Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 41153
   


Автор вопроса: ОЛЕНА из города: ЛЬВІВ :: Вопрос: 43124  
ОЛЕНА спрашивает:
Дослідження емоцій у психології
Наш ответ:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Вітенко І. С. Основи психології. Основи педагогіки : навч.-метод. посіб. / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко. – 2-ге вид. – Чернівці: Книги-ХХI, 2009. – 200 с.
Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. для студ. / Т. В. Дуткевич ;
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2015. – 431 с.
Кокун О. М. Психофізіологія : навч. посіб. / О. М. Кокун. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 184 с.
Маклаков А. Г. Общая психология : [учеб.к для вузов] / А. Г. Маклаков. — СПб. : Питер, 2008. — 583 с.
Сергєєнкова О. П. Загальна психологія : навч. посіб. / О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 296 с.
Бакаленко О. А. Взаємовплив емоційних та розумових процесів: теоретико психологічні підходи [Електронний ресурс] / О. А. Бакаленко // Вісник Харків. нац. педагог. ун-ту імені Г. С. Сковороди. Серія: Психологія. – Харків, 2010. - №35. – С. 13-21.- Режим доступу: http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/4262/1/Бакаленко Вісник ХНПУ Вип. 35.pdf.
Душка А. Л. Генезис и проявление эмоций [Електронний ресурс] / А. Л. Душка // Вісник Одеського нац. ун-ту імені І. І. Мечникова. Сер. Психологія. – 2013. – Т. 18. Вип. 4. – С. 85-93. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5004/1/85-93.pdf.
Изард К. Э. Психологи я эмоций [Електронний ресурс] / К. Э. Изард. — СПб. : Питер, 2012 . — 464 с: ил. — (Серия «Мастер а психологии»). – Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/kerrolizard.pdf.
Лазуренко О. О. Емоційність як особливий психологічний феномен і предмет сучасних досліджень [Електронний ресурс] / О. О. Лазуренко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць. – 2013. - С. 236-243. – Режим доступу: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/25.pdf.
Літвякова І. А. Дослідження впливу емоцій на стан особистості [Електронний ресурс] / І. А. Літвякова, Н. В. Ханецька // Молодий вчений. – 2017. - № 11. – С. 806-809. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/195.pdf.
Льошенко О. А. Особливості формування поняття “емоційний інтелект” [Електронний ресурс] / О. А. Льошенко //
Полозенко О. В. Методика дослідження емоцій та почуттів [Електронний ресурс] / О. В. Полозенко // Основи загальної психології. – Т. 2. – Режим доступу: https://psy.wikireading.ru/20451.
Порушення емоцій і почуттів [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1728092437365/psihologiya/porushennya_emotsiy_pochuttiv. – Назва з екрану.
Лазуренко О. О. Психологічний аналіз основних напрямків дослідження емоційної сфери [Електронний ресурс] / О. О. Лазуренко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць. Сер. Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2015. – Т. 14. Ч. 5. – С. 83-93. – Режим доступу:
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/25.pdf.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 16.05.2019 22.49.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Львів :: Вопрос: 43123  
Оксана спрашивает:
Дослідження емоцій у психології
Наш ответ:
https://psy.wikireading.ru/20451

https://studfiles.net/preview/5263779/page:8/

http://psychologis.com.ua/2-264.htm

http://www.fpp.npu.edu.ua/ua/struktura/94-kafedra-psykholohii-i-pedahohiky/463-lapchenko-i-o
- література.

file:///C:/Users/k211-2/Downloads/158431-346044-1-SM.pdf - література.

file:///C:/Users/k211-2/Downloads/2107-6088-1-PB.pdf - література.

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5608 - література.

