Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 43498
   


Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 45458  
Валерія запитує:
Доброго дня:»Допоможіть будь-ласка знайти літературу до курсової роботи на тему:« Використання навчальної платформи Canva у процесі підготовки презентацій на уроках української мови для учнів середніх закладів освіти)
Наша відповідь:
Ответ ожидаетсяДоброго дня, Валерія! дивиться відповідь на ваш запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Номер запиту 45451.

.: Розділ: Інше :: 26.04.2021 13.10.38 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 45457  
Аня запитує:
Доброго ранку! Мені потрібно знайти літературу про юридичну риторику та мовну культуру юриста. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Доброго дня, Аня! Перегляньте наступні джерела:
Вербенєц М. Б. Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / М. Б. Вербенєц ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Гриценко Т. Б. Риторика : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. - Київ : НАУ, 2016.
Молдован В. Юридичний практикум: кримінальний процес, судова риторика : навч. посіб. / В. Молдован, Р. Кощавець. - Київ : ЦУЛ, 2008.
Олейник О. Б. Правова риторика : навч. посіб./ О. Б. Олейник. - Київ : Кондор, 2010. - 166 с.
Олійник О. Б. Прокурорська риторика : підручник / О. Б. Олійник. - Київ : Алеути, 2008. - 304 с.
Яновська О. Г. Адвокатура та судова риторика / О. Г. Яновська. - Київ : КНЕУ, 2007.
Олійник О. Б. Теоретичні проблеми становлення юридичної риторики як складової теорії держави і права [Електронний ресурс] : автореф. дис… докт. юрид. наук : спец. - 12.00.01 – теорія та історія держави і права / О. Б. Олійник. – Київ, 2011. – 377 с. – Режим доступу: https://mydisser.com/dfiles/14756782.doc.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.04.2021 05.36.12 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Житомир :: Запитання: 45456  
Тетяна запитує:
Підберіть літературу за темою "Міжнародні відносини у транскордонному просторі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 266 с.
Кіш Є., Ковач В. Формування системи транскордонного співробітництва
України. Геополітика України : історія і сучасність : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород 8–9 квіт. 2011 р. - Ужгород, 2011. – С. 243–246.
Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов. – Київ : Видавництво «Крамар», 2011. – 259 с.
Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: моногр. / Н. Мікула. - Львів : ІРД НАНУ, 2004. - 395 с.
Розвиток транскордонного співробітництва / за ред. В. С. Кравців. – Львів: Іститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України,
2016. 125 с.
Стрижиченко Н. О. Єврорегіон як форма транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] / Н. О.Стрижиченко // Бізнесінформ. – 2012. - № 7. – С. 61-64.
Тимечко І. Р. Класифікація механізмів взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 144-149.
Тихончук Л. Х. Ідентифікація глобальних корпорацій в системі державного регулювання міжнародних економічних відносин / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 23. - С. 93-97.
Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів / за ред. В. С. Кубійди, А. Ф. Ткачука, В. В. Толкованова. – Київ : Крамар, 2009. – 242 с.
Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи : моногр. / за заг. ред. І. В. Артьомова. – Ужгород : МПП «Гражда», 2012. – 520 с.
Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-п.
Про транскордонне співробітництво [Електронний ресурс] : закон України № 1861-IV від 24.06.2004 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
Кухарська Н. О. Транскордонне співробітництво як форма розвитку економічних відносин України на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Н. О. Кухарська. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7180/1.
Луцька Н. І. Розвиток єврорегіонів в системі транскордонного співробітництва України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Н. І. Луцька ; [наук. керівн. І. М. Школа] ; Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ. - Київ, 2011. - 20 с. – Режим доступу: https://mydisser.com/ua/catalog/view/45/760/8496.html.
Циганов С. А. Вплив транснаціоналізації на розвиток конкурентних відносин [Електронний ресурс] / С. А. Циганов, В. О. Сизоненко, Н. В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. - С. 77-88. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2018_137.pdf.
Заплітна Т. В. Транскордонне співробітництво за участю прикордонних регіонів України [Електронний ресурс] / Т. В. Заплітна, М. В. Антонюк. - Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/conf-innov-part-1.pdf#page=152.
