Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45806
   


Автор запитання: Ніка із міста: Вінниця :: Запитання: 47209  
Ніка запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про становлення демократії в Україні. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніко! Радимо вам для опрацювння таку літературу:
Баласинович Н. О. Гендерна демократія: особливості становлення в Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Баласинович // Політикус. — 2020. — Вип. 5. — С. 29-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2020_5_6
Венгер О. М. Становлення та особливості функціонування гендерної демократії в сучасному українському суспільстві : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / О. М. Венгер ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ, 2009. — 19 с.
Виговський Л. Роль релігійних організацій в процесі становлення і розвитку демократичних засад в Україні [Електронний ресурс] / Л. Виговський // Релігійна свобода. — 2010. — № 15. — С. 271-275. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/religfree_2010_15_40
Волощук А. М. Теоретико-правові аспекти реалізації державного управління в умовах демократизації політичної системи : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. М. Волощук ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2004. — 18 с.
Кабанець О. С. Теоретико-правові засади становлення демократії в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Кабанець // Часопис Київського університету права. — 2013. — № 2. — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_2_14
Кравченко Т. Д. Проблема становлення інституту демократії в Україні: основні аспекти [Електронний ресурс] / Т. Д. Кравченко // Наше право. — 2016. — № 2. — С. 19-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2016_2_5
Новак О. М. Конституційна політична культура в умовах становлення в Україні демократичної правової державності [Електронний ресурс] / О. М. Новак // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2013. — № 1062, Вип. 14. — С. 64-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1062_14_16
Палас Н. Демократія як політична цінність та становлення її в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Н. Палас // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2013. — Вип. 25. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_17
Пильгун Н. В. Особливості механізму держави в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Пильгун, О. В. Хомченко // Журнал східноєвропейського права. — 2016. — № 24. — С. 62-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2016_24_11
Пильгун Н. В. Правова свідомість та правова культура в контексті формування громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Н. В. Пильгун, О. О. Ройко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2019. — Вип. 86. — С. 7-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2019_86_4
Стець А. Складний і суперечливий шлях становлення сучасної конституційної демократії та соціально зорієнтованої ринкової економіки в Україні [Електронний ресурс] / А. Стець // Економіка та право. — 2019. — № 2. — С. 158-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpr_2019_2_18
Федьков О. Становлення Української соціал-демократичної спілки [Електронний ресурс] / О. Федьков // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. — 2014. — Т. 24. — С. 240-254. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2014_24_20
Чупрiй Л. В. Аксіологічні засади становлення українського суспільства в умовах демократизації [Електронний ресурс] / Л. В. Чупрiй, Н. Г. Ісхакова // Політикус. — 2019. — Вип. 2. — С. 66-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2019_2_13

.: Розділ: Держава і право :: 2.05.2023 10.01.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Чернівці :: Запитання: 47174  
Павло запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про Тенденції децентралізації управління освітою в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Заблоцька А. В. Децентралізаційні ризики у питанні фінансування закладів освіти України [Електронний ресурс] / А. В. Заблоцька // Науковий вісник: державне управління. — 2020. — № 2. — С. 149-159. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauvisdu_2020_2_15.
Зелюк В. В. Процес децентралізації в Україні на засадах ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних громадах [Електронний ресурс] / В. В. Зелюк // Імідж сучасного педагога. — 2017. — № 8. — С. 5-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2017_8_3.
Лопушинський І. П. Стан та перспективи реформування освіти в умовах децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Лопушинський, О. І. Ковнір. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2017. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_1_31.
Новіков В. М. Розвиток професійно-технічної освіти в умовах децентралізації системи управління в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Новіков // Демографія та соціальна економіка. — 2017. — № 2. — С. 126-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2017_2_11.
Подольська Є. Децентралізація освіти: нові виклики, ризики й регіональні виміри / Є. Подольська // Вища освіта України. — 2016. — № 2. — С. 25–30.
Романов А. Д. Професійна освіта в умовах децентралізації влади в Україні: здобутки та загрози [Електронний ресурс] / А. Д. Романов // Бізнес Інформ. — 2018. — № 6. — С. 110-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_6_15.
Савченко І. Теорія і практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції України в європейський освітній простір / І. Савченко, Л. Майборода // Проф.-техн. освіта. — 2008. — № 2. — С. 52-53.
Семенюк Ю. Управління освітою України в умовах децентралізації: світові тенденції та вітчизняні реалі [Електронний ресурс] / Ю. Семенюк // Актуальні проблеми державного управління. — 2019. — Вип. 1. — С. 88-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2019_1_17.
Сидоренко В. В. Діяльність школи педагогічного коучингу в умовах управління децентралізацією освіти в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Сидоренко // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 16. — С. 173-193. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2021_16_14.
Тупичак Л. Л. Особливості децентралізації управління освітньою системою як шлях до модернізації вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / Л. Л. Тупичак // Ефективність державного управління. — 2017. — Вип. 4. — С. 56-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2017_4_8.
Уложенко В. М. Децентралізація управління у сфері вищої освіти в Україні: сучасний стан правового забезпечення [Електронний ресурс] / В. М. Уложенко // Право і суспільство. — 2017. — № 2(2). — С. 105-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2017_2(2)__24.
Юрчук Л. Тенденції децентралізації управління освітою в Україні [Електронний ресурс] / Л. Юрчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2009. — Вип. 4. — С. 276-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2009_4_36.

