Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 44697
   


Автор вопроса: Надія из города: Львів :: Вопрос: 46653  
Надія спрашивает:
Добрий день! Потрібна література для підготовки доповіді на тему "Кваліфіковані електронний підпис та печатка: поняття й порядок використання". Буду вдячна.
Наш ответ:
Борисенко О. А. До рішення задач електронного цифрового підпису [Електронний ресурс] / О. А. Борисенко, В. Б. Чередниченко // Системи обробки інформації. — 2015. — Вип. 4. — С. 88-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_4_20
Верес І. Правове регулювання електронних підписів [Електронний ресурс] / І. Верес // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 3. — С. 11-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_3
Галушка Н. Й. Електронний цифровий підпис: облік та оподаткування [Електронний ресурс] / Н. Й. Галушка, Н. Є. Стецюк // Галицький економічний вісник. — 2019. — № 6. — С. 172-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2019_6_22
Глєбова Н. В. Електронний цифровий підпис: обліковий та податковий аспекти [Електронний ресурс] / Н. В. Глєбова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 18(1). — С. 94-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_18(1)__21
Еннан Р. Правовий режим електронних документів та електронних підписів: міжнародний і європейський досвід [Електронний ресурс] / Р. Еннан // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2018. — № 6. — С. 117-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2018_6_13
Іванов А. І. Нормативно-правове регулювання використання електронного цифрового підпису [Електронний ресурс] / А. І. Іванов // Вісник Пенітенціарної асоціації України. — 2018. — № 1. — С. 39-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bpau_2018_1_8
Ільєнко А. В. Сучасні шляхи удосконалення процедури формування та верифікації електронно-цифрового підпису [Електронний ресурс] / А. В. Ільєнко, Г. О. Миронова // Наукоємні технології. — 2018. — № 1. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nt_2018_1_10
Киреєва Н. Електронний підпис як засіб забезпечення безпеки на ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / Н. Киреєва // Юридичний вісник. — 2018. — № 3. — С. 73-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2018_3_13
Кольбашенко Д. А. Електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] / Д. А. Кольбашенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2014. — № 2. — С. 229–237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_2_30
Костенко О. В. Компрометація особистого ключа електронного підпису: правовий аспект [Електронний ресурс] / О. В. Костенко // Інформація і право. — 2018. — № 1. — С. 72-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2018_1_9
Красиленко В. Г. Моделювання покращених сліпих електронних цифрових підписів 2d типу для систем захисту інформації [Електронний ресурс] / В. Г. Красиленко, Д. В. Нікітович // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. — 2022. — № 1. — С. 72-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2022_1_14
Криштопа О. Особливості застосування електронного підпису на правочинах: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / О. Криштопа // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2012. — Вип. 104(1). — С. 130-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_104(1)__50
Круглякова В. В. Перспективи використання електронного цифрового підпису органами державної влади та установами державної форми власності [Електронний ресурс] / В. В. Круглякова, В. С. Сушко // Modern economics. — 2020. — № 20. — С. 142-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2020_20_25
Паламарчук С. А. Форми електронного підпису та особливості його використання в захищених інформаційних системах [Електронний ресурс] / С. А. Паламарчук, Н. А. Паламарчук, В. О. Ткач, О. О. Шугалій // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. — 2021. — № 2. — С. 100-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cest_2021_2_10
Пампуха І. В. Методика генералізації підписів на електронних картах [Електронний ресурс] / І. В. Пампуха, Р. В. Писаренко, Р. В. Гарбаров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2016. — Вип. 52. — С. 142-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2016_52_21
Писаренко В. П. Електронний цифровий підпис: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / В. П. Писаренко // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. — 2012. — № 1. — С. 60–64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2012_1_12
Плаксієнко В. Я. Електронний (безпаперовий) документообіг. Електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] / В. Я. Плаксієнко, К. В. Черненко. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2019_1_9
Тиханський В. В. Електронний цифровий підпис як інструмент цифрової держави [Електронний ресурс] / В. В. Тиханський. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_9_14

.: Раздел: Прочее :: 4.09.2022 17.38.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Шепетівка :: Вопрос: 46652  
Софія спрашивает:
Добрий день, допоможіть знайти літературу про розвиток дошкільної освіти в Японії. Дякую!
