Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Катя із міста: Кропивницький :: Запитання: 46152  
Катя запитує:
Добрий день! Цікавлять книги про збірку Володимира Сосюри ''Серце''.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://md-eksperiment.org/post/20160515-serce-povne-gnivu-i-lyubovi-stilistichnij-etyud-pro-movu-poezij-volodimira-sosyuri
https://www.radiosvoboda.org/a/29694147.html
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Sosiura_V
https://books.google.com.ua/books?id=_FXqDwAAQBAJ&pg=PT12&lpg=PT12&dq=сосюра "Серце" критика&source=bl&ots=QsBlgfZp7W&sig=ACfU3U32N17q90ZfxBfSonhLFRfDSBWrnA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjUsZDqw_T0AhXR-qQKHbq6Bjw4ChDoAXoECA0QAw#v=onepage&q=сосюра "Серце" критика&f=false
http://referatcentral.org.ua/ukrainian_literature_load.php?id=1181&startext=12

– Сосюра В. Серце : поезії / В. Сосюра. — Харків ; Київ : Л-ра і мистецтво, 1931 (К. : Шоста друк.). – 49, [2] с.
– Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. Вип. 1 / М-во освіти України, Донецький держ. ун-т ; [відп. ред. С. В. Мишанич]. - Донецьк : Кассіопея, 1998. - 163 с. (Всі статті в цій книзі про творчість В.Сосюри).
– Коляда І.А. Володимир Сосюра / І. Коляда, Ю. Коляда. – Харків : Бібколектор, 2020. – 117, [2] с.
– Володимир Сосюра / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; передм., упоряд. текстів та приміт. С. Гальченка. – Харків : Фоліо, 2018. – 410, [1] с. : іл., табл. – (Митці на прицілі).
– Коляда І.А. Павло Тичина. Володимир Сосюра. Максим Рильський / І. Коляда, Ю. Коляда. – Харків : Сиция, 2016. – 359 с.
– Романько В. І. Захисник і пропагандист рідного слова : Володимир Сосюра і українська мова / В.І. Романько. – Слов’янськ : [Слов. держ. пед. ін-т], 1998. – 38, [1] с.
– Радченко Є.Є. Володимир Сосюра : літ.-критич. Нарис / Є.Є.Радченко. – Київ : Рад. письменник, 1967. – 208 с.
– Бурляй Ю. С. Володимир Сосюра / Ю. С. Бурляй. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1959. – 203 с.
– Стебун І. Володимир Сосюра : крит. нарис. [до п’ятидесятиріччя з дня народж. В. Сосюри] / І. Стебун. – Київ : Рад. письменник, 1948. – 48 с. : портр.

.: Розділ: Література :: 21.12.2021 10.40.31 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Львів :: Запитання: 46151  
Ярослава запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про гуманну педагогіку. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославо! Перегляньте таку літературу:
Біляковська О. Константи гуманної педагогіки в оцінюванні навчальних досягнень учнів [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2015. — Вип. 53. — С. 327-332. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2015_53_50.
Вдович С. М. Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ-початок ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. М. Вдович ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — Київ, 1998. — 16 с.
Воронова Л. М. Ідеї гуманної педагогіки в педагогічній спадщині В. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Л. М. Воронова // Таврійський вісник освіти. — 2015. — № 1. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_3.
Іванчук Г. П. Основні орієнтири гуманізації вищої педагогічної освіти / Г. П. Іванчук // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. — 2011. — Ч. 1. — С. 35-39.
Калініченко Н. А. Школи гуманної педагогіки як засіб соціокультурного розвитку особистості [Електронний ресурс] / Н. А. Калініченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 1.46. — С. 73-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.
Мукій Т. В. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання інформатики учнів середньої школи на засадах гуманної педагогіки [Електронний ресурс] / Т. В. Мукій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. — 2015. — №. 15. — С. 101-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2015_15_20.
Олійник І. О. Гуманна педагогіка — засіб виховання благородної людини [Електронний ресурс] / І. О. Олійник // Імідж сучасного педагога. — 2016. — № 8. — С. 63-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2016_8_23.
Пилипчук В. Психологічна складова гуманного спрямування педагогіки [Електронний ресурс] / В. Пилипчук // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 9. — С. 187-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_9_38.
Розгон В. В. Ідеї гуманної педагогіки В. О. Сухомлинського на сторінках науково-педагогічних часописів [Електронний ресурс] / В. В. Розгон // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 22(3). — С. 20-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_22(3)__5.
Скриль О. І. Милосердя як основа формування особистості учня в гуманній педагогіці Ш. О. Амонашвілі [Електронний ресурс] / О. І. Скриль // Теорія та методика навчання та виховання. — 2012. — Вип. 32. — С. 157-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2012_32_20.
Суріна Г. Ю. Толерантність у концепції гуманної педагогіки Ш.О. Амонашвілі / Г. Ю. Суріна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — Вип. 34. — С. 115-118.
Тарабасова Л. Г. Філософія гуманної педагогіки Марії Монтессорі [Електронний ресурс] / Л. Г. Тарабасова // Грані. — 2015. — № 9. — С. 124-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_9_24.
Шабанова Ю. О. Сутність і принципи гуманної педагогіки вищої школи [Електронний ресурс] / Ю. О. Шабанова, А. О. Осипов // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2014. — № 2. — С. 123–130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2014_2_22.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.12.2021 15.14.20 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Нина із міста: Киев :: Запитання: 46150  
Нина запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як систематизувати документи для дітей з правил дорожнього руху. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня!
У НБУ для дітей документи щодо популяризації і дотримання правил дорожнього руху, безпеки руху, сигналів регулювання, дорожніх знаків тощо збираються за індексом , де:
--- - - Транспортні та поштові служби. Організація та управління перевезеннями,
--- - Рецепти. Приписи. Вказівки (Загальний визначник форми документів)
Наприклад,
Воронкова Я. О. Правила дорожнього руху : для дошкільнят : для спільної роботи дорослих з дітьми... / Я. О. Воронкова ; худож. М. С. Мосіяш. — Харків : Українське літературне агентство «УЛА», 2016. — [10, 2] c.
Величко С. Світлофорія : [правила безпечного поводження на дорозі] / С. Величко // Ангеляткова наука. — 2017. — № 3. — С. 2-4.

