Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 33482  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми "Журналістська етика під час виборчих процесів".
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже давали відповіді на схожі запитання раніше, спробуйте переглянути відповіді №№ 25474, 32918 (Див.: – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по: Номеру запитання). Також радимо скористатися наступними джерелами:
Діяльність засобів масової інформації в період виборчої кампанії-2012 : посіб. для представників засобів масової інформації / уклад.: О. О. Бурмагін, Л. В. Опришко, Л. Л. Панкратова. – К. : Ін-т розвитку регіон. преси, 2012. – Режим доступу: http://issuu.com/irrp2/docs/posibnyk_vybory_2012/1
Діяльність ЗМІ в умовах виборчого процесу (стан свободи слова, журналістська етика, передвиборча агітація, законодавче забезпечення, висвітлення виборчого процесу тощо). – Режим доступу: http://kiev-forum.org/2012-07-31-elections-and-press/
Журналістика в період виборів. – Режим доступу: http://www.cje.org.ua/additional/ivanov/Ivanov_170-183.pdf
Коваленко І. П. Формування правової культури як складова професійної підготовки тележурналістів / І. П. Коваленко // Вісн. – 2013. – Вип. 39. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/hak_2013_39_21.pdf
Ковриженко Д. Регулювання участі ЗМІ у виборчому процесі: напрями удосконалення / Д. Ковриженко // Парламент. – 2008. – № 1. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/daidzhest/2008-01-10/35898
Ковриженко Д. С. Висвітлення виборів у ЗМІ: стандарти Ради Європи, ЄС, законодавство і практика європейських країн : аналіт. звіт. – Режим доступу: http://itk.ua/uploads/press/downloadfile.php?file=ua_01_04_2010_121738.pdf
Наливайко М. Парламентська виборча кампанія 2012 року. Телевізійний аспект / М. Наливайко // Теле- та радіожурналістика. – 2013. – Вип. 12. – С. 350–357. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/vypusk7/n12/tv12-62.pdf
Нестеряк Ю. В. Регулювання та саморегуляція діяльності ЗМІ під час виборчих кампаній в Україні – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12NYUVVKU.pdf
Посібник з питань виборчого процесу для журналістів та керівників ЗМІ. – Режим доступу: http://www.nam.org.ua/files/UKRAINE_Election_Handbook.pdf
Приступенко Т. О. Журналістська етика і вибори. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1024
Приступенко Т. О. Теорія журналістики. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/zhurnalistika/teoriya_zhurnalistiki_-_pristupenko_to
Сенюк А. С. Міжнародні журналістські професійні стандарти та українські мас-медіа. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2173
Хлистун Г. Ю. Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах. – Режим доступу: http://mydisser.com/ua/catalog/view/12740.html
Шевченко А. В. Роль засобів масової інформації у виборчому процесі : [бесіда з Головою Ком. Верхов. Ради України V скликання з питань свободи сл. та інформації А. В. Шевченко / записав В. Король] / А. В. Шевченко // Вісн. Центр. виборчої коміс. – 2007. – № 2 (8). – С. 23–27. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2007_2/visnik_st_15.pdf

.: Розділ: Етика. Естетика :: 2.02.2014 10.35.23 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: анастасия із міста: херсон :: Запитання: 33326  
анастасия запитує:
Стилі спілкування працівників сфери обслуговування
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

Александрова С.А. Професійно-комунікативна компетентність. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/9887/1/Опорний_конспект_лекцій_ОК!!!.doc

Оксамитна В. Г. Методична розробка уроку з української мови «РМ. Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/metodichna-rozrobka-uroku-z-ukrayinskoyi-movi-rm-k.html

Організація готельного господарства та туристичної діяльності. – Режим доступу: http://works.doklad.ru/view/Ye0BxPAgm3I/12.html

Основні стилі спілкування. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-8440.html

Помаранська Н.Є. Основи професійної етики та культура спілкуапння. – Режим доступу: http://rpl.ucoz.com/Navchannay/PerucarEtika.pdf

Рябова Ю. М. ВПЛИВ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ НА РОЗВИТОК
ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ . – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2012/188-176-18.pdf
http://psychlib.com.ua/taktiki-spilkuvannya-stili-spilkuvannya-zasobi-spilkuvannya.htm

Способи ділового спілкування. – Режим доступу:

http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/33.htm

Тактики спілкування, Стилі спілкування, Засоби спілкування. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1791021139120/psihologiya/taktiki_spilkuvannya

* * *

Васьківська, Світлана Василівна. Соціально-психологічний супровід клієнтів : (Технологія ведення консультат. діалогу) : [Посібник]. — К. : Главник, 2006. — 127 с.

