Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43663
   


Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44819  
Роза запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу на тему корпоративні норми і норми права, характеристика і співвідношення. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бутрин-Бока Н. С. Поняття "корпоративне право" та "корпоративні права" у законодавстві України [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 3(1). — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_3(1)__22
Вінник О. М. Правове регулювання корпоративних відносин в умовах громадянського суспільства та цифровізації [Електронний ресурс] / О. М. Вінник // Юридична Україна. — 2018. — № 3-4. — С. 90-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2018_3-4_12
Гриньова Я. Г. Корпоративні відносини в сучасний період: суспільні запити щодо удосконалення нормативно-правового регулювання [Електронний ресурс] / Я. Г. Гриньова // Теорія і практика управління соціальними системами. — 2015. — № 4. — С. 20-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2015_4_5
Івахненков С. В. Нормативне забезпечення автоматизації корпоративного фінансового контролю: світовий досвід [Електронний ресурс] / С. В. Івахненков // Фінанси України. — 2008. — № 10. — С. 95-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2008_10_11
Карпенко Г. В. Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства [Електронний ресурс] / Г. В. Карпенко, А. П. Данькевич // Фінанси України. — 2009. — № 7. — С. 39-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_7_5
Колосов Р. В. Суб’єкт та учасник корпоративних правовідносин: особливості юридичного розуміння та тлумачення [Електронний ресурс] / Р. В. Колосов // Актуальні проблеми правознавства. — 2018. — Вип. 1. — С. 135-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2018_1_25
Кривоус В. Становлення норм і правил корпоративної взаємодії – запит суспільства в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / В. Кривоус // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2016. — Вип. 3. — С. 98-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_3_11
Кужелєв М. Нормативно-правове забезпечення системи корпоративного контролю в Україні [Електронний ресурс] / М. Кужелєв // Схід. — 2013. — № 3. — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2013_3_6
Мелех Л. В. Проблематика правового регулювання корпоративних правовідносин: перспективи використання законодавчого досвіду Європейського Союзу в правовому полі України [Електронний ресурс] / Л. В. Мелех, К. І. Круць // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2016. — Вип. 1. — С. 102-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2016_1_14
Олійник О. С. Джерела корпоративного права України: особливості систематизації [Електронний ресурс] / О. С. Олійник // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2019. — Вип. 51. — С. 49-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2019_51_8
Оліфіренко Л. Д. Нормоутворююча функція держави у механізмі взаємодії корпоративних структур із інституціональним середовищем [Електронний ресурс] / Л. Д. Оліфіренко // Ефективність державного управління. — 2012. — Вип. 30. — С. 234-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_30_30
Петровська О. К. Корпоративні норми в регулюванні діяльності інститутів громадянського суспільства [Електронний ресурс] / О. К. Петровська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. — 2019. — Т. 30(69), № 6. — С. 18-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2019_30(69)_6_6
Попов О. Є. Нормативне упорядкування корпоративних відносин в акціонерному товаристві [Електронний ресурс] / О. Є. Попов // Бізнес Інформ. — 2012. — № 10. — С. 235-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_10_55
Посохов І. М. Удосконалення нормативної бази фінансово-економічних показників для аналізу ризиків корпоративної діяльності [Електронний ресурс] / І. М. Посохов // Економiчний часопис-XXI. — 2013. — № 7-8(1). — С. 46-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_7-8(1)__13
Рябова К. О. Правова природа корпоративних договорів [Електронний ресурс] / К. О. Рябова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2018. — № 4. — С. 163-169. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2018_4_24
Сіднєва Ж. К. Нормативна основа концепції корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / Ж. К. Сіднєва, Т. В. Рибачук–Ярова // Формування ринкових відносин в Україні. — 2015. — № 10. — С. 136-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2015_10_37
Сіроха Д. І. Юридична природа корпоративних норм та їх місце у системі локального нормотворення [Електронний ресурс] / Д. І. Сіроха // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2016. — № 32. — С. 176-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2016_32_20
Смітюх А. В. Щодо класифікації корпоративних прав, їх суб’єктів та корпоративних правовідносин [Електронний ресурс] / А. В. Смітюх // Правова держава. — 2016. — № 21. — С. 94-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2016_21_17
Солов'ян Ю. Розвиток нормативного забезпечення корпоративного сектора України [Електронний ресурс] / Ю. Солов'ян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. — 2009. — Вип. 107-108. — С. 112-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2009_107-108_34
Соляр С. Корпоративна нормотворчість інститутів громадянського суспільства [Електронний ресурс] / С. Соляр // Вісник Академії правових наук України. — 2010. — № 4. — С. 80-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2010_4_8

.: Розділ: Держава і право :: 30.10.2020 20.21.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44808  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему морально-психологічні аспекти роботи судді Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Розо! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/boz_2009_20_17.pdf
https://stud.com.ua/31140/etika_ta_estetika/moralno_psihologichni_yakosti_suddi
https://studopedia.su/17_9786_moralno-psihologichni-osoblivosti-suddi.html
http://www.judges.org.ua/seminar5-1.htm
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Psykholohiia-sudovoi-diial-nosti-Posibnyk.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/files/pdf/avtoreferat_savchenko_1497207446.pdf
http://oaji.net/articles/2016/2258-1463479252.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlu_fps_2017_12_14.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/1444391019To be a Judge.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00M911.pdf

– Марчак В.Я. Психологічні та етичні засади здійснення правосуддя // Судово-правова реформа в Україні: проблеми та перспективи: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., присвяченої 200-річчю Крайового суду Буковини, (Чернівці, 26–28 трав. 2004 р.). – Чернівці, 2004. – С. 128-133.
