Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44551
   


Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 45803  
Аліна запитує:
Інфраструктура аграрного ринку на регіональному рівні.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Біттер О. А. Актуальне дослідження стратегії розвитку інфраструктури аграрного ринку регіону [Електронний ресурс] / О. А. Біттер // Регіональна економіка. — 2015. — № 1. — С. 198-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_27
Борщевський В. В. Модернізація соціальної інфраструктури села в контексті нарощування економічного потенціалу сільських територій та еволюції аграрного ринку регіону [Електронний ресурс] / В. В. Борщевський, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. — 2015. — № 1. — С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_9
Борщевський В. В. Модернізація інфраструктури аграрного ринку регіону як чинник нарощування потенціалу сільських територій [Електронний ресурс] / В. В. Борщевський, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. — 2014. — № 1. — С. 16-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2014_1_4
Васильчак С. В. Активізація розвитку фінансової інфраструктури аграрного ринку Львівської області [Електронний ресурс] / С. В. Васильчак, В. А. Чемерис, І. М. Гринчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2014. — Вип. 4. — С. 152-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_4_19
Ващук О. В. Особливості формування інфраструктури аграрного ринку регіонального рівня [Електронний ресурс] / О. В. Ващук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2009. — Вип. 24(1). — С. 205-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2009_24(1)__42
Онопрієнко І. М. Сучасний стан інфраструктури аграрного ринку Сумщини [Електронний ресурс] / І. М. Онопрієнко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2012. — Вип. 8. — С. 145-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2012_8_32
Правоторов С. Б. Напрямки дослідження інфраструктури аграрного ринку Херсонської області [Електронний ресурс] / С. Б. Правоторов // Бізнес-навігатор. — 2016. — № 1. — С. 15-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2016_1_4
Сакун А. Ж. Перспективи розвитку інфраструктури аграрного ринку Херсонської області [Електронний ресурс] / А. Ж. Сакун // Облік і фінанси. — 2012. — № 1. — С. 132-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_1_29
Соловйова О. М. Інфраструктурне забезпечення аграрного ринку одеської області [Електронний ресурс] / О. М. Соловйова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2009. — № 31. — С. 87-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2009_31_31
Фарафонова Н. В. Необхідність розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки для потреб аграрного сектору економіки (на прикладі Житомирської області) [Електронний ресурс] / Н. В. Фарафонова // Регіональна економіка. — 2011. — № 4. — С. 199-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_4_25
Чемерис В. А. Ефективність функціонування інформаційно-комунікаційної інфраструктури аграрного ринку Львівської області [Електронний ресурс] / В. А. Чемерис, В. І. Душка, Л. Максим В. // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2016. — № 6. — С. 92-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_6_10

.: Розділ: Держава і право :: 8.09.2021 12.02.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Ковель :: Запитання: 45768  
Таня запитує:
Добрий день. Потрібні джерела про міграційно-трудові відносини України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Алексєєва Т. І. Еволюція міграційних процесів крізь призму теорії міжнародних відносин [Електронний ресурс] / Т. І. Алексєєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 24(1). — С. 10-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24(1)__4.
Аракелян Р. Ф. Деякі аспекти міжнародно-правового регулювання міграційних відносин [Електронний ресурс] / Р. Ф. Аракелян // Правничий вісник Університету «КРОК». — 2012. — Вип. 13. — С. 119-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2012_13_19.
Бабенко А. Ю. Фінансово-правові аспекти трудової міграційної політики в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Бабенко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2009. — Вип. 11. — С. 325-330. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2009_11_42.
Бабушкін О. А. Міграційні процеси в ракурсі економіко-правових відносин [Електронний ресурс] / О. А. Бабушкін, Р. О. Комар // Часопис економічних реформ. — 2018. — № 4. — С. 58-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2018_4_12.
Бідак В. Я. Міграційно-трудові мотивації носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних суспільних системах [Електронний ресурс] / В. Я. Бідак // Регіональна економіка. — 2011. — № 1. — С. 109-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_1_16.
Бублій М. П. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / М. П. Бублій ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2008. — 20 с.
