Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Сніжана из города: Ужгород :: Вопрос: 36384  
Сніжана спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти книгу "Криничар" та "Майбутні дари для дітвори..." закарпатця Мирослава Дочинця (щоб прочитати он-лайн). А також посилання на його офіційну сторінку, якщо вона існує. Щиро дякую.
Наш ответ:
Шановна Сніжано!Продивиться посилання,які вдалося знайти:

1.Офіційна сторінка http://miroslav-dochinets.com/

2."Криничар" http://www.litmir.me/bd/?b=204796

.: Раздел: Литература :: 20.03.2015 16.00.16 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: надія из города: Перечин :: Вопрос: 36380  
надія спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть підібрати матеріал до реферату "Образ рідного краю у творчості П.Скунця".Дякую.
Наш ответ:
Надіє, добрий день! Сподіваємося, що при написанні реферату вам допоможуть такі джерела:

Андрійчук, Ірина.Публіцистика духовності і сумління // Урядовий кур'єр. - 2008. - 8 трав. - С. 10.

Балла Е. Петро Скунць - поет-шістдесятник / Е. Балла // Українська поезія Закарпаття XX століття [Текст] : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т, Філол. ф-т, Каф. української. - Ужгород , 2004. - С. 199-216.

Витвицький, Володимир. Розіп'ятий на хресті совісті: 70-років з дня народження Петра Скунця / В. Витвицький // Голос України. - 2012. - №92(22 травня) . - С. 21

Ігнатович О. С. Петро Скунць : Літ.-критич. нарис / О. С. Ігнатович; Ужгород. держ. ун-т. - Ужгород : МП "Ліра", 2000. - 137 c.

Іванишин, П. Петро Скунць. Силует митця на тлі епохи / П. Іванишин ; наук. консультант : М. Шалата. - Дрогобич : Відродження, 1999. - 216 с.

Іванишин П. Поетична аксіологія Петра Скунця [Текст] / Іванишин П. // Слово і час. - 1999.-N7. - С.14-16.

Іванишин П. Екзистенційне прочитання поеми П.Скунця "На границі епох" [Текст] / Іванишин П. // Визвольний шлях. - 2001.-N2. - С.64-86.

Іванишин, Петро. Актуалізація націєцентричної традиції в поезії Петра Скунця [Текст] / П. Іванишин // Критика і метакритика як осмислення літературності : монографія / П. Іванишин. - К. : Академія, 2012. - С. 75-95.

Іванишин, П. Особливості формування текстуального "Я" Петра Скунця [Текст] : научное издание / П. Іванишин // Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки ДДПУ / М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. пед. ін-т ім. І. Франка. - Дрогобич : Вимір, 2000. - Вип. 5. - С. 222-234 .

Іванишин, Петро.Петро Скунць - поет традиції Шевченка // Українська літературна газета. - 2012. - 15 черв. - С. 4.
http://www.dontsov-nic.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=451


Іванишин, Петро. Нестримний, як зухвалість : [рецензія] / П. Іванишин // Слово і час. - 2008. - N 6. - С. 96-97
Рец. накн. : Салига Т.Ю. Всесвіт, гори і він. Петро Скунць / Т. Ю. Салига. - Ужгород: Гражда, 2007. - 120 с.

Ігнатович, Олександра."...Я в землю впав. Воскресну. Як горіх" : пам'яті Петра Скунця (1942-2007) - у день сімдесятиліття поета, яке відзначаємо у травні без нього // Дзвін. - 2012. - № 5-6. - С. 130-133. - Бібліогр.: с. 133

Моренець В., Володимир. Антитези Петра Скунця [Текст] / Володимир Моренець В. // Вітчизна. - 1994.-N1-2. - С.114-121.

Мідянка П. Урок літератури рідного краю в 9 класі [Текст] : (За збіркою Петра Скунця "Спитай себе") / Мідянка П. // Дивослово. - 1998.-N11. - С.49.

Папіш, Віталія. Душа поетового слова (до 70-річчя Петра Скунця) [Текст] / В. Папіш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2012. - Вип. 17. - С. 42-44

Петро Скунць - поет, публіцист, громадський діяч : бібліогр. покажч. / ред.: Л. О. Ільченко; уклад.: М. Б. Бадида, О. А. Канюка; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. - 109 c. - (Корифеї Закарпаття: бібліогр.; 7).

Салига, Тарас Юрійович. Всесвіт, гори і він. Петро Скунць [Текст] / Т. Ю. Салига. - Ужгород : Гражда, 2007. - 120 с. - I
Пойда С. Серед тіней і дантових примар [Текст] : П.Скунць / Пойда С. // Українська мова та література. - 2002.-N40. - С.21-23.

Фесенко, В. Україна і Верховина - два крила любові Петра Скунця [Текст] / В. Фесенко // Дивослово. - 2003. - N7. - С. 43-48.

