Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44695
   


Автор запитання: Софія із міста: Шепетівка :: Запитання: 46658  
Софія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: Вплив античної міфології на подальший розвиток філософії, науки, мистецтва Європи та світу. Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Гужва О. П. Шлях до міфологічної символіки в мистецтві XX століття: від образу до символу [Електронний ресурс] / О. П. Гужва // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 8. — С. 12-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_8_3.
Зварич І. М. Міфологічна парадигма художнього мислення: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.06 / І. М. Зварич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2003. — 36 с.
Красюк О. С. Вплив античності на історичну думку англійського просвітництва: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / О. С. Красюк ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с.
Кулікова Л. Б. До історії питання про спеціальне вивчення класичної греко-римської міфології в античний час [Електронний ресурс] / Л. Б. Кулікова // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 10. — С. 174-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_10_21.
Кулікова Л. До історії питання про спеціальне вивчення греко-римської міфології [Електронний ресурс] / Л. Кулікова // Історико-педагогічний альманах. — 2008. — Вип. 1. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2008_1_4.
Луканинець Р. В. Античні міфологеми як одне із джерел прецедентних феноменів [Електронний ресурс] / Р. В. Луканинець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 43. — С. 168-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_43_50.
Марковський Б. В. Феноменологія міфологічного символу та проблема ефективності викладання філософії [Електронний ресурс] / Б. В. Марковський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2015. — Вип. 1. — С. 23-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2015_1_7.
Матюхіна О. А. Вплив античності на культуру України [Електронний ресурс] / О. А. Матюхіна // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2010. — № 2. — С. 160-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2010_2_35.
Нямцу А. Є. Легендарно-міфологічна традиція у світовій літературі (теоретичні та історико-літературні аспекти) : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.04 ; 10.01.05 / А. Є. Нямцу ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 1997. — 34 с.
Пономаренко О. В. Міфологічні витоки метафізики світла у філософській думці слов’ян [Електронний ресурс] / О. В. Пономаренко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2011. — Т. 19, № 21(2). — С. 7-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2011_19_21(2)__4.
Семикрас Т. І. Місце міфологічного образу в науковій термінології [Електронний ресурс] / Т. І. Семикрас // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 33(1). — С. 175-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_33(1)__49.
Смольницька О. О. Антична міфологія в психоаналізі Ніли Зборовської: літературно-філософський та історичний дискурси [Електронний ресурс] / О. О. Смольницька // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2018. — Вип. 27-28. — С. 52-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2018_27-28_8.
Стоян С. П. Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття : дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / С. П. Стоян ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2002. — 170 с.
Турган О. Рецепція античності в українській літературі (діахронічний аспект) [Електронний ресурс] / О. Турган // Філологічні семінари. — 2013. — Вип. 16. — С. 72-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2013_16_11.
Чорна Л. В. Щодо проблеми розуміння поняття «ідея» в античній філософії [Електронний ресурс] / Л. В. Чорна // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 11. — С. 119-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_11_33.
Чудовець В. Антична міфологія та її вираження в ранній античній філософії [Електронний ресурс] / В. Чудовець, І. С. Матвієнко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 2. — С. 151-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_92.
Шеремета І. (священик) Вплив античної філософської думки на творчість мужів апостольських [Електронний ресурс] / І. Шеремета (священик), М. Цап’юк (протоієрей) // Волинський благовісник. — 2017. — № 5. — С. 337-344. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2017_5_26.

.: Розділ: Література :: 7.09.2022 09.36.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46657  
Катя запитує:
Добрий вечір, допоможіть знайти літературу: '' Міф про глобалізацію як безвихідь людства.''.
Наша відповідь:
Вільчинський В. А. Філософсько-правова інтерпретація глобалізаційних процесів як викликів людству в сучасних умовах розвитку [Електронний ресурс] / В. А. Вільчинський // Митна справа. — 2013. — № 6(2.1). — С. 9-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6(2
Коппель О. Уплив глобалізації на розвиток локальних цивілізацій: ключові аспекти : геополітика / О. Коппель, Ю. Цифра // Віче. — 2010. — № 17. — С. 33-35.
