Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 40765
   


Автор вопроса: Ірина из города: Кропивницький :: Вопрос: 42738  
Ірина спрашивает:
Добррого дня. Допоможіть, будь ласка, з підбором матеріалу до написання курсової роботи на тему "Її тіло пахло зимовими яблуками" як зразок епістолярної повісті Олександра Жовни
Наш ответ:
Ірино, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бажан, В. Олександр Жовна - про творчість, життя та інше [Текст] / В. Бажан // Народне слово. - 2011. - 17 листопада. - С. 9 : фото

Габор, Василь. У гостях в Олександра Жовни в Новомиргороді [Текст] / В. Габор // Кур'єр Кривбасу. - 2016. - № 317/319. - С. 262-266.

Голик, Олена. "Як навчити відчувати душу, розуміть, що десь комусь болить?" : інтерактивний урок за оповіданням Олександра Жовни "Маленьке життя" у 5 класі / О. Голик // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - N 6. - С. 36-47

Данилишин, Е. Жовна: "Когда тело пахнет Коко - это ведь пошло..." [Текст] : Интервью / Е. Данилишин // Форум кіровоградський. - 2011. - №9-10. - С. 40-41

Карби одвічних істин Олександра Жовни [Електронний ресурс] : (до 50-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Управл. культ. і туризму Кіровогр. облдержадміністрації, ОУНБ ім. Д. І. Чижевського ; прогр. Галина Нікітіна. - charset: windows-1251, 5 Kbytes, text/html. - Кіровоград : Кіровоградська ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, 2014.
https://issuu.com/nikgalka/docs/zhovna

Корінь, Тетяна Письменник,чиї пророцтва збуваються [Текст] / Тетяна Корінь // Кіровоградська правда. - 2000. - 18 січня. - С. 3

Котик, Ігор. Терпкі самотності Олександра Жовни / І. Котик // Сучасність. - 2009. - № 3/4. - С. 284-288. Рец. на кн. : Жовна Олександр. Її тіло пахло зимовими яблуками / Олександр Жовна. - Львів : ЛА "Піраміда", 2008.

Котик, Ігор. Терпкі самотності Олександра Жовни [Текст] / Ігор Котик // Критика прози : статті та есеї / Віктор Неборак [та ін.]. - К. : Грані-Т, 2011. - С. 99-106. - Покажч.: с. 225-226 .

Луценко, Володимир.Скарби "амазонки Придніпров'я" // Літературна Україна. - 2014. - 13 берез. - С. 13.

Небеленчук, Ірина. Оповідання О. Жовни "Маленьке життя" в контексті літератури рідного краю [Текст] / І. Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - N 1. - С. 22-26. - Бібліогр. в кінці ст.

Олександр Жовна [Текст] : коротка біографічна довідка // Вежа . - 2003. - №13. - С. 65

Письменництво: важкий хрест чи лавровий вінець? [Текст] : анкета / упоряд. В. Бондар. - К. : Ярославів Вал, 2010. - 366 с.

Поліщук, Ярослав. Нещасливі коханці й блудні сини Жовни // ЛітАкцент. - К. : Темпора, 2008. - Вип. 2. - С. 290-293. - Рец. на кн.: Жовна, О. Її тіло пахло зимовими яблуками. - Львів : Піраміда, 2008.

Саєнко, В. Письменник, який не полишає вчительської праці [Текст] : поетика кіноповісті Олександра Жовни "Визрівання" / В. Саєнко // газ. Українська мова та література. - 2004. - №15. - С. 41-47

Саєнко, Валентина. Поетика кіноповісті Олександра Жовни "Визрівання" [Текст] / Валентина Саєнко // Українська література ХХ ст.: діапазони творчих голосів і мистецьких відкриттів : вибр. літературознав. пр. / Валентина Саєнко. - Львів : Піраміда, 2016. - С. 625-639.

Федосій, Олена Олексіївна. Жанрові моделі сучасної української малої прози : (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Олена Олексіївна Федосій ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : [б.в.], 2011. - 22 с.

Шевченко, С. М. "У пошуках щастя" (компаративний аналіз повісті О. Жовни "Її тіло пахло зимовими яблуками" та новели В. Винниченка "Момент") [Текст] / С. М. Шевченко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2015. - № 4. - С. 37-40. - Бібліогр. в кінці ст.

Яровенко, Т. Від експерементів В. Винниченка до "Експерименту" О. Жовни : полемічна інтерпретація повісті та її кіноверсії / Т. Яровенко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 10. - С. 41-46. - Бібліогр. в кінці ст.

