Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44088
   


Автор запитання: Валерія із міста: Біла Церква :: Запитання: 46050  
Валерія запитує:
Доброго дня!Потрібна інформація для створення презентації за типами стилів управління:автократичний, партисипативний і делегативний. Потрібна біограія та відомості про діяльність людей, у яких домінує один з цих стилів. Це можуть бути еективні менеджери, політики, знаменитості, актори, незалежно від виду їхньої роботи. Буду вдячна будь яким ресурсам. Заздалегідь дякую і гарного дня!
Наша відповідь:
Батюк Б. Б. Партисипативний менеджмент як один з методів прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / Б. Б. Батюк, О. Я. Батюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. — 2010. — Т. 12, № 2(5). — С. 3-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2010_12_2(5)__3
Дармограй О. О. Делегування повноважень – важлива складова розвитку стилю державно-управлінської діяльності [Електронний ресурс] / О. О. Дармограй. // Державне управління: теорія та практика. — 2012. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_13
Дацій Н. В. Партисипативність як принцип наукового управління в якості підвищення рівня освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Дацій. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2019. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2019_5_3
Жиленко М. Умови ефективного делегування повноважень менеджером закладу вищоії освіти [Електронний ресурс] / М. Жиленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. — 2020. — Вип. 2. — С. 16-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_2020_2_6
Знаткова О. М. Фасилітація як партисипативна технологія в системі публічного управління в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Знаткова // Актуальні проблеми державного управління. — 2018. — № 2. — С. 13-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2018_2_4
Ковальчук О. С. Забезпечення ефективності шкільного менеджменту через делегування повноважень [Електронний ресурс] / О. С. Ковальчук // Витоки педагогічної майстерності. Сер. : Педагогічні науки. — 2011. — Вип. 8(1). — С. 154-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2011_8(1)__33
Мінцер О. П. Партисипація пацієнтів як елемент забезпечення безпеки надання медичної допомоги — особливості дистанційного формату [Електронний ресурс] / О. П. Мінцер, Н. В. Мироненко, Н. О. Сінєнко, А. М. Новик // Медична інформатика та інженерія. — 2019. — № 4. — С. 76-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2019_4_13
Отич О. М. Стилі управління: аналіз наукових підходів до визначення сутності і видів [Електронний ресурс] / О. М. Отич // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 1. — С. 86-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2016_1_11
Стефанишин Л. С. Теоретико-методичні основи застосування партисипативного управління закладом охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Л. С. Стефанишин // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2019. — № 3. — С. 160-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_3_33
Стрижеус Л. В. Застосування партисипативного стилю управління підприємством [Електронний ресурс] / Л. В. Стрижеус // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2013. — Вип. 1(1). — С. 179-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2013_1(1)__27

.: Розділ: Інше :: 23.11.2021 11.10.20 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Ніжин :: Запитання: 46049  
Іван запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про розвиток "зеленого" інвестування в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
"Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст [Електронний ресурс] : аналітична доповідь / підгот. К. Маркевич, В. Сіденко ; Центр Разумкова. - Київ : Заповіт, 2019. - 316 с. - Режим доступу: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf.
Довкілля України 2020 [Електронний ресурс] : стат. зб. / за ред. О. Прокопенка ; Держ. служба статистики України. - Київ, 2021. - 189 с. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Dovk_20.pdf.
Мурована Т. О. Стан та перспективи «зеленого» інвестування в Україні та світі [Електронний ресурс] / Т. Мурована // Розвиток економіки України в умовах невизначеності глобалізаційно-інтеграційних процесів: економіка, фінанси, право : зб. матер. XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (24 травня 2013 р.). – Київ : УДУФМТ, 2013. – С. 133-136. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/324731625_Stan_ta_perspektivi_zelenogo_investuvanna_v_Ukraini_ta_sviti.
На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва : довідник / С. В. Берзіна та ін. – Київ : Ін-т еколог. управління та збалансованого природокористування, 2017. – 138 с. - Режим доступу: https://www.ecolabel.org.ua/images/page/dovidnyk_ssp.pdf.
Основні засади впровадження моделі «зеленої» економіки в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. П. Галушкіна, Л. А. Мусіна, В. Г. Потапенко та ін. ; за наук. ред. Т. П. Галушкіної. – Київ : Ін-т еколог. управління та збалансованого природокористування, 2017. – 154 с. (Бібліотека екологічних знань). - Режим доступу: http://www.dea.edu.ua/img/source/Book/1.pdf.
Рибіна Л. О. Розвиток "зеленого" інвестування в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Рибіна, А. П. Адаменко // Інфрастуктура ринку. - 2020. - Вип. 42. - С. 327-331. - Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5790/1/6054_IR.pdf.
Розвиток "зелених" технологій як інвестиції у сталий розвиток [Електронний ресурс] // Business.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.business.ua/uk/node/11738. - Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.11.2021 09.27.11 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46048  
Тетяна запитує:
Добрий день,питання: Шляхи виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами дитячої літератури. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://rshu.edu.ua/images/PhD/phd_anot_polischuk_disert.pdf
http://dano.dp.ua/attachments/article/392/Матеріали обласної науково-практичної конференції - 28 березня 2018 року.pdf
https://www.bestreferat.ru/referat-137749.html
https://www.academia.edu/37642755/ДИТЯЧА_ЛІТЕРАТУРА_ЯК_ОСНОВА_МОРАЛЬНОГО_ВИХОВАННЯ_МОЛОДШИХ_ШКОЛЯРІВ
https://msu.edu.ua/educationandscience/wp-content/uploads/2021/05/130-2021-остаточний-варіант-51-55.pdf
https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/6467/1/Bilyk Tetyana Olehivna.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/13571/1/Світельська.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsiia-24-25-veresnia-2015-roku/sektsiia-2/3835-formuvannya-tsinnisnykh-oriyentyriv-u-molodshykh-shkolyariv-za-tvoramy-v-o-sukhomlynskoho
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk-tez-VI-Vseukrainskoi-studentskoi-konferentsii-Lviv.pdf
http://www.shostka-school1.edukit.sumy.ua/Files/downloads/Формування духовних цінностей.pdf

