Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44697
   


Автор запитання: наталія із міста: суми :: Запитання: 46638  
наталія запитує:
Стаття Василя Сухомлинського про політехнізацію школи. Була надрукована в журналі "Партийная жизнь" за 1956 рік
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! На жаль, нам не вдалося знайти потрібну інформацію з Вашого питання.

.: Розділ: Освіта :: 25.08.2022 10.49.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 46637  
Ірина запитує:
Доброго дня. Чи могли б ви порадити електронні джерела для написання курсової роботи на тему: "Кампанія Performance Max Google: інструкція по ефективному налаштуванню медійної реклами"? Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Андрєєва О. С. Теоретичне дослідження "практичного" феномену: шокова реклама як частина медійного контенту сьогодення [Електронний ресурс] / О. С. Андрєєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2016. — Вип. 9. — С. 50-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2016_9_12
Бондаренко К. А. Сучасні тренди розвитку суспільства як підґрунтя розробки рекламної кампанії [Електронний ресурс] / К. А. Бондаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2014. — Вип. 6(2). — С. 108-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_6(2)__29
Буторіна В. Б. Тенденції розвитку медійного складника рекламно-комунікаційного ринку України [Електронний ресурс] / В. Б. Буторіна // Причорноморські економічні студії. — 2019. — Вип. 43. — С. 83-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_43_15
Галушка К. О. Сучасні маркетингові інструменти в рекламній кампанії [Електронний ресурс] / К. О. Галушка, Д. С. Давидов // Бізнес Інформ. — 2020. — № 4. — С. 404-410. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2020_4_51
Головчук Ю. О. Формування та особливості ефективної рекламної кампанії [Електронний ресурс] / Ю. О. Головчук, Л. В. Дибчук // Економіка, управління та адміністрування. — 2020. — № 1. — С. 21-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2020_1_6
Ковшова І. О. Організація ефективної рекламної кампанії підприємства в інтернет-просторі [Електронний ресурс] / І. О. Ковшова, І. А. Гриджук // Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — № 2. — С. 42-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_2_12
Коломицева О. В. Рекламні кампанії у соціальних мережах: інструментарій для підвищення ефективності [Електронний ресурс] / О. В. Коломицева, Й. Сташевська, Т. А. Пальонна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 55. — С. 84-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2019_55_12
Кутідзе Л. С. Оцінка показників ефективності рекламної кампанії в мережі Інтернет [Електронний ресурс] / Л. С. Кутідзе, І. О. Савчук // Молодий вчений. — 2016. — № 4. — С. 100-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_27
Налобіна Т. А. Проблеми вибору сучасних медіаканалів рекламної кампанії в Україні [Електронний ресурс] / Т. А. Налобіна // Молодий вчений. — 2017. — № 11. — С. 1249-1252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_302
Оліфіренко Л. Сучасні тенденції та перспективи розвитку медійного рекламного ринку України [Електронний ресурс] / Л. Оліфіренко, М. Письменюк // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2018. — № 4. — С. 77-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2018_4_12
Рижий І. Б. Дослідження ефективності рекламної кампанії [Електронний ресурс] / І. Б. Рижий // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. — 2015. — № 11. — С. 338-344. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_11_49
Рогач Ю.І. Маніпуляційні потенції сучасних рекламних мас-медійних текстів [Електронний ресурс] / Ю.І. Рогач // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Філологічні науки. Мовознавство. — 2012. — № 24. — С. 118-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2012_24_29
Тарасов О. В. Рекламні кампанії в Інтернеті як невід’ємна частина сучасного бізнесу [Електронний ресурс] / О. В. Тарасов, М. А. Бакіров // Системи обробки інформації. — 2011. — Вип. 7. — С. 39-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2011_7_12
Хаустов М. М. Теоретичні аспекти проведення рекламних кампаній у мережі Інтернет [Електронний ресурс] / М. М. Хаустов // Бізнес Інформ. — 2019. — № 7. — С. 350-361. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_7_50
Чаплінський Ю. Б. Особливості реалізації рекламної кампанії у соціальній мережі Facebook [Електронний ресурс] / Ю. Б. Чаплінський, Р. Я. Пащин // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2018. — Вип. 4. — С. 80-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2018_4_12
Шевченко Г. В. Методика прийняття рішення інтернет-провайдером щодо стратегії медіапланування рекламної кампанії [Електронний ресурс] / Г. В. Шевченко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. — 2015. — № 4. — С. 79-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzundiz_2015_4_13
Юдін О. М. Підвищення ефективності моніторингу рекламних кампаній у системі Google Adwords [Електронний ресурс] / О. М. Юдін, П. М. Гроза, С. В. Сомов // Економіка і регіон. — 2012. — № 2. — С. 137-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_2_28

