Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45384
   


Автор запитання: Ксенія із міста: Чернівці :: Запитання: 46978  
Ксенія запитує:
Добрий день! Дуже необхідна ваша допомога у пошуку літератури на тему: Етнографія дитинства в українській етнопедагогічній традиції. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам скористатись такими джерелами:
Бєлан Г. Світ дитинства в педагогічному тезаурусі кінця ХІХ - початку ХХ століття / Г. Бєлан // Іст.-пед. альм.. — 2012. — Вип. 1. — С. 4-6.
Гребеньова В. Концептуальні традиції «нативізму» та «емпіризму» в українській субкультурі етнографії дитинства (XX – початок XXI століття) [Електронний ресурс] / В. Гребеньова // Етнічна історія народів Європи. — 2007. — Вип. 22. — С. 74–78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2007_22_14.
Гурін Р. С. Народна педагогіка – основа формування національної свідомості майбутніх учителів [Електронний ресурс] / Р. С. Гурін // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 26. — С. 111-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_26_23.
Квас О. Візія дитинства в українській етнопедагогічній традиції [Електронний ресурс] / О. Квас // Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічна. — 2011. — Вип. 27. — С. 217-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2011_27_27.
Квас О.В. Дитина і дитинство в українській виховній традиції [Електронний ресурс] / О.В. Квас // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2011. — Вип. 12. — С. 182-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2011_12_41.
Лупаренко С. Є. Питання дитинства у вітчизняній науковій думці (1900 – 1918 рр.) / С. Є. Лупаренко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. — 2014. — № 3. — С. 157-161.
Побірченко Н. Етнографія дитинства як предмет наукової рефлексії 20-х років [Електронний ресурс] / Н. Побірченко // Історико-педагогічний альманах. — 2012. — Вип. 2. — С. 13-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2012_2_4.
Побірченко Н. С. Пора дитинства в етнографічній спадщині членів українських Громад (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.) / Н. С. Побірченко. — Київ : Науковий світ, 2000. — 199 с.
Сидоренко Т. Д. Український музичний фольклор як джерело народної педагогіки [Електронний ресурс] / Т. Д. Сидоренко // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2013. — Вип. 39. — С. 248-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2013_39_48.
Сірант Н. Освітньо-виховний та естетичний потенціал української народної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. Сірант // Молодь і ринок. — 2019. — № 4. — С. 153-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_4_29.
Стрижаков А. Н. Заглада як етнограф дитинства [Електронний ресурс] / А. Стрижаков // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2014. — Вип. 49. — С. 210-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_49_34.
Стрижаков А. О. Дитина в етнопедагогічних поглядах Наталі Заглади / А. О. Стрижаков // Наука і освіта. — 2014. — № 1. — С. 114-118.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.02.2023 10.51.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Київ :: Запитання: 46977  
Євгенія запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про вікову та педагогічну психологію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Абсалямова Л. М. Категорія зрілості особистості у віковій психології [Електронний ресурс] / Л. М. Абсалямова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2011. — Вип. 39. — С. 5-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2011_39_3.
Дічек Н. П. Українська педагогічна психологія і розроблення питань індивідуалізації навчання школярів у другій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. П. Дічек // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2017. — № 3. — С. 270-281. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2017_3_40.
Євдокимова Д. О. Проблема кризи дітей третього року життя у віковій психології [Електронний ресурс] / Д. О. Євдокимова, Л. П. Шкребтіoнко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 3. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_3_9.
Євтух М. Педагогічна практика в професійній підготовці психолога [Електронний ресурс] / М. Євтух // Рідна школа. — 2015. — № 1-2. — С. 43-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2015_1-2_12.
Звонок О. С. До питання співвідношення понять дорослість і зрілість у віковій психології [Електронний ресурс] / О. С. Звонок // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2017. — № 7(1). — С. 185-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_7(1)__23.
Зюзян І. Педагогічна психологія чи психологічна педагогіка?! [Електронний ресурс] / І. Зюзян // Естетика і етика педагогічної дії. — 2012. — Вип. 3. — С. 20-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2012_3_4.
Зязюн І. А. Аксіологічні критерії вікової психології [Електронний ресурс] / І. А. Зязюн // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2013. — Вип. 7. — С. 6-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2013_7_3.
Кацавець Р. С. Вікова психологія: виникнення та розвиток [Електронний ресурс] / Р. С. Кацавець // Dictum factum. — 2020. — № 1. — С. 97-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dicf_2020_1_16.
Кривокульська Л. Д. Проблема вікової кризи у психології та педагогіці [Електронний ресурс] / Л. Д. Кривокульська, А. В. Шамне // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2015. — Вип. 5. — С. 66-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2015_5_12.
Малихіна О. Є. Основні підходи до визначення структури літературних здібностей у загальній та віковій психології [Електронний ресурс] / О. Є. Малихіна // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2012. — Вип. 39. — С. 103-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2012_39_15.
Осаульчик О. Б. Творчий потенціал як психологічна, педагогічна і філософська категорія [Електронний ресурс] / О. Б. Осаульчик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2011. — № 35. — С. 374-378. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2011_35_88.
Партико Т. Від практики до теорії: шлях становлення вікової психології як самостійної галузі знань [Електронний ресурс] / Т. Партико // Вісник Львівського університету. Серія : Психологічні науки. — 2019. — Вип. 5. — С. 42-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlups_2019_5_9.
Хавіна І. В. Педагогічна технологія як необхідна складова у фаховій підготовці бакалаврів з психології [Електронний ресурс] / І. В. Хавіна // Теорія і практика управління соціальними системами. — 2016. — № 3. — С. 61-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2016_3_9.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.02.2023 17.30.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Рівне :: Запитання: 46971  
Алла запитує:
Добрий день! Потрібна література за темою: "Детермінанти розвитку самосвідомості у дітей третього року життя"
Наша відповідь:
Добрий день, Алло! Радимо Вам опрацювати наступні джерела: – https://pidru4niki.com/19940412/psihologiya/rozvitok_samosvidomosti_rannomu_ditinstvi
https://ua-referat.com/uploaded/proyav-samosvidomosti-u-ditej-treteogo-roku-jittya/index3.html
http://medbib.in.ua/rozvitok-samosvidomosti-rannomu-39576.html
https://vseosvita.ua/library/kursova-robota-dinamika-zmistu-samosvidomosti-v-doskilnomu-vici-229035.html
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4847/BADER.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://otherreferats.allbest.ru/psychology/00651580_0.html
http://4ua.co.ua/psychology/ya2bc68a4d53a88521306d36_0.html
http://dnz156.edu.kh.ua/Files/downloads/самооцінка.docx
https://s8f3a4f4ef0beb472.jimcontent.com/download/version/1587672959/module/13908907427/name/Тема. Розвиток особистості дитини від народження від до 7 років.pdf
http://4ua.co.ua/psychology/vb3ad68a5c53b89421316c27_0.html
https://studfile.net/preview/9770011/page:5/
https://studfile.net/preview/16474231/page:45/
https://ukrreferat.com/chapters/psihologiya/formuvannya-samosvidomosti-doshkilnika-kursova-robota.html
https://stud.com.ua/25783/psihologiya/osoblivosti_rozvitku_osobistosti_rannomu_ditinstvi
https://shron1.chtyvo.org.ua/Dutkevych_Tetiana/Dytiacha_psykholohiia.pdf
https://pidru4niki.com/12631113/psihologiya/formuvannya_osobistosti_ditini_rannogo_viku_kriza_3-oh_rokiv
https://subj.ukr-lit.com/dityacha-psixologiya-dutkevich-t-v-5-psixologo-pedagogogichni-umovi-rozvitku-samosvidomosti/
http://eprints.zu.edu.ua/3494/1/Сиротюк_Н.Б..pdf
https://svitovid6.webnode.com.ua/news/osoblivosti-psikhichnogo-rozvitku-ditini-vikovi-krizi-providni-vidi-diyalnosti/
http://myhailiuchka-dnz.km.sch.in.ua/informaciya_pro_zaklad/pedagogichnij_sklad/vihovatelj_manuilova_inga_mikolaivna/?pvi=no