– Марчак В. Психологія суддівської діяльності: теоретичні та практичні аспекти : [доп. на Міжнар. наук.-практ. конф. “Нац. стандарти суддів. освіти: проф. психол. Підготовка”, 4 листоп. 2014 р.] / В. Марчак // Слово національної школи суддів України. - 2014. - № 3. - С. 105-111.
– Нестеренко А. М. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності суддів / А.М.Нестеренко // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. (17 верес. 2015 р.) / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. “Актуальна юриспруденція”. - Київ., 2015. - С. 172-180.
– Черновський О. К. Психологічна особливість суддівської діяльності / О. К. Черновський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - Київ, 2009. – № 20. - С. 147-151.
– Гребеньков Г.В. Юридична етика / Г.В.Гребеньков, Д.П.Фіолевський. – Київ : Алерта, 2004. – С.106-137.
– Казміренко Л. І.Психологічна підготовка до спілкування у процесі судового розгляду кримінальної справи (з використанням технічних засобів) / Л.І.Казміренко // Юридичний журнал. – 2006. - № 7. – С.31-35.
– Савченко Г. В. Професійно-психологічна підготовка суддів : навч.-метод. посіб. / Г.В.Савченко. – Київ : Горизонт, 2016. – 78 с.
– Чуева Е. Н. Психологическая культура как составляющая профессиональной компетентности судьи. Ч. 2 // Современные проблемы судоустройства и организации судебной деятельности в Российской Федерации : материалы Междунар. науч.-практ. конференции (Екатеринбург, 12-13 апреля 2012 г.). – Екатеринбург : Урал. гос. юрид. акад., 2013, – С. 310-316.
– Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді: історія і сучасність : монографія / Ю. А. Меліхова. – Харків : Право, 2015. – 224 с.
– Константий О. Щодо проблеми правової культури суддів як умови забезпечення прав і свобод особи в Україні / О. Константий // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 1 (52). – С. 57-66.
– Пчеліна О. Використання спеціальних знань в галузі психології у кримінальному провадженні / О. Пчеліна // Підприємництво, госп-во і право. - 2020. - № 7. - С. 365-370.
– Коновалова В. Моральні засади судочинства: стан і тенденції / В. Коновалова // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 2 (45). - С. 178-184.
– Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності : навч. посібник / В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2006. - 160 с.
– Шепітько В. Психологія судової діяльності: проблеми теорії та практики / В. Шепітько // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 3 (38). - С. 161-169.
– Мельник М. Психолого-правові аспекти удосконалення професійної діяльності судді / М. Мельник, В. А. Ярошенко // Економіка, фінанси, право. - 2002. - № 6. - С. 27-29.
– Озерський І. В. Діяльність судді в кримінальному процесі України (психологічний аспект) / І. В. Озерський // Економіка, фінанси, право. - 2004. - № 10. - С. 32-35.
– Озерська А. В. Психологічні аспекти дій захисника, судді та прокурора в судовому процесі / А. В. Озерська // Економіка, фінанси, право. - 2004. - № 10. - С. 35-38.
– Дроздович Н. Л. Психологічна сутність внутрішнього переконання судді / Н. Л. Дроздович // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.39. - Київ : Ін-т держави і права НАН України / голова редкол. Ю. С. Шемшученко, 2008. - С. 557-560.
– Черновський О. К. Незалежність судді як психологічний чинник судової діяльності / О. К. Черновський // Незалежний суд - гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 трав. 2009 р.). - Чернівці, 2009. - С. 86-95.
– Радухівська Л. Л. Психологічний зміст діяльності судді в кримінальному судочинстві : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 - Юридична психологія / Л. Л. Радухівська ; наук. кер. В. В. Кощинець ; Національна академія внутрішніх справ. - Київ : [Б. в.], 2012. - 16 с.
