Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 43421
   


Автор запитання: Віктор із міста: Конотоп :: Запитання: 45380  
Віктор запитує:
Доброго дня! мені потрібна література про фольклор м. Олександрії Кіровоградської області.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Жарко А. Ми – Олександрійці / А. Жарко.- Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015.- 196 с.
Олександрівщина. Минуле. Сучасне. Майбутнє : матер. конф.-презентації, трав., 2008 р., Кіровоград / уклад. В. В. Білошапка ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка, Кіровогр. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців, Олександр. район. краєзн. музей. - Донецьк : АРТ-ПРЕС, 2008. - 188 c.
Павлов О. Вербальна магія українців : наук. та навч.-метод. матер. до курсів: фольклор, етнографія, звичаєве право, л-ра, мовознав., філос., філософ. антропологія / О. Павлов, Т. Полковенко, В. Фісун ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Б-ка українця, 1998. - 96 c. - (Фольклор. Етнографія. Звичаєве право; Вип. 1).
Пісні записані на Кіровоградщині : зб. / передм., упоряд. Г. Самаріна. - Кіровоград : Б. в., 1958. - 77 с.
Росовецький С. К. Український фольклор у теоретичному висвітленні : підручн. для студ. вищих навч. закл. / С. К. Росовецький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : [б.в.], 2008. - 623 с.
Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. - 2-е вид., стер. - Київ : Академія, 2012. - 300 с. - (Альма-матер).
Семеног О. М. Український фольклор : навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. М. Семеног. - Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. - 256 с.
Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування : моногр. / М. Дмитренко [та ін.] ; [за ред. М. К. Дмитренка] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського , Від. фольклористики. - Київ : Паливода А. В., 2014. - 251 с.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 11.04.2021 11.01.20 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Рівне :: Запитання: 45379  
Ольга запитує:
Добрий день. Цікавить література про давньогрецького філософа Аристотеля. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо вам опрацювати такі джерела за вашим запитом:
Бабенко Б. Вчення Арістотеля про субстанцію: томістичний погляд [Електронний ресурс] / Б. Бабенко // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. — 2018. — Т. 1. — С. 12-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfr_2018_1_4.
Гетьман І. Герменевтична модель Аристотеля: юридичне мислення й теорія про судження [Електронний ресурс] / І. Гетьман // Проблеми законності. — 2013. — Вип. 122. — С. 17-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2013_122_3.
Гомілко О. Повернення Арістотеля: cвітовий філософський конгрес «Філософія Арістотеля» (Афіни, 9 - 15 липня 2016 р.) [Електронний ресурс] / О. Гомілко // Філософія освіти. — 2016. — № 2. — С. 245-256. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2016_2_22.
Дойчик М. Категорія «гідність» в етиці Арістотеля [Електронний ресурс] / М. Дойчик // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — 2012. — Вип. 16. — С. 133-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2012_16_25.
Дубчак Л. Пенітенціарні ідеї в философсько-правових системах Платона та Аристотеля [Електронний ресурс] / Л. Дубчак // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2013. — Вип. 6(4). — С. 37-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2013_6(4)__11.
Костроміна Г. Від Сократа до Арістотеля: удосконалення людини через пізнання і знання [Електронний ресурс] / Г. Костроміна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4(2). — С. 84-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__18.
Лімонченко В. Освіта у світлі філософії Аристотеля [Електронний ресурс] / В. Лімонченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2017. — № 2. — С. 22–30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_2_4.
Ніколенко В. Афінська держава та демократія у науковій спадщині Аристотеля [Електронний ресурс] / В. Ніколенко // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. — 2020. — Т. 12, № 1. — С. 87-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2020_12_1_12.
Петрінко В. Вплив «Політики» Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / В. Петрінко ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2003. — 20 с.
Поліщук Я. Література: структура, функція, процес? або Про наслідки Аристотелевої двозначності [Електронний ресурс] / Я. Поліщук // Філологічні семінари. — 2011. — Вип. 14. — С. 24-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2011_14_5.
Прокопенко В. Аристотель про взаємовідносини філософії та теології [Електронний ресурс] / В. Прокопенко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 88. — С. 198-201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_88_49.
Северинова М. Архетип: ейдос чи ідея. Від платонівської ідеї до ентелехії Аристотеля [Електронний ресурс] / М. Северинова // Культура і сучасність. - 2013. - № 1. - С. 131-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_1_24.
Співак В. Вплив Аристотеля на філософську складову української проповіді XVII ст. [Електронний ресурс] / В. Співак // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2016. — Вип. 5. — С. 36-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2016_5_7.
Турчин М. Етика чесноти та теологія знання у творчості Аристотеля [Електронний ресурс] / М. Турчин, Ю. Павлов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2015. — Вип. 34. — С. 229-234. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2015_34_33.
Черник Л. Арістотелізм у Києво-Могилянській академії: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Л. Черник ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2000. — 16 с.
