Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45253
   


Автор запитання: Владислав із міста: Київ :: Запитання: 46617  
Владислав запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури про боротьбу з кіберзлочинністю в Україні. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Владиславе! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Буяджи С. А. Тенденції розвитку правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні [Електронний ресурс] / С. А. Буяджи // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». — 2017. — Вип. 2. — С. 21-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2017_2_4.
Гладка Н. М. Боротьба з кіберзлочинністю: напрями вдосконалення кримінального законодавства України [Електронний ресурс] / Н. М. Гладка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2020. — Вип. 60. — С. 139-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2020_60_32.
Літвінов М. Ю. Світова та українська практика боротьби з кіберзлочинністю [Електронний ресурс] / М. Ю. Літвінов // Право і Безпека. — 2014. — № 1. — С. 85-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_1_18.
Манжай О. В. Проблеми нормативно-правового забезпечення боротьби з кіберзлочинністю в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Манжай // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 646-650. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Марков В. В. Поняття та види форм адміністративно-правової протидії кіберзлочинності в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Марков // Європейські перспективи. — 2015. — Вип. 7. — С. 43-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_7_10.
Марущак А. І. Проблеми розслідування кіберзлочинів в Україні [Електронний ресурс] / А. І. Марущак // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 1. — С. 23-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_1_7.
Орлов О. В. Державна політика підготовки кадрів з попередження кіберзлочинності в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Орлов, Ю. М. Онищенко // Актуальні проблеми державного управління. — 2014. — № 1. — С. 230-236. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_32.
Струков В. М. До визначення напрямів протидії кіберзлочинності / В. М. Струков // Зб. наук. пр. Харк. ун-ту Повітр. сил. — 2013. — Вип. 2. — С. 245-249.
Таран О. В. Організована кіберзлочинність в Україні: проблеми формування офіційної статистики та її аналізу [Електронний ресурс] / О. В. Таран, В. Д. Гавловський // Інформація і право. — 2021. — № 4. — С. 193-201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2021_4_23.
Тихоненко О. М. Нормативно-правові основи боротьби з кіберзлочинністю в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Тихоненко, В. С. Тихоненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 20. — С. 171-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_20_24.
Точілов В. О. Кіберзлочинність в Україні: теоретичні аспекти і шляхи захисту [Електронний ресурс] / В. О. Точілов // Молодий вчений. — 2018. — № 4(2). — С. 752-755. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2)__94.
Турченко О. Г. Україна та Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність: проблеми виконання і шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / О. Г. Турченко, А. С. Проценко // Журнал східноєвропейського права. — 2015. — № 16. — С. 76-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2015_16_12.
Федоров М. П. Проблеми протидії кіберзлочинності в Україні [Електронний ресурс] / М. П. Федоров // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. — 2018. — Вип. 7. — С. 218-231. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2018_7_26.
Шаховал О. Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України / О. Шаховал, І. Лозова, С. Гнатюк // Захист інформації. — 2016. — 18, № 1. — С. 57-65.

.: Розділ: Держава і право :: 2.08.2022 14.12.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Жанна із міста: Київ :: Запитання: 46611  
Жанна запитує:
Добрий день. Цікавить питання про захист прав інтелектуальної власності в європейських країнах. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Бенедисюк І. Щодо відповідності європейського та вітчизняного досвіду правового регулювання захисту прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / І. Бенедисюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2012. — № 2. — С. 67–73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2012_2_10.
Блажівська Н. Є. Загальна характеристика захисту прав інтелектуальної власності в практиці Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] / Н. Є. Блажівська // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2018. — № 5. — С. 83-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2018_5_11.
Гумега О. Реалізація принципу захисту прав інтелектуальної власності в європейській практиці та її відбиття в національному законодавстві України [Електронний ресурс] / О. Гумега // Юридична Україна. — 2017. — № 4. — С. 41-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2017_4_8.
Еннан Р. Є. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському союзі: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Р. Є. Еннан // Часопис цивілістики. — 2012. — Вип. 13. — С. 110-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_24.
Кадєтова О. O. Реформа інтелектуальної власності в Україні через призму європейської правової доктрини інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. O. Кадєтова // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2017. — № 3. — С. 77-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2017_3_11.
Капіца Ю. М. Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Ю. М. Капіца // Університетські наукові записки. — 2005. — № 3. — С. 76-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_3_15.
Кириченко Ю. В. Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання [Електронний ресурс] / Ю. В. Кириченко, І. С. Копоть // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2019. — № 2. — С. 30-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2019_2_7.
Комаров В. О. Аналіз діючих нормативно-правових актів щодо захисту об’єктів права інтелектуальної власності в країнах-членах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. О. Комаров, О. О. Москвітін, М. П. Яременко, Т. Ю. Куровська // Озброєння та військова техніка. — 2019. — № 2. — С. 99-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2019_2_14.
Мазуренко C. В. Правове регулювання інтелектуальної власності в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / C. В. Мазуренко, Р. Є. Еннан // Актуальні проблеми держави і права. — 2006. — Вип. 27. — С. 378-384. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2006_27_72.
Пахомов В. В. Еволюція правової охорони торговельних марок, як об’єкта права інтелектуальної власності у Європейському Союзі [Електронний ресурс] / В. В. Пахомов, Р. О. Дегтяр // Журнал східноєвропейського права. — 2020. — № 81. — С. 5-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2020_81_3.
Чибісов Д. Гармонізація положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Д. Чибісов // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2016. — Sv. 3, Vyd. 6. — С. 40-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2016_3_6_7.

