Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 47594  
Вікторія запитує:
Цікавить поняття соціальна толерантність. Дякую заздалегідь!
Наша відповідь:
Афанасьєва Л. Толерантність як соціальний маркер повсякденного буття людини [Електронний ресурс] / Л. Афанасьєва, М. Семікін // Соціологічні студії. — 2019. — № 2. — С. 35-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socst_2019_2_7
Бакуменко Р. І. Національна толерантність в умовах соціально-політичних змін українського суспільства [Електронний ресурс] / Р. І. Бакуменко // Наукове пізнання: методологія та технологія. Філософія. — 2015. — Вип. 1. — С. 25-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmt_2015_1_6
Бринов В. В. Толерантність і співіснування соціальних груп у працях Рейнхольда Нібура [Електронний ресурс] / В. В. Бринов // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 20. — С. 68-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_20_8
Вовк Г. О. Соціальна толерантність в контексті комунікативної компетентності особистості [Електронний ресурс] / Г. О. Вовк // Наука і освіта. — 2015. — № 10. — С. 44-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_10_10
Данильян О. Г. Соціальна гармонія і толерантність Як фундамент демократичного суспільства [Електронний ресурс] / О. Г. Данильян // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" . Серія : Філософія. — 2016. — № 4. — С. 5-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuuauph_2016_4_3
Демчина О. Гендерна толерантність як соціально-психологічний феномен [Електронний ресурс] / О. Демчина // Збірник наукових праць: психологія. — 2019. — Вип. 23. — С. 35-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_23_6
Кирницький О. В. Толерантність як елемент конструювання соціального [Електронний ресурс] / О. В. Кирницький // Вісник Донецького національного університету. Сер. Б : Гуманітарні науки. — 2015. — № 1-2. — С. 374-381. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnug_2015_1-2_67
Компанієць Л. Г. Толерантність як детермінанта ефективності міжкультурної комунікації: соціально-філософський аспект [Електронний ресурс] / Л. Г. Компанієць, О. О. Убейволк // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — Вип. 15. — С. 74-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_15_22
Кушніренко І. Ю. Толерантність як політико-соціальний орієнтир для розвитку та саморегуляції суспільства [Електронний ресурс] / І. Ю. Кушніренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2014. — № 1091, вип. 25. — С. 85-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPPO_2014_1091_25_18
Мотуз Т. В. Гендерна толерантність: соціально-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Т. В. Мотуз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 8. — С. 361-372. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_8_44
Пісоцький В. П. Толерантність як чинник соціально-психологічної адаптації [Електронний ресурс] / В. П. Пісоцький, А. М. Горянська // Теорія і практика сучасної психології. — 2017. — № 1. — С. 64-68 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2017_1_13
Препотенська М. П. Толерантність як фактор конфліктогенності: соціально-філософський ракурс [Електронний ресурс] / М. П. Препотенська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. — 2020. — Вип. 2. — С. 113-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vzduffn_2020_2_13
Семенів Н. М. Соціальна толерантність як аспект становлення та розвитку професійних якостей особистості [Електронний ресурс] / Н. М. Семенів // Молодий вчений. — 2019. — № 10(2). — С. 470-476. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_10(2)__27
Сергієнко Т. М. Толерантність як соціально-педагогічний інструмент вирішення конфліктних ситуацій [Електронний ресурс] / Т. М. Сергієнко, Ю. І. Самойлова, Ю. І. Денисюк // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 22(2). — С. 153-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_22(2)__36
Хижняк О. Соціальна толерантність в теоретико-соціологічному вимірі [Текст] : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / О. Хижняк ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2010. — 201 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.01.2024 08.23.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Хмельницький :: Запитання: 47591  
Катя запитує:
Добрий день. Потрібно літературу на наступну тему: Психологічні особливості виникнення та розвиток професійного вигорання керівника. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Перегляньте таку літературу:
Бегун-Трачук Л. О. Дослідження професійного та емоційного вигорання у психолого-педагогічній теорії та практиці [Електронний ресурс] / Л. О. Бегун-Трачук // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. — 2020. — № 5. — С. 128-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/maed_2020_5_20.