Відякіна М. М. Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вимір / М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ДКС, 2011. — 198 с.
Гайдуцький А. П. Міграційний капітал в країнах, що розвиваються / А. П. Гайдуцький. — Київ : УкрІНТЕІ, 2008. — 296 c.
Кіцул Ю. С. Характеристика суб’єктів нелегальних міграційно-правових відносин [Електронний ресурс] / Ю. С. Кіцул // Митна справа. — 2014. — № 5(2.1). — С. 186-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_5(2.
Майданік І. П. Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / І. П. Майданік ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2007. — 19 с.
Остапа О. М. Трудова міграція – найвагоміша складова міграційного руху населення України [Електронний ресурс] / О. М. Остапа // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2013. — Вип. 3. — С. 64-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_3_12.
Павлова В. О. Формування міграційної політики України в поєднанні з міжнародною трудовою міграцією [Електронний ресурс] / В. О. Павлова // Актуальні проблеми держави і права. — 2014. — Вип. 72. — С. 309-316. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_72_47.
Поліщук О. В. Міжнародні міграційно-трудові відносини як об’єкт міжнародно-правового регулювання [Електронний ресурс] / О. В. Поліщук // Журнал східноєвропейського права. — 2015. — № 13. — С. 132-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2015_13_23.
Україна в Європейській та Євразійській міграційних системах: регіональні аспекти : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (23 берез. 2009 р., м. Харків) / упоряд. О. А. Малиновська ; заг. ред. О. С. Власюк. — Київ : Стилос, 2009. — 243 с.
Хомутенко Л. І. Міграційні тенденції в Україні: особливості української трудової міграції [Електронний ресурс] / Л. І. Хомутенко, А. П. Гребенюк // Інфраструктура ринку. — 2016. — Вип. 2. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2016_2_8.
Цекалова Н. І. Індивідуальні суб’єкти міграційно-правових відносин [Електронний ресурс] / Н. І. Цекалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10-1(1). — С. 168-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-1(1)__47.
Цекалова Н. І. Підстави виникнення, зміни та припинення міграційно-правових відносин [Електронний ресурс] / Н. І. Цекалова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 31(3). — С. 32-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31(3)__10.
Чайка Г. Українська трудова міграція та деякі аспекти міграційної політики України. [Електронний ресурс] / Г. Чайка // Питання історії України. — 2014. — Т. 17. — С. 148-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2014_17_25.
Чайка-Петегирич Л. Б. Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Л. Б. Чайка-Петегирич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 22 с.

.: Розділ: Держава і право :: 29.08.2021 16.33.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Суми :: Запитання: 45722  
Андрій запитує:
Вимагання як ознака обтяжуючого складу злочину. Бажано електронні ресурси!
Наша відповідь:
Гринишин О. А. Розмежування "вимагання" із суміжними складами злочинів, що посягають на свободу договору [Електронний ресурс] / О. А. Гринишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 41(2). — С. 117-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_41(2)__29
Гуня І. І. Особливості об’єктивної сторони вимагання [Електронний ресурс] / І. І. Гуня // Форум права. — 2014. — № 1. — С. 136–144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Драчинська В. О. Порядок дій громадян у випадку вимагання від них з боку суддів неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / В. О. Драчинська // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 1. — С. 13-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2015_1_5
Дудоров О. О. Проблемні питання вимагання неправомірної вигоди при вчиненні підкупу службової особи юридичної особи приватного права [Електронний ресурс] / О. О. Дудоров, Я. В. Ризак // Вісник кримінального судочинства. — 2015. — № 1. — С. 180-191. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkc_2015_1_25
Ковтун О. А. Історія становлення законодавства щодо кримінальної відповідальності в Україні за вимагання (1845–2001 рр.) [Електронний ресурс] / О. А. Ковтун // Питання боротьби зі злочинністю. — 2018. — Вип. 35. — С. 192-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2018_35_17
Крєпаков І. О. Складові елементи постзлочинної обстановки та їх значення для оперативно-розшукового документування вимагань [Електронний ресурс] / І. О. Крєпаков // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 29(2.3). — С. 251-253. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29(2
Пономаренко О. С. Наукова розробленість питання оперативно-розшукової протидії вимаганням підрозділами кримінальної поліції [Електронний ресурс] / О. С. Пономаренко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2018. — Вип. 3. — С. 265-273. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2018_3_29
