Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 45264
   


Автор вопроса: Анастасія из города: Кам'янець - Подільський :: Вопрос: 35317  
Анастасія спрашивает:
Доброго вечора. Ви би могли допомогти знайти літературу для курсової роботи на тему : Роль читання у забезпеченні соціальнихпотреб молоді ? Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Анастасія!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Запорожан І. Г. Педагогічні основи правовиховної роботи з молодшими школярами: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / І.Г. Запорожан ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2002. — 20 с.
Іванова, Яна. Проблеми дитячого читання та шляхи їх розв'язання / Іванова, Яна // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 35-36.
Молодь, бібліотека, книга - http://www.google.com.ua/url?url=http://lib.kr.ua/work_folder/mbk_1248029784.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=A0JbVKPTFInvOc_SgLgO&ved=0CCUQFjAD&usg=AFQjCNFSgGFkqOpTxI4zoTBKAm0zh0xyPA
Манжула, Таїса. Дитячі бібліотеки Кіровоградщини: від традиційної бібліотечної академічності, до вимог сучасності / Манжула, Таїса // Світ дитячих бібліотек. - 2012. - № 4-5. - С. 18-20.
Напрями оптимізації функціонування системи соціальних послуг - http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=293:2013-05-28-05-14-40&catid=46:2013-04-04-06-31-05&Itemid=53
Обслуговування молоді - http://www.google.com.ua/url?url=http://lib.kr.ua/work_folder/mvr_1234167337.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=A0JbVKPTFInvOc_SgLgO&ved=0CB8QFjAC&usg=AFQjCNHrv9a6OJ3WJpl818YSZwSVJMGSVQ
Тарчевська В.Б., Духовний світ і читацькі запити сучасної молоді Хмельниччини - http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/konfer/tarchevska.htm
Яковлева, Ирина Валентиновна. Дети в конфликте с законом: новые подходы к решению проблемы / Яковлева, Ирина Валентиновна // Библиотечное дело. - 2012. - № 8. - С. 5-7.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/257-2013
http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_8_13.php
http://www.libr.dp.ua/Biblio/soc.htm
http://ussf.kiev.ua/iearticles/111/1/

.: Раздел: Литература :: 4.11.2014 20.53.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Кристіна из города: Київ :: Вопрос: 35287  
Кристіна спрашивает:
резерви підвищення продуктивності праці
Наш ответ:
Крістіно, добридень! Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:

Борзилов, І. Автоматизована система контролю технологічного процесу / І. Борзилов, Г. Ніколаєнко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2010. - № 1. - С. 66-68.

Верховод, І. Інформатизація, інноваційність та продуктивність праці: дослідження взаємозв'язку [Текст] / І. Верховод // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 2. - С. 36-41.

Воронін, О. Ефективність виробництва і розподіл економії суспільної праці між суб'єктами ринку / О. Воронін, О. Пастух // Економіка України. - 2009. - № 3. - С. 27-38 : табл.

Гончаров, В. М. Концептуальні проблеми та шляхи підвищення ефективності праці в Україні / В.М. Гончаров // Вісник економічної науки України. - 2007. - № 2. - С. 33-36 : табл.

Демидюк, О. О.. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "продуктивність праці" та показників її вимірювання [Текст] / О. О. Демидюк // Проблеми науки. - 2013. - № 6. - С. 38-44.

Калина, Алла Василівна. Менеджмент продуктивності [Текст] : навч. посіб. / А.В. Калина, С.П. Калініна, Н.Д. Лук'янченко. - К. : МАУП, 2005. - 232 с. : іл.

Кіях, О. О. атеріальне стимулювання як фактор підвищення продуктивності праці / О. О. Кіях // Економіка АПК. - 2009. - № 12. - С. 120-123.

Ласкавий, Анатолій Олексійович. Менеджмент продуктивності [Текст] : навч. посіб. / А.О. Ласкавий. - К. : КНЕУ, 2004. - 288 с.

Пасєка, А. Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка / А. Пасєка // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 5. - С. 45-50.

Петращак, Оксана. Резерви зростання продуктивності праці : глобальні, загальнодержавні та регіональні [Текст] / О. Петращак // Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни. - Т., 2011. - Ч. 2. - С. 125-126.

Петращак О. О. Соціально-економічні важелі підвищення продуктивності праці в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / О. О. Петращак; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград, 2014. - 20 c.

Продуктивність - найважливіша основа зростання реальної заробітної плати // Національна безпека і оборона. - 2010. - N 7. - С. 25-37 : табл., граф.

