Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Канів :: Запитання: 46802  
Тетяна запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література Петрунько О. В. про медіапсихологію та медіасередовище. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід / за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. - Київ : Міленіум, 2009. - 440 с.
Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / К. Мей ; пер. з англ. – Київ : «К.І.С.», 2004. – 220 с.
Петрунько О. В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі : монографія / О. В. Петрунько. - 2-ге вид. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. - 480 с.
Петрунько О. В. Агресивне медіасередовище: якісний і змістовий дискурси [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Рідна мова. - 2011. - Режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/petrunko_0001.pdf.
Петрунько О. В. Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2015. - № 3-4 (48-49). - С. 54-58. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pptp_2015_3-4_13.pdf.
Петрунько О. В. Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2014. - № 3 (35). - С. 253-258. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tippp_2014_3_39.pdf.
Петрунько О. В. Топологія суб'єкта в агресивному медіа-середовищі [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2010. - С. 215-224. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nsspp_2010_24_21.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.11.2022 07.43.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 46801  
Марина запитує:
Добрий ранок, мені потрібна література про К. Функе для написання реферату. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Перегляньте наступні джерела:
[Корнелія Функе] // Функе К. Відчайдух. Кам'яне тіло / К. Функе. - Київ , 2011. - 4-а с. обкл.
Бондарчук Н. П. Три уроки за твором К. Функе "Чорнильне серце" : 7-й кл. / Н. П. Бондарчук // Зарубіж. літ. в шк. - 2019. - № 1-2. - С. 56-62.
Бройде В. В Египте выпал снег : детлит / В. Бройде // Кн. обозрение. - 2012. - № 13. - С. 20. - Рец. на кн.: Функе К. Чернильная кровь : роман-фэнтези / К. Функе ; пер. с нем. М. Сокольской. - М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2012. - 656 с. - Рец. на кн.: Функе, К. Чернильная смерть : роман-фэнтези / К. Функе ; пер. с нем. М. Сокольской. - М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2012. - 672 с.
Веремієнко Т. Імена сучасників у німецькій художній літературі / Т. Веремієнко // Вісник Кн. палати. - 2009. - № 9. - С. 42-47.
Гнідець У. Ідентичність комунікативного простору в романі "Чорнильне серце" Корнелії Функе / У. Гнідець // Слово і час. - 2010. - № 4. - С. 73-77.
Гузь О. Орієнтовне поурочне планування для 7 класу : уроки № 63-70 / О. Гузь, С. Тіхоненко // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2016. - № 4. - С. 42-54.
Гузь О. Уроки для 7 класу : орієнтовне поурочне планування для 7 класу : 2 семестр. Ч. 2 / О. Гузь // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. - 2017. - № 1. - С. 2-40, 2-а, 3-я с. обкл.
Матюшкіна Т. Культорологічний підхід до вивчення роману Корнелії Функе "Чорнильне серце" : література та кіномистецтво / К. Матюшкіна // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2016. - № 2. - С. 14-17.
Матюшкіна Т. Культурологічний підхід до вивчення роману Корнелії Функе "Чорнильне серце" : [культурологічний підхід до вивчення літератури] / К. Матюшкіна // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. - 2016. - № 10. - С. 34-37.
Минакова И. Фантазия на службе добра / И. Минакова // Библиотека в школе (Первое сентября). - 2007. - 1-15 сент. - С. 26-27.
Ніколенко К. Типологія юних героїв у сучасній зарубіжній літературі : найкращі учнівські роботи : [наукове дослідження] / К. Ніколенко // Зарубіжна літ. в шк. України. - 2013. - № 4. - С. 24-31.
Пітерська О. Цикл уроків за темою "Сучасна література" : 7-й кл. / О. Пітерська // Світова література (Шк.й світ). - 2015. - № 13-14. - С. 53-73.
Пітерська, Олена. Сучасні книжки прокладають шлях до сучасної Європи / О. Пітерська, С. Тіхоненко, Л. Юлдашева // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2016. - № 2. - С. 11-13.
Полегка Ю. Реальне і фантастичне - поруч : урок за романом "Чорнильне серце" К. Функе : 7 клас : методика, пошук, досвід: завтра - на урок / Ю. Полегка // Всесвітня літ. в шк. України. - 2021. - № 2. - С. 37-38.
Слабошпицький М. "Німецька перлина" у літературній скарбниці світу / М. Слабошпицький // Функе К. Володар над злодіями / К. Функе. - Київ : Махаон-Україна, 2004. - С. 408-413.
Слижук О. Сучасне зарубіжне фентезі в літературній освіті підлітків : нова українська школа / О. Слижук // Всесвітня літ. в шк. України. - 2019. - № 7-8. - С. 30-35.
Ханчук І. "Формула героя" сучасної дитячої прози / І. Ханчук, О. Янкович // Укр. мова і літ. в шк. України. - 2015. - № 6. - С. 27-31.
Гнідець У. Ідентичність комунікативного простору в романі “Чорнильне серце” Корнелії Функе Електронний ресурс / У. Гнідець // Слово і Час. - 2010. - № 4. - С. 73-77. - Режим доступу: https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/741.
Музикіна С. В. Методичні аспекти вивчення в школі жанру фентезі (на прикладі роману Корнелії Функе "Чорнильне серце"/ С. В. Музикіна // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. матеріалів конф. (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.)]. - 2016. - С. 112-113. - Режим доступу: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Жаркова-Р.-Виростати-в-історіях-виховні-можливості-пригодницьких-творів-дитячої-літератури.pdf#page=112.

