Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Мар'яна із міста: Олександрія :: Запитання: 47229  
Мар'яна запитує:
Доброго дня,шановні бібліотекарів,допоможіть підібрати матеріал для курсової роботи,буду дуже вдячна!!! Тема:Виховання толерантності в учнів початкової школи РОЗДІЛ 1. ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1.  Проблема толерантності в науково-педагогічних джерелах…. 1.2. Сухомлинський В. О.  про терпиме ставлення до інших ………. 1.3. Специфіка виховання толерантності у молодших школярів…. Висновки до 1 розділу……………………………………………… РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ Й ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.………………. 2.1. Створення толерантного освітнього середовища в початковій школі……………………………………………..………………… 2.2. Форми й методи роботи з виховання толерантності в учнів початкової школи……………………………......................... 2
Наша відповідь:
Добрий день, Мар"яно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://osvita.ua/school/method/upbring/1116/
https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/17/9
https://naurok.com.ua/pedagogichni-umovi-vihovannya-tolerantnosti-v-osvitnomu-procesi-pochatkovo-shkoli-306680.html
https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23544/Sukhoparaya I. H..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6739/1/V_Ternopilska_IITZOMONU_82_GI.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/avtoreferat-53/
https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/43_1/visnuk_18.pdf
http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/8942/1/Овчиннікова. Педагогічні засоби виховання толерантності.pdf
https://mydisser.com/en/catalog/view/238/244/9812.html
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3494/1/ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/192.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/18_7.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/13748/1/63-66.pdf
http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Pedagogica/3_154659.doc.htm

– Сухопара І. Формування толерантності як цінності у дітей молодшого шкільного віку / І. Сухопара // Теоретико-методичні проблеми виховання учнів загальноосвітніх шкіл : наук.-метод. зб. / упор. Л. В. Канішевська. – Київ : Інститут проблем виховання. – 2006. – Кн. V. – С. 60–63.
– Горват М. Проблема виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного спілкування / М. Горват // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – № 43(1). – С. 148-153.
– Фесюк Т. Виховання основ толерантності у молодших школярів / Т. Фесюк // Початкова освіта. – 2010. – № 41. – С. 7-9.
– Коберник Г. І. Формування толерантності молодших школярів у процесі інтерактивних технологій навчання : збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Г.І.Коберник ; Гол. ред. : Мартинюк М. Т. – Умань : Софія, 2007. – 259 с.
– Тугай В. М. Особливості виховання толерантних взаємин молодших школярів / В. М. Тугай // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 51. – С. 134-142.
– Шуманська Т. "Виховуй у собі Людину..." : виховання толерантності на прикл. творчої спадщини Василя Сухомлинського : система завдань для уроків укр. мови у старш. кл. / Т. Шуманська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 65-69.
– Третяк О. Особливості виховання толерантності в учнів молодшого шкільного віку в інклюзивному середовищі / О. Третяк, О. Міщеня, Л. Іскра // Нова педагогічна думка. – 2021. – № 4 (108). – С. 75-80.
– Шабельник Н.В. Виховання толерантності у молодших школярів / Н. В. Шабельник // Нива знань : науково-методичний альманах. – 2017. – № 4. – С. 38-39.
– Ремньова А. Г. Особливості виховання толерантності у молодших підлітків / А. Г. Ремньова // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : збірник наук. праць звітно-наукової конференції викладачів ун-ту за 2011 рік, 9-10 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Ч. 2. – С. 101-102.
– Стасюк Н. Виховання толерантності в учнів початкової школи / Н. Стасюк // Директор школи. Україна. – 2006. – № 8. – С. 46-48.
– Максимова О. О. Виховання міжособистісної толерантності у дітей засобами казок В. Сухомлинського / О. О. Максимова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка , 2017. – Вип. 5 (91) : Педагогічні науки. – С. 62-66.
– Попова Г. Толерантність –риса сучасної людини / Г. Попова // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2015. – № 24. – С. 10-18.
– Голєнкова А. Толерантність молодших школярів / А. Голєнкова // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2014. – № 7. – С. 30-32.
– Бессараб Н.А. Особливості виховання міжкультурної толерантності у молодших школярів / Н. А. Бессараб // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2019. – Серія : Психолого-педагогічні науки. – № 2. – С. 52-58.
– Кайдалова Г. П. Організація виховної роботи щодо формування толерантності дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти / Г. П. Кайдалова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Вип. 31. – С. 45-50.
– Садова І. Формування толерантності учнів початкової школи до дітей із особливими освітніми потребами / І. Садова // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. – 2018. – Вип. 24 (1), Ч. 1. – С. 260-265.
– Щербина О. О. Казки, що навчають добра й толерантності / О. О. Щербина // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 1/2/3. – С. 89-102.
– Атрощенко Т. О. Формування міжетнічної толерантності молодших школярів у теорії і практиці освіти / Т. О. Атрощенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2016. – Серія : Психолого-педагогічні науки, Вип. 1. – С. 96-101.
– Шинкарук О. Розвиток взаємоповаги і толерантності : ранкові зустрічі. 2-3 кл. / О. Шинкарук // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2012. – № 37. – С. 15-19.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.05.2023 08.39.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 47228  
Оксана запитує:
Доброго дня.Шукаю інформацію про особливості вишивки Львівської області. Дякую.
Наша відповідь:
http://www.art-lev.com.ua/uk/index.php
https://lib.iitta.gov.ua/731461/1/Збірник Вишиванка 2022_Калініна Людмила_ 251-255.pdf
https://photo-lviv.in.ua/lvivska-vyshyvanka-riznomanitnist-vizerunkiv-koloriv-ta-symvoliv/
https://www.etnolog.org.ua/pdf/e-biblioteka/mystectv/dekor/chugai_r_v_narodne_dekorativne_mistectvo_yavorivshini.pdf
https://www.hroniky.com/news/view/15601-vid-luhanska-do-lvova-osoblyvosti-vyshyvanok-kozhnoho-rehionu
https://www.knutd.edu.ua/publications/pdf/Visnyk/2015-3/263_271.pdf
Вачкова І. Вишивка Жидачівщини з колекції Музею народної архітектури та побуту [Образотворчий матеріал] : з колекції Музею народної архітектури та побуту ім. К.Шептицького : Ч. 1 / І. Вачкова ; дизайн О. Михайлюк. — Львів : Артклас, 2019. — 91 с.
Захарчук-Чугай Р. Народна вишивка Західної України XIX - XX ст.: (проблеми традицій) : дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.06 / Р. Захарчук-Чугай ; Національна академія мистецтв України, Інститут народознавства. — Львів, 1995. — 397 с.
Мельничук Ю. У вишивці - ціле життя : наші ювіляри / Ю. Мельничук // Народне мистецтво. — 2008. — № 1-2. — С. 60-63.

