Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43663
   


Автор запитання: Анна із міста: м.Харків :: Запитання: 44558  
Анна запитує:
Зарубіжний досвід адміністаритивної відповідальності іноземців та осіб без громадянства
Наша відповідь:
Анно, день добрий! Радимо скористатится такими джерелами інформації:

Агєєв О. Д. Конституційно-правовий статус омбудсмана з питань міграції: зарубіжні моделі та перспективи запровадження в Україні : [монографія] / О. Д. Агєєв; ред.: А. О. Янчук. - Одеса : Фенікс, 2018. - 247 c. - Бібліогр.: с. 202-247 - укp.

Адміністративне деліктне законодавство: зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / автор-упорядник О. А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.

Бехруз Х. Правовое регулирование миграционной политики ЕС в современных реалиях / Х. Бехруз // Міграційна політика ЄС: стан, виклики та перспективи : наук.-практ. симпозіум, присвяч. 15-річчю міжнар. дня мігранта та 25-річчю міжнар. конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів та їх сімей (м. Одеса, 18 груд. 2015 р.). – Одеса, 2015. – С. 5–14.

Білозір О. В. Міжнародно-правове регулювання трудової міграції в рамках Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. В. Білозір; ВР Україна, Ін-т законодавства ВР України. - Київ, 2014. - 20 c. - укp.

Ворона Д. М. Адміністративно-правові аспекти реалізації міграційної політики : монографія / Д. М. Ворона; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - 258 c. - укp.

Галунько, Віра Миколаївна. Міжнародні стандарти прав і свобод іноземців, осіб без громадянства та іноземних громадян [] / В. М. Галунько // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 6. - С. 57-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Козинець, І. Порівняльний аналіз нормативних джерел зарубіжних країн про правовий статус іноземців та осіб без громадянства / І. Козинець // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 8. - С. 59-62. - Бібліогр. в кінці ст.

Кузенко В. М. Адміністративно-правове забезпечення прав мігрантів: зарубіжний та вітчизняний досвід : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. М. Кузенко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 20 c. - укp.

Міграційна політика Європейського Союзу: уроки та виклики для України: аналітична доповідь / О. А. Малиновська. – К.: НІСД, 2014. – 48 с.

Мушак Н.Б. Правові засади імміграційної політики Європейського Союзу / Н.Б. Мушак // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право (До 65-річчя Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України). – К., 2014. – Вип. 5. – С. 276–281.

Павлович-Сенета Я. П. Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні: сучасний стан та досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Я. П. Павлович-Сенета // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2016. - Вип. 1. - С. 206-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2016_1_26

Парненко В.С. Сучасні тенденції розвитку інституту адміністративної відповідальності за кордоном / В.С. Парненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 29(2.2). – С. 75–79.

Селюков В. С. Окремі питання правового регулювання міграційної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. С. Селюков, А. Г. Вуйма // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2. - С. 126-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2016_2_19

Смирнова, Е. С. Правовое положение иностранцев в Древнем мире (некоторые страницы истории) [Текст] / Е. С. Смирнова // Международное публичное и частное право. - 2009. - № 2. - С. 14-17. - Библиогр. с.17

Толстов С. Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі / С. Толстов, М. Оврамець // Зовнішні справи. – 2015. – № 9. – С.6-11.

Фазикош О.В. Зарубіжний досвід провадження у справах про адміністративні правопорушення. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 3-2. – С. 84-88.

Ярмакі В. Х. Міграційна політика Європейського Союзу як засіб протидії нелегальній міграції [Електронний ресурс] / В. Х. Ярмакі // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 3. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_3_29

.: Розділ: Держава і право :: 28.07.2020 08.58.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Красилів :: Запитання: 44547  
Вікторія запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про авторське право. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Ми вже відповідали на подібний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 35456; 41797; 42549. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Бережанська В. Комп'ютерні програми й авторське право / В. Бережанська, Д. Дмитришин // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2005. — № 3. — С. 47-49.
Борута М. Авторське право як об’єкт адміністративно-правової охорони [Електронний ресурс] / М. Борута // Право і Безпека. — 2011. — № 2. — С. 147-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_2_34.
Венедіктова І. Авторське право на елементи літературного твору у комп’ютерній відеогрі [Електронний ресурс] / І. Венедіктова // Право України. — 2018. — № 1. — С. 91-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2018_1_10.
Ганжуров Ю. Авторське право у видавничому договорі: конфлікти інтерпретацій [Електронний ресурс] / Ю. Ганжуров // Технологія і техніка друкарства. — 2015. — Вип. 4. — С. 131–135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2015_4_17.
Мацкевич О. Авторське право при цифровізації та оцифруванні [Електронний ресурс] / О. Мацкевич // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2014. — № 5. — С. 14-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2014_5_3.
Муха О. Третейські суди : правознавство : профільний рівень : 11-й кл. / О. Муха // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 10. — Правознавство та інші суспільні дисципліни. — 2014. — № 5. — С. 11-18.
Петренко А. Авторське право у сфері вільного програмного забезпечення [Електронний ресурс] / А. Петренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2016. — № 2. — С. 96-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2016_2_11.
Розколупа Н. Електронна доставка документів і авторське право [Електронний ресурс] / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. — 2005. — № 4. — С. 19-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2005_4_5.
Токарева В. Авторське право у цифрову добу [Електронний ресурс] / В. Токарева // Часопис цивілістики. — 2017. — Вип. 26. — С. 93-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_26_22.
Харитонов Є. Iнформацiйнi технологiї та авторське право [Електронний ресурс] / Є. Харитонов, О. Харитонова // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2017. — № 10. — С. 119-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2017_10_19.
Шишко І. Авторське право в системі прав особи [Електронний ресурс] / І. Шишко // Юридичний вісник. — 2014. — № 3. — С. 109-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_3_21.
Шишко І. Авторське право в системі прав особи [Електронний ресурс] / І. Шишко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 28(2). — С. 213-216. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(2)__58.
Філіпова С. Основи спадкового права. Поняття про авторське право : Основи правознавства, 11 клас / С. Філіпова // Історія України (Шкільний світ). — 2007. — № 12. — С. 16-17.

