Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42965
   


Автор запитання: Мілана із міста: Київ :: Запитання: 44973  
Мілана запитує:
Можна підібрати літературу про Івана Кавалерідзе?
Наша відповідь:
Доброго дня, Мілано! Ми відповідали на подібний запит. Літературу про І. Кавалерідзе ви можете знайти: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44405.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.12.2020 16.28.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 44971  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати всі дисертаційні дослідження,присвячені постаті Бориса Грінченка після 2010 року. Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам використати наступний список: – Погребняк І.В. Громадське і приватне в епістолярії Бориса Грінченка : автореферат дисертації ... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. В. Погребняк ; Київ. ун-т ім Бориса Грінченка. - Київ, 2013. - 19 с.
– Євтушенко С.О. Творчість Бориса Грінченка в контексті європейської літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. : автореферат дисертації ... канд. філол. наук : 10.01.01 / С. О. Євтушенко ; Київський університет імені Бориса Грінченка. - Київ, 2013. - 19 с.
– Вовк О. Борис Грінченко та проблеми розвитку української дитячої літератури (художнє вираження етнокультурної кореневості): автореферат... канд. філол. наук, спец.: 10.01.01 – українська література / О. В. Вовк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 17 с.
– Єсипенко Д. О. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": питання текстології: автореферат... канд. філол. наук, спец.: 10.01.09 – літературне джерелознавство і текстологія / Д. О. Єсипенко. – Київ : НАН Укр. Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 20 с.
– Кобижча Н. Культурницька діяльність Б.Д. Грінченка: світоглядний аспект : автореферат... канд. культурології, спец.:26.00.01 – теорія й історія культури / Н. І. Кобижча. – Київ : Київський нац. ун-т культури і мистецтв, 2013. – 20 с.
– Кравченко М. Мова і стиль творів Бориса Грінченка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Кравченко Маргарита Віталіївна; НАН України, Інститут української мови. – Київ, 2001. – 20 с.
– Одінцова М. Рукописні книги і журнали Бориса Грінченка: редакційно-видавничий аспект: автореферат... канд. наук із соц. комунікацій, спец.: 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування / М. І. Одінцова. – Київ : Київський нац. ун-т культури і мистецтв, 2014. – 20 с.
– Родінова Н. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Родінова Наталія Леонідівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 17 с.
– Тимошенко К. Просвітницько-педагогічна діяльність Б.Д. Грінченка на Слобожанщині: автореферат... канд. педагогічних наук, спец.: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / К. В. Тимошенко. – Харків : Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2008. – 19 с.
– Хомутенко А. Громадсько-політична діяльність Б.Д. Грінченка (1875-1910): автореферат... канд. істор. наук, спец.: 07.00.01 – історія України / А. С. Хомутенко. – Київ : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. – 16 с.
– Хоптяр А. Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та її роль в українському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: автореферат... канд. філол. наук, спец.: 10.01.01 – українська література / А. О. Хоптяр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2013. – 19 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.12.2020 10.08.38 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Киъв :: Запитання: 44970  
Світлана запитує:
Доброго дня, можливо підібрати літературу до реферату "Мотиви і образи українських народних пісень про кохання". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Бобровицька Н. В. Ліричні пісні про кохання та сімейне життя : специфіка віршування / Н. В. Бобровицька // Слов’янський світ. –2016. – Вип.15. – С. 2012-228.
Будівський П. О. Українська народна лірика про сім’ю та побут / П. О. Будівський. – Київ, 1993. – 129 с.
Дмитренко М. Генетичний код нації / М. Дмитренко // Літ. Україна. – 2006. – № 46. – С. 7.
Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору / Я. Гарасим. – Львів, 2010. – 376 с.
Єфремова Л. Стиль народних пісень Подніпров’я : (за матер. сучасних експедиц. досліджень) / Л. Єфремова // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 27–33.
Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : навч. посіб. / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 591 c.
Народні пісні Полтавщини : (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вст. Ст. Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ : Логос, 2016. – 752 с. : ноти, карти.
Українська фольклористика : словник-довід. / уклад. і заг. ред. М. Чорнопиского. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с.
Бокало І. М. Українські народні пісні про кохання : морально-етичні виміри [Електронний ресурс] : дис… канд. філолог. наук : 10.01.07 – фольклористика / І. М. Бокало ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2019. – 228 с. – Режим доступу: http://etnolog.org.ua/doc/specrada/bokalo_dys.pdf.