.: Розділ: Держава і право :: 28.07.2022 16.20.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Коломия :: Запитання: 46596  
Антон запитує:
Добрий день. Дуже потрібна ваша допомога. Шукаю літературу на тему: Забезпечення конституційних прав громадян України. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Веклич В. О. Роль конституційного механізму забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина у розбудові правової, демократичної, соціально-орієнтованої держави з широко розгалуженими інститутами громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В. О. Веклич // Європейські перспективи. — 2012. — № 4(1). — С. 5-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2012_4(1)__3.
Веніславський Ф. В. Конституційний контроль за забезпеченням прав і свобод людини як необхідна передумова стабільності конституційного ладу України [Електронний ресурс] / Ф. В. Веніславський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 1. — С. 219-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2010_1_32.
Віткова В. С. Забезпечення конституційного права на медичну допомогу в Україні: проблеми доступу та застосування наркотичних засобів [Електронний ресурс] / В. С. Віткова // Актуальні проблеми держави і права. — 2016. — Вип. 77. — С. 52-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2016_77_10.
Гриненко І. В. Засоби захисту й реалізації конституційних трудових прав працівників: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І. В. Гриненко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с.
Дроботов С. А. Конституційно-правове забезпечення національної безпеки в Україні [Електронний ресурс] / С. А. Дроботов // ScienceRise. Juridical Science. — 2020. — № 2. — С. 24-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/srjusc_2020_2_6.
Клименко О. І. Деякі аспекти забезпечення конституційного права громадян України на мирні зібрання [Електронний ресурс] / О. І. Клименко // Митна справа. — 2013. — № 6(2.2). — С. 402-406. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6(2.
Кудрявцева О. М. Нормативно-правове забезпечення конституційних прав дитини в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Кудрявцева // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 8. — С. 19-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2013_8_5.
Кутоманов Д. Є. Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних справах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д. Є. Кутоманов ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2009. — 20 с.
Литвиненко І. Л. Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / І. Л. Литвиненко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2003. — 20 с.
Лопушняк Г. С. Державні гарантії забезпечення соціально-економічних прав в Україні: конституційні засади та рівень практичної реалізації [Електронний ресурс] / Г. С. Лопушняк, Х. В. Рибчанська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — 2015. — № 1. — С. 61-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2015_1_8.
Магновський І. Й. Інститут громадських об’єднань у системі забезпечення прав людини в Україні: конституційно-правовий аспект [Електронний ресурс] / І. Й. Магновський // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2021. — № 12. — С. 84-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2021_12_12.
Мацькевич М. М. Забезпечення конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Мацькевич // Наше право. — 2014. — № 7. — С. 35-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_7_8.
Нікітченко В. В. Адвокатура України в контексті забезпечення конституційного права людини і громадянина на захист і правову допомогу [Електронний ресурс] / В. В. Нікітченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2011. — № 3. — С. 225-231. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2011_3_33.
Серватюк Л. В. Конституційно-правове забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина органамиохорони державного кордону України під час адміністративно-юрисдикційної діяльності [Електронний ресурс] / Л. В. Серватюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2011. — Вип. 25-26. — С. 282-288. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2011_25-26_32.
Скрипнюк О. Конституційні права людини, громадянина та гарантії їх забезпечення (за матеріалами Науково-практичної конференції Конституційного Суду України та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, м. Київ, 21 червня 2018 р.) [Електронний ресурс] / О. Скрипнюк // Право України. — 2018. — № 6. — С. 248-269. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2018_6_23.
Фрицький О. Ф. Конституційно-правові аспекти забезпечення гендерної рівності в Україні [Електронний ресурс] / О. Ф. Фрицький, І. І. Романюк // Молодий вчений. — 2017. — № 5.1. — С. 146-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5.
Шумак І. О. Громадянські права і свободи людини за Конституцією України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / І. О. Шумак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2000. — 16 с.

