Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45734
   


Автор вопроса: Саша из города: Київ :: Вопрос: 46799  
Саша спрашивает:
Допоможіть знайти матеріали до написання роботи -"Переклад функціонально забарвленої лексики".
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Антонюк С. М. Збереження емоційно-експресивного забарвлення слова при перекладі [Електронний ресурс] / С. М. Антонюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2009. — Вип. 4. — С. 13-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2009_4_6.
Воронова З. Ю. Взаємодія функціональних стилів під час перекладу наукових текстів англомовних змі [Електронний ресурс] / З. Ю. Воронова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. — 2018. — Вип. 1(2). — С. 116-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvxdupmk_2018_1(2)__25.
Головацька Ю. До проблеми перекладу нейтральної та емоційно-забарвленої лексики [Електронний ресурс] / Ю. Головацька // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2017. — Вип. 25. — С. 205-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2017_25_29.
Кульченко (Міщенко) А. Переклад емоційно-забарвленої лексики в парентальному дискурсі [Електронний ресурс] / А. Кульченко (Міщенко), С. Баранова, О. Бровкіна // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 72(2). — С. 106-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_72(2)__26.
Магас О. І. Теоретичні основи вивчення ролі емоційно забарвленого тексту в англомовних казках та особливості його перекладу українською та російською мовами [Електронний ресурс] / О. І. Магас // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. — 2014. — № 18. — С. 80-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupu_2014_18_13.
Олійник Т. С. Проблеми моделювання процесу перекладу [Електронний ресурс] / Т. С. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету : Германська філологія. — 2014. — Вип. 692-693. — С. 132-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2014_692-693_41.
Усков Д. Ю. Збереження у перекладі експресивно-емоційного забарвлення слова [Електронний ресурс] / Д. Ю. Усков // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 14(3). — С. 267-274. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14(3)__47.
Ярова Л. Перекладацький колорит лексики національно-культурного забарвлення [Електронний ресурс] / Л. Ярова // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 34(5). — С. 183-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_34(5)__30.

.: Раздел: Языкознание :: 4.11.2022 23.12.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вікторія из города: Канів :: Вопрос: 46788  
Вікторія спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу на тему: "Класифікація інтернет мемів та способи їх перекладу з англійської та української мови". Дякую за відповідь
Наш ответ:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46783. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бабенко В. Маркери тілесності в українських інтернет-мемах [Електронний ресурс] / В. Бабенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 1(3). — С. 174-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_1(3)__31.
Гогуленко О. П. Мем-культура – один з інтерактивних методів вивчення української мови [Електронний ресурс] / О. П. Гогуленко, Є. М. Чудак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 49(1). — С. 41-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_49(1)__12.
Заботнова М. В. Специфіка відтворення лінгвістичної складової кібер-мемів українською мовою [Електронний ресурс] / М. В. Заботнова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 4(1). — С. 92-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_4(1)__19.
Неклесова В. Ю. Меми українського сегменту інтернету [Електронний ресурс] / В. Ю. Неклесова // Записки з ономастики. — 2016. — Вип. 19. — С. 151-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2016_19_16.
Оленіна О. Ю. Інтернет-меми українського походження Інтерес як фактор самоорганізації культури в культуротворчій практиці сучасного суспільства [Електронний ресурс] / О. Ю. Оленіна, Ю. О. Пічугіна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2018. — № 3. — С. 77-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_3_15.
Рязанов А. С. Меми в українській інтернет-журналістиці [Електронний ресурс] / А. С. Рязанов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — Вип. 13. — С. 76-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2018_13_13.
Соколова К. В. Меми як засіб комунікації в інтернет-середовищі [Електронний ресурс] / К. В. Соколова // Гуманітарний часопис. — 2012. — № 1. — С. 118-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2012_1_17.
Храбан Т. Є. Образ українського військового в інтернет-мемах [Електронний ресурс] / Т. Є. Храбан // Молодий вчений. — 2018. — № 7(2). — С. 439-444. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(2)__33.
Храбан Т. Прагматичний аспект функціонування інтернет-мемів під час російсько-українського конфлікту [Електронний ресурс] / Т. Храбан // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2018. — Вип. 20(3). — С. 78-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2018_20(3)__17.
Чернікова О. І. Вербальний, невербальний та комплексний мем: класифікація за способом подання та сприйняття інформації в інтернет-середовищі (на матеріалі англомовних кіномемів) [Електронний ресурс] / О. І. Чернікова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. — 2015. — Т. 18, № 1. — С. 151-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_fil_2015_18_1_19.

