Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44612
   


Автор вопроса: Євгенія из города: Київ :: Вопрос: 46613  
Євгенія спрашивает:
Добрий день. Цікавить література на тему: Специфіка роману "Апостол черні" Ольги Кобилянської. Заздалегідь вдячна.
Наш ответ:
Добрий день, Євгеніє! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Даскалюк О. Комунікативні ситуації адресованого волевиявлення як компоненти художнього твору (на матеріалі роману «Апостол черні» Ольги Кобилянської) [Електронний ресурс] / О. Даскалюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2010. — Вип. 496-497. — С. 162-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2010_496-497_27.
Демченко І. А. Особливості поетики Ольги Кобилянської / І. А. Демченко. — Київ : Твім інтер, 2001. — 206 c.
Жижченко Л. Жанрова специфіка роману О. Кобилянської «Апостол черні» [Електронний ресурс] / Л. Жижченко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2015. — Вип. 1. — С. 263-268. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2015_1_39.
Загарук О. Ідеологія статі : Урок-семінар у 10-му класі за феміністичними творами Ольги Кобилянської / О. Загарук // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2006. — № 39. — С. 14-18.
Каневська О. Б. Розгалуженість, складність і взаємодія образів роману «Апостол Черні» Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / О. Б. Каневська, С. В. Щербак // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2014. — Вип. 11. — С. 189-193. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2014_11_26.
Матусяк Л. І. Твори Ольги Кобилянської з життя української інтелігенції. Пошуки морального ідеалу : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. І. Матусяк; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2000. — 20 c.
Мельничук Я. Ольга Кобилянська у зв’язках з «людьми чину» — українськими діячами першої третини ХХ ст. / Я. Мельничук // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 9. — С. 9-12.
Мизак Н. Ольга Кобилянська про духовні обов’язки священиків у творі «Апостол черні» (на прикладі о. Костянтина Балицького) [Електронний ресурс] / Н. Мизак, А. Яремчук // Релігія та соціум. — 2016. — № 1-2. — С. 161-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2016_1-2_22.
Починок Л. І. Духовні постулати митрополита Іларіона в контексті роману Ольги Кобилянської «Апостол черні» [Електронний ресурс] / Л. І. Починок // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2017. — Вип. 14. — С. 291-296. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/IvanOgienko_2017_14_48.
Сікора Л. Т. Сакралізація національно-соціальних аспектів буття в романі Ольги Кобилянської «Апостол черні» [Електронний ресурс] / Л. Т. Сікора // Молодий вчений. — 2018. — № 3.1. — С. 165-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3.

.: Раздел: Литература :: 1.08.2022 09.17.26 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Христина из города: Сколе :: Вопрос: 46612  
Христина спрашивает:
Добрий день. Мені потрібна література про культуру Трипілля. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Христино! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Вінниченко А. І. Етапи вивчення зооморфної пластики трипільської культури [Електронний ресурс] / А. І. Вінниченко, Н. Р. Темірова // Історичні і політологічні дослідження. — 2013. — № 3. — С. 118-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2013_3_16.
Годенко-Наконечна О. П. З історії досліджень орнаментики Трипільської культури [Електронний ресурс] / О. П. Годенко-Наконечна // Мистецтвознавчі записки. — 2014. — Вип. 26. — С. 259-269. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2014_26_33.
Годенко-Наконечна О. Трипільська орнаментика як феномен доісторичної культури [Електронний ресурс] / О. Годенко-Наконечна // Студії мистецтвознавчі. — 2016. — Число 2. — С. 6-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2016_2_3.
Заєць І. І. Світоглядні процеси в епоху трипільської культури на Поділлі [Електронний ресурс] / І. І. Заєць // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2002. — Вип. 4. — С. 17-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2002_4_5.
Матвіїшина Ж. Реконструкція ландшафтів часу існування Трипільської культури на основі палеопедологічних досліджень [Електронний ресурс] / Ж. Матвіїшина, С. Дорошкевич, А. Кушнір // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2014. — Вип. 48. — С. 107-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2014_48_17.
Пічкур Є. В. Кременеві «скарби» трипільської культури [Електронний ресурс] / Є. В. Пічкур // Археологія і давня історія України. — 2015. — Вип. 3. — С. 65-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2015_3_7.
Романовський В. С. Основні проблеми та досягнення сучасних досліджень пам’яток Трипільської археологічної культури [Електронний ресурс] / В. С. Романовський // Вісник Харківської державної академії культури. — 2014. — Вип. 44. — С. 4-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_44_3.
Толочко Д. В. Історіографія трипільської культури кінця XX - початку XXI століття: концептуальні підходи: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Д. В. Толочко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2010. — 17 с.
Церна С. В. Антропоморфна кам’яна статуетка з поселення Рудь кукутень-трипільської культури [Електронний ресурс] / С. В. Церна // Археологія. — 2012. — № 1. — С. 55-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhl_2012_1_7.
Чорновол Д. К. Інтер’єр будівель небелівської локальної групи трипільської культури [Електронний ресурс] / Д. К. Чорновол // Археологія. — 2012. — № 1. — С. 62-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhl_2012_1_8.
Шпоть О. С. Про місце трипільської культури в процесі формування української нації [Електронний ресурс] / О. С. Шпоть // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 134. — С. 36-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_134_9.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 28.07.2022 16.40.41 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Жанна из города: Київ :: Вопрос: 46611  
Жанна спрашивает:
Добрий день. Цікавить питання про захист прав інтелектуальної власності в європейських країнах. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Бенедисюк І. Щодо відповідності європейського та вітчизняного досвіду правового регулювання захисту прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / І. Бенедисюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2012. — № 2. — С. 67–73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2012_2_10.
Блажівська Н. Є. Загальна характеристика захисту прав інтелектуальної власності в практиці Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] / Н. Є. Блажівська // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2018. — № 5. — С. 83-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2018_5_11.
Гумега О. Реалізація принципу захисту прав інтелектуальної власності в європейській практиці та її відбиття в національному законодавстві України [Електронний ресурс] / О. Гумега // Юридична Україна. — 2017. — № 4. — С. 41-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2017_4_8.
Еннан Р. Є. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському союзі: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Р. Є. Еннан // Часопис цивілістики. — 2012. — Вип. 13. — С. 110-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_24.
Кадєтова О. O. Реформа інтелектуальної власності в Україні через призму європейської правової доктрини інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. O. Кадєтова // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2017. — № 3. — С. 77-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2017_3_11.
Капіца Ю. М. Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Ю. М. Капіца // Університетські наукові записки. — 2005. — № 3. — С. 76-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_3_15.
Кириченко Ю. В. Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання [Електронний ресурс] / Ю. В. Кириченко, І. С. Копоть // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2019. — № 2. — С. 30-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2019_2_7.
Комаров В. О. Аналіз діючих нормативно-правових актів щодо захисту об’єктів права інтелектуальної власності в країнах-членах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. О. Комаров, О. О. Москвітін, М. П. Яременко, Т. Ю. Куровська // Озброєння та військова техніка. — 2019. — № 2. — С. 99-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2019_2_14.
Мазуренко C. В. Правове регулювання інтелектуальної власності в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / C. В. Мазуренко, Р. Є. Еннан // Актуальні проблеми держави і права. — 2006. — Вип. 27. — С. 378-384. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2006_27_72.
Пахомов В. В. Еволюція правової охорони торговельних марок, як об’єкта права інтелектуальної власності у Європейському Союзі [Електронний ресурс] / В. В. Пахомов, Р. О. Дегтяр // Журнал східноєвропейського права. — 2020. — № 81. — С. 5-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2020_81_3.
Чибісов Д. Гармонізація положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Д. Чибісов // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2016. — Sv. 3, Vyd. 6. — С. 40-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2016_3_6_7.

