Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44819
   


Автор запитання: Мар'яна із міста: Київ :: Запитання: 46844  
Мар'яна запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему: Емансипаційні тенденції в українській літературі ХІХ -ХХ столітті. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Мар'яно! Перегляньте таку літературу:
Байдацька С. Проблема емансипації у романі Юзефа Ігнація Крашевського «Божевільна» [Електронний ресурс] / С. Байдацька // Волинь - Житомирщина. — 2012. — № 23. — С. 98-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2012_23_9.
Білоцерковець А. Ю. «Жіноча література» як об’єкт феміністичної літературної критики [Електронний ресурс] / А. Ю. Білоцерковець // Держава та регіони. Сер. : Гуманітарні науки. — 2013. — № 4. — С. 13-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2013_4_5.
Боярська Л. Професія і влада: феміністична література кінця ХІХ – початку ХХ ст. про шляхи та небезпеки жіночого самовияву [Електронний ресурс] / Л. Боярська // Образ. - 2016. — Вип. 2. — С. 104-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2016_2_16.
Гончаренко Б. Ідеї жіночої емансипації в українській та польській літературах другої половини ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Б. Гончаренко // Київські полоністичні студії. — 2013. — Т. 22. — С. 250-256. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2013_22_43.
Жигун С. В. Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. [Електронний ресурс] / С. В. Жигун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 4(1). — С. 132-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_4(1)__27.
Кожем’якіна О. М. Емансипаційні цінності в суспільних трансформаціях: архетиповий підхід [Електронний ресурс] / О. М. Кожем’якіна // Публічне урядування. — 2016. — № 2. — С. 104-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_2_12.
Лисенко-Ковальова Н. Духовна та інтелектуальна емансипація жінки у творах Олени Пчілки [Електронний ресурс] / Н. Лисенко-Ковальова, І. Рябініна // Питання літературознавства. — 2009. — Вип. 78. — С. 323-327. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2009_78_38.
Михальський Ю. В. Наталія Кобринська та ідеологія жіночої емансипації кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп // Вісник Львівського тороговельно-економічного університету. Серія : Гуманітарні науки. — 2016. — Вип. 14. — С. 29-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2016_14_4.
Спатар І. Ідеї жіночої емансипації в літературно-критичній творчості Елізи Ожешко і Наталії Кобринської [Електронний ресурс] / І. Спатар // Султанівські читання. — 2019. — Вип. 8. — С. 34-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2019_8_6.

.: Розділ: Література :: 30.11.2022 07.34.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 46843  
Дмитро запитує:
Забруднення атмосферного повітря міста Києва
Наша відповідь:
Доброгог дня, Дмитро! Радимо Вам таку літературу:
Барабаш О. В. Оцінка інтенсивності забруднення снігового покриву придорожньої зони м. Києва як показник забруднення атмосферного повітря [Електронний ресурс] / О. В. Барабаш, Ю. В. Солодка // Вісник [Національного транспортного університету]. — 2011. — № 22. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2011_22_9.
Горський А. М. Оцінка техногенного впливу стаціонарних джерел забруднення на стан повітряного басейну Київської агломерації [Електронний ресурс] / А. М. Горський // Економіка природокористування і сталий розвиток. — 2021. — № 9. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2021_9_13.
Данильченко А. О. Аналіз рівня забруднення атмосферного повітря в Київській області [Електронний ресурс] / А. О. Данильченко, П. М. Іващенко // Часопис картографії. — 2014. — Вип. 10. — С. 137-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktvsh_2014_10_18.
Дячук В. А. Дослідження системи моніторингу забруднення атмосферного повітря в місті Києві та напрямки її удосконалення азоту [Електронний ресурс] / В. А. Дячук, М. П. Баштаннік, Є. М. Кіптенко, Т. В. Козленко, Л. М. Надточій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2019. — № 4. — С. 111-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2019_4_11.
Жуков М. Н. Деякі особливості динаміки забруднення атмосферного повітря міста Києва шкідливими речовинами за 2001–2010 рр. [Електронний ресурс] / М. Н. Жуков, І. Р. Стахів, А. В. Клипа // Геоінформатика. — 2013. — № 1. — С. 72-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/geoinf_2013_1_10.
Кіптенко Є. М. Методика короткострокового прогнозу забруднення атмосферного повітря для міста Києва [Електронний ресурс] / Є. М. Кіптенко, Т. В. Козленко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. — 2016. — Вип. 269. — С. 138-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npundgi_2016_269_16.
Омельчук С. К. Екологічні проблеми забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту в містах Комсомольськ та Київ [Електронний ресурс] / С. К. Омельчук, Е. М. Масюк // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. — 2012. — Вип. 86. — С. 231-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adidb_2012_86_28.
Полетаєва Л. М. Прогноз метеорологічних умов забруднення повітряного басейну Києва [Електронний ресурс] / Л. М. Полетаєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Екологія. — 2016. — вип. 14. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhNU_2016_14_9.
Шевченко О. Г. Забруднення атмосферного повітря міста Києва двоокисом азоту [Електронний ресурс] / О. Г. Шевченко, С. І. Сніжко, Н. О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал. — 2015. — № 16. — С. 6-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2015_16_3.
Шевченко О. Г. Рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва формальдегідом [Електронний ресурс] / О. Г. Шевченко, М. І. Кульбіда, С. І. Сніжко, Л. С. Щербуха, Н. О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал. — 2014. — № 14. — С. 5-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2014_14_3.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 29.11.2022 13.12.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 46842  
Катя запитує:
Доброго дня, чи є у вашій бібліотеці книги Г. Скреттінг? Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! У Національній бібліотеці України для дітей є книжки даного автора:
Скреттінґ Ґ. Антон та інші нещастя : повість / Ґ. Скреттінг ; пер. з норвез. Н. Іваничук. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. - 246 с. : іл.
Скреттінґ Ґ. Антон Великий : повість / Ґ. Скреттінг ; пер. з норвез. Н. Іваничук ; обкл. Н. Слєпцової. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. - 222 с.

