Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44700
   


Автор запитання: Марта із міста: Львів :: Запитання: 46724  
Марта запитує:
Добрий день. Цікавлять особливості творчості Марини Гримич. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Марто! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Белімова Т. «Клавка» - роман про літературу, кохання й Київ : [Гримич М. Клавка. — Київ: Нора-Друк, 2019. — 336 с.] / Т. Белімова // Слово і Час. — 2019. — № 10. — С. 116-122.
Бєляєва Т. В. Антропонімікон роману «Еґоїст» Марини Гримич: структурно-семантичний і функційний аспекти [Електронний ресурс] / Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова // Лінгвістичні дослідження. — 2017. — Вип. 46. — С. 3-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2017_46_3.
Бєляєва Т. В. Фразеологізми в романі Марини Гримич «Фріда»: особливості функціювання [Електронний ресурс] / Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова // Лінгвістичні дослідження. — 2018. — Вип. 48. — С. 3-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2018_48_3.
Герасименко Н. Український готичний роман: між світлом і темрявою / Н. Герасименко // Українська літературна газета. — 2016. — 11 листоп. — С. 18-19.
Герасименко Н. Сучасний історичний роман: жіночий ракурс / Н. Герасименко // Літературна Україна. — 2016. — 20 жовт. — С. 8-9.
Коцарев О. Відчути «Літпроцес» : роман із літературного життя сталінських років / О. Коцарев // День. — 2019. — 3 липня. — С. 7.
Пискач О. Д. Семантико-граматична характеристика фразем у романі Марини Гримич «Варфоломієва ніч» [Електронний ресурс] / О. Д. Пискач // Дослідження з лексикології і граматики української мови. — 2013. — Вип. 13. — С. 145-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dlgum_2013_13_19.
Плющик О. Роман Марини Гримич «Ти чуєш, Марго?..» як художня репрезентація авторського наукового дискурсу [Електронний ресурс] / О. Плющик // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2022. — № 28(1). — С. 7-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2022_28(1)__4.
Розінкевич Н. Подорожні записки Марини Гримич «Бранзолія» як приклад української наративної літератури «belles non-fiction» [Електронний ресурс] / Н. Розінкевич // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2015. — № 6. — С. 54-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2015_6_14.
Світлична Т. В. Евфемічна лексика в мовотворчості Марини Гримич (на матеріалі роману «Фріда») [Електронний ресурс] / Т. В. Світлична // Лінгвістика. — 2012. — № 3(2). — С. 169-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_3(2)__25.
Слабошпицький М. Подібна тільки до самої себе : штрихи до портрета прозаїка і вченого Марини Гримич / М. Слабошпицький // Літературна Україна. — 2018. — 6 груд. — С. 8.

.: Розділ: Література :: 28.09.2022 12.39.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 46723  
Ніна запитує:
Добрий день. Цікавить література про науково-педагогічну діяльність К. Ціолковського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Перегляньте таку літературу:
Батько космонавтики : 17 вересня – 160 років від дня народження Костянтина Ціолковського // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 8. — С. 51-52.
Гончаренко В. Повітряні «мамонти» : досьє ерудита / В. Гончаренко // Юний технік України. — 2011. — № 5. — С. 6-7.
Громозова О. М. Великі першовідкривачі космосу. Час яскравих осяянь. Микола Іванович Кибальчич. Костянитин Едуардович Ціолковський : віхи історії / О. М. Громозова // Країна знань. — 2018. — № 6. — С. 18-21.
Констянтин Едуардович Ціолковський : галерея видатних особистостей // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 15-16. — С. 118-127.
Остапчук М. В. Родовід та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського [Електронний ресурс] / М. В. Остапчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 116. — С. 118-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2014_116_26.
Остапчук М. В. Таємниці родоводу та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського [Електронний ресурс] / М. В. Остапчук, М. Д. Пашковець, О. М. Остапчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2014. — Вип. 48. — С. 146-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2014_48_31.
Паскаленко В. В. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В. В. Рюміна в кінці XIX – на початку XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. В. Паскаленко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2016. — 20 c.
