Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Антоніна із міста: Умань :: Запитання: 46568  
Антоніна запитує:
Добрий день. Цікавить література про соціальну педагогіку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Бегас Л. Д. Історичні аспекти розвитку соціальної педагогіки як науки, її предмет, мета, завдання та особистість соціального педагога [Електронний ресурс] / Л. Д. Бегас // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2019. — Вип. 32. — С. 5-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2019_32_3.
Борбич Н. Підготовка майбутніх вихователів до захисту дитинства в процесі вивчення соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. Борбич // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2020. — № 2. — С. 111-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2020_2_18.
Демарьов О. Г. Художня література як соціальна педагогіка [Електронний ресурс] / О. Г. Демарьов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2019. — Вип. 40. — С. 169-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_40_24.
Рижанова А. О. Методологічні проблеми соціальної педагогіки в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / А. О. Рижанова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2019. — № 1(1). — С. 75-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2019_1(1)__10.
Савицька А. Ю. Соціальне виключення як категорія соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / А. Ю. Савицька // Соціально-гуманітарний вісник. — 2017. — Вип. 17. — С. 7-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2017_17_4.
Штефан Л. А. Джерела дослідження питань розвитку соціальної педагогіки як науки в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Штефан // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 771-777. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_158.
Яковлева О. В. Погляд на соціальну педагогіку як на синонім соціального виховання: аналіз генезису теорії й практики соціального виховання в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2014. — № 5(1). — С. 24-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_5(1)__5.
Янченко Т. В. Взаємодія соціальної педагогіки та педології у контексті їх наукового становлення (20-ті роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Т. В. Янченко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2015. — Вип. 24. — С. 256-267. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_24_27.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.07.2022 12.15.45 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 46567  
Софія запитує:
Добрий день. Потрібні джерела про фейкову інформацію у соціальних медіа. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Войтович О. П. Моделі та засіб для виявлення фейкових облікових записів у соціальних мережах [Електронний ресурс] / О. П. Войтович, А. В. Дудатьєв, В. О. Головенько // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. — 2018. — Т. 29(68), № 1(1). — С. 106-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntuts_2018_29_1(1)__21.
Дем’яненко Л. Особливості протидії недостовірній (фейковій) інформації в соціальних мережах [Електронний ресурс] / Л. Дем’яненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 58. — С. 277-289. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_58_23.
Кіца М. Особливості та методи виявлення фейкової інформації в українських ЗМІ / М. Кіца // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2017. — № 883. — С. 28-32.
Кіца М. О. Фейкова інформація в українських соціальних медіа: поняття, види, вплив на аудиторію [Електронний ресурс] / М. О. Кіца // Наукові записки [Української академії друкарства]. — 2016. — № 1. — С. 281–287. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2016_1_37.
Курбан О. В. Фейки у сучасних медіа: ідентифікація та нейтралізація [Електронний ресурс] / О. В. Курбан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 3. — С. 96-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_3_15.
Миколаєнко А. Ю. Фейкова журналістика в Україні як елемент сучасної шоу-цивілізації [Електронний ресурс] / А. Ю. Миколаєнко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — Вип. 14. — С. 4-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2018_14_3.
Мудра І. Поняття «фейк» та його види у ЗМІ [Електронний ресурс] / І. Мудра // Теле- та радіожурналістика. — 2016. — Вип. 15. — С. 184-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2016_15_27.
Пригорницька О. Фейкова інформація в соціальних медіа: виявлення, оцінка, протидія [Електронний ресурс] / О. Пригорницька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 48. — С. 439-452. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_48_34.
Ревенко Є. С. Сатиричні фейкові новини як феномен сучасного медіапростору [Електронний ресурс] / Є. С. Ревенко // Закарпатські філологічні студії. — 2020. — Вип. 13(2). — С. 147-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2020_13(2)__32.
Ярошенко Т. М. Етика сучасності: феномен гібридизації / Т. М. Ярошенко // Укр. соціум. — 2017. — № 1. — С. 8-19.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.07.2022 11.02.21 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Львів :: Запитання: 46566  
Дмитро запитує:
Добрий день. Цікавить література про діяльність Йосипа Сліпого. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дмитре! Радимо вам для опрацювання наступні джерела:
Бабенко Л. Л. Відображення діяльності митрополита Йосифа Сліпого у документах радянських органів державної безпеки [Електронний ресурс] / Л. Л. Бабенко // Історична пам’ять. — 2011. — № 1. — С. 69-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2011_1_9.
