Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Валентин із міста: Суми :: Запитання: 46510  
Валентин запитує:
Доброго вечора! Цікавить інформація про Миколу Сергійовича Бокаріуса, фундатора вітчизняної судової медицини та криміналістики.
Наша відповідь:
Бокаріус Л. В. Медицина – професія їхньої долі [Електронний ресурс] / Л. В. Бокаріус, С. В. Бокаріус, Н. Є. Філіпенко // Архів кримінології та судових наук. — 2020. — № 2. — С. 33-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/acrfs_2020_2_11
До 150-річчя з дня народження Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса [Текст] : [монографія] / [О. М. Клюєв та ін. ; передм. О. М. Клюєв] ; Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса. — Харків : ХНІДСЕ : Промінь, 2019. — 175 с.
Клюєв О. М. Академічна доброчесність та творча наполегливість Заслуженого професора М. С. Бокаріуса – насущний приклад для сьогодення [Електронний ресурс] / О. М. Клюєв, В. О. Ольховський, В. В. Бондаренко // Архів кримінології та судових наук. — 2020. — № 1. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/acrfs_2020_1_9
Клюєв О. М. Дослідження наукової спадщини М. С. Бокаріуса — обов’язок працівників наукової установи, що носить його ім’я [Електронний ресурс] / О. М. Клюєв, Л. В. Бокаріус, А. С. Тяпкін // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2021. — Вип. 23. — С. 83-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2021_23_10
Козаченко І. М. Батько й син Бокаріуси – видатні фундатори вітчизняної судової експертизи [Електронний ресурс] / І. М. Козаченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2016. — Вип. 16. — С. 427-435. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2016_16_59
Лісовий В. М. Заслужений професор М.С. Бокаріус – фундатор сучасної вітчизняної судово-медичної експертизи та криміналістики: до 150-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / В. М. Лісовий, В. О. Ольховський, Ю. М. Кравченко, В. В. Бондаренко // Клінічна та експериментальна патологія. — 2019. — Т. 18, № 2. — С. 163-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2019_18_2_33
Лозовий А. І. Внесок Миколи Сергійовича і Миколи Миколайовича Бокаріусів у розвиток судової експертизи та криминалистики [Електронний ресурс] / А. І. Лозовий, В. М. Лісовий, В. В. М’ясоєдов, В. О. Ольховський, Л. М. Дереча, В. В. Бондаренко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2014. — Вип. 14. — С. 430-441. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2014_14_63
Фесюнін В. М. "Архів кримінології та судових наук" і наукова спадщина М. С. Бокаріуса [Електронний ресурс] / В. М. Фесюнін, А. С. Тяпкін // Архів кримінології та судових наук. — 2020. — № 2. — С. 77-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/acrfs_2020_2_16

.: Розділ: Держава і право :: 15.06.2022 19.29.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Ківерці :: Запитання: 46504  
Валентина запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про ринок землі в Україні.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання наступні джерела:
Андрушків Б. М. На порядку денному – ринок землі: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Б. М. Андрушків, Г. М. Тарасюк, Н. Б. Кирич, Ю. О. Ульянченко, А. В. Пешко, О. Б. Погайдак // Економіка, управління та адміністрування. — 2019. — № 4. — С. 105-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2019_4_18.
Березянко Т. В. Ринок землі: європейська практика та аналіз законодавчої ініціативи / Т. В. Березянко // Харч. пром-сть. — 2008. — № 7. — С. 132-136.
Голян В. А. Ринок земельних ресурсів в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку : [наук. моногр.] / В. А. Голян, М. Г. Москва, В. І. Блонська, П. П. Гаврилко, М. Л. Потинський. — Львів : Львів. комерц. акад., 2011. — 176 c.
Лисецький А. С. Ринок землі: переваги і загрози [Електронний ресурс] / А. С. Лисецький, О. М. Паламарчук, Г. В. Чабан // Економічний вісник університету. — 2017. — Вип. 34(1). — С. 176-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_34(1)__22.
Литвиненко Ю. О. Ринок землі в Україні: сутність, завдання, функції [Електронний ресурс] / Ю. О. Литвиненко // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 17. — С. 158-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_17_35.
Мінмін В. Ринок землі в Україні: характеристики та особливості формування [Електронний ресурс] / В. Мінмін, Т. Д. Рищенко // Комунальне господарство міст. Сер. : Економічні науки. — 2015. — Вип. 122. — С. 23-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2015_122_7.
Паламарчук Л. В. Ринок землі в Україні: напрями розвитку механізму функціонування : наук. моногр. / Л. В. Паламарчук, А. Г. Мартин, О. В. Матвійчук, О. С. Рачинський. — Київ : Медінформ, 2011. — 259 c.
Саблук П. Т. Ринок землі на часі [Електронний ресурс] / П. Т. Саблук // Вісник аграрної науки. — 2019. — № 4. — С. 82-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2019_4_14.
Сірко А. В. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 4. — С. 62-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_4_7.
Сохнич А. Ринок землі і економічна криза [Електронний ресурс] / А. Сохнич, С. Сохнич // Землевпорядний вісник. — 2015. — № 2. — С. 13-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2015_2_5.
Тітова С. Ринок землі як сегмент ринку нерухомості [Електронний ресурс] / С. Тітова, О. Бабенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — 2018. — Вип. 2. — С. 62-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2018_2_14.
Хомутенко В. Ринок землі в Україні: передумови та наслідки [Електронний ресурс] / В. Хомутенко, О. Волкова // Економіст. — 2011. — № 11. — С. 83-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2011_11_23.
Черевко Г. Ринок землі і держава [Електронний ресурс] / Г. Черевко // Аграрна економіка. — 2015. — Т. 8, № 3-4. — С. 18-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2015_8_3-4_5.