Ревенко, А. Продуктивність праці в сучасних умовах / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 2. - С. 32-37

Сем'ян, Ольга Вячеславівна. Продуктивність праці персоналу як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О.В. Сем'ян // Проблеми науки. - 2010. - № 7. - С. 43-48.

Ісаєнко Ю. В. Методика оцінки резервів зростання продуктивності праці в будівництві [Електронний ресурс] / Ю. В. Ісаєнко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2005. - Вип. 8. - С. 103-113.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua

40. Кліяненко Б. Т. Забезпечення взаємозв'язку зростання продуктивності праці та заробітної плати : монографія / Б. Т. Кліяненко, І. А. Попова, Н. В. Шумакова, І. В. Заблодська, Н. О. Васильчук; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. - Луганськ, 2009. - 246 c.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua

Масалаб Р. М. Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства : Автореф. дис. канд. екон. наук : 08.06.01 / Р. М. Масалаб; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2003. - 20 c.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua

26. Попова І. А. Забезпечення взаємозв'язку зростання продуктивності праці та заробітної плати на промислових підприємствах : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / І. А. Попова; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. - Донецьк, 2009. - 19 c.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua

Резерви зростання продуктивності праці
http://pidruchniki.com/10611207/ekonomika/rezervi_zrostannya_produktivnosti_pratsi

Семенов А. Г. Резерви продуктивності праці та їх вплив на оплату праці / А. Г. Семенов, Л. А. Юсипчук // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2013. - Вип. 2. - С. 182-185.

Скворцов І. Б. Визначення виробничих витрат при зростанні інтенсивності праці / І. Б. Скворцов, Д. І. Скворцов // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2006. - № 552. - С. 136-140.

Тема 7. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
http://www.inpos.com.ua/77

Фактори і резерви підвищення продуктивності праці
http://ekotrud.com/on-lajn-bbloteka/1-ekonomka-pracz-j-soczalno-trudov-vdnosini/22-faktori-rezervi-pdvishhennya-produktivnost-pracz.html

Фактори і резерви зростання продуктивності праці
http://lubbook.net/book_332_glava_41_3.Faktori_іrezervi_zrostann.html

.: Раздел: Литература :: 3.11.2014 17.00.24 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Ужгород :: Вопрос: 35265  
Світлана спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, із списком літератури до курсової роботи, яка називається "ІДЕЙНО ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ПОВІСТІ МИРОСЛАВА БУГІРА «В ОБІЙМАХ ДОЛІ…»"
Наш ответ:
На Ваш запит відповідаємо:
Мирослав Бугір презентував свою дебютну повість “В обіймах ...
.-Режим доступу :http://zakarpattya.net.ua/.../97360-Myroslav-Buhir-prezentuvav-svoiu-debiutnu-povist-“V-obiimakh-doli
? В Ужгороді пройшла презентація книги Мирослава Бугіра ...
.-Режим доступу :http://ua-reporter.com/novosti/118220
На жаль , не знайдено жодної рецензії на повість молодого автора. Пошук зроблено : Літопис журнальних ст.. та Літопис рецензій. Вам бажано звернутись до бібліотеки м. Ужгорода , в час проходження презентації твору ,скоріш всього, були відгуки в місцевій пресі. Бажаю успіху!

.: Раздел: Литература :: 1.11.2014 19.56.15 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Київ :: Вопрос: 35251  
Юлія спрашивает:
Доброго дня!допоможіть,будь ласка,знайти інформацію для написання реферату з курсу юридична відповідальнсть "Поняття вини і відповідальностіта покарання у творах українських письменників".Дякую!
Наш ответ:
На Ваш запит пропонуємо :
Він любив, він жив, горів, творив..." (життя і творчість М ...
.-Режим доступу :http://krapka.at.ua/publ/quot...tvoriv.../1-1-0-711
?Григорій Квітка-Основ'яненко - Історія української літератури XIX ...
.-Режим доступу :http://www.ukrlit.vn.ua/info/xix/6sgoj.html
Духовне та матеріальне в образі Лукаша - Бібліотека української ...
.-Режим доступу :http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=68...68
? Іван Франко – Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання ...
.-Режим доступу :http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/franko/.../01.html
МЕТАМОРФОЗНИЙ ЗРІЗ УКРАЇНСЬКИХ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЛЕГЕНД
.-Режим доступу :http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...
на матеріалі українських молитов) TITLE: Specificity
.-Режим доступу :http://papers.univ.kiev.ua/.../Specificity_of_the_verbal_suggestion_is_foundation_on_the_correlation_with_feeling_of_guilt_on_material...
Олена НАУМОВА. Публікації творів самвидаву в українських ...
.-Режим доступу :http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/...pdf/.../62-75.pdf
Павло Грабовський - Український Центр
.-Режим доступу :http://www.ukrcenter.com/Література/19181/.../Біографія
? Розстріляне відродження — Вікіпедія
.-Режим доступу :http://uk.wikipedia.org/wiki/Розстріляне_відродження
?