– Світельська-Дірко С. В. Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами казки в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. В. Світельська-Дірко ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2017. – 20 с.
– Майзенберг І. Виховний потенціал авторських казок В. О. Сухомлинського / І. Майзенберг // В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : зб. наук. праць / за ред. проф. О. Є. Антонової, доц. В. В. Павленко. – Житомир, 2017. – С. 152-155.
– Ватаманюк Г. Художня література як засіб формування духовного світу дитини / Г. Ватаманюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. ХІІІ. – С. 237-240.

.: Розділ: Освіта :: 23.11.2021 09.23.50 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46047  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Управління інформаційними ризиками. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Ми відповідали на даний запит, який можна переглянути за посиланням:
Віртуальна довідка - Розширений доступ - Пошук за номером запиту - № 43140. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Бурячок В. Л. Основи формування державної системи кібернетичної безпеки : моногр. / В. Л. Бурячок. - Київ : НАУ, 2013. - 432 с.
Підхід до оцінювання ризиків інформаційної безпеки для автоматизованої системи класу «1» [Електронний ресурс] / І. С. Літвінчук, Р. О. Корчомний, Н. В. Коршун, М. В. Ворохоб // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. - 2020. - Т. 2, № 10. - Режим доступу: https://www.csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/224/200.
Титенко Л. В. Управління інформаційними ризиками облікової системи підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Титенко, О. О. Ключко, В. Ю. Тимошенко // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 42. – С. 379-383. – Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/
66.pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 23.11.2021 09.17.04 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 46046  
Ірина запитує:
Добрий вечір. Допоможіть знайти літературу з теми "Психологічний супровід педагога в умовах НУШ". Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Козлова А. Нова документація : що змінилось та як вести / А. Козлова // Психолог. — 2019. — № 12. — С. 4-25. Мартинюк І. В. Роль психолога в Новій українській школі [Електронний ресурс] / І. В. Мартинюк // Всеосвіта. — Текст. дані. — Київ, 2018. — Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/rol-psihologa-v-novijukrainskij-skoli-97375.html.
Неїжпапа Л. Соціально-педагогічна діяльність психологічної служби закладу загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Л. Неїжпапа // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка / МОН України. — 2018. — Вип. 25. — С. 50–57. — Бібліогр.: 10 назв. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2018_25_10.
Нова українська школа [Електронний ресурс] : концепт. Засади реформування серед. шк. : ухвалено рішенням колегії МОН України 27.10.2016 р. / М-во освіти і науки України // Міністерство освіти і науки України. — Текст. дані. — [Київ], 2016. — 33 с. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf.
Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! : путівник психолога в Новій українській Школі [Електронний ресурс] / Департамент освіти і науки Донец. облдержадмін., Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [авт. кол.: Афоніна Є. В., Головко В. А., Гордієнко І. М. та ін. ; заг. ред: Афоніна Є. В., Заріцький О. О., Міщенко Н. В.]. — Краматорськ : [Витоки], 2018. — 249 с. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/navchalyni/4._Афонiна_Психолог__НУШ.pdf.
Рихтер В. Психогігієна відносин, або правила, що їх регулюють... / В. Рихтер // Психолог. — 2020. — № 4. — С. 4-7.
Ящук М. Стратегії психологічного супроводу освітнього процесу на етапі розбудови Нової української школи / М. Ящук, Д. Романовська // Сучасна освіта в контексті Нової української школи : зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 11-12 жовт. 2018 р., м. Чернівці / МОН України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернівец. обл. — Чернівці, 2018. — С. 183-186.

.: Розділ: Освіта :: 22.11.2021 23.35.48 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.231496 seconds