Бєляєва С. Професійне вигорання: шляхи запобігання [Електронний ресурс] / С. Бєляєва // Слово Національної школи суддів України. — 2014. — № 3. — С. 121-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2014_3_20.
Большакова А. М. Особливості самоактуалізації та професійного вигорання у педагогів [Електронний ресурс] / А. М. Большакова, І. О. Віденєєв // Габітус. — 2022. — Вип. 42. — С. 27-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_42_5.
Борсяк Л. Хвороба «з голови» : вплив соціально-психологічних факторів на винекнення захворювання в організмі людини / Л. Борсяк // Психолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 98-105.
Бушуєв Д. А. Індикатори синдрому емоційного вигорання та подолання когнітивного дисонансу керівника проекта / Д. А. Бушуєв, Н. І. Русан // Управ. розвитком складних систем. — 2017. — Вип. 29. — С. 26-33.
Василик Н. М. Підходи до діагностики професійного вигорання менеджерів [Електронний ресурс] / Н. М. Василик // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. — 2022. — Вип. 19. — С. 17-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2022_19_4.
Главацька О. Л. Попередження та подолання професійного вигорання соціальних працівників / О. Л. Главацька // Наук. вісн. Ужгород. університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. — 2019. — Вип. 2. — С. 41-45.
Калошин В. Ф. Підвищуємо емоційну стійкість : практичні поради педагогу / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. — 2019. — № 2. — С. 28-32.
Калошин В. Як не згоріти на роботі : поради психолога / В. Калошин // Історія та правознавство. — 2020. — № 10-12. — С. 84-87.
Кірічук Т. Сіла батарейка : основи здоров’я / Т. Кірічук // Безпека життєдіяльності. — 2022. — № 6. — С. 12-13.
Кошель Т. Ю. Заняття-тренінг «Синдром професійного вигорання: збережемо здоров’я разом» / Т. Ю. Кошель // Виховна робота в школі. — 2019. — № 2. — С. 33-37.
Кудрик Л. Г. Самокоучинг. Як запобігти професійному вигоранню : [посібник] / Л. Кудрик, А. Бешлей, У. Мельник. — Київ : Шкільний світ, 2019. — 214 с.
Лазорко О. Імпіричні референти емоційної безпеки професіонала / О. Лазорко, Т. Шевцова // Психол. перспективи. — 2020. — Вип. 36. — С. 159-173.
Паловскі Ю. О. Психологічні предиктори емоційного вигорання та залученості в роботу в керівників бізнесу / Ю. О. Паловскі // Вч. зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Сер. Психологія. — 2021. — Т. 32(71), № 2. — С. 42-49.
Паловскі Ю. О. Специфіка та детермінанти професійного вигорання керівників бізнесу / Ю. О. Паловскі // Габітус. — 2021. — Вип. 21. — С. 175-182.
Паркулаб О. Вплив професійної діяльності на особистість психолога: феномен вигорання та його профілактика [Електронний ресурс] / О. Паркулаб, Я. Шпет // Вісник Львівського університету. Серія : Психологічні науки. — 2021. — Вип. 8. — С. 125-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlups_2021_8_17.
Пастух Л. В. Розвиток психологічної компетентності керівників навчальних закладів освіти з попередження синдрому «професійного вигорання» педагогів у післядипломній освіті / Л. В. Пастух // Проб. сучасн. психології. — 2018. — Вип. 39. — С. 231-243.
Професійне вигорання : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — Методичний порадник. — Вип. 3. — С. 8-37.
Рідкодубська Г. А. Професійне вигорання соціальних працівників [Електронний ресурс] / Г. А. Рідкодубська // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. — 2020. — № 1. — С. 266-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2020_1_44.
Самкова О. М. Емоційне вигорання як чинник професійної деформації [Електронний ресурс] / О. М. Самкова, О. С. Бовдир, О. О. Вельдбрехт // Габітус. — 2021. — Вип. 32. — С. 156-159. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_32_29.
Стресостійкість : навч. посіб. / Н. М. Бардин, Ю. Ц. Жидецький, Ю. І. Кіржецький, Я. М. Когут, Н. О. Пряхіна; ред.: Я. М. Когут; Львівський державний університет внутрішніх справ. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2021. — 203 c.
