Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44205
   


Автор запитання: Тіна із міста: Львів :: Запитання: 46194  
Тіна запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, із пошуком літератури для курсової роботи на тему: "Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства та вбивства через необережність" Щиро дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тіно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/umysne-vbyvstvo-slid-vidriznyaty-vid-zapodiyannya-umysnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-za-spryamovanistyu-umyslu/#:~:text=Визначальним при цьому є спрямованість,винного до таких наслідків характеризується
https://sud.ua/ru/news/publication/199429-chim-vidriznyayetsya-umisne-vbivstvo-vid-umisnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-yake-sprichinilo-smert-poterpilogo
https://sud.ua/ru/news/publication/199429-chim-vidriznyayetsya-umisne-vbivstvo-vid-umisnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-yake-sprichinilo-smert-poterpilogo
https://sud.ua/ru/news/publication/199429-chim-vidriznyayetsya-umisne-vbivstvo-vid-umisnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-yake-sprichinilo-smert-poterpilogo
http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/1-2019/jarmush.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/41dec2019/44.pdf
https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/naukova diyalnist/dorobok_zdobuvachiv/luckiy_d.pdf
https://i-rc.org.ua/index.php/pravo/141-levchuk-e-m-poniattya-umisnogo-vbivstva
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/4/57.pdf
https://studfile.net/preview/9175650/page:23/

– Гриневич В. Практичні аспекти відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть, від вбивства через необережність / В.Гриневич // Юридичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 88-89.
– Луцький Т. М. Аналіз статей Особливої частини Кримінального кодексу України, в яких заподіяння смерті особі через необережність, є ознакою основного складу злочину, а також проблеми їх диференціації / Т.М.Луцький // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – № 4. – 2018. – С. 281-293.
– Луцький Т. М. Проблематика нормативного визначення поняття “Вбивство через необережність” / Т.М.Луцький // Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 9 листоп. 2018 р.) / упор. О. В. Авраменко, С. С. Гнатюк, І. В. Красницький, С. І. Мельник. – Львів, 2018. – С. 123-125.
– Луцький Т. М. Щодо проблем кримінально-правової кваліфікації вбивства через необережність та умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (на прикладі судової практики за 2019 рік) / Т.М.Луцький // Інформаційний бюлетень з проблем діяльності підрозділів Національної поліції / гол. ред. О. М. Балинська. – Львів, 2020. – С. 44-52.
– Багіров С. Р. Причинний зв’язок у злочинах, що вчиняються через необережність: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / С.Р.Багіров. – Київ, 2005. – 222 с.
– Багіров С. Р. Суспільна небезпека необережного злочину, що вчиняється кількома суб’єктами / С.Р.Багіров // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – № 3. – С. 140-144.
– Брич Л. П. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді смерті людини / Л.П.Брич // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. Серія “Юридична”. – 2008. Вип. 46. – С. 178-192.
– Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : монографія / Л.П.Брич. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 712 с.
– Гороховська О. В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності : монографія / О.В.Гороховська. – Київ : Паливода А. В., 2007. – 180 с.
– Гороховська О. В. Кримінальна відповідальність за вбивство через необережність: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.В.Гороховська. – Київ, 2003. – 18 с.
– Зінченко І. О. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи : навч. посіб. / І.О.Зінченко, О.О.Володіна. – Харків : Право, 2019. – 248 с.
– Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів / М.Й.Коржанський. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 416 с.
– Короленко М. П. Кваліфікація умисних вбивств за обтяжуючих обставин : монографія / М.П.Короленко. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 172 с.
– Мамчур В. Проблема визначення поняття вбивства в кримінальному праві України / В.Мамчур // Право України. – 1999. – № 3. – С. 71-73.
– Марітчак Т. М. Помилки у кваліфікації злочинів : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Т.М.Марітчак ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 237 с.
– Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В.О.Навроцький. – Київ : Атіка, 1999. – 464 с.
– Нежурбіда С. І. Злочинна необережність: концепції, механізм і шляхи протидії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.І.Нежурбіда. – Київ, 2001. – 20 с.
– Новохацька Д. В. Покарання та його призначення за злочини, що вчиняються через необережність : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.В.Новохацька. – Харків, 2018. – 284 с.
– Основи кваліфікації злочинів : навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг. ред. М. І. Панова. – Харків : Право, 2019. – 378 с.
– Керімов А.З. Відмежування вбивства з особливою жорстокістю від суміжних складів злочинів / А.З.Керімов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4.
– Русакова І. Ю. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України): проблеми визначення форми вини / І. Ю. Русакова // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 12-13 жовт. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Нац. акад. прокуратури України. – Харків, 2017. – С. 307-311.
– Гриневич В. Практичні аспекти відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть, від вбивства через необережність / В. Гриневич // Юридичний журнал. – 2005. – 3. – С. 88-89.
– Колодяжна Ю. В. Проблеми відмежування умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства / Ю. В. Колодяжна // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. : 17 трав. 2013 р. / Харків. нац. ун-т внутріш. справ, Кримінол. асоц. України. - Харків, 2013. – С. 90-92.
– Бурдін В. Проблеми розмежування складу "вбивства через необережність" від складу "умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого" / Бурдін В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIII звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Юрид. ф-т ; голов. ред. В. М. Бурдін. – Львів, 2017. – Ч. 2. – С. 118-121.
– Давидович І. І. Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів: теоретичні та правозастосовчі підходи / І. І. Давидович, К. П. Задоя // Адвокат. – 2012. – № 12. – С. 15-19.
– Столяр Т. До питання удосконалення правового становища суб'єкта умисного вбивства та умисного тяжкого тілесного ушкодження у разі перевищення меж необхідної оборони / Т.Столяр // Публічне право. – 2017. – № 3. – С. 128-136.
– Русакова І.Ю. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 КК України): проблеми визначення форми вини/ І.Ю.Русакова // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ( Харків, 12-13 жовт. 2017 р. ). - С. 307-311.
– Улиганець В. Проблематика визначення умисного вбивства та тяжких тілесних ушкоджень, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання / В.Улиганець // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11-13 жовт. 2013 р.). – С. 218-220.

