Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 47840  
Софія запитує:
Добрий день. Досліджую таку тему: розвиток дошкільної освіти в Європі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє. Опрацюйте таку літературу:
Бесарабчик В. О. Приватноправові засади реформування дошкільної освіти України в умовах європейської інтеграції [Електронний ресурс] / В. О. Бесарабчик // Приватне право і підприємництво. — 2019. — Вип. 19. — С. 69-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2019_19_16.
Волошина О. Розвиток медіакомпетентності здобувачів дошкільної освіти: європейський досвід [Електронний ресурс] / О. Волошина, К. Колеснік // Порівняльна професійна педагогіка. — 2022. — № 12(2). — С. 74-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2022_12(2)__10.
Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 груд. 2022 р. / Національна академія педагогічних наук України. — Івано-Франківськ : НАІР, 2022. — 215 c.
Калічак Ю. Л. Нові можливості інтеграції системи дошкільної освіти України в європейський освітній простір [Електронний ресурс] / Ю. Л. Калічак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2022. — Вип. Спец.вип.(1). — С. 105-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2022_Spets.
Козак Л. В. Сучасна дошкільна освіта: європейський досвід розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Козак // Освітологічний дискурс. — 2017. — № 3-4. — С. 235-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2017_3-4_21.
Кузіна О. Підготовка фахівця дошкільної освіти у контексті європейського досвіду [Електронний ресурс] / О. Кузіна // Освітологічний дискурс. — 2019. — № 3-4. — С. 319-329. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2019_3-4_27.
Лисенко Н. Тенденції розвитку дошкільної освіти у сучасних європейських країнах: перспективи для творчих запозичень [Електронний ресурс] / Н. Лисенко // Освітній простір України. — 2015. — Вип. 5. — С. 156-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2015_5_29.
Мельник Н. «Європейський підхід у дошкільній освіті»: основні положення та особливості впровадження [Електронний ресурс] / Н. Мельник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2017. — № 2. — С. 269-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2017_2_27.
Мельник Н. І. Європейські тенденції в модернізації професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Мельник // Інноватика у вихованні. — 2018. — Вип. 7(1). — С. 27-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7(1)__5.
Мельник Н. І. Історичні передумови запровадження «Європейського підходу в дошкільній освіті»: значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору [Електронний ресурс] / Н. І. Мельник // Молодий вчений. — 2017. — № 2. — С. 510-514. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_120.
Мельник Н. І. Стратегія професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні та країнах Західної Європи [Електронний ресурс] / Н. І. Мельник // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 125. — С. 194-196. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_48.
Мельник Н. Особливості кваліфікації та спеціальності фахівців дошкільної освіти у країнах Західної Європи [Електронний ресурс] / Н. Мельник // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. — 2016. — Вип. 2. — С. 155–163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2016_2(34)__18.
Олійник М. І. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : монографія / М. І. Олійник; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Родовід, 2015. — 399 c.
Савельєва В. М. Галопом по Європі : інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку / В. М. Савельєва // Розкажіть онуку. — 2019. — № 4. — С. 27-29.
Софій Н. Якість дошкільної освіти: кадрове питання : про що говорять дослідження : у фокусі: якість освіти / Н. Софій // Дошкільне виховання. — 2021. — № 1. — С. 7-9.
Телекі Ю. Минуле та сучасність дошкільних закладів Угорщини / Ю. Телекі // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр.. — 2012. — Вип. 4 (47). — С. 235-237.
Трибуна педагогічної майстерності вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ : [добірка матеріалів] // Все для вчителя. — 2015. — № 8. — С. 48-60.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.06.2024 13.50.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 47839  
Аня запитує:
Добрий день. Цікавить розвиток виробництва органічних продуктів харчування в Україні.
Наша відповідь:
Добрий день. Аню, радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Амонс С. Е. Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні [Електронний ресурс] / С. Е. Амонс // Сільське господарство та лісівництво. — 2021. — № 22. — С. 221-236. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agf_2021_22_20.
Басюркіна Н. Й. Особливості розвитку виробництва органічних продуктів харчування в Україні [Електронний ресурс] / Н. Й. Басюркіна // Економіка харчової промисловості. — 2013. — № 3. — С. 45-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2013_3_12.
Вознюк О. І. Перспективи розвитку виробництва органічних молочних продуктів в Україні та світі [Електронний ресурс] / О. І. Вознюк // Аграрна наука та харчові технології. — 2017. — Вип. 1. — С. 187-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anxt_2017_1_27.
