Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Оксана із міста: Черкаси :: Запитання: 45236  
Оксана запитує:
ДОБРОГО ВЕЧОРА! Допоможіть , будь ласка, підібрати літературу для написання реферату на тему "Роль правосвідомості та правової культури у поліпшені правопорядку". Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Барабаш О. О. Правосвідомість, правопорядок та законність як чинники правомірної поведінки [Електронний ресурс] / О. О. Барабаш // Форум права. — 2018. — № 3. — С. 6–12. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

Барабаш О. Правосвідомість та її вплив на поведінку людини [Електронний ресурс] / О. Барабаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 861. — С. 68-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_861_12

Галицький І. В. Формування толерантності у правосвідомості та правовій культурі громадян України [Електронний ресурс] / І. В. Галицький // Вісник Академії адвокатури України. — 2011. — Число 2. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2011_2_2

Глущенко К. В. Правове виховання як фактор формування правосвідомості та правової культури [Електронний ресурс] / К. В. Глущенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. —- 2010. — Вип. 10. — С. 87-92. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2010_10_15

Клімова Г. П. Вплив правової культури на формування правопорядку в суспільстві [Електронний ресурс] / Г. П. Клімова // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2015. — № 3. — С. 77-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2015_3_9

Коваль І. М. Правосвідомість особи як критерій визначення її правового менталітету [Електронний ресурс] / І. М. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 155-161. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_27

Кравченко П. А. Активна роль правосвідомості в правовій регламентації людської діяльності [Електронний ресурс] / П. А. Кравченко // Філософські обрії. — 2016. — Вип. 36. —- С. 61-69. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2016_36_8

Макеєва О. М. Взаємозв’язок правосвідомості і правової культури як складових правової системи [Електронний ресурс] / О. М. Макеєва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 2. — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2017_2_3

Макеєва О. М. Правова культура як чинник розвитку правової системи [Електронний ресурс] / О. М. Макеєва // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2016. — № 4. — С. 48-53. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2016_4_10

Мартинюк Т. М. Деякі особливості розвитку понять правосвідомості, правової культури і праворозуміння в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Т. М. Мартинюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2008. — Вип. 20. — С. 12-21. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2008_20_2

Муж В. В. Правова свідомість як мотив правомірної поведінки [Електронний ресурс] / В. В. Муж //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 278-282. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_46

Муж В. В. Правосвідомість: теоретичні аспекти поняття [Електронний ресурс] / В. В. Муж // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 837. — С. 297-303. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_50

Петрончак Ю. О. Правосвідомість як рефлексія соціальних норм поведінки [Електронний ресурс] / Ю. О. Петрончак //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 199-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_34

Підлісний Є. В. Характеристика поняття "правова культура" через "правосвідомість", "правову освіту" і "правове виховання" [Електронний ресурс] / Є. В. Підлісний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2018. — Вип. 291. — С. 244-251. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2018_291_45

Попадинець Г. О. Правосвідомість і правова культура як чинники становлення громадського суспільства [Електронний ресурс] / Г. О. Попадинець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 850. — С. 422-427. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_850_64

Савенко В. В. Громадянська правосвідомість як запорука правопорядку в державі [Електронний ресурс] / В. В. Савенко // Актуальні проблеми правознавства. — 2019. — Вип. 3. — С. 19-22. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2019_3_5

Сліпенчук В. О. Стан правосвідомості та правової культури як показники формування правової особистості в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Сліпенчук // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2013. — № 4. — С. 248-251. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_4_46

Ткачук А. С. Особливості та взаємозв’язок правосвідомості та правової культури [Електронний ресурс] / А. С. Ткачук // Правова держава. — 2012. — № 15. — С. 35-40. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2012_15_8

Шульга А. М. Знання права (правоінформованість) як складова правосвідомості особи [Електронний ресурс] / А. М. Шульга // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2018. — Вип. 25. — С. 25-28. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2018_25_8

