Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45384
   


Автор запитання: Ірина із міста: м. Ніжин :: Запитання: 47331  
Ірина запитує:
Документація наукових бібліотек: поняття та його інтерпретація в класичному й альтернативному документознавстві
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://www.student-works.com.ua/kursovi/bjd/290.html
https://studfile.net/preview/10047003/
https://dut.edu.ua/uploads/l_2132_75601447.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/bdi_2008_3_8.pdf
https://referatss.com.ua/work/organizacija-i-dokumentacija-biblioteki/
http://kk.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/01/52-22.pdf
http://library.nakkkim.edu.ua:8080/libdoc/konferencii/dokumentoznavstvo_2007.pdf
https://nung.edu.ua/sites/default/files/2022-06/Informatsiia ta dokyment u suchasnomu naukovomu dyskursi_20 May_2022.pdf
https://pidru4niki.com/1512082351342/dokumentoznavstvo/stanovlennya_dokumentoznavstva_nauki_informatsiynogo_tsiklu
– СЛОБОДЯНИК М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій : монографія / М. С. Слободяник ; відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ, 1995. – 268 с.
– СОЛОІДЕНКО Г. І. Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині ХХ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Г. І. Солоіденко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – 20 с.
– СТАШКО М. В. Формування та розвиток української бібліотечно-бібліографічної термінології : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / М. В. Сташко ; Ін-т укр. мови. – Київ, 1999. – 19 с.
– ПЕТРОВА Л. Г. Формування нової бібліотечної термінології / Л. Г. Петрова // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. – 2003. – № 8. – С. 56-64.
– САМОХІНА Н. Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація : монографія / Н. Ф. Самохіна ; Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ, 2008. – 167 c.
– Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру документознавства / С.Г.Кулешов // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 10. – С. 24-27.
Крім того, ми вже давали відповіді на подібні питання: розширений пошук за номером 47317 та 47312.

.: Розділ: Загальні :: 11.07.2023 11.39.55 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Луцьк :: Запитання: 47330  
Дарина запитує:
Добрий день. Потрібні джерела інформації на таку тему: податкова система країн Європейського союзу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Андріяш М. М. Трансформація податкових систем східноєвропейських країн в умовах асоціації з ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / М. М. Андріяш; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2017. — 21 c.
Бойко О. Я. Специфіка податкових систем України і країн Європейського Союзу та їх порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / О. Я. Бойко // Ефективність державного управління. — 2016. — Вип. 4. — С. 322-328. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_4_38.
Галамай Р. Я. Формування податкової системи в умовах децентралізації: досвід країн-членів Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Р. Я. Галамай, Л. І. Прокіпчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2017. — Вип. 6. — С. 132-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_6_31.
Девко С. Т. Гармонізація податкової політики країн Європейського Союзу в умовах інтеграції [Електронний ресурс] / С. Т. Девко // Економічний вісник університету. — 2013. — Вип. 20(1). — С. 138-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2013_20(1)__29.
Десятнюк О. М. Особливості податкової гармонізації в Європейському Союзі в умовах турбулентності [Електронний ресурс] / О. М. Десятнюк, Ф. П. Ткачик, Л. І. Марченко // Наукові праці НДФІ. — 2022. — Вип. 1. — С. 24-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2022_1_3.
Крушельницька Т. А. Особливості розвитку податкової системи України і країн-членів європейського союзу [Електронний ресурс] / Т. А. Крушельницька // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 12. — С. 60-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_12_18.
Михайленко С. Тенденції розвитку податкової гармонізації в країнах – членах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / С. Михайленко // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. — 2014. — № 5. — С. 105-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_5_13.
Нонко А. Податкове регулювання в Європейському Союзі: співвідношення наднаціонального та національного рівнів / А. Нонко // Право України. — 2005. — № 4. — С. 110-115.
Рибакова Т. О. Зовнішньоторговельні відносини між Україною та Європейським Союзом в рамках створення Зони вільної торгівлі / Т. О. Рибакова // Екон. вісн. ун-ту/Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. — 2017. — Вип. 32/1. — С. 185-193.