Городняк І. В. Аналіз ринку органічної продукції в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Городняк, С. В. Петровський // Економічний простір. — 2023. — № 184. — С. 31-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2023_184_7.
Дітріх І. В. Тенденції світового ринку щодо органічних продуктів харчування [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Я. С. Литвин // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2015. — № 2. — С. 70-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_2_11.
Жукова Я. Ф. Підтвердження автентичності органічних молочних продуктів: аналіз потенційних маркерів [Електронний ресурс] / Я. Ф. Жукова, П. І. Петров // Продовольчі ресурси. — 2017. — № 9. — С. 167-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2017_9_23.
Косар Н. С. Дослідження ринку органічних продуктів харчування України та напрями підвищення їх конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо. // Ефективна економіка. — 2016. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_2_13.
Крусір Г. В. Екологічне маркування органічних м’ясних продуктів [Електронний ресурс] / Г. В. Крусір, Л. І. Короленко, А. В. Кіріяк, О. О. Чернишова // Харчова наука і технологія. — 2015. — № 1. — С. 60-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khnit_2015_1_14.
Латишева В. В. Маркування органічних харчових продуктів в Україні: загальна характеристика правового регулювання [Електронний ресурс] / В. В. Латишева, В. М. Прилипко // Право і суспільство. — 2015. — № 4(2). — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4(2)__13.
Мазур Т. Г. Особливості виробництва органічних харчових продуктів [Електронний ресурс] / Т. Г. Мазур, Л. П. Загоруй // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. — 2014. — Вип. 29(2). — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzvm_2014_29(2)__7.
Притульська Н. В. Органічні харчові продукти: реалії та перспективи виробництва і споживання [Електронний ресурс] / Н. В. Притульська, Д. П. Антюшко, Ю. М. Мотузка // Товарознавчий вісник. — 2022. — Вип. 15(1). — С. 129-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvis_2022_15(1)__14.
Сопільняк І. С. Перспективи розвитку інтернет-торгівлі органічними продуктами харчування вітчизняного виробництва [Електронний ресурс] / І. С. Сопільняк // Проблеми системного підходу в економіці. — 2018. — Вип. 3(2). — С. 100-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_3(2)__19.
Ткаченко О. М. Перспективи розвитку ринку органічних продуктів в Україні та світі [Електронний ресурс] / О. М. Ткаченко, І. О. Гаркавенко, С. А. Бондар // Формування ринкових відносин в Україні. — 2023. — № 4. — С. 55-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2023_4_10.
Томашевська О. А. Виробництво органічних продуктів в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Томашевська, Т. В. Мірзоєва // Агросвіт. — 2012. — № 21. — С. 2-5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_21_2.
Харченко Т. Б. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні [Електронний ресурс] / Т. Б. Харченко // Економіка АПК. — 2013. — № 9. — С. 37-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_9_8.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.06.2024 11.35.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Жанна із міста: Київ :: Запитання: 47838  
Жанна запитує:
Добрий день. Необхідна література про санації підприємств в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Жанно, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Донченко Т. В. Теоретичні основи санації підприємств: сутність та функції [Електронний ресурс] / Т. В. Донченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2013. — № 3. — С. 124-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_3_19.
Кохан М. О. Організаційно-економічний механізм санації підприємств в Україні : дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / М. О. Кохан ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 285 с.
Ліснічук О. А. Основні складові механізму санації підприємств України [Електронний ресурс] / О. А. Ліснічук // Бізнес Інформ. — 2013. — № 4. — С. 339-345. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_4_65.
Ліснічук О. А. Фінансове управління санаційною спроможністю машинобудівних підприємств України [Електронний ресурс] / О. А. Ліснічук // Бізнес Інформ. — 2017. — № 2. — С. 137-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_2_21.
Носань Н. С. Економіко-правова роль арбітражного керуючого в процесі санації підприємств в Україні [Електронний ресурс] / Н. С. Носань, С. А. Назаренко, Т. С. Назаренко // Modern economics. — 2022. — № 33. — С. 82-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2022_33_13.
Олійник А. В. Фінансовий механізм санації промислових підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / А. В. Олійник; Черніг. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2016. — 20 c.
Поважний О. С. Фінанси підприємств : підручник / О. С. Поважний, Н. А. Ясинська, Н. О. Шира; Донец. держ. ун-т упр.. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 456 c.
