Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 46857  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть , будь ласка, знайти матеріали для написання курсової роботи на тему: Юридичні колізії та прогалини в законодавстві (статті, монограми, та інше)
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Радимо Вам використати наступні джерела: – Колотова О. В. Поняття та сутність прогалин у праві / О. В. Колотова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип. 39. – Київ, 2008. - С. 74-81.
– Колотова О. В. Види прогалин у праві / О. В. Колотова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.41. - Київ, 2008. - С. 86-91.
– Кармаза О. Способи подолання прогалин у житловому законодавстві України / О. Кармаза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - Київ, 2011. - Вип. 86. - С. 67-70.
– Матат Ю. І. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридичній практиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ю. І. Матат ; наук. кер. І. В. Процюк ; офіц. опон.: A. M. Колодій, Г. В. Чапала ; НУ ЮАУ. - Харків : [б. в.], 2013. - 20 с.
– Ящук К. В. Прогалини та колізії Закону України "Про тваринний світ України" / Ящук К. В. // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. / Запорізький національний університет. - Запоріжжя, 2013. - 2013. – № 3. - С. 195-199.
– Коваленко Т. Усунення юридичних прогалин як спосіб мінімізації дефектів земельно-правового регулювання / Т. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки / відп. ред. І. С. Гриценко. - Київ, 2013. - Вип. 4 (98). - С. 35-39.
– Марченко О. В. Прогалини та колізії нормативно-правового регулювання благодійної діяльності в Україні / О.В.Марченко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. / Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2013. - 2013. – № 4. - С. 117-123.
– Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 24 лист. 2011 р. Вип. 3 / Київ. ун-т права, Нац. акад. наук України ; редкол. Ю. С. Шемшученко [та ін.]. - Київ, 2011. - 414 с.
– Калашник О. М. Прогалини в праві: юридична природа, їх ознаки та види / О. М. Калашник // Юрист України - 2013. - № 1. - С. 36-42.
– Авторгов А. М. Колізії та прогалини законодавства про виконавче провадження / А.М.Авторгов // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. пр. / Хмельн. ун-т упр. та права, Головне упр. юстиції у Хмельн. обл., Упр. держ. виконав. служби, Головне упр. юстиції у Хмельн. обл., Євраз. асоц. правн. шк. та правників, Ком. з конкурс. права Асоц. правників України . - Хмельницкий, 2014. - С. 25-31.
– Єрьоменко В. В. Колізії між конкретними нормами та основними засадами правового регулювання трудових відносин / В. В. Єрьоменко // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого . - 2014. - № 2 (6). - С. 1-12 : портр.
– Гетманець О. П. Колізії та прогалини бюджетного законодавства щодо контрольних повноважень органів Державної контрольно-ревізійної служби України / О. П. Гетманець // Право і безпека. - 2010. - № 3. - С. 216-220 .
– Махінова А. Правове регулювання земельного сервітуту: колізії та прогалини, які існують у Земельному та Цивільному кодексі України / А. Махінова // Юридичний журнал. - 2006. - № 6. - С. 43-45.
– Анреєв С. Юридичні колізії та прогалини в механізмі правового регулювання управлінських відносин у сфері цивільного захисту на регіональному рівні / С. Анреєв // Актуальні проблеми державного управління. Вип. 1(35). - Дніпропетровськ, 2009. - С. 173-180.
– Косович В. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика та шляхи боротьби з ними / В. Косович // Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник Львівського Університету. Серія юридична. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2012. - Вип. 56. - С. 8-21.
– Ясевич В. Сурогатне материнство в Україні - правові прогалини та колізії / В. Ясевич // Вісник національної асоціації адвокатів України. - 2017. - № 12. - С. 12-16.
– Бєлкіна Д. С. Правові колізії та прогалини у сучасному кримінально-виконавчому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Д. С. Бєлкіна ; наук. кер. О. Г. Колб ; офіц. опон.: В. Я. Конопельський, А. В. Боровик ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2020. – 20 с.
– Бичкова С. С. Правове регулювання патронату над дітьми в Україні: прогалини та колізії / С. С. Бичкова // Вісник Національної академії правових наук України / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2020. - 2020. Т. 27. – № 1. – С. 89-108.
– Макаренко Ю. Прогалини адміністративно-правового регулювання (правові колізії) оцінки земельних ділянок / Ю. Макаренко // Право. Людина. Довкілля. – 2020. – Т. 11, № 3. – С. 132-142.
