Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Юліана із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 47703  
Юліана запитує:
Добрий день. Моя тема курсової роботи "Архівна справа у США". Будь ласка, допоможіть з літературою. Дякую
Наша відповідь:
Волкотруб О. Журнал "The American Archivist" як джерело вивчення історії архівної справи у США (1938-2008 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / О. Волкотруб ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2015. — 18 с.
Волкотруб О. Публікації з питань оцінки та відбору документів для архівного зберігання у США на сторінках журналу "The American Archivist" (1940–2002 рр. ) [Електронний ресурс] / О. Волкотруб // Студії з архівної справи та документознавства. — 2013. — Т. 21. — С. 7-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2013_21_2
Куделко С. М. Архіви США у історичному розвиткові та на сучасному етапі історії Рецензія на монографію: Левченко Л. Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація (Миколаїв: Іліон, 2013) [Електронний ресурс] / С. М. Куделко // Історичний архів. — 2014. — Вип. 12. — С. 205-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2014_12_29
Левченко Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація : монографія / Л. Левченко. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 1203 с.
Левченко Л. Дослідження архівної справи в США та переосмислення внеску Ернста Максиміліана Познера [Електронний ресурс] / Л. Левченко // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1 : зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. — Львів, 2015. — С. 319-328. — Режим доступу: https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/06/USA_in_modern_world_Lviv_15.05.15-Volume-I.pdf#page=320
Левченко Л. Л. Архівний рух історичних товариств, утворення і розвиток архівних установ у південно-атлантичних штатах США [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Архіви України. — 2013. — № 4. — С. 201-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_4_17
Левченко Л. Л. Видатні історики-архівісти США та їх внесок у збереження документального надбання американської нації [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 198, Вип. 186. — С. 59-72 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_198_186_14
Левченко Л. Л. До історії створення архівних установ у Середньо-атлантичних штатах США: від історичних товариств до офіційних архівів (на прикладі штатів Нью-Йорк і Пенсільванія) [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Національна та історична пам’ять. — 2013. — Вип. 8. — С. 111-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntip_2013_8_17
Левченко Л. Л. До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки (Закінчення. Початок у № 6, 2009 р.) [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Архіви України. — 2010. — № 1. — С. 141-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2010_1_15
Левченко Л. Л. До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Архіви України. — 2009. — № 6. — С. 227-250. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2009_6_21
Левченко Л. Л. Національний архів США у Другу світову війну та повоєнні роки [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Чорноморський літопис. — 2013. — Вип. 7. — С. 179-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2013_7_25
Левченко Л. Л. Публікація законів та нормативних актів як функція Національного архіву США [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Архіви України. — 2013. — № 2. — С. 163-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_2_17
Левченко Л. Л. Теоретичний і практичний внесок видатних американських учених-архівістів до розвитку архівної справи в Сполучених Штатах Америки та заснуванні Національного архіву США [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 180, Вип. 168. — С. 100-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_180_168_21
Левченко Л. Л. Теоретичний і практичний внесок видатних американських учених-архівістів до розвитку архівної справи в Сполучених Штатах Америки та заснуванні Національного архіву США [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 180, Вип. 168. — С. 100-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_180_168_21
Левченко Л. Розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки (кінець XVIII - початок XXI ст.) : дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.02 / Л. Левченко ; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. — Київ, 2014. — 597 с.
Левченко Л. Утворення та розвиток регіональних архівів США [Електронний ресурс] / Л. Левченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2013. — Вип. 1. — С. 37-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2013_1_23
Сінкевич Є. Г. Перше комплексне дослідження історії архівів, теорії і практики архівної справи Сполучених Штатів Америки в Україні [Електронний ресурс] / Є. Г. Сінкевич // Архіви України. — 2014. — № 1. — С. 236-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_1_25

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.03.2024 15.20.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 47702  
Надія запитує:
Добрий день. Потрібна література про систему захисту прав споживачів в Україні. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Надія, добрий день. Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Андрусишин Р. М. Захист прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / Р. М. Андрусишин, М. О. Марцинюк // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 60. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_60_7.
Бобось О. Л. Електронне управління в сфері захисту прав споживачів в Україні: технологічні інновації та виклики [Електронний ресурс] / О. Л. Бобось. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2023. — № 9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2023_9_15.
Завертнева-Ярошенко В. А. Проблеми гармонізації законодавства України та Європейського Союзу в сфері захисту прав споживачів [Електронний ресурс] / В. А. Завертнева-Ярошенко, А. С. Кисель // Правова держава. — 2018. — № 29. — С. 95-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2018_29_17.
Колісникова Г. В. Цивільно-правове регулювання захисту прав споживачів як сторони споживчих договорів: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та ЄС [Електронний ресурс] / Г. В. Колісникова // Право України. — 2021. — № 4. — С. 135-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2021_4_13.