Лелеко, М. С. Поняття інтеграції та глобалізації : громадянська освіта : 10 клас / М. С. Лелеко // Історія та правознавство. — 2020. — № 1-3. — С. 70-74.
Лук'яненко О. Уроки до теми "Глобальні проблеми людства" у 9 класі / О. Лук'яненко // Географія та економіка в рідній школі. — 2020. — № 1-2. — С. 23-42.
Павленко П. Кінець Європи чи західне християнство як інструмент тотальної глобалізації людства [Електронний ресурс] / П. Павленко // Українське релігієзнавство. — 2012. — № 62-63. — С. 157-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2012_62-63_18
Павленко П. Римо-католицька церква в координатах сучасних глобалізаційних процесів (католицький проект позаетнічної уніфікації людства) [Електронний ресурс] / П. Павленко // Релігійна свобода. — 2010. — № 15. — С. 115-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/religfree_2010_15_17
Павленко П. Ю. Західне християнство як інструмент глобалізації людства: негативний досвід Європи і можливі уроки для України [Електронний ресурс] / П. Ю. Павленко // Релігійна свобода. — 2010. — № Спецвипуск 2. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsvobspv_2010_Spetsvipusk2_10
Тарлопов І. О. Глобалізація античного світу: міф чи реальність? (Частина ІІ) [Електронний ресурс] / І. О. Тарлопов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — № 4. — С. 12-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2012_4_3
Шайгородський Ю. Глобалізація як універсалізація світу: міф чи реальна загроза національним ідентифікаціям? [Електронний ресурс] / Ю. Шайгородський // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2007. — Вип. 36. — С. 91-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2007_36_11
Шейко В. Медіація як засіб існування особистості в крос-культурному середовищі в умовах глобалізації : соціокомунікаційні технології / В. Шейко, О. Гончар, Є. Трубаєва // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 6. — С. 41-44.
Юхимчук Т. Позакласний захід на тему "Глобальні проблеми людства. Шляхи їх розв'язання" : (заняття гуртка з економіки) / Т. Юхимчук// Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 10. — С. 17-23.
Яроцький П. Католицька концепція інтегрального розвитку людства як вияв взаємовідношення сакрального і секулярного в глобалізованому світі [Електронний ресурс] / П. Яроцький // Українське релігієзнавство. — 2010. — № 54. — С. 49-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2010_54_8

.: Розділ: Освіта :: 6.09.2022 19.54.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Луцьк :: Запитання: 46656  
Олеся запитує:
Добрий день. Потрібна ваша допомога. Шукаю літературу на тему: Особливості прози Володимира Дрозда. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олесю! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Брайко О. «Білий кінь Шептало»: кінопритча Володимира Дрозда / О. Брайко // Дивослово. — 2019. — № 1. — С. 45-50.
Брайко О. В. Колористичні засоби художньої виразності в прозі Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / О. В. Брайко // Слово і час. — 2019. — № 8. — С. 78-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2019_8_8.
Брайко О. Кінематографічний темпоритм образів у прозі Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / О. Брайко // Слово і час. — 2016. — № 2. — С. 54-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_2_8.
Брайко О. Монтажне мислення у прозі Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / О. Брайко // Слово і час. — 2014. — № 8. — С. 27-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_8_7.
Бутенко В. «Крилатим ґрунту не треба» : літературне дослідження за оповіданням В. Дрозда «Білий кінь Шептало», 8 клас / В. Бутенко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 12. — С. 29-31.
Вишницька Ю. В. Індивідуально-авторські варіанти міфосценарію ініціації в текстових просторах Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / Ю. В. Вишницька // Studia philologica. — 2014. — Вип. 3. — С. 144-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2014_3_31.
Вишницька Ю. Міфосценарій віднаходження раю як одна з реалізацій космогонічних міфів (на матеріалі роману Володимира Дрозда «Листя землі») [Електронний ресурс] / Ю. Вишницька. // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2014. — № 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2014_4_4.
