Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44817
   


Автор запитання: Соломія із міста: Тернопіль :: Запитання: 46315  
Соломія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури для курсової роботи на тему: "Психологічні особливості розвитку афективної сфери дітей дошкільного віку".
Наша відповідь:
Добрий день, Соломіє. Радимо скористатись такими джерелами інформації:

Діагностика та корекція агресивності у дітей / упоряд. Т. Червонна. – Київ: Редакція загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
Емоційний розвиток дитини / упоряд. С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – Київ: Мікрос-СВС, 2004. – 112 с. – (Психологічний інструментарій).
Ікункіна З. І. До питання про кореляційний зв’язок інтелекту та афекту у старших дошкільників / З. І. Ікункіна // Пед. освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. - 2011. - № 16 (2). - С. 71-74.
Комплекс діагностичних методик для визначення детермінат девіантної поведінки / упоряд. І. І. Парфанович. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 151 с.
Кордунова Н. О. Психологічні особливості афективних переживань у дітей / Н. О. Кордунова, А. С. Денисюк // Педагогічний пошук. - 2010. - № 1. - С. 62-64.
Лапченко І. О. Емоційне ставлення до себе та ровесників як чинник особистісного розвитку дитини дошкільного віку : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / І. О. Лапченко ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2006. - 237 с.
Психологічні заняття з дошкільнятами / упоряд. Т. Червонна. - Київ : Шкільний світ, 2008. - 127 с.
Шібірін В. П. Корекція та розвиток емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку: робочі програми для психологів дошкільних навчальних закладів : методичний посібник / В. П. Шібірін ; Обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. - Чернігів : [б.в.], 2006. - 88 с. - Бібліогр.: с. 88.
Панькова А. О. Особливості емоційної сфери дітей дошкільного віку : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою спеціальності 053 «Психологія» / О. А. Панькова. – Миколаїв, 2020. – 16 с.; Режим доступу: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/927/1/Панькова.pdf
Особливості розвитку емоцій у дітей дошкільного віку // https://emotsijno-osobistisnij-rozvitok-ditej-v-umovakh-sim-ji.webnode.com.ua/osoblivosti-rozvitku-emotsij-u-ditej-doshkilnogo-viku/
Розвиток емоцій у дошкільному віці // https://pidru4niki.com/11631018/psihologiya/rozvitok_emotsiy_doshkilnomu_vitsi
Розвиток емоційної сфери дошкільників // https://vseosvita.ua/library/rozvitok-emocijnoi-sferi-doskilnikiv-104461.html
Тривожний світ сучасного дошкільника // http://dnz366.edu.kh.ua/nashi_pedagogi/psiholog/emociyniy_rozvitok/
Трофіїла Н.Д. Емоційний розвиток дітей дошкільного віку // http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/36_3.pdf
Федорова Г. М. Психологiчнi особливостi розвитку афективноi сфери дiтей дошкiльного вiку // https://ru.essays.club/Гуманитарные-науки/Педагогика/Психологiчнi-особливостi-розвитку-2631.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 31.03.2022 09.05.46 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліля із міста: Вінниця :: Запитання: 46294  
Ліля запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка,з пошуком літератури на тему Методика музичного виховання дошкільників. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ліля! Перегляньте таку літературу:
Васильєва Н. Концерт пухнастих музикантів : оркестровий клас / Н. Васильєва ; мал. Л. Мартинюк // Джміль. — 2020. — № 2. — С. 26-27.
Дівнич Н. П’ять сходинок Реджіо : крокуємо разом на музичних заняттях / Н. Дівнич // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 1-2. — С. 46-51.
Завалко К. Впровадження методики Далькроза в навчання дітей музики / К. Завалко // Мистецтво та освіта. — 2020. — № 1. — С. 27-34.
Зірник О. Ми козацького роду діти : конспект музичного заняття : старший дошкільний вік / О. Зірник // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 3. — С. 16-17.
Зірник О. Чарівні звуки ті почує увесь світ, і сонце радо вдягне вишиванку! : домінантне музичне заняття для дітей старшої групи / О. Зірник // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 3. — С. 17-19.
Іваненко О. Методика діагностування сформованості здатності дітей дошкільного віку до художньо-творчої самореалізації на музичних заняттях в школах мистецтв [Електронний ресурс] / О. Іваненко // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2013. — Вип. 28. — С. 123-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_28_26.
