Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Тіна із міста: Львів :: Запитання: 46194  
Тіна запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, із пошуком літератури для курсової роботи на тему: "Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства та вбивства через необережність" Щиро дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тіно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/umysne-vbyvstvo-slid-vidriznyaty-vid-zapodiyannya-umysnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-za-spryamovanistyu-umyslu/#:~:text=Визначальним при цьому є спрямованість,винного до таких наслідків характеризується
https://sud.ua/ru/news/publication/199429-chim-vidriznyayetsya-umisne-vbivstvo-vid-umisnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-yake-sprichinilo-smert-poterpilogo
https://sud.ua/ru/news/publication/199429-chim-vidriznyayetsya-umisne-vbivstvo-vid-umisnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-yake-sprichinilo-smert-poterpilogo
https://sud.ua/ru/news/publication/199429-chim-vidriznyayetsya-umisne-vbivstvo-vid-umisnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-yake-sprichinilo-smert-poterpilogo
http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/1-2019/jarmush.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/41dec2019/44.pdf
https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/naukova diyalnist/dorobok_zdobuvachiv/luckiy_d.pdf
https://i-rc.org.ua/index.php/pravo/141-levchuk-e-m-poniattya-umisnogo-vbivstva
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/4/57.pdf
https://studfile.net/preview/9175650/page:23/

– Гриневич В. Практичні аспекти відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть, від вбивства через необережність / В.Гриневич // Юридичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 88-89.
– Луцький Т. М. Аналіз статей Особливої частини Кримінального кодексу України, в яких заподіяння смерті особі через необережність, є ознакою основного складу злочину, а також проблеми їх диференціації / Т.М.Луцький // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – № 4. – 2018. – С. 281-293.
– Луцький Т. М. Проблематика нормативного визначення поняття “Вбивство через необережність” / Т.М.Луцький // Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 9 листоп. 2018 р.) / упор. О. В. Авраменко, С. С. Гнатюк, І. В. Красницький, С. І. Мельник. – Львів, 2018. – С. 123-125.
– Луцький Т. М. Щодо проблем кримінально-правової кваліфікації вбивства через необережність та умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (на прикладі судової практики за 2019 рік) / Т.М.Луцький // Інформаційний бюлетень з проблем діяльності підрозділів Національної поліції / гол. ред. О. М. Балинська. – Львів, 2020. – С. 44-52.
– Багіров С. Р. Причинний зв’язок у злочинах, що вчиняються через необережність: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / С.Р.Багіров. – Київ, 2005. – 222 с.
– Багіров С. Р. Суспільна небезпека необережного злочину, що вчиняється кількома суб’єктами / С.Р.Багіров // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – № 3. – С. 140-144.
– Брич Л. П. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді смерті людини / Л.П.Брич // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. Серія “Юридична”. – 2008. Вип. 46. – С. 178-192.
– Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : монографія / Л.П.Брич. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 712 с.
– Гороховська О. В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності : монографія / О.В.Гороховська. – Київ : Паливода А. В., 2007. – 180 с.
– Гороховська О. В. Кримінальна відповідальність за вбивство через необережність: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.В.Гороховська. – Київ, 2003. – 18 с.
– Зінченко І. О. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи : навч. посіб. / І.О.Зінченко, О.О.Володіна. – Харків : Право, 2019. – 248 с.
– Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів / М.Й.Коржанський. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 416 с.
– Короленко М. П. Кваліфікація умисних вбивств за обтяжуючих обставин : монографія / М.П.Короленко. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 172 с.
– Мамчур В. Проблема визначення поняття вбивства в кримінальному праві України / В.Мамчур // Право України. – 1999. – № 3. – С. 71-73.
– Марітчак Т. М. Помилки у кваліфікації злочинів : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Т.М.Марітчак ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 237 с.
– Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В.О.Навроцький. – Київ : Атіка, 1999. – 464 с.
– Нежурбіда С. І. Злочинна необережність: концепції, механізм і шляхи протидії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.І.Нежурбіда. – Київ, 2001. – 20 с.
– Новохацька Д. В. Покарання та його призначення за злочини, що вчиняються через необережність : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.В.Новохацька. – Харків, 2018. – 284 с.
– Основи кваліфікації злочинів : навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг. ред. М. І. Панова. – Харків : Право, 2019. – 378 с.
– Керімов А.З. Відмежування вбивства з особливою жорстокістю від суміжних складів злочинів / А.З.Керімов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4.
– Русакова І. Ю. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України): проблеми визначення форми вини / І. Ю. Русакова // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 12-13 жовт. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Нац. акад. прокуратури України. – Харків, 2017. – С. 307-311.
– Гриневич В. Практичні аспекти відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть, від вбивства через необережність / В. Гриневич // Юридичний журнал. – 2005. – 3. – С. 88-89.
– Колодяжна Ю. В. Проблеми відмежування умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства / Ю. В. Колодяжна // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. : 17 трав. 2013 р. / Харків. нац. ун-т внутріш. справ, Кримінол. асоц. України. - Харків, 2013. – С. 90-92.
– Бурдін В. Проблеми розмежування складу "вбивства через необережність" від складу "умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого" / Бурдін В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIII звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Юрид. ф-т ; голов. ред. В. М. Бурдін. – Львів, 2017. – Ч. 2. – С. 118-121.
– Давидович І. І. Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів: теоретичні та правозастосовчі підходи / І. І. Давидович, К. П. Задоя // Адвокат. – 2012. – № 12. – С. 15-19.
– Столяр Т. До питання удосконалення правового становища суб'єкта умисного вбивства та умисного тяжкого тілесного ушкодження у разі перевищення меж необхідної оборони / Т.Столяр // Публічне право. – 2017. – № 3. – С. 128-136.
– Русакова І.Ю. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 КК України): проблеми визначення форми вини/ І.Ю.Русакова // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ( Харків, 12-13 жовт. 2017 р. ). - С. 307-311.
– Улиганець В. Проблематика визначення умисного вбивства та тяжких тілесних ушкоджень, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання / В.Улиганець // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11-13 жовт. 2013 р.). – С. 218-220.