.: Розділ: Література :: 7.11.2022 05.56.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Київ :: Запитання: 46799  
Саша запитує:
Допоможіть знайти матеріали до написання роботи -"Переклад функціонально забарвленої лексики".
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Антонюк С. М. Збереження емоційно-експресивного забарвлення слова при перекладі [Електронний ресурс] / С. М. Антонюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2009. — Вип. 4. — С. 13-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2009_4_6.
Воронова З. Ю. Взаємодія функціональних стилів під час перекладу наукових текстів англомовних змі [Електронний ресурс] / З. Ю. Воронова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. — 2018. — Вип. 1(2). — С. 116-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvxdupmk_2018_1(2)__25.
Головацька Ю. До проблеми перекладу нейтральної та емоційно-забарвленої лексики [Електронний ресурс] / Ю. Головацька // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2017. — Вип. 25. — С. 205-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2017_25_29.
Кульченко (Міщенко) А. Переклад емоційно-забарвленої лексики в парентальному дискурсі [Електронний ресурс] / А. Кульченко (Міщенко), С. Баранова, О. Бровкіна // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 72(2). — С. 106-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_72(2)__26.
Магас О. І. Теоретичні основи вивчення ролі емоційно забарвленого тексту в англомовних казках та особливості його перекладу українською та російською мовами [Електронний ресурс] / О. І. Магас // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. — 2014. — № 18. — С. 80-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupu_2014_18_13.
Олійник Т. С. Проблеми моделювання процесу перекладу [Електронний ресурс] / Т. С. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету : Германська філологія. — 2014. — Вип. 692-693. — С. 132-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2014_692-693_41.
Усков Д. Ю. Збереження у перекладі експресивно-емоційного забарвлення слова [Електронний ресурс] / Д. Ю. Усков // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 14(3). — С. 267-274. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14(3)__47.
Ярова Л. Перекладацький колорит лексики національно-культурного забарвлення [Електронний ресурс] / Л. Ярова // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 34(5). — С. 183-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_34(5)__30.

.: Розділ: Мовознавство :: 4.11.2022 23.12.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46798  
Катя запитує:
Добрий день! Допоможвть знайти літературу, на тему: «Поетапний розвиток проективної діяльності дошкільників: виконавський, повторювально-виконавський та розвиваючий рівні проєктування».
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 46780.
Андросович К. Проектна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / К. Андросович // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2014. — Вип. 1. — С. 23-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2014_1_5.
Гарькавець О. М. Особливості розвитку пізнавальної сфери дошкільника під впливом інноваційних педагогічних технологій [Електронний ресурс] / О. М. Гарькавець // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. — 2011. — № 937, Вип. 45. — С. 39-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2011_937_45_11.
Іщенко Л. В. Підготовка педагогів до розвитку у дітей старшого дошкільного віку пізнавального інтересу до предметного світу в проєктній діяльності [Електронний ресурс] / Л. В. Іщенко, І. Ю. Підлипняк, Т. В. Журавко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 80(1). — С. 109-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_80(1)__24.
Козак Л. В. Проектна діяльність як чинник пізнавального розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. В. Козак, Г. А. Король // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 18(3). — С. 169-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_18(3)__38.
Коновальчук І. І. Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. І. Коновальчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 4. — С. 85-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2018_4_16.
Лозинська С. Дидактичні особливості формування життєво-важливих компетентностей дитини засобами проектної діяльності у дошкільному та молодшому шкільному віці [Електронний ресурс] / С. Лозинська, М. Проц // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 29(3). — С. 152-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_29(3)__27.
Луценко Л. В. Проектування індивідуально-орієнтованого середовища обдарованих дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. В. Луценко, І. В. Педько // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2014. — № 4. — С. 48-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2014_4_11.
Мироненко В. П. Комплексний аналіз процесу проектування комплекту для дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. П. Мироненко, Я. Г. Кулик // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2011. — № 2. — С. 50-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_2_15.
Молчанюк О. В. Проєктна діяльність – перспективна складова освітнього процесу [Електронний ресурс] / О. В. Молчанюк, О. О. Пальчик // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 15. — С. 206-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2021_15_15.
Руденко Ю. Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Руденко // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2022. — Вип. 47(4). — С. 179-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2022_47(4)__31.
Тарапака Н. В. Психолого-педагогічне проектування як інноваційна технологія в дошкільних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. В. Тарапака, Н. П. Гагаріна // Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 2. — С. 96-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2012_2_14.
Харченко А. Психолого-педагогічні інноваційні технології в реалізації базового компонента дошкільної освіти [Електронний ресурс] / А. Харченко // Нова педагогічна думка. — 2013. — № 3. — С. 135-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_3_41.

.: Розділ: Освіта :: 4.11.2022 14.12.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46797  
Яна запитує:
Добрий день, мені потрібна книжка Смаль Ю. Лесеві історії, 2021 року. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Книжку Смаль Ю. Лесеві історії: експериментуй і дізнавайся. - Львів, 2021 . -125 с. знаходиться у Національній бібліотеці України для дітей. Чекаємо на вас!

.: Розділ: Література :: 4.11.2022 13.53.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.25381 seconds