Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Марко із міста: Моршин :: Запитання: 46015  
Марко запитує:
Доброго дня, прошу підібрати літературу для написання курсової робити на тему "Оренда: цивільно-правове регулювання", а також зробити акцент на питанні "Історичних аспектів становлення інституту договорів майнового найму та сучасне цивільно-правове регулювання й застосування"
Наша відповідь:
Бойко Н. М. Особливості правового регулювання договору позички та договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / Н. М. Бойко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2013. — Вип. 32. — С. 72-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_32_11
Денис А. І. Особливості правового регулювання оренди державного та комунального майна [Електронний ресурс] / А. І. Денис // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 38. — С. 368-373. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_46
Джабраілов Р. А. Господарсько-правове регулювання відносин оренди: сучасний стан та напрями вдосконалення [Електронний ресурс] / Р. А. Джабраілов // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 2. — С. 147-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_2_35
Івашова І. П. Правове регулювання користування житлом на підставі договору найму (оренди) житла [Електронний ресурс] / І. П. Івашова // Правовий вісник Української академії банківської справи. — 2013. — № 2. — С. 73-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuabs_2013_2_19
Калаур І. Нормативно-правова складова механізму правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Калаур // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2015. — Sv. 2, Vyd. 3. — С. 250-254. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_3_43
Калаур І. Р. Договір найму (оренди) житла як підстава виникнення зобов’язання про передачу майна в користування [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2012. — Вип. 28. — С. 125-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2012_28_23
Калаур І. Р. Заміна наймача (орендаря) у договорі найму (оренди): окремі аспекти цивільно-правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Часопис цивілістики. — 2014. — Вип. 16. — С. 122-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2014_16_27
Калаур І. Р. Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво. — 2014. — Вип. 13. — С. 116-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2014_13_36
Калаур І. Р. Повернення майна наймодавцю: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Право і суспільство. — 2015. — № 2. — С. 79-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_2_15
Калаур І. Справляння з наймача плати за користування майном: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Калаур // Юридична Україна. — 2015. — № 2. — С. 26-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2015_2_6
Кармаза О. Договір найму житла та договір оренди житла: їх співвідношення [Електронний ресурс] / О. Кармаза // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 2. — С. 18-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_2_4
Кармаза О. О. Договір найму житла та договір оренди житла: теорія та практика [Електронний ресурс] / О. О. Кармаза // Приватне та публічне право. — 2017. — № 1. — С. 14-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prpulaw_2017_1_5
Лавриненко М. Р. Особливості укладення договору найму (оренди) нерухомого майна за законодавством України, Російської Федерації та Франції [Електронний ресурс] / М. Р. Лавриненко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. — 2019. — Т. 24, Вип. 1. — С. 182-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2019_24_1_22
Литовченко Л. А. Договір найму жилого приміщення: особливості правового регулювання [Електронний ресурс] / Л. А. Литовченко // Право і суспільство. — 2012. — № 1. — С. 120-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_1_29
Матущак М. Р. Особливості правового регулювання відносин, що виникають із договору найму (оренди) нежитлових приміщень, в Україні, Російській Федерації та Федеративній Республіці Німеччина [Електронний ресурс] / М. Р. Матущак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 36(1). — С. 114-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_36(1)__27
Матущак М. Р. Порівняльно-правова характеристика поняття договору найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської Федерації, Франції та ФРН [Електронний ресурс] / М. Р. Матущак // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. — 2015. — Т. 20, Вип. 2. — С. 146-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2015_20_2_19
Миньо М. Договір найму за римським правом як консенсуальний контракт [Електронний ресурс] / М. Миньо // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2014. — Вип. 60. — С. 91-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2014_60_14
Миньо М. М. Рецепція положень римського права щодо Locaatio-cknductio (договір найму) в цивільному кодексі Австрії (ABGB) 1811 р. [Електронний ресурс] / М. М. Миньо // Часопис цивілістики. — 2015. — Вип. 19. — С. 201-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_19_40
Можайкіна О. С. Правове регулювання орендних відносин під час здійснення підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / О. С. Можайкіна // Право і суспільство. — 2017. — № 1(2). — С. 95-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2017_1(2)__22
Мороз М. В. Право найму (оренди) нерухомості як речове право на чуже майно [Електронний ресурс] / М. В. Мороз // Форум права. — 2014. — № 3. — С. 249–253. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Морозова Ю. В. Характеристика правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд [Електронний ресурс] / Ю. В. Морозова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2017. — Вип. 2. — С. 205-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2017_2_27
Обіход О. М. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди за цивільним законодавством України [Електронний ресурс] / О. М. Обіход // Часопис цивілістики. — 2017. — Вип. 24. — С. 20-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_24_7
Романюк Я. М. Деякі аспекти правового регулювання цивільних правовідносин, пов’язаних із державною реєстрацією правочинів (на прикладі оренди землі) [Електронний ресурс] / Я. М. Романюк, Л. О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України. — 2014. — № 2. — С. 28-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2014_2_8
Сєліванова І. А. Найм. Оренда. Лізинг. Деякі питання історії правового регулювання та співвідношення понять [Електронний ресурс] / І. А. Сєліванова // Вісник університету внутрішніх справ. — 1999. — Вип. 6. — С. 168-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1999_6_47
Тарасенко Л. Договір найму (оренди) транспортного засобу [Електронний ресурс] / Л. Тарасенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2015. — Вип. 61. — С. 324-329. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_61_40
Труфанова Ю. В. Окремі питання розірвання договору оренди (найму) майна [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. — 2017. — Вип. 2. — С. 83-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2017_2_18
Царук О. В. Укладення та припинення договорів майнового найму та оренди на території Західної України у складі Польщі [Електронний ресурс] / О. В. Царук // Митна справа. — 2015. — № 5(2). — С. 220-225. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_5(2)__39

