Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40978
   


Автор запитання: Каріне із міста: Харків :: Запитання: 42948  
Каріне запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка! Циклічний і лінійний час в художній літературі
Наша відповідь:
Доброго дня, Каріне! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://studfiles.net/preview/5110914/page:31/
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12169/Romantsova_Do_pytannia_chasu.pdf
https://studopedia.info/3-17633.html
http://litmisto.org.ua/?p=7770
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwj4rq3DxpPhAhVP_SoKHVuqC6AQFjAEegQIABAC&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06komhpr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&usg=AOvVaw0glC0xRefhyT9BAAUkVPKg
http://chtyvo.org.ua/authors/Romantsova_Bohdana/Chas_u_ievropeiskomu_modernistskomu_romani_pershoi_tretyny_KhKh_st/
http://www.newacropolis.org.ua/theses/cc68eb1c-6424-49fd-80e5-a9d72eef8c1c
http://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2016-2/21.pdf
http://litstudies.chdu.edu.ua/article/view/84603/80151
http://philology.knu.ua/files/library/lit_st/43-1/36.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/21059/1/Котнюк.pdf
http://sultanivskichytannia.if.ua/documents/zrazok-ukr.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/3502/1/Темпоральні_міфологеми_в_художній_прозі_Галини_Пагутяк.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11064/02-Derkach.pdf?sequence=1
http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_1014/content/kudryashova.pdf
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v26/part_1/20.pdf
http://litakcent.com/2008/01/21/dmytro-drozdovskyj-mistyka-ne-vid-stivena-kinha/
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/32.pdf
https://mydisser.com/en/catalog/view/312/862/20511.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=42&ved=2ahUKEwiLvtWnypPhAhUEpIsKHUqYAe84KBAWMAF6BAgGEAI&url=http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6535/1/Dzyhun_L_2_2_2.docx&usg=AOvVaw2Xkow6cduK4ajkwLsAjBMi
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=2571
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=55&ved=2ahUKEwia_-XYypPhAhWhtYsKHXeEAyE4MhAWMAR6BAgGEAI&url=http://uu.edu.ua/upload/universitet/Osobisti_zdobutki/Zahist_disertaciy_I_R/Kravchenko_aref.doc&usg=AOvVaw0X4w2S2Ka1cVLAqn2ogS_u
– Зародження українського постмодернізму в прозі. Художній час і простір у творах В. Земляка "Лебедина зграя" та П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" // Українська мова та література. - 2008. - № 13-16. - С. 20-21.
– Борисюк І. Мотив дороги в поезії Ю. Андруховича / І. Борисюк // Слово і час : наук.-теорет. журн. - 2012. - № 10. - С. 47-51.
– Ребрик О. Ритуально-міфологічна основа поезії Василя Голобородька / О. Ребрик // Слово і час : наук.-теорет. журн. - 2013. - № 9. - С. 44-51.

.: Розділ: Література :: 21.03.2019 17.25.20 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 42947  
Марія запитує:
Потрібна наукова література, статті чи хоч якась інформація з ел.режимом доступу по темі: педагогічний контроль за рівнем розвитку плавців як основа визначення їх перспективності.
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Педагогічний контроль фізичної підготовленості студентів, які спеціалізуються в плаванні
http://repository.ldufk.edu.ua:8080/bitstream/34606048/4943/1/МSNU_2016_Т2_06.pdf
Будзуляк О. Контроль та управління тренувальним процесом плавців-спринтерів під час силової підготовки
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2013_2_29
Застосування засобів і методів контролю фізичної підготовленості студентів-плавців
http://93.183.203.244/bitstream/handle/123456789/3973/Збірник-049-056.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oaji.net/articles/2014/755-1415092454.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 21.03.2019 16.27.05 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 42946  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу про Анатолія Огієвського. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– file:///C:/Users/User/Desktop/glghge_2014_2_15.pdf
https://geoknigi.com/book_view.php?id=452
http://leksika.com.ua/18150915/ure/ogiyevskiy
http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/17761/1/RHT20-09-Shulga.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/Огієвський_Анатолій_Володимирович

– Огієвська І. В. Пам’яті Анатолія Володимировича Огієвського / І.В.Огієвська, О.В.Серебряков, В.В.Соколов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Окремий відбиток. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 12.
– Огієвська І. В. Життєвий і творчий шлях Анатолія Володимировича Огієвського : до 55-річчя від дня смерті / І.В.Огієвська // Праці Центральної геофізичної обсерваторії. – 2007. – №3 (17) – С. 92-101.
– Железняк И.А. Анатолий Владимирович Огиевский / И.А. Железняк – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 88 с.
– Хільчевський В.К. До 120-річчя вченого-гідролога А.В. Огієвського (деякі архівні дослідження) / В.К.Хільчевський, В.В.Соколов, А.В.Куций // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2014. – № 2(33). - С. 104-112.
– Огієвський Анатолій Володимирович : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Наук. б-ка ; [уклад. Є. О. Філіпович ; редкол.: А. В. Крива (голова) та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2011. - 158 с. : фотогр. - (Відомі вчені університету).
– Огієвська І. В. Життєвий і творчий шлях Анатолія Володимировича Огієвського / І. В. Огієвська // Праці центральної геофізичної обсерваторії. – 2007. – Вип. 3 (17). - С. 92-101.
– Огієвська І.В. Пам’яті Анатолія Володимировича Огієвського / І. В. Огієвська, О. В. Серебряков, В. В. Соколов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2012. – Т. 1 (26). – С. 2-12.
– Косовець О.О. Політичні репресії співробітників гідрометслужби УСРР – УРСР у 1930-1940-х рр. / О. О. Косовець, М. І. Довгич, В. В. Соколов // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – 2010. – № 2(35). – С.180–212.
– Довідник з історії України. Т. 2 / [За ред. І. Підкови та Р. Шуста]. – Київ : Генеза, 1995. – С. 207–208.
– Нестеренко П. Сосни професора Огієвського / П.Нестеренко // Сільські вісті. – 2010. – № 61.