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 23.08.2022 11.46.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вячеслав із міста: Харків :: Запитання: 46636  
Вячеслав запитує:
Вітаю. Мене цікавить чи є у чотирнадцятому томі Енциклопедія Сучасної України (2014 рік) стаття про вченого Корінько Івана Васильовича і якщо є, то на якій сторінці/сторінках вона розміщена?
Наша відповідь:
Доброго ранку! Енциклопедія Сучасної України. Т. 14 : Кол - Кос / НАН України, Наукове товариство ім. Т. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України ; наук. ред. С. І. Болтівець [та ін.]. — Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. — 767 с. : іл., фотоіл., портр., карти.
На 503 сторінці розміщена стаття про вченого Корінько Івана Васильовича

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 19.08.2022 21.30.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Житомир :: Запитання: 46635  
Леся запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу з Філософської антропології
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Арцишевський Р. А. Філософська антропологія (філософія людини) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. А. Арцишевський ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти. — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ч. 1. — 2011. — 552 с.
Арцишевський Р. А. Філософська антропологія (філософія людини) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. А. Арцишевський ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти. — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ч. 2. — 2011. — 439 с.
Вилегжаніна Т. І. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Т. Вилегжаніна ; [добір матеріалів та упоряд. С. Басенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна] ; Нац. парламент. б-ка України. — Київ : Нац. парламент. б-ка України, 2015. — 271 с.
Каракоз О. О. Цензура як засіб ідеологічного впливу на формування фондів публічних бібліотек України (20-і рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. О. Каракоз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2015. — № 3. — С. 14-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_3_5.
Колоскова Г. В. Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек [Електронний ресурс] / Г. В. Колоскова // Молодий вчений. — 2018. — № 2(2). — С. 666-670. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(2)__54.
Колоскова Г. В. Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек [Електронний ресурс] / Г. В. Колоскова // Молодий вчений. — 2018. — № 2(2). — С. 666-670. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(2)__54.
Окса М. М. Західноєвропейська філософська антропологія: категоріальний аспект : [монографія] / М. М. Окса. — Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2015. — 114 с.
Публічна бібліотека і реалізація завдань соціальної політики : рек. тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [підгот. М. Талалаєвська ; відп. ред. Т. Богуш]. — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2017. — 51 с.
Публічна бібліотека імені Лесі Українки міста Києва: від витоків до сьогодення / Департамент культури викон. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.), Публіч. б-ка ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва ; [уклад. Романюк О. І. ; ред.: Ковальчук Л. І. та ін.]. — Київ : [б. в.], 2014. — 55 с.
Реформа децентралізації і публічні бібліотеки : зб. матеріалів / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Н. Розколупа, Т. Богуш]. — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2018. — 103 с.
Сучасна публічна бібліотека від А до Я : довідник / [Н. І. Розколупа та ін. ; наук. ред. Н. І. Розколупа] ; Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2019. — 191 с.