– Шепітько В. Ю. Внутрішнє переконання судді: психологічні основи та проблеми формування / В. Ю. Шепітько // Шепітько В. Ю. Вибрані твори = Избранные труды / Валерій Шепітько. – Київ : Апостіль, 2010. - С. 514-519.

.: Розділ: Держава і право :: 28.10.2020 16.23.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44805  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему морально-психологічні аспекти роботи судді Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Розо! Перегляньте наступні джерела:
Бризгалов І. В. Юридична деонтологія / І. В. Бризгалов. – Київ : Атіка, 2006. – 416 с.
Глубоченко С. М. Формування світогляду як запорука правового мислення суддів: теорет.-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. М. Глубоченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 c.
Гребеньков Г. В. Юридична етика / Г. В. Гребеньков, Д. П. Фіолевський. — Київ : Алерта, 2004. – С. 106-137.
Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти) : наук.-метод. та навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров; ред.: В. В. Копейчиков. - 2-ге вид. - Київ : ВІРА-Р: Дакор, 2000. - 505 c.
Казміренко Л. І. Психологічна підготовка до спілкування у процесі судового розгляду кримінальної справи (з використанням технічних засобів) // Юрид. журнал. – 2006. - №7. – С. 31-35.
Константий О. Щодо проблеми правової культури суддів як умови забезпечення прав і свобод особи в Україні / О. Константий // Вісник Академії правов. наук України. – 2008. – № 1. – С. 57-66.
Кощинець В. В. Спеціальні психологічні знання в кримінальному процесі : теоретичні засади та практ. проблеми : навч. посіб. / В. В. Кощинець, В. Я. Марчак. – Чернівці : Рута, 2007. – 215 с.
Марчак В. Я. Деякі психологічні особливості судового процесу / В. Я. Марчак, О. К. Черновський // Наук. вісн. Чернівец. університету. – 2011. – Вип. № 559. – С. 118–122.
Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді: історія і сучасність : моногр. / Ю. А. Меліхова. – Харків : Право, 2015. – 224 с.
Нор В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручн. / В. Т. Нор, Н. П. Анікіна, Н. Р. Бобечко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Ін Юре, 2010. - 237 c.
Сабуров А. С. Юридична психологія : навч. посіб. для студ. юрид. вузів та факультетів. — Київ : ТП Пресе, 2003. – 208 с.
Семерак О. С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посіб. / О. С. Семерак. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2008. - 392 c. - (Сер. "Вищ. освіта XXI ст.").
Балабанова Л. М. Психологічні аспекти професійної діяльності суддів апеляційного суду [Електронний ресурс] / Л. М. Балабанова А. А. Коваль // Право і безпека. - 2016. - № 1. – С. 146-150. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2016/2258-1463479252.pdf.
Бондаренко О. Ф. Специфіка психологічного знання та його місце в діяльності судді [Електронний ресурс] / О. Ф. Бондаренко. – Режим доступу: http://www.judges.org.ua/article/seminar5-1.htm.
Вільгушинський М. Й. Суддівське самоврядування та його вплив на діяльність судів загальної юрисдикції [Електронний ресурс] / М. Й. Вільгушинський // Адвокат. - 2013. - № 5. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2013_5_4.
Меліхова Ю. А. Етичні засади професійної діяльності судді [Електронний ресурс] / Ю. А. Меліхова // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип. 12. – С. 88-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlu_fps_2017_12_14.pdf.
Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді [Електронний ресурс] / Ю. А. Меліхова // Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2014. - № 4. – С. 130-139. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnyua_2014_4_17.pdf.
Черновський О. К. Психологічна особливість суддівської діяльності [Електронний ресурс] / О. К. Черновський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2009. - Вип. 20. - С. 147-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2009_20_17.

.: Розділ: Держава і право :: 28.10.2020 08.32.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Львів :: Запитання: 44804  
Ярослав запитує:
Реферат на тему Види кримінального права
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярослав! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вознюк А. А. Додаткові види співучасників у теорії українського кримінального права [Електронний ресурс] / А. А. Вознюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2014. — № 2. — С. 78-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_19.
Євтєєва Д. П. Сутність та види суспільно небезпечних діянь злочинного зловживання опікунськими правами (ст. 167 Кримінального кодексу України) [Електронний ресурс] / Д. П. Євтєєва // Право і Безпека. — 2012. — № 5. — С. 155-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_5_35.
Пономаренко Ю. А. Види засобів кримінального права [Електронний ресурс] / Ю. А. Пономаренко // Проблеми законності. — 2020. — Вип. 149. — С. 154-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2020_149_13.
