Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Орест із міста: Дубно :: Запитання: 46558  
Орест запитує:
Добрий день. Мене цікавить література про діяльність товариства СІЧ. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Оресте! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Винничук О. Т. Педагогічна діяльність січових товариств на західноукраїнських землях (1899-1939 рр.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Т. Винничук ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т. — Тернопіль, 1997. — 205 с.
Вільчинська Н. П. Мілітарні настрої у Східній Галичині напередодні Першої світової війни (на прикладі діяльності українських товариств «Січ») [Електронний ресурс] / Н. П. Вільчинська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2017. — Вип. 48. — С. 88-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2017_48_17.
Вільчинська Н. Роль товариств «Січ» у формування історичної пам’яті галицьких українців напередодні проголошення Західно-Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / Н. Вільчинська // Галичина. — 2014. — Ч. 25-26. — С. 376-381. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2014_25-26_50.
Гуйванюк М. Р. Січовий рух у Галичині й на Буковині (1900 — 1914 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / М. Р. Гуйванюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 21 с.
Сова А. О. Символіка українських молодіжних організацій «Сокіл», «Січ», «Пласт» та «Луг» у Галичині (кінець XIX ст. — 1939 р.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / А. О. Сова ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2009. — 17 с.
Тумак Ю. Фізичне виховання дітей та молоді як один із провідних напрямів діяльності українського пожежно-гімнастичного товариства «СІЧ» на Буковині (початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Тумак. // Теорія та методика управління освітою. — 2013. — Вип. 10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2013_10_42.

.: Розділ: Історія :: 28.06.2022 13.58.25 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Переяслав-Хмельницький :: Запитання: 46557  
Ольга запитує:
Доброго дня! Цікавлять біографічні книги про Вінстона Черчилля.
Наша відповідь:
Аксельрод А. Вінстон Черчилль, СЕО. 25 уроків лідерства для бізнесу [Текст] / А. Аксельрод ; з англ. пер. Євген Мірошниченко. — Київ : BookChef : Форс Україна, 2020. — 298 с.
Гарт Д. Як Черчилль врятував цивілізацію. Епічна історія тринадцяти років, які ледь не знищили цивілізований світ [Текст] / Д. Гарт ; [пер. з англ. Я. Губарев]. — Харків : Фабула : Ранок, 2019. — 334 с.
Гаффнер С. Черчілль : біографія / С. Гаффнер ; з нім. пер. Р. Осадчук. — Київ : Видавництво Жупанського, 2019. — 157 с. — (Життєписи).
Ґілберт М. Черчилль : біографія / М. Гілберт ; пер. з англ. Я. Войтко, Р. Ладохіна. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2019. — 887 с.
Джонсон Б. Фактор Черчилля : як одна людина змінила історію / Б. Джонсон ; пер. з англ. Ю. Гірича ; дизайнер обкл. В. Засипкін. — Харків : Vivat, 2019. — 398 с. — (Біографії та мемуари).
Ільченко О. Олесь Ільченко про Леонардо да Вінчі, Карла Ліннея, Жюля Верна, Джона Рокфеллера, Лесю Українку, Вінстона Черчілля : оповідання / О. Ільченко ; худож. М. Баликін. — Київ : Антологія, 2019. — 91 с. : іл. — (Життя видатних дітей).
Костюченко І. Вінстон Черчилль / І. Костюченко ; дизайн обкл., худож. І. Рудовська. — Київ : Агенція "ІРІО", 2020. — 133 с. : іл. — (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей).
Рікс Т. Черчилль і Орвелл. Битва за свободу / Т. Рікс ; пер. з англ. Дарина Березіна. — Київ : Лабараторія, 2020. — 333 с.
Сміт Д. Думати, як Вінстон Черчилль / Д. Сміт ; пер. з англ. Н. Мочалової. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2018. — 219 c.

.: Розділ: Література :: 28.06.2022 09.18.05 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Рахів :: Запитання: 46556  
Мирослава запитує:
Добрий день. Мені потрібно література про юридичну відповідальність у публіцистичному праві. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46446. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бліхар М. М. Адміністративне право – юридична основа публічного адміністрування [Електронний ресурс] / М. М. Бліхар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 66. — С. 178-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_66_32.
Клименко О. М. Проблеми правового статусу юридичних осіб публічного права в контексті оновлення Цивільного кодексу України [Електронний ресурс] / О. М. Клименко, І. А. Куян, Л. С. Нецька // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 3. — С. 51-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_3_7.
Лібанов М. О. Правове регулювання професійних пенсій в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. О. Лібанов ; Ін-т законодавства ВР України. — Київ, 2010. — 20 с.
Світличний О. П. Захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб нормами публічного та приватного права. [Електронний ресурс] / О. П. Світличний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Право. — 2015. — Вип. 213(1). — С. 142-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2015_213(1)__22.
Стешенко В. М. Оренда території в міжнародному публічному праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / В. М. Стешенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2001. — 20 с.
Теремцова Н. В. Тлумачення в сучасній юридичній літературі функціонування приватного та публічного права [Електронний ресурс] / Н. В. Теремцова // Альманах права. — 2021. — Вип. 12. — С. 258-263. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2021_12_45.