.: Розділ: Інше :: 21.03.2019 09.51.48 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м.Полтава :: Запитання: 42945  
Ольга запитує:
Українське бароко.
Наша відповідь:
Шановна Ольго, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Історія української культури / ред. І. Крип’якевич. – 4-те вид., стереотип.– К.: Либідь, 2002. – 656 с.
Макаров, А. Світло українського барокко / А. Макаров. – К. : Мистецтво, 1994. – 288 с.
Рудницький, О. П. Українське мистецтво у полікультурному просторі / О. П. Рудницький. – К., 2000. – 191 с.
Сідлецька, Т. І. Історія української культури / Т. І. Сідлецька. – Режим доступу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/15sidlecka_Istoriya_ukrayinskoyi_kulturi/p5.html
Українська та зарубіжна культура : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. Вечірко, О. Семашко, В. Олефіренко ; М-во освіти і науки України, КНЕУ. – Київ, 2003. – 367 с.
Українська та зарубіжна культура : підручник / Л. В. Анучина, Н. Є. Гребенюк, О. А. Лисенко та ін. ; ред. В. О. Лозовий ; М-во освіти і науки України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Одіссей, 2006. – 374 с.
Українське бароко [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українське_бароко
Українське бароко : матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р.) / відп. ред. О. Мишанич ; АН України ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; Міжнародна асоціація україністів ; Ін-т української археографії. – К., 1993. – 260 с. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0010343
Федорук, О. К. Українське барокко та європейський контекст / О. К. Федорук. – К. Наукова думка, 1991. – 274 с. – Режим доступу: http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/o-k-fedoruk-ukrayinske-barokko-ta-yevropeyskiy-kontekst/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/30353/
https://pidruchniki.com/10310208/kulturologiya/ukrayinske_kozatske_baroko
http://referat-ok.com.ua/kulturologiya-ta-mistectvo/ukrajinske-baroko
https://uamodna.com/articles/ukrayinsjke-baroko-arhitektura-kozachchyny/
http://ua-referat.com/Особливості_українського_бароко

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.03.2019 21.34.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Львів :: Запитання: 42944  
Інна запитує:
Доброго дня))) Допоможіть,будь ласка, підібрати список усіх можливих словників-довідників з культури мовлення. Зазделегідь, щиро дякую)))
Наша відповідь:
1. http://filvukrytas.blogspot.com/2017/09/blog-post_93.html

2. http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=26489

3. http://rodovyi-vidminok.wikidot.com/slovnyk-dovidnyk

4. Волощак, Марія Йосипівна. Неправильно - правильно : Довідник з українського слововживання / Марія Волощак; Авт. пеpедм. Й.Лось. - 3-тє, доповнене виданя. - К. : Марія Волощак, 2007. - 222,[1] с

5. Культура мови на щодень : словник / Авт. кол.: Н.Я.Дзюбишина-Мельник, Н.С.Дужик, С.Я.Єрмоленко та ін. ; НАH України; Ін-т укр. мови. - К. : Довіра, 2000. - 169 с. - (Бібліотека "Словники України")

6. Словник-довідник з культури української мови / Дмитро Гринчишин, Анатолій Капелюшний, Олександра Сербенська, Зеновій Терлак,. - К. : Знання , 2006. - 367,[1] с

7. Струганець Любов Василівна
Культура мови : Словник термінів ; Ред. Б.Є. Будний. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2000. - 87 с. - Бібліогр.: с.86-87

8. Коваль, Алла Петрівна.
Культура ділового мовлення : Писем. та усне ділове спілкування: Довідник,. - 3-є вид. - К. : Вища шк. Вид-во при КДУ, 1982. - 287 с. - Бібліогр.: с. 280-284

9. Культура української мови : Довідник / За ред. В.М.Русанівського ; Авт. кол.: С.Я.Єрмоленко (керівник), Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін. - К. : Либідь, 1990. - 301,[1] с. - Бібліогр.: с.292.

10. Росінська, Олена Анатоліївна.
Культура сучасної української мови. Довідник для всіх. - Донецьк : БАО, 2009. - 447 с

11. Бабич, Н. Основи культури мовлення . – Л. : Світ, 1990. – 232 c.

12. Довідник з культури мови: посібник – К. : Вища школа, 2005. – 399 с.

13.Антоненко-Давидович Борис Дмитрович
Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович; сост. Я.Б.Тимошенко; Авт.пеpедм. Б.О.Тимошенко. - К. : "KM Academia", 1994. - 254,[1] с

14. Головащук Сергій Іванович
Українське літературне слововживання : Словник-довідник . - К. : Наукова думка, 2004. - 446 с

.: Розділ: Мовознавство :: 20.03.2019 16.08.14 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.795083 seconds