Жила С. «Майстер творення світів». Вивчення епопеї Володимира Дрозда «Листя землі» у вищій школі [Електронний ресурс] / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 9. — С. 5-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_9_3.
Ігошев К. Роман-спогад Володимира Дрозда «Музей живого письменника»: складові національної ідентичності [Електронний ресурс] / К. Ігошев // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2016. — № 7. — С. 86-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2016_7_17.
Карпенко О. А. Роман-дилогія Володимира Дрозда «Листя землі»: проблеми міфопоетики: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. А. Карпенко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2008. — 18 с.
Кобилко Н. А. Кольорова символіка образу дороги в химерному прозописьмі Володимира Дрозда та Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / Н. А. Кобилко // Львівський філологічний часопис. — 2019. — № 5. — С. 65-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2019_5_13.
Кутюк Б. В. Фантастичне і реальне у творах В. Дрозда, Е. Гофмана, А. Азімова, О. Гріна : сценарій літературної вітальні для учнів 7-8-х класів / Б. В. Кутюк, С. О. Дмитрук// Шкільний бібліотекар. — 2020. — № 3. — С. 29-31.
Рябко А. В. Художній наратив малої прози Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / А. В. Рябко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. — 2014. — № 1107, вип. 70. — С. 140-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2014_1107_70_31.
Сулима М. Штрихи до історії одного твору Володимира Дрозда : штрихи / М. Сулима // Слово і час. — 2020. — № 1. — С. 118-121.
Харченко А. В. Іронія як стильовий компонент прози Володимира Дрозда: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / А. В. Харченко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2008. — 19 с.
Чередніченко О. А. Основні риси ментальності українців та їх відображення у романі-дилогії Володимира Дрозда «Листя землі» [Електронний ресурс] / О. А. Чередніченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2010. — Вип. 4.1. — С. 135-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2010_4.
Яструбецька Г. Експресіоністичний вимір роману «Листя землі» Володимира Дрозда [Електронний ресурс] / Г. Яструбецька // Слово і час. — 2013. — № 12. — С. 82-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_12_21.

.: Розділ: Література :: 6.09.2022 10.04.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46655  
Катя запитує:
Добрий вечір, допоможіть знайти літературу: '' Творення світу у міфах''.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Перегляньте таку літературу:
Ковальчук Н. Д. Символічний статус головних космогонічних образів в етногенезі українців [Електронний ресурс] / Н. Д. Ковальчук, В. Якубовська // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 125. — С. 280-284. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_125_71.
Кущ О. Космогонічні уявлення українців у контексті етнонаціональної педагогічної системи [Електронний ресурс] / О. Кущ // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Культурологія. — 2017. — Вип. 18. — С. 226-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_55.
Матюхіна О. А. Міф про створення світу в давньослов’янській міфології [Електронний ресурс] / О. А. Матюхіна // Історія релігій в Україні. — 2018. — Вип. 28(2). — С. 281-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2018_28(2)__20.
Мишанич М. Міф, міфологія, міфологізм, міфокритика, міфопоетика: історія інтерпретації і розмежування понять : Доп. на V Міжнар. конгресі україністів (м. Чернівці, 26 — 29 серп. 2002 р.) / М. Мишанич, С. Мишанич; Міжнар. асоц. україністів. — Донецьк : Норд-Прес, 2002. — 58 c.
Олійник В. В. Космогонічні символи в народних віруваннях і традиціях українців Закарпаття [Електронний ресурс] / В. В. Олійник // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2015. — № 1. — С. 182-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_1_40.
Петрушко В. М. Космогонічні уявлення у міфології корейського народу [Електронний ресурс] / В. М. Петрушко // Етнічна історія народів Європи. — 2022. — Вип. 67. — С. 123–127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2022_67_18.
Пирогов В. Л. Архітектоніка ієрогліфічного письма як відображення космогонічної картини світу давніх китайців [Електронний ресурс] / В. Л. Пирогов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія : — 2014. — Т. 17, № 1. — С. 136-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_fil_2014_17_1_19.
Прокопова О. П. Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного походження: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. П. Прокопова ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2007. — 20 с.
