Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Варвара із міста: Київ :: Запитання: 45874  
Варвара запитує:
Шукаю інформацію про педагогічну діяльність Миколи Неплюєва. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Варваро! Перегляньте таку літературу:
Ковальова Н. Історіографія дослідження життєдіяльності Миколи Неплюєва – педагога, філософа і громадського діяча [Електронний ресурс] / Н. Ковальова // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 324-328. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_68.
Ковальова Н. Педагогічна школа М. М. Неплюєва та критичні оцінки його сучасників [Електронний ресурс] / Н. Ковальова // Сіверщина в історії України. — 2013. — Вип. 6. — С. 377-379. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2013_6_95.
Ковальова Н. Система учнівського самоврядування в школах Миколи Неплюєва [Електронний ресурс] / Н. Ковальова // Історико-педагогічний альманах. — 2013. — Вип. 1. — С. 18-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2013_1_6.
Ковальова Н. Соціально-педагогічні ідеї Миколи Неплюєва [Електронний ресурс] / Н. Ковальова // Сіверщина в історії України. — 2014. — Вип. 7. — С. 172-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2014_7_43.
Кулик Н. Ідеальний світ Миколи Неплюєва : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2021. — 29 січня. — С. 13-15.
Мірошниченко Н. О. Педагогічні погляди та освітня діяльність Миколи Неплюєва в контексті розвитку сільськогосподарської освіти (XIX — поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. О. Мірошниченко ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2015. — 20 с.
Рудь О. М. Формування особистості майбутніх педагогів у Хрестовоздвиженському Трудовому Братстві Миколи Неплюєва [Електронний ресурс] / О. М. Рудь // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2013. — Вип. 39. — С. 331-337. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2013_39_64.
Русанов Ю. Микола Миколайович Неплюєв і його Православне Хрестовоздвиженське трудове братство [Електронний ресурс] / Ю. Русанов // Краєзнавство. — 2013. — № 4. — С. 143-149. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_4_20.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.09.2021 22.46.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 45841  
Софія запитує:
Курсова робота Розвиток особистості
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бірук Н. П. Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. П. Бірук ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2021. - 20 с. : табл., рис.
Нікітенко В. О. Освіта, культура і туризм як чинники креативного розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства : монографія / В. О. Нікітенко ; Запоріз. нац. ун-т, Інж. ін-т. - Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 334 с.
Нова українська школа: стартегії розвитку особистості : зб. тез доп. студент. наук.-практ. конф., Мукачево, 21 трав. 2019 р. / [за заг. ред. Г. В. Товканець, Т. М. Мочан] ; Мукачів. держ. ун-т, Каф. теорії та методики початк. освіти, Наук. студент. гурток "Перспективи освіт.-пед. науки". - Мукачево : МДУ, 2019. - 74 с.
Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства : прогр. міжнар. наук.-практ. конф., 13 груд. 2012 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розв. освіти ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2012. - 19 с.
Цимбал С. Розвиток іншомовної діяльності особистості: соціально-психологічний вимір : монографія / С. Цимбал; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ : LAT&K, 2019. - 339 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.09.2021 21.58.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45836  
Катя запитує:
Добрий день. Цікавить література про впровадження інтегрованого навчання. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам для опрацювання такі джерела:
Бойко Є. Г. Інтегрований підхід до навчання в освітньому процесі [Електронний ресурс] / Є. Г. Бойко, О. О. Рафальська, Г. П. Юхимович // Управління розвитком складних систем. — 2019. — Вип. 38. — С. 92-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2019_38_16.
Борисов В. Готовність учителів початкової школи до впровадження особистісно-орієнтованого навчання на інтегрованих уроках [Електронний ресурс] / В. Борисов, С. Борисова // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2017. — Вип. 17. — С. 231-237. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2017_17_34.
Галайдич Л. Інноваційні підходи у практиці роботи вчителя початкових класів / Л. Галайдич // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 34-36. — С. 7-13.
Данилюк К. Інтегрований та бінарний уроки: спільне та відмінне / К. Данилюк, Т. Сікалюк // Історія та правознавство. — 2020. — № 25-27. — С. 3-5.
Журавель Т. О. Інтегроване навчання – основний складник STEM-освіти [Електронний ресурс] / Т. О. Журавель, Н. О. Соколова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2016. — № 12. — С. 32-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_12_9.
Інтегровані уроки : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 6-65.
Кіндрат М. Інтегроване навчання: від теорії до практики : тренінг для педагогів / М. Кіндрат // Дошкільне виховання. — 2019. — № 9. — С. 18-19.
Коваленко О. А. Особливості використання інтегрованого підходу в процесі навчання обдарованих учнів [Електронний ресурс] / О. А. Коваленко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2013. — Вип. 28. — С. 161-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_28_27.
Микитюк В. Інтеграція в навчанні, а не знищення української літератури : [обговорення загрози скасування літературної освіти в Україні] / В. Микитюк // Дивослово. — 2020. — № 6. — С. 16-21.
Муляр О. П. Інтегроване навчання в освітньому процесі нової української школи [Електронний ресурс] / О. П. Муляр, Т. Й. Жалко // Педагогічний пошук. — 2021. — № 2. — С. 30–33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2021_2_11.
Огродська-Мазур Є. Реформа системи освіти та міжкультурне виховання в інтегрованому навчанні у початковій школі [Електронний ресурс] / Є. Огродська-Мазур // Освітологія. — 2013. — Вип. 2. — С. 147-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ocvit_2013_2_20.
Ониськів Т. Як не заблукати в морі інформації : тренінг для педагогів / Т. Ониськів // Учитель початкової школи. — 2020. — № 9-10. — С. 32-36.