– Бадер С.О. Особливості соціального розвитку дітей третього року життя / С.О.Бадер // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2018. – № 6 (320) червень. – С. 6-10.
– Сидельнікова О. Особистість дитини: самоставлення та самосвідомість / О. Сидельнікова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 9. – С.18-25.
– Луцик Ю. Зміст та методи формування самостійності у дітей третього року життя / Ю. Луцик // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : зб. наук. праць / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 3 : Матеріали I Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 23 лют. 2012 р. – С. 248-255.
– Рибальченко А. Розвиток пізнавальних процесів і здібностей дітей третього року життя : корекційно-розвивальна програма / А. Рибальченко // Психолог дошкілля. – 2014. – № 5. – С. 39-50.
– Крутій К.Л. Проблеми формування самостійності дітей третього року життя / К. Л. Крутій // Дошкільна освіта. – 2012. – № 4. – С. 30-34.
– Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т.В.Дуткевич. – Киїі : Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.
– Кратка О. Психологічний аналіз структури міжособистісних стосунків дошкільників / О. Кратка // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів VII Всеукр. науково-практичної конференції, 15-16 трав. 2004 р. : У 7 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. – Т. 2. – С. 76-78.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.02.2023 11.37.16 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Рівне :: Запитання: 46970  
Алла запитує:
Добрий день! Потрібна література за темою: "Самосвідомість дітей третього року життя як предмет наукового дослідження"
Наша відповідь:
Добрий день, Алло. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн.1: Особистісноорієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – Київ: Либідь, 2003. – 278 с.

Біла І.М. Формування адаптивних здібностей дітей в умовах сім’ї / І. М. Біла // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – Т. XI: Психологія оcобистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 15. – С. 17-29.

Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: навч. посіб. / А.М. Богуш. - Київ:Видавничий Дім «Слово», 2003. – 344 с.

