Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45778
   


Автор запитання: Ірина із міста: Вінниця :: Запитання: 47279  
Ірина запитує:
Добрий день. Цікавить література про формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино. Радимо вам для опрацювання такі джерела література:
Бовкуш К. П. Модель формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / К. П. Бовкуш // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 6. — С. 67-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_12
Гордійчук О. Є. Практична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: сучасний стан і шляхи комплексного оновлення [Електронний ресурс] / О. Є. Гордійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 66-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_12
Гурська А. Стан готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / А. Гурська, Н. Кіпіченко // Освітологічний дискурс. — 2018. — № 1-2. — С. 77-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2018_1-2_8
Джаман Т. Діагностика готовності вчителів початкової школи до освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Т. Джаман // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 8. — С. 171-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_8_16
Донець В. Модель формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / В. Донець // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 2. — С. 107-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_2_26
Мищишин І. Я. Особливості професійної компетентності вчителя інклюзивного класу початкової школи [Електронний ресурс] / І. Я. Мищишин, І. В. Микитюк // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. — 2019. — Вип. 34. — С. 171-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2019_34_21
Міненок А. Психолого-педагогічні аспекти професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи в умовах впровадження інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / А. Міненок, Г. Воскобойнікова // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2016. — № 3. — С. 69-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2016_3_10
Ратушняк Н. О. Індивідуалізація інклюзивного навчання учнів початкової школи в системі підготовки майбутніх вчителів [Електронний ресурс] / Н. О. Ратушняк // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 145. — С. 164-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2019_145_20
Третяк О. Педагогічна рефлексія у контексті професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, фахівця з інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. Третяк, О. Міщеня // Інноватика у вихованні. — 2020. — Вип. 11(1). — С. 144-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_11(1)__19
Шевців З. Методи діагностики рівня сформованості соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / З. Шевців // Нова педагогічна думка. — 2016. — № 4. — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_4_12

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.06.2023 11.41.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна із міста: Хмельницький :: Запитання: 47244  
Поліна запитує:
Добрий день. Цікавить література про посттравматичний розлад у підлітків. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Поліно! Радимо для опацювання таку літературу за вашим запитом:
Макаренко Л. А. Рекомендації батькам щодо профілактики посттравматичних стресових розладів у дітей / Л. А. Макаренко // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rekomendatsii-batkam-shchodo-profilaktyky-posttravmatychnykh-stresovykh-rozladiv-u-ditei-581165.html. — Дата звернення : 16.05.2023.
Марценковський Д. І. Депресії у дітей та підлітків унаслідок психологічної травматизації / Д. І. Марценковський, І. А. Марценковський // Міжнар. неврол. журн. — 2021. — 17, № 4. — С. 31-39.
Марценковський Д. І. Депресії при посттравматичному стресовому розладі у дітей та підлітків (клінічний поліморфізм, коморбідність, терапія, профілактика) : дис. ... д-ра філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я : спец. 222 / Д. І. Марценковський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2020. — 197 с. : рис., табл.
Марціновська І. П. Характеристика посттравматичного стресового розладу у дітей та підлітків [Електронний ресурс] / І. П. Марціновська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 2. — С. 178-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_2_36
Онищук С. М. Матеріал: Соціально-психологічна реабілітація посттравматичних стресових розладів військовослужбовців / С. М. Онищук // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/socialno-psihologicna-reabilitacia-posttravmaticnih-stresovih-rozladiv-vijskovosluzbovciv-490995.html. — Дата звернення : 16.05.2023.
Паламарчук Л. А. Матеріал: Поради для батьків «Підтримуємо дитину, яка переживає посттравматичний стрес» / Л. А. Паламарчук // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/porady-dlia-batkiv-pidtrymuiemo-dytynu-iaka-perezhyvaie-posttravmatychnyi-stres-619755.html. — Дата звернення : 16.05.2023.
Паламарчук Л. А. Матеріал: Як підтримати дитину, у якої посттравматичний стрес: поради для батьків / Л. А. Паламарчук // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/yak-pidtrymaty-dytynu-u-iakoi-posttravmatychnyi-stres-porady-dlia-batkiv-609406.html. — Дата звернення : 16.05.2023.