Водоп'янова Н.Є. Синдром психічного вигоряння в комунікативних професіях / М.Є. Водоп'янова / / Психологія здоров'я. / Под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Видавництво Спб ГУ, 2000. - С. 443-463.

Дегтярьова, Галина Семенівна. Теоретичні та методичні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування : навч.-метод. посіб. / Г. С. Дегтярьова, Л. А. Руденко. — К. : Пед. думка, 2010. — 188, [1] с.

Дзяна, Оксана Сергіївна. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійній підготовці [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дзяна Оксана Сергіївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2012. - 20 с

Мазаракі, А. А. Підготовка фахівців в галузі знань «Сфера обслуговування»: теорія і практика. // Міжнародна науково-практична конференція «Готельно-ресторанний, туристичний та виставковий бізнес: інноваційні напрями розвитку». — К., 2011. — С. 26-27 А713194 .

Психологія професійної діяльності і спілкування / [Орбан Л.Е., Гриджук Д.М., Терещук В.М. та ін.]; За ред. Л.Е.Орбан, Д.М.Гриджука. — К. : [Преса України], 1997. — 189, [2] с.

Руденко Л. Професійне спілкування в контексті якісної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування /Л. Руденко. // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2008. - № 4. - С.36-44. - (Дидактика, методика і технології навчання).

Рущак, Олена Деонисівна. Психологічні особливості дотримання норм професійної етики в діяльності перукаря : метод. рек. / О. Д. Рущак. — Кам’янець-Поділ. : Буйницький, 2010. — 52 с.

Трофімук, Катерина. Рівень сформованості культури професійного спілкування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи / Катерина Трофімук // Наука та наукознавство. — 2012. — № 2. - С. 111-114.

Хмурова В.В. Культура обслуговування сервісного підприємства /В.В. Хмурова. // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. - 2011. - Т. 3, № 2. - С.72-75. - (Економіка і управління підприємствами, галузями).

.: Розділ: Етика. Естетика :: 17.01.2014 17.48.49 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: київ :: Запитання: 33300  
Катя запитує:
Добрий вечір. Допоможіть знайти інформацію з теми: естетичне виховання дітей. дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже відповідали на подібне питання. Скористайтеся будь ласка розширеним пошуком і знайдіть відповіді за номерами питаня № 27111.
А також пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Барановська, Лариса // Шкільний світ. - 2010. - № 40. - Образотворче мистецтво. - 2010. - № 10. - С. 1-3.
- Естетичне виховання - http://uk.wikipedia.org/wiki/Естетичне_виховання
- Естетичне виховання - http://pidruchniki.ws/pedagogika/tetichne_vihovannya
- Естетичне виховання - http://subject.com.ua/psychology/psyho_pedagog/118.html
- Етапи розвитку психотерапії як науки - http://allref.com.ua/skachaty/Etapi_rozvitku_psihoterapiyi_yak_nauki/
- Калініна, Лариса. Методика формування естетичного смаку молодших школярів засобами лялькового театру / Калініна Лариса // Рідна школа - 2007.- №3. - С.25-28.
- Куланіна, А. Естетичне виховання засобами художньої літератури / А. Куланіна // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 3. - С. 56-61.
- Талдонова, Л. О. Стимуляція творчої діяльності засобами мистецтва / Л. О. Талдонова // Обдарована дитина. - 2011. - № 1. - С. 9-14.
- Формуємо креативну особистість : [добірка матеріалів] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2012. - № 23-24. - С. 1-128.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.01.2014 22.45.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталля із міста: Херсон :: Запитання: 32447  
Наталля запитує:
доброго Вам дня. Запитання по етиці : "Людина- частина Всесвіту". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Етика. Естетика :: 21.10.2013 12.25.38 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: володимир із міста: херсон :: Запитання: 31657  
володимир запитує:
культура ораторського мистецтва. в електронному вигляді. дякую
Наша відповідь:
Шановний Володимир!Продивиться наступні посилання:


1.Риторика как наука и искусство http://works.tarefer.ru/73/100013/index.html

2.Риторика, ораторское искусство - важнейший элемент человеческой культуры. http://shpora07.narod.ru/appearance/app_ritor.htm

3.Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма http://www.referado.com/referat.php?id=6067

4.Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії http://100pudov.com.ua/referat/11/1029

5.Основи ораторського мистецтва http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=47039

6. 2. Культура ораторської промови. http://ua-referat.com/Ораторське_мистецтво_2

.: Розділ: Етика. Естетика :: 17.05.2013 07.37.44 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.281104 seconds