Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44697
   


Автор запитання: Олексій із міста: Вінниця :: Запитання: 46643  
Олексій запитує:
Добрий день. Мені потрібна література на тему: діяльність органів місцевого самоврядування. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опраювання таку літературу:
Безуглий Д. Рівень готовності персоналу органів місцевого самоврядування до проектної діяльності [Електронний ресурс] / Д. Безуглий. // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2016. — Вип. 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2016_1_14.
Волкова А. О. Поняття та зміст інформаційної діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. О. Волкова // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 3. — С. 163-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_3_41.
Гулак Л. С. Сутність методів діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. С. Гулак // Журнал східноєвропейського права. — 2016. — № 32. — С. 22-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2016_32_6.
Захарченко В. Участь громадян та держави в забезпеченні ефективної діяльності органів місцевого самоврядування (в контексті реформи децентралізації) [Електронний ресурс] / В. Захарченко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2020. — № 1. — С. 32-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2020_1_6.
Ісаєва Н. К. Розвиток правових засад фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / Н. К. Ісаєва // Правова держава. — 2020. — Вип. 31. — С. 325-332. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2020_3_36.
Калюжна С. В. Правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Калюжна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2019. — Вип. 57(2). — С. 28-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_57(2)__8.
Косар Н. С. Заходи екологічного маркетингу в діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. С. Косар, Я. І. Яричевська // Інфраструктура ринку. — 2020. — Вип. 40. — С. 352-358. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_40_62.
Костенюк Н. І. Розробка моделі діяльності органу місцевого самоврядування на основі реінжинірингового підходу [Електронний ресурс] / Н. І. Костенюк // Науковий вісник: державне управління. — 2020. — № 2. — С. 189-201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauvisdu_2020_2_19.
Луців І. І. Оптимізація діяльності органів місцевого самоврядування щодо надання публічних послуг [Електронний ресурс] / І. І. Луців // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 64. — С. 245-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_64_48.
Наливайко Л. Р. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: поняття і види, об’єкт та предмет [Електронний ресурс] / Л. Р. Наливайко, В. А. Медяник, Є. В. Мінакова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 2. — С. 8–13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_2_3.
Хоменко В. О. Історія становлення інституту інструментів діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. О. Хоменко // Журнал східноєвропейського права. — 2015. — № 20. — С. 197-208. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2015_20_29.