.: Раздел: Литература :: 31.10.2014 13.59.11 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Севастополь :: Вопрос: 35226  
Ольга спрашивает:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з оглядом критичної літератури (Літературознавці про творчість Карпенка-карого та його твір "Мартин Боруля")
Наш ответ:
Добрий день. Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Малютіна, Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ — початку ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Малютіна. — К. : Академвидав, 2010. — 256 с.
Українська драматургія. Золота збірка [Текст] ; [передм. і комент. І. Бондаря-Терещенка ; худож. В. Мисник]. — Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2009. — 416 с. : іл.
***************************
Білоус, Н. Українська драматургія другої половини ХІХ — початку ХХ ст. на історичному тлі театрального рухуУкраїнська література в загальноосвітній школі. — 2006. — № 5. — С. 37—39.
Бурбан, В. Калитка і Пузир. Ява друга... : Сучасне прочитання класика з нагоди його 160-річного ювілею // Культура і життя. — 2005. — 19 жовтня (№ 40/41). — С. 3: фотогр. — [Значення творчості І. Карпенка-Карого].
Вертій, О. Народний світогляд і питання національної самобутності українського письменства в літературно-естетичній думці 70—90-х років ХІХ ст. : курс лекций // Українська література в загальноосвітній школі. — 2004. — № 7/8. — С. 2—11.
Ганіч, Н. Герої Ж.-Б. Мольєра, М. Куліша та І. Карпенко-Карого - носії однієї пристрасті : За п'єсами "Міщанин-шляхтич", "Мина Мазайло" та "Мартин Боруля", 9 клас // Зарубіжна література (ШС). — 2007. — № 45. — С. 13—16.
Городна, О. Розвиток драматургії і театру. Український професійний театр. Трупа корифеїв // Українська мова та література (ШС). — 2010. — № 38/40. — С. 3—13.
Іван Карпович Карпенко-Карий // Шкільна бібліотека. — 2002. — № 1. С. 134—137.
Наш сучасник Карпенко-Карий : До 150-річчя з дня народження драматурга // Урядовий кур’єр. — 1995. — 30 вересня. С. 7.
Новиков, А. І. Карпенко-Карий в контексті літературно-мистецького життя другої половини ХІХ — початку ХХ ст. // Українська література в загальноосвітній школі. — 2009. — № 7/8. — С. 17—23.
Новиков, А. Фольклорна-етнографічна основа української драматургії другої половини XIX ст. // Українська література в загальноосвітній школі. — 2005. — № 7. — С. 6—10. — [Кропивницький, Старицький, Карпенко-Карий].
Погребенник, В. Українська література кінця ХІХ століття: творчість чільних репрезентантів // Українська мова та література. — 2004. — червень (№ 21/24). — Весь номер.
Фурсова, Л. Мистецькі паралелі: Мольєр. "Міщанин-шляхтич" — Карпенко-Карий "Мартин Боруля" : 9 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2004. — № 4. С. 16—20.
*****************************

Аналіз твору Карпенка-Карого “Мартин Боруля”. — Режим доступу : http://onlyart.org.ua/?page_id=30536
Іван Карпенко-Карий - Мартин Боруля (Характеристика твору). — Режим доступу : http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/karpenko-karij-ivan/2247-ivan-karpenko-karij-martin-borulya-kharakteristika-tvoru?start=2
Проблематика твору Мартин Боруля. — Режим доступу : http://znanija.com/task/3108363
У чому виявилося новаторство І. Карпенка-Карого як драматурга? — Режим доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/info/ask/jg860.html
Який вплив мала драматургія Мольєра на творчість Карпенка-Карого : [дослідження]. — Режим доступу : http://mischyanin-shlyahtich.blogspot.nl/

.: Раздел: Литература :: 29.10.2014 11.16.57 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.691679 seconds