.: Розділ: Держава і право :: 17.01.2022 10.14.02 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владисалва із міста: Харків :: Запитання: 46193  
Владисалва запитує:
Потрібна допомога з темою "Особливості лінгвістичного забезпечення АІБС". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Владиславо! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://ukrreferat.com/chapters/dilovodstvo/vimogi-do-informatsijno-lingvistichnogo-ta-programnogo-zabezpechennya-avtomatizovanih-bibliotechno-informatsijnih-sistem-abis-referat.html
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/310/1/Тезаурус MeSH.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/394
https://uk.wikipedia.org/wiki/Автоматизована_бібліотечна_інформаційна_система
https://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2003/trud/tom2/111/Doc1.HTML
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/366471873.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21391/2/54-524-535.pdf
http://moodle.dk.rv.ua/pluginfile.php/771/mod_resource/content/1/АБТ Лекція 2.pdf
https://library.te.ua/2018/06/01/writes-about-us2018-38/
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/Автоматизована_бібліотечна_інформаційна_система.html

– Смагина Н. Н. Лингвистическое обеспечение электронного каталога : консультация специалиста / Н.Н.Смагина // Вузовские б-ки Алтай. края : сборник. – Барнаул, 2003. – Вып. 3. – С. 40–42.
– Зоріна Н. Авторитетний файл предметних рубрик як засіб організації та вдосконалення тематичного пошуку в електронному каталозі / Н. Зоріна // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал. - 2019. - № 6. - С. 27-31.
– Зайцева Е. М. Лингвистическое обеспечение АБИС: шаги на месте и движение вперед в сравнении с другими информационным системам / Е.М. Зайцева // Научные и технические библиотеки. - 2004. - № 2. - С. 5-9.
– Диссертация Н.Н. Каспаровой "Библиографическая запись как лингвистическая модель документа в международной электронной коммуникации" // Научные и технические библиотеки. - 2005. - № 5. - С. 73-74.
– Подошовка Н. Значення лінгвістичного забезпечення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем та проблеми уніфікації інформаційно-пошукових мов для розвитку корпоративної каталогізації / Н. Подошовка // Бібл. форум України : інформ. щокв. журн. - 2011. - № 3. - С. 16-19.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.01.2022 13.13.30 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: м.Київ :: Запитання: 46192  
Анастасія запитує:
Підскажіть, буль-ласка тему "Підходи до визначення економічної сутності поняття "контроль операційної діяльності".
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бурова Т. А. Податковий контроль витрат операційної діяльності [Електронний ресурс] / Т. А. Бурова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2016. — № 2. — С. 7-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2016_2_3.
Гордополов В. Ю. Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / В. Ю. Гордополов ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2009. — 20 с.
Гудзенко Н. М. Облік і контроль збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук / Н. М. Гудзенко; Нац. аграр. ун-т. — Київ, 2006. — 20 c.
Єрмаков О. Ю. Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти ІІІ - ІV рівня акредитації / О. Ю. Єрмаков, М. М. Жибак, І. М. Шост; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Тернопіль : Астон, 2013. — 271 c.
Карєв В. П. Облік, контроль і аналіз основних засобів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В. П. Карєв ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — Київ, 2006. — 16 с.
Кучменко В. О. Економічна сутність поняття капіталу підприємства та його структури / В. О. Кучменко // Екон. вісн. ун-ту/Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. — 2017. — Вип. 33/1. — С. 232-237.
