Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 46293  
Марина запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література про діяльність Карла Густава Юнга та її наукове значення. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Вступ до психоаналізу : лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками : пер. с нем. / З. Фрейд ; под общ. друк. П. Таращук . – Київ : Основи, 1998 . – 709 с.
Юнг К. Г. Архетипи і колективне несвідоме / К. Г. Юнг. - Київ : Астролябія, 2018. - 608 с.
Юнг К. Г. Психологические типы / К. Г. Юнг. — М. : Попурри, 1998. — 656 с.
Юнг К. Г. Структура души / К. Г. Юнг // Проблемы души нашего времени / К. Г. Юнг ; [пер. с нем. А. Боковикова]. – М. : Академ. проект, 2007. – С. 98–118. – (Психологические технологии).
Агеева В. О. Архетип та його витлумачення: від К. Г. Юнга - психоаналітика до лігвокогнітивної сучасності [Електронний ресурс] / В. О. Агеева // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2013. - № 11. - С. 18-26. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sdzif_2013_11_5.pdf.
Зазюн І. Карл Юнг про безсвідому природу творчості [Електронний ресурс] / І. Зазюн // Естетика і етика психологічної дії. - 2013. - Вип. 6. - С. 7-26. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eepd_2013_6_3.pdf.
Кобзарук І. Видатні психологи та їх вплив на цивілізацію [Електронний ресурс] / І. Кобзарук ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності // Видатні постаті психології : історія, сучасність та персперктиви : зб. тез IIІ наук. міжкафедр. семінару (22 квітня 2016 р., м. Львів). - 2016. - С. 57-59. - Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/2989/1/збірник тез 3 круглого столу До дня психолога 22.04.16.pdf#page=58.
Карл Густав Юнг — книги и биография [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.yakaboo.ua/author/view/Karl_Gustav_Jung/.
Легеза О. С. Концепція міфу у працях К. Г. Юнга [Електронний ресурс] / О. С. Легеза // Гілея. - 2019. - Вип. 142. - С. 79-83. - Режим доступу:
Мазур М. Історико-філософська експлікація феномену особистості: погляд крізь призму юнгівської аналітичної психології [Електронний ресурс] / М. Мазур // Философские науки. - 2021. - № 5 (69). - С. 46-1. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-filosofska-eksplikatsiya-fenomenu-osobistosti-poglyad-kriz-prizmu-yungivskoyi-analitichnoyi-psihologiyi/viewer.
Пуларія Т. Архетип, міф, символ: до співвідношення понять [Електронний ресурс] / Т. Пуларія // Аркадія.- 2015. - №1 (42). - С. 19-25. - Режим доступу: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2126/1/Пуларія Т.В. Архетип, міф, символ.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.02.2022 08.40.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 46287  
Ольга запитує:
Добрий день. Дуже потребую вашої допомоги. Шукаю літературу про розвиток комунікативних умінь дошкільників. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Андрющенко Т. Позитивне ставлення до себе та інших — запорука здоров’я : у фокусі: всебічне здоров’я / Т. Андрющенко // Дошкільне виховання. — 2017. — № 4. — С. 6-9.
Гончарук О. М. Партнерство дорослого і дитини у процесі формування комунікативних умінь у старших дошкільнят [Електронний ресурс] / О. М. Гончарук // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 19(2). — С. 145-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_19(2)__33.
Дідура Л. Магічні коди, або Ласкаво просимо на QR-квест : використовуємо ІКТ /Л. Дідура, О. Кривенко, О. Міняйло // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 4. — С. 33-38.
Єленко Л. Подорож у Країну іграшок : заняття для дітей молодшого дошкільного віку / Л. Єленко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 14-20.
Канарова О. В. Умови формування комунікативних умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. В. Канарова, А. О. Бескоровайна // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 72(1). — С. 63-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_72(1)__14.
Кір’ян Л. Веселковий світ дитинства : розвивальна ігрова методика / Л. Кір’ян // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 3-4. — С. 56-65.
Листопад М. В. Формування комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку засобами гри-драматизації [Електронний ресурс] / М. В. Листопад // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 77(1). — С. 98-102. —Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_77(1)__21.
Лялька – важлива іграшка для дівчаток та хлопчиків : сторінка для батьків // Мамине сонечко від 1 до 3. — 2020. — № 7. — С. 19-20.
Майданюк А. Вислови гарні дарує природа : літературна студія / А. Майданюк ; мал. О. Томків // Джміль. — 2020. — № 11. — С. 12-13.
Максименко О. Г. Комунікативні ігри : для дітей молодшого дошкільного віку / О. Г. Максименко, І. О. Поспєлова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 8. — С. 82-83.