Хорошаєв Є. С. Формування податкового права в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Є. С. Хорошаєв // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2013. — Вип. 59. — С. 414-421. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_59_72.
Шевчук В. О. Уніфікація податкових систем країн Європейського Союзу як критерій поглиблення інтеграції [Електронний ресурс] / В. О. Шевчук, Р. Ю. Римарська // Фінанси України. — 2007. — № 12. — С. 49-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2007_12_6.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.07.2023 12.24.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Кременчук :: Запитання: 47329  
Софія запитує:
Добрий день, цікавить інформація про сучасний кримськотатарський костюм, його оздоблення, елементи, які вдягають в контексті сьогодення.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запитання — № 47283, 47286. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Азарцева Л. С. Семіотичний аналіз українського та кримськотатарського декоративного орнаменту: спільне та відмінне [Електронний ресурс] / Л. С. Азарцева // Культура України. — 2014. — Вип. 46. — С. 98-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_46_14.
Акчуріна-Муфтієва Н. Антропоморфні та зооморфні мотиви в кримськотатарському декоративному мистецтві [Електронний ресурс] / Н. Акчуріна-Муфтієва // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2010. — Вип. 3. — С. 91-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2010_3_20.
Акчуріна-Муфтієва Н. Витоки національних традицій декоративного мистецтва кримських татар (Від найдавніших часів до завоювань Золотої Орди) [Електронний ресурс] / Н. Акчуріна-Муфтієва // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2008. — Вип. 1. — С. 93-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2008_1_19.
Акчуріна-Муфтієва Н. М. «Ойма» – прорізний візерунок кримських татар [Електронний ресурс] / Н. М. Акчуріна-Муфтієва // Східний світ. — 2005. — № 4. — С. 105-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2005_4_12.
Акчуріна-Муфтієва Н. М. Декоративно-прикладне мистецтво кримських татар ХV - першої половини ХХ ст. (етапи розвитку, типологія, стилістика, художні особливості : автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.06 / Н. М. Акчуріна-Муфтієва ; Львів. нац. акад. мистец. — Львів, 2009. — 36 с.
Акчуріна-Муфтієва Н. М. Історіографія вивчення кримськотатарського народного декоративного мистецтва [Електронний ресурс] / Н. М. Акчуріна-Муфтієва // Східний світ. — 2007. — № 1. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2007_1_4.
Акчуріна-Муфтієва Н. М. Мистецтво візерункового ткацтва у кримських татар [Електронний ресурс] / Н. М. Акчуріна-Муфтієва // Східний світ. — 2006. — № 3. — С. 110-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2006_3_12.
Акчуріна-Муфтієва Н. Традиційна символіка кримськотатарської народної орнаментики та її використання в сучасному етнодизайні [Електронний ресурс] / Н. Акчуріна-Муфтієва // Молодь і ринок. — 2010. — № 11. — С. 158-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_11_35.
Акчутіна-Муфтієва Н. Кримськотатарське мистецтво візерункового шиття [Електронний ресурс] / Н. Акчутіна-Муфтієва // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2006. — Вип. 3. — С. 145-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2006_3_14.
Бавбекова І. Золоте шитво кримських татар ХІХ-ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Бавбекова // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2010. — Вип. 7. — С. 184-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2010_7_50.
Вежбовська Л. Кримськотатарський орнамент у сучасному мистецтві та дизайні [Електронний ресурс] / Л. Вежбовська // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. — 2021. — Т. 4, № 1. — С. 93-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ditpd_2021_4_1_10.
Грушецька В. О. Традиційний костюм кримських татар у науковій спадщині У. А. Боданінського [Електронний ресурс] / В. О. Грушецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2014. — № 7. — С. 152-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnui_2014_7_31.
Желтухіна О. Традиційний одяг кримських татар наприкінці XVIII – на початку XX століття (за матеріалами, зібраними У.Боданінським) [Електронний ресурс] / О. Желтухіна // Етнічна історія народів Європи. - 2005. - Вип. 19. - С. 100–103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2005_19_18.
