Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45786
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 47008  
Анастасія запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про сучасні цивілістичні дослідження. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Дзьобань О. П. Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування [Електронний ресурс] / О. П. Дзьобань, В. Л. Яроцький // Інформація і право. — 2017. — № 2. — С. 5-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2017_2_3.
Кізлова О. С. Стан дослідження категорії застави у цивілістиці [Електронний ресурс] / О. С. Кізлова // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». — 2012. — Т. 12. — С. 227-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2012_12_24.
Кочин В. Поняття та ознаки саморегулювання у цивільному праві України [Електронний ресурс] / В. Кочин // Юридична Україна. — 2014. — № 10. — С. 52-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_10_11.
Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень [Електронний ресурс] / В. Кочин // Юридична Україна. — 2014. — № 7. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_7_9.
Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень [Електронний ресурс] / В. Кочин // Юридична Україна. — 2014. — № 7. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_7_9.
Курило М. П. Методологічні за засади дослідження єдності цивілістичного процесу [Електронний ресурс] / М. П. Курило // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 71. — С. 363-374. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2015_71_29.
Муляр М. С. Стан вітчизняних цивілістичних досліджень правовідносин споживчого кредитування [Електронний ресурс] / М. С. Муляр // Часопис Київського університету права. — 2017. — № 1. — С. 201-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_1_48.
Харитонов Є. О. До визначення поняття та системи цивілістики (науки цивільного права) [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 51. — С. 7-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_51_4.
Харитонов Є. О. До проблеми визначення змісту поняття «цивільне законодавство України» [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 65. — С. 107-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_65_15.
Чалий Ю. І. Справедливість як метод цивілістики [Електронний ресурс] / Ю. І. Чалий // Форум права. — 2019. — № 4. — С. 66–74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Черевко П. П. Створення юридичних осіб приватного права : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / П. П. Черевко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2009. — 16 с.
Шемонаєв В. Ю. Загальна аварія (цивілістичні аспекти) : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. Ю. Шемонаєв ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2003. — 19 с.
Шимон С. І. Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці [Електронний ресурс] / С. І. Шимон // Часопис Київського університету права — 2012. — № 2. — С. 192-195. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2012_2_47.

.: Розділ: Держава і право :: 4.03.2023 19.41.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Черкаси :: Запитання: 46984  
Олексій запитує:
Добрий день. Потрібні джерела про основи римського приватного права. Дякую.
Наша відповідь:
Олексію, добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Бабич І. Г. Принцип справедливості – характеристика у римському приватному праві [Електронний ресурс] / І. Г. Бабич // Часопис цивілістики. — 2017. — Вип. 25. — С. 6-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_25_4.
Бобуйок І. А. Договір поруки в римському приватному праві [Електронний ресурс] / І. А. Бобуйок // Право і суспільство. — 2013. — № 6. — С. 90-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2013_6_22.
Вовк В. М. Юридична рівність у римському приватному праві [Електронний ресурс] / В. М. Вовк // Адвокат. — 2009. — № 6. — С. 29-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2009_6_6.
Гайдулін О. О. Історичний і системний способи тлумачення в римському приватному праві: ідейні витоки та застереження щодо рецепції [Електронний ресурс] / О. О. Гайдулін // Правове регулювання економіки. — 2015. — № 15. — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pre_2015_15_15.
Горлов А. В. Становлення заповідальних розпоряджень у римському приватному праві України [Електронний ресурс] / А. В. Горлов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2008. — № 40. — С. 284-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2008_40_45.
Гринько С. Д. Деліктні зобов’язання римського приватного права: поняття, система, рецепція : монографія / С. Д. Гринько; МОНМС України, Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2012. — 723 c.
Гринько С. Д. Поняття та предмет зобов’язань за римським приватним правом [Електронний ресурс] / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. — 2010. — № 3. — С. 38-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2010_3_9.
Полюк Ю. І. Історично-правовий аспект становлення та розвитку права на звернення до суду через призму римського приватного права [Електронний ресурс] / Ю. І. Полюк // Молодий вчений. — 2017. — № 8. — С. 375-379. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_8_85.
Римське приватне право: здобутки європейські та глобальні : матеріали Міжнар. колоквіуму, 27 жовт. 2018 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; упоряд.: К. І. Спасова; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса : Фенікс, 2018. — 141 c.
Русу С. Д. Історико-правові передумови рецепції римського приватного права [Електронний ресурс] / С. Д. Русу // Університетські наукові записки. — 2005. — № 3. — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_3_4.
Харитонов Є. О. Основи римського приватного права : посіб. для аудитор. і самост. вивч. курсу / Є. О. Харитонов. — Одеса : Букаєв В. В., 2016. — 395 c.
Шаркова І. М. Принцип добросовісності в римському приватному праві: історія та сучасність : монографія / І. М. Шаркова; ред.: В. Ф. Опришко; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Нац. акад. прав. наук України , НДІ приват. права і підприємництва. — Київ : КНЕУ, 2011. — 246 c.