.: Розділ: Інше :: 9.05.2023 23.24.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47227  
Ольга запитує:
Доброго дня! Дуже прошу надати посилання на літературу: 1. Леонід Кононенко «Екзистенційні мотиви у повісті І. Качуровського «Шлях невідомого» 2 Анатолій Гордієнко стаття «Філософсько-екзистенційні виміри повісті І. Качуровського «Шлях невідомого» 3 Олександр Драгоманов критика повісті 4 Леонід Бушкович критика 5 Т. Білецька, В. Бондаренко, М. Середа критика 6 Жак Деррід, Жан-Поль Сартр, Мартін Гайдеггер
Наша відповідь:
Добрий день! Із доступних джерел все, що знайшли:
Бросаліна О. Ігор Качуровський, сьомий неокласик: літературна спадкоємність у дзеркалі біографії [Електронний ресурс] / О. Бросаліна // Філологічні семінари. — 2014. — Вип. 17. — С. 109–118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2014_17_15
Гаврилюк Н. І. Іспаномовна поезія Ігоря Качуровського [Електронний ресурс] / Н. І. Гаврилюк // Літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 45. — С. 42-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2015_45_7
Жигун С. Хронотоп та жанрова специфіка дилогії «шлях невідомого» і «дім над кручею» Ігоря Качуровського [Електронний ресурс] / С. Жигун // Літературознавчі обрії. – Вип. 18. — С. 134-139. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38431/24-Zhigun.pdf?sequence=1
Ігор Качуровський [Електронний ресурс] // Слово і час. — 2013. — № 9. — С. 125-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_9_30
Мацько В. Мовний орнамент в ліричній прозі Ігоря Качуровського / В. Мацько. — Хмельницький : ФОП Цюпак, 2013. — 75 с.
Михед П. В. Ігор Качуровський і Борис Ярхо [Електронний ресурс] / П. В. Михед // Слово і час. — 2018. — № 12. — С. 31-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_12_5
Шостак О. О. Ревізія мілітарної парадигми в дилогії Ігоря Качуровського "Шлях невідомого" і "Дім над кручею" [Електронний ресурс] / О. О. Шостак // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2015. — Вип. 73. — С. 284-288. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2015_73_72