– Бєлкіна Д. С. Правові колізії та прогалини, що стосуються змісту запобіжної діяльності у місцях позбавлення волі / Д. С. Бєлкіна // Вісник Пенітенціарної асоціації України. – 2020. – № 1. – С. 205-213.
– Завальнюк С. В. Проблематика співвідношення поняття прогалини в цивільному законодавстві та деяких схожих правових понять і явищ / С. В. Завальнюк // Правова позиція. – 2020. – № 4. – С. 63-67.
– Письменний Д.П. Колізії в кримінально-процесуальному законодавстві України: способи їх подолання / Д.П.Письменник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 жовтня 1995 р.). – Київ, 1996. – С. 78–82.

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9399/Pryshva_Kolizii_u_finansovomu_zakonodavstvi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/4717/1/Poghrebnyak_26.pdf
http://jurnaluljuridic.in.ua/archive/2020/3/12.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11136/14-Chmil.pdf
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/298/DUBINA.pdf?sequence=2

.: Розділ: Держава і право :: 12.12.2022 15.16.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вячеслав із міста: Харків :: Запитання: 46856  
Вячеслав запитує:
Вітаю. Мене цікавить чи знаходиться у десятому томі Енциклопедії сучасної України стаття про науковця Зашквару Василя Григоровича. Якщо так, то скажіть на яких сторінках вона знаходиться.
Наша відповідь:
Відповідь: Зашквара Василь Григорович // Енциклопедія Сучасної України. Т. 10. З-Зор. - Київ, 2010. - С. 407.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 11.12.2022 00.07.05 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 46855  
Вікторія запитує:
Цікавлять дитячі книги Галини Кирпи як перекладача і як автора.
Наша відповідь:
Від Миколая до Різдва : колядки і щедрівки / худож. Н. Корнєєва ; упоряд., [передм.] Г. Кирпи. — Київ : Рідна мова, 2017. — 45 с.
Вісландер Ю. Ану швидше, Мамо Му / Ю. Вісландер, С. Нордквіст ; пер. зі швед. Г. Кирпи. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2020. — [32] с. : іл.
Вісландер Ю. Мама Му в басейні / Ю. Вісландер ; пер. зі швед. Г. Кирпи ; намал. С. Нордквіст. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2021. — [25] c. : іл.
Вісландер Ю. Як мама Му будувала хату / Ю. Вісландер, С. Нордквіст ; пер. зі швед. Г. Кирпи. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2020. — [32] с. : іл.
Вісландер Ю. Як Мама Му поранилася / Ю. Вісландер, С. Нордквіст ; пер. зі швед. Г. Кирпи. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2020. — [32] с. : іл.
Гаґеруп К. Вище за небо : повість / К. Гагеруп ; пер. з норвез. Г. Кирпа ; обкл. А. Стефурак. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. — 178, [1] с. : іл.
До казки на гостину : казки / упоряд. Г. М. Кирпа ; худож.: К. В. Самойлов, Л. В. Белякова, Л. В. Черткова [та ін.]. — Харків : Белкар-книга, 2011. — 95 с. : іл. — (Світ казки).
Квітковий годинник : оповідання, казки, вірші, загадки / упоряд. Г. М. Кирпа ; худож.: Л. В. Белякова, К. В. Самойлов. — Харків : Белкар-книга, 2012. — 64 с. : іл. — (Веселка).
Кирпа Г. Скільки? = How many? / Г. Кирпа, О. Гаврилова ; пер. О. Лущевської та М. Найдана. — Київ : Братське, 2014. — 23 с. : іл.
Кирпа Г. Абетка рідного дому : оповідь малої Антосі / Г. Кирпа ; іл. та обкл. С. Радчук. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. — 35 с. : іл.
Кирпа Г. Дивний лис і дивний ліс : зелені віршенята для мене, мами й тата / Г. Кирпа ; іл. А. Хоменко. — Харків : Крокус, 2019. — 31 с.
Кирпа Г. Мій тато став зіркою / Г. Кирпа ; намал. О. Була. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. — 32 с.
Кирпа Г. Муся та бабуся / Г. Кирпа ; намал. Г. Олійко. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. — 44 с. : іл.
Кирпа Г. Наймоїша мама / Г. Кирпа ; намал. Г. Олійко. — Харків : Крокус, 2021. — 30 с.
Кирпа Г. Ну й гарно все придумав Бог : вірші для двох (а двоє ті: дитина й Бог) / Г. Кирпа ; мал. В. Ковальчук. — Київ : Веселка, 2015. — 54 с.
