Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Олена із міста: Рівне :: Запитання: 47774  
Олена запитує:
Добрий день. Цікавить: література Вікторіанського періоду. Заздалегідь дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день. Олено, радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Анненкова О. С. Зарубіжна література ХІХ століття: європейська реалістична проза 1830-1880-х років : навч.-метод. посіб. / О. С. Анненкова ; Університет сучасних знань. — Київ : Знання України, 2006. — 437 с.
Бугрій А. С. Образ Шерлока Холмса як засіб розкриття культурних цінностей вікторіанської доби [Електронний ресурс] / А. С. Бугрій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 14. — С. 142-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_14_21.
Задоріжна Н. І. Роль просодії під час передання емоцій у вікторіанському романі [Електронний ресурс] / Н. І. Задоріжна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2020. — Вип. 46(1). — С. 149-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2020_46(1)__37.
Кирпита Т. В. Прийом двійництва як засіб відображення заборонених бажань персонажів в англійській літературі вікторіанського періоду [Електронний ресурс] / Т. В. Кирпита // Англістика та американістика. — 2018. — Вип. 15. — С. 126-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/antame_2018_15_23.
Кисельова А. Л. Концепт «Жіночність» у вікторіанській лінгвокультурі : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / А. Л. Кисельова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2007. — 20 с.
Кучера А. М. Вікторіанський текст в англійскому постмодерністському романі кінця ХХ століття [Електронний ресурс] / А. М. Кучера // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.14. — С. 103–107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Левіщенко М. Концептуальний простір вікторіанського дискурсу [Електронний ресурс] / М. Левіщенко // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 32(2). — С. 60-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_32(2)__12.
Левіщенко М. С. Лінгвокультурні особливості пізнього вікторіанського дискурсу (на матеріалі англомовної художньої прози кінця XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / М. С. Левіщенко; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 c.
Литовченко Н. А. Поетика назви вікторіанського роману : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Н. А. Литовченко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с.
Лівицька І. А. Моделювання жіночої наративної ідентичності в контексті етосу вікторіанської епохи [Електронний ресурс] / І. А. Лівицька // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. — 2020. — Вип. 22. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2020_22_8.
Маховська С. «Добро» і «Зло» в літературі: інтертекстуальний діалог вікторіанського та неовікторіанського романів [Електронний ресурс] / С. Маховська, Т. Маховський // Філологічний дискурс. — 2020. — Вип. 11. — С. 36-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2020_11_6.
Морозова І. І. Мовна особистість жінки у драматургії вікторіанської доби [Електронний ресурс] / І. І. Морозова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2009. — Вип. 11. — С. 644-649. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2009_11_112.
Новосадська О. Б. Образ вікторіанської жінки у романі Мері Бреддон «Таємниця Леді Одлі» [Електронний ресурс] / О. Б. Новосадська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 62. — С. 255-257. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_62_94.
Тупахіна О. В. Вікторіанський претекст у дзеркалі масової літератури (на прикладі сучасних реінтерпретацій роману Ш. Бронте «Джен Ейр») [Електронний ресурс] / О. В. Тупахіна // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2015. — № 2. — С. 285-290. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_61.
Тупахіна О. В. Деконструкція вікторіанського дискурсу науки в романі Т. Шевальє «Чарівні створіння» [Електронний ресурс] / О. В. Тупахіна // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.13. — С. 269–271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Тупахіна О. В. Жанрові моделі вікторіанської літератури у постмодерністському інтер’єрі роману Грема Свіфта «Ever After» [Електронний ресурс] / О. В. Тупахіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 8(1). — С. 21-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_8(1)__8.
Тупахіна О. В. Форми й засоби актуалізації вікторіанського претексту в поствікторіанському романі Дж. Ффорде [Електронний ресурс] / О. В. Тупахіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 10(2). — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_10(2)__9.
Шуба Ю. В. Вікторіанський і неовікторіанський роман: інтертекстуальний діалог культур (на прикладі роману «Чаттертон» Пітера Акройда) [Електронний ресурс] / Ю. В. Шуба // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2014. — Вип. 2(2). — С. 220-228. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2014_2(2)__24.