Методи і прийоми музично-естетичного виховання дошкільників [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodi-i-prijomi-muzicno-esteticnogo-vihovanna-doskilnikiv-150458.html. — Дата звернення : 22.02.2022.
Музичне виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/muzicne-vihovanna-ditej-doskilnogo-viku-140976.html. — Дата звернення : 22.02.2022.
Садовенко С. Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору) : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / С. Садовенко ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С.Макаренка. — Суми, 2006. — 336 с.: рис., табл., ноти.
Стеценко І. Білосніжка та семеро гномів танцюють : оркестровий клас / І. Стеценко // Джміль. — 2021. — № 2. — С. 30-31.
Стеценко І. Досліди в мистецтві : упроваджуємо STREAM-освіту / І. Стеценко // Дошкільне виховання. — 2019. — № 12. — С. 20-23.
Стеценко І. Музика водограю : оркестровий клас / І. Стеценко // Джміль. — 2020. — № 11. — С. 20-21.
Теорія та методика музичного виховання [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/teoria-ta-metodika-muzicnogo-vihovanna-293492.html. — Дата звернення : 22.02.2022.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.02.2022 09.29.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 46293  
Марина запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література про діяльність Карла Густава Юнга та її наукове значення. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Вступ до психоаналізу : лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками : пер. с нем. / З. Фрейд ; под общ. друк. П. Таращук . – Київ : Основи, 1998 . – 709 с.
Юнг К. Г. Архетипи і колективне несвідоме / К. Г. Юнг. - Київ : Астролябія, 2018. - 608 с.
Юнг К. Г. Психологические типы / К. Г. Юнг. — М. : Попурри, 1998. — 656 с.
Юнг К. Г. Структура души / К. Г. Юнг // Проблемы души нашего времени / К. Г. Юнг ; [пер. с нем. А. Боковикова]. – М. : Академ. проект, 2007. – С. 98–118. – (Психологические технологии).
Агеева В. О. Архетип та його витлумачення: від К. Г. Юнга - психоаналітика до лігвокогнітивної сучасності [Електронний ресурс] / В. О. Агеева // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2013. - № 11. - С. 18-26. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sdzif_2013_11_5.pdf.
Зазюн І. Карл Юнг про безсвідому природу творчості [Електронний ресурс] / І. Зазюн // Естетика і етика психологічної дії. - 2013. - Вип. 6. - С. 7-26. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eepd_2013_6_3.pdf.
Кобзарук І. Видатні психологи та їх вплив на цивілізацію [Електронний ресурс] / І. Кобзарук ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності // Видатні постаті психології : історія, сучасність та персперктиви : зб. тез IIІ наук. міжкафедр. семінару (22 квітня 2016 р., м. Львів). - 2016. - С. 57-59. - Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/2989/1/збірник тез 3 круглого столу До дня психолога 22.04.16.pdf#page=58.
Карл Густав Юнг — книги и биография [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.yakaboo.ua/author/view/Karl_Gustav_Jung/.
Легеза О. С. Концепція міфу у працях К. Г. Юнга [Електронний ресурс] / О. С. Легеза // Гілея. - 2019. - Вип. 142. - С. 79-83. - Режим доступу:
Мазур М. Історико-філософська експлікація феномену особистості: погляд крізь призму юнгівської аналітичної психології [Електронний ресурс] / М. Мазур // Философские науки. - 2021. - № 5 (69). - С. 46-1. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-filosofska-eksplikatsiya-fenomenu-osobistosti-poglyad-kriz-prizmu-yungivskoyi-analitichnoyi-psihologiyi/viewer.
Пуларія Т. Архетип, міф, символ: до співвідношення понять [Електронний ресурс] / Т. Пуларія // Аркадія.- 2015. - №1 (42). - С. 19-25. - Режим доступу: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2126/1/Пуларія Т.В. Архетип, міф, символ.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.02.2022 08.40.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 46287  
Ольга запитує:
Добрий день. Дуже потребую вашої допомоги. Шукаю літературу про розвиток комунікативних умінь дошкільників. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Андрющенко Т. Позитивне ставлення до себе та інших — запорука здоров’я : у фокусі: всебічне здоров’я / Т. Андрющенко // Дошкільне виховання. — 2017. — № 4. — С. 6-9.
Гончарук О. М. Партнерство дорослого і дитини у процесі формування комунікативних умінь у старших дошкільнят [Електронний ресурс] / О. М. Гончарук // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 19(2). — С. 145-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_19(2)__33.