Наш ответ:
Віннічук Н. В. Особливості розвитку японської системи освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Віннічук // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2015. — № 2(2). — С. 4-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2015_2(2)__3
Віннічук Н. В. Філософські основи розвитку системи освіти Японії [Електронний ресурс] / Н. В. Віннічук // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2014. — № 4. — С. 185-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_4_27
Накорчевський А. А. Гуманітарне знання й освіта в Японії XVII – XXI ст. [Електронний ресурс] / А. А. Накорчевський // Східний світ. — 2018. — № 1. — С. 62-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2018_1_8
Солопова Т. Г. Японська система освіти: успіхи і проблеми [Електронний ресурс] / Т. Г. Солопова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2019. — Вип. 3. — С. 206-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2019_3_20
Тарабасова Л. Г. Гуманістичні тенденції дошкільної освіти в Японії: теоретико-методологічне дослідження [Електронний ресурс] / Л. Г. Тарабасова // Грані. — 2015. — № 1. — С. 34-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_1_8
Трофимченко А. Л. Особливості впровадження освітніх реформ в Японії після Другої світової війни [Електронний ресурс] / А. Л. Трофимченко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2021. — № 1. — С. 113-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2021_1_17
Улюкаєва І. Г. Світовий процес розвитку дошкільної освіти та його вплив на становлення вітчизняної теорії і практики (ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / І. Г. Улюкаєва // Інноватика у вихованні. — 2018. — Вип. 7(1). — С. 222-233. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7(1)__26

.: Раздел: Литература :: 3.09.2022 14.22.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катя из города: м. Львів :: Вопрос: 46651  
Катя спрашивает:
Добрий день, допоможіть знайти літературу про розвиток дошкільної освіти в Польщі. Дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Катю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42844, 46647. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітних стратегій : зб. матеріалів наук.-практ. конф. викл. і студентів. Вип. 2 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. — Вінниця, 2013. — 515 c.
Волошин С. Особливості здійснення співпраці закладів дошкільної освіти та сімей вихованців у Польщі [Електронний ресурс] / С. Волошин // Молодь і ринок. — 2021. — № 4. — С. 72-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2021_4_15.
Івашко О. А. Проблема полікультурної освіти у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Івашко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2012. — 22 c.
Карпенко О. Є. Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / О. Є. Карпенко, М. М. Чепіль // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 31(2). — С. 151-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__33.
Кристопчук Т. Є. Сучасні освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика / Т. Є. Кристопчук // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. — 2012. — № 3/4. — С. 87-93.
Лугіна О. Дошкільна освіта Польщі: аналіз змін [Електронний ресурс] / О. Лугіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 107(2). — С. 3-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_107(2)__3.
Лугіна О. В. Розвиток дошкільної освіти в Польщі (середина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Лугіна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. : рис.
Мажец Б. Реформування дошкільної освіти Польщі у дослідженнях українських науковців [Електронний ресурс] / Б. Мажец // Молодь і ринок. — 2018. — № 3. — С. 75-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_3_16.
Мажец Б. Теорія і практика дошкільної освіти у Польщі (1989-2017 рр.) : монографія / Б. Божена ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2018. — 462 с.
Микитейчук Х. І. Підготовка дитини до школи в системі дошкільної освіти Республіки Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Х. І. Микитейчук ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2020. — 20 с. : рис.
Скотна М. Математична освіта дошкільників у Польщі [Електронний ресурс] / М. Скотна // Молодь і ринок. — 2013. — № 12. — С. 137-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_30.
Співаковська Є. О. Базові принципи освіти Польщі / Є. О. Співаковська, Р. С. Фоменко // Пед. науки. — 2015. — Вип. 67. — С. 139-148.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка : з досвіду роботи структурних підрозділів : [добірка статей] // Рідна школа. — 2017. — № 3-4. — С. 3-80.
Чепіль М. Розвиток теоретичних засад виховання дітей у закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / М. Чепіль // Молодь і ринок. — 2021. — № 1. — С. 17-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2021_1_5.
Янкович О. І. Педагогіка забави в теорії і практиці початкової та дошкільної освіти України й Польщі [Електронний ресурс] / О. І. Янкович // Педагогічний альманах. — 2017. — Вип. 36. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2017_36_4.

.: Раздел: Литература :: 2.09.2022 11.32.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таня из города: Чернівці :: Вопрос: 46650  
Таня спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про розвиток соціальної педагогіки в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Таню! Перегляньте таку літературу:
Безпалько О. В. Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2012. — № 3. — С. 14–21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2012_3_4.
Богомолова М. Ю. Феномен «соціальне виховання» в історії педагогіки й освіти України (20 – 30-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / М. Ю. Богомолова ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 2021. — 40 с.
