Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Ірина із міста: Чернівці :: Запитання: 47234  
Ірина запитує:
Доброго вечора, допоможіть знайти таблицю результатів легкоатлетичних багатоборств. Та легкаатлетичного чотириборства.
Наша відповідь:
http://eprints.zu.edu.ua/18016/1/Legka_Atletika.pdf
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/la.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/5968/1/legka_atl.pdf
https://fla-kyiv.org.ua/wp-content/uploads/2014/04/klasyfikatsiya_2014_legka_atletyka.pdf
https://pu.org.ua/Теорія і методика викладання легкої атлетики.pdf
https://uaf.org.ua/images/doc/books/Koncepcia_rozvytku_bagatoborstva.pdf
https://uaf.org.ua/images/doc/books/Programa_DUSCH.pdf
https://sport.med.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Бурла-А.О.-Бурла-О.М.-Возний-А.П.-Сергієнко-В.М.-НАВЧАЛЬНИЙ-ПОСІБНИК-Легкоатлетичне-семиборство-жінок.pdf
Адамчук В. В. Історія розвитку чоловічого легкоатлетичного багатоборства та його сучасний стан в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Адамчук // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2017. - Вип. 3K. - С. 15-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_3K_5

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.05.2023 22.17.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 47233  
Яна запитує:
Добрий день, мені потрібні книги про музеї України у вашій бібліотеці. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Перегляньте книжки за вашим запитом:
Будинок-музей Т. Г. Шевченка в Києві [Образотворчий матеріал] / упоряд., текст. частина Г. Д. Омельяненко ; худож. оформ. В. І. Юрчишина. - Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. - 48 с. : репрод.
Вечерський В. В. Українські дерев'яні храми / В. В. Вечерський. - Київ : Наш час, 2007. - 269 с. : фотоіл. - (Невідома Україна).
Видашенко М. Б. Музей Івана Федорова у Львові : Іл. проспект / М. Б. Видашенко ; худож. П. М. Гейдек. - Львів : Каменяр, 1979. - 126 с. : фотоіл.
Гудченко З. С. Музеї народної архітектури України / З. С. Гудченко ; наук.-дослід. ін-т теорії, історії та перспективних проблем рад. архітектури в м. Києві ; кольор. фото Ф. О. Пап, А. Г. Данилюка, В. А. Чмиря [та ін.] ; фото З. С. Гудченко, Ю. Ф. Хохла, В. О. Ленченко [та ін.] ; худож. А. С. Кугай ; кресл. В. В. Демченко. - Київ : Будівельник, 1981. - 120 с. : іл., фотогр.
Державний архітектурно-історичний заповідник "Софійський музей" = Гос. архитект.-истор. заповедник "Софийский музей" = The state architectural and historical museum of St. Sophia cathedral : фотоальбом / упоряд. І. Ф. Тоцька ; худож. Б. І. та В. Б. Бродські ; макет А. Л. Наринської ; авт. тексту І. Ф. Тоцька, В. Н. Ачкасова. - Вид. 2-е. - Київ. : Мистецтво, 1990. - 246 с. : фотогр.
Державний музей Т. Г. Шевченка [Образотворчий матеріал] = Гос. музей Т. Г. Шевченко = Taras Shevchenko state museum : альбом / авт.-упоряд.: Л. І. Внучкова, Г. П. Паламарчук, О. І. Паляничко ; худож. оформ. та макет Я. М. Яковенка ; фото В. О. Моруженка. - Київ : Мистецтво, 1989. - 168 c. : репрод
Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР [Образотворчий матеріал] : путівник : стародав. мистецтво. Мистецтво кінця 18 - поч. 20 ст. Рад. мистецтво / під. заг. ред. В. Ф. Яценка. - Київ : Мистецтво, 1981. - 151 с. : іл., фотоіл., портр.