Левицька С. О. Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / С. О. Левицька ; Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2005. — 28 с.
Проданчук М. А Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М. А. Проданчук ; УААН, Ін-т аграр. економіки. — Київ, 2003. — 238 с.
Стеблянко О. Л. Фінансовий контроль як економічна категорія: оцінка підходів [Електронний ресурс] / О. Л. Стеблянко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2012. — Вип. 8(2). — С. 232-235. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2012_8(2)__41.
Фінансово-економічний словник : слов.-довід. / [О. С. Юнін та ін.] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро : Біла К. О. [вид.], 2018. — 163 с.
Чиж В. І. Операційний контроль діяльності в стратегічному управлінні [Електронний ресурс] / В. І. Чиж // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2014. — № 1. — С. 7-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2014_1_3.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.01.2022 14.13.27 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: dict із міста: Moscow :: Запитання: 46191  
dict запитує:
Таможенное оформление грузов https://ved-line.ru
Наша відповідь:
Добрий день! Це питання не зовсім коректнне и не відповідає нашій тематиці.

.: Розділ: Держава і право :: 14.01.2022 23.26.15 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 46190  
Людмила запитує:
Доброго дня, підкажіть будь ласка літературу до теми "Риторичні питання наукового дискурсу на основі лінгвістичних наукових статей"
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://library.gnpu.edu.ua/books/Scientific language/Chapter 2/Part_1.htm
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/7528/4/Корнейко Петрова Попова (1).pdf
https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/Yakhontova_chapter_1.pdf
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2788/tomahiv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cyberleninka.ru/article/n/naukoviy-diskurs-istorichniy-sotsiolingvistichniy-ta-lingvokognitivniy-aspekti/viewer
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/8/15.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/02april2014/22.pdf
https://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=943
http://litmisto.org.ua/?p=9138
http://www.vtei.com.ua/konfa/03_10_19/6/2.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10975/14-Ilchenko.pdf?sequence=1

– Ціпко А. Українознавчий науковий дискурс: домінанти комунікативних проєкцій / А. Ціпко // Українознавство. – 2019. – № 2 (71). – С. 16-30.
– Висоцька О. Л. Науковий дискурс у сучасних лінгвістичних дослідженнях / О. Л. Висоцька // Молодий вчений. – 2018. – № 8. – С. 65-70.
– Курило Л. В. Структурні і стилістичні характеристики англомовних наукових статей 18 / Л. В. Курило // Іноземні мови. – 2016. – № 1. – С. 18-23.
– Глущенко В. А. Лінгвістичний метод і його структура / В. А. Глущенко // Мовознавство. – 2010. – № 6. – С. 32-44.
– Щербина С.М. Науковий стиль у системі стильової диференціації сучасних літературних мов / С. М. Щербина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов, Вип. 16. – С. 261-268.
– Ковалева Е.И. Лингвистические аспекты научного дискурса / Е. И. Ковалева // Вопросы филологии. – 2013. – № 1. – С. 84-93.
– Гніздечко О. М. Жанрово-стильові параметри англомовного наукового дискурсу (на матеріалі статей сучасних європейських та американських лінгвістів) / О. М. Гніздечко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 54-60.
– Гніздечко О.М. Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект
(на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів) : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – 203 с.

.: Розділ: Загальні :: 14.01.2022 13.49.36 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.248025 seconds