Сазонова І. В. Посттравматичне зростання підлітків: до побудови теоретичної моделі [Електронний ресурс] / І. В. Сазонова // Габітус. — 2021. — Вип. 23. — С. 166-171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_23_30
Трембовецька Т. В. Матеріал: Психологічна допомога при ПТСР / Т. В. Трембовецька // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/psihologicna-dopomoga-pri-ptsr-319523.html. — Дата звернення : 16.05.2023.
Фенске Д. А. Матеріал: ПТСР у підлітків і дітей – причини, симптоми, діагностична й лікувальна тактика / Д. А. Фенске // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ptsr-u-pidlitkiv-i-ditej-pricini-simptomi-diagnosticna-j-likuvalna-taktika-554799.html. — Дата звернення : 16.05.2023.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.05.2023 12.45.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віра із міста: Калуш :: Запитання: 47238  
Віра запитує:
Добрий день. Цікавить питання: діагностика обдарованої дитини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віро! Перегляньте таку літературу:
Бойченко М. Особливості ідентифікації обдарованих школярів у загальноосвітніх навчальних закладах: американський досвід / М. Бойченко // Людинознавчі студії. Педагогіка. — 2016. — Вип. 2. — С. 14–19.
Гоцуляк Ю. Механізм ідентифікації обдарованих дітей у системі середньої освіти: організаційний та правовий аспект / Ю. Гоцуляк // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2014. — Вип. 2. — С. 6-11.
Коваленко О. Деякі теоретичні питання ідентифікації здібних і обдарованих дітей старшого дошкільного віку / О. Коваленко, О. Щербаков, О. Щербакова // Рідна школа. — 2013. — № 10. — С. 24-28.
Листопад О. А. Діагностування творчого потенціалу особистості дитини / О. А. Листопад // Наука і освіта. — 2013. — № 3. — С. 98-102.
Луценко Г. Л. Психологічні особливості обдарованих дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Г. Л. Луценко // Таврійський вісник освіти. — 2014. — № 2. — С. 148-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_2_24
Мельник М. Портфоліо як альтернативний метод ідентифікації обдарованості / М. Мельник // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2016. — Вип. 2. — С. 81-85.
Мельник М. Портфоліо як альтернативний метод ідентифікації обдарованості [Електронний ресурс] / М. Мельник // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2016. — Вип. 2. — С. 81-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2016_2_15
Новогородська М. М. Аналітичний огляд підходів до ідентифікації творчо обдарованих учнів [Електронний ресурс] / М. М. Новогородська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2022. — № 3. — С. 117-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2022_3_18
Паркулаб О. Інтеграція гуманістичних психологічних ідей у систему освіти обдарованих дітей [Електронний ресурс] / О. Паркулаб // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — 2014. — Вип. 18. — С. 152-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2014_18_26
Садова М. А. Ідентифікація обдарованості залежно від віку: підлітки, старшокласники, студенти [Електронний ресурс] / М. А. Садова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2021. — № 1. — С. 12-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2021_1_5
Семенова Р. О. Психологічна діагностика обдарованості / Р. О. Семенова, Д. К. Корольов, М. О. Мельник, О. С. Нечаєва, І. І. Карабаєва, М. А. Сніжна; ред.: Р. О. Семенова; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ : Імекс, 2012. — 171 c.
Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. Медико-психологічні аспекти навчання академічно здібних та обдарованих дітей [Електронний ресурс] / Ж. В. Сотнікова-Мелешкіна, І. В. Лантух // Психіатрія, неврологія та медична психологія. — 2020. — Вип. 15. — С. 95-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psyneur_2020_15_13
Шевчишена О. В. Відстеження психологічної готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Шевчишена // Молодий вчений. — 2019. — № 2(2). — С. 540-545. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_2(2)__54

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.05.2023 11.07.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Олександрія :: Запитання: 47229  
Мар'яна запитує:
Доброго дня,шановні бібліотекарів,допоможіть підібрати матеріал для курсової роботи,буду дуже вдячна!!! Тема:Виховання толерантності в учнів початкової школи РОЗДІЛ 1. ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1.  Проблема толерантності в науково-педагогічних джерелах…. 1.2. Сухомлинський В. О.  про терпиме ставлення до інших ………. 1.3. Специфіка виховання толерантності у молодших школярів…. Висновки до 1 розділу……………………………………………… РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ Й ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.………………. 2.1. Створення толерантного освітнього середовища в початковій школі……………………………………………..………………… 2.2. Форми й методи роботи з виховання толерантності в учнів початкової школи……………………………......................... 2
Наша відповідь:
Добрий день, Мар"яно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://osvita.ua/school/method/upbring/1116/
https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/17/9
https://naurok.com.ua/pedagogichni-umovi-vihovannya-tolerantnosti-v-osvitnomu-procesi-pochatkovo-shkoli-306680.html
https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23544/Sukhoparaya I. H..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6739/1/V_Ternopilska_IITZOMONU_82_GI.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/avtoreferat-53/
https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/43_1/visnuk_18.pdf
http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/8942/1/Овчиннікова. Педагогічні засоби виховання толерантності.pdf
https://mydisser.com/en/catalog/view/238/244/9812.html
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3494/1/ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/192.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/18_7.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/13748/1/63-66.pdf
http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Pedagogica/3_154659.doc.htm

– Сухопара І. Формування толерантності як цінності у дітей молодшого шкільного віку / І. Сухопара // Теоретико-методичні проблеми виховання учнів загальноосвітніх шкіл : наук.-метод. зб. / упор. Л. В. Канішевська. – Київ : Інститут проблем виховання. – 2006. – Кн. V. – С. 60–63.
– Горват М. Проблема виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного спілкування / М. Горват // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – № 43(1). – С. 148-153.
– Фесюк Т. Виховання основ толерантності у молодших школярів / Т. Фесюк // Початкова освіта. – 2010. – № 41. – С. 7-9.
– Коберник Г. І. Формування толерантності молодших школярів у процесі інтерактивних технологій навчання : збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Г.І.Коберник ; Гол. ред. : Мартинюк М. Т. – Умань : Софія, 2007. – 259 с.
– Тугай В. М. Особливості виховання толерантних взаємин молодших школярів / В. М. Тугай // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 51. – С. 134-142.
– Шуманська Т. "Виховуй у собі Людину..." : виховання толерантності на прикл. творчої спадщини Василя Сухомлинського : система завдань для уроків укр. мови у старш. кл. / Т. Шуманська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 65-69.
– Третяк О. Особливості виховання толерантності в учнів молодшого шкільного віку в інклюзивному середовищі / О. Третяк, О. Міщеня, Л. Іскра // Нова педагогічна думка. – 2021. – № 4 (108). – С. 75-80.
– Шабельник Н.В. Виховання толерантності у молодших школярів / Н. В. Шабельник // Нива знань : науково-методичний альманах. – 2017. – № 4. – С. 38-39.
– Ремньова А. Г. Особливості виховання толерантності у молодших підлітків / А. Г. Ремньова // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : збірник наук. праць звітно-наукової конференції викладачів ун-ту за 2011 рік, 9-10 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Ч. 2. – С. 101-102.
– Стасюк Н. Виховання толерантності в учнів початкової школи / Н. Стасюк // Директор школи. Україна. – 2006. – № 8. – С. 46-48.
– Максимова О. О. Виховання міжособистісної толерантності у дітей засобами казок В. Сухомлинського / О. О. Максимова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка , 2017. – Вип. 5 (91) : Педагогічні науки. – С. 62-66.
– Попова Г. Толерантність –риса сучасної людини / Г. Попова // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2015. – № 24. – С. 10-18.
– Голєнкова А. Толерантність молодших школярів / А. Голєнкова // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2014. – № 7. – С. 30-32.
– Бессараб Н.А. Особливості виховання міжкультурної толерантності у молодших школярів / Н. А. Бессараб // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2019. – Серія : Психолого-педагогічні науки. – № 2. – С. 52-58.
– Кайдалова Г. П. Організація виховної роботи щодо формування толерантності дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти / Г. П. Кайдалова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Вип. 31. – С. 45-50.