.: Розділ: Держава і право :: 14.04.2023 09.32.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 47168  
Олег запитує:
Добрий день. Мені потрібні найновіші джерела (бажано в електронному вигляді) на таку тему: Реформа децентралізації влади в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Антонюк О. М. Історико-правові передумови здійснення реформи децентралізації публічної влади в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Антонюк // Інформація і право. — 2021. — № 2. — С. 183-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2021_2_23.
Гураль П. Правова та організаційна складові реформи децентралізації влади в Україні та їх удосконалення [Електронний ресурс] / П. Гураль // Український часопис конституційного права. — 2019. — № 4. — С. 23-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukjourcoml_2019_4_5.
Дерець В. А. Особливості правового статусу голів місцевих державних адміністрацій у контексті реформи децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Дерець, В. П. Тимощук // Правова держава. — 2018. — Вип. 29. — С. 216-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2018_29_29.
Кучеренко С. Ю. Модернізація системи надання державних послуг місцевих органів влади в Україні у контексті реформи децентралізації [Електронний ресурс] / С. Ю. Кучеренко, В. В. Різник // Економічний вісник університету. — 2018. — Вип. 39. — С. 94-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_39_15.
Манчуленко Г. Процес децентралізації влади та адміністративно-територіальна реформа в перцепції українців упродовж першого етапу реформи (2014 – 2018 рр.) [Електронний ресурс] / Г. Манчуленко // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2020. — Sv. 7, Vyd. 1. — С. 144-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpopr_2020_7_1_23.
Ніколюк О. В. Реформування системи публічного управління в умовах децентралізації влади [Електронний ресурс] / О. В. Ніколюк, Б. В. Мироненко, В. П. Кирилова // Економіка харчової промисловості. — 2022. — Т. 14, Вип. 2. — С. 77-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2022_14_2_11.
Паламарчук Т. П. Сутність децентралізації та її роль у процесі реформування системи органів державної влади [Електронний ресурс] / Т. П. Паламарчук // Економіка та держава. Серія : Державне управління. — 2020. — № 3. — С. 100-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2020_3_22.
Пальчук В. Роль сучасних бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій в умовах реформи з децентралізації влади [Електронний ресурс] / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2018. — Вип. 49. — С. 107-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_49_10.
Пільгун М. С. Децентралізація влади в умовах реформування публічного управління в Україні [Електронний ресурс] / М. С. Пільгун // Новий Колегiум. — 2019. — № 1. — С. 87-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NovKol_2019_1_19.
Проценко О. Трансформація повноважень органів державної влади у сфері соціального захисту дітей за реформи децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / О. Проценко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 2. — С. 234-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2021_2_28.
Ремесник Т. С. Реформа децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / Т. С. Ремесник, О. В. Долгальова // Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. — 2018. — № 3. — С. 67-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpdnaba_2018_3_11.
Романко О. П. Механізми підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах реформи децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Романко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2019. — Вип. 34. — С. 113-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2019_34_26.
Тітов М. І. Визначення правових дефініцій як ключ до успішного продовження реформи з децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Тітов // Право України. — 2019. — № 3. — С. 287-295. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2019_3_21.
Топузов В. І. Проблеми реформи децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Топузов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. — 2020. — Вип. 20. — С. 74-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2020_20_11.
Щебетун І. С. Реформа децентралізації влади в Україні: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / І. С. Щебетун, В. В. Гусар // Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. — 2022. — № 1. — С. 62-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prchd_2022_1_8.