Вітенко І. С. Основи психології. Основи педагогіки [Текст]: навч.-метод. посібник / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко. – 2-ге вид. – Чернівці: Книги-ХХI, 2009. – 200 с.
Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс [Текст]: навч. посіб. для студентів / Дуткевич Т. В.; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Факультет корекц. та соц. педагогіки і психології, каф. психології освіти. – Кам’янець-Подільський: Зволейко Д. Г. [вид.], 2015. – 431 с.
Кокун О. М. К 59 Психофізіологія. Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с.
Ленский А. Н. Потреби, мотиви, емоції // Психологія емоцій. Тексти / Під ред. В. К. Валенасса, Ю. Б. Гіппенрейтер. – М., 2010.
Макарова И. В. Общая психология: конспект лекций / И. В. Макарова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 182 с.
Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Загальна психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

.: Раздел: Прочее :: 16.05.2019 18.08.20 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Київ :: Вопрос: 43122  
Олена спрашивает:
Отруйні рослини на території України
Наш ответ:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Гамуля Ю. Г. Рослини України / Ю. Г. Гамуля ; за ред. О. М. Утєвської. - Харків : Фактор, 2012. - 207 с. : фотогр. - (Україна. Учора, сьогодні, завтра).
Кривоцюк М. Ю. Небезпечні рослини : особиста безпека / М. Ю. Кривоцюк // Безпека життєдіяльності. - 2009. - № 8. - С. 34-36.
Правила безпеки треба знати : [добірка матеріалів] / за матер. творчих доробок С. В. Герасименко [та ін.] // Розкажіть онуку. - 2016. - № 5. - С. 41-52.
Реформатор ботаніки : 5 квітня - 215 років від дня народження Маттіаса Якоба Шлейдена // Шкільна бібліотека. - 2019. - № 3. - С. 39-41.
Отруйні рослини України [Електронний ресурс] // Prirodaukraine.pp.ua : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: http://prirodaukraine.pp.ua/index.php/2011-11-06-14-57-01/2011-11-06-14-58-26/118-otruyni-roslyny-ukrayiny. – Назва з екрану.
Пісулінська І. Отруйні рослини України : школа виживання [Електронний ресурс] / І. Пісулінська // Колосок. - 2015. - № 4. - С. 18-25. – Режим доступу: http://kolosok.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/kolosok_2015_04.pdf.
ТОП-10 найбільш небезпечних українських рослин : простий контакт з деякими лісовими та польовими рослинами може обернутися важким отруєнням [Електронний ресурс] // Сьогодні : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. -. – Режим доступу: https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/top-10-samyh-opasnyh-ukrainskih-rasteniy-626594.html. – Назва з екрану.
Отруйні рослини, про які варто знати [Електронний ресурс] // Рідна країна : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. -. – Режим доступу: https://ridna.ua/2016/06/opytuvannya-pokazalo-zvyazok-mizh-dostatkom-simji-ta-uspishnistyu-uchnya-v-shkoli/.