Бублик Т. Т. Діяльність патріарха Йосифа Сліпого щодо легалізації УГКЦ у світлі радянських документів (1960–1980-і роки) [Електронний ресурс] / Т. Т. Бублик // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2013. — Вип. 37. — С. 152-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2013_37_32.
Вежель Л. Хресна дорога Йосифа Сліпого (за матеріалами газет та архівних документів) / Л. Вежель // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. — 2005. — Вип. 13. — С. 608-621.
Гірна Н. М. Культурно–освітня діяльність Патріарха Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] / Н. М. Гірна // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 144(1). — С. 24-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_144(1)__7.
Горішна Н. Вплив діяльності Йосипа Сліпого на функціонування УГКЦ (1945-1963 рр.) [Електронний ресурс] / Н. Горішна // Релігія та соціум. — 2014. — № 1-2. — С. 76-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2014_1-2_12.
Гринів О. І. Йосиф Сліпий як історик, філософ, педагог / О. І. Гринів. — Львів : Місіонер, 1994. — 159 с.
Опалко Н. І. Хресний шлях Йосифа Сліпого / Н. І. Опалко ; Тернопільський експериментальний ін-т педагогічної освіти. — Тернопіль : Підручники & посібники, 2002. — 48 с.: іл. — (Серія «Видатні діячі духовної культури України»).
Петришина О. І. Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект : монографія / О. І. Петришина. — Тернопіль : Підручн. і посіб., 2014. — 223 c.
Скакальська І. Б. Митрополит Йосиф Сліпий як педагог та науковець [Електронний ресурс] / І. Б. Скакальська, І. Б. Швалюк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. — 2015. — Вип. 5. — С. 48-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2015_5_9.
Штука С. В. Радянський період діяльності Йосифа Сліпого – митрополита Греко-католицької церкви 1944 – 1945 рр. [Електронний ресурс] / С. В. Штука // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 5. — С. 231-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_5_25.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 30.06.2022 14.26.20 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Київ :: Запитання: 46565  
Оксана запитує:
Доброго дня! Цікавить інформація про Олега Ольжича. Дякую!
Наша відповідь:
Башманівська Л. Захочеш - і будеш. В людині, затям, лежить невідгадана сила (вивчення творчості О. Ольжича на уроках літератури рідного краю) [Електронний ресурс] / Л. Башманівська // Волинь - Житомирщина. — 2018. — Вип. 29. — С. 53-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2018_29_12
Білоус П. Особистість О. Ольжича у враженнях та спогадах його сучасників [Електронний ресурс] / П. Білоус // Волинь - Житомирщина. — 2018. — Вип. 29. — С. 27-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2018_29_7
Відейко М. Наукова спадщина Олега Ольжича / М. Відейко, С. Кот. — Київ : Наш час, 2008. — 239 с.
Доброльожа Г. Епістолярна спадщина О. Ольжича як об’єкт мовознавчих студій [Електронний ресурс] / Г. Доброльожа // Волинь - Житомирщина. — 2018. — Вип. 29. — С. 10-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2018_29_4
Дунай П. Олег Ольжич: екзистенція вибору [Електронний ресурс] / П. Дунай // Українознавчий альманах. — 2013. — Вип. 11. — С. 185-188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_11_56
Дяченко Н. Соматична лексика в поетичному просторі О. Ольжича [Електронний ресурс] / Н. Дяченко // Волинь - Житомирщина. — 2018. — Вип. 29. — С. 16-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2018_29_5
Ковалів Ю. І. Василь Хмелюк. Василь Барка. Олег Ольжич. Олена Теліга [Електронний ресурс] / Ю. І. Ковалів // Слово і час. — 2018. — № 7. — С. 67-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_7_10
Ковалів Ю. Олег Ольжич : літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і час. — 2018. — № 7. — С. 73-80.