.: Розділ: Держава і право :: 14.06.2022 11.25.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Львів :: Запитання: 46495  
Саша запитує:
Військовий стан, порушення
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дебренюк А. П. Психологічна сумісність військових операторів радіалокаційних станцій під час виконання службових завдань в особливих умовах : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09 / А. П. Дебренюк ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. — Київ, 2018. — 19 с. : табл.
Замотаєва Н. В. Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням кейс-технології : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Замотаєва ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл.
Індикатори стану внутрішнього контролю у військових частинах та рекомендації щодо порядку їх застосування : метод. рек. / М. О. Науменко, В. М. Черкашина, К. А. Фісун, В. М. Герасименко ; Нац. гвардія України, Нац. акад. Нац. гвардії України. — Харків : НАНГУ, 2021. — 120 с. : іл., табл.
Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України / [Богданович В. Ю., Романченко І. С., Свида І. Ю., Сиротенко А. М.] ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. — Львів : НАСВ, 2019. — 267 с. : іл., табл.
Предиткевич О. С. Формування готовності командирів військових підрозділів Збройних сил України до педагогічної фасилітації у системі післядипломної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. С. Предиткевич ; М-во освіти і науки України, Хмельн. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2018. — 19 с.
Розлуцький Н. В. Боротьба радянського режиму проти українського визвольного руху на території Станіславської області (1944–1956 рр.): військовий аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Н. В. Розлуцький ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ ”Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника”. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с.
Романцов О. Становлення інституту військових губернаторів на теренах Правобережної України (кінець XVIII – перша третина XIX ст.) / О. Романцов ; [наук. ред.: О. П. Реєнт] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2017. — 267 с.
Україна. Закони. Закон України ”Про військовий обов’язок і військову службу” ; Закон України ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” : станом на 22 берез. 2021 р. : відповідає офіц. тексту. — Офіц. вид. — Харків : Право, 2021. — 118 с.
Україна. Закони. Закон України ”Про військовий обов’язок і військову службу” ; Закон України ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” : станом на 24 квіт. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. — Офіц. вид. — Харків : Право, 2019. — 112 с.
Шкатула О. П. Методика використання курсантами вищих військових навчальних закладів інтернет-ресурсів у процесі навчання історії України : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. П. Шкатула ; НАПН України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2018. — 20 с. : табл.
Юр’єв С. О. Методика розвитку рухових якостей курсантів військових закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / С. О. Юр’єв ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2020. — 20 с. : іл., табл.

