Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45814
   


Автор запитання: Ярослав із міста: Олександрія :: Запитання: 47256  
Ярослав запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про політичну еліту в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Пропонуємо таку літературу:
Білоус Л. В. Політична еліта України: оцінка суспільної ефективності вітчизняними науковцями [Електронний ресурс] / Л. В. Білоус // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2018. — № 6. — С. 21-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2018_6_5
Дараган Т. П. Роль європейського досвіду реалізації молодіжної політики у формуванні молодої політичної еліти в Україні [Електронний ресурс] / Т. П. Дараган, О. А. Власюк // Освітня аналітика України. — 2022. — Вип. 3. — С. 119-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/educanalukr_2022_3_10
Дроботун Д. С. Зміна політичної еліти в контексті результатів виборів до Верховної Ради України ІХ скликання [Електронний ресурс] / Д. С. Дроботун // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2020. — Вип. 87. — С. 356-362. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2020_87_35
Курбатов О. Г. Проблема відповідності політичних еліт своїм атрибутивним характеристикам у контексті сучасної України [Електронний ресурс] / О. Г. Курбатов // Культурологічний вісник. — 2017. — Вип. 37(1). — С. 129-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2017_37(1)__19
Матета О. Політична еліта та політична свідомість громадян в умовах демократичної трансформації пострадянської України [Електронний ресурс] / О. Матета // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2019. — Вип. 22. — С. 166-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2019_22_26
Мачуський В. Стратегічний курс сучасної політичної еліти в Україні [Електронний ресурс] / В. Мачуський // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2019. — Вип. 2. — С. 269-280. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nziped_2019_2_15
Мельничук І. Діяльність гетьмана П. Сагайдачного з формування української військово-політичної еліти [Електронний ресурс] / І. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2014. — Вип. 1(3). — С. 8–12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2014_1(3)__4
Степаненко О. Г. Політична еліта в Україні в добу трансформаційних змін: кризові явища та перспективи їх подолання [Електронний ресурс] / О. Г. Степаненко // Гілея: науковий вісник. — 2020. — Вип. 156. — С. 359-362. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2020_156_64
Степаненко О. Зміна політичної еліти шляхом люстрації: загальна характеристика та тенденції розвитку в Україні [Електронний ресурс] / О. Степаненко // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2017. — Sv. 4, Vyd. 4. — С. 124-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_4_19
Чернюк І. А. Політична еліта в контексті демократичних перетворень в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Чернюк // Молодий вчений. — 2017. — № 5.1. — С. 155-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5

.: Розділ: Держава і право :: 21.05.2023 13.45.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 47248  
Ірина запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про права людини у трансплантології, правовий аспект. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Перегляньте таку літературу:
Барсученко Ю. О. Кримінально-правові проблеми трансплантології в Україні: шляхи їх вирішення та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Ю. О. Барсученко // Інформація і право. — 2018. — № 2. — С. 177-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2018_2_20
Герц А. А. Особливості цивільно-правового регулювання трансплантології в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Герц // Право і суспільство. — 2015. — № 4(3). — С. 80-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4(3)__15
Гринчак С. В. Генезис правового регулювання трансплантації органів і тканин людини / С. В. Гринчак // Форум права. — 2014. — № 2. — С. 81–88.
Козар Ю. Ю. Нормативно-правові засади розвитку трансплантології в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Козар // Нотатки сучасної науки. — 2022. — № 1. — С. 21-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/notmodsc_2022_1_19
Коренга Ю. Юридичні аспекти правовідносин у сфері трансплантології органів та тканин людини / Ю. Коренга // Іст.-прав. часопис. — 2015. — № 2. — С. 97-101.
Лебідь В. І. Стратегія розвитку донорства і трансплантології як складова державної політики(структурно-правовий аналіз) [Електронний ресурс] / В. І. Лебідь, В. В. Юшкова // Європейські перспективи. — 2014. — № 9. — С. 70-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_9_13
Лісіцина Ю. О. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини та насильницьке донорство: кримінально-правова та кримінологічна характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. О. Лісіцина ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2016. — 20 с.
Міщук І. В. Удосконалення адміністративно-правового регулювання трансплантації органів і тканин людини на основі зарубіжного досвіду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. В. Міщук ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 21 с.
Пелагеша О. Г. Адміністративно-правове забезпечення трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Г. Пелагеша ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — Київ, 2011. — 198 с.
Стеценко С. Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини) : монографія / С. Г. Стеценко, О. Г. Пелагеша. — Київ : Атіка, 2014. — 143 с.
Цимбалюк В. І. Нормативно-правове забезпечення трансплантології в Україні та за кордоном: окремі аспекти [Електронний ресурс] / В. І. Цимбалюк, І. В. Міщук // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 2. — С. 195-199. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_2_45