.: Розділ: Держава і право :: 24.07.2020 08.55.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Полтава :: Запитання: 44512  
Лариса запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про соціальну політику держави. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Березовська-Чміль О. Соціальна політика та механізми її реалізації в Україні (політологічний аналіз): автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / О. Березовська-Чміль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2011. — 19 с.
Галіцина Н. Соціальна політика та її вихідні характеристики [Електронний ресурс] / Н. Галіцина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 29(2.3). — С. 101-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29(2.
Горбатенко І. Соціальна політика: світовий досвід і особливості реалізації в Україні [Електронний ресурс] / І. Горбатенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2019. — Вип. 26. — С. 80-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2019_26_15.
Дейч М. Соціальна політика щодо ліквідації соціальної нерівності окремих прошарків населення [Електронний ресурс] / М. Дейч // Вісник економічної науки України. — 2018. — № 2. — С. 48-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2018_2_11.
Доронін О. Соціальна політика як засіб системного забезпечення демократичних реформ: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / О. Доронін ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2004. — 16 с.
Колосова О. Соціальна політика на теренах України: правові аспекти становлення та розвитку [Електронний ресурс] / О. Колосова // Молодий вчений. — 2016. — № 12. — С. 591-594. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12_143.
Лапшин І. Державна соціальна політика в контексті регулювання демографічних процесів в Україні [Електронний ресурс] / І. Лапшин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2019. — № 2. — С. 246-250. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_2_47.
Макаренко Б. Державна соціальна політика як предмет теорії і практики трансформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Б. Макаренко // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 335–343. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_34.
Маховський Д. Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Д. Маховський // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2017. — № 2. — С. 31-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2017_2_7.
Оніщенко Н. Виважена соціальна політика та дієвий конституційний контроль як чинники розбудови правової європейської держави [Електронний ресурс] / Н. Оніщенко // Вісник Конституційного Суду України. — 2017. — № 3. —. 66-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2017_3_20.
Оніщенко Н. Соціальна політика сучасності: деякі підходи до вивчення [Електронний ресурс] / Н. Оніщенко // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 72. — С. 3-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2016_72_3.
Смагло О. Соціальна політика: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / О. Смагло // Причорноморські економічні студії. — 2019. — Вип. 38(2). — С. 70-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_38(2)__16.
Сунєгін С. Соціальна політика в умовах панування лібералізму: проблема забезпечення ефективності [Електронний ресурс] / С. Сунєгін // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 73. — С. 62-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2016_73_7.
Токарський Т. Соціальна політика і методологія її вивчення [Електронний ресурс] / Т. Токарський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. — 2017. — Вип. 1. — С. 277-285. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2017_1_30.

.: Розділ: Держава і право :: 14.07.2020 08.33.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталка із міста: Полтава :: Запитання: 44508  
Наталка запитує:
Доброго ранку.Підберіть,будь ласка,інтернет-матеріали до 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 13.07.2020 10.26.49 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Святослав із міста: Київ :: Запитання: 44427  
Святослав запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про криміналістичні дослідження. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Святославе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 16217. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Берназ В. Тактичне рішення слідчого в умовах протидії розслідуванню: криміналістичні та психологічні проблеми дослідження / В. Берназ // Право і безпека. — 2004. — 3, № 1. — С. 45-47.
Біленчук П. Криміналістичні та психофізіологічні методи дослідження в судочинстві, правоохоронній діяльності та кадровій роботі [Електронний ресурс] / П. Біленчук // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 4. — С. 350-351. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_4_86.
Біленчук П. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуванного / П. Біленчук ; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ : Атіка, 1999. — 349 с. : іл., табл.
Гора І. В. Сучасні криміналістичні дослідження допомагають встановленню істини не лише в судочинстві [Електронний ресурс] / І. Гора, В. Колесник // Адвокат. — 2009. — № 8. — С. 16-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2009_8_3.
Давидова О. Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів : курс лекцій / О. Давидова ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. Навчально-науковий ін-т підготовки слідчих і криміналістів. — Київ : КНТ, 2008. — 338 с.
Когутич І. Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, зібраних на стадії досудового розслідування [Електронний ресурс] / І. Когутич // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 2. — С. 141-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2003_2_25.
Пасека М. Особа неповнолітнього правопорушника як об'єкт криміналістичного дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / М. Пасека; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 18 c.
Пилипенко Г. Криміналістичні проблеми отримання порівняльних зразків для експертного дослідження [Електронний ресурс] / Г. Пилипенко // Наше право. — 2013. — № 7. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_7_25.
Ульянов О. Оптичні фазочутливі методи та їх імплементація в криміналістичні дослідження та експертизи [Електронний ресурс] / О. Ульянов, Л. Квітка, М. Янковий, А. Попов, О. Тюрін // Південноукраїнський правничий часопис. — 2015. — № 3. — С. 207-212. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_3_64.
Фрідріх А. Криміналістичні дослідження окремих видів слідів [Електронний ресурс] / А. Фрідріх, Я. Северин // Правові горизонти. — 2016. — № 1. — С. 148-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2016_1_24.
Шведова О. Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій : Автореф. дис... канд. юрид. наук / О. Шведова; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ, 2006. — 19 c.

.: Розділ: Держава і право :: 17.06.2020 09.06.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.355375 seconds