Талалаєвська М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія (з досвіду бібліотек різних країн) / М. Талалаєвська // Бібл. планета. — 2014. — № 2. — С. 27-31.
Хамітов Н. В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту : [монографія] / Н. В. Хамітов. — Київ : КНТ, 2017. — 394 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 17.08.2022 10.31.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46634  
Катерина запитує:
Доброго дня! Цікавлять книги які є у фонді вашої біблотеки письменниці Марини Павленко.
Наша відповідь:
Доброго дня! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є наступні видання:
Павленко М. Бузкові зошити : поезії / М. Павленко ; худож. Т. Єлістратенко. — Київ : Гранослов, 1997. — 71 с.
Павленко М. Домовичок з палітрою : повість / М. Павленко ; худож. С. Железняк. — 2-е вид., без змін. — Київ : Грані-Т, 2011. — 111 с.
Павленко М. Домовичок повертається / М. Павленко ; худож. С. Железняк. — Київ : Грані-Т, 2007. — 172 с.
Павленко М. Душа осики : поезія / М. Павленко ; передм. І. Забудського; мал. М. Павленко. — Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2006. — 144 с.
Павленко М. Марина Павленко про Павла Тичину, Надію Суровцеву, Василя Симоненка, Василя Стуса, Ірину Жиленко / М. Павленко ; іл. Т. Єгорової. — Київ : УкрНДІСВД, 2016. — 117 c. : іл. — (Життя видатних дітей).
Павленко М. Миколчині історії / М. Павленко ; іл. Д. Марцін ; післямова І. Дем'янової. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. — 118 с. : іл. — (Богданова шкільна наука).
Павленко М. Моя класнюча дівчинка / М. Павленко ; іл. Х. Давтян ; дизайн обкл. І. Почкун ; [передм. Л. Почкун]. — Київ : Wise Bee, 2016. — 301 с.
Павленко М. Півтора бажання : казки з Ялосоветиної скрині / М. Павленко ; худож. О. Кузнєцова. — Київ : Грані-Т, 2007. — 124 с.
Павленко М. Русалонька із 7-В : цикл "Русалонька із 7-В". Кн. 2 : Русалонька із 7-В та Загублений у часі / М. Павленко ; мал. О. Ваніфатової ; обкл. О. Тернавської. — 5-е вид. - Вінниця : Теза, 2018. — 215 с.
Павленко М. Русалонька із 7-В : цикл "Русалонька із 7-В". Кн. 3 : Русалонька із 7-В проти Русалоньки з Білокрилівського лісу / М. Павленко ; мал. О. Ваніфатової ; обкл. О. Тернавської. — 6-е вид. — Вінниця : Теза, 2018. — 281 с.
Павленко М. Русалонька із 7-В : цикл "Русалонька із 7-В". Кн. 4 : Русалонька із 7-В в тенетах лабіринту / М. Павленко ; мал. О. Ваніфатової ; обкл. О. Тернавської. — 3-є вид. — Вінниця : Теза, 2016. — 283 с.
Павленко М. Русалонька із 7-В : цикл "Русалонька із 7-В". Кн. 5 : Русалонька із 7-В дуже морська історія / М. Павленко ; іл. О. Ваніфатової ; обкл. О. Тернавської. — 2-е вид. — Вінниця : Теза, 2016. — 250 с.
Павленко М. Русалонька із 7-В. Кн. 1 : Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських / М. Павленко ; іл. О. Ваніфатової ; обкл. О. Тернавської. — 8-е вид. — Вінниця : Теза, 2018. — 217 с.
Павленко М. Чар-папороть : поезія / М. Павленко ; худож. оформ. М. Павленко. — Львів : Каменяр, 2002. — 142 с.
Павленко М. Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів? : повість / М. Павленко ; худож. Я. Гавриш. — Київ : Грані-Т, 2011. — 67 с. : ілюстр. — (Сучасна дитяча проза).
Павленко М. Щоденник закоханої ідіотки : від 13 р. / М. Павленко ; обкл. О. Мишанської. — Вінниця : Теза, 2021. — 375 с.
Павленко М. Як дожити до ста : оповідання / М. Павленко ; М-во України у справах сім'ї, дітей та молоді ; Національна спілка письменників України ; ред., передм. В. Медведя . — Київ : Гопак, 2004. — 121 с.

.: Розділ: Література :: 16.08.2022 12.48.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.231288 seconds