Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45255
   


Автор вопроса: Олена из города: Київ :: Вопрос: 47282  
Олена спрашивает:
Добрий день. Потрібно літературу про крос-культурне навчання учнів-білінгвів. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олено! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запитання — № 45723. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бондаренко А. І. Основні аспекти вітчизняних лінгвокультурологічних досліджень [Електронний ресурс] / А. І. Бондаренко // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2019. — Вип. 96. — С. 115-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2019_96_12
Братусь М. Ф. Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української мови як іноземної [Електронний ресурс] / М. Ф. Братусь // Мова і міжкультурна комунікація. — 2017. — Вип. 1. — С. 224-235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/movmk_2017_1_26
Дороз В. Ф. Крос-культурне навчання учнів-білінгвів української мови : монографія / В. Ф. Дороз ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Центр учбової літератури, 2011. — 455 с. : рис., табл.
Завалевська О. Лінгвокультурологічний контекст у навчанні іншомовного говоріння [Електронний ресурс] / О. Завалевська, В. Веретенникова, О. Радіус // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 44(2). — С. 119-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_44(2)__21
Потапенко О. Історія становлення лінгвокультурології як нової лінгвістичної науки [Електронний ресурс] / О. Потапенко // Теоретична і дидактична філологія. — 2015. — Вип. 19. — С. 251-266. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2015_19_27
Собецька Н. В. Актуальність соціолінгвістичних змін у мові [Електронний ресурс] / Н. В. Собецька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 10. — С. 19-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_10_4
Собецький М. Суспільна семіотика та міжкультурна освіта [Електронний ресурс] / М. Собецький // Освітологія. — 2013. — Вип. 2. — С. 131-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ocvit_2013_2_18
Торчинська Т. Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів на основі лінгвокультурологічного підходу [Електронний ресурс] / Т. Торчинська, Л. Роєнко // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2018. — Вип. 18. — С. 94-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2018_18_13

.: Раздел: Образование :: 5.06.2023 14.34.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юля из города: Київ :: Вопрос: 47281  
Юля спрашивает:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу з теми про психотравми. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Юля! Перегляньте наступні джерела:
Герман Дж. Психологічна травма та шлях до видужання: наслідки насильства – від знущань у сім’ї до політичного терору / пер. з англ. О. Лизак, О. Наконечна, О. Шлапак. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 416 с.
Колк Б. Тіло веде лік: як лишити психотравми в минулому / Б. Колк. - Харків, 2022.
Литвиненко І. Допоможемо дітям прийняти правду життя / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. - 2015. - № 9. - С. 8-12.
Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій : метод. посіб. / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко, Л. Г. Царенко. - Київ : ТОВ Видавництво Логос, 2015. - 207 с.
Титаренко Т. М. Психологія особистості : словник-довідник / Т. М. Титаренко ; за ред. П. П. Горностая. - Київ : Рута, 2001. - 320 с.
Гриньова Н. Вплив психотравми на формування особистості [Електронний ресурс] / Н. Гриньова. - Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14074/1/vplyv_psychotravm_na_formyvannja_osobystosti.pdf.
Кучманич І. Психологічний механізм виникнення та перебігу психологічної травми в особистості [Електронний ресурс] / І. Кучманич, Р. Мороз // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України // Проблеми сучасної психології. - 2017. - Вип. 36. - С. 146-159. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/157082/156384.