Таланчук О. М. Українська народна космогонія: Специфіка міфопоетичного мислення / О. М. Таланчук. — Київ : Б-ка українця, 1998. — 309 c.
Тарасенко М. О. Давньоєгипетські міфи про світобудову (за матеріалами 17-ї глави Книги Мертвих): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / М. О. Тарасенко ; НАН України. Ін-т сходознав. ім. А.Кримського. — Київ, 2004. — 20 с.
Тиховська О. Космогонічні міфи у світлі психоаналізу [Електронний ресурс] / О. Тиховська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 1. — С. 101-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_1_22.
Ткач М. М. Міфологія : курс лекцій / М. М. Ткач. — Київ, 2008. — 279 c.
Янковський С. В. Шляхи соціокультурного світотворення: між історією та «поверненням до світу» [Електронний ресурс] / С. В. Янковський // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 10. — С. 198-200. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_10_56.
Ятченко В. Ф. Метафізичні виміри української дохристиянської міфології : автореф. дис... д-ра філософ. наук : 09.00.04 / В. Ф. Ятченко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2002. — 39 c.

.: Розділ: Освіта :: 5.09.2022 20.42.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Стрий :: Запитання: 46654  
Микола запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: наукова та громадсько-політична діяльність Костя Мацієвича. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Власенко В. Кость Мацієвич і Український республікансько-демократичний клуб у Празі [Електронний ресурс] / В. Власенко // Студії з архівної справи та документознавства. — 2007. — Т. 15. — С. 125-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2007_15_21.
Власенко В. М. Науковий доробок К. Мацієвича на сторінках петербурзького журналу «Земское дело» / В. М. Власенко // Пробл. історії України XIX – початку XX ст. — 2005. — Вип. 10. — С. 180-190.
Єпик Л. І. Державна та дипломатична діяльність К. А. Мацієвича у добу національно-визвольних змагань / Л. І. Єпик // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. — 2005. — Вип. 29, ч. 2. — С. 238-257.
Єпик Л. І. Діяльність К. Мацієвича на чолі дипломатичної місії УНР в Румунії у 1919 –1923 рр. / Л. І. Єпик // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. — 2005. — Вип. 30. — С. 295-304.
Єпик Л. І. К. А. Мацієвич – науковець, дипломат, громадсько-політичний діяч / Л. І. Єпик // Укр. іст. журн. — 2007. — № 1. — С. 125-135.
Єпик Л. І. Корифей громадської агрономії. Костянтин Мацієвич – учений, дипломат, політик : монографія / Л. І. Єпик; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. — Суми : Мрія, 2013. — 195 c.
Єпик Л. І. Костянтин Андріанович Мацієвич – державний і громадсько-політичний діяч : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Л. І. Єпик; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2009. — 20 c.
Єпик Л. І. Листи І. Мазепи до К. Мацієвича (1919–1920 рр.) [Електронний ресурс] / Л. І. Єпик // Сумський історико-архівний журнал. — 2012. — № 18-19. — С. 12-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2012_18-19_4.
Мацієвич К. А. Листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри (1920 – 1923 рр.) / М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т ; упорядкув., вступ. ст. та комент. В. Власенка. — Суми : Наталуха А. С., 2009. — 126 с. : іл.
Пиріг Р. «Моїми словами руководить бажаннє захистити земську справу...» (лист професора Костя Мацієвича до гетьмана Павла Скоропадського, вересень 1918 р.) [Електронний ресурс] / Р. Пиріг // Архіви України. — 2009. — № 1-2(263). — С. 116-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2009_1-2_9.
Піскун В. Спогади Костя Мацієвича «Життя мого сучасника»: географічні координати подій та просторові образи [Електронний ресурс] / В. Піскун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичні науки. — 2020. — Вип. 31. — С. 108-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2020_31_15.
Уткін О. І. К. А. Мацієвич – український вчений і громадсько-політичний діяч [Електронний ресурс] / О. І. Уткін. // Історія науки і біографістика. — 2014. — № 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2014_4_15.

.: Розділ: Історія :: 5.09.2022 09.34.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.256781 seconds