.: Раздел: Ботаника. Растениеводство :: 16.05.2019 14.38.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Інна из города: Київ :: Вопрос: 43121  
Інна спрашивает:
Допоможіть знайти літературу за темою " Байрон Дж. Г. Мазепа". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Абаїмов В. А. Волелюбністю України народжений / В. А. Абаїмов, Л. И. Толстенко // Все для вчителя. - 2011. - № 13-14. - С. 21-23.
Англійський поет-романтик : 22 січня - 230 років від дня народження Джорджа Байрона // Шкільна бібліотека. - 2018. - № 1. - С. 30.
Бондаренко, Л. Л. Образ Мазепи у творах світової літератури : 9-й клас : "пропоную так..." / Л. Л. Бондаренко // Зарубіжна література в школі. - 2018. - № 23-24. - С. 77-79.
Братко В. О. "Українська" тема. Поема Джорджа Гордона Байрона "Мазепа", її історична основа та романтичний міф : риси романтичного героя в образі Мазепи (9 клас) / В. О. Братко // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 8. - С. 19-23.
Бушакова О. Образ Івана Мазепи в мистецтві західноєвропейського романтизму / О. Бушакова, Ю. Бевзун // Всесвітня література в сучасній школі. - 2017. - № 3. - С. 38-42.
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст. : навч. пос. / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.
Джордж Байрон. Думки прозою : 22 січня 2018 року виповнюється 230 років від дня народження англійського поета-романтика Джорджа Гордона Байрона (1788-1824) // Всесвітня література в сучасній школі. - 2018. - № 1. - 2-а с. обкл.
Дзера О. Біблійне підгрунтя в містерії "Каїн" / О. Дзера // Слово і час. - 1999. - № 3. - С.76-79.
Дніпровська С. Він жив для Англії і світу / С. Дніпровська // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2009. - № 5-6. - С. 3-6.
Донцов Д. Гетьман Мазепа в західноєвропейській літературі / Д. Донцов // Дивослово. - 1994. - № 7. - С.5-9.
Ковалевська О. Постать Івана Мазепи в художній літературі ХVII-XX cт. / О. Ковалевська // Історія України (Шкільний світ). - 2001. - № 27-28. - С.1-4.
Ковтун Ж. В. "Відважний дух, тверда рука..." : Образ І.Мазепи в поемі Байрона "Мазепа". 9 кл. / Ж. В. Ковтун // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002. - № 2. - С.8-9.
Конкурс "Яскраве світло класики та сучасної літератури" // Зарубіжна література в школах України. - 2016. - № 6. - С. 28-39. - Бібліогр.: с. 32, 35.
Кудлей О. Українська тема у річищі художньо-естетичних пошуків лорда Байрона / О. Кудлей // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2009. - Вип.4. - С .104-107
Мацапура В. І. Героїчна особистість у творах різнонаціональних літератур : Образ Мазепи у творах Дж.Байрона, В.Гюго, К.Рилєєва, О.Пушкіна, В.Сосюри / В. І. Мацапура // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004.- №10. - С.37-40.
Мацапура В. І. Героїчна особистість у творах різнонаціональних літератур : Образ Мазепи у творах Дж.Байрона, В.Гюго, К.Рилєєва, О.Пушкина, В.Сосюри / В. І. Мацапура // Тема. - 2005.- №1-2. - С. 58-66.
Мішуков О. В. Віддзеркалення історичної постаті гетьмана Мазепи в Європейській літературі : Взаємозв'язки літератур / О. В. Мішуков // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1999. - № 12. - С.55-56.
Морозов П. О. Мазепа / П. О. Морозов // Байрон, Джордж Гордон. [Полное собрание сочинений Байрона]. - СПб., 1905 . - С. 111-116.
Моруа А. Від автора / А. Моруа // Моруа А. Байрон. - Київ, 1981. - С. 3-6.
Наливайко Д. С. Поема "Мазепа" в контексті творчості Байрона і європейського романтизму / Д. С. Наливайко // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2004.- № 4. - С.2-9.
Наливайко Д. С. Поема "Мазепа" в контексті творчості Байрона і європейського романтизму / Д. С. Наливайко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2006.- № 6. - С. 14-21.
Наливайко Д. С. Поема Джорджа Байрона "Мазепа" у контексті європейського романтизму : літературознав. дослідж. / Д. С. Наливайко. - Київ : Веселка, 2006. - 30 с. - (Урок літератури).
Наливайко Д. С. Поема Джорджа Байрона "Мазепа" у контексті європейського романтизму : літературознав. дослідж. / Д. С. Наливайко. - 2-е вид. - Київ : Веселка, 2009. - 30 с. : 1 портр. - (Урок літератури).
Наливайко Д. С. Україна очима Заходу / Д. С. Наливайко ; передм. М. М. Сулими. - Київ : Грамота, 2008. - 782 с. : 1 портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
Нетреб'юк З. М. Матеріали до вивчення творчості Дж. Байрона / З. М. Нетреб'юк // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 2 . - С. 41-42.
Новосад Н. Вивчення поетичної "мазепіани" засобами компаративу : урок-портрет / Н. Новосад // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - № 1. - С. 52-56.
Остапчук В. В. Образ Мазепи у світовій літературі : Урок-зіставлення / В. В. Остапчук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1998. - № 7. - С. 28-30.
Павличко С. Байрон: нарис життя і творчості / С. Павличко. – Київ : Дніпро, 1989. - 189 с.
Пашняк Т. Поема Дж. Г. Байрона "Мазепа" архетипні характеристики інтертекстуальності / Т. Пашняк // Київська старовина. - 2004.- №4. - С. 86-96.
Свенціцька О. Історична постать чи романтичний герой? : урок за поемою Дж. Байрона "Мазепа" / О. Свенціцька // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 7-8. - С. 54-56.
Соколюк О. Біографія Байрона на тлі доби / О. Соколюк, Л. Крайнюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 4. - С. 11-14.
