Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Ілона із міста: Київ :: Запитання: 46563  
Ілона запитує:
Добрий день. Цікавлюсь сучасною українською літературою, зокрема, шукаю інформацію про характеристику романів Люко Дашвар. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Барбара Н. Жестова поведінка персонажів у романі Люко Дашвар «Село не люди» [Електронний ресурс] / Н. Барбара // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2015. — № 9. — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_9_4.
Гурдуз А. І. Метагерой романів Люко Дашвар [Електронний ресурс] / А. І. Гурдуз, О. І. Олійник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 36(1). — С. 21-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_36(1)__7.
Дуденко О. Особливості порівнянь у прозі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. Дуденко, Т. Жила // Філологічний часопис. — 2017. — Вип. 2. — С. 99-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2017_2_12.
Каплюк К. Роман «Биті є. Макар» Люко Дашвар у контексті сучасної масової літератури [Електронний ресурс] / К. Каплюк // Теоретична і дидактична філологія. — 2013. — Вип. 14. — С. 174-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2013_14_21.
Кобелецька О. Кодекс любові та його художня реалізація у романі Люко Дашвар «Молоко з кров’ю» [Електронний ресурс] / О. Кобелецька, С. Григор’єва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — 2017. — Вип. 8. — С. 74-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2017_8_15.
Козловська Д. В. Роль зоопоетонімів у романах Люко Дашвар і Лариси Денисенко [Електронний ресурс] / Д. В. Козловська // Записки з ономастики. — 2018. — Вип. 21. — С. 144-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2018_21_13.
Кривопишина А. Жанр мелодрами в українській літературі початку XXI століття / А. Кривопишина // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2011. — Вип. 198. — С. 147-152.
Романенко О. Архетип села у високій та масовій літературі (на матеріалі творів Г. Пагутяк, В. Медвідя, Люко Дашвар) [Електронний ресурс] / О. Романенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. — 2011. — Вип. 22. — С. 15-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_LMF_2011_22_8.
Свириденко О. М. Опозиція місто-село (столиця-провінція) у прозі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. М. Свириденко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 2(1). — С. 58-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_2(1)__12.
Свириденко О. Опозиція село/місто в організації художнього простору прози Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. Свириденко // Теоретична і дидактична філологія. — 2015. — Вип. 20. — С. 89-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2015_20_11.
Столяр М. Ю. Ідіоматичні конструкції молодіжного сленгу у постмодерному художньому дискурсі / М. Ю. Столяр // Мова: наук.-теорет. часоп. із мовознав.. — 2014. — № 22. — С. 122-126.

