Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41851
   


Автор запитання: Юлія із міста: Полтава :: Запитання: 43859  
Юлія запитує:
Будь ласка, допоможіть знайти інформацію на тему: "Сучасні тенденції розвитку маркетигу в Україні".
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Барабанова В. В. Сучасний маркетинг: фактори, стан та перспективи розвитку / В. В. Барабанова. - Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/27-1-2017/25.pdf
Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С. В. Близнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Політехника, 2009. – 400 с.
Войчак А. Дослідження сучасної концепції маркетингу та маркетингового менеджменту / А. Войчак // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 4. - С. 52-55.
Горбаль Н. І. Еволюція та сучасні тенденції маркетингу / Н. І. Горбаль, О. В. Гошовська, С. Б. Романишин. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25894/1/5-18-24.pdf
Лилик І. В. Маркетинг в українській економіці : [монографія] / І.В. Лилик. – К. : КНЕУ, 2008. – 243 с.
Логвіна Ю. М. Сучасні тенденції розвитку маркетингу в Україні / Ю. М. Логвіна, Г. О. Лихачова, Д. П. Михайлова // Маркетинг и менеджмент. – 2014. - № 6. – С. 21-26 . – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Economics/6_86769.doc.htm
Мартинюк Ю. В. Тенденції розвитку сучасного маркетингу та його основні цілі / Ю. В. Мартинюк, О. С. Токарчук. – Режим доступу: http://intkonf.org/martinyuk-yuv-tokarchuk-os-tendentsiyi-rozvitku-suchasnogo-marketingu-ta-yogo-osnovni-tsili/
Піскун О. О. Розвиток сучасного маркетингу / О. О. Піскун // Управління розвитком. – 2014. - № 5. – С. 42-45.
Рибачук Н. В. Етапи та проблеми розвитку маркетингу в Україні / Н. В. Рибачук. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/download/608/308
Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи : монографія / за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 411 с. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/13356/5/monograph_2015.pdf
Савіна С. С. Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу / С. С. Савіна. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6393
Соколенко В.А. Сучасні тенденції розвитку маркетингу / В.А. Соколенко // Х. : НТУ «ХПІ», 2012.
Хоменко П. Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу / П. Г. Хоменко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 123-133. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Aktualni-problemy-ekonomiky/Akt-prob-ekonomiky-2009-12/Akt-prob-ekonomiky-2009-12_123-133.pdf
Череп А. В. Розвиток сучасного маркетингу та вимоги до нього / А. В. Череп, Т. С. Абліцова // Вісник Хмельницького національно-го університету. – 2009. – № 1. – С. 202–205.
https://studfile.net/preview/5370902/page:8/
https://economuch.com/derjavne-upravlinnya-munitsipalne/suchasni-tendentsiji-rozvitku-46247.html
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1840/
https://studopedia.org/8-60736.html

.: Розділ: Інше :: 25.02.2020 18.50.18 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Вознесенськ :: Запитання: 43858  
Надія запитує:
Добрий день, цікавить література про роман Івана Франка "Перехресті стежки". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 1413;1622; 1632; 1994; 4119; 5009; 38070. Також радимо вам переглянути наступні джерела:
Баган О. Роздуми над новою програмою з української літератури для учнів 10-11 класів / О. Баган // Дивослово. — 2018. — № 11. — С. 2-8.
Голод Р. Митець-каменяр? : Елементи символізму у творчості Івана Франка / Р. Голод // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2005.- №7-8. — С.124-130.
Іван Франко. «Перехресні стежки» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ivan-franko-perehresni-stezki-30472.html — Назва з екрана. — Дата звернення 26.02.2020.
Над сторінками книг Івана Франка // Бібліотечка "Дивослова". — 2005. — №1. — С.20-43.
Огульчанська О. А. Романи І. Франка ”Борислав сміється”, ”Перехресні стежки”, Й. Е. Золя ”Жерміналь”: порівняльна поетика : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.05 / О. А. Огульчанська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 20 с.
Писаренко Ю. Спорідненість творчості Ф.Достоєвського та І.Франка ("Перехресні стежки") : Урок корпаративного аналізу / Ю. Писаренко // Тема. — 2005.- №1-2. — С.84-89.
Привалова С. Аналіз мови художнього твору : (на прикладі вивчення повісті І.Франка "Перехресні стежки") : 10 клас / С. Привалова, С. Нарожна // Українська література в загальноосвітній школі. — 2008. — № 1. — С. 21-27.
Стежками Франкового тексту : комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману «Перехресні стежки» / [Ф.Бацевич та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. — 374 с. : іл., табл.
Українська література 10-х рр. ХХ ст. // Бібліотечка "Дивослова". — 2017. — № 3. — С. 17-53.
Якубовська М. Пошуки свого шляху : На прикладі роману Івана Франка "Перехресні стежки" / М. Якубовська // Дивослово. — 2006.- №11. — С.58-61.