Редьква О. З. Транскордонне співробітництво в Україні: перспективи розвитку Єврорегіонів / О. Редьква, В. Цеханович // Галицький економічний вісник. —2020. — Том 64. — № 3. — С. 52–58. — (Економіка). – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/browse?type=ispartof&value=Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.04.2021 05.28.55 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Дніпро :: Запитання: 45455  
Юля запитує:
Добрий день. Цікавить методики викладання англійської мови в НУШ ( використання дидактичних ігор, квестів тощо).
Наша відповідь:
Добрий день, Юлю! Перегляньте таку літературу:
Англійська мова в системі НУШ [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/anglijska-mova-v-sistemi-nus-426742.html. — Дата звернення : 26.04.2021.
Вивчаємо англійську граючись: ігрові методи навчання у початкових класах Нової Української Школи [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vivcaemo-anglijsku-graucis-igrovi-metodi-navcanna-u-pocatkovih-klasah-novoi-ukrainskoi-skoli-248778.html. — Дата звернення : 26.04.2021.
Ємельянова Т. Засоби формування комунікативної компетенції у початковій школі за концепцією НУШ : нова українська школа / Т. Ємельянова, В. Долбінцева // Англійська мова та література (Основа). — 2019. — № 34-36. — С. 5-8.
Інтегровані уроки : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 6-65.
Квест з англійської мови [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kvest-z-anglijskoi-movi-101733.html. — Дата звернення : 26.04.2021.
Невенкіна Г. Кожна пригода — до мудрості дорога. В. З. Нестайко «Тореадори з Васюківки» : інтегрований урок з літературного читання, англійської мови, курсу «Я у світі», інформатики у 4-му класі / Г. Невенкіна // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 28-30. — С. 63-65.
Особливості викладання англійської мови в НУШ [Електроннй ресурс] // Педрада: портал освітян України [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://www.pedrada.com.ua/article/2563-osoblivost-vikladannya-anglysko-movi-v-nush. — Дата звернення : 26.04.2021.
Особливості викладання англійської мови в 1 класі НУШ [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-vikladanna-anglijskoi-movi-v-1-klasi-nus-98405.html. — Дата звернення : 26.04.2021.
Погребняк О. Англійська мова в умовах НУШ : мій досвід / О. Погребняк // Англійська мова в початковій школі. — 2019. — № 5. — С. 26-38.
Чуйко А. Урок англійської мови для 2 класу НУШ : за підручником Fly High 2 (New Ukrainian) / А. Чуйко // Початкова школа. — 2020. — № 2. — С. 38-40.
Шляхи реалізації концепції НУШ на уроках англійської мови [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/slahi-realizacii-koncepcii-nus-na-urokah-anglijskoi-movi-104372.html. — Дата звернення : 26.04.2021.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.04.2021 20.23.59 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Бровари :: Запитання: 45454  
Альона запитує:
Цікаві факти про А. Тичину.
Наша відповідь:
Доброй дня, Альоно! Перегляньте наступні джерела:
Біленький О. І. Павло Тичина / О. І. Білецький. - Літературно-критичні статті. - Київ, 1990. - С. 161-185.
Змієвський С. "Об серце дзвоню я..." : три відкриття невідомого нас Павла Тичини / С. Змієвський // Культура і життя. - 2004. -23 березня. - С. 2-3.
Миронець Н. І. На тлі трагічної історії / Н. І. Миронець. - Київ : вид-во імені Олени Теліги, 2003. - 159 с.
Молочко С. "...Не людина, а музика" / С. Молоко // Укр. мова і літ. в середн. шк., гімназіях,лініях та колегіумах. - 2003. - 6. - С. 60-70.
Тельнюк С. Червоних сонць протубуранці / С. Тельнюк // Тичина П. Твори. - Київ, 1990. - С. 5-21.
1891 - народився Павло Тичина, поет [Електронний ресурс] // Укр. ін-т нац. пам'яті. - Електронні дані. - Режим доступу: https:unp.gov.ua/sichen/1891. - Назва з екрана.
Щур О. Павло Тичина: за лаштунками шкільної біографії [Електронний ресурс] / О. Щур // BBC. News. Україна : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://bbc.com/2016/01. - Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 25.04.2021 12.08.21 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.329145 seconds