Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44414
   


Автор запитання: Галина із міста: Вінниця :: Запитання: 46435  
Галина запитує:
Добрий день. Цікавить будь-яка інформація про діалектологічні дослідження. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам для опрацювання такі джерела інформації:
Аркушин Г. Принципи аналізу суфіксації в діалектологічних дослідженнях [Електронний ресурс] / Г. Аркушин // Волинь - Житомирщина. - 2005. - № 14. - С. 63-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2005_14_11 .
Бережняк В. М. Дослідження В. М. Пащенко в галузі української діалектології [Електронний ресурс] / В. М. Бережняк // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Кн. 2. - С. 44-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_2_8 .
Босак Т. О. Транскрипція в діалектологічних дослідженнях А.Ю.Кримського / Т. О. Босак // Сходознавство. - 2007. - № 37. - С. 33-43.
Гримашевич Г. Роль тексту в діалектологічних дослідженнях (на прикладі зразків поліського живого мовлення) [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Волинь - Житомирщина. - 2002. - № 9. - С. 150-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2002_9_32 .
Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: нариси : навч. посіб. / В. В. Жайворонок; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. - Київ : Довіра, 2007. - 262 c.
Коваленко Б. Фольклорні записи як джерело діалектологічних досліджень [Електронний ресурс] / Б. Коваленко // Волинь - Житомирщина. - 2013. - № 24. - С. 32-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2013_24_6 .
Наливайко М. Роль діалектологічної практики в дослідженні говіркового мовлення [Електронний ресурс] / М. Наливайко // Волинь - Житомирщина. - 2017. - Вип. 28. - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2017_28_14 .
Пачева В. Діалектологічні дослідження степової України ХІХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / В. Пачева // Українознавчий альманах. - 2012. - Вип. 9. - С. 171-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_9_46 .
Фроляк Л. Д. Тексти з Підляшшя як джерело діалектологічних досліджень [Електронний ресурс] / Л. Д. Фроляк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2015. - Вип. 19(2). - С. 61-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_19(2)__19 .

.: Розділ: Мовознавство :: 23.05.2022 16.44.53 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Калуш :: Запитання: 46434  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали на тему "Ділове спілкування: структура та техніка. Мовленнєвий етикет в бібліотечніц справі"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://studfile.net/preview/7297009/page:6/
https://vseosvita.ua/library/struktura-dilovogo-spilkuvanna-tehnika-dilovogo-spilkuvanna-movlennevij-etiket-124573.html
https://otherreferats.allbest.ru/ethics/00468997_0.html
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spilkuv_1.pdf
https://vuzlit.com/92927/movlennyeviy_etiket
http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten09/buleten09_2.html
http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten02/bul2_1.htm
http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten09/bul09_1.html#vel
https://studfile.net/preview/4364422/
https://xreferat.com/47/6026-1-b-bl-oteka-koristuvach-problemi-sp-lkuvannya.html

– Гончарова О. Усне слово як засіб публічного спілкування / О.Гончарова // Вісник книжкової палати. - 1998. - № 2. - С. 16-17.
– Мачина Л.Л. Бібліотекар і читач: проблеми спілкування / Л.Л.Мачина // Грані бібліотечного спілкування : матеріали наук.-практ. конференції. - Київ. - 2004. -С. 15-16.
– Медведєва Є. Формування комунікативної культури бібліотечних працівників / Є.Медведєва // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 6. - С. 52-55.
– Грані бібліотечного спілкування : матеріали науково-практичної конфереції. - Київ, 2004. – 19 с.
– Великосельська О. М. Психологічні особливості індивідуального спілкування в бібліотеці / О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформаційний бюлетень. – 2010. – № 9.
– Марчак Т. Ф. Культура спілкування і мовний етикет / Т. Ф. Марчак // Бібліотека в освітньому просторі : інформаційний бюлетень. – 2005. – № 2.
– Півнева С.І. Культура мовлення шкільного бібліотекаря – важливий елемент його професійної майстерності / С. І. Півнева // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 11. – С. 30.
– Перевознюк Р.М. Теоретичний аналіз проблеми ділового спілкування / Н. М. Перевознюк // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру НАПН України. - 2012. - № 7(Педагогіка і психологія). - С. 75-80.
– Єлісєєва І. Мистецтво і техніка ділового спілкування / І.Єлісєєва // Завуч. - 1999.-№ 32. - С. 14-16.
– Новіцька Н. До питання культури спілкування в бібліотеці / Н. Новіцька // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 19-22.
– Моргун О.В. Морально-етичні норми спілкування бібліотекаря з читачем / О. В. Моргун // Шкільна бібліотека в навчально-виховному процесі : зб. статей із досвіду роботи бібліотекарів ЗНЗ м. Києва / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Ін-т післядипломної пед. освіти. - Київ, 2012. - С .86-89.