Терещук С. С. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності серед засобів виконання завдань кримінального права [Електронний ресурс] / С. С. Терещук // Право і Безпека. — 2012. — № 1. — С. 185-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_1_42.
Шеховцова Л. І. Емоційний стан особи, яка вчинила злочин, за кримінальним законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Л. І. Шеховцова ; Акад. адвокатури України. — Київ, 2007. — 19 с.
Шуляк Ю. Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство: порівняльно-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Л. Шуляк ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2011. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 27.10.2020 23.19.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Львів :: Запитання: 44803  
Ярослав запитує:
Реферат з теми Кримінальне првадження.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярослав! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алієв Г. З. Окремі аспекти залучення захисника у кримінальне провадження за новим кримінальним процесуальним законодавством України [Електронний ресурс] / Г. З. Алієв, О. О. Самодіна, А. В. Самодін // Юридична наука. — 2013. — № 3. — С. 90-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_3_12.
Аскеров С. С. Кримінальне провадження щодо директора та працівників Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / С. С. Аскеров // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2015. — Вип. 14(2). — С. 117-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_14(2)__34.
Аскеров С. С. Кримінальне провадження щодо професійних суддів в Україні та Російській Федерації. Порівняльно-правове дослідження [Електронний ресурс] / С. С. Аскеров // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2015. — Вип. 16(2). — С. 100-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_16(2)__29.
Ахтирська Н. М. Кримінальне провадження щодо військовослужбовців інших держав: національна усталеність та міжнародні особливості [Електронний ресурс] / Н. М. Ахтирська // Судова апеляція. — 2016. — № 2. — С. 41-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2016_2_6.
Безрядін О. В. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості [Електронний ресурс] / О. В. Безрядін // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 1. — С. 137-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2014_1_37.
Білокінь Р. М. Відповідальність за невиконання законних вимог і процесуальних рішень осіб, які здійснюють кримінальне провадження [Електронний ресурс] / Р. М. Білокінь // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 43(2). — С. 149-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_43(2)__35.
Дуфенюк О. М. Кримінальне провадження як предмет філософсько-правової рефлексі [Електронний ресурс] / О. М. Дуфенюк // Митна справа. — 2014. — № 3(2). — С. 77-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_3(2)__15.
Комарницька О. Б. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо окремої категорії осіб [Електронний ресурс] / О. Б. Комарницька // Судова апеляція. — 2015. — № 2. — С. 23-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2015_2_5.
Король В. В. Законодавче регулювання питання про мову, якою здійснюється кримінальне провадження: шляхи усунення суперечностей [Електронний ресурс] / В. В. Король // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. — 2015. — № 11. — С. 159-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_11_26.
Кузьмічова Є. В. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб [Електронний ресурс] / Є. В. Кузьмічова // Юридична наука. — 2014. — № 8. — С. 107-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2014_8_14.
Леоненко М. І. Кримінальне провадження на підставі угод: Україна і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / М. І. Леоненко, А. О. Коцар // Держава та регіони. Сер. : Право. — 2013. — № 2. — С. 153-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2013_2_31.
Масалітіна К. С. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Україні [Електронний ресурс] / К. С. Масалітіна // Європейські перспективи. — 2015. — Вип. 4. — С. 109-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_4_20.
Маслій О. В. Кримінальне провадження: загальна характеристика та система [Електронний ресурс] / О. В. Маслій // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . — 2013. — № 2. — С. 20-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2013_2_6.
Новак Р. В. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості [Електронний ресурс] / Р. В. Новак // Право і Безпека. — 2014. — № 4. — С. 131-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_4_28.
Подолінська І. С. Засада мови, якою здійснюється кримінальне провадження: сутність та нормативний зміст [Електронний ресурс] / І. С. Подолінська // Наше право. — 2013. — № 9. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_9_12.
Рогатинська Н. З. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну та банківську таємницю [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. — 2016. — Вип. 1. — С. 180-186. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2016_1_38.
Сорока C. О. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: дискусійні питання [Електронний ресурс] / C. О. Сорока, Р. М. Римарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2014. — Вип. 2. — С. 381-390. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2014_2_42.
Трофименко В. Кримінальне процесуальне провадження:поняття та ознаки [Електронний ресурс] / В. Трофименко // Вісник Національної академії правових наук України. — 2014. — № 1. — С. 169-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2014_1_19.
Чернявський С. С. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх: досвід застосування нового кримінального процесуального кодексу України [Електронний ресурс] / С. С. Чернявський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2014. — № 2. — С. 91-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2014_2_12.
Якимчук Б. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження [Електронний ресурс] / Б. Якимчук // Віче. — 2013. — № 2. — С. 30-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche.

.: Розділ: Держава і право :: 27.10.2020 23.17.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.317006 seconds