Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Іра із міста: Київ :: Запитання: 45500  
Іра запитує:
Доброго дня, мені треба матеріали до такої теми про сезонні явища в рослинному світі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро! Перегляньте наступні джерела:
Бикова І. А. Сезонні явища в житті рослин : урок-екскурсія / І. А. Бикова // Все для вчителя. - 2010. - № 10-12. - С. 19-21.
Вікторина "У світі рослин" : територія загадок // Біологія для допитливих. - 2012. - № 3. - С. 28-29.
Прошкуратова Т. Система інтегрованих завдань з теми "Життя рослин у довкіллі" : методика навчання / Т. Прошкуратова, А. Пархоменко // Початкова шк. - 2019. - № 8. - С. 38-42.
Статкевич Н. Осінні явища в житті рослин : заняття з природознавства : 2-й клас / Н. Статкевич // Початкова освіта (Шк. світ). - 2020. - № 17-18. - С. 78-85.
Сезонні зміни у житті рослин [Електронний ресурс] // Pti.kiev.ua : сайт шкільного вчителя біології : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://pti.kiev.ua/statti/295-sezonni-zmini-u-zhitti-roslin..html. - Назва з екрана.
Сезонні зміни в житті рослин [Електронний ресурс] // Флора України : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/floraukraieni/sezonni-zmini-v-zitti-roslin. - Назва з екрана.
Сезонні зміни в природі влітку, восени, взимку і навесні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukr.agromassidayu.com/sezonnie-izmeneniya-v-prirode-letom-osenyu-zimoj-i-vesnoj-news-324483.
Осінні явища у природі та житті рослин [Електронний ресурс] : реферат // Оsvita.ua. Біологія : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/biolog/26933/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 7.05.2021 08.41.55 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдана із міста: Львів :: Запитання: 45499  
Богдана запитує:
Добрий день. Мене цікавить література про період Гетьманщини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Богдано! Перегляньте такі джерела інформації:
Биркович О. Судова система української держави (Гетьманщини) 1648 – 1657 рр.: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. Биркович ; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ, 2004. — 19 с.
Вовк О. Джерела міського права Гетьманщини другої половини XVII–XVIII століть: історико — правовий аналіз [Електронний ресурс] / О. Вовк // Часопис Київського університету права. — 2019. — № 1. — С. 33 — 42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2019_1_7.
Головко О. Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині XVII — XVIII століть [Електронний ресурс] / О. Головко // Юрист України. — 2011. — № 2. — С. 11 — 18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/uy_2011_2(15)__2.
Гуржій О. Гетьманщина у відображенні історичних пісень і дум: історіографія та методологія дослідження [Електронний ресурс] / О. Гуржій, Є. Мерімерін // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 134. — С. 134 — 143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_134_33.
Журавель М. Генеральний уряд як інститут влади Гетьманщини другої половини XVII — середини XVIII ст.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. Журавель ; Міжнар. гуманіт. ун — т. — Одеса, 2011. — 22 с.
Кривошея В. Актуальні питання цивілізаційної характеристики Гетьманщини [Електронний ресурс] / В. Кривошея // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 32. — С. 8 — 25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_32_4.
Куташев І. Державотворчі ідеї у політичній думці доби гетьманщини: автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.01 / І. Куташев ; Київ. нац. ун — т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 38 с.
Лапшин С. Політичні настрої українського суспільства за умов наступу Російської імперії на автономні права України – гетьманщини (30 - ті рр. XVIIІ ст.) [Електронний ресурс] / С. Лапшин // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2015. — Вип. 23. — С. 14 — 18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2015_23_4.
Лапшин C. Реформування державного управління України - Гетьманщини в 1734 – 1750 рр. [Електронний ресурс] / C. Лапшин, О. Конотопенко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2018. — Вип. 26. — С. 13 — 17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2018_26_3.
Ложешник А. Історіографічний аспект вивчення історії Гетьманщини одеськими дослідниками ХІХ – першої третини ХХ ст. (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова) [Електронний ресурс] / А. Ложешник // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — 2018. — Т. 23, Вип. 2. — С. 98 — 114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2018_23_2_5.
Любич О. Соціально-економічне становище Гетьманщини в часи тимчасового правління Гетьманського уряду (1734–1750 рр.) [Електронний ресурс] / О. Любич // Сіверщина в історії України. — 2014. — Вип. 7. — С. 122 — 126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2014_7_28.
Любченко Д. Розвиток кримінального права Гетьманщини у другій половині XVII — XVIII ст.: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Д. Любченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ, 2005. — 25 с.
Медвідь Н. Дипломатичні документи Гетьманщини [Електронний ресурс] / Н. Медвідь // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 73. — С. 26 — 30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_73_6.
Морозова А. Поповнення джерельної бази з історії Гетьманщини (духівниця бунчукового товариша П. С. Лизогуба) [Електронний ресурс] / А. Морозова // Архіви України. — 2020. — № 1. — С. 198 — 209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2020_1_12.
Петреченко І. У центрі уваги — непересічна особа лідера Гетьманщини [Електронний ресурс] / І. Петреченко // Сіверянський літопис. — 2019. — № 2. — С. 169 — 172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2019_2_16.
Салагуб Л. Політичні кулуарні інтриги довкола Гетьманщини у 1709 – 1764 рр.: погляд вітчизняних істориків [Електронний ресурс] / Л. Салагуб // Емінак. — 2019. — № 4. — С. 188 — 196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2019_4_20.
Степанчук Ю. Зміни політичних поглядів козацької старшини Гетьманщини в умовах початку наступу російського царату на українську автономію [Електронний ресурс] / Ю. Степанчук // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2012. — Вип. 20. — С. 22 — 28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2012_20_6.
Яценюк Г. Українська політична еміграція і Гетьманщина в 1710-1742 рр.: політико- дипломатичний аспект: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Г. Яценюк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 19 с.