Дитячий путівник по Херсонському художньому музею ім. Олексія Шовкуненка [Образотворчий матеріал] : худож. альбом / навч.-вихов. комплекс "Школа гуманітарної праці" Херсон. обласної ради ; [уклад.] В. Дяченко ; за ред. А. А. Кияновського. - Херсон : Гілея : Точка, 2017. - 57, [2] c. : репрод.
Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798-1923. Т. 3 : 1911-1916 / Нац. парл. Б-ка ; уклад. Р. С. Жданова, І. О. Негрейчук. - Київ : Видавництво Харитоненка, 2003. - 262 с.
Зав'язкін О. В. Велика книжка. Музеї України : для мал. патріотів / О. В. Зав'язкін ; іл. матеріал Д. С. Турбаніст ; дизайн обкл. А. М. Недял. - Київ : Кристал бук, 2017. - 16, [1] c. : іл. - (Світ навколо нас) (Велика книжка).
Івано-Франківський художній музей [Образотворчий матеріал] = Ивано-Франк. Худож. музей = Ivano-Frankovsk art museum : альбом / авт.- упоряд. М. М. Якібчук. - Київ : Мистецтво, 1989. - 128 c. : репрод., фотогр. - (Скарби музеїв України).
Киево-Печерская лавра. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник : крат. путеводитель / авт.-сост. Г. П. Брусникина [и др.] ; фото С. Н. Разумного. - Київ : Мистецтво, 1993. - 6 окр. арк. : фотогр.
Киевский музей западного и восточного искусства [Образотворчий матеріал] : фотопутеводитель / авт.-сост. В. Е. Афанасьева, Э. Н. Писковая, З. П. Рябикина ; общ. ред. Е. Н. Рославец ; фото В. И. Щербакова. - Київ : Мистецтво, 1981. - 127 с. : фотогр.
Киевский музей исторических драгоценностей [Образотворчий матеріал] : альбом / авт. вступ. ст. и сост. О. Д. Ганина ; худож. оформ. и макет А. Л. Наринской. - Київ. : Мистецтво, 1974. - 194 с. : фотогр.
Козій Г. Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини / Г. Козій, В. Ткаченко ; Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав" ; фото С. Вовкодава ; керівник проекту О. Лукашевич ; пер.: К. Прокопенко, В. Набок. - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], [2017]. - 25 с. : фотоіл.
Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини : путівник по музею в м. Коломиї / О. А. Кратюк [та ін.] ; фотоіл. Я. Ю. Дацюка, Б. О. Мінделя, С. Г. Назаренка ; наук. ред. О. Г. Соломченко. - Ужгород : Карпати, 1975. - 119 с. : фотоіл.
Курінна Л. Г. Художні музеї та виставки Києва [Образотворчий матеріал] = Art Museums and Exhibitions of Kiev : іл. путівник / Л. Г. Курінна ; фото В. С. Жидченка [та ін.]. - Київ : Реклама, 1982. - 32 с. : іл., репрод.
Літературно-меморіальний будинок музей Т. Г. Шевченка в Києві : фотопутів. / М-во культури УРСР ; авт.-упоряд. О. І. Поляничко, Г. П. Матійко, В. М. Кирда [та ін.]. - Київ : Мистецтво, 1979. - 126 с. : фотогр.
Львівська картинна галерея [Образотворчий матеріал] = Львовская картинная галерея = The Lviv Picture Gallery : альбом / авт. вступ. ст. та упоряд. О. Ріпко, В. Овсійчук ; макет, оформ. та худож. ред. М. М. Ессаулової ; ред. укр. та рос. текстів М. Ф. Кагарлицького ; пер. на англ. мову Г. Еванс ; ред. англ. тексту О. К. Подшибіткіна. - К. : Мистецтво, 1977. - 31 с. : 101 репрод.