.: Розділ: Держава і право :: 18.05.2023 11.59.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Харків :: Запитання: 47247  
Віктор запитує:
Добрий день. Цікавить поняття воєнний злочин. Дякую.
Наша відповідь:
Бойко В. Дискусії в ООН стосовно проблеми воєнних злочинців [Електронний ресурс] / В. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 607-609. — С. 158-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvchnuipmv_2012_607-609_27
Задоя К. Криміналізація воєнних злочинів у національних правових системах: досвід Молдови як урок для України [Електронний ресурс] / К. Задоя // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2018. — Sv. 5, Vyd. 2. — С. 14-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_2_4
Кулеба Д. І. Випробовування холодною війною: перші після Нюрнберга спроби покарання воєнних злочинців [Електронний ресурс] / Д. І. Кулеба // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 4. — С. 101-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2013_4_21
Мохончук С. М. Історико-теоретичні засади визначення системи воєнних злочинів у міжнародному кримінальному праві [Електронний ресурс] / С. М. Мохончук // Проблеми законності. — 2011. — Вип. 115. — С. 133-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2011_115_19
Невінчаний М. О. Поняття та основні ознаки воєнного злочину у міжнародному кримінальному праві [Електронний ресурс] / М. О. Невінчаний // Соціально-гуманітарний вісник. — 2021. — Вип. 38. — С. 26-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2021_38_11
Остапчук Л. Г. Військові та воєнні злочини у вітчизняному і міжнародному законодавствах [Електронний ресурс] / Л. Г. Остапчук, Т. В. Кузьменко // Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. — 2022. — № 1. — С. 18-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kvsvsz_2022_1_4
Островська Б. В. Захист життя людини та запобігання воєнним злочинам і злочинам проти людства в документах ООН [Електронний ресурс] / Б. В. Островська // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . — 2017. — № 2. — С. 405-415. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2017_2_35
Пилипенко В. П. Воєнні злочини як серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 року в контексті міжнародного кримінального права [Електронний ресурс] / В. П. Пилипенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2018. — № 6. — С. 81-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2018_6_12
Піддубна М. В. Воєнні злочини в кримінальному праві України [Електронний ресурс] / М. В. Піддубна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 40(2). — С. 98-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_40(2)__25
Піддубна М. В. Об’єкт воєнних злочинів у кримінальному праві України [Електронний ресурс] / М. В. Піддубна // Університетські наукові записки. — 2017. — № 2. — С. 110-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_2_13
Репецький В. М. Поняття та ознаки воєнних злочинiв [Електронний ресурс] / В. М. Репецький, В. М. Лисик // Альманах міжнародного права. — 2009. — Вип. 1. — С. 120-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2009_1_15
Садова Т. С. До питання про співвідношення воєнних та військових злочинів у міжнародному та національному праві [Електронний ресурс] / Т. С. Садова // Правова держава. — 2021. — № 42. — С. 220-228. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2021_42_27
Сірант М. М. Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законодавстві країн ЄС [Електронний ресурс] / М. М. Сірант // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 845. — С. 225-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_37
Скрильник О. О. Відповідальність за здійснення воєнних злочинів: міжнародно-правовий аспект [Електронний ресурс] / О. О. Скрильник // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 59. — С. 65-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_59_10
Червякова О. В. Відповідальність за воєнні злочини: механізми та процеси відновлення суверенітету та безпеки України [Електронний ресурс] / О. В. Червякова // Форум права. — 2020. — № 2. — С. 150–162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Червякова О. В. Відповідальність за воєнні злочини: через перехідне правосуддя до сталого миру та безпеки України [Електронний ресурс] / О. В. Червякова // Проблеми законності. — 2020. — Вип. 150. — С. 161-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2020_150_13

.: Розділ: Держава і право :: 17.05.2023 11.58.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47237  
Ольга запитує:
Особливості зовнішньо політичної взаємодії між Польщею та Німеччиною
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11POVEIP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/panarina_bagatovymirnyi.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/101985/22-Kharlan.pdf?sequence=1
https://tsn.ua/svit/mizh-polscheyu-ta-nimechchinoyu-zrostaye-napruga-cherez-viyskovu-dopomogu-ukrayini-bloomberg-2278504.html
https://bintel.org.ua/nash_archiv/arxiv-regioni/arxiv-yevropa/arxiv-polshha/germ-pol2/
file:///C:/Users/User/Desktop/mhpiadminm, 4 3 Boichuk.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/1227-Article Text-4753-1-10-20140201.pdf
https://lb.ua/world/2022/10/13/532357_pozov_bez_stroku_davnosti_yak_mizh.html
https://www.ispc.org.ua/archives/1294
https://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/13017.002.pdf
https://www.unian.ua/world/mizh-polshcheyu-ta-nimechchinoyu-vinikla-napruzhenist-cherez-dopomogu-ukrajini-bloomberg-12167928.html
https://nv.ua/ukr/opinion/shcho-vidbuvayetsya-mizh-nimechchinoyu-ta-polshcheyu-viyskova-dopomoga-ukrajini-ostanni-novini-50288328.html

