Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Христинівка :: Запитання: 47768  
Тетяна запитує:
Вітаю, допоможіть підібрати список джерел на тему "житлово-комунальне забезпечення українців в добу хрущовської відлиги"
Наша відповідь:
Добрий день,Тетяно! Радимо ознайомитися з відповідями на подібні запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 30927, 31376, 47641 та джерелами інформації:
Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946-1980 рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 13. – 304 с.
Гирич Я. М. Вплив містобудівної політики на урбанізацію в УРСР (друга половина 50-х — початок 60-х років ХХ століття) / Я. М. Гирич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ: Київський університет, 2007. – № 89/90. – С. 73-76.
Кириленко А. О. Південна Україна в період хрущовської "відлиги" (1953-1964 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Анна Олександрівна Кириленко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв, 2016. - 19 с.
Кириленко А. О. Соціальні зміни часів хрущовської «відлиги» (на прикладі Херсонської області) / А. О. Кириленко // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Серія Історичні науки. – 2015. –Вип. 3.38 (110). – С. 80-83.
Кірюшин В. М. Деякі аспекти реконструкції будинків перших масових серій / В. М. Кірюшин, О. Б. Лотоцький, В. А. Руденко, І. І. Онищук // Реконструкція житла. – 2004. – Вип. 5. – С. 4.
Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945 – 2000 рр.) / Л. В. Ковпак. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2003. – 250 с.
Лисак В. Ф. Спосіб життя селян УРСР у контексті державної політики 1950-1960-х рр. / В. Ф. Лисак // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Том 76. – Вип. 63. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 28-32.
Лук’янець О. А. Житлове будівництво у містах Української РСР (1950-ті роки) / А. О. Лук’янець // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: наук. вісник: Зб. наук. праць. Вип. 37. — Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. — С. 160–165.
Пеняєв С. Україна в умовах десталінізації : процес спроб лібералізації суспільно-політичного життя / Сергій Пеняєв, Оксана Кухар // Історія України (Шкільний світ). – 2022. – № 3-4. – С. 94-101.
Янковська О. Житлова проблема в УРСР у повоєнні роки / Оксана Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2008. – № 14. – C. 117-126. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/78392/08-Iankovska.pdf?sequence=1
Янковська О. Реформи в УРСР у соціальній сфері (1950–1960-ті рр.): житлове забезпечення / Оксана Янковська, Дмитро Бачинський // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2013. – № 18. – C. 132-149.

.: Розділ: Історія :: 23.04.2024 08.49.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Прилуки :: Запитання: 47767  
Оксана запитує:
Добрий день! Для дипломної роботи необхідні література та джерела, про шкільний туризм в Україні наприкінці ХІХ - поч.ХХ ст. (до 1917 року включно). Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Божко Л. Д. Історіографія досліджень туризму за доби незалежності України [Електронний ресурс] / Л. Д. Божко // Вісник Харківської державної академії культури. — 2014. — Вип. 43. — С. 47-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_43_8
Васильчук В. Туризмологія в Україні та світі: історіографія дослідження [Електронний ресурс] / В. Васильчук // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Історія, економіка, філософія. — 2020. — Вип. 25. — С. 56-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2020_25_7
Годя І. М. Регіональний аспект історико–культурного туризму в Україні: перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Годя // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 116. — С. 99-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_116(1)__25
Зінченко В. А. Основні тенденції розвитку туризму в Україні з найдавніших часів до кінця 80-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / В. А. Зінченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Історія, економіка, філософія. — 2023. — Вип. 28. — С. 40-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2023_28_6
Каднічанський Д. Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на прикладі скансенів [Електронний ресурс] / Д. Каднічанський // Краєзнавство. — 2012. — № 1. — С. 128-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2012_1_17
Кіндрачук Н. М. Розвиток туризму на українських землях: історичний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Кіндрачук // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2013. — Вип. 28. — С. 48-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2013_28_7
Кобаль Б. Історія розвитку етнографічного туризму в Україні [Електронний ресурс] / Б. Кобаль // Східноєвропейський історичний вісник. — 2017. — Вип. 2. — С. 98-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_2_14
Луцький В. Я. Активний туризм в Українських Карпатах, витоки становлення: історичний аспект [Електронний ресурс] / В. Я. Луцький // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. — 2009. — № 3. — С. 12–16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2009_3_5
Урста А.-М. Історія розвитку основних напрямів туризму в Україні: соціально-економічні аспекти [Електронний ресурс] / А.-М. Урста // Східноєвропейський історичний вісник. — 2017. — Вип. 4. — С. 150-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_4_22

.: Розділ: Туризм :: 22.04.2024 17.54.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Борис із міста: Київ :: Запитання: 47766  
Борис запитує:
Добрий день. Досліджую тему : діяльність греко-католицької церкви у радянський період. Заздалегідь дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам опрацювати таку літературу:
Баран Б. М. Огляд історіографії та джерельної бази дослідження господарсько-економічної діяльності Греко-католицької церкви в Східній Галичині 1923 – 1946 років [Електронний ресурс] / Б. М. Баран // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 186-190 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2022_33(72)_3_30.
