Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46141  
Світлана запитує:
Доброго дня! Підкажіть чи є у вашій бібліотеці книжка С. Дмитренко. Click-навчання. Методика організації освітньої діяльності з дітьми нового покоління?
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! На жаль, цієї книжки немає у НБУ для дітей. Але книгу Дмитренко С. С. CLICK-навчання. Методика організації освітньої діяльності з дітьми нового покоління : [посібник] / [упоряд.] Дмитренко С. С., Долгова Д., [упоряд.] Харченко Н. В. ; [ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шк. світ, 2020. – 118 с. – (Б-ка "Шкільного світу") ви можете знайти у Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.12.2021 13.58.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 46107  
Леся запитує:
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Адаптація дітей у 1, 5, 10 класах / упоряд. Т. Червонна. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с.
Захарова Н. М. Адаптація дітей дошкільного віку до сучасного соціального простору / Н. Захарова ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. — 216 с.
Каменська Н. Л. Роль соціального інтелекту в адаптації молодших школярів до освітнього середовища середньої школи / Н. Л. Каменська // Наука і освіта. — 2013. — № 7. — С. 150-154.
Кияниця Н. В. Особливості соціально-психологічної адаптації школярів із порушенням зору / Н. В. Кияниця // Дефектологія. — 2012. — № 4. — С. 39-42.
Макаренко О. Психолого-педагогічні особливості прояву стресу у молодших школярів / О. Макаренко, В. Вінс // Соц. психологія. — 2008. — № 6. — С. 122-130.
Мельник І. С. Педагогічна психологія: дошкільний вік : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. С. Мельник ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Пед. ін-т. — Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 142 с.
Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. Г. Цигипало. — Київ : Академвидав, 2010. — 432 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.12.2021 10.44.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46083  
Світлана запитує:
Курсова робота на тему: Принципи народної педагогіки у діяльності видатних педагогів-просвітителів. Підберіть літературу, дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бєлан Г. В. До питання про етнопедагогічну складову української педагогічної думки другої половини ХІХ століття [Електронний ресурс] / Г. В. Бєлан // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 63. - С. 20-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2013_63_5.
Брєжнева С. Б. Гуманістичні погляди українських педагогів-просвітителів на музичне виховання школярів у ХХ ст.: історично-педагогічний та регіональний підходи [Електронний ресурс] / С. Б. Брєжнева // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. - 2016. - Вип. 233. - С. 32-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2016_233_6.
Гасюк Л. М. Національне виховання молоді у світлі народної педагогіки [Електронний ресурс] / Л. М. Гасюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 4(2). - С. 348-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_4(2)__79.
Доркену А. М. Інформаційний ресурс "Видатні педагоги України і світу" Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського в контексті розвитку суспільства знань [Електронний ресурс] / А. М. Доркену // Українська біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 364-378. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2012_9_20.
Лавріненко Л. Костянтин Ушинський про принцип народності у вихованні: історичний аспект (до 190-річчя з дня народження К. Ушинського) [Електронний ресурс] / Л. Лавріненко // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 3. - С. 32-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_3_11.
Окольнича Т. Народна педагогіка в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] / Т. Окольнича // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 123(2). - С. 254-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__67.
