Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Валерія із міста: м. Одеса :: Запитання: 45451  
Валерія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти літературу на тему:"Використання навчальної платформи Canva у процесі підготовки дидактичного матеріалу з методики навчання української мови для учнів середніх закладів освіти"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бондар І. О. Моделювання процесу вибору платформи для розробки мультимедійного навчального комплексу [Електронний ресурс] / І. О. Бондар // ScienceRise. — 2016. — № 10(2). — С. 28-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2016_10(2)__6
Коршун Т. С. Можливості індивідуалізації навчання на онлайн-платформах [Електронний ресурс] / Т. С. Коршун // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2018. — № 2. — С. 301–306. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_2_46
Коршун Т. С. Можливості індивідуалізації навчання на онлайн-платформах [Електронний ресурс] / Т. С. Коршун // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2018. — № 2. — С. 301–306. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_2_46
Кутняк О. Навчальні інтерактивні платформи у початковій школі [Електронний ресурс] / О. Кутняк // Молодь і ринок. — 2019. — № 11. — С. 27-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_11_7
Кушнірук А. Використання платформ для управління електронним навчанням у закладах загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / А. Кушнірук // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. — 2019. — Вип. 6. — С. 26-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_6_6
Сороко Н. В. Використання освітніх електронних платформ для організації steаm-орієнтованого навчального середовища основної школи (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Н. В. Сороко // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 183. — С. 155-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_183_36

.: Розділ: Інше :: 23.04.2021 16.00.34 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Черкаси :: Запитання: 45450  
Іван запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему Стан і перспективи розвитку лізингу у сільському господарстві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Іване! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Баєва О. Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О. Баєва ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки». — Київ, 2004. — 19 с.: рис., табл.
Васильчак С. Кредитні інструменти розвитку лізингу та ризики в аграрних підприємствах [Електронний ресурс] / С. Васильчак, О. Жидяк, О. Жидяк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2016. — Вип. 6. — С. 119-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_6_27.
Гаврилюк В. Особливості формування лізингових ризиків сільськогосподарських підприємств, їх страхування [Електронний ресурс] / В. Гаврилюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2010. — Вип. 18. — С. 325-328. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatu_2010_18_74.
Галецька Т. Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Т. Галецька // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2012. — Вип. 20. — С. 103-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2012_20_23.
Гринчук Ю. Лізинг у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Ю. Гринчук ; Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2006. — 20 с.
Дяченко О. Лізинг як складова відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. Дяченко // Агросвіт. — 2012. — № 17. — С. 45-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_17_11.
Єпіфанова І. Реалізація основної функції лізингу при його використанні підприємствами сільськогосподарської галузі [Електронний ресурс] / І. Єпіфанова, А. Союменко // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 12. — С. 9-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_12_4.
Карасьова Н. Використання лізингу для реновації основних засобів сільськогосподарських підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Н. Карасьова ; Житомир. нац. агроекологічний ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с.
Лозінська К. Аналіз тенденцій розвитку лізингових відносин сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / К. Лозінська // Економіка і регіон. — 2012. — № 4. — С. 31-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_4_9.
Лункіна Т. Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. Лункіна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 20 с.: рис., табл.
Павленко О. Розвиток лізингових відносин аграрних підприємств [Електронний ресурс] / О. Павленко, І. Вініченко. // Ефективна економіка. — 2017. — № 8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_8_28.
Прокопенко О. Лізинг як інструмент інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. Прокопенко, В. Омельяненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2013. — № 2. — С. 150-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_2_15.
Сичова М. Оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств України через механізм фінансового лізингу [Електронний ресурс] / М. Сичова, Н. Шевченко // Агросвіт. — 2009. — № 11. — С. 31-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2009_11_8.
Скоцик В. Лізинг як джерело оновлення парку техніки сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / В. Скоцик // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 258-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_63.
Шкуратов О. Лізинг як інвестиційний інструмент управління розвитком аграрних підприємств [Електронний ресурс] / О. Шкуратов // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 1. — С. 16-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2009_1_5.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.04.2021 12.53.28 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Київ :: Запитання: 45449  
Єгор запитує:
Доброго дня! Підберіть, будь ласка, матеріал про текстові редактори. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єгоре! Перегляньте наступні джерела:
Морган Н. Javascipt для дітей : веселий вступ до програмування / Н. Морган ; з англ. пер. Н. Агаджанян. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 408 с.
Білак Ю. Ю. Текстові редактори та текстові процесори [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Л.І.Горгош, Ю.Ю. Білак. - Ужгород: ПП «Аутдор-шарк», 2016. – 128 с. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13280/1/1.pdf.
Види текстових редакторів коротко. текстові редактори [Електронний ресурс] // Pzik.ru : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://pzik.ru/uk/types-of-text-editors-are-brief-text-editors/. - Назва з екрану.
Найкращі текстові редактори для Windows, Linux і Mac [Електронний ресурс] // Ua.phhsnews.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ua.phhsnews.com/articles/howto/the-best-free-text-editors-for-windows-linux-and-mac.html. - Назва з екрана.
Текстовий редактор Word для Windows [Електронний ресурс] // Elearning.sumdu.edu.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:231ce23ba7ca89942cd72b115c73aca71eb99f3b/latest/435169/index.html. - Назва з екрана.
Романюк О. Н. Текстові редактори для веб-розробників [Електронний ресурс] / О. Н. Романюк, Є. Г. Станіславенко. - Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/30084/херсон3.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Яровенко А. Г. Об'єктно зорієнтований підхід до вивчення текстових редакторів [Електронний ресурс] / А. Г. Яровенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2017. - Вип. 48. - С. 192-197. - Режим доступу: http://ito.vspu.net/repozitariy/Kobysa_VM/2017/48.pdf#page=188.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 23.04.2021 12.22.37 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Бобринець :: Запитання: 45448  
Ярослава запитує:
Добрий день. Мені цікава література про Альфреда Нобеля. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославо! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Воронянський О. Премія пам’яті Альфреда Нобеля проти теорії лібералізму [Електронний ресурс] / О. Воронянський // Сучасне суспільство. — 2017. — Вип. 2. — С. 24-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2017_2_5.
Данилова В. Альфред Бернгард Нобель і Нобелівська премія [Електронний ресурс] / В. Данилова, Р. Виноградова, С. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal. — 2018. — Vol. 90, № 4. — С. 121-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2018_90_4_15.
Планета Альфреда Нобеля: навч. посіб. / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Днвпропетровськ : ДУЕП, 2010. Ч. 1 : Нобелівський рух / О. Целік, К. Соколова. — 2010. — 40 с. : іл., табл.
Планета Альфреда Нобеля: навч. посіб. / Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. — Дніпропетровськ : ДУЕП, 2010 .Ч. ІІ : Лауреати нобелівської премії з економіки / О. Целік, К. Соколова, С. Самойленко. — 2011. — 60 с. : іл., табл.
Чекман І. Творчість рятувала від самотності : динаміт, премія і особисте життя Альфреда Нобеля [Електронний ресурс] / І. Чекман // Вісник Національної академії наук України. — 2008. — № 12. — С. 55-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2008_12_8.

