Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44887
   


Автор запитання: Антоніна із міста: Ужгород :: Запитання: 46552  
Антоніна запитує:
Добрий день. Мені дуже потрібна література на тему: Діяльність органів державної влади у Європейському союзі. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам таку літературу:
Білозерська Т. О. Адміністративно-правові засади співробітництва України та Європейського Союзу у сучасних умовах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Т. О. Білозерська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2009. — 24 с.
Бєлкін Л. М. Проблеми виконання рішень адміністративних судів органами державної влади України в контексті правових позицій Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] / Л. М. Бєлкін // Університетські наукові записки. — 2011. — № 1. — С. 260-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_1_44.
Гнидюк Н. А. Впровадження політики європейської інтеграції: інституційні аспекти взаємодії органів державної влади [Електронний ресурс] / Н. А. Гнидюк. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2016. — № 12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_12_9.
Гостєва О. М. Європейський досвід взаємодії органів державної влади та громадських організацій [Електронний ресурс] / О. М. Гостєва. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_9_10.
Задніпряна М. Ю. Принципи юридичної відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб в Україні та Європейському Союзі [Електронний ресурс] / М. Ю. Задніпряна // Право та інновації. — 2014. — № 3. — С. 97-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2014_3_15.
Лавренчук А. О. Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу: автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / А. О. Лавренчук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2004. — 20 с.
Сорока С. В. Історіографія проблеми взаємодії органів державної влади в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / С. В. Сорока // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Політологія. — 2014. — Т. 230, Вип. 218. — С. 54-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2014_230_218_12.
Степаненко С. В. Взаємодія органів державної влади та інституцій громадянського суспільства в процесі реалізації євроінтеграційної політики України: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / С. В. Степаненко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2010. — 20 с.
Якименко Х. С. Європейський союз: правова природа об'єднання: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Х. С. Якименко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 24.06.2022 13.39.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костянтин із міста: Миколаїв :: Запитання: 46534  
Костянтин запитує:
Доброго дня! Цікавить інформація про Нельсона Мандела. Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Батлер-Боудон Т.50 видатних творів : огляд видат. пр. : свобода, рівність, влада : ідеї, що змінили уми людей... : Політика / Т. Батлер-Боудон ; з англ. пер. Р. Клочко. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2019. — 478 с.
Кемп Р. Хороші хлопці : 50 героїв, що змінили світ добротою / Р. Кемп, П. Блоу ; пер. з англ. Е. Честер. — Київ : Книголав, 2020. — 119 с. : портр. — (Дитяча полиця).
Курілло В. Є. Латентна складова політичного процесу у Південній Африці в період боротьби з апартеїдом (1974–1994 рр.) [Електронний ресурс] / В. Є. Курілло, Г. О. Левченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Політологія. — 2016. — Т. 273, Вип. 261. — С. 69-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2016_273_261_15
Мандела Н. Довгий шлях до свободи = Long Walk to Freedom : автобіографія... / Н. Мандела ; пер. з англ. В. Старко. — 2-е вид. — Київ : Наш формат, 2017. — 528 с. — (Світоглядна література).
Підлуцький О. Лідери, що змінили світ / О. Підлуцький ; іл. В. Бариби ; худож.-оформ. М. С. Мендор. — Харків : Фоліо, 2020. — 442 с. : портр. — (Великий науковий проект).
Самойлова Л. І. Трансформації внутрішньополітичного життя у Південно-Африканській Республіці в період 1994-1997 років. Роль президента Нельсона Мандели в консолідації південноафриканців на етапі переходу країни до нерасового суспільства [Електронний ресурс] / Л. І. Самойлова // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2017. — Вип. 24(1). — С. 42-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2017_24(1)__8

.: Розділ: Держава і право :: 21.06.2022 09.23.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Кропивницький :: Запитання: 46523  
Мирослава запитує:
Добрий день. Потрібно інформацію на тему: Питання протидії корупції в судовій системі України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Перегляньте таку літературу:
Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : монографія / О. Ю. Бусол; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — Київ : Ін Юре, 2014. — 562 c.
Гладій С. В. До питання запобігання корупції в судовій сфері [Електронний ресурс] / С. В. Гладій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 28(3). — С. 147-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(3)__38.
Гладіліна А. В. Корупція і судова реформа [Електронний ресурс] / А. В. Гладіліна // Юридична Україна. — 2018. — № 9. — С. 64-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2018_9_12.
Демедюк Т. Проблеми протидії корупції в судах [Електронний ресурс] / Т. Демедюк // Вісник Академії управління МВС. — 2009. — № 2. — С. 112-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucnavs_2009_2_10.
Квасневська Н. Д. Реформуванння судової системи України: адміністративно-правові засади / Н. Д. Квасневська // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право : Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. — 2015. — № 4. — С. 71-74.
Поліщук А. О. Незалежність суду та судді як передумова запобігання корупції в системі правосуддя України [Електронний ресурс] / А. О. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2018. — Вип. 49(2). — С. 117-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2018_49(2)__30.
Рощина І. О. Хронологія і результати боротьби з корупцією у судовій системі України [Електронний ресурс] / І. О. Рощина, Д. В. Багрійчук // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2016. — № 1. — С. 162-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2016_1_28.
Судаков Ю. О. Сучасні реалії нормативно-правового забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Судаков // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2016. — Вип. 3. — С. 119-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_3_29.
Хомченко О. В. Корупція і судова реформа [Електронний ресурс] / О. В. Хомченко // Юридична Україна. — 2018. — № 11-12. — С. 81-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2018_11-12_14.
Южека Р. С. Проблема корупції в судовій системі в умовах судово-правової реформи в Україні [Електронний ресурс] / Р. С. Южека // Юридична Україна. — 2018. — № 10. — С. 50-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2018_10_8.