Теренда Н. О. Професійне вигорання – одна з невирішених проблем системи охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Н. О. Теренда, Т. Б. Павлів, О. А. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2021. — № 2. — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2021_2_7.
Трушевська Т. Стоп професійному вигоранню: створюємо простір для ресурсного відновлення : методична робота / Т. Трушевська // Шкільна бібліотека плюс. — 2020. — № 7-8. — С. 19-24.
Як допомогти педагогу впоратися з емоційними складнощами : забезпечуємо психологічний супровід // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 10. — С. 54-58.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.01.2024 09.03.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Переяслав :: Запитання: 47587  
Софія запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю літературу на наступну тему: Розвиток уяви у дошкільному віці у процесі ігрової діяльності. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Артеменко М. Розвиток креативного мислення: від побуту до мистецтва : ідеї для роботи з дерев’яними прищіпками : у фокусі : розвиваємо креативність / М. Артеменко // Дошкільне виховання. — 2023. — № 3. — С. 14-15.
Гавриш Н. Кубики в роботі з дітьми: новий погляд на знайому іграшку : працюємо з вихователями / Н. Гавриш, Л. Мартинюк // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 10. — С. 25-31.
Гавриш Н. Чим може бути мотузка під час занять та ігор з дітьми : формуємо розвивальне середовище / Н. Гавриш // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 7. — С. 32-36.
Гавриш Н. Чому паличка — універсальний предмет для ігор і навчання : формуємо розвивальне середовище / Н. Гавриш // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 6. — С. 31-35.
Гонта В. С. Ігрові технології навчання та оцінювання як одна з інноваційних форм розвитку просторової уяви [Електронний ресурс] / В. С. Гонта // Управління розвитком складних систем. — 2019. — Вип. 37. — С. 138-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2019_37_24.
Грузинська І. М. Особливості розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку / І. М. Грузинська // Молодий вчений. — 2017. — № 8. — С. 211-214.
Жейнова С. Педагогічні умови розвитку творчої уяви у дітей засобами ігрової художньої діяльності / С. Жейнова, Н. Мельникова // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. університету. Сер. Педагогіка. — 2017. — № 1. — С. 81-85.
Жейнова С. Педагогічні умови розвитку творчої уяви у дітей засобами ігрової художньої діяльності [Електронний ресурс] / С. Жейнова, Н. Мельникова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2017. — № 1. — С. 81-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2017_1_14.
Здіховський А. Ігрова діяльність дитини старшого дошкільного віку як детермінанта її соціорольової поведінки [Електронний ресурс] / А. Здіховський // Нова педагогічна думка. — 2022. — № 4. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2022_4_16.
Кір’ян Л. Веселковий світ дитинства : розвивальна ігрова методика / Л. Кір’ян // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 3-4. — С. 56-65.
Коваленко М. М. Педагогічні умови розвитку уяви молодших дошкільників і процесі зображувально-ігрової діяльності / М. М. Коваленко. // Наук. вісн. Донбасу. — 2010. — № 3.
Коваленко М. М. Педагогічні умови розвитку уяви молодших дошкільників і процесі зображувально-ігрової діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Коваленко. // Науковий вісник Донбасу. — 2010. — № 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2010_3_14.
Коваленко О. Дидактичні ігри та вправи як методи формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку / О. Коваленко, Ю. Березна // Актуальні питання гуманітарн. наук. — 2021. — Вип. 40(2). — С. 172-177.
Кривошея Т. Весела математика : світ гри : дидактичні ігри для дітей старшої групи / Т. Кривошея // Дошкільне виховання. — 2022. — № 11. — С. 10-12.
Максимів Н. П. Педагогічні умови формування гуманних взаємин в ігровій діяльності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. П. Максимів // Молодий вчений. — 2022. — № 5. — С. 117-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2022_5_26.
Мариновська А. Ігри для розвитку уяви : ігри на всі випадки / А. Мариновська // Зростаємо разом. — 2017. — № 11. — С. 18-19.
Миргород О. І. Становлення варіативності мислення у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О. І. Миргород ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — Київ, 2009. — 20 с.
