Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Мирослава із міста: Кропивницький :: Запитання: 46523  
Мирослава запитує:
Добрий день. Потрібно інформацію на тему: Питання протидії корупції в судовій системі України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Перегляньте таку літературу:
Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : монографія / О. Ю. Бусол; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — Київ : Ін Юре, 2014. — 562 c.
Гладій С. В. До питання запобігання корупції в судовій сфері [Електронний ресурс] / С. В. Гладій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 28(3). — С. 147-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(3)__38.
Гладіліна А. В. Корупція і судова реформа [Електронний ресурс] / А. В. Гладіліна // Юридична Україна. — 2018. — № 9. — С. 64-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2018_9_12.
Демедюк Т. Проблеми протидії корупції в судах [Електронний ресурс] / Т. Демедюк // Вісник Академії управління МВС. — 2009. — № 2. — С. 112-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucnavs_2009_2_10.
Квасневська Н. Д. Реформуванння судової системи України: адміністративно-правові засади / Н. Д. Квасневська // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право : Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. — 2015. — № 4. — С. 71-74.
Поліщук А. О. Незалежність суду та судді як передумова запобігання корупції в системі правосуддя України [Електронний ресурс] / А. О. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2018. — Вип. 49(2). — С. 117-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2018_49(2)__30.
Рощина І. О. Хронологія і результати боротьби з корупцією у судовій системі України [Електронний ресурс] / І. О. Рощина, Д. В. Багрійчук // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2016. — № 1. — С. 162-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2016_1_28.
Судаков Ю. О. Сучасні реалії нормативно-правового забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Судаков // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2016. — Вип. 3. — С. 119-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_3_29.
Хомченко О. В. Корупція і судова реформа [Електронний ресурс] / О. В. Хомченко // Юридична Україна. — 2018. — № 11-12. — С. 81-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2018_11-12_14.
Южека Р. С. Проблема корупції в судовій системі в умовах судово-правової реформи в Україні [Електронний ресурс] / Р. С. Южека // Юридична Україна. — 2018. — № 10. — С. 50-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2018_10_8.

.: Розділ: Держава і право :: 18.06.2022 21.39.03 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Житомир :: Запитання: 46522  
Дмитро запитує:
Доброго вечора! Підкажіть потрібну літературу за темою: "Бібліотеки, енциклопедії, словники в інтернеті". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46117.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 17.06.2022 23.15.50 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Вінниця :: Запитання: 46521  
Ірина запитує:
Добрий день. Цікавить література про гештальт психологія. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Гандзілевська Г. Б. Психологічне осмислення травматичного досвіду особистості крізь призму життєвого сценарію: гештальт-терапевтичний підхід [Електронний ресурс] / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. — 2016. — Вип. 3. — С. 27-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2016_3_5.
Зорій Н. Розв’язання проблеми цілісності в гештальт психології [Електронний ресурс] / Н. Зорій // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2014. — № 4. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2014_4_10.
Зорій Н. Соціально-філософські аспекти гештальт-психології [Електронний ресурс] / Н. Зорій // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2015. — № 4. — С. 109-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2015_4_19.
Кобчінська О. І. Художній дискурс Т. Бен Джеллуна як територія психологічного гештальту [Електронний ресурс] / О. І. Кобчінська // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 325-331. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(1)__44.
Лозова О. М. Етнічний гештальт-контекст як умова світосприйняття етносу / О. М. Лозова // Пробл. заг. та пед. психології : зб. наук. пр. — 2011. — 13, Ч. 4. — С. 219-226.
Рось Л. М. Консультування в межах Гештальт психології: теорія і практика [Електронний ресурс] / Л. М. Рось // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. — 2015. — Вип. 126. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2015_126_30.
Скальська М. Л. Естетичні ідеї в гештальт-психології Рудольфа Арнхейма : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / М. Л. Скальська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2010. — 16 с.
Шугай М. А. Застосування гештальт-підходу до вивчення когнітивних процесів, важливих для професійного становлення майбутніх психологів [Електронний ресурс] / М. А. Шугай // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Психологія і педагогіка. — 2010. — Вип. 14. — С. 320-326. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2010_14_34.
Юрженко В. Порівняльні характеристики фрактальної психології і гештальтпсихології та можливості їх реалізації в сучасній педагогічній науці (на прикладі освітньої галузі «технологія») [Електронний ресурс] / В. Юрженко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2012. — Вип. 2. — С. 335-340. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_2_48.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.06.2022 13.42.58 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Люда із міста: Сколе :: Запитання: 46520  
Люда запитує:
Добрий день. Шукаю літературу на тему: Драматургія Ігоря Костецького. Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило! Радимо Вам використати наступні джерела за вашим запитом:
Багрій М. А. Теоретична концепція стилю в доробку Ігоря Костецького [Електронний ресурс] / М. А. Багрій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2015. — Вип. 37. — С. 12-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_37_4.
Багрій-Миськов М. Сюрреалістичні елементи в сюжетно-композиційній структурі творів Ігоря Костецького [Електронний ресурс] / М. Багрій-Миськов // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 1. — С. 35-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_1_11.