Матвієнко М. Г. Архітектурний ансамбль Києво-Печерського заповідника = Архитектур. ансамбль Киево-Печерского заповедника = Architectural ensemble of Kiev-Pechersk Lavra preserve / Матвієнко, Микола Григорович ; фото В. С. Жидченка ; худож. оформ. і ред. О. О. Стеценка. - Київ : Будівельник, 1981. - 117 с. : фотогр.
Меморіальний кабінет-музей академіка М. М. Амосова : путівник / Нац. інститут серцево-судинної хіругії імені М. М. Амосова ; уклад.: В. В. Лазоришинець, Ю. В. Панічкін, А. В. Руденко [та ін.]. - [Київ] : [б. в.], 2020. - 127 с. : фотоіл., репрод.
Мозаїки та фрески Софії Київської = Мозаики и фрески Софии Киевской = Mosaics and Frescoes of St.Sophia Cathedral In Kiev : альбом / авт.-упоряд. І. Ф. Тоцька ; фото В. О. Моруженко, В. Б. Соловського. - Вид. 2-ге. - Київ : Мистецтво, 1980. - 58 с. : фотогр.
Музей волинської ікони = Museum of Volyn Icon : кн.-альб. / В. С. Александрович [та ін.]. - Київ : АДЕФ-Україна, 2012. - 399 с. : фотоіл.
Музей етнографії та художнього промислу : путівник / І-т народознавства НАН України; відповід. ред. С. Павлюк, Р. Чмелик. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1996 (Жовква : Кн. друк.; Вид-во "Місіонер"). - 93 с. : іл.
Музей історичних коштовностей України : альбом / Вступ. ст. - С. М. Чайковський та ін.; фотозйомка М.К.Андреєва. - Київ : Мистецтво, 2004. - 462 с. : фотогр.
Музей народної архітектури та побуту УРСР : фотопутів. / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури ; авт.-упоряд. А. В. Матвієнко, С. В. Верговський, Н. О. Зозуля [та ін.] ; редкол.: І. Д. Назаренко [та ін.] ; за ред. Г. Ю. Левицького. - К. : Мистецтво, 1981. - 94 с. : фотогр.
Музей російського мистецтва в Києві : альбом / авт.-упоряд. М. Д. Факторович. - Київ : Мистецтво, 1985. - 183 с. : іл.
Музей українського народного декоративного мистецтва [образотворчий матеріал] = Museum of Ukrainian Folk Decoranive Art : альбом : до 110-ї річниці заснування Музею укр. нар. декорат. мистец. / упоряд. Л. С. Білоус [та ін.] ; перед. сл. А. Ф. Вялець ; пер. англ. мовою та ред. О. К. Подшибіткіної ; пер. резюме фр. мовою О. С. Кобушкіної ; фотозйомка М. К. Андреєва. - К. : Мистецтво, 2009. - 351 с. : фотоіл.
Музей-садиба М. І. Пирогова : фотоальбом / авт. П. А. Кланца ; упоряд., худож. М. В. Балишака. - Київ : Мистецтво, 1981. - 60 с. : іл.
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові : ілюстр. путівник / фото М. Лужецького. - Львів : Каменяр, 2002. - 63 с. : фотоіл.
Національний музей історії України [Образотворчий матеріал] = The National Museum of the History of Ukraine : альбом : у 2 т. Т. 1 / авт. ст. Н. Г. Ковтанюк, Л. В. Строкова ; передм. С. М. Чайковського ; пер. англ. мовою О. К. Подшибіткіної ; фотозйомка Д. В. Клочка. - Київ : Мистецтво, 2011. - 319 с. : фотоіл.
Національний музей історії України [Образотворчий матеріал] = The National Museum of the History of Ukraine : у 2 т. Т. 2 / авт.-упоряд. Л. І. Авер'янова [та ін.] ; передм. С. М. Чайковського ; пер. англ. мовою О. К. Подшибіткіної ; фотозйомка Д. В. Клочка. - Київ : Мистецтво, 2012. - 335 с. : фотоіл.
