Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45814
   


Автор запитання: Альона із міста: Прилуки :: Запитання: 47500  
Альона запитує:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу "Державна політика та державне управління з питання е-ресурсів в Україні. Класифікація е-інформаційних ресурсів в електронному урядуванні".
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Алексеєва К. А. Удосконалення процесу інформаційної відкритості органів публічної влади шляхом практичної реалізації концепції електронного урядування [Електронний ресурс] / К. А. Алексеєва, І. М. Грищенко // Науковий вісник: державне управління. — 2020. — № 3. — С. 9-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauvisdu_2020_3_3.
Амосов О. Ю. Сучасні рейтингові оцінки розвитку електронного урядування та інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / О. Ю. Амосов, Л. Ю. Гордіенко, Н. В. Ющенко // Ефективність державного управління. — 2020. — Вип. 1. — С. 13-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2020_1_3.
Биркович Т. І. Актуальні питання щодо запровадження електронного урядування у сфері екології та природних ресурсів [Електронний ресурс] / Т. І. Биркович, В. І. Биркович, О. С. Кабанець // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 16. — С. 74-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2019_16_13.
Бондаренко І. Інформаційно-комунікаційні виміри вітчизняної моделі електронного урядування [Електронний ресурс] / І. Бондаренко, Н. Санакоєва // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 1(3). — С. 280-287. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_1(3)__47.
Качний О. С. Електронне урядування як багатофункціональний інструмент державного управління в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / О. С. Качний // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 12. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_12_15.
Приймак Ю. Організація єдиного реєстру національних інформаційних ресурсів в електронному урядуванні [Електронний ресурс] / Ю. Приймак // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2009. — № 4. — С. 102-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2009_4_16.
Приймак Ю. Розвиток електронного урядування в Україні: організація національних електронних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. Приймак // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2011. — № 4. — С. 126-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2011_4_18.
Приймак Ю. Технологія управління інформаційними ресурсами в електронному урядуванні [Електронний ресурс] / Ю. Приймак // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2009. — Вип. 2. — С. 123-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2009_2_16.
Рощук М. Розвиток електронного урядування в Україні: правовий аспект забезпечення безпеки інформації [Електронний ресурс] / М. Рощук // Безпека інформації. — 2018. — Т. 24, № 1. — С. 17-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2018_24_1_5.
Серенок А. О. Досвід публічного управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування країн ЄС [Електронний ресурс] / А. О. Серенок // Актуальні проблеми державного управління. — 2016. — № 2. — С. 36-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2016_2_7.
Удовик В. М. Мережеві інформаційні ресурси електронного урядування в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. М. Удовик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2014. — № 4. — С. 96-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_4_18.

.: Розділ: Держава і право :: 6.11.2023 11.28.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Прилуки :: Запитання: 47454  
Альона запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему "Відкриті дані в Україні: передумови впровадження, організаційно-правові засади, стан розвитку, вплив війни, досягнення, проблеми, перспективи"
Наша відповідь:
Бідзіля Ю. Розвиток відкритих даних як нові перспективи й можливості для сучасної української журналістики [Електронний ресурс] / Ю. Бідзіля, Д. Кравець // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. — 2019. — Вип. 9. — С. 232-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2019_9_15
Бондар Г. Л. Цифрова трансформація уряду України, відкриті дані (open data) та електронні послуги [Електронний ресурс] / Г. Л. Бондар // Публічне управління та регіональний розвиток. — 2021. — № 11. — С. 97-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/purr_2021_11_7
Голобородько Т. В. Цифрова Україна в міжнародних рейтингах: відкриті дані як показник цифровізації та розвитку електронного урядування [Електронний ресурс] / Т. В. Голобородько, А. О. Данилевська. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2022. — № 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2022_11_8
Горбата Л. П. Актуальні питання імплементації принципів міжнародної хартії відкритих даних в Україні [Електронний ресурс] / Л. П. Горбата // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 4. — С. 109-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2021_4_20
Ковтун М. С. Відкриті дані в Україні: сутність та стан розвитку [Електронний ресурс] / М. С. Ковтун, Н. О. Хрякова // Форум права. — 2018. — № 2. — С. 66–73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Oпaнасюк B. B. Tpaнсформація функцій дepжaви під впливом політикі відкритих даних: на прикладі України [Електронний ресурс] / B. B. Oпaнасюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2020. — Вип. 27. — С. 40-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2020_27_8
Орлов О. Д. Україна в глобальному світі: відкриті дані — нова якість публічного управління [Електронний ресурс] / О. Д. Орлов, А. С. Серенок // Новий Колегiум. — 2017. — № 4. — С. 14-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NovKol_2017_4_7
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" [Електронний ресурс] // Вісник господарського судочинства. — 2015. — № 5. — С. 12-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgs_2015_5_3
Пузирний В.І. Соціальний ефект відкритих даних щодо Генеральних планів населених пунктів України [Електронний ресурс] / В.І. Пузирний // Проблеми розвитку міського середовища. — 2019. — Вип. 2. — С. 96-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2019_2_13
Редич О. В. Зрілість відкритих даних України, країн Вишеградської четвірки та країн кандидатів у члени ЄС. Порівняльний аналіз і перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Редич // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. — 2023. — № 5(2). — С. 65-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2023_5(2)__10
Твердохліб О. С. Методологія та практика реалізації концепту відкритих даних в органах публічного управління України [Електронний ресурс] / О. С. Твердохліб. // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2017. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_2_8
Шевченко В. Е. Сервіси відкритих даних в Україні [Електронний ресурс] / В. Е. Шевченко // Current issues of mass communication. — 2019. — Iss. 26. — С. 41-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2019_26_5