Оніщенко І. Практика впровадження методики «Щоденні 5» : тренінг / І. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 1-3. — С. 15-24.
Падун Н. О. Інтегроване навчання як міждисциплінарна проблема [Електронний ресурс] / Н. О. Падун, А. О. Падун // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2017. — № 2. — С. 26–31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2017_2_6.
Поберецька В. Впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті: закордонний досвід [Електронний ресурс] / В. Поберецька // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2020. — Вип. 3. — С. 125-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpumdpu_2020_3_16.
Попик С. І. Впровадження інтеграції в навчальний процес / С. І. Попик // Історія та правознавство. — 2019. — № 16-18. — С. 13-23.
Хавіна І. В. Теоретичні аспекти інтегрованого навчання [Електронний ресурс] / І. В. Хавіна // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. — 2013. — №. 1. — С. 81-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2013_1_15.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.09.2021 10.57.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таміла із міста: Чернігів :: Запитання: 45827  
Таміла запитує:
Добрий день. Шукаю літературу з фахової періодики про адаптацію дитини до дитячого садка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день,Таміло! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45712, 45786. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Гончарук Н. М. Перші кроки у дитячому садку: психолого-педагогічні проблеми адаптації : (навч.-метод. посіб.) / Н. М. Гончарук. — Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2014. — 138 с. : іл.
Єрьоміна М. Уроки спілкування. Збираємося до дитячого садка : незвичайні уроки / М. Єрьоміна // Зростаємо разом. — 2013. — № 8. — Дорослим. — С. 12-13.
Кабанцева А. Психологічне благополуччя дітей та дорослих, або Як відновитися після тривалих «вихідних» / А. Кабанцева // Дошкільне виховання. — 2020. — № 6. — С. 3-6.
Кудрявцева О. М. Круглий стіл «Адаптація дітей в дошкільному закладі» : співпраця батьків і дошкільного закладу, як умова гармонійного розвитку дитини / О. М. Кудрявцева // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 6. — С. 123-126.
Лисенко О. Малюк іде до дитсадка : успішна соціалізація. Батьківська сторінка / О. Лисенко // Дошкільне виховання. — 2017. — № 6. — С. 16-17.
Мальцева Т. Співпраця початкової школи і дитячого садка в сільській місцевості / Т. Мальцева // Початкова школа. — 2010. — № 9. — С. 41-42.
Павлова І. Розкритися у грі, або Незвичайний помічник в адаптації до умов дитячого садка / І. Павлова, Л. Сарафіновська // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2012. — № 6. — С. 4.
Світич С. До дитсадка — підстрибом! : особливості адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти / С. Світич // Дошкільне виховання. — 2020. — № 5. — С. 14-17.
Сучасний дошкільний заклад: середовище для розвитку : навч.-метод. посіб. / Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра теорії і методики дошкільної та початкової освіти ; авт.-упоряд. М. І. Каратаєва, О. А. Денисова, Л. А. Грицюк. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2012. — 351 с. : табл.
Шахова М. Дитина і садочок : як уникнути перших стресів : педагогіка і психологія / М. Шахова ; розмову вела В. Архипчук // Освіта України. — 2010. — 8 жовтня — С. 6.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.09.2021 08.32.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 45820  
Віка запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про заохочення читання у дошкільників. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
«Виховання у дітей інтересу до читання» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vihovanna-u-ditej-interesu-do-citanna-58081.html. — Дата звернення : 13.09.2021.
Врятуйте Землю від сміття! : кіностудія / мал. О. Шатохіна // Джміль. — 2021. — № 4. — 3-я с. обкл.
Кадирова Л. Кожен по слову – і казка готова! : літературне коло для дітей старшої групи та їхніх родин / Л. Кадирова // Дошкільне виховання. — 2021. — № 4. — С. 36-37.
Книга — друг і помічник: рекомендації практичного психолога [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kniga-drug-i-pomicnik-rekomendacii-prakticnogo-psihologa-116666.html. — Дата звернення : 13.09.2021.
Консультації для батьків «Заохочення дітей до самовиховання казкою» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-zaohocenna-ditej-do-samovihovanna-kazkou-117141.html. — Дата звернення : 13.09.2021.
Кучма Т. Цікава подорож : розвиваємо мовлення та математичні здібності / Т. Кучма // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 3-4. — С. 42-55.
Лущевська О. Поетичний майстер-клас : самчитайлик / О. Лущевська ; мал. О. Кочури // Джміль. — 2021. — № 3. — С. 6-7.
Парахонько І. Казка в гості завітала, діток розуму навчала : робота над змістом української народної казки «Кривенька качечка» з дітьми старшої групи / І. Парахонько // Дошкільне виховання. — 2021. — № 1. — С. 27-29.
Програма навчання читанню дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/programa-navcanna-citannu-ditej-starsogo-doskilnogo-viku-186756.html. — Дата звернення : 13.09.2021.
Роблено абияк, то й вийшов кривуляк : кіностудія / намал. О. Шатохін // Джміль. — 2021. — № 3. — 3-я с. обкл.
Шляхи залучення дитини до читання [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/slahi-zalucenna-ditini-do-citanna-71465.html. — Дата звернення : 13.09.2021.
Щербань Н. Рукавички-чарівнички : заняття для дітей молодшої групи / Н. Щербань // Дошкільне виховання. — 2021. — № 2. — С. 34-36.
Як зацікавити дітей читанням – практичні поради [Електронний ресурс] // НУШ: нова українська школа [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://nus.org.ua/articles/yak-zatsikavyty-ditej-chytannyam-praktychni-porady/. — Дата звернення : 13.09.2021.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.09.2021 11.37.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.307703 seconds