Конак Є. І. Особливості процесів захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / Є. І. Конак // Молодий вчений. — 2017. — № 2. — С. 267-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_66.
Парасюк М. В. Проблемні аспекти захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Парасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 44(1). — С. 101-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44(1)__24.
Приймак С. А. Досудові механізми захисту прав споживачів як запорука поліпшення добробуту населення України [Електронний ресурс] / С. А. Приймак, О. Р. Голубник // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 9(1). — С. 31-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_9(1)__8.
Приступлюк В. Л. Роль держави в механізмі захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / В. Л. Приступлюк // Часопис Київського університету права. — 2015. — № 1. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_1_15.
Притульська Н. Система захисту прав споживачів в Україні: проблеми реформування [Електронний ресурс] / Н. Притульська // Товари і ринки. — 2015. — № 2. — С. 5–16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2015_2_3.
Склема Т. Ю. Адаптація української системи захисту прав споживачів до вимог європейського союзу [Електронний ресурс] / Т. Ю. Склема // Правовий часопис Донбасу. — 2018. — № 4. — С. 152–157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_4_28.
Тищенко Ю. В. Система і повноваження органів охорони та захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Тищенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — № 6. — С. 61-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2012_6_16.

.: Розділ: Держава і право :: 14.03.2024 10.40.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47701  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу на тему: "Особливості логопедичної роботи з дітьми ІІ рівня сформованості мовлення. " Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Гречишкіна І. Порушення мовлення в дітей: що має знати вихователь : взаємодіємо з спеціалістами / І. Гречишкіна, Є. Шкарупа // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 11. — С. 38-42.
Даниленко Д. О. Особливості організації роботи в логопедичній групі [Електронний ресурс] / Д. О. Даниленко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-organizacii-roboti-v-logopedicnij-grupi-189781.html. — Дата звернення : 13.03.2024.
Зелінська-Любченко К. О. Корекційно-логопедична робота з розвитку мовлення в дітей дошкільного віку із моторною алалією [Електронний ресурс] / К. О. Зелінська-Любченко // Логопедія. — 2017. — № 10. — С. 8-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2017_10_3.
Зелінська-Любченко К. О. Роль пасивного голосоутворення в корекційно-логопедичній роботі з дітьми із моторною алалією [Електронний ресурс] / К. О. Зелінська-Любченко // Молодий вчений. — 2016. — № 11.1. — С. 48-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_11.
Кайдалова Н. Різноманітність спілкування : рухи й жести для формування мовлення / Н. Кайдалова // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 34-39.
Мазорук І. В. Комплексний підхід до логопедичної роботи з дітьми із складними порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / І. В. Мазорук // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kompleksnij-pidhid-do-logopedicnoi-roboti-z-ditmi-iz-skladnimi-porusennami-movlenna-363009.html. — Дата звернення : 13.03.2024.
Особливі діти : [добірка матеріалів] // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 1-2. — С. 6-45.
Парфенова Г. Стан сформованості усного зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із моторною алалією / Г. Парфенова // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 1. — С. 64-71.
Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції : монографія / Н. В. Савінова, Н. В. Стельмах, І. В. Середа, В. А. Кисличенко, Н. А. Шавліс; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. — Миколаїв : Іліон, 2017. — 269 c.
Рібцун Ю. Психомовленнєвий розвиток дітей раннього віку: теорія і практика : актуальні проблеми : у фокусі: діти раннього віку / Ю. Рібцун // Дошкільне виховання. — 2024. — № 1. — С. 3-9.
Судак Т. Чому грамота важлива? : [тематична добірка] / Т. Судак // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 7-8. — С. 8-29.
Фомич А. О. Напрямки логопедичної роботи з формування вимови у дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / А. О. Фомич // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/napramki-logopedicnoi-roboti-z-formuvanna-vimovi-u-ditej-z-tazkimi-porusennami-movlenna-248762.html. — Дата звернення : 13.03.2024.
Царькова Т. «Граматичні смужки» – наочний мовленнєвий тренажер : логопедія / Т. Царькова, О. Сидорова // Дошкільне виховання. — 2023. — № 4. — С. 20-22.
Янкевич Т. Логосенсорика : тема номера : вправи для коригувальних занять із дітьми з ООП / Т. Янкевич, О. Яковенко // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 6-13.

.: Розділ: Інше :: 13.03.2024 12.05.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віра із міста: Надвірна :: Запитання: 47700  
Віра запитує:
добрий день. Джерела на тему курсової роботи "Формування архівної системи незалежної України". Дякую
Наша відповідь:
Віро, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Бездрабко В. В. До концепції нової редакції термінологічного стандарту з діловодства й архівної справи [Електронний ресурс] / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2019. — № 1. — С. 63-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2019_1_18.
Бєлая О. Онлайнове документоведення (З досвіду впровадження в архівній галузі) [Електронний ресурс] / О. Бєлая, І. Товкач // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 44. — С. 684-693. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_55.
