Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45384
   


Автор запитання: Руслан із міста: Київ :: Запитання: 46711  
Руслан запитує:
Добрий день. Мені потрібна література про брекзит: причини та наслідки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бугрім Д. С. Перспективи розвитку європейського союзу та Великобританії після брекзиту [Електронний ресурс] / Д. С. Бугрім, Н. Є. Скрипник // Інфраструктура ринку. — 2020. — Вип. 42. — С. 17-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_42_5.
Бурлай Т. В. Чинники соціально-економічної дивергенції України та Європейського Союзу / Т. В. Бурлай // Укр. соціум. — 2019. — № 2. — С. 61-83.
Гісса О. К. Брекзіт: наслідки і перспективи (в контексті побудови нових відносин Британія-Україна-ЄС) [Електронний ресурс] / О. К. Гісса, Я. В. Кибіч // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. — 2020. — Т. 8. — С. 47-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2020_8_5.
Грубінко А. Конфліктогенний потенціал Брекзіту: національний, регіональний і глобальний виміри [Електронний ресурс] / А. Грубінко // Україна дипломатична. — 2020. — Вип. 21. — С. 803-821. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2020_21_70.
Добош О. С. Концептологія природніх стихій у порівнянні з концептом «брекзит» [Електронний ресурс] / О. С. Добош, С. М. Альбота, О. В. Сабан // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2020. — Вип. 9. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2020_9_11.
Добош О. С. Морбіальні метафори Брекзиту [Електронний ресурс] / О. С. Добош, О. В. Сабан, С. М. Альбота // Молодий вчений. — 2020. — № 2(1). — С. 160-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_2(1)__39.
Дуна Н. Г. Економіка Великої Британії в умовах трансформації відносин з ЄС / Н. Г. Дуна, Т. Д. Ковтун // Бізнес Інформ. — 2019. — № 12. — С. 57-62.
Куриляк М. Ю. Трансформація євроінтеграційних намірів України в контексті брекзиту [Електронний ресурс] / М. Ю. Куриляк // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 2. — С. 70-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2017_2_16.
Лапін О. Розлучення по-англійські: наслідки Брекзиту державах-членах ЄС та України [Електронний ресурс] / О. Лапін // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. — 2020. — № 1. — С. 138-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2020_1_15.
Муха В. В. Політичні та соціально-економічні наслідки угоди щодо брекзіту для розвитку Великобританії [Електронний ресурс] / В. В. Муха // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2021. — Вип. 89. — С. 310-321. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2021_89_30.
Савон В. В. Брекзіт як прояв кризи ліберальної демократії у Сполученому Королівстві [Електронний ресурс] / В. В. Савон // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2019. — Вип. 35. — С. 79-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPPO_2019_35_12.
Хакімова В. Брекзіт: причини та наслідки [Електронний ресурс] / В. Хакімова // Міжнародні та політичні дослідження. — 2019. — Вип. 32. — С. 334-336. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_sip_2019_32_36.

.: Розділ: Держава і право :: 23.09.2022 09.39.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Львів :: Запитання: 46693  
Леся запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу з теми "Джерела конституційного права України"
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Алмаші І. М. Загальна декларація прав людини ООН як джерело конституційного права України / І. М. Алмаші // Конституційно-правові академічні студії. — 2015. — Вип. 2. — С. 12-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kpac_2015_2_4.
Волошенюк Г. Б. Правова природа джерел конституційного права України [Електронний ресурс] / Г. Б. Волошенюк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2019. — № 8. — С. 98-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2019_8_14.
Гаєва Н. П. Акти законодавства про об'єднання громадян як джерела конституційного права України / Н. П. Гаєва // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2006. — Вип. 33. — С. 140-146.
Забокрицький І. І. Проблеми правового статусу міжнародних договорів України у системі джерел конституційного права України [Електронний ресурс] / І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 69-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_14.
Клименко О. І. Нормативні джерела конституційного права громадян України на мирні зібрання [Електронний ресурс] / О. І. Клименко // Вісник Академії адвокатури України. — 2013. — Число 1. — С. 30-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2013_1_7.
Матат А. В. Загальні принципи права як сучасне джерело конституційного права України [Електронний ресурс] / А. В. Матат // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 4. — С. 426-430. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_4_99.
Матат А. В. Категорія "джерело права" в аспекті дослідження науки конституційного права України [Електронний ресурс] / А. В. Матат // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 47(1). — С. 85-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_47(1)__20.
Цоклан В. І. Джерела конституційного права України: поняття, види і структура / В. І. Цоклан // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 29