За більш повною інформацією зверніться в ОНУБ ім. Д. Чижевського. м. КІРОВОГРАДА ( відділ краєзнавчої літератури)

.: Раздел: Литература :: 15.01.2019 10.10.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Іван из города: Хуст :: Вопрос: 42737  
Іван спрашивает:
Добрий день. Будь ласка, порекомендуйте матеріал до теми "Використання хмарних технологій в управлінській діяльності директора школи".
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Н. Г. Пудрій Хмарні технології в управлінській діяльності керівника ЗНЗ
http://eprints.zu.edu.ua/17482/1/Пудрій.pdf
С.Одайник Використання хмарних технологій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npd_2016_4_27.pdf
Використання сервісів google в управлінні закладом середньої освіти
http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/viewFile/100/136
Литвинова С.Г. Віртуальна учительська за хмарними технологіями
http://proflizey29.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2013/05/Хмарні-технології-11.pdf
Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Litvinova.pdf
О.Л. Гаврилова Удосконалення управління освітнім закладом через використання хмарних технологій
http://eprints.zu.edu.ua/17425/1/Гаврилова.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/706199/1/МЕТОДИЧКА-2016 final.pdf

.: Раздел: Образование :: 15.01.2019 09.53.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Київ :: Вопрос: 42736  
Оля спрашивает:
Види сузірй та їх харакрео рисимки
Наш ответ:
Доброго дня, Оля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39948.

.: Раздел: Астрономия. Космонавтика :: 14.01.2019 23.38.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Алкаді Тетяна из города: Oleshki :: Вопрос: 42735  
Алкаді Тетяна спрашивает:
Допоможуть підібрати літературу для лекцій з арабського мовознавства. Тема:"Комуникативные стратегии арабского языка".Бажано російською мовою, можливо і українською
Наш ответ:
Добрий день, Тетяно!
Рекомендую переглянути такі джерела:
Арабский язык и некоторые аспекты межкультурной коммуникации
https://cyberleninka.ru/article/n/arabskiy-yazyk-i-nekotorye-aspekty-mezhkulturnoy-kommunikatsii
Социолингвистические, лингвокультурологические и функционально-прагматические особенности речевого поведения носителей арабского и русского языков
http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/sociolingvisticheskie-lingvokulturologicheskie-i-funkcionalno-pragmaticheskie.html
Специфика арабского речевого этикета в сфере официально-деловой коммуникации
http://cheloveknauka.com/spetsifika-arabskogo-rechevogo-etiketa-v-sfere-ofitsialno-delovoy-kommunikatsii
Ассимиляция арабских заимствований на фразеологическом уровне http://www.gramota.net/materials/2/2014/11-1/1.html
Адаптация межкультурных визуальных коммуникаций
https://moluch.ru/archive/62/9421/
Арабский мир: пути познания. Межкультурная коммуникация и арабский язык
http://mirknig.su/knigi/guman_nauki/114094-arabskiy-mir-puti-poznaniya-mezhkulturnaya-kommunikaciya-i-arabskiy-yazyk.html
Арабский язык в рамках социальных сетей (на примере ресурса Фейсбук)
https://nauchkor.ru/pubs/arabskiy-yazyk-v-ramkah-sotsialnyh-setey-na-primere-resursa-feysbuk-587d36585f1be77c40d58d2d
Коммуникативные неудачи арабских учащихся в ситуациях межкультурного речевого взаимодействия как методическая проблема
http://www.dissercat.com/content/kommunikativnye-neudachi-arabskikh-uchashchikhsya-v-situatsiyakh-mezhkulturnogo-rechevogo-vz
Методика преподавания арабского языка
http://islameducation.ru/methodology/arablang
Коммуникативная ситуация «Живое общение» как стратегия в преподавании РКИ
http://lingvodnu.com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistika-lingvokulturologiya-2012/kommunikativnaya-situaciya-zhivoe-obshhenie-kak-strategiya-v-prepodavanii-rki/