.: Раздел: Государство и право :: 28.07.2022 16.20.04 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вячеслав из города: Харків :: Вопрос: 46610  
Вячеслав спрашивает:
Вітаю. Мене цікавить чи є у двадцятому томі Енциклопедія Сучасної України (2018 рік) стаття про хіміка Мигаля Павла Костянтиновича і якщо є, то на якій сторінці/сторінках вона розміщена?
Наш ответ:
Добрий день, Вячеславе. Так у даному видання є інформація, що вас цікавить на сторінці 362.
Мигаль Павло Костянтинович / Енциклопедія Сучасної України. Т. 20 : Медична - Мікоян / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; голов. редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. - С. 362.

.: Раздел: Физика. Химия :: 27.07.2022 15.13.58 :.
.: ip адресса: :: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дарина из города: Київ :: Вопрос: 46609  
Дарина спрашивает:
Підкажіть джерела про А. Роговцеву
Наш ответ:
Доброго дня, Дарино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ада Роговцева - акторка українського театру та кіно [Електронний ресурс] : [презентація] // На урок : освітній проєкт : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/ada-rogovceva---aktorka-ukra-nskogo-teatru-ta-kino-258108.html. — Назва з екрана.
Гордійчук І. Ада Роговцева: «Я досягла віку мудрості» [Електронний ресурс] / І. Гордійчук // День : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/intervyu/ada-rogovceva-ya-dosyagla-viku-mudrosti. — Назва з екрана.
Гостя: Ада Миколаївна РОГОВЦЕВА та Катерина Степанкова [Електронний ресурс] // #ПоглядРикова : [відеоканал]. — Електрон. дані — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=3cGliMzZBHA. — Назва з екрана.
Кондратенко М. Неосяжна любов Ади Роговцевої [Електронний ресурс] / М. Кондратенко // Український інтерес : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uain.press/blogs/maryna-kondratenko-neosyazhna-lyubov-ady-rogovtsevoyi-880931. — Назва з екрана.
Костюк Х. Ф. Роговцева Ада Миколаївна [Електронний ресурс] / Х. Ф. Костюк // Інститут історії України. Енциклопедія історія України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rohovtseva_A. — Назва з екрана.
Роговцева Ада Миколаївна [Електронний ресурс] : [життя та творчість] // Вікіпедія : вільна енциклопедія проєкт : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Роговцева_Ада_Миколаївна. — Назва з екрана.
Роговцева А. Ада Роговцева, народна артистка, Герой України [Електронний ресурс] : Обіцяю дожити до Перемоги! / А. Роговцева ; бесіду вела Т. Когутич // Укрінформ : [вебсайт]. — Електрон. дані — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3473627-ada-rogovceva-narodna-artistka-geroj-ukraini.html. — Назва з екрана.
Роговцева А. Професія, пов’язана з життям. Ада Роговцева про важливе та просте, про душевне та глибинне, про театр та про життя [Електронний ресурс] : душевна розповідь Ади Роговцевої з Theatre.love / А. Роговцева ; інтерв’ю брала А. Ярушевська // Theatre.love : [блог]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://theatre.love/blog/profesiya-pov-yazana-z-zhittyam-ada-rogovceva-pro-vazhlive-ta-proste-pro-dushevne-ta-glibinne-pro-teatr-ta-pro-zhittya/. — Назва з екрана.
Сукач Н. Аді Роговцевій 82 роки: коротка біографія та ТОП-9 цитат [Електронний ресурс] / Н. Сукач // ВСВІТІ : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://vsviti.com.ua/interesting/society/73910. — Назва з екрана.

.: Раздел: Литература :: 27.07.2022 13.35.32 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.07552 seconds