // Початкова школа. – 2002. – № 2. – С. 23-25.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.09.2023 16.00.53 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 47403  
Катерина запитує:
Особистості у сучасній психології
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Александровська В. М. Проблема формування ідеального образу особистості у сучасній психології / В. М. Александровська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 3-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_3.
Максименко С. Д. Психологія особистості: змістовні ознаки / С. Д. Максименко // Наука і освіта. — 2014. — № 5. — С. 45-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_5_10.
Мельник Ю. С. Поняття особистісного саморозвитку в концептуальному полі сучасної психології / Ю. С. Мельник // Проблеми сучасної психології. — 2016. — Вип. 33. — С. 365-375. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_33_31.
Смеричевський Е. Ф. Проблема особистості в історії сучасної психології / Е. Ф. Смеричевський // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 202-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_45.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.09.2023 12.18.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кременчук :: Запитання: 47395  
Олена запитує:
Добрий день. Будь ласка, допоможіть знайти літературу до теми "Формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках читання засобами технології "Щоденні 5". Щиро дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://naurok.com.ua/prezentaciya-formuvannya-movlennevo-kompetentnosti-molodshih-shkolyariv-na-urokah-ukra-nsko-movi-vidpovidno-do-koncepci-nush-278168.html
https://naurok.com.ua/tehnologiya-schodenni-5-yak-zasib-formuvannya-movno-osobistosti-molodshogo-shkolyara-na-urokah-ukra-nsko-movi-191656.html
file:///C:/Users/User/Desktop/294.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/36040/1/Новий Документ Microsoft Word.pdf
https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2721/1/Магістерська робота Бурденкової А..pdf
https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/6912/1/Магістерська Дорофеєва 21.11.22.pdf
https://genezum.org/library/formuvannya-chytackoi-kompetentnosti-uchniv-molodshogo-shkilnogo-viku

– Вашуленко О. Читацька компетентність молодшого школяра : 50?теоретичний аспект / О.Вашуленко // Початкова школа. – 2011. – № 1. – С. 48.
– Брежата О. Цікаві методи навчання на уроках читання у початковій школі / О. Брежата // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – 2016. – С. 87-93.
– Білоконна Н.І. Інтерактивні методи як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 3 класу на уроках літературного читання / Н. І. Білоконна, К.С. Ємець. – Кривий Ріг : ДВНЗ КДПУ, 2017. – 96 с.
– Шнуренко В. С. Сучасні практики НУШ : "Щоденні 5" - це крок до успіху / В. С. Шнуренко, С. М. Зуєва, Н. Ю. Окомашенко, А. А. Кулішова // Початкове навчання та виховання. – 2019. – № 31/32/33. – С. 3-38.
– Оніщенко І. В. Практика впровадження методики "Щоденні 5" / І. В. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 1/2/3. – С. 15-24.
– Глянь К. А. "Щоденні 5" – шлях до толерантності : урок позакласного читання / К. А. Глянь // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 31/33. – С. 47-49.
– Суховірський О. Електронні середовища для читання : використання електронних ресурсів для формування читацької компетентності / О. Суховірський // Учитель початкової школи. – 2019. – № 10. – С. 8-12.
– Пристінська М. Методична система Daily 5 (щоденні 5) : коипетентнісні підходи до навчання читання й письма в початковій школі / М. Пристінська // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2016. – № 23. – С. 23-34.
– Павленко Л. Слухання і театралізація за педагогічною технологією навчання читання та письма "Щоденні 5" / Л. Павленко, І. Джулинська // Початкова школа. – 2020. – № 3. – С. 45-47.
– Янкович О. Використання методики ”Щоденні 5” для формування ключових компетентностей на уроках літератури / О. Янкович, І. Ханчук // Дивослово. – 2017. – № 12. – С. 2-6.
– Бабаян Е. А. Формування мовної особистості молодших школярів засобами технології ”Щоденні 5” / Е.А.Бабаян // Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (9-10 листоп. 2020 р.). – Херсон, 2020. – С. 38-43.
– Жураковська Н. І. Технологія «Щоденні 5» як засіб формування мовної особистості молодшого школяра на уроках української мови / Н.І. Жураковська // Таврійський вісник освіти. – 2020. – № 4. – С. 32-37.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.09.2023 11.07.28 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.23645 seconds