Приходько Д. О. Розробка заходів дієвої санації підприємств в Україні [Електронний ресурс] / Д. О. Приходько // Економічний простір. — 2017. — № 118. — С. 196-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_118_20.
Ролінський О. В. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Ролінський, О. Т. Прокопчук, А. М. Андрющенко. — Умань : Сочінський, 2012. — 302 c.
Руда О. Л. Санація і банкрутство підприємства в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Руда, О. В. Островська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2016. — № 1. — С. 30-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_1_5.
Семенова С. М. Санація балансу для покращення фінансового стану підприємства / С. М. Семенова // Rev. of Transport Econ. and Management. — 2020. — Вип. 3. — С. 164-176.
Сотникова Г. І. Проблемні аспекти правового регулювання процедури санації підприємств України [Електронний ресурс] / Г. І. Сотникова // Управління розвитком. — 2013. — № 16. — С. 97-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_39.
Цар О. З. Оцінка санаційної спроможності підприємств в Україні [Електронний ресурс] / О. З. Цар // Формування ринкових відносин в Україні. — 2013. — № 6. — С. 154-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_6_35.
Цар О. З. Планування та фінансування санації підприємств в Україні [Електронний ресурс] / О. З. Цар // Формування ринкових відносин в Україні. — 2015. — № 8. — С. 146-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2015_8_35.
Цар О. З. Фінансова санація суб’єктів господарювання в економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / О. З. Цар; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2017. — 20 c.
Чупіс А. В. Фінансова санація підприємств : навч. посіб. / А. В. Чупіс. — Суми : Довкілля, 2006. — 326 с.
Юрій Е. О. Санація як система заходів оздоровлення підприємства [Електронний ресурс] / Е. О. Юрій // Вісник Одеського національного університету. Економіка. — 2013. — Т. 18, Вип. 3(3). — С. 160-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_3(3)__42.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 13.06.2024 08.58.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 47837  
Аліна запитує:
Добрий день. Потрібна допомога з пошуком літератури про досудове розслідування в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Аліно, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Бухонський С. О. Особливості стадії початку досудового розслідування за чинним кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / С. О. Бухонський // Криміналістика і судова експертиза. — 2022. — Вип. 67. — С. 262-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2022_67_30.
Височанський М. Р. Вдосконалення досудового розслідування як фактору впливу на забезпе­чення економічної безпеки України [Електронний ресурс] / М. Р. Височанський // Аспекти публічного управління. — 2020. — Т. 8, № 2. — С. 27-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aspulup_2020_8_2_5.
Галунько В. М. Окремі аспекти функцій органів досудового розслідування в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Галунько // Науковий вісник публічного та приватного права. — 2016. — Вип. 6(1). — С. 169-171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvppp_2016_6(1)__37.
Гора І. В. Використання спеціальних знань в галузі судової комп’ютерно-технічної експертизи в досудовому розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки України [Електронний ресурс] / І. В. Гора // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. — 2021. — № 1-3. — С. 111–124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2021_1-3_15.
Зайцев О. В. Процесуальна незалежність та самостійність слідчого під час досудового розслідування: зміни у кримінальному процесуальному законодавстві України [Електронний ресурс] / О. В. Зайцев // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 1. — С. 208-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_1_49.
Калатур М. В. Поняття та система органів досудового розслідування України [Електронний ресурс] / М. В. Калатур // Вісник Пенітенціарної асоціації України. — 2018. — № 1. — С. 169-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bpau_2018_1_23.
Каташинський Є. О. До питання про сучасні тенденції реформування органів досудового розслідування в Україні [Електронний ресурс] / Є. О. Каташинський, О. М. Миколенко // Правова держава. — 2018. — № 32. — С. 151-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2018_32_19.
Ковальова О. В. Механізм удосконалення інформаційного забезпечення досудового розслідування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Ковальова // Держава та регіони. Серія : Право. — 2022. — № 2. — С. 80-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2022_2_14.
Мартовицька О. В. Реалізація правової допомоги на стадії досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. В. Мартовицька; Харківський національний університет внутрішніх справ. — Харків, 2014. — 20 c.
Мулик К. Т. Новації досудового розслідування злочинів в Україні за зарубіжним досвідом їх інструменти та засоби розкриття [Електронний ресурс] / К. Т. Мулик // Успіхи і досягнення у науці. — 2024. — № 2. — С. 61-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sucachs_2024_2_7.
