Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Таміла із міста: Київ :: Запитання: 45519  
Таміла запитує:
Добрий день. Необхідні джерела до повідомлення про гендерну рівність в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таміло! Перегляньте таку літературу:
Буковинська Н. Гендерна рівність: шлях до успіху чи загроза майбутньому? [Електронний ресурс] / Н. Буковинська // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 3. — С. 191-194. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_43.
Васильченко О. Гендерна рівність в Україні [Електронний ресурс] / О. Васильченко // Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. — 2014. — № 2. — С. 46-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2014_2_7.
Гаращенко С. Гендерна рівність як чинник демократичних перетворень в Україні / С. Гаращенко // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Політ. науки. — 2008. — Т. 82. — С. 58-61.
Голуб О. Гендерна рівність як складова розвитку соціальної держави [Електронний ресурс] / О. А. Голуб // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2018. — Вип. 79. — С. 89-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2018_79_10.
Івченко Ю. Гендерна рівність в Україні (національні особливості) [Електронний ресурс] / Ю. Івченко // Філософські та методологічні проблеми права. — 2013. — № 1-2. — С. 52-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2013_1-2_8.
Левченко К. Чи є гендерна рівність принципом права в Україні? [Електронний ресурс] / К. Левченко // Форум права. — 2011. — № 2. — С. 515-519. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Никифоренко В. Гендерна рівність в Україні: проблеми та шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / В. Никифоренко, А. Табанова // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2014. — Вип. 2. — С. 218-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_2_36.
Оніщенко Н. Гендерна рівність: крок до розвитку чи моральна криза сучасного суспільства? [Електронний ресурс] / Н. Оніщенко, О. Львова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2013. — Вип. 62. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_62_3.
Оніщенко Н. Гендерна рівність: сучасні виклики [Електронний ресурс] / Н. Оніщенко, С. Береза, О. Львова, Л. Макаренко // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 67. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2015_67_3.
Погорецька Я. Наука і гендерна рівність [Електронний ресурс] / Я. Погорецька, Х. Джиоєва // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. — 2020. — Т. 59, № 1. — С. 187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pntsh_lik_2020_59_1_23.
Руднєва О. Гендерна рівність у праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. Руднєва ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2002. — 18 с.
Суслова І. Гендерна рівність як цивілізаційний вибір України [Електронний ресурс] / І. Суслова, О. Голуб // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. — 2019. — № 2. — С. 152-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2019_2_20.

.: Розділ: Держава і право :: 13.05.2021 22.10.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тимко із міста: Рахів :: Запитання: 45503  
Тимко запитує:
Доброго дня! Допоможіть з пошуком інформації стосовно розвитку фашизму в сучасній Російській Федерації. Вдячний заздалегідь
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Арабаджи Ю. Відродження фашизму на тлі політичної ситуації в Росії і Україні [Електронний ресурс] / Ю. Арабаджи // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2015. — № 5. — С. 21-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2015_5_5.
Гула Р. Минуле та сучасне російського фашизму: спроба політологічного аналізу (розділ з монографії) [Електронний ресурс] / Р. Гула, І. Передерій // Суспільно-політичні процеси. — 2017. — Вип. 2-3. — С. 86-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2017_2- — 3_7.
Гула Р. В. Родзаєвський. Метаморфози «русского фашизма» [Електронний ресурс] / Р. Гула // Наукові праці МАУП. — 2016. — Вип. 48. — С. 5-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_48_3.
Гула Р. Російський фашизм: ідеологічні основи, історія становлення та сучасні модифікації / Р. Гула, І. Передерій // Укр. іст. журн. — 2017. — № 2. — С. 160-182.
Колодний А. УПЦ Московського Патріархату не засудила російський фашизм [Електронний ресурс] / А. Колодний // Українське релігієзнавство. — 2014. — № 69. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2014_69_7.
Попков В. Русский коммунизм и русский народ. Н. Бердяев о коммунистической идеологии как превращенной форме русского народничества : филос. очерк / В. Попков; Ин-т филос. им. Г.Сковороды НАН Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2006. — 16 c. — (Соц. филос. Рубрика «Ментал. истоки рус. Революции»).
