Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44411
   


Автор запитання: Соломія із міста: Львів :: Запитання: 46409  
Соломія запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу на тему "педагогічне партнерство чи педагогічна взаємодія". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрощук І. В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності : навч. посіб. / Андрощук І. В. — Хмельницький : ХНУ, 2017. — 190 с.
Взаємодія суб'єктів педагогічного процесу : монографія / Гриньова В. М. [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології. — Харків : Щедра садиба плюс, 2013. — 207 с.
Гончар О. В. Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в системі вищої освіти України (історико-педагогічний аспект) : монографія / О. В. Гончар ; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х. : ХНАДУ, 2011. — 423 с.
Грудинін Б. О. Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно орієнтованої освітньої парадигми [Електронний ресурс] / Б. О. Грудинін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 5. — С. 245-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_5_31.
Карпенко О. Є. Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / О. Є. Карпенко, М. М. Чепіль // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 31(2). — С. 151-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__33.
Мельник І. М. Індивідуальний стиль учителя і педагогічна взаємодія: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. М. Мельник // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2015. — Вип. 33. — С. 115-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2015_33_27.
Наход С. А. Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання [Електронний ресурс] / С. А. Наход // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2014. — № 2. — С. 23-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_2_6.
Петрик К. Ю. Педагогічне партнерство у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс] / К. Ю. Петрик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 75(2). — С. 170-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__35.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.05.2022 14.41.33 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Миколаїв :: Запитання: 46408  
Оксана запитує:
Доброго ранку. Прошу допомогти з підбором літератури для написання курсової роботи на тему "Особливості лобіювання в розвинених державах (на прикладі США та Європейських країн): досвід для України". Дякую
Наша відповідь:
Газізов М. М. Легітимація інституту лобіювання у провідних демократичних країнах [Електронний ресурс] / М. М. Газізов // Право та державне управління. — 2015. — № 4. — С. 63-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2015_4_16
Годний С. П. Етико-політичні засади лобіювання: зарубіжний досвід в українському контексті [Електронний ресурс] / С. П. Годний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2018. — Вип. 24. — С. 81-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2018_24_15
Краснов Д. Л. Політичне лобіювання: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Д. Л. Краснов // Політологічний вісник. — 2013. — Вип. 69. — С. 438–447. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2013_69_42
Митрофанов О. А. Лобіювання як механізм забезпечення конституційних прав громадян [Електронний ресурс] / О. А. Митрофанов // Публічне урядування. — 2016. — № 3. — С. 101-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_3_12
Нестерович В. Суб’єктна та об’єктна складові інституту лобіювання у США [Електронний ресурс] / В. Нестерович // Віче. — 2010. — № 3. — С. 16-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_3_7
Нестерович В. Ф. Зміни у конституційно-правовому регулюванні лобіювання у Німеччині та Франції [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2015. — Вип. 2. — С. 23-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_2_5
Нестерович В. Ф. Конституційно-правове регулювання інституту лобіювання у Європейському Союзі [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2011. — Вип. 2. — С. 27-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2011_2_6
Нестерович В. Ф. Конституційно-правові форми лобіювання під час прийняття нормативно-правових актів у США [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2010. — Вип. 2. — С. 19-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2010_2_4
Нестерович В. Ф. Політико-правові чинники та передумови легітимації лобіювання у США [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2015. — Вип. 1. — С. 16-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_1_4
Нестерович В. Ф. Субсидійовані форми регулювання лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2011. — Вип. 4. — С. 15-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2011_4_4
Нестерович В. Ф. Тенденції щодо конституційно-правового регулювання лобіювання у Великій Британії та Ірландії [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2015. — Вип. 3. — С. 28-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_3_6
Несторович В. Основні тренди в законодавчому регулюванні лобіювання у країнах Західної Європи [Електронний ресурс] / В. Несторович // Історико-правовий часопис. — 2015. — № 2. — С. 47-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2015_2_11
Олексенко В. О. Політичне лобіювання в Україні в нормативно-правовому та безпековому вимірах [Електронний ресурс] / В. О. Олексенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право. — 2017. — № 3-4. — С. 24-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2017_3-4_6
Рачинська М. Особливості конституційно-правового регулювання лобіювання в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / М. Рачинська // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2011. — Вип. 2. — С. 308-319. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2011_2_32
Сумська В. В. Лобіювання як інструмент публічного врядування: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. В. Сумська // Теорія та практика державного управління. — 2011. — Вип. 4. — С. 491-497. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_4_71
Трофименко А. В. Етнічні меншини як суб’єкти лобіювання в Канаді [Електронний ресурс] / А. В. Трофименко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2014. — Вип. 9. — С. 131-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2014_9_18
Трофименко А. В. Передумови та етапи ухвалення закону про лобіювання в Канаді [Електронний ресурс] / А. В. Трофименко // Грані. — 2014. — № 7. — С. 113-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_7_23