Паливода Л. І. Проблема визначення понять «психічна травма»,«психологічна травма» і «травма втрати» у психологічних проекціях [Електронний ресурс] / Л. І. Паливода // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. - 2021. - Т. 32 (71), № 6. - С. 68-72. - Режим доступу: http://www.psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/6_2021/11.pdf.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 5.06.2023 09.24.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віктор из города: Полтава :: Вопрос: 47280  
Віктор спрашивает:
Добрий день! Цікавить інформація про автотранспортне страхування в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Временко Л. В. Пряме врегулювання збитків в автотранспортному страхуванні: значення та результати впровадження [Електронний ресурс] / Л. В. Временко, А. В. Рибалко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 64. — С. 292-299. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_64_42
Золотарьова О. В. Автотранспортне страхування та напрями його розвитку в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Золотарьова, Л. В. Постольник // Бізнес-навігатор. — 2019. — Вип. 3-2. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_3-2_18
Кривошлик Т. Д. Оцінка вартості життя як чинник розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів [Електронний ресурс] / Т. Д. Кривошлик // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 23. — С. 17-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_23_5
Марценюк-Розарьонова О. В. Розвиток ринку автострахування в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Марценюк-Розарьонова, Ю. Ю. Марчук. // Ефективна економіка. — 2018. — № 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_3_33
Моташко Т. П. Каталізатори та інгібітори розвитку автотранспортного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Т. П. Моташко, Р. Р. Олійник // Економіка та держава. — 2020. — № 3. — С. 110-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2020_3_22
Попович Д. В. Проблеми та перспективи розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Д. В. Попович, О. О. Браточенко, І. Й. Врубель // Молодий вчений. — 2018. — № 10(2). — С. 864-867. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(2)__105
Русул Л. В. Проблеми та шляхи розвитку автотранспортного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Русул, Т. В. Цвігун // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. — 2017. — № 4. — С. 110-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2017_4_19
Салайчук О. М. Інвестиційні інструменти фінансового механізму гарантування у системі автотранспортного страхування [Електронний ресурс] / О. М. Салайчук // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 6. — С. 22-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_6_6
Салайчук О. М. Особливості фінансового механізму гарантій у системі автотранспортного страхування [Електронний ресурс] / О. М. Салайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2018. — № 1. — С. 148-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_1_28
Слобода Л. Я. Сучасні тенденції та особливості розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Л. Я. Слобода, З. М. Руденко // Бізнес Інформ. — 2021. — № 3. — С. 170-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2021_3_26
Товстиженко О. В. Аналіз розвитку автострахування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Товстиженко, К. М. Горбенко // Чернігівський науковий часопис. Серія 1 : Економіка і управління. — 2017. — Вип. 1. — С. 87-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ekon_2017_1_15
Третяк Д. Д. Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні [Електронний ресурс] / Д. Д. Третяк, Я. С. Поруба // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 1. — С. 30-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2019_1_7
Федорович І. М. Проблеми та перспективи розвитку автострахування в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Федорович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2019. — Вип. 39. — С. 79-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2019_39_12
Шаповал Л. П. Розвиток системи автотранспортного страхування "Зелена картка" в Україні [Електронний ресурс] / Л. П. Шаповал, Ю. С. Колотій // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 11(2). — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_11(2)__12

.: Раздел: Государство и право :: 4.06.2023 16.02.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Вінниця :: Вопрос: 47279  
Ірина спрашивает:
Добрий день. Цікавить література про формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ірино. Радимо вам для опрацювання такі джерела література:
Бовкуш К. П. Модель формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / К. П. Бовкуш // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 6. — С. 67-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_12
Гордійчук О. Є. Практична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: сучасний стан і шляхи комплексного оновлення [Електронний ресурс] / О. Є. Гордійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 66-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_12
Гурська А. Стан готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / А. Гурська, Н. Кіпіченко // Освітологічний дискурс. — 2018. — № 1-2. — С. 77-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2018_1-2_8
Джаман Т. Діагностика готовності вчителів початкової школи до освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Т. Джаман // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 8. — С. 171-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_8_16
Донець В. Модель формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / В. Донець // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 2. — С. 107-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_2_26
Мищишин І. Я. Особливості професійної компетентності вчителя інклюзивного класу початкової школи [Електронний ресурс] / І. Я. Мищишин, І. В. Микитюк // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. — 2019. — Вип. 34. — С. 171-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2019_34_21
Міненок А. Психолого-педагогічні аспекти професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи в умовах впровадження інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / А. Міненок, Г. Воскобойнікова // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2016. — № 3. — С. 69-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2016_3_10
Ратушняк Н. О. Індивідуалізація інклюзивного навчання учнів початкової школи в системі підготовки майбутніх вчителів [Електронний ресурс] / Н. О. Ратушняк // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 145. — С. 164-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2019_145_20
Третяк О. Педагогічна рефлексія у контексті професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, фахівця з інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. Третяк, О. Міщеня // Інноватика у вихованні. — 2020. — Вип. 11(1). — С. 144-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_11(1)__19
Шевців З. Методи діагностики рівня сформованості соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / З. Шевців // Нова педагогічна думка. — 2016. — № 4. — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_4_12

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 2.06.2023 11.41.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Київ :: Вопрос: 47278  
Аліна спрашивает:
Добрий день, потрібна література про символіку квітів в українському вінку.