Потапенко Я. Сучасна Росія як «колективний Путін»: характеристика «мафіозної держави», де фашизм переміг [Електронний ресурс] / Я. Потапенко // Наукові записки з української історії. — 2016. — Вип. 40. — С. 119-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2016_40_15.
Пояркова Т. «Русский мир» як ефект «доповненої» реальності / Т. Пояркова // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Думка. — 2016. — № 3. — С. 172-179.
Тищук Є. Фашизм не пройшов у 45-му році, не пройде і зараз… [Електронний ресурс] / Є. Тищук // Віче. — 2015. — № 9. — С. 45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_9_26.
Чеканов В. Зміни у сприйнятті фашизму і антифашизму в сучасній політичній культурі Російської Федерації [Електронний ресурс] / В. Чеканов // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 106. — С. 153-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_106_41.

.: Розділ: Держава і право :: 8.05.2021 16.35.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерій із міста: Київ :: Запитання: 45501  
Валерій запитує:
Потрібна будь-яка література про юридичну компаративістику. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валерію! Перегляньте такі джерела:
Бойко І. Порівняльне правознавство : навч. посіб. / І. Бойко, Б. Бабін; Одес. нац. мор. акад. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — Одеса : Фенікс, 2011. — 151 c.
Жаровська І. Юридична компаративістика : навч. посіб. / І. Жаровська, В. Канцір; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 195 c.
Закіров М. Юридична компаративістика : навч.-метод. посіб. / М. Закіров, С. Закірова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. — Луганськ, 2012. — 206 c.
Закірова С. Досвід і перспективи викладання юридичної компаративістики у світі та Україні [Електронний ресурс] / С. Закірова // Історико-політичні студії. — 2016. — № 2. — С. 77-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipc_2016_2_10.
Рабінович П. Соціальна сутність правових систем і забезпеченість ними прав людини ? необхідні складові предмета юридичної компаративістики [Електронний ресурс] / П. Рабінович // Вісник академії правових наук України. — 2012. — № 1. — С. 16-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2012_1_4.
Саломатін О. Інтеграція юридичної компаративістики у навчальні програми вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Саломатін // Порівняльне правознавство. — 2013. — № 1-2. — С. 457–463. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/porpr_2013_1-2_37.
Тихомиров О. Компаративний підхід як основа методології юридичної компаративістики [Електронний ресурс] / О. Тихомиров // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2006. — № 32. — С. 229-234. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2006_32_38.
Тихомиров О. Методологія юридичної компаративістики: проблеми філософського осмислення / О. Тихомиров // Право України. — 2006. — № 2. — С. 32-34.
Тихомиров О. Проблеми компаративної саморефлексії порівняльного правознавства як юридичної компаративістики [Електронний ресурс] / О. Тихомиров // Право України. — 2019. — № 3. — С. 30-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2019_3_5.
Тихомиров О. Юридична компаративістика: філософсько-методологічні засади: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / О. Тихомиров ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ, 2006. — 35 с.
Харитонов Р. Порівняльне правознавство та галузева юридична компаративістика: співвідношення і взаємодія (російською мовою) [Електронний ресурс] / Р. Харитонов // Публічне право. — 2015. — № 2. — С. 345-351. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_2_49.

.: Розділ: Держава і право :: 7.05.2021 22.18.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Адріана із міста: Ужгород :: Запитання: 45498  
Адріана запитує:
Аналіз політики Німеччини
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Факти про Німеччину: зовнішня політика, суспільство, наука, економіка, культура
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/files/2020-11/tatsachen_2018_ukr-compressed.pdf
Гриник О., Лісовик М. Політика Німеччини в Європейському Союзі
http://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/2166/1/Zbirnik_politologiya_154-159.pdf
Рудько С. О.Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки
та Федеративної Республіки Німеччини: підручник із курсу / С. О. Рудько. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 298 с.
https://eprints.oa.edu.ua/6552/1/Rudko_pidruchnyk_web.pdf
О.П.Сандул, Д.М.Шамалюк Політична система Німеччини. Президент Німеччини та його повноваження; О.В. Баланюк, М.О.Росавицька Обливості державного устрою та правління Німеччини; С.С.Тумачок Політика Німеччини в Європейському Союзі
https://vspu.edu.ua/faculty/histor/documents/pr4.pdf
Політика Німеччини щодо держав центральної та східної Європи у період канцлерства Ангели Меркель
https://shron1.chtyvo.org.ua/Pryimak_Bohdan/Polityka_Nimechchyny_schodo_derzhav_Tsentralnoi_ta_Skhidnoi_Yevropy_u_period_kantslerstva_Anhely_Mer.pdf?