Баран Б. М. Соціально-економічна діяльність Греко-католицької церкви в Дистрикті Галичина 1941 – 1944 рр. [Електронний ресурс] / Б. М. Баран // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2021. — Т. 32(71), № 4. — С. 8-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2021_32(71)_4_4.
Бистрицька Е. В. Еволюція політики радянської влади щодо римо-католицької і греко-католицької церков у 1939-1948 рр. [Електронний ресурс] / Е. В. Бистрицька // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 4. — С. 32-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_4_6.
Бойко Р. Ю. Особливості становлення греко-католицького підпілля у другій половині 1940-х – першій половині 1950-х рр. [Електронний ресурс] / Р. Ю. Бойко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2010. — Вип. 2. — С. 25-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_2_5.
Бойко Р. Ю. Протидія віруючих ліквідації Української греко-католицької церкви радянською владою (1944 – 1946 рр.) [Електронний ресурс] / Р. Ю. Бойко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 5. — С. 62-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_5_8.
Вербицький В. В. Історична генеза Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) [Електронний ресурс] / В. В. Вербицький // Софія. — 2018. — № 1. — С. 5-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2018_1_3.
Гавриш І. В. Особливості подвижницького служіння греко-католицьких священиків Станиславівської єпархії в 1946–1989 рр. [Електронний ресурс] / І. В. Гавриш // Гуржіївські історичні читання. — 2015. — Вип. 10. — С. 113-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2015_10_43.
Галів М. Радянські репресії проти духовенства Греко-католицької церкви у 1944–1947 рр. (на прикладі біографії о. Івана Котіва) [Електронний ресурс] / М. Галів, А. Огар // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2021. — Вип. 6. — С. 319–341. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2021_6_19.
Довбня О. Репресії радянської держави проти Української греко-католицької церкви в 1939–1989 рр. у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі [Електронний ресурс] / О. Довбня // Історія релігій в Україні. — 2019. — Вип. 29. — С. 159-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2019_29_17.
Жупник В. Греко-католицька церква в період 1944–1953 рр. [Електронний ресурс] / В. Жупник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2008. — Вип. 17. — С. 600-608. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2008_17_79.
Ільницький В. І. Співпраця греко-католицької церкви з українським визвольним рухом у карпатському краї ОУН (1945-1954) [Електронний ресурс] / В. І. Ільницький // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 156-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2015_8_17.
Майороші М. А. Радянська церковна політика, Львівський «Собор» та переслідування греко-католицької церкви на Закарпатті (1945-1947) [Електронний ресурс] / М. А. Майороші // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2020. — Вип. 62. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2020_62_10.
Пилипів І. Суспільна діяльність Греко-католицької церкви в період німецької окупації (1941–1944) [Електронний ресурс] / І. Пилипів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 22. — С. 286-296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_22_26.
Прах Б. А. Репресії супроти греко-католицького духовенства Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини (1939-1947) [Електронний ресурс] / Б. А. Прах // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2012. — Вип. 7. — С. 204-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2012_7_21.
Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія [Електронний ресурс] / Т. Пшеничний // Переяславський літопис. — 2016. — Вип. 10. — С. 98-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perlit_2016_10_14.
Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква та суспільно-політичні процеси на Закарпатті наприкінці 1930-х – 1940–х рр. у вітчизняній та діаспорній історіографії [Електронний ресурс] / Т. Пшеничний // Часопис української історії. — 2014. — Вип. 30. — С. 100-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2014_30_17.
Стасюк І. М. Діяльність української греко-католицької церкви у підпіллі (1946-1989 рр.) [Електронний ресурс] / І. М. Стасюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2014. — № 784. — С. 224-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2014_784_34.
Сурмач О. І. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) [Електронний ресурс] / О. І. Сурмач // Військово-науковий вісник. — 2015. — Вип. 23. — С. 101-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2015_23_9.
Фарина О. В. Формування і розвиток греко-католицьких архівних і бібліотечних установ Східної Галичини як провідних наукових осередків для духовенства і світських осіб (1921–1946) [Електронний ресурс] / О. В. Фарина // Питання культурології. — 2017. — Вип. 33. — С. 53-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2017_33_7.
Штука С. В. Радянський період діяльності Йосифа Сліпого – митрополита Греко-католицької церкви 1944 – 1945 рр. [Електронний ресурс] / С. В. Штука // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 5. — С. 231-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_5_25.

.: Розділ: Історія :: 18.04.2024 10.15.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 47765  
Юлія запитує:
Підкажіть, будь ласка, казка "В'язаночка-Заночка" колись була надрукована? У якому виданні?
Наша відповідь:
Добрий день! На жаль у доступних для нас джерелаж не вдалось знайти інформації. Українська народна казка має назву Заночка-в'язаночка.

.: Розділ: Література :: 18.04.2024 08.37.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Канів :: Запитання: 47764  
Катерина запитує:
Доброго ранку. Підберіть матеріали: виховання дітей на основі В. Сухомлинського
Наша відповідь:
Доброго дня Катерино! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Арабески до книги «Серце віддаю дітям» : 50 років — Василь Сухомлинський «Серце віддаю дітям» // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 9. — С. 23-27.