Шевцов С. «Поетика» Аристотеля: фундаментально-онтологічний зріз [Електронний ресурс] / С. Шевцов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. — 2019. — Вип. 1. — С. 56-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2019_1_8.
Шенгерій Л. Продукування принципів стандартизації знання в доробку Аристотеля [Електронний ресурс] / Л. Шенгерій // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2010. — № 2. — С. 36-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2010_2_8.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 10.04.2021 20.46.24 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Ніжин :: Запитання: 45378  
Віка запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про міжнародні космічні станції.
Наша відповідь:
Доброго дня. Віко! Перегляньте наступні джерела:
Года М. Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі [Електронний ресурс] / М. Года // Tech.24tv.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://tech.24tv.ua/huawei-ukrayini-2020-statistika-naypopulyarnishi-novini-tehnologiy_n1589176. - Назва з екрана.
Железняков О. Б. Підсумки космічної діяльності країн світу в 2020 році від Олександра Железнякова [Електронний ресурс] / О. Б. Железняков // Space.com.ua: аерокосмічний портал : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://space.com.ua/2021/01/01/pidsumki-kosmichnoyi-diyalnosti-krayin-svitu-v-2020-rotsi-vid-oleksandra-zheleznyakova// - Назва з екрана.
Зігуля К. А. Правове забезпечння співпраці на МКС [Електронний ресурс] / К. А. Зігуля, О. М. Сапицька, Е. М. Сапицкая // Науковий погляд молоді : ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства : матер. всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, молодих науковців та викладачів, м. Сєвєродонецьк, 8-9 грудня 2016 р. / за ред. проф. Б.Г. Розовського. — Сєвєродонецьк : вид - во СНУ ім. В. Даля, 2016 . – С. 184-187. - Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1125.
Ряба К. Ю. Космічна архітектура: умови життєдіяльності людини у космічному просторі [Електронний ресурс] / К. Ю. Ряба, Ю. О. Дорошенко, О. А. Хлюпін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2018. - Вип. 2. - С. 238-244. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Spam_2018_52_35.pdf.
Шевцов А. І. Міжнародна кооперація при створенні ракетно-космічних систем [Електронний ресурс] / А. І. Шевцов, Г. І. Мерніков // Стратегічні пріоритети. - 2016. - № 3. - С. 33-44. - Режим доступу: https://niss-priority.com/index.php/journal/issue/download/8/2016-3#page=33.

.: Розділ: Астрономія. Космонавтика :: 10.04.2021 19.16.32 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Сквира :: Запитання: 45377  
Ліза запитує:
Допоможіть знайти літературу про псевдоніми українських письменників. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо! Ми відповідали на подібний запит. Дивіться відповідь: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44001.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.04.2021 16.37.17 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Суми :: Запитання: 45376  
Костя запитує:
Доброго дня! Порекомендуйте, будь ласка, літературу за темою "Легенди походження назви міста Тростянець". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Перегляньте наступні джерела:
Артюшенко М. Старожитності Тростянеччини / М. Артюшенко.- Суми : ВВП «Мрія- 1 ЛТД» , 2002.- 492 с.
Артюшенко М. Нариси історії міста Тростянець / М. Артюшенко. - Суми : Вид-во СумДУ, 2010. - 152 с.
Ванькевич А. Г. Экскурсия в Тростенец / А. Г. Ванькевич. - Мн. : Полымя, 1986. - 32 с.
Данилюк І. Гетьманські столиці. Про красу і славу / І. Данилюк // ГЕО (Неопознанный мир. Земля). - 2008. - № 6. - С. 124-130.
Енциклопедія українознавства : словникова частина. - Париж : Нью-Йорк : Молоде життя, 1955. - 400 с.
Зв'язки письменників з Сумщиною : бібліогр. покажчик / скл. О. К. Лінник. - Суми, 1990. - 48 с.
Тростянець — чарівний край Сумщини : фотоальбом / авт.- упорядн. Р. Бова, Н. Шевлякова , З. Охріменко, М. Артюшенко. - Суми : ТОВ «ВІН'ок». - 2006. - 17 с.
Тростянець // Історія міст і сіл УРСР : Сумська область. - Харків : Гол. ред. УРЕ, 1973. - С. 575.
Тростянець // Сумщина від давнини до сьогодення : наук. довідн. / упорядн. Л. А. Покидченко. - Суми : Вид-во «Слобожанщина», 2000. - С. 122-124.
Трстянець. - Київ : Мистецтво, 1985. - 47 с.: іл.
Артюшенко М. Нариси історії міста Тростянець [Електронний ресурс] / М. Артюшенко. - Суми : Вид-во СумДУ, 2010. - 152 с. - Режим доступу: https://issuu.com/history.sumy/docs/___________________________.
Тростянець. Легенди про підземелля [Електронний ресурс] / ведучі О. Ковалевська, С. Гуцан // Суспільне Суми : вип. програми "Сумщина Incognita" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=w9RYyQrSZTo. - Назва з екрана.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 10.04.2021 14.18.35 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.294239 seconds