.: Розділ: Держава і право :: 16.10.2023 13.23.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 47413  
Альона запитує:
Доброго дня! Чи є література на тему "Побудова та інтеграція єдиного інформаційного простору України в світове інформаційне суспільство"? Дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Добрий день, Альоно! Радимо Вам використати наступні джерела: – Інтеграція України в Європейське інформаційне суспільство виклики та завдання. – Київ : ФОП Клименко 2014. – 212 с.
– Гриценко О. Природа інформаційного суспільства та розвиток світового ринку мас-медіа / О.Гриценко // Вісник Львівського університету. – 2009. – № 32. – С. 214-222.
– Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти : монографія / І. В. Арістова; [за заг. ред. О. М. Бандурки]. – Харків : Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000. – 407 с.
– Флюр О. М. Формування світового інформаційного суспільства / О. М. Флюр // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – Вип. 40. Ч. ІI – Київ : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003. – С.32-36.
– Флюр О. М. Інтеграція України у світовий інформаційний простір : дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О.М.Флюр ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004.
– Васютіна В. Чинники інтеграції України в європейський інформаційний простір / В. Васютіна // Нова парадигма : Журнал наукових праць: Філософія. Соціологія. Політологія / ред. В.П. Бех. – Київ, 2005. – Вип.49. – С. 158-166.
– Литвиненко О. Інтеграція України у світовий інформаційний простір як невід'ємний чинник цивілізаційного розвитку України / С. Литвиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. - Серія : Українознавство. Вип. 16. – С. 66-68.
– Гостинщиков В. Узагальнення міжнародного досвіду при визначенні шляхів входження України у світовий інформаційний простір / В. Гостинщиков // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 12. – С. 31-35.
– Швець О. В. Проблеми і перспективи входження України до глобального інформаційного простору / О. В. Швець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Серія "Європейські дослідження" : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 71. (У 2 ч.), Ч. 1 . – С. 140-146.
– Березняк Н. В. Тенденції інтегрування інформаційних ресурсів у глобальний інформаційний простір / Н. В. Березняк, Г. В. Новіцька // Науково-технічна інформація : науково-практичний інформаційний журнал. – 2010. – № 2. – С. 32-35.
– Рибаченко В. Імідж України в українському та світовому інформаційному просторі / В. Рибаченко // Український інформаційний простір / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2013. – № 1: у 2 ч., Ч. 2. – С. 122-130.
– Цимбал І. В. Інформаційний простір демократичних змін: проблемне поле і наукові дослідження у сучасній Україні / І. В. Цимбал, О. Б. Плугова, О. О. Шугалій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, Вип. 20. – С. 80-87.

https://vo.uu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=254079&lang=ru
https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/download/244/238
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/22884/Шмаленко-АПФС-2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/960/912
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-02/dubov_infsus-31058.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4337/1/Інформаційне суспільство.pdf
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_43_1.pdf
http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-16/Lytvynenko.pdf
http://www.managerhelp.org/hoks-576-1.html
https://mydisser.com/en/catalog/view/12774.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26693/22-Dubas.pdf
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27436/PS_1_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/04/15.pdf
https://rm.coe.int/168044e7c6

