Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 27 .:. Запитань у базі: 43851
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45816  
Лариса запитує:
Доброго дня Розвиток екології в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Лариса! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Батрименко О. В. Бюрократія в сучасному суспільстві: сутність, роль та тенденції / О. В. Батрименко. – Київ : Академвидав, 2012. – 304 с.
Данилов-Данильян В. И. Устойчивое развитие (теоретико-методологический анализ) / В. И. Данілов-Данильян // Экономика и математические методы. — Т. 39. — № 2. — 2013. — С. 123—135.
Екологічний атлас України / Ін-т географії НАН України; голов. ред. Л. Г. Руденко. - М-би різні. - Київ.: Ін-т географії НАН УКраїни, 2009. - 1 атл. (104 с.): кольор., текст, табл., схем., іл.
Іванюта С. П. Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на сході України / С. П. Іванюта // Стратегічна панорама. – 2014. - № 1. – С. 53-60.
Морен Е. Шлях за майбутнє людства / Е. Морен; пер. з фр. Є. Маричева. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 256 с. Морен Е. Шлях за майбутнє людства / Едгар Морен; пер. з фр. Є. Маричева. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 256 с
Толстоухов А. В. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / А. В. Толстоухов, М. І. Хилько. – Київ : "Знання України", 2001; 2007 (2-ге вид.). — 333 с.
Трегубчук В. М. Ресурсно-екологічна безпека [Електронний ресурс] / В. М. Тегубчук. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/panorama/tregob.htm.
Хилько М. І. Екологічна безпека України: навчальний посібник / М. І. Хилько. — Київ, 2017. — 266 с.
Хлобистов С. В. Екологічна безпека у складі національноїбезпеки держави / С. В. Хлобистов // Стратегічна панорама. – 2004. - № 1. – С. 79-83.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.09.2021 23.04.58 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 45815  
Таня запитує:
Доброго вечора! Допоможіть знайти відповідь на питання: Проаналізуйте проблеми, які необхідно вирішити для розробки технологій тривалої підтримки тіла в стані стазису та запропонуйте «модель» автоматичної системи повноцінного забезпечення вегетативних та соматичних функцій організму людини
Наша відповідь:
Доброго дня! На жаль у доступних для нас джерелах, немає інформації, яка Вас цікавить. Пропонуємо звернутись до спеціалізованої бібліотеки https://library.gov.ua/dovidkovo-bibliografichni-poslugy/

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 12.09.2021 20.38.53 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Луцьк :: Запитання: 45814  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію до питання: Проаналізуйте проблеми, які необхідно вирішити для розробки технологій тривалої підтримки тіла в стані стазису та запропонуйте «модель» автоматичної системи повноцінного забезпечення вегетативних та соматичних функцій організму людини.
Наша відповідь:
Доброго дня! На жаль у доступних для нас джерелах, немає інформації, яка Вас цікавить. Пропонуємо звернутись до спеціалізованої бібліотеки https://library.gov.ua/dovidkovo-bibliografichni-poslugy/

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 12.09.2021 16.24.11 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 45813  
Ірина запитує:
Добрий день) Підкажіть, будь ласка, літературу до магістерської роботи. Тема: "Естетичне сприймання епічних творів засобами художньої ілюстрації в старшій школі". Дякую)
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 41690. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Андрійченко Ю. В. Лінгвістичні проблеми естетичного сприйняття тексту художнього твору [Електронний ресурс] / Ю. В. Андрійченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2012. — Вип. 22. — С. 3-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2012_22_3.
Бабенко К. П. Формування у старшокласників здатності до естетичного сприймання літературного твору засобами художньої ілюстрації (на матеріалі епічних творів): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / К. П. Бабенко ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2000. — 16 с.
Вітченко А. О. Теорія і технологія формування інтерпретаційної компетенції старшокласників у процесі вивчення світової драматургії: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / А. О. Вітченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П.Драгоманова. — Київ, 2008. — 40 с.
Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / О. О. Ісаєва ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 2004. — 40 с.
Лазаренко І. Актуальний рівень учнівських умінь аналізувати епічні твори (7—9 класи) [Електронний ресурс] / І. Лазаренко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 12. — С. 16-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_12_6.
Миропольська Н. Є. Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Н. Є. Миропольська ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2003. — 36 с.: рис.
Михайлова Л. М. Виховання естетичної культури старшокласників (на матеріалі творів світового мистецтва): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Л. М. Михайлова ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — Київ, 2001. — 20 с.
Найчук В. В. Особливості естетичного сприйняття як особливої форми естетичної діяльності [Електронний ресурс] / В. В. Найчук // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2013. — Вип. 45(2). — С. 151-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2013_45(2)__21.
Нежива Л. Естетичні орієнтири сприйняття літератури: до проблеми компетентнісного підходу в шкільній літературній освіті [Електронний ресурс] / Л. Нежива // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 7-8. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_7-8_12.
Полякова О. Основні підходи до аналізу ліро-епічних творів у старшій школі [Електронний ресурс] / О. Полякова // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 5. — С. 40-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_5_13.
Сподарик О. В. Ілюстрація як елемент полі кодового художнього тексту (на матеріалі британського роману XXI століття) [Електронний ресурс] / О. В. Сподарик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Філологічні науки. Мовознавство. — 2012. — № 24. — С. 140-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2012_24_34.
Хомуленко Т. Б. Естетичне сприйняття та модально-специфічна пам’ять: віковий аспект : [монографія] / Т. Б. Хомуленко, В. В. Найчук. — Харків : Діса-плюс, 2016. — 140 с. : рис., табл.
Чабак Л. А. Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 / Л. А. Чабак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2010. — 16 с.
Шкаруба Л. М. Книжная иллюстрация: на перекрестках изображения и слова / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. — 2012. — № 7-8. — С. 94-96.

.: Розділ: Література :: 10.09.2021 16.10.30 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45812  
Катя запитує:
Доброго дня. Порадьте літературу Поняття і суть нормативних документів
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Анищенко І. Нове у законодавстві України та нормативних документах / І. Анищенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2013. — № 6. — С. 32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_6_10.
Анищенко І. Нове у законодавстві України та нормативних документах / І. Анищенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2013. — № 5. — С. 31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_5_11.
Гінзбург М. Посилання у національних стандартах на нормативні та довідкові документи / М. Гінзбург, Л. Овчаренко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2014. — № 4. — С. 7-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2014_4_4.
Крысан В. И. О терминологии в некоторых нормативных документах / В. И. Крысан, В. В. Крысан // Світ геотехніки. — 2015. — № 2. — С. 31-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitgeoteh_2015_2_8.
Кузьміна Т. О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. О. Кузьміна. — Вид. 3-тє, випр. і допов. — Херсон : Олді-Плюс, 2018. — 315 с.
Меценцев О. В. Методика оцінювання сумісності нормативних документів / О. В. Меценцев // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2014. — Т. 16, № 1. — С. 44-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rzod_2014_16_1_7.
Пасічник Л. П. Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації / Л. П. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3-4. — С. 31-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_3-4_5.
Піддубна Л. П. Документ та його основні характеристики: сутність поняття, властивості, атрибути / Л. П. Піддубна // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. — 2012. — Вип. 1. — С. 165-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2012_1_24.
Тур О. М. Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації : монографія / Оксана Тур ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук : Щербатих О. В., 2018. — 30.

.: Розділ: Держава і право :: 10.09.2021 15.05.53 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.233075 seconds