Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 43931
   


Автор вопроса: Юля из города: м.Рівне :: Вопрос: 32673  
Юля спрашивает:
Доброго дня! допоможіть знайти литературу по теми: Історія української музики
Наш ответ:
Доброго дня, Юліє!
Маємо Вам запропонувати наступні джерела:
http://military-art.com.ua/news/2009-01-17-62
Історія української музики. Становлення професійної музики
http://litopys.org.ua/krypcult/krcult51.htm
Василь Барвінський Музика
http://www.orgsun.com/avtoreferati-dissertatsii-mistetstvo/1/a194.php
Епістологічні документи історії української музики: методологія, теорія, практика
http://pidruchniki.ws/14720324/kulturologiya/istoriya_ukrayinskoyi_kulturi_-_pavlova_oyu
Павлова О.Ю. Історія української культури
http://elib.nplu.org/view.html?id=331
Грінченко, Микола. Історія української музики [Електронний ресурс] / Микола Грінченко ; [складали: Іванов І. та ін.]. — К. : Спілка, 1922
1. Архимович Л. Нариси з історії української музики: В 2-х т. – К., 2004. – Т.1. – 354 с.; Т.2. – 435 с.
2. Історія української культури [Текст] : у 5-ти т. Т. 4. Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн. 2 / Ред. Б.Є. Патон, Ред. тома Г.А. Скрипник. - К. : Наукова думка, 2005. - 1293 с.
3. Історія української музики [В 6-ти т.]. Т.4. 1917-1941 / ред. Л. О. Пархоменко. - К. : Наукова думка, 1992. - 615 с.
4. Історія української музики [Текст]. Т. 2. Друга половина ХІХ століття / ред. Т. П. Булат. - К. : Наукова думка, 1989. - 464 с.
5. Історія української радянської музики. – К. : Музична Україна, 2000. – 432 с.
6. Кияновська Л. О. Українська музична культура : Навч. посіб. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 356 с.
7. Корній Л. П. Історія української музики : Підручник для вищих муз. навч. закл. / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. — К.; Х. : Вид-во М.П.Коць. — Ч.1, 1996. – 398 с. ; Ч. 2. —1998. – 387 с.; Ч. 3 — 2001. – 477 с.
8. Макаренко, О.П. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України [Текст] : навч. посібник для вузів / О.П.Макаренко. - Миколаїв : МДПУ, 2001. - 167 с.
9. Музика. Історія музики. Музична абетка. Музичні жанри. Співи і пісні. Музичні інструменти. Видатні музиканти. Українські музиканти [Текст] : для дітей середнього шкільного віку / упор.: М. О. Володарська, Є. С. Каневський ; худож.: Г. В. Беззубова, Л. Д. Киркач-Осипова. - Х. : Фоліо, 2008. - 319 с.
10. Нариси з історії української музики [Текст]. Ч.2 / упор. Л. Архімович. - К. : Мистецтво, 1964. - 310 с.
11. Черемський, К. П. Шлях звичаю [Текст] / К. П. Черемський. - Х. : Глас, 2002. - 446 с.
Успіхів!

.: Раздел: Литература :: 8.11.2013 09.50.42 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вікторія из города: Черкаси :: Вопрос: 32639  
Вікторія спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти автореферати дисертацій або дисертації на теми "Драматургія Івана Тобілевича (Карпенко-Карого)" (поетика, мистецтво драматургії тощо). Теми дисертацій можуть мати різні назви, головне, щоб стосувались драматургії Карпенка-Карого. Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Вікторіє!
Це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини XIX - початку ХХ ст.: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / А.О. Новиков ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 36 с.
Чернікова Л. Ф. Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л. Ф. Чернікова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філол. - К., 2003. - 16 с.
Януш, Я. В. Значение творчества И. К. Карпенко-Карого в истории языка украинской драматургии конца ХІХ - начала ХХ века [Текст] : автореф. дис... канд. филол. наук: 10.661 / Януш Я. В. ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни. - К., 1971. - 22 с.


Оладько Т. В. Жанрова специфіка комедій Тобілевича І. К. (І. Карпенка-Карого): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. В. Оладько; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - О., 2012. - 19 с.

.: Раздел: Литература :: 5.11.2013 20.35.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Івано-Франківськ :: Вопрос: 32626  
Оля спрашивает:
Як можна знайти розв'язки задач з судово-бухгалтерської експертизи.Дякую.
Наш ответ:
Шановна Олю! На жаль, на Ваш запит інформації обмежено.Ознайомтесь, будь ласка, з наданими матеріалами:
Задачі з бухгалтерського обліку. – Режим доступу: http://5ka.at.ua/load/bukhgalterskij_oblik/zadachi_z_bukhgalterskogo_obliku_variant_3_praktichna_robota/11-1-0-25154
Збірник задач та ситуацій з судово-бухгалтерської експертизи. – Режим доступу: http://myreferatik.in.ua/load/referat_3_kurs/bukhgalterskij_oblik/zbirnik_zadach_ta_situacij_z_sudovo_bukhgalterskoji_ekspertizi/43-1-0-3278
НИК ЗАДАЧ ТА СИТУАЦІЙ З СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів. – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-144729.html
АДАЧ ТА СИТУАЦІЙ З СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів. – Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=435325
Ковальова О.В. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. / О. В. Ковальова, О. В. Бардаков; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2012. - 221 с. - Библиогр.: с. 204-206.
Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с.

.: Раздел: Литература :: 4.11.2013 20.07.16 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Роман из города: Львів :: Вопрос: 32615  
Роман спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати електронний матеріал до теми: "Англійська література на межі 19-20 ст.Основні напрями, жанри, представники". Дякую!
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 4.11.2013 10.25.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: м.Рівне :: Вопрос: 32614  
Ольга спрашивает:
Доброго дня!допоможіть будь-ласка підібрати джерела до теми Консалтинг в інформаційній діяльності
Наш ответ:
Доброго дня!
Радимо скористатись наступними матеріалами:
http://co.zapitai.com.ua/text/8792/index-1.html
Ананьєва Т.Н., Ткалич А.І. Інформаційний консалтинг

http://its.luguniv.edu.ua/~Skachko/INF_MEN/3.htm
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ
http://ua-referat.com/Інтернет
Інтернет

http://revolution.allbest.ru/management/00245423_0.html
ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ

.: Раздел: Литература :: 4.11.2013 10.11.52 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.773388 seconds