.: Раздел: Языкознание :: 30.10.2022 20.59.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Людмила из города: Шепетівка :: Вопрос: 46783  
Людмила спрашивает:
Добрий день. Прошу допомоги в пошуку літератури для написання курсової роботи на тему"Інтернет-меми як засіб передачі інформації та їнній переклад з англійської на українську та з української на англійську" ( по матеріалам соцмереж про російсько-українську війну) Дякую заздалегідь
Наш ответ:
Дзюбіна О. І. Класифікація, структура та функціонування Інтернет-мемів в соціальних мережах Twitter та Facebook [Електронний ресурс] / О. І. Дзюбіна // Молодий вчений. — 2016. — № 2. — С. 375-379. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_2_92
Заботнова М. В. Інтернет-меми як засіб реалізації стратегічної комунікації [Електронний ресурс] / М. В. Заботнова // Studia philologica. — 2021. — Вип. 17. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2021_17_6
Зінченко О. В. Психологічний аналіз явища інтернет-мемів [Електронний ресурс] / О. В. Зінченко // Теорія і практика сучасної психології. — 2017. — № 1. — С. 58-63 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2017_1_12
Михайлова О. Г. Латинська мова в інтернет-мемах: нова комунікативна функція [Електронний ресурс] / О. Г. Михайлова // Studia linguistica. — 2019. — Вип. 15. — С. 181-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2019_15_15
Неклесова В. Ю. Меми українського сегменту інтернету [Електронний ресурс] / В. Ю. Неклесова // Записки з ономастики. — 2016. — Вип. 19. — С. 151-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2016_19_16
Оленіна О. Ю. Інтернет-меми українського походження Інтерес як фактор самоорганізації культури в культуротворчій практиці сучасного суспільства [Електронний ресурс] / О. Ю. Оленіна, Ю. О. Пічугіна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2018. — № 3. — С. 77-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_3_15
Пода Т. А. Інтернет-меми як феномен інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Т. А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2017. — № 1. — С. 117-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2017_1_29
Рязанов А. С. Меми в українській інтернет-журналістиці [Електронний ресурс] / А. С. Рязанов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — Вип. 13. — С. 76-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2018_13_13
Чемеркін С. Інтернет-мем – що це? [Електронний ресурс] / С. Чемеркін // Культура слова. — 2015. — Вип. 82. — С. 113-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2015_82_19
Чернікова О. І. Вербальний, невербальний та комплексний мем: класифікація за способом подання та сприйняття інформації в інтернет-середовищі (на матеріалі англомовних кіномемів) [Електронний ресурс] / О. І. Чернікова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. — 2015. — Т. 18, № 1. — С. 151-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_fil_2015_18_1_19
Чернявська Л. В. Інтернет-мем як складник медіареальності [Електронний ресурс] / Л. В. Чернявська, О. С. Кутова // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2021. — № 4. — С. 69-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2021_4_12

.: Раздел: Языкознание :: 28.10.2022 21.48.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Кропивницький :: Вопрос: 46749  
Аліна спрашивает:
Доброго дня, можете, будь ласка, підібрати літературу до теми "Методика викладання написання есе"
Наш ответ:
Добрий день, Аліно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://www.slideshare.net/reedbok/ss-69984741
https://kiu.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/56/2020/12/Методичні-рекомендації-з-підготовки-написання-есе-з-історії-України.pdf
http://csbc.edu.ua/documents/news/691_3.pdf
https://na5ku.com.ua/uk/kak-napisat-strukturu-esse/
http://galyna-zhukova.edukit.dn.ua/vse_dlya_vchitelya_svitovoi_literaturi/metodichni_materiali/napisannya_ese/
https://gapon.te.ua/rubryka-metodysta/dorobok-metodysta/metodychni-rekomendatsii/item/848-ese
https://naurok.com.ua/scho-take-ese-ta-yak-yogo-pisati-163950.html
https://naurok.com.ua/yak-pracyuvati-z-ese-u-pochatkoviy-shkoli-217781.html
https://oplatforma.com.ua/article/2437-napisannya-ese-v-pochatkovy-shkol-nush
https://www.pedagogic-master.com.ua/Drobotenko.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8592/1/Шостак_І_В_metod_recom_ese.pdf