.: Розділ: Держава і право :: 22.02.2023 10.57.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 46964  
Олег запитує:
Добрий день. Допоможіть у пошуку літератури на тему: формування правової системи США. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегялньте таку літературу:
Волошенюк О. В. Особливості розвитку правотворчості в романо-германській та англо-американській правових системах [Електронний ресурс] / О. В. Волошенюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2005. — Вип. 31. — С. 199-205. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2005_31_39.
Добош З. Правова система підсудності справ Верховному Суду США [Електронний ресурс] / З. Добош, О. Забзалюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2019. — Вип. 24. — С. 153-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_24_25.
Камінська Н. В. Статутні джерел в правових системах Великобританії та США [Електронний ресурс] / Н. В. Камінська, М. П. Гусяк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2020. — Вип. 2. — С. 26-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_2_4.
Кравчук М. В. Правова система США / М. В. Кравчук; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Київ : Нора-Друк, 2004. — 136 c.
Крилач О. М. Особливості правової системи Сполучених Штатів Америки [Електронний ресурс] / О. М. Крилач. // Часопис Академії адвокатури України. — 2013. — № 3. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_3_13.
Мадіна В. В. Судовий прецедент як джерело права в англо-американській правовій системі [Електронний ресурс] / В. В. Мадіна, М. В. Мітько // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. — 2022. — № 4. — С. 83-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2022_4_13.
Мартинюк Р. Державно-правова система Сполучених Штатів Америки: американський досвід для України [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Міжнародні відносини. — 2009. — Вип. 1. — С. 143-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoamv_2009_1_12.
Осакве К. Американська правова культура: загальна квінтесенція та галузеві особливості [Електронний ресурс] / К. Осакве // Порівняльне правознавство. — 2012. — № 3-4. — С. 209-224. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/porpr_2012_3-4_20.
Пильгун Н. В. До питання про історію формування американської правової системи [Електронний ресурс] / Н. В. Пильгун // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2018. — № 4. — С. 74-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2018_4_11.
Пильгун Н. В. Історичний аспект формування американської правової системи [Електронний ресурс] / Н. В. Пильгун // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2018. — № 2. — С. 62-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2018_2_10.
Пильгун Н. В. Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США (історико-правовий аспект) : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Н. В. Пильгун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2007. — 18 с.
Теленик С. С. Досвід правового регулювання системи захисту критичної інфраструктури в США [Електронний ресурс] / С. С. Теленик // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2018. — № 2. — С. 358-370. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_2_33.

.: Розділ: Держава і право :: 16.02.2023 08.16.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Рівне :: Запитання: 46931  
Богдан запитує:
Добрий день! Цікавить література про становлення та розвиток земельного оподаткування в Україні. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Богдане! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Боровик П. М. Боровик П. М. Напрями державного регулювання процесів земельного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Боровик П. М. Боровик П. М., Кончаковська Е. О. Кончаковська Е. О. // Наукові праці НДФІ. — 2009. — Вип. 2. — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2009_2_12.
Жавнерчик О. В. Економіко-екологічна оптимізація земельного оподаткування [Електронний ресурс] / О. В. Жавнерчик // Економіка. Фінанси. Право. — 2013. — № 1. — С. 21-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2013_1_8.
Малоокий В. А. Формування сучасної системи управління земельними ресурсами територіальних громад в України: особливості та тенденції [Електронний ресурс] / В. А. Малоокий // Теорія та практика державного управління. — 2020. — Вип. 3. — С. 162-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2020_3_21.
Мацієвич Т. О. Особливості екологічного оподаткування: практика країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Т. О. Мацієвич // Економічний аналіз. — 2014. — Т. 15, № 2. — С. 71-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_15(2)__12.
Многодєтна О. А. Розв’язання еколого-економічних проблем землекористування шляхом оптимізації земельного оподаткування [Електронний ресурс] / О. А. Многодєтна // Вісник Одеського державного екологічного університету. — 2012. — Вип. 13. — С. 72-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodeu_2012_13_10.
Павлій А. С. Аналіз економічної сутності землі як об’єкта оподаткування [Електронний ресурс] / А. С. Павлій // Економіка промисловості. — 2014. — № 4. — С. 72-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2014_4_7.
Павлій А. С. Аналіз системи земельного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Павлій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2015. — Вип. 14. — С. 262-267. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_14_61.
Павлов К. В. Земельне оподаткування в Україні: становлення та розвиток [Електронний ресурс] / К. В. Павлов, О. М. Павлова, П. Р. Романюк, Е. І. Лихач // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2022. — № 1. — С. 37-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2022_1_8.
Поліщук В. С. Особливості земельного оподаткування [Електронний ресурс] / В. С. Поліщук // Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. — 2009. — Вип. 2. — С. 312-317. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2009_2_68.
Сидорович О. Ю. Сучасні тенденції та проблемні аспекти земельного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович, Ю. В. Рудницька // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2011. — Вип. 17. — С. 113-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2011_17_15.
Синчак В. П Удосконалення земельного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / В. П Синчак, О. С. Сохатюк // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 4. — С. 365-374. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_4_61.
Ясеновська Т. Б. Історія становлення оподаткування в Україні: ретроспективна періодизація та національні досягнення [Електронний ресурс] / Т. Б. Ясеновська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2010. — Вип. 15. — С. 117-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2010_15_16.