Вісич О. Метадраматична поетика п’єси Ігоря Костецького «Близнята ще зустрінуться» [Електронний ресурс] / О. Вісич // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2018. — Вип. 20(1). — С. 55-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2018_20(1)__13.
Горідько Ю. П’єси І. Костецького як феномен «драми абсурду» в українській літературі / Ю. Горідько // Українська література в загальноосвітній школі. — 2005. — № 2. — С. 6-9.
Дроздовський Д. І. Філософія шекспірівського дискурсу в інтерпретаціях Ігоря Костецького: «одночасність рівночасного» [Електронний ресурс] / Д. І. Дроздовський // Ренесансні студії. — 2011. — Вип. 16-17. — С. 232-245. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/renst_2011_16-17_17.
Ковалів Ю. І. Юрій Липа. Ігор Костецький – драматург. Володимир Ярошенко [Електронний ресурс] / Ю. І. Ковалів // Слово і час. — 2019. — № 5. — С. 82-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2019_5_11.
Ковалів Ю. Ігор Костецький : літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і час. — 2019. — № 5. — С. 89-93.
Луцак С. Концепція художнього стилю Ігоря Костецького на тлі літературно-критичного дискурсу середини ХХ ст. [Електронний ресурс] / С. Луцак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2013. — № 3. — С. 77-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2013_3_20.
Мукан А. Світоглядні типи героїв у прозі 40-х рр . XX ст. Ю. Косача , І. Костецького , В. Домонтовича [Електронний ресурс] / А. Мукан // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 39(2). — С. 191-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__28.
Мукан В. С. Гротеск і парадокс у драматургії Ігоря Костецького (на матеріалі п’єси «Спокуси несвятого Антона») [Електронний ресурс] / В. С. Мукан // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 37(2). — С. 82-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_37(2)__15.
Юрова І. Ю. Творча особистість І. Костецького у літературному дискурсі II половини ХХ ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. Ю. Юрова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2007. — 20 с.

.: Розділ: Література :: 17.06.2022 11.31.31 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Київ :: Запитання: 46519  
Юрій запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про англіцизми та їх трансформація в українській мові. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Архипенко Л. М. Етапи і ступені адаптації іншомовних лексичних запозичень в українській мові (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ — початку ХХІ ст.) : монографія / Л. М. Архипенко. — Харків : ХНЕУ, 2008. — 168 c.
Білецька О. Англійські запозичення в нестандартній лексиці сучасної української мови / О. Білецька // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 3. — С. 43-46.
Зеніна А. В. Лексико-семантичні групи англіцизмів в українській банківській лексиці [Електронний ресурс] / А. В. Зеніна // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2012. — Т. 137. — С. 79-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2012_137_20.
Лапінська О. М. Англіцизми в структурі українського художнього тексту кінця XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. М. Лапінська; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 c.
Молоткіна Ю. О. Мовні та позамовні причини проникнення англіцизмів у сучасну українську мову [Електронний ресурс] / Ю. О. Молоткіна // Соціум. Документ. Комунікація. — 2016. — Вип. 2. — С. 112-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2016_2_11.
Молоткіна Ю. О. Різні способи написання новітніх англіцизмів в українській мові [Електронний ресурс] / Ю. О. Молоткіна // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2017. — № 7. — С. 119-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2017_7_31.
Петришин О. Особливості фонетичної асиміляції англіцизмів у сучасній українській мові [Електронний ресурс] / О. Петришин, О. Лужецька // Молодь і ринок. — 2014. — № 3. — С. 129-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_3_28.
Попова Н. О. Аспекти засвоєння англіцизмів у сучасній українській мові новітнього періоду [Електронний ресурс] / Н. О. Попова, О.Б. Петрова // Лінгвістичні дослідження. — 2013. — Вип. 35. — С. 44-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2013_35_10.
Прийма Л. Граматичне освоєння англіцизмів у сучасній українській мові [Електронний ресурс] / Л. Прийма // Лінгвістичні студії. — 2020. — Вип. 40(2). — С. 71-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2020_40(2)__10.
Рєпіна Ю. О. Англіцизм у субмові сучасної української молоді [Електронний ресурс] / Ю. О. Рєпіна // Управління розвитком. — 2014. — № 12. — С. 124-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_65.
Руденко Л. Групи слів за їх походженням: власне українські слова і запозичені. Англіцизми в українській мові : інтегрований урок українська мова - англійська мова, 6 клас / Л. Руденко, В. Скрипник // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 10. — С. 51-54.
Слобода Н. В. Графічно неадаптовані англіцизми у структурі українських синтаксичних конструкцій [Електронний ресурс] / Н. В. Слобода // Лінгвістичні дослідження. — 2014. — Вип. 37. — С. 87-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2014_37_16.
Стишов О. Семантичні модифікації англіцизмів у текстах українських друкованих видань / О. Стишов, М. Кухтик // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 6. — С. 7-13.
Харченко І. Особливості функціонування англіцизмів у сучасній українській термінології [Електронний ресурс] / І. Харченко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2014. — Вип. 19. — С. 185-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2014_19_39.
Ярмолка К. Англіцизми в сучасній українськомовній художній прозі : на матеріалі творів Ю. Андруховича / К. Ярмолка // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 4. — С. 31-32.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.06.2022 07.52.12 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.287352 seconds