Пономаренко О. С. Особливості оперативно-розшукової характеристики вимагання [Електронний ресурс] / О. С. Пономаренко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2018. — № 6. — С. 141-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2018_6_23
Семикіна Л. О. Суб’єктивна сторона вимагання [Електронний ресурс] / Л. О. Семикіна // Європейські перспективи. — 2013. — № 4. — С. 112-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_4_22
Тертична А. А. Окремі питання призначення покарання за вимагання: за матеріалами судової практики [Електронний ресурс] / А. А. Тертична // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 38(2). — С. 87-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38(2)__23
Тертична А. А. Особливості об'єктивної сторони вимагання (ст. 189 КК України) [Електронний ресурс] / А. А. Тертична // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 2. — С. 407-410. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_2_95
Хмиз М. Проблеми співвідношення складу вимагання неправомірної вигоди із суміжними складами у Кримінальному праві України [Електронний ресурс] / М. Хмиз // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2016. — Вип. 64. — С. 218-227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2016_64_27
Шевченко А. А. Про деякі питання розслідування вимагань, що вчиняються терористичними угрупованнями на тимчасово окупованій території України [Електронний ресурс] / А. А. Шевченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 3(2). — С. 145-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_3(2)__37
Якимова С. В. Вимагання, у зв’язку з підкупом, за кримінальним законодавством України [Електронний ресурс] / С. В. Якимова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 355-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_60
Ярмиш Н. Вимагання неправомірної вигоди та прохання її надати: складнощі розмежування [Електронний ресурс] / Н. Ярмиш // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2017. — № 4. — С. 58–63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2017_4_11

.: Розділ: Держава і право :: 3.08.2021 15.43.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 45718  
Олексій запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про тероризм у міжнародному праві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олексію! Пропонуємо вам таку літературу:
Біленький Є. А. Міжнародний тероризм та українські реалії / Є. А. Біленький // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — Вип. 19. — С. 3-6
Головатий М. Ф. Сучасний тероризм і доля національних держав: соціально-політичний аспект (основні тези) / М. Ф. Головатий // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — Вип. 19. — С. 7-9.
Канцір В. С. Транснаціональний тероризм – корозія архітектури міжнародних відносин [Електронний ресурс] / В. С. Канцір // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. — 2014. — № 810. — С. 184-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_810_32.
Канцір В. Сучасне розуміння поняття тероризму / В. Канцір, І. Серкевич // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2017. — № 865. — С. 449-456.
Канцір В. С. Філософія міжнародного тероризму: правовий вимір: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / В. С. Канцір ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 34 с.
Кононенко В. П. Фінансування тероризму – загроза для міжнародних відносин. Практика Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС [Електронний ресурс] / В. П. Кононенко, Л. В. Новікова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. — 2018. — Вип. 7. — С. 55-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2018_7_10.
Кучерук М. М. Держава як суб’єкт реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві [Електронний ресурс] / М. М. Кучерук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2017. — № 1. — С. 109-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2017_1_20.
Мальцев М. Є. Протидія тероризму в умовах сучасного міжнародного права [Електронний ресурс] / М. Є. Мальцев // Молодий вчений. — 2018. — № 11(2). — С. 885-888. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11(2)__88.
Мікічурова О. В. Дефініція міжнародного тероризму в міжнародному праві [Електронний ресурс] / О. В. Мікічурова // Dictum factum. — 2019. — № 2. — С. 124-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dicf_2019_2_20.
Підюков П. П. Тероризм і його транснаціоналізація, характерні риси міжнародного тероризму та проблеми їх понятійного і термінологічного визначення [Електронний ресурс] / П. П. Підюков, О. В. Калиновський, Я. Ю. Конюшенко // Часопис Київського університету права. — 2017. — № 2. — С. 224-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_2_52.