.: Розділ: Держава і право :: 18.07.2022 19.55.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Вінниця :: Запитання: 46586  
Юля запитує:
Добрий день. Цікавить література про діяльність антимонопольного комітету України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Акімова Т. В. Удосконалення діяльності антимонопольного комітету України в призмі реалізації антимонопольної політики / Т. В. Акімова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. — 2010. — Вип. 5. — С. 5-9.
Апаров А. М. Особливості правового становища Антимонопольного комітету України як суб’єкта адміністративно-господарської відповідальності [Електронний ресурс] / А. М. Апаров, А. С. Бобровник // Держава та регіони. Серія : Право. — 2015. — № 2. — С. 22-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2015_2_7.
Копайгора І. Д. Принципи діяльності Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / І. Д. Копайгора, І. І. Копайгора // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 4. — С. 128-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2021_4_13.
Лайкова М. С. Правове регулювання антимонопольної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. С. Лайкова; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. — 20 c.
Малюк М. О. Актуальні проблеми діяльності Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / М. О. Малюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 33(2). — С. 47-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_33(2)__13.
Напрієнко Д. В. Особливості здійснення державного контролю антимонопольними органами / Д. В. Напрієнко // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. — 2010. — Вип. 2. — С. 46-54.
Плетньова О. О. Адміністративно-правові засади формування системи та правового статусу антимонопольних органів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. О. Плетньова; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2010. — 19 c.
Пономарьов О. В. Адміністративно-правовий статус антимонопольного комітету України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Пономарьов; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Харків, 2010. — 19 c.
Соболь Є. Ю. Адміністративно-правовий статус антимонопольного комітету україни як органу оскарження в сфері публічних закупівель [Електронний ресурс] / Є. Ю. Соболь, А. О. Шашкова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2018. — Вип. 4. — С. 180-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2018_4_37.
Турковський О. Я. Методи діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / О. Я. Турковський // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2019. — Вип. 7. — С. 127-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2019_7_27.
Турковський О. Я. Форми діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / О. Я. Турковський // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2020. — Вип. 8. — С. 18-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2020_8_6.
Шкляр С. В. До питання розширення повноважень Антимонопольного комітету України у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання [Електронний ресурс] / С. В. Шкляр // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 65. — С. 374-379. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_65_51.

.: Розділ: Держава і право :: 12.07.2022 09.35.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Рахів :: Запитання: 46556  
Мирослава запитує:
Добрий день. Мені потрібно література про юридичну відповідальність у публіцистичному праві. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46446. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бліхар М. М. Адміністративне право – юридична основа публічного адміністрування [Електронний ресурс] / М. М. Бліхар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 66. — С. 178-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_66_32.
Клименко О. М. Проблеми правового статусу юридичних осіб публічного права в контексті оновлення Цивільного кодексу України [Електронний ресурс] / О. М. Клименко, І. А. Куян, Л. С. Нецька // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 3. — С. 51-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_3_7.
Лібанов М. О. Правове регулювання професійних пенсій в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. О. Лібанов ; Ін-т законодавства ВР України. — Київ, 2010. — 20 с.
Світличний О. П. Захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб нормами публічного та приватного права. [Електронний ресурс] / О. П. Світличний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Право. — 2015. — Вип. 213(1). — С. 142-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2015_213(1)__22.
Стешенко В. М. Оренда території в міжнародному публічному праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / В. М. Стешенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2001. — 20 с.
Теремцова Н. В. Тлумачення в сучасній юридичній літературі функціонування приватного та публічного права [Електронний ресурс] / Н. В. Теремцова // Альманах права. — 2021. — Вип. 12. — С. 258-263. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2021_12_45.

.: Розділ: Держава і право :: 27.06.2022 15.20.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.336291 seconds