.: Розділ: Держава і право :: 27.06.2022 15.20.16 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 46555  
Таня запитує:
Добрий день. Потрібно знайти літературу на тему: Розвиток торговельно-економічних відносин України в рамках євроінтеграційних процесів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Розгляньте такі джерела за вишим запитом:
Глущенко О. О. Вплив євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Глущенко, Д. М. Туленінова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. — 2016. — Вип. 1. — С. 112-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_20.
Горюнова Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. / Є. О. Горюнова. — Київ : Академвидав, 2013. — 220 c. — (Альма-матер).
Замлинський В. А. Посилення економічної безпеки України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / В. А. Замлинський, О. В. Замлинська // Бізнес-навігатор. — 2014. — № 1. — С. 46-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2014_1_11.
Коваленко Р. С. Торговельно-економічні відносини України та Турецької Республіки: євроінтеграційний контекст : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Р. С. Коваленко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 22 с. : рис.
Мельник Т. М. Тенденції розвитку експорту України в умовах євроінтеграції / Т. М. Мельник, К. С. Пугачевська // Бізнес Інформ. — 2017. — № 10. — С. 66-73.
Носирєв О. О. Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. О. Носирєв ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2012. — 20 с. : рис.
Осіпова Л. Реформування економіки України у контексті євроінтеграції / Л. Осіпова // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. — 2015. — № 5. — С. 39-53.
Приходько В. В. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В. В. Приходько ; Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2003. — 19 с.: рис.
Рибакова Т. О. Сучасний стан торговельно-економічного співробітництво України з Європейським Союзом в процесі євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. О. Рибакова // Економічний вісник університету. — 2015. — Вип. 24(1). — С. 92-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_24(1)__17.
Усенко О. О. Стратегія регіональної торговельно-економічної інтеграції України та ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / О. О. Усенко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — Київ, 2010. — 20 c.
Черкаський І. Б. Фінансове співробітництво України з Європейським Союзом / І. Б. Черкаський. — Київ : Наук. світ, 2001. — 247 c.
Яценко А. Б. Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.05.01 / А. Б. Яценко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 c.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 27.06.2022 07.18.11 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 46554  
Іван запитує:
Добрий день. Цікавить література про проблеми трудової міграції українців. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бльок Н. В. Про деякі питання трудової міграції в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Бльок // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 837. — С. 175-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_29.
Ерфан Є. А. Аналіз причин та наслідків української трудової міграції [Електронний ресурс] / Є. А. Ерфан, І. М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 28(1). — С. 115-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_28(1)__21.
Єлейко І. В. Тенденції сучасної трудової міграції українського населення в Польщу [Електронний ресурс] / І. В. Єлейко, Л. А. Українець // Проблеми системного підходу в економіці. — 2020. — Вип. 3(1). — С. 14-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2020_3(1)__4.
Капітан В. О. Трудова міграція як аспект проблеми зайнятості в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Капітан // Ефективність державного управління. — 2012. — Вип. 32. — С. 474-481. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_32_59.
Крук О. В. Державне регулювання трудової міграції в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Крук. // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2019. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2019_2_12.
Крук О. В. Міжнародна трудова міграція та її виклики для України [Електронний ресурс] / О. В. Крук. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2020. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2020_1_18.
Курбет О. П. Міжнародна трудова міграція в незалежній Україні: риси та особливості [Електронний ресурс] / О. П. Курбет // Історія народного господарства та економічної думки України. — 2020. — Вип. 53. — С. 362-386. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2020_53_19.
Магійович Р. І. Трудова міграція в Україні: причини та наслідки [Електронний ресурс] / Р. І. Магійович, І. В. Магійович // Інтелект XXI. — 2019. — № 6(1). — С. 128-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_6(1)__25.
Майданік І. П. Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / І. П. Майданік ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2007. — 19 с.
Моначин І. Фактори трудової міграції українців в країни Європейського Союзу [Електронний ресурс] / І. Моначин, І. Періг // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 2. — С. 292-300. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2019_2_28.
Тімофєєв А. Проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні: сучасні тенденції [Електронний ресурс] / А. Тімофєєв. // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2013. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2013_2_13.
Чорна В. О. Соціальні виміри трудової міграції населення України [Електронний ресурс] / В. О. Чорна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. — 2014. — № 1101, Вип. 32. — С. 151-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2014_1101_32_25.
Шепель Т. В. Соціально-економічні наслідки міграції трудових ресурсів України та механізм їх регулювання [Електронний ресурс] / Т. В. Шепель, В. І. Наконечна // Економічний простір. — 2020. — № 154. — С. 179-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_154_36.
Юськів Б. М. Політичний вимір міжнародної трудової міграції європейських країн в умовах глобального розвитку: автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Б. М. Юськів ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2010. — 35 с.

.: Розділ: Держава і право :: 26.06.2022 19.55.46 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.258618 seconds