– Панаріна О. В. Роль Німеччини в процесі інтеграції Польщі до Європейського Союзу. Українська перспектива / О. В. Панаріна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць. – Вип. 79 (Ч. ІІ). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 32-38.
– Панаріна О. В. Польсько-німецьке співробітництво у політичній сфері в першій половині дев’яностих років ХХ століття / О. В. Панаріна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць. – Вип. 81 (Ч. І). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 73-79.
– Панаріна О. В. Роль ФРН в євроінтеграційній політиці Польщі / О. В. Панаріна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць. – Вип. 81 (Частина ІІ).– К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 110–118.
– Панаріна О. В. Польське та німецьке бачення східного виміру зовнішньої політики ЄС / О. В. Панаріна // Гілея : науковий вісник : збірник наук. праць. – Вип. 34. – Київ : ВІР УАН, 2010. – С. 416-423.
– Панаріна О.В. Багатосторонній вимір польсько-німецького співробітництва в рамках “Веймарського трикутника” / О. В. Панаріна // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – № 5 (49). – С. 396-403.
– Панаріна О. В. Польсько-німецьке співробітництво в контексті євроінтеграційної політики республіки Польща / О. В. Панаріна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць. – Вип. 88 (Ч. І). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 6-7.
– Панаріна О. В. Євроінтеграційна політика України в контексті польсько-німецького співробітництва в ЄС / О. В. Панаріна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць. – Вип. 88 (Ч. ІІ). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 123-126.
– Кривонос Р. Польсько-німецькі відносини у 90-ті роки / Р.А. Кривонос // Універсум. – 1999. – № 3-4. – С. 12-16.
– Буглай Н. Зовнішня політика Польщі після вступу до НАТО / Н. Буглай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Серія: "Історія" / Міністерство освіти і науки України : Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – Вип. 1, Ч. 2. – С. 137-142.
– Демчишак Р. Б. Східний вектор зовнішньої політики Польщі: ідеологічні підвалини та особливості реалізації на сучасному етапі / Р. Б. Демчишак // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – Київ : Гілея, 2018. – Вип. 137 (10). – С. 401-406.
– Рапагіна О. Співробітництво в трикутнику Польща-Німеччина-Україна в процесі європейської інтеграції / О.Рапагіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 63-67
– Снігир О.В. Зовнішня політика Польщі та перспективи українсько-польського партнерства / О.В.Снігир // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 128-133

.: Розділ: Держава і право :: 15.05.2023 10.35.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47235  
Ольга запитує:
Доброго часу доби! Завжди вдячна вам за цінну роботу! Прошу знайти бібліографію на тему "Особливості зовнішньо політичної взаємодії між Польщею та Німеччиною"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бойчук O. Становлення історичної політики в Польщі після Другої світової війни в контексті ставлення до Німеччини [Електронний ресурс] / O. Бойчук // Грані. — 2020. — Т. 23, № 9. — С. 26-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2020_23_9_5
Буглай Н. Інституційне забезпечення зовнішньої політики Польщі [Електронний ресурс] / Н. Буглай // Емінак. — 2016. — № 3(2). — С. 70-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2016_3(2)__13
Івасюк Г. О. Роль особистості в становленні зовнішньої політики Німеччини [Електронний ресурс] / Г. О. Iвасюк // Панорама політологічних студій. — 2012. — Вип. 9. — С. 102-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2012_9_17
Івасюк Г. Ціннісні орієнтації німців у порівнянні з іншими народами як передумова зовнішньої політики Німеччини [Електронний ресурс] / Г. Івасюк // Історико-політичні проблеми сучасного світу. — 2019. — Т. 39. — С. 116-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2019_39_17
Коломієць О. В. Глобалізаційні пріоритети сучасної зовнішньої політики Польщі [Електронний ресурс] / О. В. Коломієць // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2018. — Вип. 21. — С. 174-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2018_21_24
Кубань Д. Євроатлантичний вектор зовнішньої політики Німеччини після об’єднання [Електронний ресурс] / Д. Кубань // Міжнародні та політичні дослідження. — 2019. — Вип. 32. — С. 341-342. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_sip_2019_32_40
Мисник К. П. Розвиток системи економічних злочинів у сфері господарської діяльності: особливості Німеччини, Польщі та Франції [Електронний ресурс] / К. П. Мисник // Управління економікою: теорія та практика. — 2021. — 2021. — С. 148-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ue_2021_2021_11
Петренко К. А. Вплив міжнародних процесів на формування зовнішньої політики об’єднаної Німеччини [Електронний ресурс] / К. А. Петренко // Історичні і політологічні дослідження. — 2013. — № 4. — С. 312-319. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2013_4_38
Сторожев Р. Зарубіжний досвід розвитку лідерства для України (на прикладі Німеччини та Польщі) [Електронний ресурс] / Р. Сторожев // Аспекти публічного управління. — 2020. — Т. 8, № 6. — С. 23-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aspulup_2020_8_6_5
Тюшка А. Персоналізація зовнішньої політики: президіально-канцлерські відносини у співпраці Німеччини і Франції [Електронний ресурс] / А. Тюшка // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. — 2011. — Вип. 28. — С. 22-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2011_28_5
Чекаленко Л. Д. Історична пам’ять як чинник внутрішньої і зовнішньої політики Республіки Польща [Електронний ресурс] / Л. Д. Чекаленко // Проблеми всесвітньої історії. — 2022. — № 3. — С. 34-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prwh_2022_3_5

.: Розділ: Держава і право :: 14.05.2023 21.58.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.314126 seconds