.: Розділ: Інше :: 23.05.2022 13.57.25 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Кропивницький :: Запитання: 46433  
Надія запитує:
Добрий день. Потрібна література про період "холодної війни". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Беспека В. Ю. Американська історіографія "холодної війни" (1945 – 1991 рр.): ортодоксальна та ревізіоністська школи [Електронний ресурс] / В. Ю. Беспека // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. - 2018. - № 1. - С. 86-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2018_1_11 .
Білоусов М. М. Перша спроба сил між СРСР і США (із історії "холодної війни") [Електронний ресурс] / М. М. Білоусов // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2004. - Вип. 10(2). - С. 532-541. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2004_10(2)__43 .
Дуляницький В. Геополітична ситуація в світі після закінчення холодної війни [Електронний ресурс] / В. Дуляницький // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - 2015. - Вип. 26. - С. 167-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2015_26_61 .
Лоссовський І. "Гарячі" сполохи "холодної" війни [Електронний ресурс] / І. Лоссовський // Зовнішні справи. - 2013. - № 9. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2013_9_11 .
Маклюк О. М. Стереотипи доби "холодної війни" у пам’яті населення України як чинник формування сучасного ставлення до НАТО [Електронний ресурс] / О. М. Маклюк // Національна та історична пам’ять. - 2013. - Вип. 6. - С. 126-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntip_2013_6_14 .
Русанова М. І. Геостратегічні концепції Великої Британії періоду "холодної війни" [Електронний ресурс] / М. І. Русанова. // Політологічні записки. - 2012. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_29 .
Толстов С. В. Ознаки та особливості нової холодної війни [Електронний ресурс] / С. В. Толстов // Зовнішні справи. - 2019. - № 4-5. - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2019_4-5_3 .
Тумашов А.В. "Холодна війна" другої половини XX століття: причини виникнення, хід і її наслідки: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / А.В. Тумашов ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Львів, 2003. — 18 с.
Юрченко С. Принцип двопартійності як явище і механізм формування та реалізації зовнішньої політики США за умов "холодної війни" / С. Юрченко // Дослідж. світ. політики : зб. наук. пр. - 2001. - Вип. 16. - С. 84-91.