Кобиленко Н. К. Про деякі особливості значень слів-символів (на матеріалі текстів казок та пісень) [Електронний ресурс] // Вісник Луган. нац ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2010. – № 18. – С. 30-34. – Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/260/1/№ 18_205_2010_ФН.pdf#page=31.
Мелешко В. А. Ліричні пісні про кохання полтавського фольклорного регіону [Електронний ресурс] : мистецтвознавство / В. А. Мелешко, А. Мелешко // Рідний край. – 2018. – № 1. – С. 173-176. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9859/1/37.pdf.
Петленко Л. П. Образність символів українських народних пісень про кохання [Електронний ресурс] / Л. П. Петленко // Філологічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – Режим доступу: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29420/1/Tkachenko_172-176.pdf.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 4.12.2020 09.18.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Львів :: Запитання: 44969  
Аня запитує:
Добрий день! Допоможіть зі списком літератури на тему Особливості прозових творів Марії Матіос: особливості, проблематика, образи. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Аня! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 42905. Крім того, радимо вам опрацювати наступні джерела інформації:
Баранська Л. Вербалізація концепту гріх у малій прозі Марії Матіос [Електронний ресурс] / Л. Баранська // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2015. — 2015. — С. 5-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2015_2015_3.
Баранська Л. Молитовні мотиви в прозі Марії Матіос (стилістичний аспект) [Електронний ресурс] / Л. Баранська // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 38. — С. 313–319. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_fl_2016_38_35.
Бербер Н. Топопоетонімікон роману Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки": функційно-стилістичний аспект / Н. Бербер // Мова: наук.-теорет. часоп. із мовознавства. — 2017. — № 28. — С. 89-93.
Берестова А. Прецедентні релігійні феномени як інтертекстеми в художній прозі Марії Матіос: лінгвостилістичний вимір [Електронний ресурс] / А. Берестова // Лінгвостилістичні студії. — 2017. — Вип. 6. — С. 24-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2017_6_5.
Вірич О. Екзистенційна парадигма прози Марії Матіос : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. Вірич; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 20 c.
Горобець О. Модель світу "своїх" - "чужих" як трагічні "Жорна історії" у психологічних вимірах тексту "Солодка Даруся" Марії Матіос [Електронний ресурс] / О. Горобець // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 15. — С. 75–86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_15_12.
Горобець О. Психологічний канон "початок-кінець" у тексті твору "Щоденник страченої" Марії Матіос [Електронний ресурс] / О. Горобець // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 13. — С. 139–146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_13_20.
Курчій Д. "Одкровення, книга із розряду сакральних, мудрих…” Творчий доробок Марії Матіос. Роман "Солодка Даруся” [Електронний ресурс] / Д. Курчій // Обрії. — 2013. — № 2. — С. 51-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2013_2_19.
Набитович І. Сакральні мотиви в художній прозі Марії Матіос [Електронний ресурс] / І. Набитович // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. — 2011. — Вип. 547-548. — С. 10-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2011_547-548_4.
Насмінчук І. Автобіографізм і сповідальність як вияв філософії екзистенціалізму у творах Марії Матіос [Електронний ресурс] / І. Насмінчук // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2012. — Вип. 30. — С. 219-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_30_56.
Насмінчук І. Заголовок у системі поетикальних засобів прози Марії Матіос [Електронний ресурс] / І. Насмінчук // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 33. — С. 224-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_33_59.
Насмінчук І. Психоаналітичні домінанти в повісті "Мама Маріца" Марії Матіос [Електронний ресурс] / І. А. Насмінчук // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2011. — Вип. 25. — С. 479-481. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_150.
Насмінчук І. Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. Насмінчук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 16 с.
Осіпчук Г. Засоби мовного вираження концепту "зовнішність людини" в сучасній українській прозі (на матеріалі творчості Валерія Шевчука і Марії Матіос) [Електронний ресурс] / Г. Осіпчук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2017. — Вип. 12. — С. 183-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2017_12_47.
Павлишин Г. Дискурс прози Марії Матіос : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Г. Павлишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с.
Привалова С. Вивчення роману "Солодка Даруся" Марії Матіос [Електронний ресурс] / С. П. Привалова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2018. — № 3. — С. 227-234. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_3_34.
Савощенко Я. Фольклоризм авторської прози Марії Матіос : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 / Я. Савощенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с.