.: Розділ: Держава і право :: 17.05.2022 10.43.34 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Житомир :: Запитання: 46407  
Оля запитує:
Доброго дня! цікавить література стосовно історії становлення цивільного захисту (цивільн.оборон.) в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андреєв С. О. Державні системи цивільного захисту: інституціональні засади та проблеми розвитку : монографія [Електронний ресурс] / С. О. Андреєв ; Нац. акад. держ. упр. При Президентові України. — Х.: Тім Пабліш Груп, 2017. — 432 с. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1208_62952673.pdf.
Борис О. П. Державне управління цивільним захистом України: шлях до становлення і розвитку: монографія / О. П. Борис. - Київ : Київ. кн.-журн. ф-ка, 2019. - 325 с.
Варивода К. С. Цивільний захист : підручник / К. С. Варивода, С. І. Горденко ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав : Домбровська Я. М., 2020. - 595 с.
Горденко С. Історія розвитку і становлення цивільного захисту України [Електронний ресурс] / С. Горденко // Східноєвропейський історичний вісник. — 2018. — Cпец. вип. 3. — С. 158-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2018_3_20.
Демченко Т. Ф. Становлення та етапи формування цивільного захисту в Україні [Електронний ресурс] / Т. Ф. Демченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Транспортні системи і технології. — 2013. — Вип. 23. — С. 164-171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_tsit_2013_23_30.
Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: нормативно-правовий аспект / Садковий В. П. [та ін.] ; Нац. ун-т цив. захисту України. — Харків : Оберіг, 2013. — 189 с.
Копанчук В. О. Становлення та розвиток державної політики у сфері національної безпеки та охорони громадського порядку в сучасних глобалізаційних умовах / В. О. Копанчук ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків : НУЦЗУ, 2020. — 278 с.
Теорія та практика цивільної безпеки в Україні : / І. В. Андрощук. — Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2020. — 187 с.

.: Розділ: Держава і право :: 16.05.2022 16.09.17 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46406  
Ольга запитує:
Доброго дня!!! Цікавить питання Сюжетно-композиційних особливостей роману "Пригоди Шерлока Холмса" Заздалегідь вдячна
Наша відповідь:
Бугрій А. С. Образ Шерлока Холмса як засіб розкриття культурних цінностей вікторіанської доби [Електронний ресурс] / А. С. Бугрій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. - 2017. - Вип. 14. - С. 142-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_14_21

Опанасенко Ю. В. Оосбливості відтворення ідіостилю автора в українських перекладах оповідань А. Конан Дойла про Шерлока Холмса [Електронний ресурс] / Ю. В. Опанасенко // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. - 2015. - Вип. 7. - С. 83-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2015_7_16

Расевич Л. П. Еволюція образу Шерлока Холмса у світлі кризи ідеології модерну [Електронний ресурс] / Л. П. Расевич // Молодий вчений. - 2013. - № 1(01). - С. 63-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2013_1(01)__13

Расевич Л. П. Міф шерлока холмса у працях англомовних дослідників [Електронний ресурс] / Л. П. Расевич // Молодий вчений. - 2014. - № 1(03). - С. 89-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_1(03)__21

Расевич Л. П. Образ Шерлока Холмса у неоромантизмі [Електронний ресурс] / Л. П. Расевич // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2014. - Вип. 35. - С. 146-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2014_35_48

Расевич Л. П. Самохарактеристика Шерлока Холмса як засіб створення іміджу "виняткового героя" [Електронний ресурс] / Л. П. Расевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2014. - Вип. 8(1). - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_8(1)__6

Расевич Л. П. Технологія іміджмейкінгу в циклі про Шерлока Холмса [Електронний ресурс] / Л. П. Расевич // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2014. - Вип. 36. - С. 208-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2014_36_49

Рева Н. О. Чому ми не мислимо як Шерлок Холмс? [Електронний ресурс] / Н. О. Рева // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 129. - С. 200-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_129_53

Тікан Я. Г. Реалії як засіб вираження соціальної приналежності героя (на прикладі детективної повісті А. К. Дойла "Пригоди Шерлока Холмса") [Електронний ресурс] / Я. Г. Тікан, О. В. Давидова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. - 2018. - Вип. 19. - С. 338-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2018_19_50

Шевчук О. В. Особливості вживання детективної лексики екранізацій художніх творів Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса у світовому кіномистецтві [Електронний ресурс] / О. В. Шевчук, В. О. Орлова // Нова філологія. - 2018. - № 74. - С. 101-104 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2018_74_21

Юрасова Ю. Функциональная роль авторской маски в цикле рассказов А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе [Електронний ресурс] / Ю. Юрасова // Південний архів. Сер.: : Філологічні науки. - 2009. - Вип. 47. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2009_47_15

.: Розділ: Література :: 15.05.2022 09.37.18 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Дніпро :: Запитання: 46405  
Анна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка у пошуку літератури на тему : Значення ресурсів споживача і доступних каналів комунікацій при виборі купівельних альтернатив. Дякую !
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Азарян О. М. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку / О. М. Азарян / Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк — Львів : ДонНУЕТ, 2007. — 404 с. Основные проблемы службы маркетинга украинского предприятия: кто как их видит : материалы круглого стола // Маркетинг и реклама. — 2005. — № 10. — С. 16-26.
Братко О. С. Маркетингова політика комунікацій: навчальний посібник / О. С. Братко. — Тернопіль: Карт-бланш, 2006. — 275 с.
Карпенко Н. В. Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства : монографія / Н. В. Карпенко, Н. І. Яловега. — Полтава : ПУЕТ, 2012. — 278 с.
Попова Н. В. Маркетингові комунікації : підручник / Н. В. Попова, А. В. Катаєв, Л. В. Базалієва, О. І. Кононов, Т. А. Муха ; під загальною редакцією Н. В. Попової. — Харків: «Факт», 2020. — 315 с.
Ромат Є. В. До питання про класифікацію маркетингових комунікацій / Ромат Є. В. // Маркетинг в Україні. — 2004. — № 6. — С. 17-18.
Сардак С. Формы применения маркетинга на предприятиях / С. Сардак // Маркетинг и реклама. — 2005. — № 11. — С. 17-25.
Стадник В. В. Менеджмент : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. — Київ : Академвидав, 2003. — 464 с.

.: Розділ: Інше :: 13.05.2022 22.13.43 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.401804 seconds