Сорока І. Кросенс як засіб розвитку логічного і неординарного творчого мислення учнів на уроках зарубіжної літератури / І. Сорока // Зарубіжна література в школах України. - 2017. - № 1. - С. 46-57. - Вебліогр.: с. 57.
Сутула О. Система уроків з вивчення творчості Байрона / О. Сутула // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2014. - № 4. - С. 20-30.
Сюндюков І. Сліпий закон долі : Гетьман Мазепа - романтичний герой поеми Байрона / І. Сюндюков // День. - 2006.- 25 берез. - С. 7.
Тарасова О. Жінки у житті Івана Мазепи: міф і реальність / О. Тарасова // Дніпро. - 2001. - № 9-10. - С.129-132.
Фатєєв С. Риси руссоізму в зображенні дитинство у творах Байрона та Пушкіна / С. Фатєєв // Сучасні літературознавчі студії. - Київ, 2005. - С. 139-144.
Филонов М. М. Книга в жизни великих людей / М. М. Филонов // Мир библиографии. - 2005.- №4. - С. 59-71.
Хроменко І. Біографічний аналіз художнього твору. Заняття № 6 / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 10. - С. 7-12. - Продовж. Початок № 5, № 6, № 7-8, № 9, 2012.
Хроменко І. Дистанційний навчальний тренінг "Шляхи аналізу художнього твору, адаптовані до шкільної практики" / І. Хроменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2013. - № 7-8. - С. 2-56. - Бібліогр.: с. 13, 43, 49, 56. - Вебліогр.: с. 43, 49.
Хроменко І. Стилістичний аналіз художнього твору. Заняття № 7 / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 11. - С. 5-11. - Продовж. Початок № 5, № 6, № 7-8, № 9, № 10, 2012.
Чорна І. Ю. Риси романтичного героя в поемі Дж. Байрона "Мазепа". Художнє осмислення постаті українського гетьмана в творах О. Пушкіна та В. Сосюри / І. Ю. Чорна // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 11. - С. 48-54.
Юсипович І. "Моя душа, мов птах прип'ятий..." (Дж. Н. Г. Байрон) : [цикл уроків за творчістю Байрона] / І. Юсипович // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2012. - № 24. - С. 13-19.
Янкович О. В. Матеріали до факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу" : (світова та українська література) / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 10. - С. 51-54. - Продовж. Початок № 6, № 7-8, № 9, 2011.
Янкович О. В. Матеріали до факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу" : (світова та українська література). Заняття № 5 : Відгомін байронівських образів в українській літературі: Т. Шевченко, П. Куліш, харківська школа романтиків, І. Франко, В. Сосюра / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 11. - С. 44-47. - Продовж. Початок № 6, № 7-8, № 9, № 10, 2011.
Янкович О. В. Факультативний курс "Романтизм у контексті світового літературного процесу" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті допрофільної гуманітарної підготовки : 9 клас : [матеріали до факультативу] / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 2. - С. 2-40.
"Українська" та "східна" теми у творчості Дж. Г. Байрона: "Мазепа", цикл "Східні поеми". Роман у віршах "Дон Жуан" [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні тестові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/12811121/literatura/tvorchosti_bayrona_mazepa_tsikl_shidni_poemi.
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-tsivilizatsii-v-poeme-d-g-bayrona-don-zhuan-mifologicheskiy-aspekt.
Вечірко О. Дж. Г. Байрон і Україна [Електронний ресурс] / О. Вечірко // Наук. записки. Сер.: Філологічні науки. – Вип. 145. – С. 372-376. – Режим доступу: 1/Дж. Г. Байрон і Україна.pdf.
Горбонос О. В. Україна як складова авторського світообразу поеми Дж. Г. Байрона «Мазепа»: синхронно-художній аспект [Електронний ресурс] / О. В. Горбонос, О. Ю. Ващенко // Вісник Дніпропетровського ун-ту імені Альберта Нобеля. Серія: Філологічні науки. – 2013. - № 2 (6). – С. 113-117. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vduepf_2013_2_15.pdf.
Дуденко Н. И. Д. Г.Байрон. Поема «Мазепа», її історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи [Електронний ресурс] / Н. И.Дуденко // Зарубіжна література в школах України. - Режим доступу: http://zl.kiev.ua/konkursi/roboti-uchasnik-v-poperednogo-konkursu/d-g-bairon-poema-mazepa-storichna-osnova-ta-romantichniim-f-risi-romantichnogo-geroja-v-obraz-mazepi.html.
Жилина Н. П. «Исключительный герой» в поэме Дж. Г. Байрона «Мазепа» [Електронний ресурс] / Н. П. Жилина // Вестник Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. – 2012. – Вып. 8. – С. 118-128. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/isklyuchitelnyy-geroy-v-poeme-dzh-g-bayrona-mazepa.
Жилина Н. П. Мифологема пути в поэме Дж. Г. Байрона «Мазепа» [Електронний ресурс] / Н. П. Жилина // Вестник Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. – 2016. – № 2. – С. 36-40. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/mifologema-puti-v-poeme-dzh-g-bayrona-mazepa.
Михайленко Е. Н. Образ цивилизации в поэме Д. Г. Байрона «Дон Жуан»: мифологический аспект [Електронний ресурс] / Е. Н. Михайленко // Вестник Башкирского ун-та. 2017 . – Т. 22. - № 2. – С. 472-475. – Режим доступу:
Михальська Н. О. Джордж Гордон Байрон. Поема « Мазепа» : конспект уроку із зарубіжної літератури [Електронний ресурс] / Н. О. Михальська // Всеосвіта : [веб-сайт]. – Електронні тестові дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-dzordz-gordon-bajron-poema-mazepa-15300.html. – Назва з екрану.
Юрчук О. Гетьман Іван Мазепа: імперський дискурс у літературі [Електронний ресурс] / О. Юрчук. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/6924/l/% D0% 9E% D0% BB% B5% D0% BD% D0% B0% 20% D0% AE% Dl% 80% Dl% 87% Dl% 83% D0.PDF.