Бойко Г. В. Шляхи реалізації основних пріоритетів розвитку архівної галузі (впровадження інформаційних технологій) [Електронний ресурс] / Г. В. Бойко // Архіви України. — 2012. — № 5. — С. 47-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_5_6.
Довжук І. В. Нормативно-правові засади регулювання архівної справи в Україні доби незалежності [Електронний ресурс] / І. В. Довжук // Соціум. Документ. Комунікація . Серія: : Історичні науки. — 2017. — Вип. 3. — С. 13-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2017_3_3.
Дубровіна Л. Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи в Україні [Електронний ресурс] / Л. Дубровіна // Студії з архівної справи та документознавства. — 1998. — Т. 3. — С. 6-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1998_3_2.
Калакура Я. Архівний менеджмент як галузь наукових знань і навчальна дисципліна [Електронний ресурс] / Я. Калакура // Студії з архівної справи та документознавства. — 2007. — Т. 15. — С. 18-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2007_15_4.
Калінічева Г. І. Міжнародні стандарти у сфері архівної справи та керування документаційними процесами: проблеми гармонізації в Україні [Електронний ресурс] / Г. І. Калінічева, Р. В. Романовський // Архіви України. — 2015. — № 4. — С. 54-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2015_4_5.
Кузовова Н. Інформатизація архівної справи в Україні (1991–2014 рр.): історичні та правові аспекти [Електронний ресурс] / Н. Кузовова // Scriptorium nostrum. — 2015. — № 1-2. — С. 223-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2015_1-2_18.
Ляхоцький В. Організація архівної справи в Україні: тенденції, шляхи модернізації (до концепції визначення прогностичної моделі архівної системи ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / В. Ляхоцький, К. Селіверстова // Студії з архівної справи та документознавства. — 1999. — Т. 4. — С. 33-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1999_4_4.
Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні [Електронний ресурс] / К. Новохатський // Архіви України. — 2006. — № 1-6. — С. 79-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2006_1-6_6.
Сидоренко А. І. Нормативно-правова база в галузі архівної справи України: історіографія дослідження [Електронний ресурс] / А. І. Сидоренко, О. В. Пранничук // Молодий вчений. — 2019. — № 2(1). — С. 211-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_2(1)__49.
Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року (проєкт) [Електронний ресурс] // Архіви України. — 2020. — № 4. — С. 7-25 — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2020_4_3.
Сукало А. М. Архівна галузь України в умовах глобального інформаційного середовища [Електронний ресурс] / А. М. Сукало // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2004. — Вип. 9. — С. 203–216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2004_9_17.
Христова Н. Стандартизація в архівній справі: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Христова // Студії з архівної справи та документознавства. — 2004. — Т. 12. — С. 75-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2004_12_12.
Юринець Ю. Л. Адаптація законодавства України у сфері регулювання архівної справи до принципів і норм європейського права [Електронний ресурс] / Ю. Л. Юринець // Правова інформатика. — 2014. — № 3. — С. 77-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2014_3_12.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.03.2024 10.32.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 47699  
Дмитро запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу: Обтяжуюча ознака корупційних злочинів у вимаганні
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баб'як А. В. Теорія і практика протидії вимаганням оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України / А. В. Баб'як, І. О. Крєпаков, О. С. Омельченко, Д. В. Сімонович, М. В. Стащак. — Л. : Галиц. вид. спілка, 2012. — 248 c.
Драчинська В. О. Порядок дій громадян у випадку вимагання від них з боку суддів неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / В. О. Драчинська // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 1. — С. 13-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2015_1_5.
Дудоров О. О. Проблемні питання вимагання неправомірної вигоди при вчиненні підкупу службової особи юридичної особи приватного права [Електронний ресурс] / О. О. Дудоров, Я. В. Ризак // Вісник кримінального судочинства. — 2015. — № 1. — С. 180-191. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkc_2015_1_25.
Лужецька О. Р. Криміналістична характеристика та основи розслідування вимагання, пов'язаного із застосуванням насильства над потерпілим : монографія / О. Р. Лужецька, В. І. Завидняк, І. В. Грицюк ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. — Ірпінь : Ун-т ДФС України , 2017. — 193 с.
Лужецька О. Р. Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики вимагання [Електронний ресурс] / О. Р. Лужецька // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). — 2014. — № 2. — С. 202-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2014_2_32.
Семикіна Л. О. Кримінально-правова характеристика вимагання / Л. О. Семикіна, М. В. Семикін; Донец. нац. ун-т. — Донецьк : Донбас, 2013. — 206 c.
Якимова С. В. Вимагання, у зв’язку з підкупом, за кримінальним законодавством України [Електронний ресурс] / С. В. Якимова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 355-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_60.

.: Розділ: Держава і право :: 13.03.2024 08.50.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.281675 seconds