– Садова І. Формування толерантності учнів початкової школи до дітей із особливими освітніми потребами / І. Садова // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. – 2018. – Вип. 24 (1), Ч. 1. – С. 260-265.
– Щербина О. О. Казки, що навчають добра й толерантності / О. О. Щербина // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 1/2/3. – С. 89-102.
– Атрощенко Т. О. Формування міжетнічної толерантності молодших школярів у теорії і практиці освіти / Т. О. Атрощенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2016. – Серія : Психолого-педагогічні науки, Вип. 1. – С. 96-101.
– Шинкарук О. Розвиток взаємоповаги і толерантності : ранкові зустрічі. 2-3 кл. / О. Шинкарук // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2012. – № 37. – С. 15-19.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.05.2023 08.39.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Львів :: Запитання: 47218  
Анастасія запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про жіночу освіту а Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювння таку літературу:
Аніщенко О. В. Розвиток професійної освіти жінок в Україні (друга половина XIX – початок XX століття) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Аніщенко ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — Київ, 2000. — 20 с.
Білавич Г. В. Громадські ініціативи щодо природничо-математичної освіти жінок в Україні (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття) [Електронний ресурс] / Г. В. Білавич // Педагогічний альманах. — 2019. — Вип. 42. — С. 217-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2019_42_36
Давидюк О. О. Роль освіти у формуванні соціального статусу жінок : Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / О. О. Давидюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. — 18 с.
Єфремова Н. Право жінок на вищу юридичну освіту в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. на матеріалах державних архівів Києва та Одеси [Електронний ресурс] / Н. Єфремова // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2017. — Sv. 4, Vyd. 5. — С. 43-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_5_9
Іванцова Н. І. До питання сільськогосподарської освіти жінок в Україні у 20-х рр. XX ст. [Електронний ресурс] / Н. І. Іванцова // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2011. — Вип. 40. — С. 117-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_40_28
Ільченко О. Меценатство жінок в освіті України (ХІХ – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / О. Ільченко // Естетика і етика педагогічної дії. — 2016. — Вип. 14. — С. 70-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2016_14_9
Кобченко К. А. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878 - 1920) : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / К. А. Кобченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Кобченко К.А. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878 - 1920) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / К.А. Кобченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Кобченко К. Початки вищої медичної освіти українського жіноцтва (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / К. Кобченко // Українознавчий альманах. — 2011. — Вип. 5. — С. 128-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2011_5_43
Корнюш Г. В. Роль М. М. Ланге в становленні вищої жіночої освіти півдня України [Електронний ресурс] / Г. В. Корнюш // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2014. — Вип. 35. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_35_6
Міхневич Л. Вища жіноча юридична освіта в Україні на початку ХХ ст.: стан наукової розробки проблеми [Електронний ресурс] / Л. Міхневич // Юридична Україна. — 2015. — № 6. — С. 92-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2015_6_15
Огородник Л. М. Гендерні дослідження: місце українських жінок в освіті та науці [Електронний ресурс] / Л. М. Огородник // Педагогічний дискурс. — 2011. — Вип. 9. — С. 251-254. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_9_60
Салтан Н. М. Професійна освіта як фактор соціалізації жіноцтва України в 1920 – на початку 30-х рр. [Електронний ресурс] / Н. М. Салтан // Гуржіївські історичні читання. — 2013. — Вип. 6. — С. 166-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2013_6_63
Султанова Н. Особливості розвитку жіночої освіти у навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / Н. Султанова // Гірська школа Українських Карпат. — 2019. — № 20. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2019_20_14
Філоненко О. Становлення та розвитку жіночої освіти в центральному регіоні України у другій половині XIX-на початку XX століття [Електронний ресурс] / О. Філоненко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2011. — Вип. 99. — С. 239-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2011_99_34
Шандра В. С. Освіта як фактор зростання ролі жіноцтва в українському суспільстві (1880-ті рр. – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. С. Шандра // Карпатський край. — 2018. — № 1-2. — С. 78-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2018_1-2_11
Шкода Н. Діяльність українського жіноцтва в галузі освіти в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Шкода // Українознавчий альманах. — 2014. — Вип. 16. — С. 65-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_16_15

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.05.2023 10.10.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.303344 seconds