Національний музей Тараса Шевченка [Образотворчий матеріал] = The National Museum of Taras Shevchenko : альб.-путівник / вступ. ст. Н. Клименко ; упоряд. Н. Клименко [та ін.]. - Київ : Символ-Т, 2009. - 95 с. : фотоіл.
Харківський художній музей [Образотворчий матеріал] = Харьковский художественный музей = Kharkov Museum of Art : альбом / авт.-упоряд. М. П. Работягов ; макет, оформ. та худож. ред. В. В. Терещенка ; ред. укр. та рос. текстів Т. В. Коляда ; пер. англ. тексту О. К. Подшибіткіна. - Київ : Мистецтво, 1983. - 158 с. : 125 репрод. - (Художні музеї України).
Чернівецький літературно-меморіальний музей О. Ю. Кобилянської = O. Y. Kobylyanska literary-memorial museum of Chernivtsi : путівник / авт.-упоряд. О. К. Коваленко, Є. М. Панчук ; пер. на англ. А. С. Мистецького ; ред. англ. тексту М. Г. Крайзман ; худож. В. О. Томашовський. - Ужгород : Карпати, 1968. - 24 c. : фотоіл., репрод., портр.
Чернігівський літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського : путівник / М-во культури УРСР, Чернігівське обласне управління культури ; путівник склали Г. Г. Зубко, Ю. Р. Коцюбинський, Н. А. Тихомолова ; відп. ред. І. М. Коцюбинський. - Вид. 4-е. - Київ : Видавництво політичної літератури України, 1974. - 69 c. : фотоіл., репрод., портр.
Чернігівський художній музей [Образотворчий матеріал] = Черниговский художественный музей = The Chernigov art museum : альбом / авт.- упоряд. В. М. Величко. - К. : Мистецтво, 1988. - 112 c. : репрод., фотогр. - (Скарби музеїв України).

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 12.05.2023 09.45.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Одеса :: Запитання: 47232  
Соломія запитує:
Добрий ранок! Цікавить інформація про фрески і графіті у Софії Київській. Дякую!
Наша відповідь:
Мистецтво Київської Русі [Образотворчий матеріал] = Искусство Киевской Руси = Art of Kievan Rus : архіт., мозаїки, фрески, іконопис, мініатюра, декор.-ужитк. мистец. : [альбом] / авт.-упоряд. Ю. С. Асєєв ; в упоряд. брали участь М. М. Єсаулова, В. Є. Барнєв ; фотозйомка В. Є. Барнєва ; худож. Є. Ф. Сендзюк. — Київ : Мистецтво, 1989. - 30 с.
Марголіна І. Таємниці Кирилівської церкви : "День" побував на незабутній екскурсії, яку провела історик Ірина Марголіна / І. Марголіна ; вела бесіду Г. Пароваткіна // День. — 2017. — 14-15 квіт. — С. 16-17.
Могорита В. Які пам'ятки є частиною історії : вступ до історії : 5-й клас / В. Могорита // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 3. — С. 20-25.
Національний заповідник "Софія Київська" [Образотворчий матеріал] = National conservation Area "St. Sophia of Kyiv" : вид. присвяч. 75-річчю Нац. заповідника "Софія Київська" (1934-2009) / авт.: Н. Куковальська [та ін.] ; підготов. зображень В. Сульженка ; пер. з англ. Н. Грецької ; фотозйомка О. Гончара [та ін.]. — Київ : Балтія-Друк, 2009. — 224 с.
Забашта Р. Фресковий образ святого Онуфрія великого в Софії Київській: історико-іконографічний вимір [Електронний ресурс] / Р. Забашта // Княжа доба: історія і культура. — 2014. — Вип. 8. — С. 119-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdik_2014_8_6
Києво-Кирилівська церква : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. — 2013. — № 2. — С. 1-53.