.: Розділ: Держава і право :: 15.03.2021 19.58.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Ніжин :: Запитання: 45216  
Ярослава запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу про соціальну відповідальність громадян. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославо! Перегляньте наступні джерела:
Колот А. М. Соціальна відповідальність як чинник стікої соціальної динаміки : теоретичні засади / А. М. Колот // Україна: аспекти праці. – 2011. - № 3. – С. 3-9.
Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів / А. М. Колот // Економічна теорія. – 2013. - № 4. – С. 5-26.
Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність: як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі ; пер. з англ. С. Яринич. – Київ : Стандарт, 2005. – 302 с.
Кричевський Н. Корпоративная социальная ответственность / Н. Кричевський, С. Гончаров. – М. : Дашков и Ко, 2007. – 216 с.
Олійник О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2016. – 222 с.
Полякова О. М. Особливості формування і розвитку соціальної відповідальності підприємств в Україні / О. М. Полякова, П. Ю. Кас // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – Вип. 32. – С. 284-289.
Cоціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : моногр. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота. – Київ : КНЕУ, 2010. – 348 с.
Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі / І. Г. Савченко, О. В. Радченко. – Харків : ХНУ ВС, 2008. – 199 с.
Антошко Т. Р. Формування інституційних основ корпоративної соціальної відповідальності в Україні [Електронний ресурс] / Т. Р. Антошко // Сучасні проблеми економіки та підприємництво. – 2014. – Вип. 13. – С. 6-12. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/132193048.pdf.
Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. – 2011. - №1 (15). - С. 39-46. – Режим доступу: https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf.
Дейч М. Є. Децентралізація: соціальна відповідальність громадян як чинник сталого розвитку територій [Електронний ресурс] / М. Є. Дейч // Економічний вісник Донбасу. – 2019. - № 2. – С. 38-45. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/detsentralizatsiya-sotsialna-vidpovidalnist-gromadyan-yak-chinnik-stalogo-rozvitku-teritoriy/viewer.
Дуравкіна Н. І. Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина [Електронний ресурс] / Н. І. Дубравіна // Юридична наука і практика. - 2011) - № 2. – С. 15-21. – Режим доступу: http://univd.edu.ua/science-issue/issue/2622.
Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності [Електронний ресурс] : моногр. / за ред. Е.М. Лібанової; відпов. за випуск О.В. Макарова, О.М. Хмелевська; Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – Київ, 2017. – 368 с. – Режим доступу: https://www.idss.org.ua/monografii/2017_lud_rozvytok_kolektyvna.pdf.
Новікова О. Соціальна відповідальність в контексті якості державного та регіонального управління [Електронний ресурс] / О. Новікова. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-34/ doc/ 1/11.pdf.
Сабадуха О. В. Соціальна відповідальність як чинник розбудови громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз [Електронний ресурс] : автореф …. канд. філософ. наук : 09.00.03 – спец.: соціальна філософія та філософія історії / О. В. Сабадуха. – Житомир, 2014. – 24 с. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/12780/2/автореферат Сабадуха.pdf.
Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота. — Київ : КНЕУ, 2015. — 519 с.- Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11583/sotsial_vidpovidal_15.pdf;jsessionid=516CA4E3F2DF631AA03C546C0B929653?sequence=1.
Шилепницький П. І. Основні характеристики соціальної відповідальності корпорацій на сучасному етапі [Електронний ресурс] / П. І. Шилепницький // Ефективна економіка. – 2010. - № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=185.

.: Розділ: Держава і право :: 8.03.2021 18.10.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 45214  
Христина запитує:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, літературу на тему «Необережність і її види». Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Багіров С. Р.
Вчинення необережного злочину кількома суб'єктами як явище об'єктивної реальності і проблема теорії кримінального права [Електронний ресурс] / С. Р. Багіров // Часопис Київського університету права. - 2016. - № 2. - С. 301-306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_2_70

Багіров С. Р.
Участь кількох осіб у вчиненні необережного злочину за законодавством деяких європейських держав [Електронний ресурс] / С. Р. Багіров // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2017. - Т. 193. - С. 81-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2017_193_18

Багіров С. Р.
Феноменологія та типологія необережних злочинів, вчинених кількома суб’єктами [Електронний ресурс] / С. Р. Багіров // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2019. - Т. 3. - С. 26-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2019_3_5

Вереша Р. В.
Теоретичні та порівняльно-правові аспекти необережної форми вини у кримінальному праві [Електронний ресурс] / Р. В. Вереша // Вісник Академії адвокатури України. - 2019. - Т. 16, № 1. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2019_16_1_7

Глушков В. О.
Вбивство через необережність [Електронний ресурс] / В. О. Глушков // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2016. - Вип. 1. - С. 415-416. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2016_1_30

Гороховська, О. В. Необережна злочинність: причини, умови та запобігання / О. В. Гороховська // Держава та регіони. Серія: Право. — 2017. — № 2. — С. 84-88.


Кочуріна Д. В.
Види покарань, що передбачені за необережні злочини: результати вивчення кримінального законодавства України [Електронний ресурс] / Д. В. Кочуріна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 44(2). - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44(2)__21

Кочуріна Д. В.
Покарання за злочини, що вчинені через необережність: огляд стану проблеми [Електронний ресурс] / Д. В. Кочуріна // Часопис Київського університету права. - 2016. - № 3. - С. 342-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_3_81

Крайник Г.
Мотиви злочинів, вчинених з необережності [Електронний ресурс] / Г. Крайник // Юридична Україна. - 2014. - № 12. - С. 65-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_12_13

Лисодєд О. В.
Необережна злочинність / О. В. Лисодєд // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2016. - Вип. 2. - С. 355-357. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2016_2_41

Пакліна Т. О.
Особистісні детермінанти вчинення кримінальних правопорушень через необережність [Електронний ресурс] / Т. О. Пакліна // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". - 2016. - Вип. 3. - С. 215-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2016_3_23

Пакліна Т. О.
Характеристика вбивств через необережність: кримінально-правовий аспект / Т. О. Пакліна // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Вип. 1(1). - С. 140-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1(1)__34

