Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44088
   


Автор вопроса: Соломія из города: Ужгород :: Вопрос: 46081  
Соломія спрашивает:
Підкажіть літературу з теми: Індивідуальний підхід у процесі формування комунікативних умінь підлітків - вихованців інтернатних закладів
Наш ответ:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка : навч. посіб. / М. Й. Боришевський [та ін.]. — Київ : Міленіум, 2005. — 283 с.
Кузьміна О. В. Аналіз особливостей життєдіяльності й побуту дітей В умовах інтернатної установи [Електронний ресурс] / О. В. Кузьміна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 9. — С. 264-273. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_9_35.
Кузьміна О. В. Концептуальні основи формування соціальної компетентності, як складової життєвої компетентності, учнів інтернатних закладів [Електронний ресурс] / О. В. Кузьміна // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2010. — Вип. 14. — С. 56-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2010_14_10.
Мельник О. М. Особливості формування культури побуту молодших підлітків шкіл-інтернатів [Електронний ресурс] / О. М. Мельник // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2011. — Вип. 7. — С. 313-318. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_7_61.
Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / [Л. В. Канішевська, Л. В. Кузьменко, С. О. Свириденко та ін.]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 336 с. — Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/2226/1/889_KANISEVSKA.pdf.
Розвиток життєвих навичок. Навчально-методичний посібник для роботи зі старшокласниками і випускниками інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / [Л. Дума, Р. Краплич, К. Сіллевіс та ін.]; за заг. ред. І. Звєрєвої; керів. групи авт.-упоряд. Л. Дума / МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». — Київ : ФОП Шарко, 2011. — 160 с. — Режим доступу: http://www.lhsi.org.ua/images/2015/Dity_ta_molod/Rozvytok_zhyttyevyh_navychok.pdf.
Толкачова А. С. Дослідження проблемиформування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів [Електронний ресурс] / А. С. Толкачова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2013. — Вип. 6. — С. 208-215. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2013_6_27.
Толкачова А. С. Особливості формування комунікативної компетентності молодших школярів шкіл-інтернатів [Електронний ресурс] / А. С. Толкачова. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2012. — № 7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_7_17.

.: Раздел: Образование :: 30.11.2021 10.23.06 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Майя из города: Київ :: Вопрос: 46080  
Майя спрашивает:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю літературу про секуляризм. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Загребельний І. В. Секуляризм, десекуляризація, постсекулярність: до проблеми релігійної характеристики сьогодення [Електронний ресурс] / І. В. Загребельний // Філософські обрії. — 2013. — Вип. 30. — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2013_30_19.
Карівець І. Іван Франко та питання релігійного секуляризму [Електронний ресурс] / І. Карівець // Humanitarian vision. — 2015. — Vol. 1, Num. 2. — С. 97-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2015_1_2_18.
Кузнецова К. Ю. Криза секуляризму як продовження секуляризації [Електронний ресурс] / К. Ю. Кузнецова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2020. — Вип. 62. — С. 79-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2020_62_11.
Кушніренко В. Шаріатська концепція реформування державної системи в ісламських країнах / В. Кушніренко // Людина і політика. — 2003. — № 2. — С. 37-47.
Мельничук П. І. Християнство і секуляризм: богословський, моральний та медичний погляд на сучасні питання біоетики : автореф. дис. ... канд. богослов. наук / П. І. Мельничук; Київ. Православ. Богослов. Акад. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату. — Київ, 2012. — 24 c.
Ортинський І. Секуляризація, секуляризм, безбожність: богословське бачення проблеми. [Електронний ресурс] / І. Ортинський // Українське релігієзнавство. — 2013. — № 68. — С. 68-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2013_68_8.
Соболєвський Я. А. Секуляризм та віротерпимість у філософських поглядах американського мислителя Роджера Вільямса [Електронний ресурс] / Я. А. Соболєвський // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 230-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_57.