.: Розділ: Історія :: 6.05.2021 16.13.19 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Адріана із міста: Ужгород :: Запитання: 45498  
Адріана запитує:
Аналіз політики Німеччини
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Факти про Німеччину: зовнішня політика, суспільство, наука, економіка, культура
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/files/2020-11/tatsachen_2018_ukr-compressed.pdf
Гриник О., Лісовик М. Політика Німеччини в Європейському Союзі
http://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/2166/1/Zbirnik_politologiya_154-159.pdf
Рудько С. О.Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки
та Федеративної Республіки Німеччини: підручник із курсу / С. О. Рудько. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 298 с.
https://eprints.oa.edu.ua/6552/1/Rudko_pidruchnyk_web.pdf
О.П.Сандул, Д.М.Шамалюк Політична система Німеччини. Президент Німеччини та його повноваження; О.В. Баланюк, М.О.Росавицька Обливості державного устрою та правління Німеччини; С.С.Тумачок Політика Німеччини в Європейському Союзі
https://vspu.edu.ua/faculty/histor/documents/pr4.pdf
Політика Німеччини щодо держав центральної та східної Європи у період канцлерства Ангели Меркель
https://shron1.chtyvo.org.ua/Pryimak_Bohdan/Polityka_Nimechchyny_schodo_derzhav_Tsentralnoi_ta_Skhidnoi_Yevropy_u_period_kantslerstva_Anhely_Mer.pdf?
Міграційна політика Німеччини на початку ХХІ століття
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6989/1/Kostyuk.pdf
Сокол С. М.
Місце України в зовнішній політиці Німеччини В Східній Європі на сучасному етапі
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14336/Sokol_Mistse_Ukrainy_v_zovnishnii_politytsi_Nimechchyny.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Держава і право :: 6.05.2021 12.44.05 :.
.: ip адресса: :: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Адріана із міста: Uzhhorod :: Запитання: 45497  
Адріана запитує:
Література на тему "Політика Великої Британії"
Наша відповідь:
Конкретизуйте будь ласка запит, внутрішня чи зовнішня політика Великої Британії і який період (сьогодення чи історія)?

.: Розділ: Загальні :: 6.05.2021 12.00.56 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Тульчин :: Запитання: 45496  
Вероніка запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про Володимира Малика. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко ! На жаль, нам вдалося підібрати небагато джерел інформації за Вашим запитом:
Дорофєєва А. Художній простір тетралогії Володимира Малика «Таємний посол» [Електронний ресурс] / А. Дорофєєва // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 16. — С. 96—97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_16_24.
Касян Л. Роман Володимира Малика «Горить свіча» у контексті художнього відображення історичного минулого [Електронний ресурс] / Л. Касян // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 12. — С. 8—12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_12_4.
Козюра І. Незабутній Володимир Малик: [зб., присвяч. 95–літтю з дня народж. В. Малика] / І. Козюра, В. Козюра, О. Сиченко. — Лубни : Інтер–Парк, 2016. — 98 с. : фот.
Конончук Т. Екзистенційне осмислення реальності у прозі Володимира Малика [Електронний ресурс] / Т. Конончук // Мова і культура. — 2011. — Вип. 14, т. 4. — С. 293—299. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_4_50.
Максименко Г. Загальнолюдські та національні цінності у дзеркалі творчості Володимира Малика [Електронний ресурс] / Г. Максименко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. — 2013. — Вип. 8. — С. 52—58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2013_8_9.
Нечаюк Л. Історична романістика Володимира Малика: засоби художньої ретроспекції: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. Нечаюк ; Київ. ун—т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2013. — 20 с.

.: Розділ: Література :: 6.05.2021 11.25.42 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.238238 seconds