.: Розділ: Держава і право :: 17.01.2022 10.14.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: dict із міста: Moscow :: Запитання: 46191  
dict запитує:
Таможенное оформление грузов https://ved-line.ru
Наша відповідь:
Добрий день! Це питання не зовсім коректнне и не відповідає нашій тематиці.

.: Розділ: Держава і право :: 14.01.2022 23.26.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінницька район, Вінниця :: Запитання: 46184  
Аліна запитує:
Добрий вечір! Мені потрібна інформація для дипломної роботи "Роль публічного управління у малому та середньому бізнесі на місцевому рівні".
Наша відповідь:
Добрий день, Аліно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46171. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Білий М. М. Інноваційні методи управління витратами суб’єктів малого бізнесу [Електронний ресурс] / М. М. Білий // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. — 2015. — Вип. 11. — С. 154-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ekon_2015_11_32.
Горобець Т. А. Особливості управління ефективністю діяльності підприємств малого та середнього бізнесу [Електронний ресурс] / Т. А. Горобець // Modern economics. — 2019. — № 15. — С. 69-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_15_12.
Джабраілов Р. А. Європейський досвід правового забезпечення підтримки малого та середнього бізнесу у контексті регіоналізації державного управління економікою [Електронний ресурс] / Р. А. Джабраілов, В. С. Новікова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 31(2). — С. 36-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31(2)__10.
Константинова Т. В. Особливості управління малим бізнесом в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Константинова, Т. В. Савченко // Інфраструктура ринку. — 2020. — Вип. 40. — С. 233-235. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_40_43.
Крекотун С. А. Проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств малого бізнесу [Електронний ресурс] / С. А. Крекотун // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. — 2012. — Вип. 9(1.1). — С. 171-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9(1)__23.
Падерін І. Д. Механізм стратегічного управління ефективністю підприємств малого та середнього бізнесу регіону [Електронний ресурс] / І. Д. Падерін, Є. Е. Новак // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 1. — С. 106-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_18.
Прокопенко Т. О. Модель стратегічного управління проектом в сфері малого бізнесу [Електронний ресурс] / Т. О. Прокопенко, Т. Ю. Олєйнікова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2011. — № 1(6). — С. 26-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2011_1(6)__10.
Рачинська Г. В. Актуальні аспекти управління малим і середнім бізнесом в Україні [Електронний ресурс] / Г. В. Рачинська, Г. Р. Копець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Проблеми економіки та управління. — 2015. — № 815. — С. 240-247. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2015_815_32.
Родіонов О. В. Управління репутацією для забезпечення конкурентоспроможності підприємств малого і середнього бізнесу регіону [Електронний ресурс] / О. В. Родіонов // Управління проектами та розвиток виробництва. — 2012. — № 1. — С. 65-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2012_1_10.
Сокирник І. В. Реалізація процесу стратегічного управління в організаціях малого та середнього бізнесу [Електронний ресурс] / І. В. Сокирник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2013. — № 3(2). — С. 154-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2013_3(2)__35.
Тарасюк А. В. Організаційно-економічні інструменти управління малим бізнесом у сільському господарстві [Електронний ресурс] / А. В. Тарасюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2018. — Т. 29(68), № 5. — С. 104-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29(68)_5_25.
Халецька А. А. Багатофакторна модель регіонального управління підприємництвом у секторі малого та середнього бізнесу: автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / А. А. Халецька ; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2002. — 20 с.
Щукін О. І. Організаційно-економічний механізм управління підприємствами малого і середнього бізнесу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О. І. Щукін ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Дніпропетровськ, 2003. — 24 с.: рис.