Черненко В. О. Педагогічні ідеї про національну школу і виховання у творчій спадщині Лесі Українки [Електронний ресурс] / В. О. Черненко // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. - 2009. - Вип. 6. - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2009_6_32.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.11.2021 14.44.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46076  
Тетяна запитує:
Добрий день, питання : Ставлення або оцінка суспільства до людей хворих на СНІД. Дякую
Наша відповідь:
Білак–Лук'янчук В. Й. Подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-позитивних пацієнтів в закладах охорони здоров'я [Електронний ресурс] / В. Й. Білак–Лук'янчук, В. В. Брич // Україна. Здоров'я нації. — 2017. — № 3. — С. 303-304. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2017_3_54
Дацюк В. В. Державна політика з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу: шляхи подолання дискримінації [Електронний ресурс] / В. В. Дацюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. — 2016. — № 2. — С. 121-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_2_18
Дацюк В. В. Системний підхід як методологічна основа дослідження публічної політики у сфері протидії стигмі та дискримінації ВІЛ-інфікованих/хворих на СНІД [Електронний ресурс] / В. В. Дацюк // Актуальні проблеми державного управління. — 2019. — № 1. — С. 212-219. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2019_1_30
Дацюк В. Публічна комунікація як фактор протидії стигмі та дискримінації ВІЛ-інфікованих [Електронний ресурс] / В. Дацюк // Актуальні проблеми державного управління. — 2018. — Вип. 4. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2018_4_7
Кальченко А. М. Оцінка рівнів стигматизації та дискримінації ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД серед працівників лікувально-профілактичних установ України [Електронний ресурс] / А. М. Кальченко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2013. — Вип. 22(4). — С. 129-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2013_22(4)__19
Оцінка вразливості людей, які живуть з Віл/Снідом в Україні : результати соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / UNDP Ukraine/ПРООН в Україні. — Київ, 2008. — 108 с. — Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/HIVVulnUkrBook.pdf
Пилипенко О. І. Соціальні комунікації у розвитку моделей толерантного підходу до людей з проблемами ВІЛ/СНІДУ [Електронний ресурс] / О. І. Пилипенко // Психологічні науки: проблеми і здобутки. — 2015. — Вип. 8. — С. 202-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2015_8_14
Семигіна Т. В. ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми [Електронний ресурс] / Т. В. Семигіна, І. В. Зубець, І. М. Грига // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Пед., психол. науки та соц. робота. — 2005. — Т. 47. — С. 77-83. — Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/874/Semyhina_Zubets_Hryha_VIL SNID na storinkakh.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.11.2021 13.58.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Руська Поляна :: Запитання: 46064  
Оксана запитує:
Добрий вечір! Допоміжіть підібрати літературу по темі: "Психологічні особливості тривожності дитини старшого дошкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://bkalisabk.wixsite.com/dnz5ulybka/trivozhni-diti
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/10474/1/Особливості тривожності дітей дошкільного віку.pdf
https://vseosvita.ua/library/statta-psihologicni-osoblivosti-trivoznosti-ditini-starsogo-doskilnogo-viku-ta-ih-vpliv-na-statusne-polozenna-v-grupi-297614.html
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i27/14.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/29201/1/Elita_2017_46_Mishchenko_Psykholohichni.pdf
https://works.doklad.ru/view/Utjr3XdgSvo.html
https://www.bestreferat.ru/referat-239416.html
https://mozilla-team.org.ua/trivozhnist-u-ditej-doshkilnogo-viku-stattya-po-temi/
https://theses.oa.edu.ua/DATA/198/Магістерська робота Кулик Ганни.pdf
http://dnz366.edu.kh.ua/nashi_pedagogi/psiholog/emociyniy_rozvitok/
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/8802/121. Тивонюк_стаття.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/11212/1/31Jurčak.pdf
http://www.rusnauka.com/26_WP_2013/Psihologia/0_144676.doc.htm
https://lib.iitta.gov.ua/709941/1/Кобильченко_Польща 2017.pdf

– Депутат Н. Психологічні особливості тривожності дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / Н. Депутат // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник статей молодих вчених / Національна академія педагогічних наук України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. - Київ, 2011. - Вип. 2. - С. 65-73.
– Ксьонз Н. Тривожна дитина: як розпізнати та чим зарадити / Н. Ксьонз // Практичний психолог: Дитячий садок. - 2018. - № 10. - С. 16-21.
– Мажара О. "Я все зможу" : розвивальна програма для дітей старшого дошкільного віку / О. Мажара // Соціальний педагог. - 2013. - № 4. - С. 40-50.
– Капустюк О. Звільняюся від великих страхів / О.Капустюк, В.Пастушенко // Практичний психолог: дитячий садок, школа. – 2020. – № 8 . - С. 29-34.
– Козачук О. Р. Галявина страху:заняття з профілактики тривожності дітей старшого дошкільного віку / О.Р.Козачук // Дитина з особливими потребами. – 2018. - № 9 . - С. 22-23.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.11.2021 20.32.42 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.273719 seconds