Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 43499
   


Автор запитання: Ніла із міста: Київ :: Запитання: 45443  
Ніла запитує:
Потрібні джерела про сучасні реформи в освіті України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніло! Радимо вам попрацювати з такими джерелами інформації:
Гончарук М. Сучасні тенденції початкової школи Німеччини та їх вплив на освітні реформи в Україні [Електронний ресурс] / М. Гончарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2017. — Вип. 277. — С. 56-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2017_277_12.
Домбровська С. Сучасні технології впровадження інноваційних державних механізмів реформування системи освіти в Україні [Електронний ресурс] / С. Домбровська // Університетські наукові записки. — 2013. — № 2. — С. 5-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2013_2_3.
Ківалов С. Сучасні тренди реформування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / С. Ківалов // Актуальні проблеми політики. — 2016. — Вип. 58. — С. 3-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2016_58_3.
Кормич Л. Сучасні тенденції реформування системи вищої освіти України: здобутки і проблеми [Електронний ресурс] / Л. Кормич // Актуальні проблеми політики. — 2017. — Вип. 60. — С. 179-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2017_60_21.
Левочко М. Реформування сучасної системи освіти в Україні [Електронний ресурс] / М. Левочко // Європейські перспективи. — 2014. — № 9. — С. 33-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_9_7.
Лозовий В. Напрями реформування сучасної вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / В. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі. — 2013. — Т. 20. — С. 140-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2013_20_16.
Приходько В. Інноваційна реформа вищої освіти в сучасній Україні: монографія / В. Приходько. — Дніпропетровськ : Пороги, 2010. — 454 с. : табл.
Романчук А. Актуальні проблеми реформування початкової освіти України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. Романчук // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 140. — С. 180-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2018_140_24.
Сербина Т. Реформування середньої освіти в україні: сучасні реалії та міжнародний досвід [Електронний ресурс] / Т. Сербина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2015. — Вип. 2(2). — С. 51-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_2(2)__12.
Сердюк Н. Основні напрями реформування сучасної вищої освіти України [Електронний ресурс] / Н. Сердюк // Професійна освіта: методологія, теорія та технології. — 2017. — Вип. 5. — С. 217-230. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/profe_2017_5_16.
Сухова Н. Тенденції сучасної освіти: перспективи для реформ освітнього процесу в Україні [Електронний ресурс] / Н. Сухова // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2015. — № 1. — С. 127-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2015_1_32.
Швидун В. Особливості педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України (1917 - 1941 рр.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / В. Швидун ; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. — Житомир, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.04.2021 14.01.06 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 45442  
Тетяна запитує:
Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу з теми : "Інклюзивне середовище для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Альніков Є. М. Проєктування інклюзивного середовища з використанням адитивних технологій (3-D друк) [Електронний ресурс] / Є. М. Альніков // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2020. — Вип. 43. — С. 181-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2020_43_28
Гринців М. Упровадження інклюзивних цінностей в освітнє середовище закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / М. Гринців // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія. — 2019. — Вип. 45. — С. 63–75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2019_45_7
Захарчук М. Є. Підготовка фахівців у сша до роботи в інклюзивному освітньому середовищі [Електронний ресурс] / М. Є. Захарчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2012. — Вип. 32. — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2012_32_7
Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : [монографія] [Електронний ресурс] / Колектив авторів; відп. ред. Г.В. Давиденко. — Вінниця, 2016. — 242 с. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/26514/1/Inkluzuvna_osvita_2016.pdf
Качалова Т. В. Упровадження європейських інклюзивних цінностей і принципів у освітнє середовище закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Качалова, Т. В. Черненко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". — 2019. — № 17. — С. 65-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2019_17_18
Козуля В. Інклюзивне освітнє середовище: сутність та особливості [Електронний ресурс] / В. Козуля // Молодь і ринок. — 2020. — № 5. — С. 131-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2020_5_26
Коляда Н. М. Особливості створення інклюзивного середовища в закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Коляда, А. М. Таран // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". — 2019. — № 17. — С. 70-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2019_17_19