Розвиток комунікативних здібностей дошкільника [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-komunikativnih-zdibnostej-doskilnika-347585.html. — Дата звернення : 18.02.2022.
Розвиток комунікативної компетентності дошкільнят [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-komunikativnoi-kompetentnosti-doskilnat-456520.html. — Дата звернення : 18.02.2022.
Савченко М. Теоретичні засади формування комунікативних умінь дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / М. Савченко // Освітній простір України. — 2014. - Вип. 1. - С. 141-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2014_1_23.
Сімакова А. Топ-10 ігор та іграшок для розвитку навичок спілкування : пограймо / А. Сімакова // Зростаємо разом. — 2015. — № 8. — С. 13-15.
Скарбничка ігрових вправ з розвитку комунікативних навичок дошкільників [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/skarbnicka-igrovih-vprav-z-rozvitku-komunikativnih-navicok-doskilnikiv-84230.html. — Дата звернення : 18.02.2022.
Терещенко І. Діток гарбузи бокаті запросили погуляти : освітня діяльність на прогулянці для дітей середньої групи / І. Терещенко // Дошкільне виховання. — 2020. — № 10. — С. 32-33.
Харченко О. Ігри для розвитку комунікативних навичок : пограймо / О. Харченко // Зростаємо разом. — 2016. — № 5. — С. 18-19.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.02.2022 22.36.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 46282  
Аня запитує:
Добрий день. Дорогах пошуком літератури про логотерапію. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день, Аня! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бодарєва М. І. Логотерапевтичний дефіцит як проблема інклюзії [Електронний ресурс] / М. І. Бодарєва, О. В. Боряк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 79(1). — С. 47-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_79(1)__11.
Карачинський О. Сенс як інтегративна основа особистості у теоріях особистості і логотерапії В. Франкла [Електронний ресурс] / О. Карачинський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. — 2016. — № 3. — С. 87-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_pn_2016_3_10.
Осика О. В. Логотерапія В. Франкла в психокорекційній роботі зі школярами [Електронний ресурс] / О. В. Осика // Проблеми сучасної психології. — 2013. — Вип. 21. — С. 531-541. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_21_48.
Презентація «Логотерапія Віктора Франкла» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-logoterapia-viktora-frankla-228734.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Сопівник Р. В. Концептуальні основи формування ціннісного світогляду особистості у системі логотерапевтичних поглядів Віктора Франкла [Електронний ресурс] / Р. В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2018. — Вип. 279. — С. 278-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2018_279_46.
Степура Ю. Зарубіжний досвід використання педагогічної логотерапії у професійній діяльності педагогів початкової школи [Електронний ресурс] / Ю. Степура // Порівняльна професійна педагогіка. — 2017. — № 7(3). — С. 130-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2017_7_3_20.
Франкл В. Лікар та душа. Основи логотерапії / В. Франкл ; [пер. з англ. Любомира Шерстюка]. — Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. — 318 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.02.2022 12.03.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Маріуполь :: Запитання: 46281  
Олена запитує:
Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури для бакалаврської роботи "Інноваційні технології навчання зарубіжної літератури в старшій школі"
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Радимо Вам опрацювати таку літературу:
Використання інформаційних та інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-informacijnih-ta-interaktivnih-tehnologij-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-133201.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Використання традиційних та інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-tradicijnih-ta-interaktivnih-tehnologij-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-119650.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Дмитрієва Л. Креативно-інноваційна траєкторія самовираження особистості на уроках літератури : нова українська школа / Л. Дмитрієва // Всесвітня література в школах України. — 2020. — № 11. — С. 14-15.
Інтерактивні технології на уроках зарубіжної літератури [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/interaktivni-tehnologii-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-8179.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : моногр. / О. О. Ісаєва. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. — 380 c.
Ковбасенко Ю. Інноваційні педагогічні технології в процесі поглибленого вивчення літератури: «за» і «проти» / Ю. Ковбасенко // Всесвітня література в сучасній школі. — 2019. — № 7-8. — С. 29-31.
Ковбасенко Ю. Інноваційні педагогічні технології в процесі поглибленого вивчення літератури: «за» і «проти» / Ю. Ковбасенко // Всесвітня література в сучасній школі. — 2019. — № 9. — С. 7-13.
Король темної сторони : урок за новелою С. Кінга «Мораль» : сучасна література в школі : методика, пошук, досвід / О. Волосецька [и др.] // Всесвітня література в школах України. — 2021. — № 5. — С. 50-55.