Шукай О. Жіночий образ як інтерпретаційна модель подій національної історії (на прикладі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") [Електронний ресурс] / О. Шукай // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2016. — № 2. — С. 299-304. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2016_2_59.

.: Розділ: Література :: 4.12.2020 09.09.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Ужгород :: Запитання: 44968  
Анна запитує:
Добрий день! Мене цікавить інформація про діяльність Андрія Шептицького та Мілени Рудницької у міжвоєнний період. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://genderindetail.org.ua/library/politika/z-knigi-ukrainski-zhinki-v-gornili-modernizatsii-134171.html
file:///C:/Users/User/Desktop/510-Article Text-846-1-10-20200807.pdf
https://old.uinp.gov.ua/news/lyudi-pravdi-milena-rudnitska
http://www.nbuv.gov.ua/node/2266
https://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/2016/Voloshyn_Parlamentska diialnist Mileny.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lia.lvivcenter.org/uk/storymaps/female-writers-mobile/
https://zik.ua/news/2012/12/01/demokratiya_i_golodomor_381505
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7128/1/Predka.pdf
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/21883
http://www.sde.org.ua/zmi/zvoda/item/3079-ukrajinskyj-mojsej-mytropolyt-andrej-sheptyckyj-ta-ukrajinskyj-nacionalnyj-rukh.html
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/relig/20676/
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/85480/10-Gnot.pdf?sequence=1
http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/article/view/167417/167063
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/15234/2/ProcNTShTB_2006v2_Krupa_L_L-Analiz_stavlennia_mytropolyta_160-170.pdf
https://commons.com.ua/ru/andrej-sheptitskij-ta-banderivskij-ruh/
https://www.radiosvoboda.org/a/andrey-sheptytsyy/30754511.html
http://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Z/Z2015/JRN/PDF/8.pdf

– Українські жінки у горнилі модернізації / за заг ред. О. Кісь. – Харків : КСД, 2017. – 304 с.
– Дядюк М. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю / М. Дядюк. – Львів : Астролябія, 2011. – 368 с.
– Мілена Рудницька. Статті, листи, документи (Збірник документів і матеріалів про життя, суспільно-політичну діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької) / Упоряд. М. Дядюк. – Львів, 1998. – 844 с.
– Дядюк М. Змагання за представницьку рівність: політична діяльність жінок у міжвоєнній Галичині / М.Дядюк // Українські жінки у горнилі модернізації. – Харків, 2017. – С. 176-203.
– Маланчук-Рибак О. Жіночий рух на Західноукраїнських землях (кінець ХІХ – 30-і роки ХХ століття) / О.Маланчук-Рибак // Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні : колективна монографія / За заг.ред. Л. Смоляр. – Одеса, 1999. – С. 110-129.
– Мархель Л. Діяльність Мілени Рудницької в культурно-освітньому полі Західної України (20-30 рр. ХХ ст) / Л.Мархель // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки. Вип. 12. – Київ, 2014. – С.168-178.
– Митрополит Андрей Шептицький : Життя і Діяльність. Церква і суспільне питання. Документи і матеріали 1899-1944 р. – Т. ІІ. – Кн. 1: Пастирське вчення та діяльність / Під ред. Андрія Кравчука. – Львів: Видавництво Отців Василіян “Місіонер”, 1998. – 572 с.
– Батій Я.О. Андрей Шептицький / Я. Батій. —–Харків : Фоліо, 2018. – 119 с. – (Знамениті українці).
– Сергійчук В. Українські державники: Андрей Шептицький / В. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. – 436 с. : іл., портр. – (Українські державники).
– Митрополит Андрей Шептицький – філософ, вчитель, праведник. Великий українець : матеріали всеукр. наук. конф., Чернівці, 26 трав. 2015 р. Божого : [зб. ст., повідомлень] / Укр. Греко-Католиц. Церква, Коломийсько-Чернів. єпархія, Буковин. вікаріат ; [упоряд. та наук. ред.: Сиротюк В. С.]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 107 с. : іл., портр.
– Королевський К. Митрополит Андрей Шептицький : (1865-1944) / К. Королевський священик ; із фр. пер. Ярема Кравець ; пер. опрац. Юрій Дубленич. – Львів : СВІЧАДО, 2014. – XVII, 489 с. : іл.

.: Розділ: Історія :: 3.12.2020 17.04.47 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.092977 seconds