Бартошко С. Уроки мислення Василя Сухомлинського : урок-екскурсія «Екогармонії» : виховний простір / С. Бартошко // Шкільний світ. — 2021. — № 11-12. — С. 5-10.
Бех І. Плекаємо особистість: у діалозі з В. Сухомлинським : педагогічна спадщина : погляд сьогодні / І. Бех // Дошкільне виховання. — 2020. — № 11. — С. 3-5.
Бібліотечна секція «Роль шкільних бібліотек у розвитку художньо-емоційного світу дитинства» : наша професія / підгот. І. І. Хемчян // Шкільна бібліотека плюс. — 2021. — № 19-20. — С. 13-14.
Бондар Л. Світ міняється від слів магічних : Поетичний ранок до дня народження В. О. Сухомлинського (за мотивами оповідань педагога) / Л. Бондар // Початкова школа. — 2020. — № 9. — С. 57-58.
Гришина Р. Моральне виховання учнів засобами художнього слова на основі творів В. О. Сухомлинського : українська література, 5 клас / Р. Гришина // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 11. — С. 44-46.
Кашуба Є. Методичні родзинки у праці В. О. Сухомлинського «Як любити дітей» : флеш-занурення / Є. Кашуба // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 1-2. — С. 82-83.
Колісник Л. Обпалений добротою. В. О. Сухомлинський – поборник гуманістичних ідей у вихованні / Л. Колісник // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 9. — С. 58-59.
Кравчук Т. Формуємо вміння будувати діалог : на прикладі аналізу оповідань Василя Сухомлинського з використанням рольової гри «Шість капелюхів» : 5 клас / Т. Кравчук // Дивослово. — 2021. — № 4. — С. 5-9.
Літвінко Л. Де найкраще місце на землі? : заняття для дітей середнього дошкільного віку / Л. Літвінко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 23. — С. 36-40.
Маслюк Н. Завзята праця і веселий сміх врятують хлопчика від чарів злих : комплексне заняття з розвитку мовлення для дітей старшої групи за змістом оповідання В. Сухомлинського «Сніговий дідусь із крижаним серцем» / Н. Маслюк // Дошкільне виховання. — 2019. — № 10. — С. 27-29.
Медюк І. В. Людина має творити добро. Доброта врятує світ : урок-телепередача з курсу «Я у світі» у 3-му класі / І. В. Медюк // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 28-30. — С. 39-46.
Міненко Т. П. Урок доброти за Василем Сухомлинським : інтегрований урок / Т. П. Міненко, О. В. Торшина // Шкільний бібліотекар. — 2020. — № 1. — С. 14-17.
Молчанова А. В гості зайчика запросимо – горобиною пригостимо : комплексне заняття з розвитку мовлення для дітей середньої групи за змістом казки В. Сухомлинського «Зайчик і горобина» / А. Молчанова // Дошкільне виховання. — 2019. — № 10. — С. 24-26.
Нешкреба А. Дидактичний матеріал за творами В. О. Сухомлинського : українська мова, 5 клас / А. Нешкреба // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 10. — С. 35-36.
Нікуліна С. М. «Без сім'ї та свого роду немає нації, народу» : літературна година / С. М. Нікуліна // Виховна робота в школі. — 2019. — № 8. — С. 24-29.
Норинчак А. О. Бути людиною : конспект інтегрованого заняття з формування соціально-моральної, комунікативної компетентностей за твором В. Сухомлинського «Святковий обід» : старший дошкільний вік / А. О. Норинчак // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2022. — № 3-6. — Вкладка. — № 3-4. — С. 9-12.
Павленко Ю. Феномен педагогічної казки Василя Сухомлинського : виховна робота / Ю. Павленко // Шкільна бібліотека плюс. — 2021. — № 7-8. — С. 2-7.
Примоченко М. С. Значення спадщини Василя Сухомлинського в освітньому процесі / М. С. Примоченко // Виховна робота в школі. — 2019. — № 8. — С. 30-32.
Скрябіна О. В. Стежинами любові та добра : сценарій музичної розваги до дня народження В. Сухомлинського / О. В. Скрябіна, А. О. Воловик // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 4. — С. 39.
Стех Я. Його безмежна любов до дітлашні... : до 50-річчя від дня смерті прекрасного педагога Василя Сухомлинського / Я. Стех // День. — 2020. — 12-13 червня. — С. 13.
Сухомлинська Л. Гортаючи сторінки творів В. О. Сухомлинського. Як любити дітей : Василь Сухомлинський і нова українська школа / Л. Сухомлинська // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 9. — С. 43-50.
Хлановська, Н. В. «Людина починається з добра» : інтегрований урок : (за творами В. Сухомлинського) / Н. В. Хлановська, С. М. Новосельська // Шкільний бібліотекар. — 2020. — № 1. — С. 7-11.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.04.2024 10.08.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.364985 seconds