Наш ответ:
Добрий день, Аліно. Перегляньте літературу за вашим запитом: [Український віночок] : [добірка матеріалів] // Моє хобі. — 2020. — № 5. — С. 3-7.
Божок О. Дерева, оспівані народом : дерева /О. Божок, В. Божок // Колосок. — 2018. — № 3. — С. 14-19.
Бугро О. Український вінок: прикраса чи оберіг : народознавство / О Бугро // Журавлик. — 2019. — № 2. — С. 10.
Воропай О. Вийся, віночку, гладко... / О. Воропай // Чумацький шлях. — 2016. — № 1. — С. 19-21. — З книги «Звичаї нашого народу».
Гілічук О. Віночок сплела, на голову одягла : заняття для дітей середнього дошкільного віку / О Гілічук // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2018. — № 8. — С. 23-25.
Квіти рідного краю : світ дошкілля : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2018. — № 5. — С. 56-58.
Крицяк Г. Віночок вити - життя любити : [конспект заняття] / Г. Крицяк // Розкажіть онуку. — 2014. — № 6. — С. 88.
Майор Н. Барвистий віночок : [добірка матеріалів] / Н. Майор, О. Чаварга // Розкажіть онуку. — 2016. — № 9. — С. 54-57.
Михайліченко Н. Від народної скарбниці відвертатись не годиться : Легенди про квіти українського віночка. Народознавча година / Н. Михайліченко // Розкажіть онуку. — 2003.— 30. — С.4-5.
Пильник В. «Що скаже свіжих квітів жмутик?» : матеріали до проведення виховної години / В. Пильник // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2010. — № 2. — С. 59-61.
Плекаємо патріотів України : [добірка матеріалів] : «Обереги та їхня роль в житті українців» // Розкажіть онуку. — 2019. — № 3. — С. 1-48.
Рукасова Л. Калина як символ : справи господарські /Л. Рукасова // Справи сімейні. — 2013. — № 12. — С. 22-23.
Скотаренко О. Із бабусиної скрині : виховний захід, 5 кл. / О. Скотаренко // Виховна робота в школі. — 2019. — № 3. — Моя країна - Україна. — 2019. — № 33. — С. 20-5-20-8.
Степанищева В. Український віночок — національний символ-оберіг / В. Степанищева // Українська мова і література в школах України. — 2021. — № 2. — С. 34-38.
Третяк Н. Національні символи України / Н.Третяк // Журавлик. — 2020. — № 9. — С. 7.
Український віночок // Куля. — 2016. — № 4. — С. 14-15.
Хто вміє віночки вити, той вміє життя любити : Народні свята // Позакласний час. — 2005.- №11-12. - С.5-6.
Чабайовська М. Формування національно свідомого громадянина України в процесі вивчення курсу українознавства "Я люблю Україну" в початковій школі : методика навчання / М. Чабайовська, Н Омельченко // Початкова школа. — 2017. — № 5. — С. 12-15.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 2.06.2023 11.26.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.331758 seconds