Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40184
   


Автор запитання: Саша із міста: Славутич :: Запитання: 42157  
Саша запитує:
Суддівське самоврядування за новим законодавством Українb
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Радимо Вам наступні джерела:
Вільгушинський М. Й. Суддівське самоврядування та його вплив на діяльність судів загальної юрисдикції / М. Й. Вільгушинський // Адвокат. - 2013. - № 5. - С. 21-24.
Вільгушинський М.Й. Суддівське самоврядування та його вплив на діяльність судів загальної юрисдикції / М.Й. Вільгушинський // Адвокат. – 2013. – № 5. – С. 21-24.
Єдаменко І. В. Адміністративно-правові форми здійснення суддівського самоврядування / І. В. Єдаменко // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. 2016. - № 1 (10) . - 284 с. - С. 125-128.
Копетюк М. Суддівське самоврядування у забезпеченні принципу самостійності суду у зарубіжних державах та Україні / М. Копетюк, Р. Онисько // Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. Історико-правовий часопис. - 2015. - № 2(6). - С. 60-65.
Леськів С.Р. Правовий статус суддівського самоврядування: концептуальні засади розвитку та перспективи його функціонування / С.Р. Леськів // Молодий вчений: науковий журнал. – 2015. – березень. – № 3 (18). – Ч.1. – С. 149-152.
Помазанов А. Суддівське самоврядування за новим законодавством України: виклики та перспективи / А. Помазанов // Віче : журн. Верхов. Ради України. - 2016. - № 5/6. - С. 28-31.
Потильчак О.І. Становлення суддівського самоврядування в Україні: досвід зарубіжних держав для України / О.І. Потильчак // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – С. 257-260.
Прилуцький C. В. Суддівське самоврядування як конституційно-правова основа єдності судової влади / C. В. Прилуцький // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 3. - С. 75-80.
Пустовойт Т.В. Теоретико-правові питання організації суддівського самоврядування в Україні як конституційної засади єдності статусу суддів / Т.В. Пустовойт // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. 173 Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Вид. дім “Гельветика”, 2015. – Вип. 33., Т.1. – С. 96-101.

.: Розділ: Держава і право :: 13.07.2018 16.37.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оля із міста: львів :: Запитання: 42156  
оля запитує:
Адміністративно-правове регулювання обігу зброї
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Белинський Ю. Є. Адміністративно-правове регулювання реалізації громадянами України права на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту : монографія / Ю. Є. Белинський, О. В. Негодченко, Л. О. Ємець ; ПВНЗ "Дніпропетр. гуманітар. ун-т". - Дніпропетровськ : ДГУ, 2014. - 171 c.
Васильєв І. В. Адміністративно-правові засади обігу цивільної зброї: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / І. В. Васильєв // Право і суспільство. - 2015. - № 4(2). - С. 110-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4(2)__21.
Васильєв І. В. Елементи адміністративних правопорушень у сфері обігу цивільної зброї [Електронний ресурс] / І. В. Васильєв // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2015. - № 2(1). - С. 115-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2015_2(1)__19.
Васильєв І. В. Об’єкт адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням правил обігу цивільної зброї [Електронний ресурс] / І. В. Васильєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 13(1). - С. 80-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_13(1)__22.
Васильєв І. В. Обіг зброї: об’єкт адміністративно-правової охорони в аспекті суспільних інтересів [Електронний ресурс] / І. В. Васильєв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 28(2). - С. 99-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(2)__29.
Васильєв І. В. Сфера обігу зброї: позитивні зобов’язання держави щодо забезпечення прав людини [Електронний ресурс] / І. В. Васильєв // Наше право. - 2014. - № 7. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_7_10.
Діденко С. В. Адміністративно-правовий статус Національної поліції у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Діденко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - Вип. 3. - С. 88-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_3_22.
Діденко С. В. Методи адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Діденко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2016. - Вип. 20. - С. 42-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2016_20_12.
Діденко С. В. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Діденко // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2015. - Т. 16. - С. 463-469. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2015_16_52.
Діденко С. Громадяни як суб'єкти обігу та за застосування зброї в Україні [Електронний ресурс] / С. Діденко // Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. - 2017. - Вип. 1. - С. 81-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_1_14.
істративної діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Діденко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 38(1). - С. 145-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38(1)__37.
Курило В. І. Адміністративно-правове регулювання обігу зброї в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Курило, А. О. Даниленко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. - 2017. - № 3. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2017_3_6.
Кучерук К. О. Адміністративно-правове регулювання права громадян на засоби самооборони : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / К. О. Кучерук ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2014. - 21 c.
Попова О. О. Адміністративно-правові засади надання органами внутрішніх справ України адміністративних послуг у сфері обігу зброї : монографія / О. О. Попова ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ : Леся, 2014. - 223 c.
Сікорський О. П. Основні напрями удосконалення адміністративної відповідальності у сфері обігу зброї та небезпечних речовин [Електронний ресурс] / О. П. Сікорський // Митна справа. - 2014. - № 6 (2.2). - С. 528-533. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_6(2.2)__51.
Фролов О. С. Предмети адміністративних деліктів у сфері легального та нелегального обігу зброї [Електронний ресурс] / О. С. Фролов, І. В. Васильєв // Європейські перспективи. - 2014. - № 5. - С. 29-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_5_7.25.
Чумак В. В. Адміністративно-правове регулювання обігу зброї, що має культурну цінність, у Республіці Білорусь [Електронний ресурс] / В. В. Чумак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2. - С. 187-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2014_2_25.