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 20.12.2021 15.01.40 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Київ :: Запитання: 46149  
Віталій запитує:
Допоможіть з пошуком інформації на тему: Правові і фактичні підстави звільнення засуджених від покарання за хворобою.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Автухов К. А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. (відповіді на екзаменац. питання та питання до практ. занять) / К. А. Автухов; ред.: А. Х. Степанюк. — Харків : Право, 2015. — 156 c.
Горох О. П. Про звільнення від покарання або його відбування у зв’язку з психічною хворобою / О. П. Горох // Наука і правоохорона. — 2015. — № 4. — С. 106-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2015_4_18.
Донець К. Г. Особливості застосування звільнення від відбування покарання за хворобою / К. Г. Донець // Часопис Київського університету права. — 2015. — № 2. — С. 317-320. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_2_77.
Журова І. І. Ретроспективний аналіз звільнення засуджених від відбування покарання / І. І. Журова // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. — 2013. — № 1(1). — С. 182-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2013_1_30.
Меркулова В. О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей / В. О. Меркулова, О. А. Гритенко, Г. С. Резніченко; ред.: В. О. Меркулова; Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса : Букаєв В.В., 2015. — 284 c.
Романов М. В. Звільнення від відбування покарання за хворобою: теоретичні та практичні питання / М. В. Романов. // Теорія і практика правознавства. — 2013. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_52.
Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов. — Харків : Права людини, 2015. — 254 c.
Чорна Т. Л. Проблеми можливості звільнення від відбування покарання осіб, засуджених на довічне ув'язнення / Т. Л. Чорна // Право.ua. — 2018. — № 2. — С. 97-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2018_2_17.

.: Розділ: Держава і право :: 20.12.2021 14.10.24 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Суми :: Запитання: 46148  
Леся запитує:
Підберіть літературу на тему: Глобалізація і освіта
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабенко Т. Формування гармонійної особистості в умовах глобалізації вищої освіти / Т. Бабенко // Молодь і ринок. — 2013. — № 9. — С. 49-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_9_12.
Балута Т. П. Проблема оновлення освіти в умовах глобалізації / Т. П. Балута // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 130. — С. 342-344. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_92.
Гао В. Трансформація планетарного світу як умова формування глобальної освіти / В. Гао // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 121. — С. 80-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_121_25.
Горак В. В. Теоретичні аспекти реформування освітньої галузі України в умовах глобалізації / В. В. Горак // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 82(1). — С. 13-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(1)__4.
Красовська О. Ю. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору / О. Ю. Красовська // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. — 2011. — № 2. — С. 102-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2011_2(46)__13.
Лакуша Н. М. Культурна глобалізація вищої освіти:перспектива чи загроза? / Н. М. Лакуша // Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження . — 2016. — № 33. — С. 167-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/totallogy_2016_33_9.
Пожуєв В. І. Вища освіта в умовах глобалізації / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2005. — Вип. 20. — С. 5-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2005_20_3.
Пожуєв В. І. Глобалізація сфери вищої освіти / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2006. — Вип. 25. — С. 4-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2006_25_3.
Полякова Ю. В. Виклики глобалізації освітнього простору для вищої освіти / Ю. В. Полякова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2016. — Вип. 18. — С. 29-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_18_7.
Цимбаленко Н. В. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації / Н. В. Цимбаленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 5. — С. 54-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2015_5_8.
Чорновол-Ткаченко О. О. Розвиток вищої освіти в умовах глобалізації: проблеми якості / О. О. Чорновол-Ткаченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2015. — № 48-49. — С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2015_48-49_10.
Шматенко О. П. Вплив глобальної інтеграції на розвиток освіти / О. П. Шматенко, Н. І. Хомутецька, А. В. Голуб, Д. С. Волох, Л. А. Устінова, Д. С. Харченко // Військова медицина України. — 2018. — Т. 18, № 1. — С. 114-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vmuk_2018_18_1_20.

.: Розділ: Освіта :: 20.12.2021 11.31.32 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.237743 seconds