Кирпа Г. Тринадцятий місяць у році : повість / Г. Кирпа ; передм. В. Шкляр ; обкл. Н. Пастушенко. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. — 222 с.
Лаґеркранц Р. Даня та її клопоти / Р. Лагеркранц ; худож. Е. Еріксон ; зі швед. пер. Г. Кирпа. — Харків : Крокус, 2020. — 101, [2] с. : іл.
Лаґеркранц Р. Любити краще, ніж не любити / Р. Лагеркранц ; худож. Е. Еріксон ; зі швед. пер. Г. Кирпа. — Харків : Крокус, 2020. — 223, [1] c. : іл.
Лаґеркранц Р. Моє серце б'ється і сміється / Р. Лагеркранц ; худож. Е. Еріксон ; зі швед. пер. Г. Кирпа. — Харків : Читаріум, 2018. — 118, [1] c. : іл.
Лаґеркранц Р. Моє щасливе життя / Р. Лагеркранц ; худож. Е. Еріксон ; зі швед. пер. Г. Кирпа. — Харків : Крокус, 2020. — 134, [1] c. : іл.
Лаґеркранц Р. Найкращий подарунок / Р. Лагеркранц ; худож. Е. Еріксон ; зі швед. пер. Г. Кирпа. — Харків : Крокус, 2020. — 186, [1] c. : іл.
Лаґеркранц Р. Побачимось, коли вийде / Р. Лагеркранц ; худож. Е. Еріксон ; зі швед. пер. Г. Кирпа. — Харків : Крокус, 2020. — 153, [1] c. : іл.
Лаґеркранц Р. Яка ж я була щаслива / Р. Лагеркранц ; худож. Е. Еріксон ; зі швед. пер. Г. Кирпа. — Харків : Крокус, 2020. — 116, [3] с. : іл.
Ларсон Е. З Фіндусом цілий рік : казка / Е. Ларсон, К. Даніельсон ; іл. С. Нордквіст ; пер. зі швед. Г. Кирпи. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. — 59, [1] c. : іл. - (Пригоди Петсона і Фіндуса).
Ліндґрен А. Велика книжка маленьких казок : казки / А. Ліндгрен ; пер. зі швед. Г. Кирпа ; намал. К. Костіна, Н. Салієнко. — Київ : Рідна мова, 2019. — 214, [1] с. : іл., [1] портр. - (Невигадані історії про доброту).
Ліндґрен А. Мадікен : повість / А. Ліндгрен ; пер. зі швед. Г. Кирпа ; намал. Н. Демидова. — Київ : Рідна мова, 2018. — 180, [3] с. : іл., [1] портр. — (Невигадані історії про доброту).
Ліндґрен А. Мадікен і Манюня : повість. Кн. 2 / А. Ліндгрен ; пер. зі швед. Г. Кирпа ; намал. Н. Демидова. — Київ : Рідна мова, 2018. — 237, [2] c. : іл. — (Невигадані історії про доброту).
Моїй матусі : двісті віршів для дітей / упоряд. Г. Кирпи ; худож. Є. Рудюк. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. — 127 с. : іл.
Найкращий подарунок : оповідання, казки, вірші, колядки, щедрівки / упоряд. Г. М. Кирпа ; худож.: Л. В. Белякова, Н. О. Ель Маулюд, І. І. Копєйкін [та ін.]. — Харків : Белкар-книга, 2010. — 45 c. : іл.
Нордквіст С. А що ти вмієш, Петсоне? / С. Нордквіст ; пер. зі швед. Г. Кирпа. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2020. — [24] с. : іл.
Нордквіст С. Як дідусь шукав капелюха : казка / С. Нордквіст ; зі швед. пер. Г. Кирпа ; іл. авт. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. — [24] с. : іл.
Ой, весела в нас зима! : вірші, казки, колядки, щедрівки / упоряд. Г. М. Кирпа, В. Г. Біляєв ; худож. Л. В. Белякова, К. В. Самойлов. — Харків : Белкар-книга, 2015. – 62 с.
Парр М. Вафельне серце : Лена і я в Крихті-Матильді : повість / М. Парр ; мал. Б. Ґаустад ; пер. з норв. Г. Кирпи. — Харків : Крокус, 2020. — 195, [1] c. : іл.
Парр М. Тоня Ґліммердал / М. Парр ; пер. із норв. Г. Кирпи ; іл. О. Шатохіна. — Харків : Крокус, 2020. — 258 с.
