Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 46877  
Дмитро запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу з теми: Лінгвістичне забезпечення АІБС, особливості. Дякую!
Наша відповідь:
Доборого дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Віртуальні бібліотеки : матеріали конф. учасників навчання Центру з проблеми "Робота в автоматизованих інформаційних бібліотечних системах. Програмне забезпечення АІБС" / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Українська бібліотечна асоціація. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти ; уклад. Я. О. Хіміч, О. І. Шевченко. — Київ, 2001. — 45 с.
Дзюба Н. И. Система лингвистического обеспечения АИБС детской библиотеки / Н. И. Дзюба // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003". — 2003. — № 2. — С. 856-858.
Дзюба Н. Робота з довідниками в "МАРК-SQL" / Н. Дзюба // ЛібМаркет. — 2009. — № 4. — С. 2.
Жукова В. Інтеграція дисципліни "Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи" в практичну діяльність бібліотек [Електронний ресурс] / В. Жукова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 47. — С. 7-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_47_3.
Кочуєва З. А. Методи і моделі інтелектуальної обробки інформаційних об'єктів у сучасних бібліотечних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / З. А. Кочуєва; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 c.
Лобановська І. Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / І. Лобановська. — Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/366471873.pdf. — Назва з екрана
Лобузіна К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища [Електронний ресурс] / К. Лобузіна, А. Клочок // Бібліотечний вісник. — 2011. — № 4. — С. 3-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_4_1.
Лобузіна К. Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи [Електронний ресурс] / К. Лобузіна, І. Лобузін // Бібліотечний вісник. — 2011. — № 5. — С. 14-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_5_3.
Мартинович В. Впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ALEPH-500 у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника [Електронний ресурс] / В. Мартинович, О. Харгелія // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника . — 2009. — № 1. — С. 495-506. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2009_1_30.
Маслова А. [Проєкт "Інформаційне забезпечення закладу загальної середньої освіти"] : фахова інформація / А. Маслова // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. — 2019. — № 10. — С. 13-20.
Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації" // Бібліотечний вісник. — 2020. — № 6. — С. 44-62.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 6.01.2023 07.49.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 46876  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література до дипломної роботи за темою: "Спорудження та архітектурна стилістика Київського залізничного вокзалу"
Наша відповідь:
Древаль І. В. Архітектурно-містобудівний розвиток залізничних вокзальних комплексів в контексті національної транспортної стратегії України [Електронний ресурс] / І. В. Древаль // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2018. — Вип. 51. — С. 221-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_51_33
Назарук М. В. Вокзальні комплекси залізниці Київ – Коростень – Ковель в кінці XIX – початку XX ст. / М. В. Назарук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2020. — Вип. 57. — С. 189-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2020_57_17
Рочняк Ю. А. Моделі простору архітектури залізничних вокзалів [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Містобудування та територіальне планування. — 2019. — Вип. 69. — С. 344-350. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_69_37
Рочняк Ю. А. Моделі простору архітектури залізничних вокзалів [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Містобудування та територіальне планування. — 2019. — Вип. 69. — С. 344-350. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_69_37
Рочняк Ю. А. Фактор ідеології в архітектурі будівель залізничних вокзалів [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2018. — Вип. 140. — С. 129-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_140_24
Рочняк Ю. А. Фактор ідеології в архітектурі будівель залізничних вокзалів [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2018. — Вип. 140. — С. 129-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_140_24
Рочняк Ю. Залізничні вокзали як частина архітектурної ідентичності краю [Електронний ресурс] / Ю. Рочняк // Historical and cultural studies. — 2015. — Vol. 2, Num. 1. — С. 83-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hcs_2015_2_1_18