Пискач, Ольга. Мовна своєрідність публіцистики Петра Скунця [Текст] : научное издание / О. Пискач // Науковий вісник Ужгородського університету / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Ліра, 2003. - С. 96-100

Іванишин П. Поезія Петра Скунця (Художнє вираження національно-духовної ідентифікації ліричного героя). – Дрогобич: Відродження, 2003. – 296 с.
http://ruthenia.info/txt/vidrodzhenia/ivanyshynp/poez/poezii.pdf

Історичні трени і катрени Петра Скунця
http://litakcent.com/2012/03/27/istorychni-treny-i-katreny-petra-skuncja/
Петро Скунць в “Екзилі”. VI
http://zakarpattya.net.ua/Blogs/96515-Petro-Skunts-v-“Ekzyli.-VI

.: Раздел: Литература :: 20.03.2015 11.46.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Настя из города: Кировоград :: Вопрос: 36358  
Настя спрашивает:
Доброго вечора! Допоможiть пiдiбрати літературу на тему курсової роботи: "Мотиви лірики Олени Теліги (матеріали збірки "О краю мій..")
Наш ответ:
Доброго вечора, Анастасiя! Ми вже відповідали на подібне запитання раніше. Див. Відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання – 36337.

.: Раздел: Литература :: 18.03.2015 02.54.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Інна из города: Київ :: Вопрос: 36339  
Інна спрашивает:
Доброго вечору! шановна довідко, допоможіть будь ласка знайти матеріал по темі:" Середньовічні літописні ідеї в сучасній літературі"
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 16.03.2015 19.46.07 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталія из города: Кременчук :: Вопрос: 36338  
Наталія спрашивает:
Доброго дня, допоможіть,будь ласка, знайти літературні та електронні джерела до теми курсової роботи з української літератури : "Структурно-семантична характеристика слів-символів рослин і тварин в українських народних піснях". Дуже дякую Вам за допомогу.
Наш ответ:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти : монографія / Н. І. Бойко. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2005. – 552 с.
Борисенко В. Рослинна символіка у весільному обряді українців: традиції і сьогодення [Електронний ресурс] / В. Борисенко // Етнічна історія народів Європи. - 2008. - Вип. 26. - С. 5–10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2008_26_3.pdf.
Грицик І. До проблеми символіки рослинних образів в українській народно-пісенній творчості // Етнос. Культура. Нація. — Дрогобич, 1999. — С. 188-197.
Данилюк Н. О. Мова української народної пісні (лексико-семантичний і функціональний аспекти) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Н. О. Данилюк ; Ін-т укр. мови НАН України. - К., 2010. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10DNOIFA.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Данилюк Н. О. Семантика народнопісенного слова / Н. О. Данилюк // Педагогічна теорія та педагогічний досвід : перспективи та розвиток : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк, 1999. – С. 46–50.
Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.
Кононенко В. І. Символи української мови / В. І. Кононко. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – 272 с.
Копаниця Л. Метапонятійна модель української ліричної пісні / Л. Копаниця ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2000. - 504 c.
Корнев А. Ю. Рослинна символіка у весільній обрядовості українського селянства [Електронний ресурс] / А. Ю. Корнев // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. - 2010. - № 1. - С. 119-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2010_1_30.pdf.
Краснянська Н. Традиційна рослинна символіка українських свят осені та початку зими [Електронний ресурс] / Н. Краснянська, Н. Громова // Етнічна історія народів Європи. - 2012. - Вип. 38. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2012_38_10.pdf.
Лисюк, Н. А. Рослинна символіка українського фольклору в інтерпретації М.О.Максимовича // Мова і культура. — К., 2003. — Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. — С. 120-129.
Лук’янчук, Н. Г. Рослини – символи у пісенній творчості // Наук. вісн. — Л., 2006. — Вип. 16.4. — С. 105-107.
Міщенко А. С. Образ дерева в традиційній обрядовій культурі українців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / А. С. Міщенко ; МОНМС України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2013. - 18 c.
Микитів Г. В. Художньо-образна парадигма символів в українських козацьких піснях / Г. В.Микитів. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/mykytiv.pdf.
Олійник О. Б. Україно! Чи ти в лузі не калина [Текст] : українські народні свята, символи, звичаї / О. Б. Олійник ; ред. Л. Вербило. - К. : Червона калина, 2000. - 196 с.
Снігирьова Л. М. Українські народні історичні пісні: поетика тексту : монографія / Л. М. Сні гирьова ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К., 2011. - 231 c.
Снігирьова Л. М. Українські народні історичні пісні: поетика тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Л. М. Сні гирьова ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К., 2010. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10SLMPPT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Телеуця В. В. Поетика української весільної поезії Придунав'я : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / В. В. Телеуця ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06tvvvpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Українська символіка: народознавчий аспект. Хрестоматія [Текст] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О. А. Біда [та ін.]. - Умань : УДПУ, 2008. - 224 c.
Федущак М. Квітчання під небозводом України : [дослідження] / М. Федущак. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 285 c.
Янковська, Ж. О. Рослинна символіка в українському фольклорі: полісемантичність символу верби // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур. — Острог, 2007. — С. 161-165.
Додатково див.: Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 35353, 32468.

.: Раздел: Литература :: 16.03.2015 18.40.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.325141 seconds