.: Розділ: Держава і право :: 13.07.2018 16.11.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Київ :: Запитання: 42155  
Денис запитує:
Книга Анатолія Костецького Хочу літати, є в бібліотеці
Наша відповідь:
Доброго дня, Денисе! В фонді Національної бібліотеки України для дітей є видання А. Костецького. Чекаємо на вас щоденно, окрім суботи, за адресою: м.Київ, вул. Януша Корчака, 60.
Тел.: (38044) 443-25-30, (38044) 443-26-31;
Факс: (38044) 400-65-87;
E-mail: library@chl.kiev.ua

.: Розділ: Література :: 13.07.2018 12.16.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олекна із міста: Сєвєродонецьк :: Запитання: 42153  
Олекна запитує:
Подскажите пожалуйста, в какой отдел УДК лучше зашифровать Энциклопедии для детей: "Я познаю мир", "Аванта+",Дитяча енциклопедія"? Спасибо.
Наша відповідь:
Шановна Олено,шифруйте книги в залежності від того як Ви збираєте фонд.
1)Якщо збираєте окремо літературу для дітей,то можна 087.5(031);
2)Якщо збираєте всі енциклопедії окремо,тоді 030(0.053.2),де 030 - це розділ "Енциклопедії", а визначник(0.053.2) - для дітей;
3)Якщо енциклопедії по галузям - відповідно в галузь з визначником (031).Наприклад:
591(031.025.2)
О-52
Оксенов, Олексій.
Світ тварин шести континентів : ілюстрована енциклопедія / Олексій Оксенов. - К. : Кристал Бук, 2017. - 63,[3] с. : фото.кол. - (Бібліотека школяра). - ISBN 978-617-7270-81-1

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 10.07.2018 09.50.18 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Света із міста: Київ :: Запитання: 42152  
Света запитує:
Які книги Чаклуна є у фонді Національної бібліотеки України для дітей. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! В фонді Національної бібліотеки України для дітей є видання О. Чаклуна:
Чаклун О. Банка варення : казки : для читання дорослими дітям / Чаклун О. ; худож. Н. Шигаєва. - Вид. 2-е, випр. - Київ : Фонтан казок, 2016. - 32, [6] c. : іл. - (Добре чаклунство).
Чаклун О. Іскра : оповідання / О. Чаклун; худож. О. Матвейцева. - Київ : Фонтан казок, 2014. - 85, [1] c. : іл.
Чаклун О. Коротунчик : казки / О. Чаклун; худож. О. Пилаєва. - Київ : Фонтан казок, 2014. - 47 с. : іл.
Чаклун О. Мікробот : казки / О. Чаклун; намалювала Я. Любарська. - Київ : Фонтан казок, 2016. - 56, [6] с. : іл. - (Добра фантастика).
Чаклун О. Мікробот і галактичний пірат : казка / О. Чаклун; худож. Я. Любарська. - Київ : Фонтан казок, 2017. - 60, [3] с. : іл. - (Добра фантастика).
Чаклун О. Мікробот і Кам'яний дракон : казка / О. Чаклун; худож. Я. Любарська. - Київ : Фонтан казок, 2016. - 51, [2] c. : іл. - (Добра фантастика).
Чаклун О. Мрія = Dream = Мечта : казка : для сімейного читання / О. Чаклун; худож. Ю. Пилипчатіна ; з укр. на англ. пер. Н. Добжанська та А. Найт. - Київ : Фонтан казок, 2015. - [45] c. : іл.
Чаклун О. Справжнє диво : казки : для читання дорослими дітям / О. Чаклун; іл. М. Кошулінська. - Київ : Фонтан казок, 2016. - 44, [3] c. : іл. - (Добре чаклунство).
Чаклун О. Хлопчик і море = The Boy and the Sea = Chtopczyk i morze / О. Чаклун; худож. Ю. Пилипчатіна ; англ. мовою пер. В. Матюша ; пол. мовою пер. А. Камінська. - Київ : Фонтан казок, 2016. - [40] c. : іл.
Чаклун О. Швейцарські казки / О. Чаклун; розказав авт. ; намал. І. Суманенкова ; післямова О. Ільченко. - Київ : Фонтан казок, 2015. - 71 с. : іл. - (Добре чаклунство)
Чекаємо на Вас щоденно, окрім суботи, з 8.30 до 18.00 години (літній період) та з 8.30 до 17.00 години (зимовий період) за адресою: Київ, вул. Януша Корчака, 60.

.: Розділ: Література :: 9.07.2018 15.37.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.9207 seconds