Відмиш Л. І. Педагогічне проєктування соціального розвитку особистості : науково-практичний семінар для заступників директорів з освітньої роботи / Л. І. Відмиш, І. Г. Гіталова // Виховна робота в школі. — 2020. — № 7. — С. 2-20.
Євтух М. Б. Правові основи української педагогіки: етика та соціальні норми : навч. посіб. / М. Б. Євтух , С. К. Стефанюк . — Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. — 311 с.
Майстерня професійного самовдосконалення : Сходинки до вершини «Я» : факультативний курс // Позакласний час. — 2019. — № 10. — С. 39-46.
Поліщук В. А. Соціальна педагогіка як наукова основа здійснення соціальної політики сучасного українського суспільства [Електронний ресурс] / В. А. Поліщук // Педагогічний дискурс. — 2007. — Вип. 2. — С. 131-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2007_2_30.
Сокол Л. Соціальне партнерство : що це за явище і чому важливо його розвивати? : тренінг для учнів 9-11-х класів / Л. Сокол // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 5-17.
Цихуляк І. М. Проекція соціальної панорами української виховної педагогіки та її аксіологічний вимір [Електронний ресурс] / І. М. Цихуляк // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — Вип. 20. — С. 152-155. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2017_20_41.
Штефан Л. А. Джерела дослідження питань розвитку соціальної педагогіки як науки в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Штефан // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 771-777. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_158.
Штефан Л. А. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20 — 90-ті рр. ХХ ст.) : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Л. А. Штефан ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2003. — 492 с.
Яковлева О. В. Погляд на соціальну педагогіку як на синонім соціального виховання: аналіз генезису теорії й практики соціального виховання в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2014. — № 5(1). — С. 24-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_5(1)__5.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 2.09.2022 09.57.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: Бровари :: Вопрос: 46649  
Яна спрашивает:
Доброго дня, мені потрібна література про С. Крушельницьку. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Доброго ранку, Яно! Відповідь на ваш запит шукайте Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 43082, 44246. Додатково дивіться у таких джерелах:
5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують // Історія та правознавство. - 2020. - № 7-9. - С. 46-47.
Бойчук Л. Соломія Крушельницька на американському континенті / Л. Бойчук // Соломія Крушельницька та світовий музичний простір : зб. статей / [ред.-упор. О. Смоляк]. – Тернопіль : Вид-во «Астон», 2007. – С. 70–78.
Зубеляк М. Виступи Соломії Крушельницької в Аргентині (за матер. фонд. збірки муз.-меморіал. музею Соломії Крушельницької у Львові) / М. Зубеляк // Соломія Крушельницька та світовий музичний простір : зб. статей / [ред.-упор. О. Смоляк]. – Тернопіль : Вид-во «Астон», 2007. – С. 52–60.
Національний діамант : до 150-річчя від дня народження С. А. Крушельницької (1872-1952) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - Київ, 2022. - № 3, 2022. - С. 83-94. - Бібліогр.: с. 90-94.
Соломія Крушельницька - зірка оперної сцени : інформаційний бібліогр. список для організаторів дит. читання до 145-річчя від дня народження української співачки / НБУ для дітей // Шк. світ. - 2017. - № 15. - С. 20-41. - Бібліогр.: с. 31-33. - Вебліогр.: с. 33-35.
Скринченко В. Оперна одіссея Соломії Крушельницької / В. Скринченко // Всесвіт. - 2020. - № 3-4/5-6. - С. 238-243.
Марчук Л. Містами слави Соломії Крушельницької [Електронний ресурс] / Л. Марчук // Віче. — 2010. — № 3. — С. 68-70. — Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_3_26.
Михайличенко О. Музично-педагогічна діяльність видатних українських співаків С. Крушельницької та О. Мишуги [Електронний ресурс] / О. Михайличенко // Наук. записки [Кіровоград. держ. педагог. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 133 (1). — С. 24-32. — Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_133(1)__6.
Соломія Крушельницька: шлях до світового визнання [Електронний ресурс] : [фотоальбом] / упоряд. В. Гречинський ; наук. Т-во ім. Шевченка в Америці. — Режим доступу: http://www.shevchenko.org/
thumbs/2012_12_01_Krushelnytska_Solomiya_1.pdf.
Чигер О. О. Концертна діяльність Соломії Крушельницької за межами України [Електронний ресурс] / О. О. Чигер // Наук. записки Тернопіл. нац. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер. : Мистецтвознавство. — 2012. — № 3. — С. 7-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_3_4.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 2.09.2022 08.45.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.282201 seconds