.: Розділ: Держава і право :: 13.11.2021 20.19.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Брусилів :: Запитання: 45978  
Світлана запитує:
Детективна приватна діяльність
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бугайчук К. Л. Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз / К. Л. Бугайчук // Право і Безпека. — 2016. — № 1. — С. 7-12.
Гончаренко І. Б. Проблемні питання законодавчих пропозицій щодо легалізації приватної детективної діяльності в Україні / І. Б. Гончаренко, Ю. О. Михайлова // Публічне право. — 2016. — № 2. — С. 196-203.
Даниленко С. К. Поняття, зміст детективних послуг та перспективи їх розвитку в Україні / С. К. Даниленко // Південноукр. правнич. часопис. — 2015. — № 3. — С. 84-86.
Детективна діяльність у сфері економічної безпеки : навч. посіб. / В. І. Франчук, Н. Я. Михаліцька, П. Я. Пригунов та ін.; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛДУВС, 2016. — 131 c.
Захаров О. І. Приватна детективна діяльність в системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Вчені зап. Ун-ту "КРОК". Серія : Економіка. — Київ, 2018. — Вип. 49. — С. 128-134.
Курта Є. О. Проблеми законодавчого врегулювання здійснення приватної детективної діяльності в Україні на сучасному етапі / Є. О. Курта, В. Д. Поливанюк // Наук. вісн. Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. — Дніпро, 2017. — № 4. — С. 254-260.
Курта Є. О. Реалізація принципу взаємодії суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами в Україні [Електронний ресурс] / Є. О. Курта, В. Д. Поливанюк // Наук. вісн. Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. — Дніпро, 2017. — № 2. — С. 207-213.
Леоненко І. В. Особливості застосування спеціальних технічних засобів у приватній детективній діяльності / І. В. Леоненко // Правнич. вісн. Ун-ту "КРОК": зб. наук. праць. — Київ, 2017. — Вип. 26. — С. 182-188.
Підюков П. П. Проблеми легалізації в Україні приватної детективної діяльності та започаткуванняспеціальної підготовки її суб’єктів / П. П. Підюков, О. В. Калиновський // Юрид. часопис Нац. академії внутр.справ . — 2016. — № 2. — С. 165-177.
Юрченко А. М. Проблеми легалізації інституту приватної детективної діяльності в Україні / А. М. Юрченко, А. О. Усенко // Міжнарод. юрид. вісн. актуал. проблеми сучасності (теорія та практика). — 2018. — Вип. 3-4. — С. 131-137.