.: Раздел: Философия. Религия :: 30.11.2021 09.28.52 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: Київ :: Вопрос: 46079  
Яна спрашивает:
Доброго дня! мені потрібна інформація за темою "Моделювання систем візуальної інформації". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Рубцов А. Л. Дизайн систем візуальної орієнтації міського середовища / А. Л. Рубцов, В. О. Свірко, О. В. Чемакіна ; Нац. авіац. ун-т // Міське середовище: ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конгресу. м. Київ, 2018 р. – 2018. - С. 185-187.
Дизайн систем візуальної інформації [Електронний ресурс] : посіб. / за заг. ред. В. О. Свірки. – Київ : УкрНДІ ДЕ, 2017. - 191 с. - Режим доступу: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/38013/2/3 Електрон-посібник Дизайн СВІ-конвертирован.pdf.
Колесник Я. Моделі та моделювання. Аналіз та візуалізація даних [Електронний ресурс] / Я. Колесник // Інформаційне суспільство : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/informacijnesuspilstvo26/modeli-ta-modeluvanna-analiz-ta-vizualizacia-danih. - Назва з екрана.
Чемакіна О. В. Моделювання систем візуальної інформації в середовищі транспортних центрів [Електронний ресурс] / О. В. Чемакіна, Л. Р. Гнатюк // Теорія і практика дизайну. Дизайн архітектурного середовища : зб. наук. пр. - 2019. - Вип. 19. - С. 77-87. - Режим доступу: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/article/view/14374/20535.
Чемакіна О. В. Дизайнерська діяльність: системи візуальної інформації / О. В. Чемакіна, А. Л. Рубцов, В. О. Свірко, О. П. Олійник. – Київ : УкрНДІ ДЕ, 2017. – 191 с.

.: Раздел: Изобразительное искусство :: 30.11.2021 08.52.02 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Інна из города: Житомир :: Вопрос: 46078  
Інна спрашивает:
Доброго часу доби! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою "Цифрові технології в телевізійному процесі. Опис і особливості цифрових технологій" Зазделегідь щиро вдячна!
Наш ответ:
Доброго дня, Інно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://cedem.org.ua/analytics/analitychnyj-zvit-stan-rozvytku-tsyfrovogo-telebachennya-v-ukrayini/
https://cedem.org.ua/analytics/analitychnyj-zvit-vprovadzhennya-tsyfrovogo-movlennya-v-yevropi-regulyuvannya/
http://journlib.univ.kiev.ua/Books/Novitnitekh.pdf
https://kvantefir.com/wp-content/uploads/2021/06/KvantEfir_book_UKR.pdf
http://cz.nuczu.edu.ua/images/11/17.pdf
https://vikna.if.ua/cikavo/110484/view
https://maanimo.ua/helpful/tsifrove-tb
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/21036/1/Konspekt_DTV.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/17.pdf
http://fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/07/DigComp-Framework-UA-for-Citizens.pdf
https://atep.kpi.ua/specialty-description/#specialty-desc-1
https://www.prostir.ua/?library=tsyfrovi-komunikatsiji-stvoryujemo-novu-normalnist
https://uk.wikipedia.org/wiki/Цифрове_телебачення

– Манделіна О.С. До питання про природу нових медіа / О. С. Манделіна // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство : [збірник наукових праць]. - 2017. - Вип. 9. - С. 57-62.
– Гончарук С.М. Трансформація телевізійних новин у цифрову епоху (на прикладі технологічно розвинених ринків) / С. М. Гончарук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2019. - № 3. - С. 241-245.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 29.11.2021 20.06.25 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Київ :: Вопрос: 46077  
Анастасія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для написання курсової роботи на тему:"Типи фразеологізмів у творах Остапа Вишні".
Наш ответ:
Доброго дня, Анастасіє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – https://knowledge.allbest.ru/literature/2c0a65635a2bd68a5d43b88521216d36_0.html
http://ukrnauk.blogspot.com/2012/05/1024x768-normal-0-false-false-false-ru.html
https://www.slideshare.net/shinshilla/ss-12873055
https://studexpo.ru/144275/literatura/spetsifika_frazeologichnih_odinits_tvorah_ostapa_vishni
https://litra.bobrodobro.ru/9476
https://litra.bobrodobro.ru/9475
https://student.zoomru.ru/lit/tipi-frazeologzmv-u-tvorchost-ostapa/147880.1134620.s1.html
http://studcon.org/osoblyvosti-frazeologichnogo-movlennya-u-tvorchosti-ostapa-vyshni
http://www.tnu.in.ua/study/refs/d35/file187356.html
http://litmisto.org.ua/?p=7302
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine6-13.pdf

– Авскентеєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія / Л.Г.Авскентеєв. – Харків, 1983.
– Алефіренко М.Ф. Лігвокреативні процеси формування фразеологічної семантики / М.Ф.Алефіренко // Мовознавство. – 1988. – № 5.
– Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф.Алефіренко. – Харків, 1987. – 198 с.
– Історія української мови: лексика і фразеологія / В.О.Винник, В.Й.Горобець, В.Л.Карпова та ін. – Київ : Наукова думка, 1983.
– Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія. – Київ, 1973.
– Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови : навч. посіб. / В.Д.Ужченко, Д.В.Ужченко. – Київ : Знання, 2007. – 494 с.
– Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір : навч.-метод. комплекс / В.С. Карпалюк (уклад.). – Кам'янець-Подільський : Мошак М.І., 2006. – 240 с.
– Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови / Л.Г.Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1973. – 279 с.
– Дузь І. М. Остап Вишня : нарис про творчість / І.М.Дузь. –Київ ; Одеса: Вища шк., 1989. -180 с.
– Ужченко В.Д. Вивчення фразеології в середній школі : посібник для вчителя / В. Д. Ужченко ; ред. Л. Г. Молодова. - Київ : Радянська школа, 1990. - 173 с.
– Гафарова Т. М. Фразеологізми, їх основні групи. Джерела фразеологізмів : 10 кл. / Т. М. Гафарова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 28/29. - С. 25-30.
– Дуняшенко Н. Фразеологізми – народна мудрість... Поняття про фразеологізм, його лексичне значення / Н. Дуняшенко // Українська мова та література. - 2018. - № 17/18. - С. 15-19.
– Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія / О. М. Демська-Кульчицька. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 74 с.
– Приймак А. В. Остап Вишня у літературно-критичних працях / А. В. Приймак // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 116-125.
– Степаненко М. "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар - Павло Губенко: творчі зв'язки) / М. Степаненко // Філологічні науки : зб. наук. праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2010. - Вип. 1. - С. 3-15.
– Баняс С. М. Остап Вишня "Моя автобіографія" : 11 клас / С. М. Баняс // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - № 1/2. - С. 36-41.
– Ковалів Ю. І. Семантика усмішок Остапа Вишні в контексті експериментальної прози 20-х років / Ю. І. Ковалів // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 43-53.
– Масловська М. В. Національні особливості творів Остапа Вишні / М. В. Масловська // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 80-86.
– Шепель Л. В. Засоби комічного у творах Остапа Вишні (до проблеми індивідуального стилю письменника) / Л. В. Шепель // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 190-199.
– Церковняк-Городецька О. Народна основа гумору "Мисливських усмішок" Остапа Вишні / О. Церковняк-Городецька // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Вип. 30. - С. 175-181.
– Мацько Л. І. Лінгвостилістичний (фрагментарний аналіз "Мисливських усмішок" Остапа Вишні / Л. І. Мацько // Українська мова в освітньому просторі : навч. посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Л. І. Мацько. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - С. 444-452.
– Журавський А. Ф. Ніколи не сміявся без любові : сторінки життя і творчості О. Вишні / А.Ф.Журавський. –Київ : Мистецтво, 1983. - 199 с.

.: Раздел: Литература :: 29.11.2021 15.17.56 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.242154 seconds