.: Раздел: Литература :: 16.05.2019 14.27.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юліана из города: Ужгород :: Вопрос: 43120  
Юліана спрашивает:
Добрий день. Порекомендуйте матеріал до теми: Використання ігрових методів на уроках історії.Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Барнінець О. Класифікація ігрових методів навчання історії з погляду компетентнісного підходу - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ppsv_2011_3_4.pdf
2. Щербань П. Застосування ігрових технологій в освіті: історія і перспективи - http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2938/1/Shcherban.pdf
3. Панчишин В. Є. Використання ігрових методів навчання на уроках історії:. Презентація майстер-класу - http://mvpuatb-web.sharepoint.com/Documents/Презентація майстер-класу.pdf
4. Саджениця І. Л. Активізація розумової діяльності учнів на уроках історії шляхом використання нестандартних видів роботи - http://sf6c7278aa1a3d7cd.jimcontent.com/download/version/1450607340/module/12772504022/name/Опис досвіду роботи з теми Активізауція розумової діяльності учнів на уроках історії шляхом використання нестандартних видів роботи.pdf
5. Паращук Л. М., Стоянов Є. С. Використання технологій майндмеппінгу під час викладання історії - http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/1403/41_v-126-130.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6. Кобаль В. І. Методика розвитку пізнавальних інтересів учнів при вивченні історії - https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2014/09/monohrafija.pdf
7. Методична скарбничка - https://www.novadoba.org.ua/sites/default/files/files/common_history_book/methodical.pdf
8. Яровка О. А. Формування соціально компетентної особистості на уроках історії через використання інтерактивних технологій: методична розробка - http://navigator.rv.ua/wp-content/uploads/2019/03/O.YArovka.Dosvid-roboty.pdf
9. Серьогін О. О. Творчий звіт учителя історії та правознавства – https://skschool2.at.ua/Atestacia/2016/Seregin/04-tvorchij_zvit.pdf
10. Ткаченко О. Гейміфікація освіти: формальний та неформальний простір -http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/011-45.pdf
11. Чорна М. І. Метод проектів на уроках історії - https://bookland.com/download/m/me/metod_proektiv_na_urokah_istorii/sample.pdf
12. Удосконалення змісту і структури уроків історії на основі впровадження інноваційних технологій навчання - https://olenatkach.jimdo.com/app/download/11607626499/виступ 05.04.2017.pdf?t=1514649978

.: Раздел: Образование :: 16.05.2019 12.59.00 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.824604 seconds