Петричиць І. В. Внесок українських науковців у розвиток космонавтики : проводимо позакласний захід / І. В. Петричиць // Фізика в школах України (Основа). — 2019. — № 7-8. — С. 51-56.
Поджара Т. А. Космос – вчора, сьогодні, завтра : матеріали до Всесвітнього дня авіації та космонавтики / Т. А. Поджара // Шкільна бібліотека. — 2016. — № 3. — С. 41-43.
Сиротюк В. Урок на тему: «Уявлення про Всесвіт. Творці астрономії. Дослідження Всесвіту людиною» / В. Сиротюк, Ю. Мирошніченко // Фізика та астрономія в школі. — 2011. — № 8. — С. 16-20.
Яроцький Л. В. Філософія історії : курс лекцій / Л. В. Яроцький. — Житомир : Полісся, 2009. — 332 c.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.09.2022 08.52.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Київ :: Запитання: 46722  
Костя запитує:
Особливості створення образу у документальному кіно
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Перегляньте наступні джерела:
Брюховецька Л. Приховані фільми: українське кіно 1990-х / Л. Брюховецька. - Київ : АртЕк, 2003. - 388 с.
Гаврилюк П. І. Особливості монтажу в документальному кіно та телебаченні / П. І. Гаврилюк // Культура України. - 2009. - № 9. - С. 113-119.
Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. - Т. 1: Довиразне зображення / В. Г. Горпенко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ : ДІТМ, 2000. - 242 c.
Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. - Т. 3, ч. 2: Монтажна архітектоніка фільму. Сюжетотворення / В. Г. Горпенко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ : ДІТМ, 2000. - 146 c.
Десятник Г. О. Науково-популярне кіно та пізнавальне телебачення : [навч. посіб.] / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - Київ : Вид-во КиМУ, 2016. - 152 c.
Десятник Г. О. Основи екранної документалістики / Г. О. Десятник. - Київ: Вид-во Київ. нац.о ун-ту, 2016. - 287 с.
Кондратьєва М. Цифрові технології в документальному кіно. Екранна освіта в Україні: сучасний стан, проблеми розвитку / М. Кондратьєва. - Київ: Музична Україна, 2004. - С. 48-52.
Бабенко В. Фігуральна мова аудіовізуального контенту [Електронний ресурс] / В. Бабенко // Теле- та радіожурналістика. - 2014. - Вип. 13. - С. 140-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2014_13_22.
Брюховецька Л. Приховані фільми: українське кіно 1990-х [Електронний ресурс] / Л. Брюховецька. - Київ : АртЕк, 2003. - 388 с. - Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=2777.
Гончарук С. Постановча реальність документального кіно: прояви та смисли [Електронний ресурс] / С. Гончарук, О. Проволовський // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. - Т. 3, № 1. - С. 83–91.
Кадум Л. Особливості режисури екстремального документального фільму [Електронний ресурс] / Л. Кадум // Наук. вісник Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - 2014. - Вип. 15. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2014_15_13.
Пантикіна Н. І. Трансформація додавання при аудіовізуальному перекладі художніх фільмів[Електронний ресурс] / Н. І. Пантикіна, А. Є. Деарт // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2014. - № 3. - С. 31-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2014_3_7.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 28.09.2022 08.26.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Львів :: Запитання: 46721  
Аліна запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про особливості творчості Євгена Маланюка. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Аліно, добрий день! Радимо вам скористатися такими джерелами:
Авраменко Л. Г. Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / Л. Г. Авраменко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2013. — Т. 222, Вип. 2.10. — С. 8-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2013_222_210_3.
Авраменко Л. Г. Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / Л. Г. Авраменко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 4.12. — С. 6–8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Гальчук О. Ідейно-художній потенціал античних міфем як ключових мікрообразів лірики Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / О. Гальчук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2014. — Вип. 60(2). — С. 262-266. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(2)__33.
Крупач М. Пошуки дотаборових публікацій Євгена Маланюка (1916-1917 та 1920 років) [Електронний ресурс] / М. Крупач // Українське літературознавство. — 2013. — Вип. 77. — С. 3-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2013_77_3.