.: Розділ: Література :: 25.04.2024 09.11.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілля із міста: Київ :: Запитання: 47773  
Ілля запитує:
Добрий день. Цікавить література на таку тему: мова, як складова політичної комунікації. Дякую.
Наша відповідь:
Ілля, добрий день. Радимо вам опрацювати такі джерела за вашим запитом:
Алексієвець О. Історія та сучасність політичної лінгвістики [Електронний ресурс] / О. Алексієвець // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 9. — С. 248-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_9_30.
Васильців О. С. Мікрополе політична комунікація: ядерна зона (на матеріалі української, польської та англійської мов) [Електронний ресурс] / О. С. Васильців // Studia linguistica. — 2016. — Вип. 9. — С. 426-434. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2016_9_57.
Дискурс у системі політичної лінгвістики / О. Б. Януш // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2010. — N 51. — С. 81-84. ,
Коваленко А. М. Політична мова як засіб політичної комунікації [Електронний ресурс] / А. М. Коваленко // Нова філологія. — 2014. — № 60. — С. 81-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_60_18.
Кондратенко Н. В. Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні проблеми [Електронний ресурс] / Н. В. Кондратенко // Мовознавство. — 2016. — № 6. — С. 29-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2016_6_5.
Лінгвістичний вимір політичної комунікації / Н. О. Мараховська // Лінгв. студії: зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 23. — С. 170-174.
Орденов С. С. Трансформація концепту прав людини у політичній мові комунікації [Електронний ресурс] / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2023. — № 2. — С. 30-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2023_2_9.
Особливості визначення політичної мови / В. Петренко // Політ. менеджмент. — 2007. — N 2. — С. 16-24.
Пашніна Т. М. Мовні аспекти політичної комунікації під час військових конфліктів (на основі аналізу промов Президента США Джорджа Буша) [Електронний ресурс] / Т. М. Пашніна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 14(1). — С. 277-282. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14(1)__50.
Політична лінгвістика: стан і статус / Л. Нагорна // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. — 2006. — Вип. 30, кн. 2. — С. 160-168.
Принцип зворотного зв’язку в українській політичній комунікації / О. Трухачов // Політ. менеджмент. — 2007. — N 5. — С. 69-75.
Рудніченко Н. М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Н. М. Рудніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2009. — 20 с.
Славова Л. Л. Мовна особистість політика: когнітивно-дискурсивний аспект : монографія / Л. Л. Славова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 358 с.
Соловйова Т. Розбудова теорії політичної лінгвістики в українському науковому просторі [Електронний ресурс] / Т. Соловйова // Філологічні студії. — 2018. — Вип. 18. — С. 75-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2018_18_8.
Химинець М. Д. Політична лінгвістика як наукова дисципліна [Електронний ресурс] / М. Д. Химинець // Мова і культура. — 2011. — Вип. 14, т. 7. — С. 206-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_7_38.
Шулькевич О. Політичне мовлення в аспекті політичної комунікації (на матеріалі турецької мови) [Електронний ресурс] / О. Шулькевич // Південний архів. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 70. — С. 122-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_70_29.

.: Розділ: Держава і право :: 23.04.2024 22.24.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 47772  
Дмитро запитує:
Доброго дня. Підкажіть досліди з водою, повітрям.
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Ботвіновська О. Як посварилися повітря, вода та грунт : дослідницьке заняття для середньої групи / О. Ботвіновська, С. Якименко // Дошкільне виховання. — 2013. — № 7. — С. 32-33.
Вінтоняк І. Фокуси з водою : лабораторія / І. Вінтоняк // Джміль. — 2020. — № 11. — С. 22-23.
Вода – джерело життя : STEM-освіта : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2020. — № 10. — С. 7-12.
Закревська А. Осіння прогулянка з парасолькою : клуб допитливих / А. Закревська ; мал. Ю. Кочевих // Джміль. — 2012. — № 3. — С. 26-28.
Знайомтеся, діти: повітря та вітер! : [тематичний випуск журналу] // Джміль. — 2014. — № 4. — С. 2-32.