.: Раздел: Языкознание :: 14.01.2019 11.15.11 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: Чернівці :: Вопрос: 42734  
Яна спрашивает:
Доброго дня! Зі святом! Допоможіть будь ласка знайти електронні матеріали, конспекти з уроків гімнастики в школі (8 КЛАС-9 КЛАС) Дякую:))
Наш ответ:
Доброго дня, Яно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://urok-ua.com/konspekt-uroku-z-fizichnoyi-kulturi-dlya-9-klasu-gimnastika/
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/tiema_uroka_gimnastika_9_klass
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/urok-fizichieskoi-kul-tury-gimnastika-9-klass
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/02/otkrytyy-urok-9-klass-razdel-gimnastika
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/01/16/konspekt-uroka-po-gimnastike-9-klass
http://osnova.com.ua/preview/book/5520/Страницы из MK__Fizychna_kultura__8-klas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yUfNs9V34wQ
http://www.dissercat.com/content/soderzhanie-i-metodika-zanyatii-obshchei-gimnastikoi-v-obshcheobrazovatelnoi-shkole
http://osvita.ua/doc/files/news/454/45400/Urok.doc
http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/13/2013/11/Теорія-і-методика-викладання-гімнастики.pdf
https://infourok.ru/gimnastika-v-shkole-obschie-trebovaniya-k-uroku-gimnastiki-i-metodicheskie-aspekti-urok-zanyatie-fizicheskoy-kulturi-s-gimnastic-2676807.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=2ahUKEwig2KbW6ezfAhUji8MKHck5Bms4ChAWMAh6BAgCEAI&url=http://portal.prolisok.org/files/MR/ShevchenkoOV/programa_fizkult.docx&usg=AOvVaw2Kw_JpuRzPo3BcPeZSOYQS
http://vasylivka-dol.edukit.kr.ua/Files/downloads/Календарне планування 9 клас.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7473/1/metod_vykl_osnovnoi_gim2.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/5909/2/4.pdf
https://studfiles.net/preview/5461912/
https://www.researchgate.net/publication/272385449_Metodika_planuvanna_navcalnoi_roboti_z_gimnastiki_v_skoli
http://www.ovc.kharkov.ua/omvg-4ed-t1.pdf
– Бубела О.Ю. Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики / О.Ю.Бубела, Р.Л.Петрина, А.І.Сениця. - Львів, 2001.
– Петрина Р.Л. Основна гімнастика / Р.Л.Петрина, О.Ю.Бубела. – Львів : Українські технології. - 2002.
– Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики / О.М.Худолій. – Харків : ОВС. – 2004. - 414 с.
– Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики : навч. посібник : у 2-х т. Т. 1 / О.М.Худолій. - 4-е вид., випр. і доп. - Харків: ОВС, 2008. - 408 с.
– Чепелюк А.В. Теорія і методика викладання гімнастики / А.В.Чепелюк, Г.М.Вихованець // Методичні матеріали до проведення практичних занять для студентів факультету фізичного виховання. – Дрогобич : РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 68 с.
– Чепелюк А.В. Гімнастика та методика її викладання / А.В.Чепелюк, Р.Г. Кушнір // Навчання техніки базових гімнастичних вправ: наочний навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини». – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 50 с.
– Худолій О. М. Дисципліна "Теорія і методика викладання гімнастики" у процесі підготовки вчителя фізичної культури / О. М. Худолій, О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець // Теорія та методика фіз. виховання. - 2008. - № 5. - С. 19-36.
– Степаніщев С. В. Урок гімнастики : 8-й кл. / С. В. Степаніщев // Фізичне виховання в школах України : наук.-метод. журн. - 2012. - № 11. - С. 6-9.
– Коновалова Л. С. Урок гімнастики. 8-й клас / Л. С. Коновалова, Н. В. Коновалова // Фізичне виховання в школах України. - 2015. - № 10. - С. 14-16.
– Крохіна Н. П. Урок гімнастики "Здорова спина". 8-й клас / Н. П. Крохіна // Фізичне виховання в школах України : Науково-методичний журнал. - 2015. - № 11. - С. 10-12.
– Андрєєв Є. І. Урок гімнастики : 9 кл. / Є. І. Андрєєв // Фізичне виховання в школах України. - 2010. - № 10. - С. 12-13.
– Єрмакова Р. О. Урок гімнастики : 8 кл. / Р. О. Єрмакова // Фізичне виховання в школах України. - 2010. - № 10. - С. 10-11.
– Ількевич М. Урок гімнастики у середній школі : теорія і практика / М. Ількевич // Здоров'я та фізична культура. - 2006. - № 6 (лютий). - С. 6-9.
– Пилипюк А. Урок фізичної культури з гімнастики для учнів 9 класу / А. Пилипюк // Фізичне виховання в школі. - 2009. - № 3. - С. 14-18.

.: Раздел: Физкультура. Спорт :: 14.01.2019 09.57.05 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.447172 seconds