.: Розділ: Література :: 9.05.2023 12.44.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Стрий :: Запитання: 47226  
Марта запитує:
Добрий день. Цікавить така література: діяльність В. І. Войно-Ясенецького. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день, Марто! Радимо для опрацювання таку літературу:
Васильєва І. В. Філософія релігії та медицини свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) [Електронний ресурс] / І. В. Васильєва // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2018. — № 1. — С. 5-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2018_1_3
Васильєва І. В. Філософія релігії та медицини свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) / І. В. Васильєва // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. — 2018. — № 1. — С. 5-9.
Веремейчик С. В. Концептуалізація душі у контексті релігійно-антропологічних пошуків представників української філософської думки кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / С. В. Веремейчик; Національний університет «Острозька академія». — Рівне, 2021. — 20 c.
Вєдєнєєв Д. В. Архівно-документальні матеріали радянських спецслужб як джерело вивчення житія та наукової діяльності святителя Луки Кримського (В. Ф. Войно-Ясенецького) [Електронний ресурс] / Д. В. Вєдєнєєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2015. — № 4. — С. 86-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_4_16
Воронцовська І. І. Святитель Лука (Войно-Ясенецький) — видатний хірург, архієпископ / І. І. Воронцовська // Клініч. анатомія та операт. хірургія. — 2012. — 11, № 3. — С. 122-124.
Дацун І. Г. Світогляд та хроніка життя В. Ф. Войно-Ясенецького у ХХ сторіччі — прекрасний взірець служіння людству та медичній науці / І. Г. Дацун, О. В. Лазуркевич, В. М. Федорак // Архів клініч. медицини. — 2008. — № 2. — С. 79-81.
Єсипенко Д. Цілитель душ і тіл людських: святитель Лука : своїм життям і працею вони возвеличували Україну / Д. Єсипенко, В. Гайдук // Наука і суспільство. — 2023. — № 4. — С. 19-32.
Залужна А. Є. Особливість взаємозв’язку духу, душі та тіла в релігійно­антропологічних пошуках В. Ф. Войно-Ясенецького [Електронний ресурс] / А. Є. Залужна, С. В. Веремейчик // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 21. — С. 41-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_21_6
Панков Г. Д. Цінність покаяння у творчості архієпископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) [Електронний ресурс] / Г. Д. Панков // Культура України. — 2012. — Вип. 39. — С. 105-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2012_39_16
Попов О. Г. Соціальне та духовне служіння В. Ф. Войно-Ясенецького (свт. Луки) [Електронний ресурс] / О. Г. Попов, О. П. Коваленко, Л. М. Дунаєва, С. В. Гладченко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2018. — Т. 23, Вип. 2. — С. 66-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2018_23_2_9
Халезова Л. В. Життя та богословсько-проповідницька діяльність В. Войно-Ясенецького (архієпископа Луки) в контексті його філософсько-релігійних поглядів : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Л. В. Халезова ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. — Київ, 2011. — 18 с.
Чуйкова О. Етика цінності життя в гуманітарній підготовці студента-медика (на прикладі діяльності св. Луки Войно-Ясенецького та А. Швейцера) [Електронний ресурс] / О. Чуйкова // Вища освіта України. — 2015. — № 2. — С. 82-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_2_14

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 9.05.2023 09.48.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 47224  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: Педагогічна мораль і оцінювання знань учнів. Дякую!
Наша відповідь:
Баландіна І. Формувальне оцінювання : потенціал використання в навчальному процесі / І. Баландіна // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 18-23.
Васюкова Н. В. Етика і толерантність науково-педагогічного працівника як моральні принципи культури педагогічного спілкування [Електронний ресурс] / Н. В. Васюкова, Р. М. Лиман // Вісник Національного університету оборони України. — 2018. — Вип. 1. — С. 144-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2018_1_23
Галата С. Оцінки - дистанційно : актуальна тема / С. Галата // Сучасна освіта України. — 2020. — 16 листопада. — С. 10-11.
Гриненко Д. В. Альтернативні методи оцінювання іншомовних знань учнів у школах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії [Електронний ресурс] / Д. В. Гриненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2016. — № 1. — С. 384-390. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_1_52
Донцов А. Моральна культура вчителя [Електронний ресурс] / А. Донцов : моногр. – Харків : Харківський національний університет імені В. Каразіна, 2008. — 240 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/46588028.pdf
Казакова Н. Реалізація принципів педагогічної моралі у професійній діяльності педагога / Н. Казакова, Л. Пісоцька // Педагогічний дискурс. — 2012. — Вип. 13. — С. 130-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_31
Пермякова О. Проблема оцінювання знань учнів у контексті досимологічних досліджень французьких науковців [Електронний ресурс] / О. Пермякова // Порівняльно-педагогічні студії. — 2014. — № 2-3. — С. 115-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2014_2-3_18
Плащовата М. С. Особливості оцінювання знань учнів у Німеччині [Електронний ресурс] / М. С. Плащовата // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2014. — № 2. — С. 117–123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_2_17
Сухорукова Т. Г. Принципи етики педагога вищої школи: класика і сучасність [Електронний ресурс] / Т. Г. Сухорукова, О. В. Шраменко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2020. — № 69. — С. 207-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2020_69_24
Федорович А. Етика педагога як змістова основа його моральної компетентності [Електронний ресурс] / А. Федорович // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2021. — № 74. — Т. 1 — С. 149-153. — Режим доступу: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/74/part_1/30.pdf

.: Розділ: Освіта :: 8.05.2023 21.40.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.270175 seconds