Дідура Л. Магічні коди, або Ласкаво просимо на QR-квест : використовуємо ІКТ /Л. Дідура, О. Кривенко, О. Міняйло // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 4. — С. 33-38.
Єленко Л. Подорож у Країну іграшок : заняття для дітей молодшого дошкільного віку / Л. Єленко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 14-20.
Канарова О. В. Умови формування комунікативних умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. В. Канарова, А. О. Бескоровайна // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 72(1). — С. 63-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_72(1)__14.
Кір’ян Л. Веселковий світ дитинства : розвивальна ігрова методика / Л. Кір’ян // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 3-4. — С. 56-65.
Листопад М. В. Формування комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку засобами гри-драматизації [Електронний ресурс] / М. В. Листопад // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 77(1). — С. 98-102. —Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_77(1)__21.
Лялька – важлива іграшка для дівчаток та хлопчиків : сторінка для батьків // Мамине сонечко від 1 до 3. — 2020. — № 7. — С. 19-20.
Майданюк А. Вислови гарні дарує природа : літературна студія / А. Майданюк ; мал. О. Томків // Джміль. — 2020. — № 11. — С. 12-13.
Максименко О. Г. Комунікативні ігри : для дітей молодшого дошкільного віку / О. Г. Максименко, І. О. Поспєлова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 8. — С. 82-83.
Розвиток комунікативних здібностей дошкільника [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-komunikativnih-zdibnostej-doskilnika-347585.html. — Дата звернення : 18.02.2022.
Розвиток комунікативної компетентності дошкільнят [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-komunikativnoi-kompetentnosti-doskilnat-456520.html. — Дата звернення : 18.02.2022.
Савченко М. Теоретичні засади формування комунікативних умінь дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / М. Савченко // Освітній простір України. — 2014. - Вип. 1. - С. 141-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2014_1_23.
Сімакова А. Топ-10 ігор та іграшок для розвитку навичок спілкування : пограймо / А. Сімакова // Зростаємо разом. — 2015. — № 8. — С. 13-15.
Скарбничка ігрових вправ з розвитку комунікативних навичок дошкільників [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/skarbnicka-igrovih-vprav-z-rozvitku-komunikativnih-navicok-doskilnikiv-84230.html. — Дата звернення : 18.02.2022.
Терещенко І. Діток гарбузи бокаті запросили погуляти : освітня діяльність на прогулянці для дітей середньої групи / І. Терещенко // Дошкільне виховання. — 2020. — № 10. — С. 32-33.
Харченко О. Ігри для розвитку комунікативних навичок : пограймо / О. Харченко // Зростаємо разом. — 2016. — № 5. — С. 18-19.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.02.2022 22.36.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 46282  
Аня запитує:
Добрий день. Дорогах пошуком літератури про логотерапію. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день, Аня! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бодарєва М. І. Логотерапевтичний дефіцит як проблема інклюзії [Електронний ресурс] / М. І. Бодарєва, О. В. Боряк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 79(1). — С. 47-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_79(1)__11.
Карачинський О. Сенс як інтегративна основа особистості у теоріях особистості і логотерапії В. Франкла [Електронний ресурс] / О. Карачинський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. — 2016. — № 3. — С. 87-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_pn_2016_3_10.
Осика О. В. Логотерапія В. Франкла в психокорекційній роботі зі школярами [Електронний ресурс] / О. В. Осика // Проблеми сучасної психології. — 2013. — Вип. 21. — С. 531-541. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_21_48.
Презентація «Логотерапія Віктора Франкла» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-logoterapia-viktora-frankla-228734.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Сопівник Р. В. Концептуальні основи формування ціннісного світогляду особистості у системі логотерапевтичних поглядів Віктора Франкла [Електронний ресурс] / Р. В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2018. — Вип. 279. — С. 278-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2018_279_46.
Степура Ю. Зарубіжний досвід використання педагогічної логотерапії у професійній діяльності педагогів початкової школи [Електронний ресурс] / Ю. Степура // Порівняльна професійна педагогіка. — 2017. — № 7(3). — С. 130-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2017_7_3_20.
Франкл В. Лікар та душа. Основи логотерапії / В. Франкл ; [пер. з англ. Любомира Шерстюка]. — Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. — 318 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.02.2022 12.03.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.274882 seconds