Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: анатолій із міста: Самбір :: Запитання: 35148  
анатолій запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти вірші Петра Яцика для дітей молодшого шкільного віку. дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анатолію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Видатні постаті в історії України ХХ ст. : корот. біогр. нариси / Гусєв, Віктор Іванович [и др.]. - К. : Вища школа, 2011. - 391 с.
Корнійчук, Володимир Петрович. Роздуми про театр, музику, літературу... / Корнійчук, Володимир Петрович. - К. : Фенікс, 2007. - 319 с.
Петро Яцик - http://gkmk.kiev.ua/uchast-olimpiadah/petro-yacik
Петро Яцик - https://sites.google.com/site/domivkaukrmovi/osobistosti/petro-acik
Сухаревська, Олена. Орієнтовні завдання до Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика : (3-4 класи) / Сухаревська, Олена, Семена, Лариса // Початкова школа. - 2010. - № 2. - С. 18-21.
Сорока, Михайло Михайлович (1948-). Кроки у незвідане : Зустрічі й діалоги з видат. людьми / Сорока, Михайло Михайлович. - К. : Київська правда, 2003. - 446 с.
Слабошпицький, Михайло Федотович. Поет із пекла : романи / Слабошпицький, Михайло Федотович ; передм. В. О. Базилевського ; післямова В. Н. Грабовського. - К. : Грамота, 2008. - 831 с.
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Література :: 20.10.2014 20.25.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Карина Карабець із міста: Суми :: Запитання: 35147  
Карина Карабець запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури на тему "Система міжнародного регулювання інвестиційної діяльності"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Гребельник О.П. Основи митної справи. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності - http://readbookz.com/pbooks/book-7/ua/chapter-466/
Гуткевич С.О. Інвестування. Мотивація іноземного інвестування - http://readbookz.com/pbooks/book-18/ua/chapter-944/
Гордієнко, Т. В. Міжнародне та національно-правове регулювання інвестиційних відносин: договір про спільну інвестиційну діяльність. // Держава і право. — К., 2005. — Вип. 27. — С. 560-567.
Гомольська, В. В. Принципи регулювання інвестиційної діяльності в системі розвитку регіону. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. — Львів, 2002. — Транскордонне співробітництво, ринкова інфраструктура та фінансово-інвестиційна діяльність. — С. 496-502.
Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу - http://readbookz.com/articles/article-34/
Загородній, А. Г. СЕЗ в системі методів державного регулювання інвестиційної діяльності. // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку. — Львів, 2000. — Ч. 2. — С. 520-524.
Іванченко, К. І. Практика залучення іноземних інвестицій та регулювання діяльності міжнародних спільних підприємств в країнах ринкової економіки. // Наук. вісн. — Полтава, 2002. — Економічні науки. — С. 22-27.
Дроздова Менеджмент в ЗЕД. Суть і особливості міжнародних розрахунків - http://readbookz.com/book/34/1558.html
Климко Г.Н. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. Ринок міжнародних інвестицій - http://readbookz.com/pbooks/book-41/ua/chapter-2063/
Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Політика держави з залучення іноземних інвестицій - http://readbookz.com/pbooks/book-26/ua/chapter-1258/
Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Інвестиційний клімат - http://readbookz.com/pbooks/book-26/ua/chapter-1212/
Міжнародна інвестиційна діяльність. Міжнародний інвестиційний ринок і його кон’юнктура - http://library.if.ua/book/125/8241.html
Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Напрямки інвестиційної політики держави - http://readbookz.com/pbooks/book-26/ua/chapter-1261/
Менеджмент інвестиційної діяльності. Обґрунтування необхідності та основні методи державного регулювання інвестиційної сфери економіки – http://library.if.ua/book/71/5185.html
Міжнародна інвестиційна діяльність. Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність - http://library.if.ua/book/125/8237.html
Міжнародна інвестиційна діяльність. Методологія і порівняльний аналіз міжнародної та національної систем обліку інвестування - http://library.if.ua/book/125/8254.html
Міжнародна інвестиційна діяльність. Загальні методи та рівні регулювання - http://library.if.ua/book/125/8244.html
Міжнародна інвестиційна діяльність. Особливості регулювання міжнародних ринків цінних паперів - http://library.if.ua/book/125/8245.html
Міжнародна економіка. Форми міжнародного бізнесу - http://library.if.ua/book/18/1495.html
Місце іноземних інвестицій в системі міжнародних економічних відносин та їх сутність - http://readbookz.com/articles/article-15/
Портфельне інвестування. Правове регулювання процесу портфельного інвестування: типи, цілі, форми та моделі - http://library.if.ua/book/75/5386.html
Чистов Державне регулювання економіки. Державне регулювання зовнішньо-економічної діяльності - http://readbookz.com/book/110/2584.html
Шарко, Д. А. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності: двосторонні договори про інвестування. // Держава і право. — К., 2003. — Вип. 21. — С. 591-599.