Латишева О. В. Відродження освіти та культури кримських татар на етапі становлення незалежності України (1991 — 2001 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. В. Латишева ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2004. — 18 с.
Овсіюк O. Кримськотатарське весілля: традиції і сучасність (Рецензія на монографію Олена Соболєвої «Весілля кримських татар: традиційні форми та тарнсформації». — Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2015. — 360 с.) [Електронний ресурс] / O. Овсіюк // Українознавство. — 2016. — № 2. — С. 241-244. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2016_2_21.
Пасічник Л. Кримськотатарське ювелірне мистецтво: традиції та сучасний стан [Електронний ресурс] / Л. Пасічник // Народознавчі зошити. серія мистецтвознавча. — 2014. — № 5. — С. 921-928. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2014_5_13.
Прокурашко О. Методика дослідження кримськотатарського художнього шитва [Електронний ресурс] / О. Прокурашко // Етнічна історія народів Європи. — 2006. — Вип. 21. — С. 146–150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2006_21_28.
Соболєва О. В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / О. В. Соболєва ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 255 с.
Халілова Л. С. Архаїчні елементи у кримськотатарському весільному костюмі [Електронний ресурс] / Л. С. Халілова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2014. — Вип. 33. — С. 209-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2014_33_28.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 9.07.2023 19.33.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Вінниця :: Запитання: 47328  
Аня запитує:
Добрий день. Цікавить література про сучасний стан особистого страхування. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Александрова Г. М. Аналіз сучасного стану особистого страхування в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Александрова, Д. В. Мулеса // Молодий вчений. — 2016. — № 3. — С. 8-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_5.
Волохова Л. Ф. Значення євроінтеграційних процесів для розвитку національного ринку особистого страхування [Електронний ресурс] / Л. Ф. Волохова, В. В. Захаренко // Финансовые услуги. — 2017. — № 4. — С. 26-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/finu_2017_4_7.
Горбань Н. С. Договір страхування життя / Н. С. Горбань // Часоп. Київськ. ун-ту права. — 2017. — № 1. — С. 150-155.
Каракулова І. Фонди гарантування виплат за договорами страхування життя: зарубіжний досвід / І. Каракулова // Вісн. Київськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. — 2012. — Вип. 133. — С. 47-49.
Клименко В. О. Дослідження характеру функціональних зв’язків між основними інтегральними показниками ринку добровільного особистого страхування в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Клименко, О. С. Сокирко // Бізнес Інформ. — 2013. — № 11. — С. 75-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_13.
Курочка В. Л. Особисте страхування. Cучасний стан добровільного медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / В. Л. Курочка, З. В. Лашкул, В. Ф. Посний, В. С. Авраменко, В. А. Одринський, Я. Ю. Фершал, І. Г. Бібик // Сучасні медичні технології. — 2012. — № 1. — С. 85-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Smt_2012_1_17.
Міловська Н. Правова природа договору особистого страхування [Електронний ресурс] / Н. Міловська // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 12. — С. 43-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_12_7.
Мних М. В. Соціально-економічні проблеми ефективності функціонування особистого страхування в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Мних // Агросвіт. — 2016. — № 17. — С. 14-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2016_17_4.
Мужилівський В. В. Застосування оцінки вартості життя людини в обов’язковому особистому страхуванні [Електронний ресурс] / В. В. Мужилівський // Бізнес Інформ. — 2012. — № 9. — С. 205-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_9_42.
Мусієнко В. В. Цивільно-правове регулювання особистого страхування [Електронний ресурс] / В. В. Мусієнко, А. А. Сіпєєв // Dictum factum. — 2022. — № 2. — С. 16-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dicf_2022_2_5.
Роговенко Д. С. Актуальні питання гарантування страхових виплат за договорами страхування життя / Д. С. Роговенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 12. — С. 156-162.
Сокирко О. С. Розвиток особистого страхування в умовах транзитивної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / О. С. Сокирко; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь, 2016. — 20 c.