.: Розділ: Література :: 29.06.2022 20.56.20 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоряна із міста: Знам'янка :: Запитання: 46562  
Зоряна запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати літературу про народні вірування українців. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зоряно! Радимо вам для опрацювання:
Борисенко В. Вірування у повсякденному житті українців на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / В. Борисенко // Етнічна історія народів Європи. — 2003. — Вип. 15. — С. 4–10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2003_15_3.
Буйських Ю. Традиційні вірування українців у надприродні істоти: проблема наукових дефініцій [Електронний ресурс] / Ю. Буйських // Етнічна історія народів Європи. — 2008. — Вип. 24. — С. 75–81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2008_24_14.
Волинець О. Критерії християнського світогляду у стародавніх віруваннях українців [Електронний ресурс] / О. Волинець // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 27-28. — С. 67-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_27-28_10.
Ігнатенко І. Створення людського тіла у традиційних віруваннях українців [Електронний ресурс] / І. Ігнатенко // Народознавчі зошити. — 2016. — № 1. — С. 38-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2016_1_6.
Кожолянко Г. Анімістичні пережитки давніх вірувань та нові сакральні ідеї у духовній культурі українців [Електронний ресурс] / Г. Кожолянко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. — 2012. — Т. 2. — С. 139-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pssiae_2012_2_13.
Косило Л. Міфологічні вірування українців про дерева [Електронний ресурс] / Л. Косило // Україна у світовій історії. — 2014. — № 1. — С. 67-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2014_1_8.
Лепеха Т. В. Українознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Лепеха. — Київ : Просвіта, 2005. — 374 c.
Мацьків П. Давні вірування українців: лінгвокультурологічний аспект [Електронний ресурс] / П. Мацьків // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2017. — 2017. — С. 167-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2017_2017_15.
Темченко А. І. Семантика добового часу в традиційних віруваннях українців [Електронний ресурс] / А. І. Темченко // Український селянин. — 2006. — Вип. 10. — С. 194-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2006_10_61.
Хрипко С. А. Духовний спадок етнокультури українців: вірування, міфологічні образи, демонологія [Електронний ресурс] / С. А. Хрипко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2016. — Вип. 36. — С. 27-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2016_36_6.
Щербак І. М. Діти в обрядах та віруваннях українців ХІХ — початку ХХ ст. (статевовіковий аспект традиційної культури): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / І. М. Щербак ; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2004. — 18 с.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 29.06.2022 14.30.39 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46561  
Світлана запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему: діджиталізація освіти у вищих навчальних закладах України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Перегляньте таку літературу:
Євстрат’єв С. В. Діджиталізація аграрної освіти і аналіз впровадження результатів міжнародних освітніх проєктів [Електронний ресурс] / С. В. Євстрат’єв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2019. — № 2. — С. 133-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2019_2_19.
Кириченко М. О. Вплив діджиталізації на рівень розвитку освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії Сovid-19 [Електронний ресурс] / М. О. Кириченко, І. Г. Отамась // Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. - 2021. — Вип. 17. — С. 157-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vispdoso_2021_17_13.
Малацай І. Управління освітнім процесом в умовах глобалізації та діджиталізації університетського освітнього середовища [Електронний ресурс] / І. Малацай, Л. Ороновська, Р. Бердо // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 40(2). — С. 245-254. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_40(2)__42.
Овдійчук Л. Специфіка літературознавчої підготовки майбутнього учителя української мови та літератури в умовах діджиталізації освіти [Електронний ресурс] / Л. Овдійчук // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2020. — Вип. 2. — С. 116-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2020_2_16.
Прокопенко А. О. Основні аспекти розвитку діджиталізації освіти в теорії та практиці педагогіки / А. О. Прокопенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2021. — № 8(2). — С. 302-311. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2021_8(2)__33.
Семко І. Б. Аналіз ризиків освітніх проєктів в умовах діджиталізації [Електронний ресурс] / І. Б. Семко, Ю. М. Мокієнко // Управління розвитком складних систем. — 2021. — Вип. 48. — С. 39-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2021_48_7.
Харківський В. С. Діджиталізація освітнього процесу в закладах післядипломної медичної освіти [Електронний ресурс] / В. С. Харківський // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2020. — № 67. — С. 130-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2020_67_16.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.06.2022 21.13.05 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лідія із міста: Інгулець :: Запитання: 46560  
Лідія запитує:
Доброго дня! В період актуалізації бібліотечних фондів, до бібліотеки користувачі принесли книги- зарубіжна класика: В.Скот Айвенго, Дефо Робинзон Крузо, Р.Л. Стивенсон Остров сокровищ- издательства Харьков, Белгород: Клуб Семейного Досуга, 2012 год. Чи може бібліотека взяти на облік такі книги. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо ознайомитись з рекомендаціями Міністерства культури та інформаційної
політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів
у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України https://mkip.gov.ua/files/pdf/rekomendacii.pdf

.: Розділ: Загальні :: 28.06.2022 18.09.46 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Карина із міста: Умань :: Запитання: 46559  
Карина запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про політику коренізації в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запитання — № 46276. Також пропонуємо вам додатково опрацювати такі джерела:
Бевз Т. Українська еміграція у контексті політики коренізації [Електронний ресурс] / Т. Бевз // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 29. — С. 125-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_29_12.
Кавун Т. Сучасний етап історіографії політики коренізації національних меншин в УСРР [Електронний ресурс] / Т. Кавун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2007. — Вип. 91-93. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2007_91-93_6.
Ладига Л. І. Сучасна українська історіографія судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації (20–30-і рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Л. І. Ладига // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2010. — № 23. — С. 282-287. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2010_23_33.
Тропіна А. А. Статистика народонаселення як джерело з історії політики коренізації радянської влади в Кримській АСРР на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. А. Тропіна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія. — 2010. — Т. 18, вип. 18. — С. 256-262. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduia_2010_18_18_39.
Філатова О. Є. Культурно-освітній аспект життя німецької етнічної меншини Харківщини в умовах впровадження політики коренізації [Електронний ресурс] / О. Є. Філатова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2012. — Вип. 46. — С. 81-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_21.

.: Розділ: Історія :: 28.06.2022 14.38.43 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.251682 seconds