.: Розділ: Література :: 20.10.2014 20.02.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 35146  
Наталія запитує:
Доброго вечора!!Допоможіть будь ласка знайти матеріал про життя, творчість, аналіз віршів, письменник Мальдештам.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Можливо, Ви мали на увазі "письменник Мандельштам"? Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Безкровна І. О. Комунікативна структура поетичного тексту (семантичний та прагматичний аспекти) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / І. О. Безкровна ; Ін-т мовознав. ім. О. О.Потебні НАН України. — К., 1999. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99biospt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Глазова, Елена Юрьевна. "Подсказано Дантом". О поэтике и поэзии Мандельштама [Текст] / Е. Глазова, М. Глазова. - К. : Дух і Літера, 2011. - 724 с.
Казарин В. П. Стихотворение О. Э. Мандельштама "Золотистого меда струя из бутылки текла…” (опыты реального комментария) [Електронний ресурс] / В. П. Казарин, М. А. Новикова, Е. Г. Криштоф // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки . - 2014. - Вип. 1. - С. 91-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nzbdpufn_2014_1_13.pdf.
Кочетова С. Как до звезды небесной? О стихотворении О. Мандельштама "Я к губам подношу эту зелень…" на французском языке [Електронний ресурс] / С. Кочетова, О. Луценко // Південний архів. Сер.: : Філологічні науки . - 2009. - Вип. 46. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pafn_2009_46_12.pd.
Кочетова, Светлана Александровна. Литературная критика О.Мандельштама [Текст] / С. А. Кочетова. - Горловка : Издательство ГГПИИЯ, 2003. - 184 с.
Марченко, Алла. Секрет шкатулки с двойным дном [Електронний ресурс] / Марченко, Алла. - WordPad. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/12/ma12.html/
Мельнишина Т. П. Своєрідність рецепції античності у поезії М. Зерова та О. Мандельштама [Електронний ресурс] / Т. П. Мельнишина // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія . - 2010. - Вип. 4. - С. 42-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_2010_4_9.pdf.
Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы 20 века, 1900-1920-е годы : учеб. пособие для студ. / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. - М. : Высшая школа, 2004. - 430 с.
Мусатов, Владимир Васильевич. Лирика Осипа Мандельштама [Текст] / В. В. Мусатов. - К. : Эльга-Н : Ника-Центр, 2000. - 560 с.
Ніколаєва В.А. Концепт "Петербург" у поетичному ідіолекті Осипа Мандельштама і Олександра Кушнера : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / В. А. Ніколаєва ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07nvamok.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Николаенко, Ольга Николаевна. Лирический герой в поэзии Осипа Мандельштама [Текст] : монография / О. Николаенко, А. Чеботарева. - Полтава : АСМИ, 2010. - 179 с.
Осип Мандельштам и его время [Текст] / сост., авт. коммент. Е. Нечепорук, В. Крейд. - М. : L'Age d'Homme - Наш дом, 1995. - 478 с. - (Художник и время).
Рогозинский, Виктор. Великий талант и тоталитарный режим : очерк об Осипе Мандельштаме / В. Рогозинский // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. - № 12. - С. 14-18.
Рогозинский, Виктор. "Не многие для вечности живут" : жизнь и судьба Осипа Мандельштама / В. Рогозинский // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 9. - С. 49-53.
Скоробогатова Е. А. Поэтика именных категорий и форм в лирике Осипа Мандельштама (статья первая) [Електронний ресурс] / Е. А. Скоробогатова // Русская филология . - 2014. - № 1-2. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rfuv_2014_1-2_19.
Сурат, Ирина. Жертва [Електронний ресурс] : литературная критика / И. Сурат. - Библиогр.: 70 назв. - WordPad. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2008/7/su10.html.