Міграційна політика Німеччини на початку ХХІ століття
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6989/1/Kostyuk.pdf
Сокол С. М.
Місце України в зовнішній політиці Німеччини В Східній Європі на сучасному етапі
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14336/Sokol_Mistse_Ukrainy_v_zovnishnii_politytsi_Nimechchyny.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Держава і право :: 6.05.2021 12.44.05 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марко із міста: Моршин :: Запитання: 45486  
Марко запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи на тему "Трудові відносини – основа предмету трудового права".
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам таку літературу:
Андріїв В. Співвідношення трудового права та свободи учасників трудових відносин [Електронний ресурс] / В. Андріїв // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2010. — № 17. — С. 50-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_5.
Боєва О. Трудове право: місце в системі права та основні теоретичні проблеми розвитку [Електронний ресурс] / О. Боєва // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2011. — № 4. — С. 129-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2011_4_19.
Бутинська Р. Вплив цифрових технологій на трудове право: виклики та завдання [Електронний ресурс] / Р. Бутинська // Часопис Київського університету права. — 2019. — № 3. — С. 139-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2019_3_25.
Вавженчук С. Право на працю як основоположне конституційне трудове право [Електронний ресурс] / С. Вавженчук // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2010. — № 17. — С. 79-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_8.
Глущенко Є. До питання меж правового регулювання трудових відносин [Електронний ресурс] / Є. Глущенко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2012. — № 25. — С. 203-208. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2012_25_25.
Дашутін І. Поняття та ознаки забезпечення законності у трудових відносинах [Електронний ресурс] / І. Дашутін // Публічне право. — 2018. — № 1. — С. 143-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2018_1_19.
Єрохін С. Відносини посередництва — невід’ємна частина предмета трудового права України [Електронний ресурс] / С. Єрохін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2004. — Вип. 28. — С. 306-310. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2004_28_58.
Жигалкін І. Поєднання державного і договірного регулювання трудових відносин як принцип трудового права [Електронний ресурс] / І. Жигалкін // Право та інновації. — 2015. — № 2. — С. 73-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_2_14.
Жигалкін І. Трудове право в системі соціального права [Електронний ресурс] / І. Жигалкін // Право та інновації. — 2015. — № 4. — С. 118-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_4_18.
Занфірова Т. Трудове право як синергетична система [Електронний ресурс] / Т. Занфірова // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2010. — № 3. — С. 74-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2010_3_15.
Косьмій Л. Особливості трудових відносин в умовах карантину [Електронний ресурс] / Л. Косьмій // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2020. — № 9. — С. 52-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2020_9_8.
Кудря І. Трудове право як основа досягнення гендерної рівності в суспільно-економічних відносинах [Електронний ресурс] / І. Кудря // Віче. — 2016. — № 5-6. — С. 32-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_5-6_14.
Максименко Н. Особливості розвитку трудових відносин в Україні [Електронний ресурс] / Н. Максименко // Науковий вісник Льотної академії. Серія : Економіка, менетджмент та право. — 2019. — Вип. 1. — С. 185-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbfaseml_2019_1_26.
Мельничук Н. Договір як форма регулювання трудових відносин [Електронний ресурс] / Н. Мельничук // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. — 2011. — Т. 16, Вип. 19. — С. 101-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2011_16_19_15.
Чанишева Г. Основні принципи правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України [Електронний ресурс] / Г. Чанишева // Університетські наукові записки. — 2016. — № 3. — С. 8-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_3_4.
Яковлєв О. Трудове право України: теоретична характеристика в аспекті поділу права на приватне і публічне [Електронний ресурс] / О. Яковлєв // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2013. — № 1082, Вип. 16. — С. 115-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1082_16_30.

.: Розділ: Держава і право :: 30.04.2021 22.28.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.304148 seconds