Нестор Н. В. Взаємодія суб’єктів судово-експертної діяльності і органів досудового розслідування та прокуратури в сучасному кримінальному провадженні України [Електронний ресурс] / Н. В. Нестор // Криміналістика і судова експертиза. — 2023. — Вип. 68. — С. 118-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2023_68_16.
Олійник О. С. Спеціальна форма досудового розслідування (аналіз змін до чинного КПК України) / О. С. Олійник, О. П. Бабіков // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право : Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. — 2021. — № 4. — С. 204-209.
Попович І. М. Процесуальне положення сторін у досудовому розслідуванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. М. Попович; Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Заслуженого професора М. С. Бокаріуса. — Харків, 2019. — 20 c.
Руденко М. В. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як нова (конституційна) функція прокуратури України [Електронний ресурс] / М. В. Руденко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2017. — Вип. 24. — С. 19-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2017_24_6.
Теремецький В. І. Досудове розслідування: зарубіжний досвід та практика застосування в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Теремецький // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 69. — С. 20-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_69_5.
Шибіко В. П. Кримінальний процес. Ідеї. Погляди. Думки / В. П. Шибіко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ : Юрінком Інтер, 2022. — 351 c.

.: Розділ: Держава і право :: 12.06.2024 09.31.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Київ :: Запитання: 47836  
Ілона запитує:
Добрий день. Цікавить література про вплив соціальних мереж на підлітків. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ілоно. Перегляньте таку літературу:
Волошенюк Р. Кібербулінг – небезпечна віртуальна агресія : заняття з елементами тренінгу для учнів 9-го класу / Р. Волошенюк // Шкільний світ. — 2019. — № 2. — С. 28-33.
Гнатишева О. О. Використання соціальної мережі Інстаграм у процесі викладання іноземних мов підліткам [Електронний ресурс] / О. О. Гнатишева, О. В. Гаврилова // Інноваційна педагогіка. — 2023. — Вип. 56(1). — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2023_56(1)__11.
Добро творити просто, зі злом миритися не можна : [добірка матеріалів] // Позакласний час. — 2021. — № 1. — С. 59-64.
Затворницька А. Сленг: як зрозуміти сучасних підлітків / А. Затворницька // Шкільний світ. — 2020. — № 4. — С. 22-23.
Іванків І. І. Компоненти формування ідентичності підлітка в соціальних мережах [Електронний ресурс] / І. І. Іванків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2016. — Вип. 2(2). — С. 137-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_2(2)__27.
Коброслі А. Х. Взаємозв’язок використання соціальних мереж з психологічним благополуччям підлітків [Електронний ресурс] / А. Х. Коброслі // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2018. — Т. 23, Вип. 2. — С. 58-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2018_23_2_8.
Коброслі А. Х. Соціальні мережі та психологічне благополуччя підлітків: переваги та ризики [Електронний ресурс] / А. Х. Коброслі // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2019. — № 2. — С. 194-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2019_2_18.
Коломієць О. Г. Соціальна профілактика залежності підлітків від мережевих ігор [Електронний ресурс] / О. Г. Коломієць, Т. М. Демиденко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2023. — Вип. 1. — С. 72-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2023_1_16.
Мойзріст О. Конструктивні психологічні аспекти взаємодії молоді у соціальних мережах Interner / О. Мойзріст, О. Гурова // Шкільна бібліотека плюс. — 2020. — № 1-2. — С. 7-9.
Небезпечні ігри: смерть як захоплення : актуально // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 11. — С. 36-41.
Новікова І. О. Матеріал: Соціальні мережі та підлітки [Електронний ресурс] / І. О. Новікова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/socialni-merezi-ta-pidlitki-2848.html. — Дата звернення : 11.06.2024.
Пастущак М. В. Матеріал: Вплив соціальних мереж на формування особистості підлітків (презентація) [Електронний ресурс] / М. В. Пастушак // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vpliv-socialnih-merez-na-formuvanna-osobistosti-pidlitkiv-prezentacia-205920.html. — Дата звернення : 11.06.2024.
Пухальська Н. Жага інтернету : аддиктивні порушення в підлітків та соціально-психологічне коригування / Н. Пухальська // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 8-15.
Слободяник О. Вплив електронних соціальних мереж на підлітків [Електронний ресурс] / О. Слободяник // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. — 2016. — Вип. 12(3). — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2016_12(3)__9.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.06.2024 10.22.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.285671 seconds