Кухар О. О. Міф у художньому світі Євгена Маланюка: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. О. Кухар ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2002. — 19 с.
Куценко Л. В. Євген Маланюк: витоки й еволюція творчої особистості: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Л. В. Куценко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2002. — 32 с.
Михида С. Шевченкіана Євгена Маланюка в наукових практиках літературознавців-краян / С. Михида, Т. Лавренко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 7-9.
Петринка, Л. В. Урок на тему «Українська діаспора», 8 клас / Л. В. Петринка// Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 10. — С. 10-13.
Салига Т. Ю. Духовні виміри Євгена Маланюка: гармонія неспокою [Електронний ресурс] / Т. Ю. Салига // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2012. — № 2. — С. 50-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2012_2_6.
Слоньовська О. В. Євген Маланюк – основоположник літературного міфу України ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. В. Слоньовська // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. — 2020. — Вип. 22. — С. 85-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2020_22_14.
Українські письменники в еміграції : [тематичний номер] // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 8-63.
Циховська Е. Д. Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв’язків: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Е. Д. Циховська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2005. — 20 с.
Шаболдов О. В. Типологія маскулінності в поезії Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / О. В. Шаболдов // Південний архів. Філологічні науки. — 2020. — Вип. 82. — С. 31-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2020_82_7.
Яровенко Т. «Душа болить за рідну Україну» / Т. Яровенко, О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 28-34.

.: Розділ: Література :: 27.09.2022 15.14.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерій із міста: Київ :: Запитання: 46720  
Валерій запитує:
Добрий день. Мені потрібна література на тему: Роль Римського статуту міжнародного кримінального суду. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Березняк В. С. Щодо особливостей юрисдикції Міжнародного кримінального суду: аналіз окремих положень Римського статуту [Електронний ресурс] / В. С. Березняк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2022. — № 1. — С. 155-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2022_1_27.
Гультай М. М. Проблеми імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду у національне законодавство крізь призму досвіду зарубіжних держав та України [Електронний ресурс] / М. М. Гультай // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 5. — С. 137-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_5_17.
Доді К. В. Роль Римського статуту Міжнародного кримінального суду в розвитку норм права, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів [Електронний ресурс] / К. В. Доді // Правничий вісник Університету «КРОК». — 2014. — Вип. 20. — С. 129-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2014_20_17.
Луценко О. О. Роль Римського Статуту міжнародного кримінального суду у розвитку концепції справедливого судового розгляду [Електронний ресурс] / О. О. Луценко // Право і суспільство. — 2015. — № 5(3). — С. 174-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5(3)__34.
Рибалко Т. Ф. Правові проблеми ратифікації Римського статуту в Україні [Електронний ресурс] / Т. Ф. Рибалко // Молодий вчений. — 2017. — № 12. — С. 304-307. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_12_72.
Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації до національного законодавства України : матеріали дискус. панелі IV Харків. міжнар. юрид. форуму : Харків, 25 верес. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін. ; редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. — Харків : Право, 2021. — 182 с.
Садова Т. С. Імплементація норм Римського статуту в кримінальне законодавство України [Електронний ресурс] / Т. С. Садова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. — 2019. — Т. 24, Вип. 1. — С. 119-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2019_24_1_15.
Сірант М. М. Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законадавстві країн ЄС / М. М. Сірант // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2016. — № 845. — С. 225-230.
Сірант М. Міжнародний кримінальний cуд як головний орган з протидії агресії / М. Сірант // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2018. — № 889. — С. 192-197.
Щербань Є. В. Деякі питання імплементації Римського статуту про Міжнародний кримінальний суд [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань, Н. В. Камінська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2020. — № 2. — С. 138-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2020_2_17.
Щербань Є. В. Конституцiйно-правовi основи iмплементацiї римського статуту міжнародного кримінального суду [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2018. — № 17. — С. 48-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2018_17_9.
Щербань Є. В. Принцип комплементарності як конституційно-правова засада імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в національне законодавство України [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2018. — № 3. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_3_7.

.: Розділ: Держава і право :: 27.09.2022 10.23.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.237839 seconds