.: Розділ: Література :: 20.10.2014 19.20.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Ужгород :: Запитання: 35126  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати матеріал до теми курсової роботи "Риси натуралізму в романі Гі де Мопассана"Любий друг"
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
На Ваш запит пропонуємо:
Гі де Мопассан — Вікіпедія
uk.wikipedia.org/wiki/Гі_де_Мопассан
Гі Де Мопассан - представник критичного реалізму
.-Режим доступу : http://westudents.com.ua/.../34206-lektsya-24-25-g-de-mopassan-predstavnik-kritichnogo-realzmu.html
Гі де Мопасан любий друг
.-Режим доступу : http://goldlit.ru›maupassant/243-milyi-drug-analiz
Данилин Ю. Творчество Мопассана - Ги де Мопассан
.-Режим доступу : http://mopassan.krossw.ru/html/tvorchestvo.html
? Література другої половини 19 століття — Вікіпедія
.-Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/.../Література_другої_половини_19_століття
Мухина Н.М. 2010 nsvans@yandex. ги Вопросы ...
www.jourf.narod.ru/zaruba5kurs.htm
? Я увійшов до літератури, як метеор”, — жартівливо говорив Гі де ...
.-Режим доступу : http://politiko.ua/blogpost61375
Милый друг — Ги де Мопассан - LiveLib
.-Режим доступу : http://www.livelib.ru/book/1000010148
.-Режим доступу : http://fb2books.pw›…recenziya-na…drug-gi-de-mopassan.html
? Давиденко Г. Й.
Історія зарубіжної літератури ХIX - початку XX cт. : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка; Глухів. держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. - 2-е вид., переробл. та доповн. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 400 c. - Бібліогр.: с. 397-399. - укp.
Висвітлено історію розвитку європейського літературного процесу XIX - початку XX ст. Розглянуто соціально-історичні передумови виникнення, етапи розвитку та течії основних літературних напрямів даного періоду - романтизму, реалізму, символізму та натуралізму у країнах Західної Європи (Німеччині, Англії, Франції, Польші) та США. Наведено матеріали про життя і творчу діяльність Е.Т.А. Гофмана, Г. Гейне, Дж. Г. Байрона, П.Б. Шеллі, В. Скотта, В. Гюго, Ж. Санд, В. Ірвінга, Ф. Купера, Н. Готорн, А. Міцкевича, П. Меріме, Ф. Стендаля, О. де Бальзака, Г. Флобера, Ч. Діккенса, В. Теккерея, Г. де Мопасана, П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме, М. Матерлінка, Е. Золя. Проаналізовано тематику та проблематику їх творів, визначено особливості творчого стилю, описано традиційні та новаторські прийоми творення образів. Розглянуто історію розвитку детективного жанру у зарубіжній літературі на прикладі творчості Е.А. По та А. Конан-Дойля.
Мениаль, Эд. Ги де Мопассан / Э. Мениаль; [Пер. с фр. А.Чеботаревская]. — Ростов н/Д : Феникс, 1999. — 318, [1] с. — (След в истории) — Библиогр. в подстроч. примеч.

.: Розділ: Література :: 17.10.2014 17.37.58 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Полтава :: Запитання: 35121  
Вікторія запитує:
стаття про вдосконалення технології перепілок копчених
Наша відповідь:
Добрый день! Попробуйте найти интересующий Вас материал в следующих источниках:
Чайковська, Т. Вирощування перепілки - не просто цікава, а перспективна і прибуткова справа [Текст] / Т. Чайковська // Ефективне птахівництво. - 2011. - № 10. - С. 32-34.

Бесулін, В. І. Результати використання пробіотику Протекто-актив під час годівлі перепелів в умовах різних технологій [Текст] / В. І. Бесулін, В. М. Гордієнко, І. В. Меркулова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : Серія: Сільськогосподарські науки. - 2011. - Вип. 8(48). - С. 158-162.

Голубов, И. Инновации в формировании ассортимента перепелиной продукции [Текст] / И. Голубов // Птицеводство. - 2013. - № 3. - С. 29-33.

Афанасьева, Г. Мясные качества перепелов бройлерного типа в различные сроки выращивания [Текст] / Г. Афанасьева, Л. Попова, Н. Арестова // Птицеводство. - 2013. - № 4. - С. 30-32

В.Г. Волик, О.Л. Шаболдина, В.А. Петровичев. Как улучшить вкус продуктов из мяса птицы?// Мясные технологии. – 2013. - № 9.

В.В. Сучков, И.А. Попелло. Продукты из мяса птицы: улучшение потребительских свойств // Мясные технологии. – 2013. - № 9.

Страусы и перепелки. Разведение, содержание, бизнес. – Л. :Феникс, 2004.

http://polfamix.ucoz.ua/knigi/Perepelovodstvo.pdf

http://tekhnosfera.com/svoystva-i-sovershenstvovanie-tehnologii-proizvodstva-myasnyh-izdeliy-s-ispolzovaniem-produktov-pererabotki-perepelov

http://tekhnosfera.com/issledovanie-protsessa-kopcheniya-yaytseproduktov-v-apparate-s-elektrostaticheskim-polem

http://profis.clan.su/index/kopchenie_perepelov/0-138

http://www.perepelka.org.ua/kul22.htm

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=719646

http://doghunt.ru/iz-ptitsi/kopchenie-perepela

http://openbusiness.ru/html/dop8/kopchenaja-ptica.htm

http://fermer02.ru/rezept/vtorie-bluda/604-kopchenie-perepelov.html

.: Розділ: Література :: 17.10.2014 11.57.36 :.
.: Бібліотека Донецького національного медичного університету ім. М. Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.430915 seconds