Нікольченко М. Ігрова модель навчання як метод ефективного розвитку творчої уяви і самореалізації учнів [Електронний ресурс] / М. Нікольченко, І. Іваненко // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 34(4). — С. 234-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_34(4)__37.
Остапенко А. В. Формування міжособистісних стосунків дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності [Електронний ресурс] / А. В. Остапенко, Т. Ю. Шинкар // Grail of Science. — 2023. — № 33. — С. 373-375. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grsc_2023_33_63.
Пантюк Т. І. Організація ігрової діяльності у дошкільному віці : [навч. посіб.] для підготов. фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготов. «Дошкільна освіта» / Т. Пантюк, М. Пантюк ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. — 145 с.
Розвиткові програми : [добірка матеріалів] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 4-22, 40-49.
Сокол О. І. Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку уяви дошкільника / О. І. Сокол // Креативний простір. — 2022. — № 9. — С. 23-25.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.01.2024 13.34.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зайцева Любов із міста: Суми :: Запитання: 47574  
Зайцева Любов запитує:
Доброго дня! Підскажіть будь-ласка література на тему: "Психологічні проблеми підготовки дітей до навчання у школі". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо для опрацювання наступну літературу:
Бабаян Ю. О. Психологічна готовність дитини до навчання в Новій українській школі [Електронний ресурс] / Ю. О. Бабаян // International journal of education and science. — 2018. — Vol. 1, No. 3-4. — С. 37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjeds_2018_1_3-4_29.
Бєлова О. Б. Тенденції психологічної та пізнавальної готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 37. — С. 146-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_37_31.
Васильченко О. М. Особливості психологічної програми з формування психофізіологічної готовності дитини до школи [Електронний ресурс] / О. М. Васильченко, К. О. Даренська, Л. І. Паращенко // Правничий вісник Університету «КРОК». — 2018. — Вип. 32. — С. 176-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2018_32_28.
Ватаманюк Г. Психолого-педагогічні аспекти формування соціально- комунікативної готовності дошкільників до навчання в школі засобами гри [Електронний ресурс] / Г. Ватаманюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2016. — Вип. 20(2). — С. 183-188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2016_20(2)__34.
Горбачова Ю. В. Психологічні особливості готовності першокласників до навчання в школі які відвідували і не відвідували дитячий садок [Електронний ресурс] / Ю. В. Горбачова // Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. — 2012. — Т. 24, ч. 6. — С. 96-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzpp_2012_24_6_14.
Клименко А. Міжособистісне спілкування як соціально-психологічний чинник готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в школі [Електронний ресурс] / А. Клименко // Педагогічний процес: теорія і практика. — 2016. — Вип. 3. — С. 94-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2016_3_19.
Козігора М. А. Психологічна готовність дитини до навчання в школі [Електронний ресурс] / М. А. Козігора // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 16(2). — С. 65-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_16(2)__15.
Крокуємо від дошкільника до школяра : методичний тренінг для педагогів початкової школи // Шкільний світ. — 2021. — № 9-10. — С. 15-19.
Макаренко С. І. Психологічна готовність дітей 5-6 років до навчання у школі [Електронний ресурс] / С. І. Макаренко, Н. О. Пуресіна // Наукова скарбниця освіти Донеччини. — 2014. — № 1. — С. 87-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2014_1_19.
Мислення : методичний порадник // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 2. — С. 6-41.
Оводюк І. Перший раз — у 1-й клас! Що готує він для нас? : психологічне заняття для батьків майбутніх першокласників / І. Оводюк // Психолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 44-57.
Покоління «Альфа» : [добірка матеріалів] // Психолог дошкілля. Бібліотека. — 2020. — № 2. — С. 5-110.
Психолог — батькам молодших школярів : [добірка матеріалів] // Психолог. Бібліотека (Бібліотека «Шкільного світу»). — 2020. — № 2. — С. 6-142.
Родік Т. С. Готуємося до школи : комплекс кінезіологічних вправ / Т. С. Родік // Розкажіть онуку. — 2022. — № 3-6. — Вкладка. — № 5-6. — С. 26-29.
Русанова Л. І. Чи готова ваша дитина до школи? : Консультація для батьків / Л. І. Русанова // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 1-3. — С. 103-107.
