Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43663
   


Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44801  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему початок 20 століття – до 70-х років 20століття – розмежування у науковій думці суспільних очікувань жінок і чоловіків, що зумовило розвиток гендерної ідентичності Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Грабовська І. Героїчна гендерна жіноча ідентичність: українознавчий аспект [Електронний ресурс] / І. Грабовська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. — 2010. — Вип. 5. — С. 212-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2010_5_28
Єрко Г. Гендерна політична ідентичність як складова цивілізаційного розвитку українського суспільства [Електронний ресурс] / Г. Єрко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. — 2011. — Вип. 7. — С. 219-226. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2011_7_34
Загурська С. Комунікативна зумовленість гендерної ідентичності в соціально-філософському вимірі [Електронний ресурс] / С. Загурська // Схід. — 2016. — № 4. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_4_15
Кікінежді О. М. Гендерна ідентичність особистості: когнітивна парадигма [Електронний ресурс] / О. М. Кікінежді // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Психологія і педагогіка. — 2013. — Вип. 22. — С. 51-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_22_13
Козинець І. М. Статево-рольова соціалізація та гендерна ідентичність особистості [Електронний ресурс] / І. М. Козинець // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2012. — № 1. — С. 91-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2012_1_16
Кубриченко Т. В. Ідентичність особистості у гендерному вимірі [Електронний ресурс] / Т. В. Кубриченко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. — 2012. — Вип. 2(2). — С. 323-331. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2012_2(2)__38
Литвинчук О. В. Вплив гендерних стереотипів на формування ідентичності жінки [Електронний ресурс] / О. В. Литвинчук // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — Вип. 16. — С. 61-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2017_16_19
Марчишина А. А. Актуалізація поняття "гендерна ідентичність" у постмодерністському дискурсі [Електронний ресурс] / А. А. Марчишина // Одеський лінгвістичний вісник. — 2015. — Вип. 5(2). — С. 95-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2015_5(2)__24
Нестеренко М. О. Набуття гендерної ідентичності особистістю в проекції різних теоретичних підходів [Електронний ресурс] / М. О. Нестеренко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2013. — Вип. 46(2). — С. 187-196. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2013_46(2)__23
Нестеренко М. О. Розвиток наукових уявлень про гендерну ідентичність і її структуру в психології [Електронний ресурс] / М. О. Нестеренко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2011. — Вип. 41. — С. 128-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2011_41_17
Самчук Р. Постмодерні виміри гендерної ідентичності [Електронний ресурс] / Р. Самчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. — 2014. — Вип. 15(2). — С. 311-315. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2014_15(2)__39
Скиба Е. Гендерна ідентичність як прояв владних відносин [Електронний ресурс] / Е. Скиба // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. — 2017. — Вип. 18. — С. 242-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_64
Шевченко З. В. Гендерні аспекти соціальної ідентичності (філософська концепція біодетермінізму) [Електронний ресурс] / З. В. Шевченко // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 138(2). — С. 125-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138(2)__27

.: Розділ: Держава і право :: 27.10.2020 16.49.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44799  
Марина запитує:
Доброго дня! Шукаю літературу на реферат про третіх осіб у кримінальному провадженні, на такі пункти: "Міжнародні правові стандарти забезпечення прав та законних інтересів третіх осіб у кримінальному провадженні", "Форми процесуального контролю за законністю та обґрунтованістю накладення арешту на майно третьої особи", "Теоретичні та практичні аспекти реалізації гарантій прав та законних інтересів третіх осіб". Дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Годованець В. Ф. Конституційне право України : навч. посіб. / В. Ф. Годованець, А. С. Головін. – Київ : Персонал, 2011. -384 с.
Маляренко В. Т. Про межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи / В. Т. Маляренко, П. П. Пилипчук // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 2. – С. 39
Оніщенко Н. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи : монографія/ Н. Оніщенко, Н. Пархоменко ; від. ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2011. – 176 с.
Путівник для учасника кримінального процесу / автори-упорядники О. А. Банчук, П. М. Залізняк, А. О. Шаіпов. Видання перероблене та доповнене за редакцією к.ю.н., доц. О. Ю. Костюченко. – Київ, 2016. - 148 с.
Темченко В. І. Верховенство права у практиці Євросуду та Конституційного суду України / В. І. Темченко // Наукові записки НаУКМА. – 2007. – Т. 64: Юридичні науки. – С. 15-20.
Хальота А. І. Щодо захисту конституційних прав людини шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / А. І. Хальота // Право України. – 2000. – № 3. – С. 31-34.