.: Розділ: Держава і право :: 11.01.2022 17.48.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Вінниця :: Запитання: 46174  
Віта запитує:
Добрий день. Допоможіть у написанні курсової роботи на тему Екологічне оподаткування в Україні. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віто! Радимо вам опрацювати такі джерела:
Аніщенко В. О. Концептуальні аспекти екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Аніщенко // Економіка і управління. — 2016. — № 2. — С. 103-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2016_2_18.
Антоненко С. В. Екологічне оподаткування як засіб стимулювання ефективного використання енергоресурсів / С. В. Антоненко // Бізнес Інформ. — 2017. — № 5. — С. 202-209.
Бунякова Ю. Я. Аналіз сучасної системи екологічного оподаткування в Україні та зарубіжний досвід / Ю. Я. Бунякова // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. — 2017. — Вип. 21. — С. 15-21.
Бурляй А. П. Особливості екологічного оподаткування в країнах ЄС та Україні [Електронний ресурс] / А. П. Бурляй // Науковий погляд: економіка та управління. — 2019. — № 3. — С. 51-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_3_8.
Веклич О. О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду : Наук. доп. / О. О. Веклич; НАН України. Ін-т економіки. — Київ, 2001. — 47 c.
Гаркушенко О. М. Екологічне оподаткування: необхідність або податковий і політичний тиск / О. М. Гаркушенко // Економіка України. — 2016. — № 11. — С. 83-90.
Гобир І. Б. Удосконалення екологічного оподаткування вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / І. Б. Гобир // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 29(2). — С. 42-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_29(2)__11.
Кібкало В. В. Система оподаткування природоохоронної діяльності в Україні: стан та напрямки її вдосконалення / В. В. Кібкало // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. — 2006. — Вип. 3. — С. 52-58.
Кравців В. С. Екологічне оподаткування в Україні у європейському вимірі [Електронний ресурс] / В. С. Кравців, П. В. Жук // Фінанси України. — 2020. — № 6. — С. 8-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2020_6_3.
Міщенко В. С. Зміцнення бази екологічного оподаткування в Україні: методологія і практика / В. С. Міщенко // Економіка України. — 2016. — № 3. — С. 75-87.
Нікола С. О. Екологічне оподаткування як інструмент державного впливу на економіку природокористування [Електронний ресурс] / С. О. Нікола, А. О. Гусєв // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2020. — № 4. — С. 108-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2020_4_21.
П’ятка Н. С. Світова практика екологічного оподаткування як засіб стимулювання інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Н. С. П’ятка // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2018. — Вип. 4. — С. 166-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2018_4_18.
Салатюк Н. М. Проблеми удосконалення екологічного оподаткування / Н. М. Салатюк // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. — 2005. — № 17. — С. 242-244.
Самусевич Я. В. Оцінювання ролі екологічного оподаткування в забезпеченні національної безпеки держави на засадах сталого розвитку [Електронний ресурс] / Я. В. Самусевич, М. В. Солодуха // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 36. — С. 82-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2019_36_16.
Сучек С. Екологічне оподаткування: європейський досвід та перспективи його застосування в українських реаліях [Електронний ресурс] / С. Сучек // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2018. — № 3. — С. 85-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2018_3_14.
Шевченко І. В. Екологічне оподаткування: зарубіжний досвід і Україна / І. В. Шевченко // Стратегіч. пріоритети. — 2014. — № 2. — С. 55-60.

.: Розділ: Держава і право :: 5.01.2022 09.05.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 46171  
Аліна запитує:
Публічне управління розвитком малого та середнього бізнесу на місцевому рівні.
Наша відповідь:
доброго дня, Аліно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баб’як М. М. Розвиток малого і середнього підприємництва у регіоні / М. М. Баб’як // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 12. — C. 77-83
Дикань О. В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення / О. В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2017. — № 57. — С. 58-66.
Крисак А. О. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні / А. О. Крисак, О. С. Мусятовська // Економіка та держава. — 2018. — № 12. — С. 68-73.
Новицька О. В. Економічна сутність і ґенеза понять "конкуренція" та "конкурентоспроможність" / О. В. Новицька // Менеджер. — 2013. — № 4/66. — С. 205-213.
Новицька О. В. Система підтримки малого та середнього бізнесу в регіонах України / О. В. Новицька // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. — 2013. — № 12/1. Т. 4. — С. 48-53.
Новицька О. В. Формування механізмів підтримки малого та середнього бізнесу в ринковому середовищі регіону / О. В. Новицька, В. В. Губарєв. — В кн.: Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн : [монографія] / За заг. ред. Ю. З. Драчука, В. Я. Швеця. — Луганськ.: Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2014. — 401 с.
Ольвінська Ю. О. Особливості державного регулювання малого підприємництва у країнах світу / Ю. О. Ольвінська // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2015. — № 2. — С. 12-17.
Попело О. В. Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах / О. В. Попело // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». — 2014. — № 3. — С. 122-134.
Якушева О. В. Регіональні особливості економічного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О. В. Якушева // Економіка і суспільство. — 2017. — № 8. — С. 455-461.

.: Розділ: Держава і право :: 4.01.2022 13.15.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.264313 seconds