.: Розділ: Література :: 25.02.2020 12.56.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Золотоноша :: Запитання: 43857  
Володимир запитує:
Творчість письменника Івана Дубініна
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимире! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://spilkacherkassi.wordpress.com/особистості/дубінін-іван/
https://ru.calameo.com/read/003397351ae56bea4dcc9
https://pilipyurik.com/maistry-humoru/161-2009-08-31-11-20-04
http://chobd.ck.ua/index.php/i/2012-04-17-08-43-22/2012-04-17-08-46-07/123-dubinin-i-i/790-2012-06-22-10-31-58
– Гуморист, пародист, дотепник. Іван Дубінін : персон. бібліогр. список / Комун. закл. "ОБЮ ім. В. Симоненка" Черкас. облради ; авт.-уклад. Н. Сім'яниста. - Черкаси : [б. в.], 2008. - 1 арк.
– Дубінін Іван : [біогр. довідка] // Пробудження : літературна творчість працівників охорони здоров'я Черкащини. - ІнтолігаТОР, 2013. - 35. - ( фото).
– Іван Дубінін : [коротка біогр.] // Славлю свою професію : літературна творчість працівників охорони здоров'я України. - Вид. Чабаненко Ю. А., 2005. – 35 с.
– Перепустка в безсмертя : антологія гумору Черкащини / Упоряд. Горбівненко А. - Черкаси : Брама-Україна, 2005. - 438.
– По той бік мовленого слова : збірник статей / Упоряд. Білоус Г.П. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2006. - 360.
– Сміх крізь кризу : [про творчість черкас. гумориста О.Дубініна] // Ваше здоров'я. - 2009. - 8 трав. (№18). - С. 8. - ( фото).
– Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України. Вип. 2 / ред. В. Т. Поліщук. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2017. - 328.
– Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України: присвячується 40-й річниці з часу заснування Черкаського літературно-мистецького об'єднання ім. В. Симоненка. Вип. 4 / [уклад. В. Коваленко; ред. В. Ткаченко]. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2013. - 320.
– Безуглий В. Іван Дубінін про свою гумористичну поезію: "Спочатку виходило не дуже, а потім усе талановитіше, аж до геніального..." // Нова Доба. - 2014. - 2 груд.
– Поліщук Володимир
Іван Дубінін - "вишневий" лауреат// Нова Доба. - 2018. - 22 листоп. (№47). - С. 5

.: Розділ: Література :: 25.02.2020 08.56.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Львів :: Запитання: 43856  
Настя запитує:
Календарна обрядовість України
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Календарна обрядовість
https://authenticukraine.com.ua/manners-ordinances-celebrations
Народні звичаї й обряди, пов’язані з народним календарем
http://litopys.org.ua/encycl/eui028.htm
О. Курочкін Свята й обряди календарного циклу
http://etnography.national.org.ua/mynuvshyna/r19.html
http://bashtanschina.narod.ru/bashtanschina/kyltyra/obradi.htm
Обрядовий календар
http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7360
Календарні обряди
http://ethnography.org.ua/statti/kalendarni-obryady
https://sites.google.com/site/zvicaieskarbnarodu/cikavinki
Календарні обряди і свята
https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/kalendarnye-obrjady-i-prazdniki/
http://traditions.in.ua/index.php?option=com_content&id=20&task=view
https://honchar.org.ua/c/articles/zvychai-obryady-svyata/
Поляшенко Т.В. Культурні традиції календарно-народної обрядовості
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apkant_2012_12_36.pdf
Літній цикл свят
http://about-ukraine.com/litni-zvichai-ta-obryadi/
Народні свята весняного циклу
https://studfile.net/preview/5721461/page:19/
Зимові звичаї та обряди
http://spadok.org.ua/zymovi-zvychayi-ta-obryady/blog
Стішова Н.С. Українські календарні свята осіннього циклу
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2017/stishova.pdf