.: Розділ: Історія :: 23.05.2022 10.06.51 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Чернівці :: Запитання: 46432  
Вероніка запитує:
Добрий день. Цікавить література про екологічну культуру в Україні. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Братіцел М. Л. Традиційна екологічна культура українців в контексті стійкого розвитку сучасного суспільства [Електронний ресурс] / М. Л. Братіцел // Культура і сучасність. - 2020. - № 1. - С. 51-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2020_1_11 .
Мареха І. С. Еколого-культурне значення земельних ресурсів для економіки України [Електронний ресурс] / І. С. Мареха. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_2_12 .
Позняк Е. Теоретико-правові засади екологічної культури в Україн [Електронний ресурс] / Е. Позняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2012. - Вип. 92. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_92_8 .
Позняк Е. В. Формування інституту еколого-правової культури в системі екологічного права України: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Е. В. Позняк // Часопис Київського університету права. - 2018. - № 4. - С. 241-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_52 .
Складановська М. Г. Екологічна культура в українському національному характері [Електронний ресурс] / М. Г. Складановська // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2016. - № 7. - С. 74-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2016_7_11 .
Сулацкова О. Проблеми становлення екологічної політики в Україні як основного чинника формування екологічної культури сьогодення [Електронний ресурс] / О. Сулацкова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. - 2014. - № 18. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2014_18_16 .
Шевель А. О. Структурно-функціональна характеристика екологічної культури в загальній концепції екобезпечного розвитку України [Електронний ресурс] / А. О. Шевель // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2013. - № 2. - С. 20-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2013_2_7 .
Шевчук О. В. Еколого-виховний потенціал української народної культури [Електронний ресурс] / О. В. Шевчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2012. - № 36. - С. 143-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2012_36_35 .

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 22.05.2022 16.59.03 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 46431  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література на тему "Принципи обліку архівних документів"
Наша відповідь:
http://imt.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/09/DSTU_4331_2004.pdf
Балишева О. В. Організація системи обліку науково- технічної документації в Центральному державному науково-технічному архіві України: історія і сьогодення [Електронний ресурс] / О. В. Балишева, К. О. Підрепна // Архіви України. — 2012. — № 3(279). — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_3_2
Баранцев А. Ю. Проблемні питання збереження та обробки великих даних для забезпечення обліку та підготовки до експонування електронних фондів архівної установи в публічних електронних мережах [Електронний ресурс] / А. Ю. Баранцев, Н. М. Клименко, І. А. Шевченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. — 2020. — № 1. — С. 37-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpisa_2020_1_9
Бездрабко В.Актуальні проблеми документознавства в Україні : документознавство / В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 1. — С. 26-41.
Бойко Г. Теоретико-методичні засади організації та ведення обліку документів в архіві [Електронний ресурс] / Галина. Бойко // Студії з архівної справи та документознавства. — 2009. — Т. 17. — С. 58-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2009_17_11
Бочуля Т. Обслуговування облікової інформації: архіви, база даних, системи великих обсягів даних (Big Data) [Електронний ресурс] / Т. Бочуля, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. — 2014. — № 8. — С. 29-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_8_5
ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення : державний стандарт України. — Вид. офіц. — Київ : Держстандарт України, 1994. — 25 с.
Климова К. Документи Національного архівного фонду в музеях України: принципи класифікації та обліку [Електронний ресурс] / К. Климова // Студії з архівної справи та документознавства. — 1996. — Т. 1. — С. 13-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd19961_2
Корчемна І. Розвиток методичних засад комплектування та обліку особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1940–1980-ті роки) [Електронний ресурс] / І. Корчемна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 44. — С. 636-646. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_51
Лемешко О. І. Архівознавство : навч. посіб. / О. І. Лемешко; Донбас. держ. техн. ун-т. - Алчевськ, 2012. — 208 c.
Матвієнко О.Сучасні концепції документно-інформаційної науки: підготовка фахівців за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : навч.-метод. посіб. / О. Матвієнко, М. Цивін, А. Гуменчук ; Київський національний університет культури і мистецтв. — Київ : Ліра-К, 2021. — 138 с.
Московченко Н.Документне фондознавство: архівні фонди : навч. посіб. / Н. Московченко, Ю. Палеха ; М-во освіти і науки України ; за заг. ред. Ю. І. Палехі. — Київ : Ліра-К, 2018. — 307 с.
Янчев А. В. Особливості архівування документів в умовах інформатизації суспільно-економічних відносин [Електронний ресурс] / А. В. Янчев // Бізнес Інформ. — 2015. — № 5. — С. 208-215. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_5_34

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.05.2022 15.17.35 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.318245 seconds