.: Розділ: Держава і право :: 2.11.2021 14.21.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Раманна із міста: Львів :: Запитання: 45966  
Раманна запитує:
Підкажіть літературу з теми: Спеціалізовані установи ООН
Наша відповідь:
Доброго дня,Раманна! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Адилов Н. А. Специализированные учреждения ООН и защита прав ребенка / Н. А. Адилов // Наука і правоохорона. — 2017. — № 1. — С. 246-253.
Бенедик Я. С. Роль міжнародних організацій системи ООН у сфері відновлюваної енергетики [Електронний ресурс] / Я. С. Бенедик. — Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/15076/1/РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СИСТЕМИ ООН.pdf. — Назва з екрана.,
Жадан О. В. Міжнародна організація праці у світовій системі соціально-трудових відносин / О. В. Жадан // Акт. проблеми держ. управління : зб. наук. праць. — Харків, 2011. — № 2. — С. 399-405.
Кононенко В. П. Фінансування тероризму – загроза для міжнародних відносин. Практика Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС / В. П. Кононенко, Л. В. Новікова // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Міжнар. відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. — 2018. — Вип. 7. — С. 55-59.
Коротко ООН [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uninbrief/UN_in_Brief_Ukrainian.pdf. — Назва з екрана.
Ножняк О. М. Комісія ООН з прав людини та її інституційно-правова реорганізація у Раду з прав людини / О. М. Ножняк // Молодий вчений. — 2017. — № 11. — С. 962-966.
Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях : навч. посібник / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, М. О. Дей [та ін.]. — Київ : Вид-во Ліра-К, 2015. — 268 с.,
Родіна С. О. Угода між Організацією Об’єднаних Націй та Всесвітньою організацією охорони здоров’я 1948 р. (характер взаємодії) / С. О. Родіна // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2014. — № 2. — С. 366-370.
Смільська І. Співпраця України зі спеціалізованими установами ООН / І. Смільська // Україна-Європа-Світ. Міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнар. відносини. — Тернопіль, 2015. — Вип. 16(1). — С. 151-158.
Спеціалізовані фінансові установи ООН в історико-юридичному аспекті [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24796/1/Львів-05.pdf. — Назва з екрана.,
Тараненко Г. Г. Неурядові організації і ООН в контексті світових викликів / Г. Г. Тараненко // Політол. вісник. — 2013. — Вип. 69. — С. 473-482.
Угрин Д. А. Співробітництво ООН з неурядовими організаціями в галузі охорони навколишнього середовища / Д. А. Угрин // Політол. вісник. — 2014. — Вип. 74. — С. 437-446.,
Чалюк Ю. О. Соціальні тренди великої четвірки ООН : МОП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ [Електронний ресурс] / Ю. О. Чалюк. — Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2019/35-2019/4.pdf. — Назва з екрана.

.: Розділ: Держава і право :: 29.10.2021 16.30.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Білогородка :: Запитання: 45957  
Віталій запитує:
Граматичні трансформації при перекладі англомовних ділових угод
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Борисова О. В. Трансформація вербалізації в англо-українському перекладі : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.16 / О. В. Борисова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2005. — 20 c.
Зінукова Н. В. Ділова документація англійською мовою: складання та переклад / Н. В. Зінукова ; Дніпропетров. ун-т економіки та права. — Дніпропетровськ : ДУЕП, 2006. — 68 с.
Кузьміна К. А. Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу : дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / К. А. Кузьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2004. — 227 арк..
Шевцова О. В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / О. В. Шевцова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2014. — 18 c.
Янчук С. Я. Особливості перекладу військової документації миротворчих місій ООН та НАТО : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / С. Я. Янчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2012. — 20 c.

.: Розділ: Держава і право :: 27.10.2021 16.03.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Бровари :: Запитання: 45867  
Дмитро запитує:
Психологічна суїцидальна поведінка підлітків і юнацтва
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Бочаріна Н. Соціально-психологічні особливості суїцидального ризику підлітків / Н. Бочаріна, А. Гріненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. — 2014. — Вип. 33. — С. 183-191. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2014_33_23.
Кутова Т. В. Причини підліткових суїцидів / Т. В. Кутова. // Науковий вісник Донбасу. — 2014. — № 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2014_3_15.
Лукашевич Н. М. Фактори ризику розвитку суїцидальної поведінки у підлітків / Н. М. Лукашевич, В. О. Ольховський, М. О. Мінін // Медицина сьогодні і завтра. — 2014. — № 2-3. — С. 123-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2014_2-3_23.
Озарчук О. І. Психологічні основи профілактики суїцидальної поведінки у підлітковому віці / О. І. Озарчук, Л. М. Назарець // Психологія: реальність і перспективи. — 2014. — Вип. 3. — С. 118-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_38.
Пипа Л. В. Депресія й пов’язана з нею суїцидальна поведінка в дітей і підлітків: сучасні уявлення і стан проблеми. Частина 1 / Л. В. Пипа, С. В. Римша, Р. В. Свістільнік, Ю. М. Лисиця // Здоровье ребенка. — 2014. — № 6. — С. 92-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2014_6_17.
Попова О. Підлітковий суїцид : види профілактики / О. Попова, С. Фесун ; [упоряд. Т. А. Шаповал]. — Київ : Ред. загальнопед. газ., 2014. — 101 с.
Римша С. В. Депресія й пов’язана з нею суїцидальна поведінка в дітей і підлітків: сучасні уявлення і стан проблеми. Частина 2 / С. В. Римша, Л. В. Пипа, Р. В. Свістільнік, Ю. М. Лисиця // Здоровье ребенка. — 2014. — № 7. — С. 66-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2014_7_14.
Третьяченко В. В. Психологія суїцидальної поведінки підлітків : монографія / В. В. Третьяченко, О. Г. Лосієвська ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. — 192 с.
Царькова О. В. Соціально-психологічні аспекти суїцидальної поведінки підлітків та юнаків / О. В. Царькова, Т. О. Работа // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки. — 2013. — Т. 2, Вип. 11. — С. 312-316. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_11_60.

.: Розділ: Держава і право :: 22.09.2021 06.53.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.256236 seconds