.: Розділ: Держава і право :: 19.09.2022 08.48.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46679  
Аліна запитує:
Добрий день. Цікавить питання: державна політика України у сфері соціального захисту безробітних. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Басай О. В. Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. В. Басай ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2005. — 20 с.
Болотіна Є. В. Аналіз основних тенденцій соціального захисту безробітних в Україні [Електронний ресурс] / Є. В. Болотіна, А. К. Мартиненко, В. П. Чаленко // Економічний вісник Донбасу. — 2020. — № 3. — С. 183-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2020_3_22.
Бондаренко Н. Соціально-правові аспекти зайнятості в Україні / Н. Бондаренко // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. — 2016. — Вип. 1. — С. 133-144.
Гнибіденко І. Ф. Модульне навчання безробітних та підвищення ефективності управління реформою соціального захисту в Україні: досвід, проблеми, перспективи / І. Ф. Гнибіденко // Пробл. науки. — 2004. — № 3. — С. 3-8.
Дрималовська Х. В. Державна соціальна політика: сутність, моделі, напрями / Х. В. Дрималовська, Р. Д. Бала // Проблеми економіки. — 2021. — № 1. — С. 178-184.
Коваленко С. О. Державна політика України у сфері соціального захисту безробітних: поняття та загальна характеристика [Електронний ресурс] / С. О. Коваленко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Державне управління. — 2011. — Т. 165, Вип. 153. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2011_165_153_8.
Коваленко С. Розвиток державної політики України у сфері соціального захисту безробітних: можливості впровадження зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / С. Коваленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2013. — № 1. — С. 231-239. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_1_31.
Кузьменко С. Г. Механізми державного регулювання системи соціального захисту населення : монографія / С. Г. Кузьменко. — Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. — 388 c.
Поляк Н. О. Оцінювання відповідності національних норм у сфері соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / Н. О. Поляк, О. П. Тарасюк // Проблеми економіки. — 2017. — № 3. — С. 269-275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2017_3_36.
Тулай О. І. Фінансові засади соціального захисту безробітних [Електронний ресурс] / О. І. Тулай // Бізнес Інформ. — 2016. — № 2. — С. 221-226. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_2_33.
Фугело П. М. Специфіка і стан соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / П. М. Фугело // Інноваційна економіка. — 2015. — № 4. — С. 193-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_32.
Шабанов Р. І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Р. І. Шабанов; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2015. — 40 c.

.: Розділ: Держава і право :: 13.09.2022 16.14.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 46673  
Альона запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу для курсової роботи на тему "Служби діловодства в Україні: історія, сучасний стан і перспективи розвитку". Буду дуже вдячна!
Наша відповідь:
Добрий день, Альоно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://www.kadrovik01.com.ua/article/ru/180-qqq-16-m9-07-09-2016-organzatsya-dlovodstva-na-pdprimstv-obiramo-formu
https://despro.org.ua/upload/Організація_діловодства.pdf
https://dut.edu.ua/uploads/l_1294_51446278.pdf
http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/533?view=material
https://books.ldubgd.edu.ua/index.php/ed/catalog/download/116/80/354-1?inline=1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text
https://core.ac.uk/download/pdf/20492903.pdf