Пори року : зима, весна, літо, осінь / упоряд. та передм. Г. Кирпи ; ілюстр. Л. Горошко. — Київ : Національний книжковий проект, 2010. — 239 с. : іл. — (Бібліотека шкільної класики. Позакласне читання ; 5 кл.).
Про маму : зб. худож. творів на кожен день і до свята / упоряд. та передм. Г. Кирпи ; худож. С. Железняк. — Київ : Національний книжковий проект, 2010. — 223 с. : іл. — (Бібліотека шкільної класики. Позакласне читання).
Сем І. Крайній янгол / І. Сем ; пер. з норв. Г. Кирпи ; іл. О. Шатохіна. — Харків : Крокус, 2020. — 33, [6] c. : іл.
Старк У. Втікачі : повість / У. Старк ; зі швед. пер. Г. Кирпа ; намал. М. Фоя. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 93, [2] с. : іл.
Старк У. Золоте серце : повість / У. Старк ; пер. зі швед. Г. Кирпи ; худож. оформ. М. Кошулінської. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. — 61, [2] с. : іл.
Старк У. Різдво у лісі / У. Старк ; зі швед. пер. Г. Кирпа ; іл. Е. Еріксон. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. — 97 c. : іл.
Старк У. Тоді я був просто Ульф : оповідання / У. Старк ; пер. зі швед. Г. Кирпа ; іл. М. Фоя. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. — 119 с.
Тепла книжечка під ялиночку : вірші про зиму казка, колядки, щедрівки / намал.: В. Анікін [та ін.] ; упоряд. Г. Кирпа, С. Крупчан ; вірші Л. Антонової [та ін.]. — Київ : Рідна мова, 2019. — 94 c. : іл. — (Чемним діточкам).
Українські легенди, прислів'я, лічилки, скоромовки, загадки / упоряд. Г. М. Кирпа, Г. В. Біляєва ; худож. К. В. Самойлов. — Харків : Белкар-книга, 2012. — 191 с. : іл. — (Скарбничка школяра).
Фарбований лис : казки / упоряд. Г. М. Кирпа ; худож. Л. В. Белякова, К. В. Самойлов ; худож. оформ. обкл. І. І. Копєйкін. — Харків : Белкар-книга, 2012. — 63 с. : іл. — (Веселка).

.: Розділ: Література :: 7.12.2022 13.01.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Київ :: Запитання: 46854  
Євген запитує:
Доброго дня! Цікавить інформація про художника Олександра Міловзорова (Миловзорова)
Наша відповідь:
Галерея 36. Народження, історія, творче життя, виставки, автори і друзі, міжнародні контакти, перспективи [Текст] : каталог колекції живопису, графіки, скульптури, кераміки, 1995-2017 / [О. Міловзоров (упоряд.-координатор) та ін. ; фот. та макет І. Стратійчук] ; Музей сучас. мистецтва України. — Київ : Вістка, 2019. — 71 с. : кольор. іл.
Курков А. Місто й художник : палітра /А. Курков // Українська культура. — 2008. — № 4 . — С. 26.
Миловзоров А. 1986 год: "Начало борьбы" [Електронний ресурс] / А. Миловзоров // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2006. — Вип. 3. — С. 214-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2006_3_28
Мистецький світ України. Живопис & Графіка [Текст] : кат. "К-Галерея" / передм.: Олександр Міловзоров. — Київ : Інфопринт, 2011. — 189 с. : кольор. іл.
Міловзоров О. Золота доба & рефлексії [Текст] : кат. творів / О. Міловзоров ; [авт. ст. Ігор Диченко ; фото: Віктор Хоменко] ; Голов. упр. культури і мистецтв Київ. міськдержадмін., Київ. Міс. галерея мистецтв "Лавра", Галерея "36" Київ. орг. Нац. спілки худож. України. — Київ : ВХ[студіо], 2003. — [28] с. : кольор. іл.
Міловзоров О. Мій Київ [Текст] : [фотоальбом] / О. Міловзоров. — Київ : Вістка, 2019. — 24 с. : кольор. іл.
Міловзоров О. Шляхи [Текст] : [кн.-альбом] / [авт. та упоряд.] О. Міловзоров. — Київ : Дух і Літера, 2015. — 271 с.
Міловзоров О. Шляхи [Текст] = Cesty : [каталог] / О. Міловзоров ; Голов. упр. культури і мистецтв викон. органу Київради (Київ. міськдержадмін.), Чес. центр у Києві. — Київ : BX[студіо], 2008. — 56 с. : кольор. іл.
Могильовський В. Від задуму до втілення : кн. для учнів / В. Могильовський. — Київ : Радянська школа, 1989. — 174 с. : фотогр.