.: Розділ: Держава і право :: 13.04.2023 12.32.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Вінниця :: Запитання: 47152  
Вероніка запитує:
Добрий день. Цікавить література про українсько-італійські міждержавні відносини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Варварцев М. Україна й Італія у наукових, освітніх та літературних взаєминах (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : документи, епістолярій, матеріали / М. Варварцев ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ : [б.в.], 2000. — 108 с.
Гаврилишин П. М. Імміграційна політика Італійської Республіки в 1990 - 2011 рр. (на прикладі української імміграції) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / П. М. Гаврилишин ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника». — Івано-Франківськ, 2012. — 234 с.
Гамоцький B. C. Українські інтереси у співробітництві з Італією (до ювілею українсько-італійських відносин) [Електронний ресурс] / B. C. Гамоцький // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2002. — Вип. 7. — С. 262-266. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2002_7_31.
Гончаров О. В. Італійсько-українські економічні відносини: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Гончаров // Сучасні питання економіки і права. — 2013. — Вип. 2. — С. 62-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2013_2_12.
Гончаров О. В. Італійсько-українські економічні відносини: проблеми та перспективи розвитку / О. В. Гончаров // Сучасні питання економіки і права. — Київ, 2013. — Вип. 2. — С. 62-69.
Захарова О. В. Оцінка ефективності економічного співробітництва України з Італією / О. В. Захарова // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Сер. Економіка. — Маріуполь, 2013. — Вип. 6. — С. 77-86.
Наулко В. Відоме й невідоме про італійсько-українські історичні та культурні взаємини : М. М. Варварцев. Італійці в культурному просторі України. — Київ: Інститут історії НАН України, Італійський інститут культури в Києві, 2000. — 340 с. [Електронний ресурс] / В. Наулко // Вісник Національної академії наук України. — 2001. — № 5. — С. 68-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_5_15.
Перепелиця Є. А. Українсько-італійське міждержавне співробітництво в контексті європейської інтеграції (1991 — 2006 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Є. А. Перепелиця ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2007. — 20 с.
Саблук В. Європейський побратимський рух: перспектива для українсько-італійських відносин [Електронний ресурс] / В. Саблук // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2002. — Вип. 7. — С. 256-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2002_7_30.
Саблук В. Україна – Італія: архіви про початки дипломатичних зносин / В. Саблук // Київ. старовина. — 2002. — № 1. — С. 88-92.
Саблук В. Українсько-італійські відносини (1991 – 2001 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / В. Саблук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2010. — 17 с.
Цебрій І. В. Взаємодія італійської та національної традицій у педагогічних системах Валерія Висоцького та Олександра Мишуги / І. В. Цебрій, Н. М. Ващенко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2013. — Вип. 7. — С. 314-322.
Ціватий В. Італійсько-українські соціокультурні зв’язки в контексті загальноєвропейської історії: інституціональний та політико-дипломатичний виміри [Електронний ресурс] / В. Ціватий // Україна дипломатична. — 2016. — Вип. 17. — С. 593-604. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2016_17_62.
Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України : підруч. для студ. ВНЗ / Л. Д. Чекаленко. — Київ : Либідь, 2006. — 710 c.

.: Розділ: Держава і право :: 11.04.2023 07.16.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 47151  
Аліна запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу про перспективи євроінтеграції України (бажано нові джерела). Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Арутюнян С. Перспективи розвитку страхового ринку України у контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / С. Арутюнян, О. Ітигіна // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. — 2014. — № 7. — С. 5-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_7_3.
Берсуцька С. Я. Поточний стан та перспективи розвитку агропромислового сектору України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / С. Я. Берсуцька, С. О. Колесников // Економічний вісник Донбасу. — 2019. — № 3. — С. 115-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2019_3_16.
Гапоненко Г. І. Перспективи конвергенції вітчизняного та європейського енергетичних ринків в контексті євроінтеграції України [Електронний ресурс] / Г. І. Гапоненко, Д. Н. Куликовська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. — 2019. — Вип. 9. — С. 11-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2019_9_3.
Завербний А. С. Проблеми та перспективи інвестиційного забезпечення українських підприємств за євроінтеграційних умов [Електронний ресурс] / А. С. Завербний // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. — 2021. — Vol. 3, numb. 1. — С. 153-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/meu_2021_3_1_16.
Король С. Я. Упровадження звітності про сталий розвиток в Україні: стан і перспективи в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / С. Я. Король, С. М. Семенова, М. А. Курбет // Бізнес Інформ. — 2022. — № 1. — С. 294-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2022_1_44.
Макаренко Н. А. Нові перспективи вступу України до Європейського Союзу: вплив російсько-української війни 2022 року на євроінтеграцію [Електронний ресурс] / Н. А. Макаренко // Аналітично-порівняльне правознавство. — 2022. — № 1. — С. 366-369. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2022_1_69.
Рідель Т. Євроінтеграційні процеси системи вищої освіти: здобутки та перспективи [Електронний ресурс] / Т. Рідель, Т. Кириченко // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 29(3). — С. 245-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_29(3)__42.
Сивий Р. П. Шведська модель євроінтеграційної політики: перспективи використання в україні [Електронний ресурс] / Р. П. Сивий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. — 2016. — Вип. 2. — С. 51-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknud_2016_2_14.
Чорнобай О. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. Чорнобай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2021. — Т. 8, № 1. — С. 66-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2021_8_1_10.
Шимко О. В. Проблеми та перспективи розвитку соціальної сфери у контексті євроінтеграційного вибору України [Електронний ресурс] / О. В. Шимко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2020. — Вип. 28-29. — С. 281-289. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2020_28-29_29.
Шморгун О. О. Євроінтеграційний курс України: перспективи і застереження [Електронний ресурс] / О. О. Шморгун // Зовнішні справи. — 2020. — № 4. — С. 12-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2020_4_4.

.: Розділ: Держава і право :: 10.04.2023 15.28.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.294073 seconds