Постоловський С. Р. Політико-інформаційна детермінанта протиборства з сучасним міжнародним тероризмом: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / С. Р. Постоловський ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — Київ, 2008. — 19 с.
Тернов П. П. Тероризм і його транснаціоналізація, характерні риси міжнародного тероризму та проблеми їх понятійного і термінологічного визначення [Електронний ресурс] / П. П. Тернов, О. В. Калузький, Я. У. Ганів // Web of science and Academic Researcher. — 2019. — № 1. — С. 133-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/wsar_2019_1_23.
Ткач В. Ф. Особливості сучасного міжнародного тероризму: характерні риси, виклики і загрози [Електронний ресурс] / В. Ф. Ткач // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2013. — Вип. 11. — С. 60-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2013_11_13.
Філонов О. В. Міжнародне співтовариство у боротьбі з тероризмом [Електронний ресурс] / О. В. Філонов // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 3. — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2017_3_16.
Шевчук О. А. Міжнародно-правові принципи боротьби з тероризмом [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук, Д. Ю. Босак. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. — 2019. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2019_2_11.
Шквірук В. Особливості розвитку міжнародного тероризму в Європі та актуальні проблеми боротьби з ним [Електронний ресурс] / В. Шквірук // Історико-політичні проблеми сучасного світу. — 2014. — Т. 27-28. — С. 290-295. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2014_27-28_55.

.: Розділ: Держава і право :: 29.07.2021 09.17.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 45716  
Олександр запитує:
Добрий день. Необхідна інформація про конституційно-правове забезпечення реалізації прав дитини в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олександре! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні : спец. доп. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. — Київ : Омбудсман України, 2010. — 229 с.
Коломоєць Н. В. Зміст і сутність системи адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Коломоєць // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2018. — Вип. 34. — С. 26-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2018_34_8.
Коломоєць Н. В. Міжнародні стандарти як основа захисту прав дитини на національному рівні [Електронний ресурс] / Н. В. Коломоєць // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2015. — Вип. 3. — С. 100-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2015_3_16.
Кондратюк Т. В. Захист прав дитини як важливий напрям державно-управлінської сімейної політики [Електронний ресурс] / Т. В. Кондратюк, Ю. О. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 4. — С. 83-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_4_21.
Концепція забезпечення і захисту прав дитини в Україні / Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ : Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. — 85 с.
Кудрявцева О. Конституційні засади захисту прав і свобод дитини в Україні: досвід, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / О. Кудрявцева // Історико-правовий часопис. — 2014. — № 1. — С. 49-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2014_1_13.
Олифіренко Ю. І. Шляхи вдосконалення державного управління у сфері захисту прав дитини [Електронний ресурс] / Ю. І. Олифіренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2014. — № 2. — С. 264-275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_2_39.
Оніщенко Н. М. Права і свободи дитини: забезпечення та захист у контексті сучасних викликів [Електронний ресурс] / Н. М. Оніщенко, О. Л. Богініч, О. Л. Львова, С. О. Сунєгін // Бюлетень Мін’юсту України. — 2020. — № 4. — С. 22-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2020_4_8.
Радченко Б. Інститути громадянського суспільства у захисті прав дитини / Б. Радченко, І. Дубровський ; заг. ред. Бондаренко В. С. ; Ін-т соц. безпеки України. — Харків, 2012. — 143 с.
Темченко О. В. Соціальна функція української держави у сфері захисту прав дитини [Електронний ресурс] / О. В. Темченко // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 51. — С. 394-399. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_51_66.
Трестер Ю. О. Нормативно-правові засади реалізації державних механізмів захисту прав дитини в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Трестер // Економіка та держава. — 2014. — № 7. — С. 129-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_7_32.
Ярощук А. В. Основні принципи захисту прав дитини [Електронний ресурс] / А. В. Ярощук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2017. — № 16(2). — С. 91-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_16(2)__23.

.: Розділ: Держава і право :: 27.07.2021 08.57.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.375983 seconds