Корнієнко В. Нововиявлений фресковий образ св. цілителя Козми в західній внутрішній галереї Софії Київської [Електронний ресурс] / В. Корнієнко // Славістична збірка. — 2016. — Вип. 2. — С. 259-261. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/wslavst_2016_2_24
Корнієнко В. Свідчення особливого пошанування фрескового образу Богородиці Оранти у Софії Київській [Електронний ресурс] / В. Корнієнко, Д. Капоріков, В. Шевчук // Сіверянський літопис. — 2021. — № 6. — С. 44-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2021_6_7
Нікітенко Н. Володимир Великий і Анна Порфірородна як "нові Костянтин і Олена" у фресковому розписі Софії Київської [Електронний ресурс] / Н. Нікітенко // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. — 2020. — Т. 3. — С. 36-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAtk_2020_3_8
Нікітенко Н. Княжий тризуб на фресках і в графіті Софії Київської [Електронний ресурс] / Н. Нікітенко // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. — 2022. — Т. 5. — С. 27-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAtk_2022_5_7
Нікітенко Н. Кримські святі на мозаїках і фресках Софії Київської [Електронний ресурс] / Н. Нікітенко, В. Корнієнко // Наш Крим. — 2016. — Вип. 2. — С. 153-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ourcrimea_2016_2_15
Нікітенко Н. М. Есхатологічні дати в графіті на фресках Софії Київської як історичне джерело [Електронний ресурс] / Н. М. Нікітенко, В. В. Корнієнко // Архіви України. — 2009. — № 6. — С. 43-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2009_6_3
Нікітенко Н. Нововиявлені ранні датовані графіті на фресках Софії Київської та їхній історичний контекст (записи № 1684, № 2126 та № 2204) [Електронний ресурс] / Н. Нікітенко, В. Корнієнко // Студії з архівної справи та документознавства. — 2011. — Т. 19, кн. 1. — С. 90-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2011_19_1_11
Собор Святої Софії в Києві : [кн.-альбом] / Авт. тексту Г.Логвин; Упоряд. Г. та Н.Логвин; Пер. Н.Логвин, Т.Янчевої. — Київ : Мистецтво, 2001. — 351 с.
Трапезникова Д. Життя на Русі - у графіті : що заштриховано у стародавніх написах на стінах Софійського собору / Д. Трапезникова // День. — 2016. — 18-19 листоп. — С. 32.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 12.05.2023 09.35.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Чернігів :: Запитання: 47231  
Альона запитує:
Доброго дня! Чи є у вас будь-яка література на тему "Практика запровадження тайм-менеджменту в інформаційних установах України"? Або щось приблизно схоже на таке питання. Буду неймовірно вдячна!
Наша відповідь:
Добрий день, Альоно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://lb.ua/society/2022/02/22/506318_taymmenedzhment_metodi_upravlinnya.html
https://core.ac.uk/download/pdf/233567931.pdf
http://kzgizh.knukim.edu.ua/images/3-osvitnia-diyalnist/prog/3k/3k_rp_zh_tajm_menedzhment_u_media_sferi.pdf
https://lcptodcz.lviv.ua/news/09-36-16-21-05-2019/
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/1/151.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/721946/1/ЛЮБЧЕНКО Н. В. Стаття_Технології тайм-менеджменту в діяльності керівника НЗ.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/62.pdf
http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/05072021.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/9171/1/feu_kdidu_sdid_dotudiu_NP.pdf
http://29yjmo6.257.cz/bitstream/123456789/13270/1/LutsncoIvashuna.pdf

– Алюшина Н. О. Тайм-менеджмент : часова організація діяльності державного службовця : навч. посіб. з дистанц. курсу / Н. Алюшина ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 191 с.
– Маруховська-Картунова О.О. Тайм-менеджмент: сутність, багатоманітність визначень та основні типи / О.О. Маруховська-Картунова // Virtus: Науковий журнал. – 2017. – № 14. – С. 87-90.