Олександр Міловзоров [Текст] : скло,кераміка, метал, живопис, графіка / авт.-упоряд. С. Чорнобородова. — Київ : [б.в.], Б.р... — 48 с.: іл.
Олександр Міловзоров. Шляхи подолання інерції [Текст] / [авт. тексту та упоряд. С. Чорнобородова]. — Київ : Альтерпрес, 1999. — 62 с. : іл.
Олександр Міловзоров. Шляхи подолання інерції [Текст] : альбом / авт. тексту та упоряд. С. Чорнобородова. — Київ : Мистецтво, 2001. — 64 с.: іл.
Роготченко С. В. Роль Олександра Міловзорова у розвитку сучасного ковальського мистецтва [Електронний ресурс] / С. В. Роготченко // Сучасне мистецтво. — 2017. — Вип. 13. — С. 151-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2017_13_15
Роготченко С. Олександр Міловзоров - руйнівник стереотипів : творчий портрет / С. Роготченко // Образотворче мистецтво. — 2018. — № 1. — С. 34-35.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 7.12.2022 09.34.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Місто Коростень :: Запитання: 46853  
Анастасія запитує:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для проекту на тему:"Поляки на території Коростенщини і міста Коростень". Проект включає в себе три блоки: 1)Короткий екскурс в історію, як поляки з'явились на території Коростеня. 2)Суспільно-політичне життя поляків Коростеня і організації, які існували. 3)Суспільно-політичне життя поляків Коростеня і сьогодення
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бовсуновська М. А. Мовна асиміляції поляків на Житомирщині [Електронний ресурс] / М. А. Бовсуновська // Українська полоністика. — 2019. — Вип. 16. — С. 17-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2019_16_5.
Бражевський В. М. Діалектика полікультурності у соціалізації дітей (на прикладі розвитку польської етнонаціональної меншини Житомирщини) / В. М. Бражевський // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — Вип. 13. — С. 135-137.
Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині XIX — на початку ХХ ст. / О. А. Буравський. — Житомир : [б.в.], 2004. — 168 с.: рис.
Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині XIX — на початку XX ст. Соціально-економічне становище та культурний розвиток : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. А. Бураввський. — Чернівці, 2003. — 20 с.
Бутковська Н. Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спльноти (на прикладі поляків Житомирської області) : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Н. Ю. Бутковська. — Київ, 2006. — 20 с.
Ващенко І. М. Історіографія історії польської національної меншини УРСР 1920 — 1930-х років : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. М. Ващенко. — Київ, 2006. — 19 с.
Гуцало Л. В. Польська національна меншина Волині у 20-30-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Л. В. Гуцало // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2006. — Вип. 11. — С. 338-343. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2006_11_84.
Даценко П. Х. Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя XIX — першої третини ХХ ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / П. Х. Даценко. — Київ, 2005. — 19 с.
Денисевич О. Усна історія як засіб реконструкції мовної картини світу поляків Житомирщини [Електронний ресурс] / О. Денисевич // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 44(2). — С. 101-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_44(2)__18.
Загоруйко В. В. Етнокультурні аспекти українсько-польських відносин у міжвоєнний період (1921 — 1939 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В. В. Загоруйко. — Донецьк, 2009. — 19 с.
Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті : автореф. дис... д-ра політ. наук.: 23.00.05 / О. Я. Калакура. — Київ, 2008. — 35 с.
Рафальська Т. Л. «Великий терор» на Житомирщині (липень 1937 р. - листопад 1938 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Т. Л. Рафальська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2010. — 19 с.
Рафальська Т. Л. Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період «великого терору» на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.) [Електронний ресурс] / Т. Л. Рафальська // Intermarum: історія, політика, культура. — 2014. — № 1. — С. 243-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inhpc_2014_1_24.
Рудницький С. Політична репрезентація поляків в україні на локальному рівні (за результатами досліджень 2015-2016 рр. На житомирщині) [Електронний ресурс] / С. Рудницький // Studia politologica Ucraino-Polona. — 2017. — Вип. 7. — С. 145-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2017_7_16.
Сейко Н. А. Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку польського шкільництва на Волині-Житомирщині у 1905-1938 рр. : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. А. Сейко. — Київ, 1999. — 16 с.
Сейко Н. А. Польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ — першій половині ХХ ст. : моногр. / Н. А. Сейко. — Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2002. — 157 c.

.: Розділ: Історія :: 6.12.2022 19.44.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.239029 seconds