Курсова робота «Використання інноваційних технологій як засіб активізації пізнавальної активності учнів на уроках зарубіжної літератури» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kursova-robota-vikoristanna-innovacijnih-tehnologij-ak-zasib-aktivizacii-piznavalnoi-aktivnosti-ucniv-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-510952.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Москаленко А. А. Інноваційні технології на уроках зарубіжної літератури : школа педагога / А. А. Москаленко // Зарубіжна література в школі. — 2019. — № 13-14. — С. 3-6.
Сметюх О. Використання інноваційних технологій навчання як засіб формування творчої особистості на уроках зарубіжної літератури : нова українська школа / О. Сметюх // Всесвітня література в школах України. — 2020. — № 11. — С. 9-12.
Стаття «Інноваційні форми та методи навчання на уроках зарубіжної літератури» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/stattya-innovaciyni-formi-ta-metodi-navchannya-na-urokah-zarubizhno-literaturi-207889.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Сучасні технології навчання та їх використання на уроках зарубіжної літератури [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasni-tehnologii-navcanna-ta-ih-vikoristanna-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-194704.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Тертична Л. Сторітеллінг як методичний прийом вивчення біографії : із досвіду роботи / Л. Тертична // Всесвітня література в сучасній школі. — 2020. — № 4. — С. 28-30.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.02.2022 11.58.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Чернігів :: Запитання: 46259  
Юля запитує:
Добрий день. Допоможіть з пошуком електронних джерел на тему Розвиток критичного мислення у молодших школярів. Потрібно саме електронні джерела. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юля! Радимо вам опрацювати такі електронні джерела за вашим запитом:
Домбровська Н. М. Обґрунтування концепції взаємодії критичного та творчого мислення у навчанні молодших учнів [Електронний ресурс] / Н. М. Домбровська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2018. — № 2. — С. 28-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2018_2_7.
Дорожко І. В. Особливості розвитку критичного мислення молодших школярів у процесі відгадування загадок [Електронний ресурс] / І. В. Дорожко, Л. М. Туріщева // Новий Колегiум. — 2019. — № 1. — С. 52-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NovKol_2019_1_13.
«Інструменти розвитку критичного мислення у молодших школярів» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/webinar/instrumenti-rozvitku-kriticnogo-mislenna-u-molodsih-skolariv-473.html. — Дата звернення : 09.02.2022.
Карпенко А. А. Технологія критичного мислення як засіб розвитку обдарованості молодших школярів [Електронний ресурс] / А. А. Карпенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 125. — С. 316-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_78.
Кловак Г. Т. До проблеми розвитку критичного мислення учнів молодшого шкільного віку в Україні [Електронний ресурс] / Г. Т. Кловак, В. О. Собко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 1. — С. 130-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2020_1_17.
Колток Л. Критичне мислення молодших школярів як психолого-педагогічний феномен [Електронний ресурс] / Л. Колток, Л. Білецька // Молодь і ринок. — 2019. — № 9. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_9_14.
Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках з предмету «Я досліджую світ» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kriticne-mislenna-ak-zasib-formuvanna-ta-rozvitku-tvorcih-zdibnostej-molodsih-skolariv-na-urokah-z-predmetu-a-doslidzuu-svit-404850.html. — Дата звернення : 09.02.2022.
Парфілова С. Педагогічні стратегії розвитку критичного мислення молодших школярів в умовах нової української школи [Електронний ресурс] / С. Парфілова, Є. Харькова, О. Шаповалова, К. Кєрєзора // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 7. — С. 179-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_7_19.
Практичні прийоми розвитку критичного мислення молодших школярів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prakticni-prijomi-rozvitku-kriticnogo-mislenna-molodsih-skolariv-429301.html. — Дата звернення : 09.02.2022.
Розвиток критичного мислення молодших школярів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-kriticnogo-mislenna-molodsih-skolariv-180276.html. — Дата звернення : 09.02.2022.
«Розвиток критичного мислення школярів» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-kriticnogo-mislenna-skolariv-472499.html. — Дата звернення : 09.02.2022.
Сенчило А. В. Пізнавальна самостійність як складова розвитку критичного мислення молодших школярів [Електронний ресурс] / А. В. Сенчило // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2017. — Вип. 15. — С. 104-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2017_15_35.
Чугай С. Формування критичного мислення в процесі соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / С. Чугай, О. Хващевська // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2020. — Вип. 13. — С. 151-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2020_13_16.
Шквир О. Критичне мислення молодших школярів: сутність і особливості [Електронний ресурс] / О. Шквир // Молодь і ринок. — 2019. — № 4. — С. 27-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_4_7.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.02.2022 11.38.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.989091 seconds