.: Розділ: Держава і право :: 18.06.2022 21.39.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даня із міста: Київ :: Запитання: 46518  
Даня запитує:
Проведені свята Дня Конституції для дітей молодшого віку
Наша відповідь:
Доброго дня, Даня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
[Добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля] : [добірка сценаріїв та матеріалів) / уклад. В. Полисаєва // Позакласний час. — 2012. — № 9-10. — Не журись!. — С. 115-130.
Журба К. Хай у серці кожної дитини живе любов до України : виховний захід у 1-4-х класах / К. Журба // Шкільний світ. — 2015. — № 16. — С. 5-16.
Історія міняється, а свята залишаються! : [добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля : сценарії, конкурси, розваги] // Позакласний час. — 2015. — № 5. — Не журись!. — С. 43-54.
Коряченко Л. В. Держава наша є і вічно буде : [проект] / Л. В. Коряченко // Розкажіть онуку. — 2017. — № 7. — С. 6-9.
Маркотенко С. М. Україна — моя Батьківщина : квест для учнів початкових класів / С. М. Маркотенко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 10-12. — С. 66-69.
Своє майбутнє — зміну молоду, віншує щиро славна Україна : [добірка матеріалів] : організатору молодіжного дозвілля // Позакласний час. — 2020. — № 5. — Не журись!. — С. 47-58.
Хараман О. У серці моїм - Україна : (патріотичний виховний захід, 2 клас) / О. Хараман // Початкова школа. — 2016. — № 6. — С. 40-41.
Я українець. Є у мене право на рідну мову та свою державу! : [добірка матеріалів, присвячена Конституції України] // Позакласний час. — 2018. — № 6. — Не журись!. — С. 47-58.
Ярченко А. В. Конституція України в моєму житті : Сценарій виховної години / А. В. Ярченко // Розкажіть онуку. — 2004.- №16-17. — С.57-58.

.: Розділ: Держава і право :: 16.06.2022 23.59.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентин із міста: Суми :: Запитання: 46510  
Валентин запитує:
Доброго вечора! Цікавить інформація про Миколу Сергійовича Бокаріуса, фундатора вітчизняної судової медицини та криміналістики.
Наша відповідь:
Бокаріус Л. В. Медицина – професія їхньої долі [Електронний ресурс] / Л. В. Бокаріус, С. В. Бокаріус, Н. Є. Філіпенко // Архів кримінології та судових наук. — 2020. — № 2. — С. 33-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/acrfs_2020_2_11
До 150-річчя з дня народження Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса [Текст] : [монографія] / [О. М. Клюєв та ін. ; передм. О. М. Клюєв] ; Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса. — Харків : ХНІДСЕ : Промінь, 2019. — 175 с.
Клюєв О. М. Академічна доброчесність та творча наполегливість Заслуженого професора М. С. Бокаріуса – насущний приклад для сьогодення [Електронний ресурс] / О. М. Клюєв, В. О. Ольховський, В. В. Бондаренко // Архів кримінології та судових наук. — 2020. — № 1. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/acrfs_2020_1_9
Клюєв О. М. Дослідження наукової спадщини М. С. Бокаріуса — обов’язок працівників наукової установи, що носить його ім’я [Електронний ресурс] / О. М. Клюєв, Л. В. Бокаріус, А. С. Тяпкін // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2021. — Вип. 23. — С. 83-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2021_23_10
Козаченко І. М. Батько й син Бокаріуси – видатні фундатори вітчизняної судової експертизи [Електронний ресурс] / І. М. Козаченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2016. — Вип. 16. — С. 427-435. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2016_16_59
Лісовий В. М. Заслужений професор М.С. Бокаріус – фундатор сучасної вітчизняної судово-медичної експертизи та криміналістики: до 150-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / В. М. Лісовий, В. О. Ольховський, Ю. М. Кравченко, В. В. Бондаренко // Клінічна та експериментальна патологія. — 2019. — Т. 18, № 2. — С. 163-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2019_18_2_33
Лозовий А. І. Внесок Миколи Сергійовича і Миколи Миколайовича Бокаріусів у розвиток судової експертизи та криминалистики [Електронний ресурс] / А. І. Лозовий, В. М. Лісовий, В. В. М’ясоєдов, В. О. Ольховський, Л. М. Дереча, В. В. Бондаренко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2014. — Вип. 14. — С. 430-441. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2014_14_63
Фесюнін В. М. "Архів кримінології та судових наук" і наукова спадщина М. С. Бокаріуса [Електронний ресурс] / В. М. Фесюнін, А. С. Тяпкін // Архів кримінології та судових наук. — 2020. — № 2. — С. 77-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/acrfs_2020_2_16

.: Розділ: Держава і право :: 15.06.2022 19.29.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.24615 seconds