Левун Н. І. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти та характеристика інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Н. І. Левун // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. — 2013. — Вип. 40(2). — С. 110-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_40(2)__20
Мехед О. Б. Створення здоров'язбережувального освітнього середовища у контексті інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. Б. Мехед, С. В. Рябченко, Н. В. Тюпіна // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 6. — С. 96-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2020_6_20
Палатна Д. Інклюзивне середовище: формування інтегрованого поняття [Електронний ресурс] / Д. Палатна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. — 2019. — Вип. 1. — С. 20-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkhucozrob_2019_1_6
Панченко Т. Л. Психологічна безпека інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Т. Л. Панченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 28. — С. 327-332. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_71
Скрипка К. Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти України [Електронний ресурс] / К. Скрипка. // Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. — 2018. — Вип. 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adupped_2018_5_24
Тимкова В. А. Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України [Електронний ресурс] / В. А. Тимкова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". — 2018. — № 1. — С. 99-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2018_1_24

.: Розділ: Освіта :: 22.04.2021 12.00.38 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоя із міста: Заліщики :: Запитання: 45441  
Зоя запитує:
Добрий день. Порадьте, будь ласка, літературу на тему Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зоя! Перегляньте таку літературу:
Бакуменко О. Місцеве самоврядування як фактор формування громадянського суспільства в Україні: історичний досвід, сучасність, перспективи [Електронний ресурс] / О. Бакуменко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2016. — Вип. 29. — С. 84-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPPO_2016_29_17.
Батанов О. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: муніципально-правові проблеми взаємодії та функціонування [Електронний ресурс] / О. Батанов, В. Кравченко // Аспекти публічного управління. — 2018. — Т. 6, № 6-7. — С. 45-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2018_6_6-7_8.
Батракова Д. Категорія «місцеве самоврядування»: підходи до визначення [Електронний ресурс] / Д. Батракова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2015. — Вип. 17(1). — С. 150-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_17(1)__41.
Гвоздик Д. Проблематика місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Д. Гвоздик // Управління розвитком. — 2013. — № 16. — С. 114-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_45.
Долженков О. Становлення місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / О. Долженков // Актуальні проблеми політики. — 2013. — Вип. 50. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_1.
Зимогляд В. Місцеве самоврядування як результат децентралізації влади [Електронний ресурс] / В. Зимогляд // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2015. — № 1. — С. 122-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2015_1_14.
Ковалів М. Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / М. Ковалів, В. Іваха // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 45-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_10.
Кондрацька Н. Місцеве самоврядування як соціальна система [Електронний ресурс] / Н. Кондрацька // Право і суспільство. — 2015. — № 6(3). — С. 23-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6(3)__7.
Неліна Н. Місцеве самоврядування як сфера реалізації конституційної правосуб’єктності українського народу [Електронний ресурс] / Н. Неліна // Часопис Київського університету права. — 2013. — № 1. — С. 104-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_1_27.
Петришина М. Сучасне розуміння поняття місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / М. Петришина, В. Миргород // Молодий вчений. — 2019. — № 12(1). — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_12(1)__19.
Прієшкіна О. Місцеве самоврядування та політична система України: взаємодія та розвиток [Електронний ресурс] / О. Прієшкіна // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 61. — С. 163-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_61_22.
Решевець О. Формування поняття «місцеве самоврядування» через призму континентальної моделі місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. Решевець, А. Солодка // Теорія та практика державного управління. — 2014. — Вип. 2. — С. 151-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_2_24.
Федоренко В. Принципи місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст і система [Електронний ресурс] / В. Федоренко // Історико-правовий часопис. — 2017. — № 2. — С. 43-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_11.

.: Розділ: Держава і право :: 22.04.2021 11.31.13 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Сквира :: Запитання: 45440  
Ліна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про інноваційні технології в економіці та їхній вплив на подолання кризових явищ. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Болюх В. Экономический анализ / В. Болюх, В. Бурчевская. - М. : Инфра-М, 2008. - 233 с.