.: Розділ: Держава і право :: 27.10.2020 01.07.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44797  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему права жінок в еріод Незалежності України Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Українське законодавство щодо забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків (с.32)
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/Rada for Europe/Gender_Equality_guide_VRU_2020.pdf
Права жінок
http://khpg.org/index.php?id=1124786387
http://khpg.org/index.php?id=1398060713
https://www.uwf.org.ua/files/genderna_politika_ukr_web.pdf
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Рівність_прав_чоловіків_та_жінок
Права жінок у трудовому законодавстві України
http://ck.dsp.gov.ua/?q=article/prava-zhinok-u-trudovomu-zakonodavstvi-ukrayiny
Конституційно-правові засади забезпечення рівних прав чоловіків та жінок
https://www.dsns.gov.ua/files/2020/5/20/112/Лекція_2.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/08/LLL-2-Захист-прав-жінок-інструменти-забезпечення-гендерної-рівності-в-Україні.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/08/MSc-9-Права-жінок-та-гендерна-рівність.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 26.10.2020 19.14.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Вознесенськ :: Запитання: 44793  
Валентина запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти інформацію з теми "права жінок у стародавньому світі". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
"Жіноче право" у контексті давньоруської звичаєво-правової культури
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vdakkkm_2013_3_28.pdf
Правове становище жінок за давньоруським законодавством
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apdp_2003_21_24.pdf
Оформлення юридичного статусу жінки за шлюбно-сімейним правом Київської Русі
https://core.ac.uk/download/pdf/53036052.pdf
Категорія «жінка» у публічному і приватному праві стародавнього Риму
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/jnn_2013_3_5.pdf
Правове становище римської жінки
http://195.69.76.76/bitstream/handle/123456789/18352/9-Щербак_Козинець_ПРАВ_СТАН_РИМСЬКОЇ ЖІНКИ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
«Жіноче» питання у римському праві
http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2008/08vvmurp.pdf
Порівняльний аналіз правового статусу жінки в Стародавній Греції та Стародавньому Римі
http://eprints.zu.edu.ua/29446/1/Мудрецька_Літописець_14-страницы-271-273.pdf
Правове становище жінок у Стародавньому Єгипті
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/550/1/Мартинюк А.pdf
Еволюція правового становища жінок
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/STAN_WOOMEN_2000.html
Юридичний статус подружжя в давньоафінській сім’ї
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/28599/1/Грубінко.pdf
Гендерні відносини у традиційній китайській сім’ї чиновника епохи
династії Тан (618-907 рр.)
https://sinologist.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/Козловський-2.pdf
Проблеми міжстатевих та шлюбно-сімейних стосунків у античній Греції
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ues_2013_12_11.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 25.10.2020 12.46.40 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44790  
Роза запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу на тему історичні етапи формування прав жінок
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Аніщук Н. Правове становище українських жінок в історичному минулому. - // Право України. - 2002. - N3. - С. 155-158

Історично-правова еволюція визнання рівності жінок і чоловіків у суспільстві
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc22/24.pdf
Історичний досвід становлення української моделі гендерного паритету
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1012
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/2/28.pdf
https://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/shcho-my-znayemo-pro-zakhyst-prav-zhinok/
Еволюція правового становища жінок: історія і сучасність
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/STAN_WOOMEN_2000.html
Аніщук Н.В. Тенденції розвитку інституту конституційно-правового статусу жінок в Україні
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2157/Аніщук Н.В..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Правове становище жінок за давньоруським законодавством
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apdp_2003_21_24.pdf
Жінки у боротьбі за свободу і справедливість
https://nubip.edu.ua/node/57597

.: Розділ: Держава і право :: 24.10.2020 14.59.28 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.315719 seconds