.: Розділ: Література :: 29.11.2022 08.57.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Житомир :: Запитання: 46841  
Марина запитує:
Добрий день!Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури затемою дипломної роботи "Серія матеріалів про електронні періодичні видання Житомирщини". Зокрема,стан ринку електронних періодичних видань у світі, в Україні, на Житомирщині. Зазделегідь щиро вдячна Вам за допомогу!
Наша відповідь:
Аксьонова Н. Бібліотечна практика формування електронних ресурсів газетних видань (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2012. — Вип. 33. — С. 379-384. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_33_34
Аксьонова Н. Нормативно-правове поле формування національного електронного газетного фонду України (стан і проблеми) [Електронний ресурс] / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 126-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_13
Бабічева О. "Електронний архів періодичних видань Karazin.Back2News": перший досвід створення відкритих повнотекстових ресурсів у вітчизняних бібліотеках [Електронний ресурс] / О. Бабічева // Бібліотечний вісник. — 2020. — № 3. — С. 14-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_3_5
Вакульчук О. Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси багатотиражної преси як складової газетної періодики України [Електронний ресурс] / О. Вакульчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2021. — Вип. 61. — С. 226-235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2021_61_18
Горова С. Перспективи розвитку періодичних електронних видань у сучасному інформаційному середовищі [Електронний ресурс] / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 101-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_11
Жалко Т. Й. Електронні журнали як об’єкт сучасних бібліотечних інновацій [Електронний ресурс] / Т. Й. Жалко, Н. В. Ляшук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 52-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_2_9
Кришталюк Г. А. Друкований та електронний британський газетний гіпертекст: зіставне комунікативно-когнітивне дослідження [Електронний ресурс] / Г. А. Кришталюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 45. — С. 279-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2017_45_69
Осадча Н. Україна в електронно-публіцистичних українських періодичних виданнях Польщі (2017—2019 рр.): когнітивний аспект [Електронний ресурс] / Н. Осадча // Українознавство. — 2019. — № 4. — С. 165-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2019_4_14
Салига П. Г. Виникнення та занепад дискових електронних журналів [Електронний ресурс] / П. Г. Салига // Current issues of mass communication. — 2013. — Issue 14. — С. 94-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2013_14_21
Соколова І. Розвиток регіональних ЗМІ як сегмента українського інформаційного простору [Електронний ресурс] / І. Соколова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2015. — Вип. 41. — С. 247-263. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_20
Цурін О. П. Журнали у світових електронних базах і проблеми входження до них [Електронний ресурс] / О. П. Цурін // Технологія і техніка друкарства. — 2012. — Вип. 2. — С. 107–112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2012_2_18

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 27.11.2022 11.16.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Ірпінь :: Запитання: 46840  
Микола запитує:
Добрий день. Цікавлюсь таким питанням: діяльність Української повстанської армії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам таку літературу:
Бігун І. Історія куреня імені князя Святослава Української повстанської армії [Електронний ресурс] / І. Бігун // Київські історичні студії. — 2020. — № 1. — С. 91-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2020_1_14.
Зайцев С. І. Організація тилового забезпечення Революційної Повстанської Армії України (махновців) [Електронний ресурс] / С. І. Зайцев // Військово-науковий вісник. — 2018. — Вип. 29. — С. 134-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2018_29_15.
Каліберда Ю. Командир відділу Української Повстанської Армії Петро Миколенко — «Байда» [Електронний ресурс] / Ю. Каліберда // Воєнна історія. — 2011. — № 6. — С. 82-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vist_2011_6_11.
Лук’янченко С. В. Діяльність видавництва «Літопис Української Повстанської Армії» [Електронний ресурс] / С. В. Лук’янченко // Військово-науковий вісник. — 2017. — Вип. 27. — С. 219-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2017_27_17.
Максимець Б. В. Українська повстанська армія у призмі інституційної та політико-ідеологічної трансформації українського націоналізму [Електронний ресурс] / Б. В. Максимець // Грані. — 2017. — Т. 20, № 11. — С. 122-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2017_20_11_18.
Омельченко І. Г. Вишкіл старшинського (підстаршинського) складу Української Повстанської Армії (1943–1944 рр.) [Електронний ресурс] / І. Г. Омельченко // Військово-науковий вісник. — 2017. — Вип. 27. — С. 89-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2017_27_8.
Понипаляк О. Формування старшинської та підстаршинської ланки Української повстанської армії [Електронний ресурс] / О. Понипаляк // Етнічна історія народів Європи. — 2017. — Вип. 53. — С. 115–122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2017_53_20.
Терентьєв М. О. Селянство – соціальна і кадрова основа Української повстанської армії в роки німецько-радянської війни (1941-1945) [Електронний ресурс] / М. О. Терентьєв // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149(1). — С. 178-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(1)__35.
Ухач В. Сучасна вітчизняна історіографія національно-визвольної боротьби Української повстанської армії (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / В. Ухач // Емінак. — 2018. — № 2(2). — С. 127-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_2(2)__22.

.: Розділ: Історія :: 23.11.2022 07.56.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.248841 seconds