Пакліна Т. О.
Юридико-психологічні складові необережності під час учинення вбивств [Електронний ресурс] / Т. О. Пакліна // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2018. - № 1. - С. 61-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_1_7

Яковлєва С. Ф.
Необережність – небезпечне діяння [Електронний ресурс] / С. Ф. Яковлєва // Публічне право. - 2019. - № 1. - С. 189-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2019_1_24

.: Розділ: Держава і право :: 7.03.2021 18.10.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 45203  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібні джерела про сімейне право в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте такі джерела інформації:
Боднар Т. Сімейне право в системі права України [Електронний ресурс] / Т. Боднар // Приватне право. — 2013. — № 1. — С. 129-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prpr_2013_1_14.
Булеца С. Сімейне право: підручник / за заг. ред. В. Кройтора та В. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 512 с. [Електронний ресурс] / С. Б. Булеца // Право і Безпека. — 2016. — № 2. — С. 161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_2_32.
Дякович М. Сімейне право : навч. посіб. / М. Дякович ; Львівський національний ун-т м. Івана Франка. — Київ : Правова єдність, 2009. — 512 с.
Кириченко Ю. Конституційне закріплення права на невтручання в особисте і сімейне життя в Україні та європейських державах: порівняльно-правовий аналіз [Електронний ресурс] / Ю. Кириченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 5. — С. 34-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2013_5_9.
Лепех С. Сімейне право України : навч. посіб. / С. Лепех ; Львів. м. . Ун-т м. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ м. І. Франка, 2010. — 316 с.
Мазур О. Сімейне право України : навч. посіб. Для дистанц, навч. / О. Мазур ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — Київ : Університет «Україна», 2005. — 116 с.
Мазур О. Сімейне право України : навч. Посіб. Для дистанц. Навч. / О. С. Мазур ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». Інститут дистанційного навчання. — Київ : Університет «Україна», 2006. — 116 с.
Мироненко В. Сімейне право України : підручник / В. Мироненко, С. Пилипенко ; ред. В.. Мироненко. — Київ : «Правова єдність», всеукраїнська асоціація видавців, 2008. — 477 с.
Оніщенко О. Сімейне право : навч. Посібник / О. Оніщенко ; Національний авіаційний ун-т. — Київ : НАУ-друк, 2009. — 111 с.
Сімейне право України у схемах : навч. посібник / В. І. Бобрик [и др.]. — Київ : Атіка, 2005. — 160 с.
Сімейне право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб.: у 2 кн. з інформ. дод. на лазер. носії. Кн. 1 / С. Фурса, Л. Драгнєвіч, О. Пульнєва, Є. Фурса; Центр прав. дослідж. Фурси. — Київ: Вид. Фурса С.Я., 2005. — 894 с.
Шовкошитна С. Що слід знати про сімейне та спадкове право / С. Шовкошитна. — Київ : Інститут громадянського суспільства, 2004. — 72 с.

.: Розділ: Держава і право :: 4.03.2021 16.54.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 45193  
Антон запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література до реферату про політичну систему суспільства в умовах гібридної війни. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Перегляньте наступні джерела:
Макаренко Л. П. Політична комунікація у демократичних процесах в Україні : моногр. / Л. П. Макаренко. - Київ : КИИ, 2017. - 324 с.
Політична система сучасного суспільства: навч. посіб. для студентів екон. спец. / [Мадіссон В. В. та ін.]; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2015. - 183 с.
Політична система та інститути громадянського суспільства в Україні: навч. посіб. / Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін. - Київ : Либідь, 2008. - 440 с.
Світова гібридна війна: український фронт : моногр. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. - Харків : Фоліо, 2017. - 496 с.
Сенченко М. Організаційна зброя та її латентний вплив на соціально-комунікативний простір : соціокомунікативні технології / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 2. - С. 18-23.
Сенченко М. Невидима організаційна війна : колонка гол. редактора / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 11. - С. 3-5.
Требін М. П. Феномен «гібридної» війни / М. П. Требін // Гілея : зб. наук. праць. - 2014. - Вип. 87 (№ 8). - С. 366-371.
Ткаченко В. М. Україна - Росія: на сконі «пропащого часу» / В. М. Ткаченко. - Київ : Вид-во Політія, 2018. - 480 с.
Крутій В. О. Політична система України в умовах гібридної війни (досвід 2014-2018 років) [Електронний ресурс] / В. О. Крутій // Наука та новий освітній вимір. Серія: Гуманітарні та соціальні науки. - 2018. - № 6. - С. 11-15. - Режим доступу: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-hs2018-169vi28-02.pdf.
Смолянюк В. Ф. Політична система суспільства в умовах гібридної війни: спрямованість трансформацій [Електронний ресурс] / В. Ф. Смолянюк, В. О. Крутій // Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія : зб. наук. пр. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; [редкол.: А. П. Гетьман та ін]. – Харків, 2019. – Т 2, № 41. – С. 70-87. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/33842/pol-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Держава і право :: 3.03.2021 10.27.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.262814 seconds