.: Розділ: Історія :: 24.02.2020 19.18.24 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кропивницький :: Запитання: 43854  
Олександра запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, що написано про твір Ю.Яновського "Майстер корабля". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олександро! Перегляньте настпуні джерела за Вашим запитом:
Бернадська Н. Роман як жанр: сучасне трактування / Н. Бернадська // Дивослово. — 2014. — № 7-8. — С. 74.
Бестюк І. "Кущ” Вінсента ван Ґоґа: функції екфразису в романі "Майстер корабля” Юрія Яновського [Електронний ресурс] / І. Бестюк // Мандрівець. — 2013. — № 6. — С. 46-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2013_6_13
Бодасюк О. Метафоричність як спосіб виразити персонажа: чоловіча та жіноча ідентичності / О. Бодасюк // Kolo. — 2014. — № 11. — С. 73-77.
Голобородько Я. Естетика і естетизм Юрія Яновського : (романи "Майстер корабля", "Чотири шаблі", "Вершники") / Я. Голобородько // Українська мова і література в школі. — 2007. — № 5. — С. 50-60.
Голобородько Я. Естетична поліфонія Юрія Яновського / Я. Голобородько // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2004.- №4. — С.129-142.
Голобородько Я. Зодчий прози : Романний світогляд Юрія Яновського / Я. Голобородько // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2005.- №33. — С.14-20.
Городнюк Н. Речовість та субстанційність алхімічної символіки у романі Ю. Яновського "Майстер корабля" / Н. Городнюк // Проблеми сучасного літературознавства. — 2017. — Вип. 24. — С. 141-146.
Заверталюк Н. Мотив повернення на Батьківщину в романі "Майстер корабля" Ю.Яновського [Електронний ресурс] / Н. Заверталюк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 14. — С. 30-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_14_6
Констанкевич І. Література та кіно у фікційній автобіографії Ю. Яновського "Майстер корабля" / І. Констанкевич // Науковий вісник Cхідноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 28. — С. 178-182.
Мариністичний роман Ю. Яновського «Майстер корабля» презентація [Електронний ресурс] // На Урок: освітній портал [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/marinistichniy-roman-yu-yanovskogo-mayster-korablya-prezentaciya-123236.html. — Дата звернення 25.02.2020.
Матеріали для підготовки до ЗНО з української літератури. Творчість Юрія Яновського. Основне про нововведений твір-роман «Майстер корабля». Цитати. [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/materiali-dla-pidgotovki-do-zno-z-ukrainskoi-literaturitvorcist-uria-anovskogo-osnovne-pro-novovvedenij-tvir-roman-majster-korabla-citati-199508.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 25.02.2020.
Мовчан Р. Стильова палітра української прози першої половини XX століття / Р. Мовчан // Бібліотечка "Дивослова". — 2009. — № 2. — С. 1-64.
Панченко В. "Морські вовки" в степах України : чому неоромантик Юрій Яновський став реалістом / В. Панченко // Літературна Україна. — 2012. — 9 серп. — С. 6-7.
Патетичний фрегат. Роман Юрія Яновського "Майстер корабля" як літературна містифікація / упоряд. В. Панченко. — Київ : Факт, 2002. — 344 с. — (Літературний проект "Текст контекст". Знакові літературні доробки та навколо них).
Проскочило Н. Вивчаємо життєтворчість Юрія Яновського / Н. Проскочило // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 12. — С. 32-34.
Саєнко В. "Голлівуд на березі Чорного моря" в інтерпретації митців доби Розстріляного Відродження : літературознавство і компаративістика / В. Саєнко // Дивослово. — 2014. — № 7-8. — С. 58-63.
Шотова-Ніколенко Г. Онімний простір романів Юрія Яновського : монографія / Г. Шотова-Ніколенко. — Одеса : Астропринт, 2007. – 168 с.

.: Розділ: Література :: 24.02.2020 13.29.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.314152 seconds