– Буняк Н. М. Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства / Н.М.Буняк // Економіка і суспільство. – 2018. – Вип. 14. – С. 279-283.
– Причепа І. В. Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов / І.В.Причепа, І.Л.Соломонюк, Т.В.Лесько // Ефективна економіка. – 2018. – № 12.
– Калініченко Л. Л. Особливості впровадження тайм-менеджменту на підприємстві / Л.Л.Калініченко, Л.Л.Гаврилова // Молодий вчений. – 2017. – № 4.4. – С. 60-63.
– Алюшина Н.О. Тайм-менеджмент посадовця: мистецтво планувати та управляти своїм часом / Н.О.Алюшина. – Київ : НАДУ, 2009. – 40 с.
– Писаревська Г.І. Використання тайм-менеджменту для підвищення ефективності управління персоналом / Писаревська Г.І. //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – Вип. 20. Ч. 1. – С. 148-153.
– Гриценко Л. Тайм-менеджмент – запорука якісної трудової діяльності : психолого-педагогічне тренінгове заняття / Л. Гриценко // Соціальний педагог. Шкільний світ. – 2017. – № 2. – С. 40-41.
– Завада А. М. Технологія тайм-менеджменту як засіб удосконалення управлінської діяльності / А. М. Завада // Завучу. Усе для роботи : Науково-методичний журнал. – 2018. – № 15/16. – С. 47-49.
– Крукевич Н. М. Проблеми становлення поняття тайм-менеджмент / Н.М. Крукевич // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. пр. – Львів, 2014. – Вип. 17. – С. 119-122.
– Буднік М. М. Тайм-менеджмент і сучасні технології / М. М. Буднік, Д. С. Дронова // Бізнес Інформ. – 2023. – № 2. – С. 257-262.
– Шильнікова З. М. Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності роботи сучасного керівника / З. М. Шильнікова, М. В. Матушкіна // Інфраструктура ринку. – 2021. – № 59.
– Водянка Л. Д. Тайм-менеджмент як техніка планування робочого часу персоналу / Л. Д. Водянка, С. І. Тодорюк, А. Г. Карп // Економіка та держава. – 2020. – № 7. – С. 119-123.
– Штирьов О. М. Тайм-менеджмент: історичний розвиток та використання в науці управління / О. М. Штирьов, О. М. Шудра // Публічне управління та регіональний розвиток. – 2018. - № 1. – С. 195-206.
– Сергєєва С. Як планувати роботу, щоб усе встигати / С. Сергєєва // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2021. – № 4. – С. 51-58.

.: Розділ: Загальні :: 11.05.2023 09.58.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 47230  
Яна запитує:
Добрий день! Мені потрібна література про мовознавця С. Бевзенка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий ранок! Перегляньте наступні джерела:
100-річчя професора С. П.Бевзенка [Електронний ресурс] // Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://onu.edu.ua/uk/podii/100-years-bevzenko-sp. - Назва з екрана.
Гальона Н. П. Синтаксичні студії С. П. Бевзенка [Електронний ресурс] / Н. П. Гальона // Український державний ун-т імені Михайла Драгоманова : [цифровий репозитарій] . - Електронні дані. - Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30503?locale-attribute=uk. - Назва з екрана.
Железняк М. Г. Степан Бевзенко і Юрій Шевельов [Електронний ресурс] / М. Г. Железняк // Український державний ун-т імені Михайла Драгоманова : [цифровий репозитарій] . - Електронні дані. - Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15854/Zheleznyak.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - Назва з екрана.
Книги С. П. Бевзенка, українського мовознавця і педагога, з особистої бібліотеки у фондах бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/virtual_vust/pdf/Bevzenko.pdf.
Сабадош І. С.П. Бевзенко як діалектолог (до 90-річчя від дня народження)
[Електронний ресурс] / І. Сабадош. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/24603/1/Память. Іван Сабадош.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.05.2023 08.56.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.290043 seconds