.: Розділ: Держава і право :: 29.08.2022 16.51.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Вінниця :: Запитання: 46642  
Марта запитує:
Добрий день. Цікавить питання: розвиток радіореклами в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Булах Т. Д. Cутнісні ознаки радіореклами [Електронний ресурс] / Т. Д. Булах // Вісник Харківської державної академії культури. — 2011. — Вип. 33. — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_33_18.
Гиріна Т. С. Зародження радіореклами як передумова інституціоналізації та конвергенції радіомовлення [Електронний ресурс] / Т. С. Гиріна // Молодий вчений. — 2018. — № 1(2). — С. 642-645. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1(2)__21.
Задоріжна Н. І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально- фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н. І. Задоріжна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2009. — 20 с.
Ковтун Н. Колективний характер комуніканта в аспекті технології продукування радіореклами [Електронний ресурс] / Н. Ковтун // Теле- та радіожурналістика. — 2013. — Вип. 12. — С. 312-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2013_12_58.
Кривка Е. Т. Функціональні особливості радіореклами в соціальних комунікаціях [Електронний ресурс] / Е. Т. Кривка // Теле- та радіожурналістика. — 2019. — Вип. 18. — С. 171-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2019_18_23.
Примак Т. Рекламний креатив : Навч. посіб. / Т. Примак; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — Київ, 2006. — 328 c.
Улітіна Н. О. Лінгвальні характеристики слогана як компонента звукової реклами (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовної теле- та радіореклами) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. О. Улітіна; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 20 c.
Шапоренко В. В. Жанрова система української радіореклами: етапи розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2013. — Т. 1074, Вип. 5. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2013_1074_5_19.
Шапоренко В. В. Жанрова система української радіореклами: специфіка усних комерційних повідомлень у різні періоди [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. —2014. — № 4. — С. 152-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_4_33.
Шапоренко В. В. Тенденції розвитку сучасної української радіореклами: жанровий аспект [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Наукові записки Інституту журналістики. — 2015. — Т. 61. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_61_13.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.08.2022 16.20.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Бориспіль :: Запитання: 46641  
Костя запитує:
Мені потрібна література про політичну журналістику. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Перегляньте наступні джерела:
Громадська Н. А. Методологічні аспекти політичної журналістики / Н. А. Громадська // Наукові праці. Сер.: Політологія. - Вип. 285. - Т. 297. - С. 14–18.
Громадська Н. А. Політичний аналіз як невід’ємна складова політичної
журналістики / Н. А. Громадська // Наукові праці. Сер.: Політологія. - 2016. - Вип. 261. - Т. 273. - С. 14–17.
Дуцик Д. Політична журналістика / Д. Дуцик. - Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. - 138 с.
Кулеба М. Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот. - Київ : Книголав, 2019. - 384 с.
Воронова М. Ю. Політична журналістика як особливий різновид професійної діяльності [Електронний ресурс] / М. Ю. Воронова // Наукові записки Інституту журналістики. - 2013. - Т. 50. - С. 197–201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_40.
Громадська Н. А. Політична журналістика як засіб формування громадської думки в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Н. А. Громадська, Ю. В. Соколова // Наукові праці. Політологія. - 2019. - Т. 322. - № 310. - С. 7-11. - Режим доступу: http://politics.chdu.edu.ua/article/view/200312.
Корконосенко Ц. Р. Політична журналістика [Електронний ресурс] : підручник / Ц. Р. Корконосенко. - 2019. - Режим доступу: https://stud.com.ua/79322/zhurnalistika/politichna_zhurnalistika.
Литвинова М. К. Політична журналістика в Україні в Україні: деякі аспекти теорії і практики [Електронний ресурс] / М. К. Литвинова // Інститут журналістики : електрон. б-ка. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1520. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.08.2022 11.19.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Семен із міста: Київ :: Запитання: 46640  
Семен запитує:
Доброго дня, чи є у бібліотеці книга А Кінько. билинна слава Києва? Чи можливо її знайти у інтернеті? Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Семене! Дана книга Кінько А. М. Билинна слава Києва / А. М. Кінько. - Київ : Музична Україна, 1983. - 144 с. : іл. знаходиться у НБУ для дітей тільки у читальному залі. Це видання присутнє також як електронний варіант за посиланням: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0008879.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 26.08.2022 08.48.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Луцьк :: Запитання: 46639  
Аня запитує:
Добрий день. Цікавить питання: Болонський процес в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Радимо вам таку літературу:
Бастричев В. С. Деякі аспекти розвитку вищої освіти України у світлі Болонського процесу [Електронний ресурс] / В. С. Бастричев // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — 2016. — № 12. — С. 27-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2016_12_7.
Вавренюк С. А. Проблеми болонського процесу для системи вищої школи України [Електронний ресурс] / С. А. Вавренюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 18. — С. 59-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_18_13.
Гуріна О. О. Болонський процес як юридична гарантія реалізації права на вищу освіту (зарубіжний досвід та практика України) [Електронний ресурс] / О. О. Гуріна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2010. — Вип. 12. — С. 30-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2010_12_6.
Закревська А. Болонський процес як передумова інтеграції вищої освіти України до європейського освітньо-наукового простору [Електронний ресурс] / А. Закревська // Геополітика України: історія і сучасність. — 2016. — Вип. 1. — С. 251-259. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2016_1_23.
Коломієць О. Ю. Болонський процес у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: недоліки, переваги та перспективи [Електронний ресурс] / О. Ю. Коломієць, Л. І. Калєніченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2007. — № 36. — С. 416-419. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2007_36_67.
Мартіросян О. І. Україна і Болонський процес як освітня стратегія і соціокультурний механізм демократичного розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Мартіросян, В. Д. Порошина, Т. Г. Купрій // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 140. — С. 109-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2018_140_16.
Пермяков А. А. Вища освіта україни і болонський процес [Електронний ресурс] / А. А. Пермяков, Л. В. Григоренко, Н. І. Зеленкова // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2007. — Вип. 17. — С. 234-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2007_17_32.
Прилипко С. М. Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Електронний ресурс] / С. М. Прилипко, Г. П. Клімова // Право та інновації. — 2014. — № 1-2. — С. 80-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2014_1-2_12.
Саковська О. М. Болонський процес в Україні: передумови виникнення та шляхи впровадження [Електронний ресурс] / О. М. Саковська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2012. — Вип. 31. — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2012_31_18.
Теліга С. В. Болонський процес в Україні: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Теліга // Вісник Закарпатського художнього інституту. — 2015. — Вип. 6. — С. 150-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2015_6_40.
Хан Є. Участь України у Болонському процесі: 12 років на шляху до європейського історичного простору [Електронний ресурс] / Є. Хан // Європейські історичні студії. — 2017. — № 7. — С. 45-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eis_2017_7_5.

.: Розділ: Освіта :: 25.08.2022 15.36.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.244472 seconds