.: Розділ: Держава і право :: 10.06.2022 23.44.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Збараж :: Запитання: 46485  
Ліна запитує:
Добрий день. Мене цікавить питання правової герменевтики. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам такі джерела літератури:
Вдовичин І. Я. Перспективи застосування герменевтичного підходу для дослідження української політико-правової думки першої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Я. Вдовичин // Митна справа. — 2013. — № 6(2.2). — С. 42-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6(2.
Гетьман І. Правова герменевтика і адаптація законодавства України в умовах становлення європейського правового простору [Електронний ресурс] / І. Гетьман // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 4. — С. 43-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2012_4_6.
Гетьман І. В. Трансформації у правовій доктрині: плюралізм методологій, концепція правового спілкування, правова герменевтика [Електронний ресурс] / І. В. Гетьман // Проблеми законності. — 2014. — Вип. 125. — С. 24-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2014_125_6.
Дудаш Т. І. Праворозуміння: герменевтичне дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Т. І. Дудаш ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2008. — 16 с.
Дудченко В. В. Герменевтика права: розвиток юриспруденції : навч. посіб. / В. В. Дудченко, М. Р. Аракелян, В. В. Завальнюк. — Одеса : Фенікс, 2014. — 183 c.
Косцова І. П. Герменевтичний метод тлумачення норм права: історична та юридична дивергенція / І. П. Косцова // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2015. — № 827. — С. 153-158.
Москаленко Я. Л. Герменевтика та праворозуміння (до питання про підходи до вивчення проблеми) [Електронний ресурс] / Я. Л. Москаленко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2014. — Вип. 65. — С. 45-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_65_9.
Нетреб’як О. Сутність та значення правової герменевтики [Електронний ресурс] / О. Нетреб’як // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 5. — С. 189-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_43.
Сатохіна Н. Правова герменевтика між універсалізмом і контекстуалізмом [Електронний ресурс] / Н. Сатохіна // Філософія права і загальна теорія права. — 2013. — № 1. — С. 169-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filpr_2013_1_16.
Сатохіна Н. І. Розуміння у здійсненні права: герменевтичний підхід: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Н. І. Сатохіна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2010. — 20 с.
Стовба О. В. Що зветься герменевтикою права? Сенс і засади правової герменевтики [Електронний ресурс] / О. В. Стовба // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 50. — С. 102-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_50_20.
Шелестов К. О. Праворозуміння та герменевтика [Електронний ресурс] / К. О. Шелестов // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 50. — С. 108-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_50_21.

.: Розділ: Держава і право :: 8.06.2022 13.39.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Кропивницький :: Запитання: 46480  
Діана запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему:Роль міжнародних неурядових організацій. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела:
Балабін В. В. Міжнародні неурядові організації : навч. посіб. / В. В. Балабін, О. В. Плахотнік, О. О. Безносюк, В. І. Коряк, С. В. Лєнков, Л. В. Солодєєва; Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. — Київ : Інфодрук, 2008. — 118 c.
Балута І. В. Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / І. В. Балута // Актуальні проблеми державного управління. — 2017. — № 1. — С. 106-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_1_18.
Горбатюк С. Є. Міжнародні неурядові організації як суб’єкти забезпечення соціогуманітарної безпеки [Електронний ресурс] / С. Є. Горбатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. — 2017. — № 4. — С. 107-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2017_4_16.
Ільницька У. Особливості міжнародно-правової суб’єктності неурядових організацій / У. Ільницька // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2012. — Вип. 24. — С. 84-90.
Ільницька У. Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці / У. Ільницька // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2013. — Вип. 25. — С. 119-123
Кіян Л. Роль неурядових організацій в системі міжнародних відносин [Електронний ресурс] / Л. Кіян // Історико-політичні проблеми сучасного світу. — 2010. — Т. 21-22. — С. 241-244. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2010_21-22_50.
Кривонос Р. Рада Європи та міжнародні неурядові організації / Р. Кривонос // Людина і політика. — 1999. — № 6. — С. 21-24.
Курсоніс В. М. Неурядові організації та їх роль у глобалізованому світі / В. М. Курсоніс // Вісн. Маріуп. держ. ун-ту. Сер. Право. — 2014. — Вип. 7. — С. 224-236.
Матвєєва О. В. Віртуальні спільноти як неурядові актори світової політики : автореф. дис. канд. політ. наук : 23.00.04 / О. В. Матвєєва; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2015. — 20 c.
Монастирьова Є. Діяльність міжнародних неурядових організацій із протидії торгівлі людьми [Електронний ресурс] / Є. Монастирьова // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 16. — С. 167-173. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_16_26.
Сазонець І. Л. Роль неурядових організацій у системі регулювання міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс] / І. Л. Сазонець, Н. А. Сіпайло // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2016. — Вип. 3. — С. 166-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2016_3_20.
Снігурська І. Г. Особливості правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій / І. Г. Снігурська // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2001. — Вип. 11. — С. 533-538.
Чернявська Л. Н. Суб’єктність міжнародних неурядових організацій у світовій політиці : автореф. дис... канд. політ. наук / Л. Н. Чернявська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — Київ, 2007. — 20 c.

.: Розділ: Держава і право :: 7.06.2022 18.02.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.27666 seconds