Йдемо на прогулянку : країна дошкілля : [добірка матеріалів : вірші, казки, вікторини, досліди, ігри] / укладач О. Трофімова // Розкажіть онуку. — 2015. — № 5. — С. 53-59.
Календарик 2016. Листопад : корисні розваги та заняття з дітьми від 6 до 10 : [добірка матеріалів для вчителів початкової школи, батьків, дідусів та бабусь] / упоряд. Г. Давидова, К. Поліняка, С. Шевчук // Розкажіть онуку. — 2016. — № 10. — Тематична вкладка. — С. 1-45.
Коцар І. Чарівні перетворення води : (урок «Я досліджую світ» у 3 класі) / І. Коцар // Початкова школа. — 2020. — № 5-6. — С. 18-22.
Наочна фізика : прості й цікаві досліди для учнів : тема номера // Фізика (Шкільний світ). — 2022. — № 3-4. — С. 12-25.
Остапенко Г. Вода – знайома та загадкова : клуб допитливих / Г. Остапенко ; мал. М. Пилипенко // Джміль. — 2012. — № 2. — С. 26-27.
Остапенко Г. Таємниці води : клуб допитливих / Г. Остапенко // Джміль. — 2012. — № 1. — С. 18-19.
Персей Л. І. Всім відома рідина : конспект заняття з ознайомлення з природою : старша група / Л. І. Персей // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 3. — С. 22-25.
Пластюк А. Використання діяльнісного підходу на уроці з теми «Властивості повітря. Значення повітря» / А. Пластюк // Біологія і хімія в рідній школі. — 2019. — № 1. — С. 23-26.
Проста наука : експериментуємо вдома // Позакласний час. — 2020. — № 5. — С. 41-42.
Святкова карусель : червень 2017 : [добірка матеріалів для проведення свят] / упоряд. Г. Давидова, К. Поліняка // Розкажіть онуку. — 2017. — № 5. — Тематична вкладка. — С. 1-32.
Семенцова О. В. «Екологічна стежина» : психолого-педагогічний проект / О. В. Семенцова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2012. — № 3. — С. 64-69.
Супруненко Л. П. Диво-вода : досліди з водою / Л. П. Супруненко // Розкажіть онуку. — 2010. — № 10. — С. 77-78.
Тематичні дні у першому класі : на допомогу вчителю НУШ : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2019. — № 12. — С. 3-14.
Тиждень початкових класів «Володар знань» // Розкажіть онуку. — 2014. — № 9. — С. 17-27.
Харитонова С. Ю. Воздушное путешествие : [пізнавальне заняття] / С. Ю. Харитонова // Розкажіть онуку. — 2013. — № 17-18. — С. 125-126.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 23.04.2024 16.59.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 47771  
Софія запитує:
Доброго дня, які книги Андрусяка І. є в бібліотеці. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є видання:
Андрусяк І. М. Вночі : панорам. кн.-розкладайка : для читання дорослими дітям : [ аудіо-бонус] / І. М. Андрусяк ; іл. Ю. Ю. Вус. — Харків : Ранок, 2019. — [15] с. : іл. — (Що коїться навколо?). — На обкл. авт. не зазнач. — Б. т. — Для дітей: 2 .
Андрусяк І. М. Нечиста сила та інші капосні історії : оповідання / І. М. Андрусяк ; іл. М. Савко. — Київ : Наш формат, 2020. — 110, [1] c. : іл. — (Пригоди). — 2000 пр. — ISBN 978-617-7863-94-5.
Андрусяк І. М. Сірка на порох : іст.-пригод. повість / І. М. Андрусяк ; іл. О. Московченко ; обкл. Н. Дойчевої. — Київ : Фонтан казок, 2020. — 131 с. : іл. — 3000 пр. — Дарч. напис автора. — ISBN 978-617-7262-70-0.
Андрусяк І. М. Удень : панорам. кн.-розкладайка : для читання дорослими дітям : [ аудіо-бонус] / І. М. Андрусяк ; іл. Ю. М. Вербіщук. — Харків : Ранок, 2019. — [15] с. : іл. — (Що коїться навколо?). — На обкл. авт. не зазнач. — Б. т. — Для дітей: 2 .