Стецієнко Т. Між садочком і школою : роль психологічної служби ЗДО в забезпеченні наступності / Т. Стецієнко // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2022. — № 3-4. — С. 20-27.
Тарапака Н. Психолого-педагогічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі [Електронний ресурс] / Н. Тарапака, А. Мартін // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 122. — С. 337-347. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_122_49.
Хомич І. С. Мотиваційний компонент психологічної готовності до навчання у школі [Електронний ресурс] / І. С. Хомич // Психологія: реальність і перспективи. — 2017. — Вип. 9. — С. 153-159. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2017_9_25.
Шинкар Т. Дитина йде до школи: готуємо батьків : спілкуємося з батьками : [добірка матеріалів] / Т. Шинкар // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 4. — С. 47-59.
Шкарупа Є. Розвиваємо в дошкільників зорову пам’ять за допомогою асоціацій : готуємо до навчання в школі / Є. Шкарупа // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 2. — С. 28-32.
Школа життя : як батькам підготувати дитину до школи // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 5-6. — С. 70-71.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.12.2023 21.12.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Суми :: Запитання: 47573  
Тетяна запитує:
Добрий день! Цікавить література на тему "Сором’язливість як бар’єр міжособистісного спілкування"
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо скористатися такою літературою:
Байєр О. О. Сором’язливість як предмет психологічного дослідження [Електронний ресурс] / О. О. Байєр, К. В. Лебідь // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Педагогіка і психологія. — 2011. — Т. 19, вип. 17. — С. 62-69 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdupp_2011_19_17_11.
Больман С. Ю. Психологічні особливості профілю самоставлення особистості в залежності від рівня прояву почуття сорому [Електронний ресурс] / С. Ю. Больман // Психологічний часопис. — 2017. — № 5. — С. 20-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2017_5_4.
Бондарчук О. Психологічні особливості сором’язливості у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. Бондарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. — 2020. — Вип. 1. — С. 10-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknup_2020_1_5.
Вдовиченко Н. В. Універсальні ознаки концепту сором у науковому дискурсі [Електронний ресурс] / Н. В. Вдовиченко // Слов’янський збірник. — 2014. — Вип. 18. — С. 116-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slzb_2014_18_16.
Гресь А. Як допомогти дитині не перетворитися на вигнанця чи «хлопчика для биття» : діалоги із психологом / А. Гресь // Зростаємо разом. — 2017. — № 9. — С. 6-9.
Ковтун Р. А. Особливості психокорекційної роботи із сором’язливими дітьми з недорозвитком мовлення [Електронний ресурс] / Р. А. Ковтун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2018. — Вип. 1(2). — С. 219-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2018_1(2)__40.
Кравчук С. Л. Психологічні особливості сором’язливості та емоційної стійкості особистості юнацького віку [Електронний ресурс] / С. Л. Кравчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. — 2014. — Вип. 45. — С. 176-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2014_45_29.
Кузьмічова А. В. Сором’язливість та методи її корекції [Електронний ресурс] / А. В. Кузьмічова, О. Ф. Кисла // Молодий вчений. — 2020. — № 6(1). — С. 107-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_6(1)__24.
Оверченко, А. І. Сором’язливість, як риса характеру : психологія / А. І. Оверченко // Країна знань. — 2017. — № 9-10. — С. 50-52.
Ситнік С. Спрямованість у спілкуванні як особистісний ресурс ефективної міжособистісної взаємодії [Електронний ресурс] / С. Ситнік, О. Чебикін // Наука і освіта. — 2021. — № 3. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2021_3_5.
Степаненко І. М. Теоретичні підходи до проблеми вікових особливостей прояву сором’язливості [Електронний ресурс] / І. М. Степаненко // Проблеми сучасної психології. — 2019. — № 2. — С. 108-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2019_2_19.
Сулік О. А. Сором’язливість у міжособистісних відношеннях як результат геймеризму [Електронний ресурс] / О. А. Сулік // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2018. — Вип. 8. — С. 251-254. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2018_8_43.
Чуб Н. В. Як працювати з сором’язливими учнями : практичному психологу / Н. В. Чуб // Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2015. — № 11. — С. 33-35.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.12.2023 19.27.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.295447 seconds