– Загорецька О.М. Теорія діловодства як галузь наукових знань / О.М.Загорецька // Студії з архівної справи та документознавства. – 2002. – Т. 8. – С. 139-140.
– Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С.Г.Кулешов ; УДНДІАСД, ДАКККіМ. – Київ, 2000. – 161 с.
– Кулешов С.Г. З історії організації наукових досліджень процесів діловодства в Україні у 1920-1930 роках / С.Г.Кулешов // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – № 11. – С. 164-167.
– Бородіна О. Діловодство і сучасність: які процеси віджили і з чим це пов’язано / О. Бородіна // Діловодство. – 2020. – № 11. – С. 25-31.
– Лаба О. В. Історіографія розвитку електронного діловодства в Україні / О. В. Лаба // Молодий вчений. – 2019. – № 5, ч. 1. – С. 46-50.
– Галій М. С. Історія становлення та розвитку юридичного діловодства в Україні / М. С. Галій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. –2017. – № 2. – С. 307-317.
– Чередник Л. Особливості діловодства XVIII-XIX століть: історико-лінгвістичний аналіз / Л. Чередник // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 7. – С. 38-42.
– Сокур Л. А. Основні напрями державного регулювання сфери діловодства періоду згортання політики ”українізації” у радянській Україні / Л. А. Сокур // Вісник Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2015. – № 1. – С. 187-189.
– Сокур Л.А. Нормативне та науково-методичне забезпечення державної політики України в сфері діловодства / Л. А. Сокур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 16-27.
– Сокур Л. Державна політика України у сфері діловодства на етапі її формування / Л. Сокур // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 38-42.
– Леміш Н. Історія особової документації: від казки й формулярного списку до сучасних кадрових форм / Н. Леміш // Діловодство та документообіг. – 2013. – № 1/2. – С. 111-119.
– Шустрова К. В. Історичний досвід ведення діловодства як засіб удосконалення документування управлінської інформації / К. В. Шустрова // Право і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 160-165.
– Петрова І. О. Організація діловодства в місцевих радах та її виконавчих органах в Україні у 1920-1940 роках / І. О. Петрова // Історичні і політологічні дослідження. – 2011. – № 1/2. – С. 260-265.
– Тур О. М. Термінологічні пошуки в галузі діловодства 20-30 років XX століття / О. М. Тур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. –2012. – № 3/4. – С. 37-39.
– Кисельова Л. А. Дослідження правових механізмів державної політики у сфері архівної справи і діловодства та шляхи їх удосконалення / Л. А. Кисельова // Економіка та держава. – 2012. – № 12. – С. 125-127.
– Ковтанюк Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 9. – С. 17-27.
– Пилипченко А. Діловодство в Запорізькій Січі / А. Пилипченко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів IX Всеукр. наук.-практ. конференції ( 25-27 квіт. 2006 р.) : у 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ , 2006. - Т. 1 (II). - С. 105-108.
– Бездрабко В. В. Історія діловодства та документознавство періоду становлення: ідентичне і дотичне / В. В. Бездрабко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. - Київ, 2009. - Вип. 18. - С. 144-161.
– Сальнікова Н. В. Діловодство радянських установ в Україні у 1920- х рр.: становлення та розвиток / Н. В. Сальнікова // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник: зб. наук. праць / Українська АН, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. - Вип. 71 (№4). - С. 151-156.
– Чередник Л. Особливості діловодства ХVІІІ-ХІХ століть: історико-лігвістичний аналіз / Л. Чередник // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 7. - С. 38-42.
– Безрабко В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток / В. Бездрабко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Четверта хвиля, 2009. - 720 с.

.: Розділ: Держава і право :: 12.09.2022 15.51.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Вінниця :: Запитання: 46643  
Олексій запитує:
Добрий день. Мені потрібна література на тему: діяльність органів місцевого самоврядування. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опраювання таку літературу:
Безуглий Д. Рівень готовності персоналу органів місцевого самоврядування до проектної діяльності [Електронний ресурс] / Д. Безуглий. // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2016. — Вип. 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2016_1_14.
Волкова А. О. Поняття та зміст інформаційної діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. О. Волкова // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 3. — С. 163-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_3_41.
Гулак Л. С. Сутність методів діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. С. Гулак // Журнал східноєвропейського права. — 2016. — № 32. — С. 22-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2016_32_6.
Захарченко В. Участь громадян та держави в забезпеченні ефективної діяльності органів місцевого самоврядування (в контексті реформи децентралізації) [Електронний ресурс] / В. Захарченко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2020. — № 1. — С. 32-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2020_1_6.
Ісаєва Н. К. Розвиток правових засад фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / Н. К. Ісаєва // Правова держава. — 2020. — Вип. 31. — С. 325-332. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2020_3_36.
Калюжна С. В. Правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Калюжна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2019. — Вип. 57(2). — С. 28-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_57(2)__8.
Косар Н. С. Заходи екологічного маркетингу в діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. С. Косар, Я. І. Яричевська // Інфраструктура ринку. — 2020. — Вип. 40. — С. 352-358. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_40_62.
Костенюк Н. І. Розробка моделі діяльності органу місцевого самоврядування на основі реінжинірингового підходу [Електронний ресурс] / Н. І. Костенюк // Науковий вісник: державне управління. — 2020. — № 2. — С. 189-201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauvisdu_2020_2_19.
Луців І. І. Оптимізація діяльності органів місцевого самоврядування щодо надання публічних послуг [Електронний ресурс] / І. І. Луців // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 64. — С. 245-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_64_48.
Наливайко Л. Р. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: поняття і види, об’єкт та предмет [Електронний ресурс] / Л. Р. Наливайко, В. А. Медяник, Є. В. Мінакова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 2. — С. 8–13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_2_3.
Хоменко В. О. Історія становлення інституту інструментів діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. О. Хоменко // Журнал східноєвропейського права. — 2015. — № 20. — С. 197-208. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2015_20_29.

.: Розділ: Держава і право :: 29.08.2022 16.51.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.59138 seconds