.: Розділ: Загальні :: 23.04.2021 09.39.02 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45447  
Світлана запитує:
Доброго дня! Для реферату мені треба література про В. Свідзинського. дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Карп'юк В. "В полум'ї був спервовіку і в полум'я знову вернувся..." : віднайдено хату Володимира Свідзінського (і встановлено йому пам'ятник) / В. Карп'юк // Укр. літ. газета. - 2014. - 15 серп. - С. 11.
Ковалів Ю. Літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і Час. - 2019. - № 10. - С. 101-115.
Ковалів Ю. Володимир Свідзинський : літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і час. - 2018. - № 10. - С. 100-105.
Пуніна О. Компенсація як рівновага : до кількох експресіоністичних поезій Осипа Мандельштама, Володимира Свідзинського, Василя Стуса й Олега Солов'я / О. Пуніна // Дивослово. - 2013. - № 4. - С. 51-54.
Рарицький О. Володимир Свідзинський і шістдесятники: контексти осягання проблеми : ХХ століття / О. Рарицький // Слово і час. - 2018. - № 10. - С. 34-47.
Соловей Е. Мовні стратегії Володимира Свідзинського : літ. лабіринти / Е. Соловей ; бесіду вів Т. Головко // Слово Просвіти. - 2017. - 23-29 берез. - С. 13.
Яременко В. Лірика Володимира Свідзинського / В. Яременко // Свідзинський В. Ю. Поезії. - Київ, 1986. - С. 3-24.
Володимир Свідзінський [Електронний ресурс] // Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://odb.km.ua/?dep=1&dep_up=1687&dep_cur=1736#gsc.tab=0. - Назва з екрана.
Володимир Свідзінський: життя та творчість [Електронний ресурс] // Матеріали на допомогу шкільним бібліотекарям м. Вінниці : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/yfhjkmcrfz/materiali-do-pedagogicnih-citan/volodimir-svidzinskij-zitta-ta-tvorcist. - Назва з екрана.
відзінський Володимир Євтимович (1885) [Електронний ресурс] // Відкритий список : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ua.openlist.wiki/Свідзінський_Володимир_Євтимович_(1885).

.: Розділ: Література :: 23.04.2021 08.12.32 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.237478 seconds