– Філінюк В. Готуємо учнів до написання есе : формування вміння чути, бачити, переживати й передавати словами / В. Філінюк, Н. Білозор // Учитель початкової школи. – 2019. – № 4. – С. 20-24.
– Цінько С. В. Підготовка майбутнього вчителя словесності до написання есе з учнями / С. В. Цінько // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2018. – Серія : Психолого-педагогічні науки, № 4 : Шості Бугайківські читання. – С. 155-159.
– Дроботенко М.М. Практикум з підготовки та написання есе / М. М. Дроботенко. – // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 5. – С. 40-46.
– Опалюк Т. Л. Дидактико-методичні матеріали для написання соціально-педагогічного есе / Т. Л. Опалюк // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – 2018. – № 3. – С. 77-84.
– Ханчук І. Написання твору-есе на одну із запропонованих тем : урок-підсумок вивчення теми “Із сучасної української літератури” : укр. мова, 8 кл. / І. Ханчук, О. Янкович // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 10. – С. 39-42.
– Щур О. В. Навчання студентів написання академічного есе / О.В. Щур // Іноземні мови. – 2003. – № 1. – С. 23-27.
– Огарь Ю. Власне висловлення у форматі ЗНО: рекомендації до написання академічного есе / Ю. Огарь // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 7/8. – С. 46-49.
– Гаврилова Л. Г. Жанр есе: поняття, специфіка, ознаки, поради щодо його підготовки та написання / Л. Г. Гаврилова // Історія та правознавство. – 2011. – № 32. – С. 2-5.
– Грекало Т. Есе, види есе, вимоги до написання. Підготовка до написання есе "Мить щастя" / Т. Грекало, А. Доценко, І. Жила // Українська мова та література. – 2019. – № 10. – С. 65-67.
– Зінченко Н. Вчимося писати есе / Н. Зінченко // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 14-15.

.: Раздел: Языкознание :: 19.10.2022 15.54.52 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Київ :: Вопрос: 46730  
Оля спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про сленг в українській мові. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Демощук М. Обережно, сленг : слова, що допоможуть бути на одній хвилі з молоддю / М. Демощук // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 108-109.
Дмитренко О. Вплив англіцизмів на сучасний український молодіжний сленг [Електронний ресурс] / О. Дмитренко, С. Кохан // Лінгвістичні студії. — 2020. — Вип. 40(2). — С. 49-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2020_40(2)__8.
Должикова Т. Сленгізми в сучасному українському художньому дискурсі [Електронний ресурс] / Т. Должикова // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2013. — Вип. 15. — С. 92-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_15_13.
Затворницька А. Сленг: як зрозуміти сучасних підлітків / А. Затворницька // Шкільний світ. — 2020. — № 4. — С. 22-23.
Ковтун О. В. Сленгізми та жаргонізми в сучасній українській прозі в аспекті перекладу [Електронний ресурс] / О. В. Ковтун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2017. — Вип. 68. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_68_4.
Левкова А. Слова, яких не знайдеш у підручнику : проМОВисте / А. Левкова // Однокласник. — 2020. — № 12. — С. 25.
Медвідь О. М. Англійський сленг в українській мові [Електронний ресурс] / О. М. Медвідь, О. Г. Андріяш // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 4(2). — С. 78-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_4(2)__18.
Стогній І. В. функціонування молодіжного сленгу в сучасній розмовній українській мові [Електронний ресурс] / І. В. Стогній, З. Д. Варавкіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 43(3). — С. 160-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_43(3)__41.
Темченко Ю. М. Сучасний український сленг як предмет наукового дослідження [Електронний ресурс] / Ю. М. Темченко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2011. — Вип. 28. — С. 444-446. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_28_123.
Щепка О. Загальний сленг у заголовках сучасної української преси [Електронний ресурс] / О. Щепка // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2014. — Вип. 19. — С. 203-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2014_19_43.

.: Раздел: Языкознание :: 3.10.2022 16.49.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.85448 seconds