Студницький І. Ретроспективізм у архітектурі вокзалів України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: стилістичні особливості та принципи художньої взаємодії [Електронний ресурс] / І. Студницький // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2013. — Вип. 24. — С. 246-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2013_24_27
Студницький І. Художньо-стилістичні особливості архітектури вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Студницький // Народознавчі зошити. — 2016. — № 5. — С. 1155-1162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2016_5_18
Студницький І. Художньо-стилістичні особливості архітектури вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Студницький // Народознавчі зошити. — 2015. — № 5. — С. 1064-1071. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_5_10
Фесенко T. Г. Моделювання змісту проектів архітектурно-просторової доступності вокзальних комплексів [Електронний ресурс] / T. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко, Д. М. Мінаєв, А. В. Якунін // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. — 2018. — № 2. — С. 59-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntux_ctr_2018_2_11
Фесенко Т. Г. Моніторинг залізничних вокзальних комплексів за моделями оцінки архітектурно-просторової доступності [Електронний ресурс] / Т. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко, А. В. Якунін, Г. В. Фесенко // Управління розвитком складних систем. — 2018. — Вип. 34. — С. 68-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2018_34_12
Чобан О. Я. Архітектурно-планувальні особливості реконструкції та модернізації залізничних вокзальних комплексів історичних міст [Електронний ресурс] / О. Я. Чобан // Містобудування та територіальне планування. — 2012. — Вип. 46. — С. 631-637. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2012_46_90

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 5.01.2023 18.52.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Конотоп, Сумська область :: Запитання: 46875  
Галина запитує:
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка,у написанні роботи за темою: Сучасні аспекти соціально-громадянського виховання дітей дошкільного віку. Дякую
Наша відповідь:
Барна Х. В. Використання традицій рідного краю у вихованні громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Х. В. Барна, О. І. Чекан // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2018. — Вип. 1. — С. 133-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2018_1_36
Бех І. Патріотизм має бути дієвим : сучасний підхід до патріотичного виховання / І. Бех // Дошкільне виховання. — 2016. — № 8. — С. 2-3.
Богуш А. Національно-патріотичне виховання в українському дитячому садку : концепція Софії Русової та сьогодення / А. Богуш // Дошкільне виховання. — 2016. — № 2. — С. 2-5.
Буляк Н. Організація соціального виховання та соціалізації дитини в дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. Буляк // Social work and education. - 2015. - Vol. 2, no. 1. - С. 10-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2015_2_1_4
Ващенко А. Ми - маленькі волонтери : екскурсія до волонтерського центру / А. Ващенко, Н. Степанюк // Дошкільне виховання. — 2016. — № 3. — С. 26-27.
Вознюк А. А. Громадянське виховання як фактор становлення особистості дитини дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. А. Вознюк // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 1. — С. 105-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2021_1_14
Гончаренко О. Громадянське виховання дошкільнят та його морально-етичний компонент / О Гончаренко // Обдарована дитина. — 2014. — № 1. — С. 2-7.
Гончаренко О. Шляхи впровадження ідей В.О. Сухомлинського у практичну роботу ДНЗ для вирішення проблем громадянського виховання дошкільників / О. Гончаренко // Обдарована дитина. — 2014. — № 2. — С. 8-12.
Гончаренко О.Вирішення завдань громадянського виховання у ДНЗ засобами образотворчого мистецтва з використанням спадщини В.О. Сухомлинського / О. Гончаренко // Обдарована дитина. — 2014. — № 2. — С. 13-20.
Кононова М. Дітям про їхні громадянські обов'язки : заняття для старших дошкільнят / М. Кононова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 11. — С. 5-6.
Косенчук О. Дитина в соціумі : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти / О. Косенчук // Дошкільне виховання. — 2021. — № 4. — С. 3-8.
Кузава І. Педагогічні умови підвищення ефективності громадянського виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / І. Кузава, Н. Ланевич // Педагогічний часопис Волині. — 2018. — № 3. — С. 31-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2018_3_7
Луценко І. Дошкільна освіта і глобалізація : пріоритетні напрями виховання дошкільнят / І. Луценко // Дошкільне виховання. — 2016. — № 3. — С. 2-5.
Луценко І. Виховуємо громадянина : морально-правові аспекти вихованості / І. Луценко // Дошкільне виховання. — 2015. — № 4. — С. 9-13.