Конторчук Г. Конотації синтаксичних одиниць у поезії О. Ольжича [Електронний ресурс] / Г. Конторчук // Волинь - Житомирщина. — 2013. — № 24. — С. 250-259. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2013_24_29
Костюк Л. В. Діяльність О. Кандиби-Ольжича у розбудові Карпатської України [Електронний ресурс] / Л. В. Костюк // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 139(1). — С. 57-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_139(1)__13
Мисько І. Р. Сакральний онімний простір поезії Олега Ольжича [Електронний ресурс] / І. Р. Мисько // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . — 2013. — Вип. 4. — С. 278-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_4_59
Пащенко О. Концепція історіософії Олега Ольжича [Електронний ресурс] / О. Пащенко // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 39(2). — С. 302-309. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__42
Радишевський Р. "Готика як джерело світогляду". О. Ольжич у рецепції Ю. Косача [Електронний ресурс] / Р. Радишевський // Волинь - Житомирщина. — 2018. — Вип. 29. — С. 31-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2018_29_8
Усатий А. Переклади поезій О. Ольжича [Електронний ресурс] / А. Усатий, О. Башманівський // Волинь - Житомирщина. — 2018. — Вип. 29. — С. 66-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2018_29_14
Халін В. О. Ольжич - поет подвигу й самопожертви [Електронний ресурс] / В. Халін // Волинь - Житомирщина. — 2018. — Вип. 29. — С. 70-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2018_29_15
Юрчук О. "Дух руїни" О. Ольжича: ментальні структури української нації [Електронний ресурс] / О. Юрчук // Волинь - Житомирщина. — 2018. — Вип. 29. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2018_29_11

.: Розділ: Література :: 30.06.2022 14.09.59 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Люда із міста: Вінниця :: Запитання: 46564  
Люда запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Необхідна література про постать Дмитра Донцова в українській літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Людо! Радимо вам таку літературу:
Жиленко І. Р. Компаративний дискурс: художня публіцистика Дмитра Донцова і Михайла Арцибашева [Електронний ресурс] / І. Р. Жиленко // Філологічні трактати. — 2018. — Т. 10, № 3. — С. 92-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2018_10_3_16.
Іващук В. Ментальні відмінності українців у творчості Дмитра Донцова [Електронний ресурс] / В. Іващук, І. С. Матвієнко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 2. — С. 126-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_74.
Квіт С. М. Дмитро Донцов : Ідеол. портрет / С. М. Квіт; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2000. — 260 c.
Квіт С. М. Дмитро Донцов і «Літературно- Науковий Вістник» («Вістник») на тлі розвитку української літератури і журналістики 20-х — 30-х років. Ідеологічні, естетичні та організаційні принципи : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.01.08 / С. М. Квіт; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2000. — 36 c.
Колкутіна В. Ідея державності як концептуальна засада публіцистики Дмитра Донцова [Електронний ресурс] / В. Колкутіна // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2019. — Вип. 46. — С. 12-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2019_46_4.
Колкутіна В. Олена Пчілка в рецепції Дмитра Донцова [Електронний ресурс] / В. Колкутіна // Рідний край. — 2010. — № 1. — С. 105-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2010_1_22.
Микитюк О. Конотативний зріз термінів шовінізм та фанатизм у публіцистиці Дмитра Донцова [Електронний ресурс] / О. Микитюк // Лінгвостилістичні студії. — 2019. — Вип. 10. — С. 88-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2019_10_10.
Микитюк О. Р. Антропонімний простір Дмитра Донцова як відтворення духовного та героїчного минулого українського народу [Електронний ресурс] / О. Р. Микитюк // Лінгвістичні студії. — 2017. — Вип. 34. — С. 170-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2017_34_28.
Томіленко Л. М. Позасловникова лексика у творі Дмитра Донцова «Націоналізм» [Електронний ресурс] / Л. М. Томіленко // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 78. — С. 198-204. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2015_78_25.
Шліхта І. В. Постать Дмитра Донцова у працях українських учених [Електронний ресурс] / І. В. Шліхта // Українська біографістика. — 2008. — Вип. 4. — С. 283-296. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2008_4_22.
Шліхта І. В. Теорія нації та націоналізму у творах Дмитра Донцова (1913-1939 років) [Електронний ресурс] / І. В. Шліхта // Молодий вчений. — 2014. — № 8(1). — С. 54-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_8(1)__14.
Шторгин Д. Концепція національної еліти в історіософії Дмитра Донцова / Д. Шторгин // Людина і політика. — 2002. — № 3. — С. 47-52.

.: Розділ: Література :: 30.06.2022 09.02.02 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.335066 seconds