Третяк Д. Д. Аналіз страхування життя як важливої складової особистого страхування в Україні [Електронний ресурс] / Д. Д. Третяк, А. В. Горай // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2018. — Вип. 33. — С. 117-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_33_18.
Худолій Л. М. Місце ринку особового страхування в ринковій системі і його сегментація / Л. М. Худолій, І. В. Собко // Вісн. Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — 2018. — Вип. 191. — С. 92-98.
Цимбал Б. М. Парадигма соціальної безпеки особистості у системі публічного управління охороною праці в Україні / Б. М. Цимбал // Держава та регіони. Сер. Публ. упр. і адміністрування. — 2022. — № 1. — С. 68-71.
Шимон Л. С. Про визнання страхування особистим видом забезпечення виконання зобов’язання [Електронний ресурс] / Л. С. Шимон // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 4(1). — С. 152-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_4(1)__35.
Шолойко А. С. Ринок особистого страхування в Україні та його інфраструктура [Електронний ресурс] / А. С. Шолойко // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 26(2). — С. 131-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_26(2)__29.

.: Розділ: Держава і право :: 7.07.2023 09.20.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Чернівці :: Запитання: 47327  
Мирослава запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про розвиток цивільного права в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Радимо для опрацювання таку літературу:
Бойко І. Й. Вплив римського приватного права на розвиток правового регулювання цивільних відносин в Україні [Електронний ресурс] / І. Й. Бойко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2013. — Вип. 2. — С. 87-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2013_2_12
Бойчук Д. С. Право людини на захист: загальнотеоретична характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Д. С. Бойчук; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 c.
Борисовва В. Тенденції розвитку цивільного права як галузі приватного права / В. Борисовва // Приватне право. — 2013. — № 1. — С. 81-93.
Ізарова І. О. Зближення та гармонізація як основні тенденції розвитку цивільного процесуального права / І. О. Ізарова // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2014. — № 2. — С. 182-187.
Колосов Р. В. Сучасні тенденції розвитку цивільно-процесуального права в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Колосов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. — 2011. — Вип. 1. — С. 70-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2011_1_12
Колосов Р. В. Сучасні тенденції розвитку цивільно-процесуального права в Україні / Р. В. Колосов // Вісн. Маріуп. держ. університету. Сер. Право. — 2011. — Вип. 1. — С. 70-75.
Кохановська О. В. Особливості оновлення цивільного законодавства України у сфері права на інформацію в умовах розвитку глобального віртуального середовища [Електронний ресурс] / О. В. Кохановська // Вісник Національної академії правових наук України. — 2020. — Т. 27, № 4. — С. 166-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2020_27_4_12
Нестерцова-Собакарь О. В. Особливості становлення та розвитку спадкових правовідносин в історичній ретроспективі цивільного права України [Електронний ресурс] / О. В. Нестерцова-Собакарь // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 4. — С. 145-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_4_23
Пижов О. М. Формування та розвиток громадянського суспільства в Україні (цивільно-правові аспекти) [Електронний ресурс] / О. М. Пижов, О. О. Грохольський // Приватне право і підприємництво. — 2017. — Вип. 17. — С. 89-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2017_17_22
Покровська А. О. Історичні умови формування та розвитку самозахисту як форми захисту цивільних прав на теренах України [Електронний ресурс] / А. О. Покровська // Право і суспільство. — 2021. — № 2. — С. 44-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2021_2_9
Сучасні проблеми цивільного права та процесу : навч. посіб. / [С. О. Сліпченко та ін.] ; за ред. Ю. М. Жорнокуя та Л. В. Красицької ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Право, 2017. — 805 с.
Тимошенко О. А. Правове регулювання касаційного провадження в цивільному процесі України: історія становлення та розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Тимошенко // Правничий часопис Європейського університету. — 2015. — № 1. — С. 37-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prch_2015_1_8
Шабалін А. В. Становлення та розвиток цивільно-процесуального захисту речових прав на землю в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Шабалін // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2020. — № 6. — С. 147-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2020_6_18

.: Розділ: Держава і право :: 6.07.2023 09.19.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.478948 seconds