.: Розділ: Держава і право :: 28.09.2023 17.36.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Hlukhiv :: Запитання: 47398  
Богдан запитує:
КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ ТА КОРУПЦІЇ ПІД ЧАС МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ Доброго дня! Необхідна найбільш актуальна література, за останні пару років ( в ідеалі від 2021)
Наша відповідь:
Чергові бібліографи працюють з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Запити, що надійшли після 16.30, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу, неділю та у святкові дні, виконуються у понеділок або в перший робочий день після свята.

.: Розділ: Держава і право :: 20.09.2023 12.47.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Hlukhiv :: Запитання: 47396  
Богдан запитує:
КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ ТА КОРУПЦІЇ ПІД ЧАС МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ Будь ласка допоможіть з літературою від 2020 року. найактуальнішу
Наша відповідь:
Ачкасова С. А. Запобігання митним ризикам у контексті удосконалення митного оформлення при ввезенні товарів на територію Україну [Електронний ресурс] / С. А. Ачкасова, С. Р. Копилова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. — 2023. — № 5(2). — С. 117-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2023_5(2)__18
Бабенко А. М. Взаємодія поліції, прокуратури та Державної прикордонної служби України у протидії організованим кримінальним правопорушенням, пов’язаним із контрабандою, незаконним обігом зброї та наркотиків, тероризмом і протиправним перетином державного кордону України [Електронний ресурс] / А. М. Бабенко, М. В. Палій, І. М. Чекмарьова // Аналітично-порівняльне правознавство. — 2023. — № 1. — С. 436-440. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2023_1_77
Боровик О. Модель організації протидії контрабандній діяльності на ділянці відповідальності підрозділу охорони державного кордону та оцінки її ефективності [Електронний ресурс] / О. Боровик, Д. Боровик // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. — 2021. — № 2-3. — С. 22-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2021_2-3_4
Гончарук В. Л. Кримінологічні засади запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / В. Л. Гончарук // Прикарпатський юридичний вісник. — 2021. — Вип. 5. — С. 123-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2021_5_25
Колеснікова А. А. Теоретичні аспекти та особливості митного оформлення товарів при переміщенні через кордон України [Електронний ресурс] / А. А. Колеснікова, О. Ю. Речун // Креативний простір. — 2021. — № 6. — С. 81-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krpr_2021_6_38
Корнійко Я. Р. Митне оформлення товару в режимі експорту: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Я. Р. Корнійко // Економічний вісник Дніпровської політехніки. — 2021. — № 4. — С. 79-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2021_4_11
Ліпенцев А. В. Протидія корупції в митних органах у контексті забезпечення ефективності публічного управління [Електронний ресурс] / А. В. Ліпенцев, О. Є. Войтик, Н. Г. Мазій // Ефективність державного управління. — 2021. — Вип. 1. — С. 11-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2021_1_3
Мартинюк В. Шляхи вдосконалення тактики дій мобільних підрозділів щодо протидії організованій злочинності у сфері незаконної міграції, торгівлі людьми, незаконного переміщення через державний кордон осіб, зброї, засобів терору та контрабанди [Електронний ресурс] / В. Мартинюк, В. Демчишин, В. Балашов // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. — 2020. — № 2. — С. 168-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2020_2_13
Нікіфоренко В. С. Організаційно-правові аспекти протидії загрозам контрабандної діяльності на державному кордоні України [Електронний ресурс] / В. С. Нікіфоренко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 4. — С. 56-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_4_8
Тимошенко А. В. Протидія контрабандним діям в Україні: перспективи мінімізації [Електронний ресурс] / А. В. Тимошенко // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 1. — С. 209-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_1_25
Тимошенко О. О. Правові стимули в протидії контрабанді зброї і боєприпасів [Електронний ресурс] / О. О. Тимошенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2023. — Вип. 75(2). — С. 136-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2023_75(2)__24
Чумак В. В. Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді [Електронний ресурс] / В. В. Чумак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2020. — Вип. 3. — С. 320-328. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_3_28

.: Розділ: Держава і право :: 19.09.2023 20.33.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.661602 seconds