Волчков О. Н. Інноваційна активність фірми на основі застосування механізму оновлення основних фондів - стратегічний ресурс збереження конкурентоспроможності та економічного зросту / О. А. Волчков // Інженерний журнал. - 2007. - N 4. - С. 41-46.
Богацька Н. М. Інноваційні технології і економіці підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Богацька, О. А. Гончар. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Economics/37741.doc.htm.
Костенко О. П. Комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій [Електронний ресурс] : моногр. / О. П. Косенко. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 599 с. - Режим доступу: http://repository.pip.kharkov.ua/handle/KhPl-Press/27646.
Кульчинський В. А. Інноваційні технології в менеджменті персоналу і управлінні виробничими системами [Електронний ресурс] / В. А. Кульчинський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Серія: Економ. науки. -2018. - N 19. - С. 127-130. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37507.
Соболєва Г. Г. Інноваційні технології як чинник підвищення конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Г. Г. Соболєва // Молодий вчений. - 2018. - N 2. - С. 424-427. - Режим доступу: molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/100.puff.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.04.2021 11.12.51 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Миргород :: Запитання: 45439  
Лілія запитує:
Добрий день. Цікавить література про радіомовлення а Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ліліє! Радимо вам опрацювати такі джерела інформації:
Гиріна Т. Інтерфейс глобалізації конвергентного україномовного радіомовлення [Електронний ресурс] / Т. Гиріна // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — Вип. 52. — С. 179-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2018_52_19.
Гоян О. Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива : Автореф. дис... д-ра філол. наук / О. Гоян; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2007. — 36 c.
Гоян В. Українське суспільне і комерційне радіомовлення: перші підсумки співіснування [Електронний ресурс] / В. Гоян, О. Гоян // Теле- та радіожурналістика. — 2018. — Вип. 17. — С. 13-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2018_17_5.
Гоян О. «Це не є радіомовлення?» / О. Гоян, В. Гоян // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2015. — Вип. 1. — С. 53-58.
Іванов Д. Незалежність інституту суспільного телебачення і радіомовлення в Україні у контексті історії його правового регулювання / Д. Іванов // Наукові праці МАУП. — 2016. — Вип. 49. — С. 97–100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_49_16.
Кошак О. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України): автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / О. Кошак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2011. — 19 с.
Красноступ Г. Питання законодавчого забезпечення створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення [Електронний ресурс] / Г. Красноступ // Правова інформатика. — 2014. — № 4. — С. 66-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2014_4_12.
Лизанчук В. Телебачення і радіомовлення в інформаційно-гуманітарному просторі України [Електронний ресурс] / В. Лизанчук // Теле- та радіожурналістика. — 2020. — Вип. 19. — С. 44-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2020_19_7.
Мірошниченко П. Ефірна картина українського комерційного радіомовлення як національний ідентитет [Електронний ресурс] / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — № 3. — С. 63-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_3_14.
Мірошниченко П. Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування [Електронний ресурс] / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2017. — № 4. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2017_4_26.
Павленко Л. Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та структура радіопрограм : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Л. Павленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2010. — 18 c.
Пенчук І. Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / І. Пенчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2003. — 19 с.
Пережняк Б. Сучасний стан модернізації та реформування державного управління у сфері телебачення й радіомовлення України [Електронний ресурс] / Б. Пережняк // Юридичний вісник. — 2015. — № 2. — С. 34-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_2_8.
Петренко В. Стратегія управління підприємствами телебачення і радіомовлення в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / В. Петренко ; ПВНЗ «Європ. ун-т». — Київ, 2009. — 20 с.
Сіцінський А. Проблемні питання нормативно-правового регулювання сфери телебачення і радіомовлення в Україні [Електронний ресурс] / А. Сіцінський, А. Гетьманець // Університетські наукові записки. — 2013. — № 2. — С. 12-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2013_2_4.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.04.2021 20.30.16 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.241751 seconds