Маршицька В. В. Технологія виховання емоційно-ціннісного ставлення до соціальної дійсності у старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / В. В. Маршицька // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2017. - Вип. 21(2). - С. 31-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2017_21(2)__5
Маршицька В.В. Український вимір виховання демократичної громадянськості у дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / В.В. Маршицька, С. А. Васильєва // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2016. — Вип. 20(1). — С. 306-317. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(1)__31
Освітній напрям "Дитина в соціумі" : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти // Дошкільне виховання. — 2021. — № 4. — С. 9-10.
Скоморовська І. Громадянське виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства [Електронний ресурс] / І. Скоморовська // Обрії. — 2014. — № 1. — С. 89-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2014_1_27
Стаєнна О. Традиції рідного краю як засіб громадянського виховання дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. Стаєнна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 47. — С. 283-288. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_47_46
Ткаченко Л. Г. Громадянське виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. Г. Ткаченко // Таврійський вісник освіти. — 2013. — № 1. — С. 130-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_1_23
Цимерман І. Патріотизм як складова соціальної компетенції дитини дошкільного віку : дошкільна освіта / І. Цимерман // Освіта Сумщини. — 2015. — № 3. — С. 32-34.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.01.2023 16.38.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Київ :: Запитання: 46874  
Павло запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: доба мистецького українського руху . Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бурлакова І. Особливості літературно-критичного дискурсу Мистецького Українського Руху (синтез культурно-історичної та історико-культурної парадигм) [Електронний ресурс] / І. Бурлакова // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2013. — Вип. 28. — С. 125-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2013_28_15.
Гарматюк С. Публіцистична лірика Наталі Лівицької-Холодної періоду Мистецького українського руху (1946 - 1948) [Електронний ресурс] / С. Гарматюк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 119-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_23.
Денисюк С. Внесок Юрія Шевельова у розвиток українознавчих досліджень у середовищі мистецького українського руху [Електронний ресурс] / С. Денисюк // Українознавчий альманах. — 2021. — Вип. 28. — С. 52-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2021_28_10.
Денисюк С. Подолання конфліктів у середовищі української післявоєнної еміграції: досвід мистецького українського руху (1945-1948) [Електронний ресурс] / С. Денисюк // Українознавчий альманах. — 2019. — Вип. 24. — С. 62-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2019_24_13.
Денисюк С. Юрій Шевельов у процесах консолідації української інтелігенції у добу мистецького українського руху [Електронний ресурс] / С. Денисюк // Українознавчий альманах. — 2018. — Вип. 23. — С. 118-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2018_23_21.
Лисенко-Ковальова Н. В. Мистецький український рух: модернізація літературної традиції і модернізм : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н. В. Лисенко-Ковальова. — Київ, 2006. — 19 с.
Лущій С. Проза української діаспори другої половини ХХ століття та романистика Володимира Винниченка: до історії творчих взаємозв’язків / С. Лущій // Дивослово. — 2016. — № 11. — С. 41-46.
Лященко О. А. Наративний дискурс у прозі мистецького українського руху : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О. А. Лященко. — Київ, 2007. — 16 с.
Мариненко Ю. Естетичний ідеал особистості в українському романі доби Мистецького українського руху [Електронний ресурс] / Ю. Мариненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. — 2010. — Вип. 21. — С. 18-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_LMF_2010_21_8.
Мафтин Н. Улас Самчук : 1905-1987 / Н. Мафтин // Дивослово. — 2015. — № 3. — С. 55-60.
Міллер О. Р. Модуси ідентичності в художній прозі мистецького українського руху : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / О. Р. Міллер ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с.
Павличко С. Мур як епоха і як дискурс / С. Павличко // Проза про життя інших. — Київ, 2003. — С.189-208.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.01.2023 08.38.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 46873  
Дмитро запитує:
Ігри онлайн розвивальні
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Розвивальний ігротренінг - https://learningapps.org/user/nbkidskiev
Літературна мозаїка - https://www.jigsawplanet.com/nbukids
Бібліоігротека - https://biblioigroteka.jimdo.com/
Ігродром - http://www.library.kherson.ua/lw/igrodrom/

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 1.01.2023 20.34.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.244362 seconds