Боришевський М. Й. Дорога до себе: Від основ суб’єктності до вершини духовності: монографія / М. Й. Боришевський. – Київ: Академвидав, 2010. – 416 с. (Серія «Монограф»).
Вовчик-Блакитна О. О. Особистісний розвиток дошкільника в контексті сучасних соціокультурних тенденцій виховання / О. О. Вовчик-Блакитна // Актуальні проблеми психології: Психологопедагогічні основи розвитку особистісного потенціалу дитини в сучасному суспільстві: Збірник наукових статей / За заг. ред. проф. С. Д. Максименка та канд. психол. наук С. О. Ладивір. – Київ, 2007. – Том ІV. – 197 с.
Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.
Заброцький М. Основи вікової психології: навч. посіб. / М. Заброцький. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006. – 112с.

Камінська О. В. Взаємозв’язок оцінних компонентів самосвідомості та емоційно-ціннісного самоставлення / О. В. Камінська // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2005. - Т. VІІ. - В. 6. – С. 144 – 155.

Кириленко Т. С. Особливості відмінностей емоційного компоненту самосвідомості в різних життєвих ситуаціях / Т. С. Кириленко, О. Є. Керик // Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія. – 2008. - Т. 7. - Вип.14. - С.112-118.

Кононко О. Л. Плекаємо в малечі почуття самовартості : навч.- метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини до шк. віку «Я у Світі» / О. Л. Кононко. – Київ: Наш час., Харків: Ранок, 2010. – 207 с.

Кузьменко В. У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: монографія / В. У. Кузьменко. – Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 354 с.
Медведєва Н. В. Дослідження феномена самопізнання особистості / Н. В. Медведєва // Наукові записки ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 26 – Т. 3 - С. 110-114.
Павелків Р. В. Дитяча психологія: навч. посіб / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – Київ: Академ-видав, 2008. – 432 с.
Петрів О. П. Словник-довідник з вікової та педагогічної психології / О. П. Петрів. – Львів: 2008. – 264 с.
Савченко Ю. Ю. Цінність батьківсько-дитячих взаємин у процесі особистісного розвитку дошкільника / Ю. Ю. Савченко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименка. – Київ ; 2014. – Том IV. Психологія розвитку дошкільника. – Випуск 10. – С. 208-219.
Тищенко С. П. Про розвиток самосвідомості в онтогенезі (дошкільний вік) / С. П. Тищенко // Актуальні проблеми психології. Том ІV. Актуальні проблеми ґенези особистості в контексті навчання і виховання: зб. наук. ст. – Київ: Нора прінт, 2001. – С. 154-159.
Виховання дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти різних типів: монографія / С. А. Васильєва, Н. В. Гавриш, В. В. Рагозіна. за наук. ред. Н. В. Гавриш. — Кропивницький : ІМЕКС - ЛТД, 2021 — 226 с.; Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/729028/1/ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ.pdf

Сисоєва К. Розвиток самосвідомості дитини раннього віку, як передумова формування гармонійної особистості / Катерина Сисоєва // https://vseosvita.ua/library/embed/0100cdxe-8b3d.docx.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.02.2023 11.36.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Рівне :: Запитання: 46969  
Алла запитує:
Добрий день! Потрібна література за темою: "Сутність поняття "самосвідомість"
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Білецький О. М. Підходи до визначення поняття самосвідомості в психологічній науці [Електронний ресурс] / О. М. Білецький // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2012. — Вип. 43(1). — С. 40-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_43(1)__8.
Білецький О. М. Підходи до визначення поняття самосвідомості в психологічній науці [Електронний ресурс] / О. М. Білецький // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2012. — Вип. 43(1). — С. 40-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_43(1)__8.
Боришевський М. Й. Дорога до себе. Від основ суб’єктності до вершин духовності : монографія / М. Й. Боришевський. — Київ : Академвидав, 2010. — 416 с. — (Серія «Монограф»).
Боришевський М. Й. Особистість у вимірах самосвідомості : монографія / М. Й. Боришевський. — Київ ; Суми : Еллада, 2012. — 608 с.
Боришевський М. Концептуальні засади проблеми самотворення особистості [Електронний ресурс] / М. Боришевський // Психологія особистості. — 2013. — № 1. — С. 39-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Po_2013_1_5.
Дербак А. П. Духові засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / А. П. Дербак. — Київ, 2006. — 18 с.
Корнієнко О. М. Національні цінності особистості: сутність та особливості формування : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / О. М. Корнієнко. — Київ, 1998. — 18 с.
Корсун Ю. О. Поняття професійної самосвідомості та її значущість для реалізації особистості як фахівця [Електронний ресурс] / Ю. О. Корсун // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. — 2011. — № 44. — С. 3-5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2011_44_3.
Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / [Є. В. Анохін та ін. ; відп. ред. Г. Є. Улунова] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми : Мрія, 2014. — 402 с. : табл.
Фурманюк М. Національно-державницька самосвідомість: сутність поняття та напрями модернізації [Електронний ресурс] / М. Фурманюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2011. — Вип. 6. — С. 290-299. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_6_29.
Юхименко Н.Ф. Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Н. Ф. Юхименко. — Київ, 2003. — 18 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.02.2023 11.35.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.41292 seconds