.: Розділ: Держава і право :: 6.02.2023 08.58.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Львів :: Запитання: 46920  
Володимир запитує:
Добрий день! Мене цікавлять матеріали для написання курсової роботи на тему "Договір купівлі-продажу майнових прав"
Наша відповідь:
Добрий день, Володимире! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Майнові_права_як_предмет_договору_купівлі-продажу_нерухомого_майна
http://yurradnik.com.ua/stati/dogovir-kupivli-prodazhu-maynovih-prav/
https://www.ut.kiev.ua/index.php/biblioteka-yurista/item/1110-dogovir-kupivli-prodazhu-maynovih-prav.html
http://advocatlviv.com.ua/shemi-prodazhu-kvartiri-v-novobudovi-dogovir-kupivli-prodazhu-majnovih-prav/
https://obrii.net/договір-купівлі-продажу-майнових-пра/
https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/download/128/124/
http://www.barristers.com.ua/dogovir-kupivli-prodazhu-majnovih-prav-na-kvartiru/
https://veche.kiev.ua/journal/2886/
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/22065/Анатійчук В. В. Форма договору купівлі-продажу майнових прав на обєкти будівництва.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31020/1/ВІДМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНОВИХ ПРАВ.pdf
https://armada.law/blog/dogovir-kupivli-prodazhu-maynovykh-prav-na-kvartyru-yak-ne-potrapyty-na-gachok-shakhrayiv/

– Шимон С. І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин :
Монографія / С.І.Шимон. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 664 с.
– Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність:
цивільно-правові аспекти : автореф. дис… докт.юрид.наук : 12.00.03 / О.С.Яворська. – Київ, 2011. 36 с.
– Пленюк М.Д. Особливості права власності та майнових прав за договором будівельного підряду / М. Д. Пленюк // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 1. – С. 133-137.
– Грущинська Н. Права й обов’язки сторін за договором купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу / Н. Грущинська // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 28-31.
– Головченко В. Питання легітимності ризиків за договором купівлі-продажу майнових прав на житло / В. Головченко, О. Гловченко // Віче : журн. Верхов. Ради України. – 2011. – № 24. – С. 5-7.
– Шимон С. І. Передання товару, фікційна традиція та правова фікція у правовідносинах з купівлі-продажу майнових прав / С. І. Шимон // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 300-305.
– Грущинська Н. І. Договір купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Н. І. Грущинська ; наук. кер. В. М. Коссак ; офіц. опон.: І. М. Кучеренко, А. Б. Гриняк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ, 2012. – 20 с.
– Олійник П. Береженого Бог береже, або Про деякі аспекти правонаступництва за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру / П. Олійник // Юридична газета. - 2017. – № 4/5. – С. 1, 30-31.
– Чаплян С. Особливості договору купівлі-продажу майнових прав / С. Чаплян // Юридичний вісник України. – 2017. – № 30/31. – С. 21.
– Утєхін І. Б. Договір купівлі-продажу майнових прав: теорія та практика / І. Б. Утєхін ; Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка : наук.-теорет. журн. - Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (82). – С. 196-205.
– Піддубна В. Ф. Договір купівлі-продажу підприємства: правові аспекти = Enterprise sale and purcnase agreement: legal aspects / В. Ф. Піддубна, В. А. Щербина // Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. – № 4. – С. 259-261.
– Анатійчук В. В. Договір купівлі-продажу майнових прав: порівняльно-правовий аспект / В. В. Анатійчук // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія ”Юридичні науки”. – 2018. – Т. 29 (68), № 4. – С. 46-51.
– Кушерець Д. В. Особливості охорони й захисту майнових прав сторін у договорах купівлі-продажу / Д. В. Кушерець // Право і суспільство. – 2015. – № 3, Ч. 2. –С. 67-72.

.: Розділ: Держава і право :: 1.02.2023 15.25.27 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.307997 seconds