Андрусяк І. Морськосвинський детектив / І. Андрусяк ; іл. А. Майти. — Харків : Vivat, 2021. — 92, [2] с. : іл. — (Мрійники). — Програма поповнення фондів, 2021. — 3100 пр. — ISBN 978-966-982-150-8.
Андрусяк І. М. Вище, і вище і вище на дереві : з віконцями! : для читання дорослими дітям / І. М. Андрусяк ; іл. Ю. М. Вербіщук. — Харків : Ранок, 2020. — [11] с. : іл. — (Досліджуй!). — На обкл. авт. не зазнач. — Для дітей: 2 . — Б. т.
Андрусяк І. М. Вище, і вище і вище у небо : з віконцями! : для читання дорослими дітям / І. М. Андрусяк ; іл. Ю. М. Вербіщук. — Харків : Ранок, 2020. — [11] с. : іл. — (Досліджуй!). — На обкл. авт. не зазнач. — Для дітей: 2 . — Б. т.
Андрусяк І. М. Нижче, і нижче, і нижче під землю : з віконцями! : для читання дорослими дітям / І. М. Андрусяк ; іл. Ю. М. Вербіщук. — Харків : Ранок, 2020. — [11] с. : іл. — (Досліджуй!). — На обкл. авт. не зазнач. — Для дітей: 2 . — Б. т.
Андрусяк І. М. Нижче, і нижче, і нижче у море : з віконцями! : для читання дорослими дітям / І. М. Андрусяк ; іл. Ю. М. Вербіщук. — Харків : Ранок, 2020. — [11] с. : іл. — (Досліджуй!). — На обкл. авт. не зазнач. — Для дітей: 2 . — Б. т.
Чекаємо на вас щоденно, окрім суботи, за адресою: м. Київ, вул. Януша Корчака, 60. З 8:30 до 17:00.

.: Розділ: Література :: 23.04.2024 16.38.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47770  
Ольга запитує:
Доброго дня! Прошу допомогти з літературою до теми "Свобода волі: реальність чи ілюзія"(на прикладі творів Д.Денета і П. Інвагена), зокрема Нарис про свободу волі
Наша відповідь:
Бліхар В. С. Філософсько-правова інтерпретація свободи волі [Електронний ресурс] / В. С. Бліхар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 34(3). — С. 149-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_34(3)__38
Василенко О. М. Лінгвокультурні концепти "воля/свобода (liberty/ freedom) [Електронний ресурс] / О. М. Василенко, О. І. Cеменишин // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 104. — С. 116-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_104_33
Деннет Д. Пояснення "магії" свідомості [Електронний ресурс] / Д. Деннет // Психологія і суспільство. — 2018. — № 3-4. — С. 5-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2018_3-4_3
Лемпій А. О. Деніел Деннет про функціональний характер людської самосвідомості [Електронний ресурс] / А. О. Лемпій // Філософські обрії. — 2015. — № 33. — С. 137-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2015_33_15
Савченко В. О. Правова природа свободи волі: основоположні ідеї та дефініція [Електронний ресурс] / В. О. Савченко // ScienceRise. Juridical Science. — 2023. — № 3. — С. 4–10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/srjusc_2023_3_3
Сафонік Л. Репрезентація дискурсу свободи волі в сучасному контексті [Електронний ресурс] / Л. Сафонік // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. — 2020. — Вип. 25-26. — С. 85-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2020_25-26_12
Сепетий Д. Проблема свободи волі: історико-філософські сюжети в аналітичній пер- спективі. Hausmannn, M., & Noller, J. (Eds.). (2021). Free Will. Historical and Analytic Perspectives. Cham: Springer; London: Palgrave Macmillan [Електронний ресурс] / Д. Сепетий // Sententiae. — 2022. — Vol. 41, Iss. 1. — С. 111-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2022_41_1_9
Ярунів М. І. Аксіологічно-нормативне обґрунтування свободи волі людини [Електронний ресурс] / М. І. Ярунів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2015. — Вип. 18(1). — С. 14-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18(1)__6

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.04.2024 15.08.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.31361 seconds